Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015)"

Transcriptie

1 Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus (april 2015) Inleiding Wat is de diagnosethesaurus? Voorwaarden voor gebruik Verbeteringen en wijzigingen Testprocedure in uw organisatie Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid Inhoud release Algemeen Overgang naar beheerfase: versie Initiële publicatie Toelichting per gewijzigd specialisme Dermatologie (initiële publicatie) Inwendige geneeskunde (initiële publicatie) Kindergeneeskunde (initiële publicatie) Klinische genetica (initiële publicatie) Revalidatie (initiële publicatie) Oogheelkunde Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Gastro-enterologie Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Consultatieve psychiatrie Klinische geriatrie Radiologie Anesthesiologie en pijnbestrijding Audiologie /17

2 2.5 Toelichting onderhanden werk (niet gepubliceerde specialismen) Toelichting update SNOMED CT Toelichting ICD10 (ongewijzigd) Toelichting DBC diagnosetypering (ongewijzigd) Toelichting meervoudige afleidingen Bestanden in deze uitlevering Fixes en bekende problemen Fixes Bekende problemen Vooruitblik komende uitleveringen Releasehistorie Versiebeheer releasenotes # datum aangepast Omschrijving door apr-15 M. Timmers Concept defintief Goedkeuring/toetsing # datum goedgekeurd en/of getoetst door mei-15 A. Houtsma, P. Rijkers 2/17

3 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus (april 2015) 1.1 Inleiding Dit document bevat de releasenotes voor versie van de DHD diagnosethesaurus en is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de totstandkoming van de release, het wijzigingsproces en de diagnosethesaurus. Hoofdstuk 2 beschrijft de inhoud van de release en veranderingen t.o.v. de vorige release. Hoofdstuk 3 beschrijft (indien van toepassing) opgenomen fixes en mogelijk bekende problemen in de uitlevering. Hoofdstuk 4 geeft een vooruitblik op komende uitleveringen van de DHD diagnosethesaurus. Hoofdstuk 5 geeft een (samenvattend) overzicht van eerdere uitleveringen. 1.2 Wat is de diagnosethesaurus? De diagnosethesaurus is een hulpmiddel voor eenmalige registratie van de diagnose in het EPD. De diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd vastleggen van de hoofd- en/of nevendiagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. De lijst bevat ook synoniemen. De diagnosetermen leiden af naar DBCdiagnosetyperingen en ICD-10 codes. Deze lijst wordt ingelezen in uw EPD. Het doel van de diagnosethesaurus is: de kwaliteit van zorg te verbeteren, waaronder ook de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en met patiënten; de werklast van artsen te verminderen, en de doelmatigheid van administratieve processen te vergroten; wetenschappelijk onderzoek te versnellen; de mogelijkheden van stuurinformatie en benchmarking te vergroten; het aanleveren van de ICD-10 code aan de DIS te ondersteunen. Door het gebruik van de diagnosethesaurus is het bijvoorbeeld niet langer nodig om DBCdiagnosetyperingen en ICD-10 codes afzonderlijk vast te leggen, want deze worden afgeleid van de diagnoseterm. Iedere term voor een hoofddiagnose in de diagnosethesaurus zal uiteindelijk voorzien zijn van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering en een afleiding naar een of meerdere ICD-10 codes. 1.3 Voorwaarden voor gebruik Deze diagnosethesaurus mag alleen worden gebruikt als u een gebruikersovereenkomst met DHD heeft afgesloten, en onder de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. 1.4 Verbeteringen en wijzigingen Bij het tot stand komen van de diagnosethesaurus wordt gebruik gemaakt van de volgende cyclus: DHD doet een technische validatie zodat de inhoud conform de specificaties/ de richtlijnen is opgesteld; DHD stemt af met Nictiz over de koppeling van diagnosetermen aan SNOMED CT; ziekenhuizen valideren de volledigheid en juistheid van de opgenomen termen; 3/17

4 wetenschappelijke verenigingen geven advies over de afleidingen van een term naar een of meerdere DBC-diagnosetyperingen en ontvangen advies van DBC Onderhoud; RIVM autoriseert de afleidingen van een term naar een of meerdere ICD-10 codes; en DHD verwerkt de resultaten in de diagnosethesaurus Elke specialisme-set in de diagnosethesaurus doorloopt deze cyclus; tevens verloopt iedere aanvraag tot wijziging deze cyclus, en kan derhalve in een ander ontwikkelstadium zijn. Om ziekenhuizen inzage te geven in de status per specialisme staat er een kwaliteitsmatrix op de website. 1.5 Testprocedure in uw organisatie DHD heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt om de diagnosethesaurus te verbeteren en wijzigingen door te voeren. DHD voert daarbij intern haar eigen kwaliteitscontroles uit. De doorgevoerde wijzigingen (zie hoofdstuk 2 voor de details m.b.t. deze release) hebben voor bestaande gebruikers gevolgen. Om deze goed inzichtelijk te maken, heeft DHD zogenaamde was/wordt-lijsten toegevoegd. Het is belangrijk dat zowel uw EPD-leverancier als u te allen tijde een goede en geprotocolleerde test hanteert voordat u de diagnosethesaurus in productie neemt, waarin deskundigen vanuit de IT-, de EPD-organisatie en de zorgadministratie deelnemen. Houdt u er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de tabellen van DBC Onderhoud en RIVM in te lezen alvorens u gebruik kan maken van de diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. Als u reeds gebruik maakte van de diagnosethesaurus, adviseren wij u ook contact op te nemen met artsen van het specialisme dat door DHD is gepubliceerd om vooraf de wijzigingen door te spreken. Zo voorkomt u dat uw specialist pas na implementatie geconfronteerd wordt met eventueel doorgevoerde wijzigingen. Ondanks de zorgvuldigheid die DHD betracht bij het uitleveren van de diagnosethesaurus, is het de verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie om de keuze te maken om (gedeelten van) de thesaurus in productie te nemen. 4/17

5 1.6 Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid In het recente verleden bleek er af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van ICD-10 of financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die financiële registratie. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. Het doel van de diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. Hij maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD diagnosethesaurus arts zorgadministrateur medisch codeur beheerder EPD ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts. De arts is qualitate qua verantwoordelijk voor een goede bronregistratie van klinisch relevante gegevens. Dat is onderdeel van het normale klinische werkproces. Van die registratie kan vervolgens, geautomatiseerd of handmatig, de DBC-diagnosetypering en de ICD-10, worden afgeleid. De diagnosethesaurus is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De EPD-leverancier levert de functionaliteit om het werkproces te ondersteunen. De EPDbeheerder van het ziekenhuis draagt zorg voor de lokale inrichting van het EPD. DHD overlegt frequent met alle EPD-leveranciers over de minimaal gewenste functionaliteit in de diverse EPD s. Alle leveranciers lijken constructief mee te werken, maar DHD kan op dit punt niets afdwingen. Immers, niet DHD, maar het ziekenhuis heeft een contract met de EPDleverancier. De kwaliteit en het tempo zullen per leverancier verschillen, maar wij spannen ons in om samen met de ziekenhuizen ervoor te zorgen dat uiteindelijk elke leverancier dit werkproces adequaat ondersteunt. Voor EPD-beheerders in de ziekenhuizen worden richtlijnen ontwikkeld. Ook als de arts de diagnose aan de bron goed vastlegt, blijft kwaliteitsborging en controle van groot belang. Wij adviseren een goede beschrijving (door arts, EPD-beheerder en zorgadministrateur) van de meest doeltreffende en doelmatige manier om informatie eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Daarnaast raden wij een frequente steekproefsgewijze interne kwaliteitscontrole achteraf aan, door zorgadministrateurs en medisch codeurs, met een terugkoppeling naar de artsen van het betreffende specialisme en waar nodig een correctie. Dat is bijvoorbeeld van belang bij een meervoudige afleiding naar een DBC-diagnosetypering, en bij de afleiding naar ICD-10. Op basis van deze praktijkervaringen zullen gebruikers mogelijkheden ontdekken om de diagnosethesaurus te verbeteren. Wijzigingsverzoeken kunnen worden gemeld bij DHD, waarna deze zo snel mogelijk worden verwerkt; zie ook het wijzigingsproces. Voor de richtlijnen rondom de ICD-10 verwijzen u naar de betreffende circulaires van de NZa. Alle actoren zullen in onderlinge samenwerking de kwaliteit van de registratie moeten borgen, door continu elk onderdeel van de keten te monitoren en te verbeteren. 5/17

6 2 Inhoud release 2.1 Algemeen De uitlevering van april is een zeer uitgebreide update. Dit is de eerste versie die de diagnoses van vrijwel alle specialismen bevat. Op vier specialismen na hebben namelijk alle wetenschappelijke verenigingen ingestemd met de publicatie. In deze versie is een aanzienlijke hoeveelheid verbeteringen doorgevoerd, die in de meeste gevallen door gebruikers zijn gesuggereerd. Nu beschikken dus bijna alle specialismen over een gevalideerde en gecontroleerde diagnosethesaurus voor registratie aan de bron, inclusief afleidingen naar DBC-diagnosetypering en ICD-10. Sommige ziekenhuizen hebben eerdere versies van de diagnosethesaurus nog niet geïmplementeerd in hun EPD-systeem. Wij adviseren deze ziekenhuizen om op basis van deze - vrijwel complete - versie tot implementatie over te gaan. Elk ziekenhuis dient zich daarbij de vraag te stellen of de diagnosethesaurus per specialisme wordt geïmplementeerd, of in een big bang ; dat is een vraag die gezamenlijk zal moeten worden beantwoord door degenen die verantwoordelijk zijn voor ICT, EPD, en zorgadministratie; DHD kan daarbij adviseren. Meer dan 5000 termen zijn toegevoegd en een vergelijkbaar aantal termen is verbeterd op het gebied van DBC en/of ICD10 afleidingen. Deze uitlevering van de diagnosethesaurus bevat, de initiële uitlevering voor bijna alle specialismen. Daarnaast bevatten alle termen in de diagnosethesaurus nu een ICD10 afleiding. Het grootste gedeelte van deze afleidingen is al geautoriseerd door het RIVM en de DHD werkt samen met de RIVM en Nictiz aan het verder afronden van deze autorisatie. Tenslotte is de DHD begonnen met de verwerking van eerder ingediende wijzigingsverzoeken. Deze veranderingen zijn per specialisme terug te lezen in paragraaf 2.4. Daarnaast zijn bij de uitlevering ook weer de was-wordt lijsten per specialisme opgenomen. 2.2 Overgang naar beheerfase: versie Deze uitlevering markeert de overgang van de diagnosethesaurus naar de beheerfase. Deze versie is nog niet perfect, maar voor de gepubliceerde specialismen goed genoeg voor een correcte registratie van de diagnose, inclusief de afleiding naar DBC-diagnosetypering en ICD-10. Er zal nu een periode van optimalisatie aanbreken, waarin op basis van feedback van gebruikers verbeteringen worden doorgevoerd. Tijdens de beheerfase doorlopen we steeds de volgende stappen: Het gebruik van de diagnosethesaurus door artsen en andere zorgverleners leidt tot wijzigingsverzoeken. Bijvoorbeeld aanpassingen van termen, synoniemen of afleidingen. Ziekenhuizen en andere betrokkenen kunnen deze wijzigingsverzoeken indienen bij DHD conform het wijzigingsprotocol. DHD verwerkt de wijzigingen, eveneens volgens dit protocol. Het wijzigingsprotocol wordt tegelijk met de nieuwe versie van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Het staat dan op de website van DHD. Ook alle wijzigingsverzoeken en de manier waarop ze verwerkt zijn, vindt u vanaf dat moment op de website. Natuurlijk krijgt de indiener van het wijzigingsverzoek daarnaast persoonlijk bericht. DHD zal in 2015 maandelijks blijven uitleveren om de doorlooptijd van wijzigingsverzoeken en verbeteringen zo beperkt mogelijk te houden. 6/17

7 2.3 Initiële publicatie De diagnosethesaurus is conform het definitieve advies van de wetenschappelijke verenigingen en het RIVM initieel uitgeleverd voor: - (april 2015) de specialismen dermatologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische genetica en revalidatie geneeskunde; - (in de periode oktober februari 2015) de specialismen oogheelkunde, KNO, orthopedie, urologie, gastro-enterologie, cardiologie, longgeneeskunde, reumatologie, allergologie, consultatieve psychiatrie, radiotherapie, anesthesiologie, audiologie, plastische chirurgie, heelkunde, klinische geriatrie en radiologie. Voor de volgende specialismen is nog niet gepubliceerd, het betreft hier onderhanden werk: - cardiochirurgie, neurologie, neurochirurgie en verloskunde & gynaecologie. De volgende specialismen zijn aanvankelijk niet meegenomen in het project omdat er geen ICD-10 verplichting van toepassing is, maar worden alsnog als onderdeel van het reguliere beheer in de loop van 2015 opgepakt: - mondziekten en kaakchirurgie, nucleaire geneeskunde, sportgeneeskunde, specialistische GGZ. Per specialisme wordt, hieronder in het kopje Gewijzigde specialismen, voor de gepubliceerde specialismen toegelicht wat de wijzigingen zijn. Daarbij is vergeleken met de vorige release, die van februari 2015 (versie 1.4). In de bijlagen vindt u alle mutaties in de was-wordt lijsten. Hiermee kunt u per specialisme snel de impact van de wijzigingen in productie bepalen. Naast de specialismen levert de DHD een aantal referentietabellen mee. Dat betreft de ICD-10 en de DBC-diagnosetypering. De diagnosethesaurus is gebaseerd op SNOMED CT. Eventuele wijzigingen in de referentietabellen worden hieronder ook nader toegelicht. 2.4 Toelichting per gewijzigd specialisme Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de wijzigingen in de uitlevering. In de paragrafen hierna wordt per specialisme nog een korte toelichting gegeven. Per opgenomen specialisme vindt u in de bibliotheek tevens een was-wordt lijst, die voor elke wijziging de oude en de nieuwe situatie weergeeft. 7/17

8 Tabel: overzicht wijzigingen per uitgeleverd specialisme Diagnosetermen DBC - diagnosetypering afleidingen ICD-10 afleidingen Specialisme code Specialismen Nieuw Tekstuele wijziging Verwijderd Nieuw Gewijzigd Verwijderd Nieuw Gewijzigd Verwijderd 0301 Oogheelkunde Keel-, neus-, en oorheelkunde Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Dermatologie en venerologie Inwendige geneeskunde Kindergeneeskunde Gastro-enterologie Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Revalidatie Consultatieve Psychiatrie Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie pijnbestrijding Klinische Genetica Audiologie 2 7 Eindtotaal /17

9 Legenda tabel - Specialismen: gepubliceerde specialismen waarvoor wijzigingen zijn opgenomen in de diagnosethesaurus. - Diagnosetermen o Nieuw: aantal nieuwe diagnosetermen dat voor de betreffende specialismen is opgenomen. Dit kunnen nieuwe termen zijn of bestaande termen waarvoor nu een DBC afleiding is toegevoegd o Tekstuele wijziging: bestaande diagnosetermen waarvan de formulering is gewijzigd o Verwijderd: diagnosetermen die verwijderd zijn of waarvoor geen DBC afleiding meer bestaat voor de betreffende specialismen. - DBC afleidingen o Nieuw: DBC afleidingen die zijn toegevoegd voor de betreffende specialismen. o Gewijzigd: DBC afleidingen waarvan de DBC is gewijzigd o Verwijderd: DBC afleidingen die zijn verwijderd voor de betreffende specialismen - ICD10 afleidingen voor termen die voor dit specialisme van toepassing zijn o Nieuw: nieuwe ICD-10 afleidingen o Gewijzigd: ICD-10 afleidingen die zijn veranderd o Verwijderd: ICD-10 afleidingen die zijn verwijderd voor dit specialisme. Dat kan ook het gevolg zijn van het feit dat een term niet meer van toepassing is voor een specialisme. NB: of een term van toepassing is voor een specialisme wordt bepaald door het aanwezig zijn van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering Dermatologie (initiële publicatie) Het specialisme dermatologie is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor dermatologie bevat in totaal 1737 diagnosetermen. Dit specialisme bevat meervoudige DBCafleidingen. De default-dbc afleidingen zijn te vinden in de bijgeleverde Default DBC lijst voor dermatologie op de download pagina van de diagnosethesaurus. De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBCdiagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. De wetenschappelijke vereniging heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan de DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus Inwendige geneeskunde (initiële publicatie) Het specialisme inwendige geneeskunde is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor inwendige geneeskunde bevat in totaal 2834 diagnosetermen. Dit specialisme bevat meervoudige DBC-afleidingen. De default-dbc afleidingen zijn te vinden in de bijgeleverde Default DBC lijst voor inwendige geneeskunde op de download pagina van de diagnosethesaurus. De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBCdiagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. De wetenschappelijke vereniging heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan de DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus Kindergeneeskunde (initiële publicatie) Het specialisme kindergeneeskunde is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor kindergeneeskunde bevat in totaal 4529 diagnosetermen. Dit specialisme bevat meervoudige DBC-afleidingen. De default-dbc afleidingen zijn te vinden in de bijgeleverde Default DBC lijst voor kindergeneeskunde op de download pagina van de diagnosethesaurus. 9/17

10 De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBCdiagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. De wetenschappelijke vereniging heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan de DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus Klinische genetica (initiële publicatie) Het specialisme klinische genetica is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor klinische genetica bevat in totaal 5088 diagnosetermen. Dit specialisme bevat geen meervoudige DBC-afleidingen. De lijst is gebaseerd op de reeds bestaande CINEAS, het coderingssysteem van klinische genetica, en zal deze (uiteindelijk) vervangen. De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen zijn overgenomen uit CINEAS en voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De afleidingen naar ICD-10 zijn nog niet geautoriseerd door het RIVM. De afleidingen zijn ook overgenomen uit CINEAS, waarbij in de praktijk al van deze afleidingen gebruik werd gemaakt. Het RIVM zal deze afleidingen nog wel gaan beoordelen. De wetenschappelijke vereniging heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus Revalidatie (initiële publicatie) Het specialisme revalidatie is in deze uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor revalidatie bevat in totaal 1657 diagnosetermen. Dit specialisme bevat meervoudige DBC-afleidingen. De default-dbc afleidingen zijn te vinden in de bijgeleverde Default DBC lijst voor revalidatie op de download pagina van de diagnosethesaurus. De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBCdiagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. De wetenschappelijke vereniging heeft een positief advies voor deze publicatie afgegeven aan de DHD, in de wetenschap dat feedback vanuit de dagelijkse praktijk de volgende stap is in de verbetering van de diagnosethesaurus Oogheelkunde Voor het specialisme Oogheelkunde zijn zeven tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er zijn twee nieuwe ICD-10 afleidingen opgenomen door een aanvulling van DHD. Er zijn 42 ICD-10 wijzigingen doorgevoerd op advies van RIVM en Nictiz Keel-, neus, en oorheelkunde Voor het specialisme Keel-, neus-, en oorheelkunde zijn zes tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen. Er zijn twee nieuwe ICD- 10 afleidingen toegevoegd door een aanvulling van DHD en er zijn zes ICD-10 wijzigingen doorgevoerd op advies van RIVM en Nictiz. 10/17

11 0303 Heelkunde Het specialisme Heelkunde is in de vorige uitlevering voor het eerst gepubliceerd. De publicatie voor Heelkunde bevat in totaal 2518 diagnosetermen. De opgenomen diagnosetermen inclusief synoniemen, en de afleidingen naar DBCdiagnosetyperingen zijn voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. De door de wetenschappelijke vereniging voorgestelde verbeteringen zijn doorgevoerd. Feedback vanuit de dagelijkse praktijk is de volgende stap in de verbetering van de diagnosethesaurus. De afleidingen naar ICD-10 zijn geautoriseerd door het RIVM. Voor het specialisme Heelkunde zijn ten opzichte van de eerste uitlevering 57 tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen, spellingscorrecties en verouderde termen die zijn gewijzigd naar gangbare termen. Er zijn vijf nieuwe termen toegevoegd door een aanvulling van termen en er zijn drie dubbele termen verwijderd. Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd voor de DBC-afleidingen op advies van de wetenschappelijke vereniging, en zes verwijderd als gevolg van dubbele termen. Er zijn twee nieuwe ICD-10 afleidingen opgenomen als gevolg van aanvulling vanuit de DHD. Er zijn 50 ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz, en drie verwijderd op advies van RIVM en Nictiz Plastische chirurgie Voor het specialisme Plastische chirurgie zijn drie nieuwe termen toegevoegd, inclusief DBCafleiding, door een aanvulling van termen; en er zijn dubbele termen verwijderd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd voor de DBC-afleidingen op advies van de wetenschappelijke vereniging, en er zijn afleidingen verwijderd als gevolg van dubbele termen. Tevens zijn er drie ICD-10 afleidingen aangevuld door de DHD en vijf gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz Orthopedie Voor het specialisme Orthopedie zijn drie tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er zijn twee nieuwe ICD-10 afleidingen toegevoegd door een aanvulling van DHD, en er zijn elf ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz Urologie Voor het specialisme Urologie zijn elf tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er zijn veertien nieuwe termen, inclusief DBC-afleiding, toegevoegd op verzoek van de wetenschappelijke vereniging van Urologie (NVU). Er zijn op advies van de WV 28 DBC-afleidingen gewijzigd, acht ICD-10 afleidingen toegevoegd, en acht gewijzigd. Tot slot zijn er op verzoek van de wetenschappelijke vereniging Default DBC s opgenomen voor het specialisme Urologie. Dit houdt in dat voor sommige diagnosetermen bij de Urologie er de keuze uit meerdere DBC s bestaat. De default-dbc afleidingen zijn te vinden in de bijgeleverde Default DBC lijst voor urologie op de download pagina van de diagnosethesaurus. 11/17

12 0318 Gastro-enterologie Voor het specialisme Gastro-enterologie zijn vijf tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er zijn negen nieuwe ICD-10 afleidingen toegevoegd door de aanvulactie vanuit de DHD. Tevens zijn er elf ICD-10 afleidingen gewijzigd vanuit het advies van RIVM en Nictiz Cardiologie Er zijn voor het specialisme Cardiologie 22 nieuwe diagnosetermen, inclusief DBC- en ICD-10 afleiding, als gevolg van wijzigingsverzoeken vanuit de wetenschappelijke vereniging en gebruikers opgenomen in de diagnosethesaurus. Tevens zijn er vijf tekstuele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er is een dubbele term verwijderd. Op advies van de WV is er een DBC-afleiding gewijzigd en een DBCafleiding verwijderd. Op basis van ICD-10 aanvullingen vanuit DHD zijn er voor het specialisme Cardiologie 26 ICD-10 afleidingen toegevoegd. Door de controle vanuit RIVM en Nictiz zijn 21 ICD-10 afleidingen gewijzigd en is een verwijderd Longziekten Voor het specialisme longziekten zijn tien tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er zijn tien nieuwe ICD-10 afleidingen toegevoegd door een aanvulling van DHD, en er zijn zes ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van de wetenschappelijke vereniging Reumatologie Voor het specialisme Reumatologie zijn zeventien tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er is een DBC-afleiding verwijderd op advies van de wetenschappelijke vereniging. Er zijn twee nieuwe ICD-10 afleidingen toegevoegd door aanvullingen van DHD; en er zijn 21 ICD-10 afleidingen gewijzigd en een verwijderd op advies van RIVM en Nictiz Allergologie Voor het specialisme Allergologie zijn 40 tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en spellingscorrecties. Er is een nieuwe term toegevoegd door het samenvoegen van dubbele termen. Er is een nieuwe DBC-afleiding bij de nieuwe term toegevoegd, en er is een verwijderde DBC-afleiding door het verwijderen van een dubbele term uit het specialisme. Er zijn vijftien nieuwe ICD-10 afleidingen toegevoegd door aanvulling van DHD; er zijn tien ICD-10 wijzigingen doorgevoerd op advies van RIVM en Nictiz, en er is een ICD-10 afleiding verwijderd op advies van RIVM en Nictiz Consultatieve psychiatrie Voor het specialisme consultatieve psychiatrie is een nieuwe ICD-10 afleiding toegevoegd door een aanvulling van DHD en er zijn vier ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz Klinische geriatrie Voor het specialisme Klinische geriatrie zijn twee tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen. Er is een nieuwe term toegevoegd door het samenvoegen van een dubbel term en er is een dubbele term verwijderd. Er is een nieuwe DBC-afleiding bij de nieuwe term toegevoegd en een DBC-afleiding verwijderd bij het verwijderen 12/17

13 van de dubbele term uit de diagnosethesaurus. Er zijn drie nieuwe ICD-10 afleidingen door een aanvulling van DHD, er zijn vijf ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz en er is een afleiding verwijderd als gevolg van het verwijderen van de eerder genoemde dubbele term Radiotherapie Voor het specialisme Radiotherapie zijn tien tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen. Er zijn nieuwe termen toegevoegd door het samenvoegen van een dubbele term. Er is een nieuwe DBC-afleiding opgenomen als gevolg van het aanmaken van een nieuwe term en er is een DBC-afleiding verwijderd door het verwijderen van de dubbele term uit het specialisme. Er zijn drie nieuwe ICD-10 afleidingen opgenomen door aanvulling van DHD, er zijn 22 gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz, en er is een ICD-10 afleiding verwijderd bij het verwijderen van de dubbele term Radiologie Voor het specialisme Radiologie zijn zes tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen. Er zijn twee nieuwe termen, inclusief DBCafleiding, toegevoegd door het samenvoegen van een dubbele term en door aanvulling van een termen. Er is een DBC-afleiding verwijderd op advies van de wetenschappelijke vereniging. Er zijn 40 ICD-10 afleidingen toegevoegd door aanvulling van DHD, er zijn 15 gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz, en er is een ICD-10 afleiding verwijderd op advies van RIVM en Nictiz Anesthesiologie en pijnbestrijding Voor het specialisme Anesthesiologie en pijnbestrijding zijn drie tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen. Er zijn vier nieuwe ICD-10 afleidingen opgenomen door aanvulling van DHD en er zijn zeven ICD-10 afleidingen gewijzigd op advies van RIVM en Nictiz Audiologie Voor het specialisme Audiologie zijn twee tekstuele wijzigingen gedaan als gevolg van een controle op voorkeurstermen die zijn verwisseld met synoniemen en een spellingscorrectie. Er zijn zeven wijzigingen doorgevoerd voor de ICD-10 afleidingen op advies van de wetenschappelijke vereniging. 2.5 Toelichting onderhanden werk (niet gepubliceerde specialismen) De nog niet gepubliceerde specialismen zijn neurologie, neurochirurgie, thoraxchirurgie en obstetrie & gynaecologie. Met de wetenschappelijke verenigingen van deze specialismen is er nog geen overeenstemming over de diagnosethesaurus. Met de laatste twee zijn we, samen met de Federatie van Medisch Specialisten, in gesprek om te bezien hoe ook zij, gericht op de definitieve opleveringsdatum van 1 juli, tot een advies kunnen komen. Neurochirurgie heeft toegezegd vóór 1 juli met een advies te komen. Ook neurologie werkt samen met DHD aan een oplossing; voor dit specialisme is het tijdpad helaas nog niet vastgelegd. 13/17

14 De inhoud van deze specialismen kan nog niet gebruikt worden voor het vastleggen van diagnoses. Het wijzigingsproces is op onderstaande specialismen ook nog niet van toepassing. 2.6 Toelichting update SNOMED CT Deze uitlevering is gebaseerd op SNOMED CT versie januari De diagnosetermen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op SNOMED CT. Het streven is om in de komende maanden een (nagenoeg) volledige koppeling met SNOMED CT te realiseren. Het percentage per specialisme is opgenomen in de kwaliteitsmatrix. 2.7 Toelichting ICD10 (ongewijzigd) Deze uitlevering is gebaseerd op de laatste versie van het RIVM. Dat is de ICD v7v-O3-C; ( Houdt u er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de tabellen van RIVM in te lezen alvorens u gebruik kunt maken van deze versie van de diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. 2.8 Toelichting DBC diagnosetypering (ongewijzigd) Er zijn geen wijzigingen in de referentietabel van de DBC-diagnosetypering. Deze uitlevering bevat voor de DBC-diagnosetyperingen de RZ15a en RZ15b release. Houdt u er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de tabellen van DBC Onderhoud in te lezen alvorens u gebruik kunt maken van deze versie van de diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. 2.9 Toelichting meervoudige afleidingen Diagnosen kunnen een of meerdere afleidingen hebben naar een DBC-diagnosetypering. Enkele EPDapplicaties bieden nog niet de functionaliteit om een meervoudige afleiding naar DBCdiagnosetypering te tonen. Derhalve is bij deze diagnosen de meest voorkomende DBCdiagnosetypering als default opgenomen, waarbij de mogelijkheid bestaat een andere DBC te kiezen. Het advies aan gebruikers is dus om bij het selecteren van diagnosen voor deze specialismen de afgeleide DBC-diagnosetypering te controleren op juistheid en zo nodig te wijzigen, voordat deze wordt vastgelegd. Deze werkwijze is tijdelijk totdat de betreffende EPD-leveranciers hun functionaliteit ten aanzien van meervoudige afleidingen hebben uitgebreid. Deze tijdelijke werkwijze is met de betreffende wetenschappelijke verenigingen afgestemd. DHD heeft de EPD-leveranciers begin januari 2015 gevraagd om de functionaliteit zo snel mogelijk te verbeteren. Streefdatum is dat alle leveranciers hier per 1 juli 2015 aan zullen voldoen. 14/17

15 2.10 Bestanden in deze uitlevering De uitlevering bestaat uit de volgende bestanden: - De diagnosethesaurus v 2.0, op basis van het datamodel in uitleverformaat Was/wordt-lijsten: een spreadsheet per specialisme-set met alle nieuwe, gewijzigde en vervallen termen in de nieuwe versie t.o.v. de vorige versie (februari 2015, v.1.4.0). De spreadsheet is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen in de diagnosethesaurus ten opzichte van de vorige uitleveringen. - Default DBC lijsten: een spreadsheet met de default DBC-diagnosetypering bij die thesaurusid s waar sprake is van meervoudige afleidingen, te weten Heelkunde (ongewijzigd), Inwendige geneeskunde (nieuw), Dermatologie (nieuw), Revalidatie (nieuw), Kindergeneeskunde (nieuw), Urologie (Nieuw), Plastische Chirurgie (ongewijzigd) en Radiologie (ook ongewijzigd). Zie voor meer toelichting paragraaf Een lijst met ICD-10 codes voor het specialisme heelkunde waarvan de autorisatie nog niet is afgerond maar die wel al zijn opgenomen in de uitlevering. 15/17

16 3 Fixes en bekende problemen 3.1 Fixes Deze release bevat geen fixes. 3.2 Bekende problemen Onderstaand is een aantal bij ons bekende (mogelijke) problemen beschreven. Importlog Het is mogelijk dat u als gevolg van eerdere fouten wel meldingen krijgt in uw importlog. Dit zijn ziekenhuisspecifieke meldingen, die voor DHD helaas niet in beeld zijn. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw leverancier of met DHD. De diagnosethesaurus is voor de uitlevering uitgebreid aan testen onderworpen. Hieruit is gebleken dat gebruikers van Chipsoft bij het inladen van een nieuwe diagnosethesaurus geen meldingen krijgen bij het inladen. Validatiestatus niet actueel De vulling van de velden validatiestatus en validatiedatum in de koppeltabellen voor KT_ICD10 is niet actueel. Records waarbij de waarde op false staat kunnen wel gewoon ingelezen worden. Nog niet alle termen hebben een SNOMED CT id DHD streeft naar een 100% dekking van de termen met een SNOMED CT id. Dit is nog niet gerealiseerd. Er zijn dus termen waar de Snomed CT id nog niet is gevuld. ICD-10 referentietabel voor oudere, obsolete afleidingen Een beperkt aantal ICD-10 codes die nog wel in oudere, niet meer actieve afleidingen, worden gebruikt, bevinden zich niet in de ICD-10 referentietabel. Indien U hierop controleert, kunt U deze fouten negeren. 4 Vooruitblik komende uitleveringen DHD zal in 2015 maandelijks blijven uitleveren om de doorlooptijd van wijzigingsverzoeken en verbeteringen zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast wordt met RIVM en Nictiz verder gewerkt aan de afronding van de ICD-10 autorisaties en de volledigheid van de SNOMED CT koppelingen. 16/17

17 5 Releasehistorie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eerdere versies van de diagnosethesaurus en de belangrijkste wijzigingen daarin. Versie Releasedatum Belangrijkste wijzigingen febr-15 Initiële oplevering specialisme 0335 Klinische Geriatrie Vernieuwde ICD10 versie jan-15 Initiële oplevering van het specialisme 0303 Heelkunde Aanvullende, geautoriseerde ICD10 codes. Diverse tekstuele aanpassingen dec-14 Initiële oplevering van vernieuwde diagnosethesaurus voor de specialismen 0304 Plastische chirurgie, 0362 Radiologie. Daarnaast bevat deze uitlevering de update van ICD-10 (ICD v5v-O3-C) en de update van DBC-diagnosetypering (RZ15a en RZ15b) nov-14 Initiële oplevering van vernieuwde diagnosethesaurus voor de specialismen 0305 orthopedie, 0306 urologie, 0318 gastro-enterologie, 0320 cardiologie, 0322 longgeneeskunde, 0324 reumatologie, 0326 allergologie en 0389 anesthesiologie pijnbestrijding okt-14 Initiële oplevering van vernieuwde diagnosethesaurus voor de specialismen 0301 oogheelkunde, 0302 KNO, 0329 consultatieve psychiatrie, 0361 radiotherapie en 1900 audiologie 17/17

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015)

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015) Releasenotes Diagnosethesaurus v1.3.00 (januari 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus 1.3.0.0 (jan 2015)... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat is de diagnosethesaurus?... 2 1.3 Voorwaarden voor gebruik...

Nadere informatie

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Zorg voor data Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen INLEIDING De diagnosethesaurus is in mei 2016 ruim twaalf

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Evaluatie diagnosethesaurus

Evaluatie diagnosethesaurus Evaluatie diagnosethesaurus Van tabel tot gebruik 12 mei 2016 Evaluatie diagnosethesaurus: van tabel tot gebruik Wat was ook alweer het doel van de diagnosethesaurus? Evaluatie product en gebruik in de

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

DHD thesauri. Kennissessie november 2016

DHD thesauri. Kennissessie november 2016 DHD thesauri Kennissessie november 2016 DHD DHD verzamelt, beheert en bewerkt ziekenhuisdata voor toepassingen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, financiën en wetenschappelijk onderzoek. We

Nadere informatie

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Notulen 6 april 2017 Algemeen Op de agenda van deze derde vergadering: Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, review zorgadministraties, implementatiehandreiking

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Richtlijnen ondersteunende migratietabel Verrichtingenbestand (CBV) Verrichtingenthesaurus Auteurs DHD Versie: 1.1, augustus 2017 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Klankbordgroep Registratiestandaarden

Klankbordgroep Registratiestandaarden Klankbordgroep Registratiestandaarden Notulen 18 mei 2017 Auteurs DHD Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 3 VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING... 3 PROJECT VERRICHTINGENTHESAURUS STAND VAN

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Toelichting op de Afleiding Behandelas v

Toelichting op de Afleiding Behandelas v Toelichting op de Afleiding Behandelas v20081001 Ingangsdatum tabel: 20090101 DBC-Onderhoud Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0

Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0 Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0 Versie 1.4.1 Datum Mei 2015 Status Definitief Definitief Richtlijnen DHD thesauri Diagnose- en Verrichtingenthesaurus 8 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Instructie bij gebruik van deze presentatie De PPT is vrij uitvoerig in tekst, maar daardoor goed

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Versie 1.0 Maart 2016 Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Inleiding richtlijnen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Gerelateerde

Nadere informatie

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data Bart Klijs Agnes de Bruin CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Laatst bijgewerkt: 24 april 2015 1 Samenvatting Dit document beschrijft het proces bij verzoeken tot wijziging van

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v20101118 Ingangsdatum tabel: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Versie 20101118 Utrecht, 18 november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS!

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! 12.500 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

Landelijke registraties naar de Bron

Landelijke registraties naar de Bron Landelijke registraties naar de Bron Hoe houden we de registratielast in ziekenhuizen binnen de perken en krijgen we toch betere data? Registratie aan de bron is een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. H. Hoogervorst Postbus EJ Den Haag

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. H. Hoogervorst Postbus EJ Den Haag Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. H. Hoogervorst Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Utrecht, 6 januari 2004 Kenmerk: HL/MB/04-01 Zeer geachte heer Hoogervorst, Hierbij bieden

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie