CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1

2 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria Samenstelling van de toetsingscriteria Gecomprimeerde toetsingscriteria Werkverdeling in detail Cijfermatige aanpak Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvarianten M1 en M Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K Bijlagen Lengtes van de varianten Opmerkingen (nog te verwerken?) Bespreken Referenties

3 1. Toetsingscriteria 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria Bron Criteria Randvoorwaarden en uitgangspunten Mate van wegnemen van zwaar bedrijventerrein en LOG ( vrachtwagenbewegingen/dag) in Sterksel en Maarheeze SamenMeeNaardeA2? Toename van in overige kernen (Leende, Heeze, enz) Zie referentie1. Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein en LOG Financieel, milieutechnisch en maatschappelijk aantrekkelijker zijn dan eventuele verplaatsing van bedrijventerrein t Chijnsgoed Gebiedsgerichte Verkenning (Arcadis 2007) Zie referentie2. Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed (Arcadis 2008) Zie referentie3. Gedragenheid door bevolking Maarheeze en Sterksel Verkeerkundige effecten o Gevolgen voor sstromen door dorpskernen o o Natuur en Landschap o Water en Bodem o Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Verkeersafwikkeling (kwaliteit afwikkeling vracht) Ruimtelijke inpassing Natuurwaarden Water Geluidsbelasting Luchtkwaliteit Procedures Quick Scan (Oranjewoud 2009) Zie referentie4. Discussie over randvoorwaarden in projectgroep Verkeerskundige effecten o Bereikbaarheid en orientatie o Wegencategorisering o Verkeersveiligheid o Ruimtelijk inpasbaar o Natuurwaarden o Water o Luchtkwaliteit Procedures Duurzaamheid Oplossing: moet geschikt zijn als ontsluiting voor al het vracht van en naar bedrijventerrein t Chijnsgoed en het gebied tussen P.Thijssenlaan, Chijnsgoed, Ontginningsweg, mag niet leiden tot vermeerdering van soverlast in andere dorpen in regio mag niet leiden tot verslechtering van de toegankelijkheid van bedrijventerrein en LOG 1 moet passen in de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as!), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio mag niet afhankelijk zijn van de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio 1 Nader te definieren wat verslechtering is en toegankelijkheid is 3

4 Projectgroep (externe) deskundige(n) 1.2 Gecomprimeerde toetsingscriteria 1.3 Werkverdeling Verkeerskundige criteria - vracht Sterksel - vracht Maarheeze - vracht overige kernen - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log - Effect op gebiedsvreemd - Effect op geleiden gebiedseigen - Effect op fietsers - Aantasting Woonomgeving - Aantasting Natuur en Landschap Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit - bevolking Maarheeze - bevolking in Sterksel Criterium Verkeerskundig - vracht Sterksel c u - vracht Maarheeze c u - vracht overige kernen u - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log c, u - Effect op gebiedsvreemd c, u - Effect op geleiden gebiedseigen c,u - Effect op fietsers c u - Aantasting Woonomgeving c, u - Aantasting Natuur en Landschap c c, u Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit c c, u c, u c, u - bevolking Maarheeze c, u - bevolking in Sterksel c, u c = gegevens en cijfers verzamelen u = uitwerkingen, berekeningen 4

5 1.4 in detail Voorlopige aanname: het draagvlak onder de inwoners wordt bepaald 3 aspecten: - Effectiviteit: wegnemen vracht door Maarheeze/Sterksel o Rijtijd in vergelijking met rijtijd door Sterksel/Maarheeze (aantal km, gem snelheid (limitering, aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal versmallingen, aantal bochten, obstakels, ) ) o Gemak in vergelijking met gemak door Sterksel/Maarheeze (aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal obstakels, aantal bochten, ) - Last: last vooral voor mensen langs route o Aantal huizen langs route (evenredig met aantal mensen dat er last van heeft, denk aan geluid, stof,.) o Hoeveelheid lawaai (evenredig met snelheid?, aantal bochten (remmen/optrekken), aantal obstakels (drempels, versmallingen,..) o Veiligheid overige (aantal km samen met andere ssoorten, aantal kruisingen met andere ssoorten, - Gevolgen: o Aantasting natuur en landschap doorsnijding GHS,, EHS, Natte Parel, o Effecten op de ruimtelijke ordening doorsnijdingen bedrijven 5

6 lengte route gem snelhied vrachtwagens aantal kruisingen met voetgangers aantal kruisingen met fietsers aantal kruisingen met andere motorvoortuigen aantal km met fietsers (2) aantal km met andere motorvoertuigen (2) aantal obstakels (versmallingen, etc) aantal bochten breedte weg aantal huizen < 100m aantal huizen < 50m aantal km door EHS, GHS, Natte Parel, enz aantal doorsnijdingen percelen, bedrijven Eerste indicatie voor het draagvlak bij de bevolking 1.5 Cijfermatige aanpak (meetbare) parameters Criteria Wegnemen uit dorpskernen Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x x Geschiktheid voorvracht van/naar bedrijventerrein en LOG Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x Overlast x X geluid/stof aantal mensen met geluidslast x (4) x (4) x (4) x (3) x (3) aantal mensen met stoflast x (5) x (5) x (5) x (3) x (3) veiligheid overige weggebruikers fietsers x x x x x x x (1) x (1) auto's x x x x x x x (1) x (1) voetgangers x x x x x (1) x (1) Aantasting Natuur en Landschap doorsnijding EHS, GHS, Natte Parel, enz Effecten op ruimtelijke ordening doorsnijdingen percelen, bedrijven (1) veronderstelling: aantal huizen = aantal toegangspunten naar percelen = afslaand en oprijdend (2) veronderstelling: deel van route wordt ook als gewone gebiedsontsluitingsweg gebruikt (3) veronderstelling: naarmate er meer huizen langs de weg liggen hebben meer mensen last van geluid en stof (4) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer geluid (5) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer stof x x X X X 6

7 2. Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvariant M1, M2 Ontsluitingsvarianten Arcadis 1 en 2 Oranjewoud (2009) 1A/B, 2A/B, 3/3A en Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K A B 7

8 2.1 Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis 8

9 2.2 Ontsluitingsvarianten M1 en M2 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route M Verkeerssoorten scheiden is mogelijk 5 bochten Interactie: landbouw, geen fietsers 2 kruisingen (geen fietsers) Blijven oude weg gebruiken? Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Bos doorkruising bij route 1 Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m geluid bij route 1 geen punt. Route2: Viaduct tankstation?? bevolking Sterksel Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m Figuur 1: Route M1 en M2. Aanliggende huizen in rood aangegeven. Toelichting: Route 1 door bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Route 2 langs bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Tijdelijke korte termijn ontsluiting naar op/afrit Maarheeze/Soerendonck is gewijzigd in permanent om een aantrekkelijke korte route richting zuiden te bieden. Dus parallelweg twee richtingen langs A2. Kluifrotonde bij op/afrit Maarheeze of over d Aasdonken? Of: noordelijke op/afrit afsluiten (complexiteit)? 9

10 2.3 Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Figuur 2: Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Toelichting: Varianten 1A /1B, 2A/2B aan noordkant bedrijventerrein, naar Zevenhuizen via o Oostrikkerdijk-Molenschut (1A en 2A) o Vogelslaan-MaarheezerwegNoord (1B en 2B) Varianten 3/3A en 4 aan zuidkant P.S.: routes 1A en 2A zouden nu gedeeltelijk over de centrale as lopen. Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel (2) vracht Maarheeze (-2) vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser (-1) Aantasting Natuur en Landschap (-2) Aantasten woonomgeving (-2) (-2) Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) bevolking Maarheeze (-1) bevolking Sterksel (-1) Route 2A oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerdijk, overweg en rotonde, bruggen Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerdijk? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz Bos opofferen? bij motorterrein, bij smelt, bij koekoek? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerdijk +/- 28 huizen op < 100m van route +/- 20 huizen op < 50m van route 10

11 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log 2B Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. weinig ruimte vogelslaan, kruising vogelslaan/mheezerwegnrd, aansl zevenhuizen Conflict doorgaand Leende-Sterksel (~ gelijk 2A) Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken, Lengte ongeveer gelijk aan 2A,moeilijker te berijden. Aantrekken ander : er wordt minder sluip Sterksel ingetrokken dan 2A, bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk of slechter dan 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevehuizen aanwezig is Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? Gelijk aan 2A Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen 1A Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: tunnel spoor, kruisingen met Burg.Vogelslaan en koekoek kruisen Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken gelijk 2A Aantrekken ander : nauwelijks Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? gelijk 2A In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Veel beter dan 2A Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, beter dan 2A alleen voor kleine stuk bij koekoek Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Vogelslaan Oostrikkerweg 80km/u? Hoe moet dat met aanwonenden? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerweg en vogelslaan, overweg en rotonde, bruggen gelijk 2A Kruising met vracht op kruising Oostrikkerweg/Vogelslaan Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerweg en vogelslaan? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz gelijk 2A Bos opofferen? bij motorterrein Bomenlaan vogelslaan: 1 rij weg? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg en vogellaan. Huizen Vogellaan zeer kort langs weg meer overlast Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerweg, vogelslaan, Maarheezerweg N Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving (-2) Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel fietsers Sterksel/Leende: alleen probleem van centrale as tot koekoek. beter dan 2A Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden over klein stukje bij koekoek beter dan 2A Ontsluiting moet minstens 12mtr (sloot niet nodig) brede strook worden aangekocht. In bosstukken bomen kappen. Route loopt voor voor groot deel door GHS, natte parel enz (Biesputten) Bos opofferen? bij motorterrein, Geluid- en luchtbelasting probleem rond koekoek? beter dan 2A Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond Tunnel + aankoop klein stuk grond tussen tunnel en schoordijk +/- 36 huizen op 100m van route +/- 27 huizen op < 50m van route bevolking Maarheeze bevolking Sterksel +/- 26 huizen op < 100m van route +/- 19 huizen op < 50m van route 11

12 2.4 Ontsluitingsvariant S Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route S Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 10 huizen < 50m Figuur 3: ontsluitingsvariant S 12

13 2.5 Ontsluitingsvariant L Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel Route L vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Figuur 4: ontsluitingsvariant L bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 13

14 2.6 Ontsluitingsvariant H Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route H Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen aanwezig is. Geen probleem voor fietsers Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij zvenhuizen weg langs en door Mariahoeve, doorsnijding landbouwgebied Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Geluid- en luchtbelasting probleem rond vogellaan en zevenhuizen Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop lanbouwgrond bevolking Sterksel 4 huizen < 50m Figuur 5: ontsluitingsvariant H 14

15 2.7 Ontsluitingsvariant K Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel jos koekoek vracht Maarheeze vracht overige kernen Route K Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, kruising schoordijk, vogelslaan, koekoek Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan op Aantrekken ander : er wordt wat sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen en centrale as aanwezig is. Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Geen probleem voor fietsers, alleen stukje bij koekoek Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond alleen stuk langs spoorlijn Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij koekoek weg langs en door Mariahoeve, Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) Geluid- en luchtbelasting probleem bij koekoek Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen en centrale as moet er zijn om deze route te laten werken bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 11 huizen < 50m 15

16 3. Bijlagen 2.8 Lengtes van de varianten Diverse routes voor ontsluiting. 1 Arcadis 2008 Maarheezerweg N. 7 Huizen 4500 mtr. Route1 Biesputten 3500 mtr. Route2 langs NS 4000 mtr. 2 M1 Route mtr. tot aan A2 4000,,,, 7 Huizen 3100,,,, Maarheeze M2 Route ,,,, A2 4500,,,, 7 Huizen 3200,,,, Maarheeze 3 Oranjewoud 2009 Route mtr. tot 7 Huizen Route 2a+b Route 3 Route 3a mtr. tot 7 Huizen 4000 mtr mtr. 4 S Koekoek 4300 mtr. Vonderweg 4300 mtr. 5 L Groote Bleek 4500 mtr. 6 H Golfterrein 4300 mtr. Koekoek 5500 mtr. 16

17 4. Opmerkingen (nog te verwerken?) Je zou in varianten met achteruitgang de ontsluiting van het LOG los kunnen koppelen Bij 80km/u route moet fietspad vrij liggen Naamgeving varianten loskoppelen van personen Scenario L: Aansluiting op Kleine Bruggen: parkeerplaats verplaatsen of kluifrotonde? 5. Bespreken Route langs bos ( tijdelijke oprit? ) in ontsluiting L. Aandachtpunt: Variant L /ontsluiting zuiden: sluip vanaf/naar zuiden over Ulkendonken? Wachten op centrale as of maatregelen in Sterksel? 6. Referenties 1. Projectgroep, Samen mee - Uitgangspunten en randvoorwaarden, Arcadis, Eindrapport Gebiedsgerichte Verkenning, Arcadis, Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed, Oranjewoud, Quick Scan Ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein en LOG,

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Welkom - Vorige bijeenkomst dorpsavond in januari - Veel gebeurd: bijpraten + uw visie gevraagd

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Inhoudsopgave Start werkzaamheden 1 Veranderingen op een rij 2 Planning: wat gaat wannéér gebeuren? 3 Ruwe schetsen van de veranderingen 4 Eerst

Nadere informatie

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier 1 Aaneengesloten geluidsscherm langs de oostkant van de A28 vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier Doel: De geluidbelasting van alle woningen in Hoevelaken en Holkerveen en in het recreatie

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen Factsheets Cuijk-Mook- Nijmegen Informatie over de snelfietsroute tussen Cuijk, Mook en Nijmegen. 10 factsheets met infor matie en beeldmateriaal. Uitgave september 2014 Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN ALGEMENE OMZENDBRIEF NOPENS DE WEGSIGNALISATIE (versie 20140710) PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN COLOFON Werkgroep Gert De Wilde Sophie De Vlieger Paul Bossuyt Dirk Van Bellegem Tom Viaene Tekeningen Ellen

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Rode Loper Noord Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. P de Weerd Telefoon 0235113273 E-mail: pdeweerd@haarlem.nl WZ/ Reg.nr. 2012/142550 GEEN bijlagen kopiëren B & W-vergadering

Nadere informatie

datum uw kenmerk kopie 9 april 2013 leden CROL, bestuur Rond Kerk en Orion, zegneetegenkv

datum uw kenmerk kopie 9 april 2013 leden CROL, bestuur Rond Kerk en Orion, zegneetegenkv Lennisheuvel Een kern waar pit in zit B & W van de gemeente Boxtel Postbus 10000 5280 DA Boxtel CROL Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel Secretariaat: AC van Grinsven De Bocht 2, 5281 PE Lennisheuvel

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s De database bestaat uit de volgende bestanden. Veruit de belangrijkste voor het maken van een kaart is links, dit zijn de wegen. 1. ANWB-paddenstoelen

Nadere informatie

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In rood staan de aanpassingen/aanvullingen die direct in de varianten moeten worden verwerkt. Overige opmerkingen worden bij

Nadere informatie

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297

Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Mededeling aan de gemeenteraad 26 maart 2013 Onderwerp: N345 rondweg Voorst Nummer: Z-12-00297_2013-09297 Programma: 2. Mooi Voorst Openbaar Beleidscyclus U heeft in 2012 unaniem de voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Fietspad Telgterweg en

Zienswijzennota bestemmingsplan Fietspad Telgterweg en Nr. 10017492 Casenr. 2010-02010 bestemmingsplan Fietspad Oude Telgterweg Behoort bij raadsbesluit nr.10006481 en 10006487 van 09-09-2010. Naam : Nicole Weijers Afdeling : R.O. Datum : 16 juni 2010 bestemmingsplan

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Evaluatie verkeerssituatie School B

Evaluatie verkeerssituatie School B Evaluatie verkeerssituatie School B Opgesteld door G. Smilda Afdeling Openbare Werken Concept November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Analyse verkeerssituatie... 2 Verkeersgedrag: lopen en fietsen...

Nadere informatie

N232 Groot onderhoud Schipholweg

N232 Groot onderhoud Schipholweg Home N232 Groot onderhoud Schipholweg Waar? Schipholweg (N232) Wat? Groot onderhoud Wanneer? 7 mei t/m 18 juni 2012 Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012) Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter:

Nadere informatie

Maatschappelijk. Wonen, Welzijn en Zorg

Maatschappelijk. Wonen, Welzijn en Zorg Maatschappelijk Wonen, Welzijn en Zorg Dorpsraad Sterksel Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning en woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Wethouder de heer F. Lintmeijer. Postbus 16200. 3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht. Wethouder de heer F. Lintmeijer. Postbus 16200. 3500 CE Utrecht Gemeente Utrecht Wethouder de heer F. Lintmeijer Postbus 16200 3500 CE Utrecht Onze referentie: 20131015c/Verkeer Vleuten, 15 oktober 2013. Betreft: Advies verkeersveiligheid Vleuten - de Meern Geachte

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en advies www.meldpuntveiligverkeer.nl Datum: 12 juni 2013 Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom.

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom. PLATEAU -Hoogteverschil 12 cm of 8 cm bij busroute. -Aanduiding met taludstrepen -Lengte middenstuk tussen de hellingen 5,00 m. -Hellingen binnen de bebouwde kom: sinusvormig met een lengte van 2.40 m

Nadere informatie

Spankeren. Eerbeek-Zuid. Beekbergen-Lieren. Klarenbeek

Spankeren. Eerbeek-Zuid. Beekbergen-Lieren. Klarenbeek Spankeren Eerbeek-Zuid Beekbergen-Lieren Klarenbeek INHOUD Blz Hoofdstuk 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Overwegingen / Varianten 4 Planbeschrijving 5 Verkeersbewegingen per wegvak Effecten voor de industrie 6

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO 33 12 Trajecten Assen Vries en Assen - Tynaarlo De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis en het Dr. Nassaucollege naar

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes Uitleg Fietsroutes De routes voor auto- en fietsteams zijn verschillend, maar de routebeschrijvingen zijn gelijk van opzet. Autoploegen Bij autoploegen is het gebruikelijk dat er met twee auto s of busjes

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

3.2.3 Alternatief 3. De layout van de kruising Nieuweweg - Koningsweg wordt gewijzigd: verlengde opstelvakken en aanpassing fi etsoversteek.

3.2.3 Alternatief 3. De layout van de kruising Nieuweweg - Koningsweg wordt gewijzigd: verlengde opstelvakken en aanpassing fi etsoversteek. 3.2.3 Alternatief 3 Het arrangement van alternatief 3 is weergegeven in fi guur 3.5. In dit alternatief wordt de overweg vervangen door een onderdoorgang voor al het verkeer. Hierdoor zijn er ter plaatse

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN Dorpsraad Leimuiden 30 januari 2015 Voorwoord Alweer een flink aantal jaren geleden heeft de gemeente Jacobswoude besloten om snelheidsbeperkende maatregelen door te

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein Notitie Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein projectnummer 248800000 opdrachtgever Gemeente Nieuwegein contactpersoon Bart-Peter van Asselt projectleiding Bart Christiaens projectuitvoering Koen

Nadere informatie