CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1

2 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria Samenstelling van de toetsingscriteria Gecomprimeerde toetsingscriteria Werkverdeling in detail Cijfermatige aanpak Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvarianten M1 en M Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K Bijlagen Lengtes van de varianten Opmerkingen (nog te verwerken?) Bespreken Referenties

3 1. Toetsingscriteria 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria Bron Criteria Randvoorwaarden en uitgangspunten Mate van wegnemen van zwaar bedrijventerrein en LOG ( vrachtwagenbewegingen/dag) in Sterksel en Maarheeze SamenMeeNaardeA2? Toename van in overige kernen (Leende, Heeze, enz) Zie referentie1. Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein en LOG Financieel, milieutechnisch en maatschappelijk aantrekkelijker zijn dan eventuele verplaatsing van bedrijventerrein t Chijnsgoed Gebiedsgerichte Verkenning (Arcadis 2007) Zie referentie2. Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed (Arcadis 2008) Zie referentie3. Gedragenheid door bevolking Maarheeze en Sterksel Verkeerkundige effecten o Gevolgen voor sstromen door dorpskernen o o Natuur en Landschap o Water en Bodem o Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Verkeersafwikkeling (kwaliteit afwikkeling vracht) Ruimtelijke inpassing Natuurwaarden Water Geluidsbelasting Luchtkwaliteit Procedures Quick Scan (Oranjewoud 2009) Zie referentie4. Discussie over randvoorwaarden in projectgroep Verkeerskundige effecten o Bereikbaarheid en orientatie o Wegencategorisering o Verkeersveiligheid o Ruimtelijk inpasbaar o Natuurwaarden o Water o Luchtkwaliteit Procedures Duurzaamheid Oplossing: moet geschikt zijn als ontsluiting voor al het vracht van en naar bedrijventerrein t Chijnsgoed en het gebied tussen P.Thijssenlaan, Chijnsgoed, Ontginningsweg, mag niet leiden tot vermeerdering van soverlast in andere dorpen in regio mag niet leiden tot verslechtering van de toegankelijkheid van bedrijventerrein en LOG 1 moet passen in de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as!), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio mag niet afhankelijk zijn van de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio 1 Nader te definieren wat verslechtering is en toegankelijkheid is 3

4 Projectgroep (externe) deskundige(n) 1.2 Gecomprimeerde toetsingscriteria 1.3 Werkverdeling Verkeerskundige criteria - vracht Sterksel - vracht Maarheeze - vracht overige kernen - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log - Effect op gebiedsvreemd - Effect op geleiden gebiedseigen - Effect op fietsers - Aantasting Woonomgeving - Aantasting Natuur en Landschap Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit - bevolking Maarheeze - bevolking in Sterksel Criterium Verkeerskundig - vracht Sterksel c u - vracht Maarheeze c u - vracht overige kernen u - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log c, u - Effect op gebiedsvreemd c, u - Effect op geleiden gebiedseigen c,u - Effect op fietsers c u - Aantasting Woonomgeving c, u - Aantasting Natuur en Landschap c c, u Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit c c, u c, u c, u - bevolking Maarheeze c, u - bevolking in Sterksel c, u c = gegevens en cijfers verzamelen u = uitwerkingen, berekeningen 4

5 1.4 in detail Voorlopige aanname: het draagvlak onder de inwoners wordt bepaald 3 aspecten: - Effectiviteit: wegnemen vracht door Maarheeze/Sterksel o Rijtijd in vergelijking met rijtijd door Sterksel/Maarheeze (aantal km, gem snelheid (limitering, aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal versmallingen, aantal bochten, obstakels, ) ) o Gemak in vergelijking met gemak door Sterksel/Maarheeze (aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal obstakels, aantal bochten, ) - Last: last vooral voor mensen langs route o Aantal huizen langs route (evenredig met aantal mensen dat er last van heeft, denk aan geluid, stof,.) o Hoeveelheid lawaai (evenredig met snelheid?, aantal bochten (remmen/optrekken), aantal obstakels (drempels, versmallingen,..) o Veiligheid overige (aantal km samen met andere ssoorten, aantal kruisingen met andere ssoorten, - Gevolgen: o Aantasting natuur en landschap doorsnijding GHS,, EHS, Natte Parel, o Effecten op de ruimtelijke ordening doorsnijdingen bedrijven 5

6 lengte route gem snelhied vrachtwagens aantal kruisingen met voetgangers aantal kruisingen met fietsers aantal kruisingen met andere motorvoortuigen aantal km met fietsers (2) aantal km met andere motorvoertuigen (2) aantal obstakels (versmallingen, etc) aantal bochten breedte weg aantal huizen < 100m aantal huizen < 50m aantal km door EHS, GHS, Natte Parel, enz aantal doorsnijdingen percelen, bedrijven Eerste indicatie voor het draagvlak bij de bevolking 1.5 Cijfermatige aanpak (meetbare) parameters Criteria Wegnemen uit dorpskernen Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x x Geschiktheid voorvracht van/naar bedrijventerrein en LOG Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x Overlast x X geluid/stof aantal mensen met geluidslast x (4) x (4) x (4) x (3) x (3) aantal mensen met stoflast x (5) x (5) x (5) x (3) x (3) veiligheid overige weggebruikers fietsers x x x x x x x (1) x (1) auto's x x x x x x x (1) x (1) voetgangers x x x x x (1) x (1) Aantasting Natuur en Landschap doorsnijding EHS, GHS, Natte Parel, enz Effecten op ruimtelijke ordening doorsnijdingen percelen, bedrijven (1) veronderstelling: aantal huizen = aantal toegangspunten naar percelen = afslaand en oprijdend (2) veronderstelling: deel van route wordt ook als gewone gebiedsontsluitingsweg gebruikt (3) veronderstelling: naarmate er meer huizen langs de weg liggen hebben meer mensen last van geluid en stof (4) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer geluid (5) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer stof x x X X X 6

7 2. Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvariant M1, M2 Ontsluitingsvarianten Arcadis 1 en 2 Oranjewoud (2009) 1A/B, 2A/B, 3/3A en Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K A B 7

8 2.1 Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis 8

9 2.2 Ontsluitingsvarianten M1 en M2 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route M Verkeerssoorten scheiden is mogelijk 5 bochten Interactie: landbouw, geen fietsers 2 kruisingen (geen fietsers) Blijven oude weg gebruiken? Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Bos doorkruising bij route 1 Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m geluid bij route 1 geen punt. Route2: Viaduct tankstation?? bevolking Sterksel Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m Figuur 1: Route M1 en M2. Aanliggende huizen in rood aangegeven. Toelichting: Route 1 door bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Route 2 langs bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Tijdelijke korte termijn ontsluiting naar op/afrit Maarheeze/Soerendonck is gewijzigd in permanent om een aantrekkelijke korte route richting zuiden te bieden. Dus parallelweg twee richtingen langs A2. Kluifrotonde bij op/afrit Maarheeze of over d Aasdonken? Of: noordelijke op/afrit afsluiten (complexiteit)? 9

10 2.3 Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Figuur 2: Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Toelichting: Varianten 1A /1B, 2A/2B aan noordkant bedrijventerrein, naar Zevenhuizen via o Oostrikkerdijk-Molenschut (1A en 2A) o Vogelslaan-MaarheezerwegNoord (1B en 2B) Varianten 3/3A en 4 aan zuidkant P.S.: routes 1A en 2A zouden nu gedeeltelijk over de centrale as lopen. Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel (2) vracht Maarheeze (-2) vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser (-1) Aantasting Natuur en Landschap (-2) Aantasten woonomgeving (-2) (-2) Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) bevolking Maarheeze (-1) bevolking Sterksel (-1) Route 2A oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerdijk, overweg en rotonde, bruggen Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerdijk? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz Bos opofferen? bij motorterrein, bij smelt, bij koekoek? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerdijk +/- 28 huizen op < 100m van route +/- 20 huizen op < 50m van route 10

11 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log 2B Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. weinig ruimte vogelslaan, kruising vogelslaan/mheezerwegnrd, aansl zevenhuizen Conflict doorgaand Leende-Sterksel (~ gelijk 2A) Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken, Lengte ongeveer gelijk aan 2A,moeilijker te berijden. Aantrekken ander : er wordt minder sluip Sterksel ingetrokken dan 2A, bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk of slechter dan 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevehuizen aanwezig is Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? Gelijk aan 2A Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen 1A Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: tunnel spoor, kruisingen met Burg.Vogelslaan en koekoek kruisen Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken gelijk 2A Aantrekken ander : nauwelijks Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? gelijk 2A In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Veel beter dan 2A Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, beter dan 2A alleen voor kleine stuk bij koekoek Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Vogelslaan Oostrikkerweg 80km/u? Hoe moet dat met aanwonenden? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerweg en vogelslaan, overweg en rotonde, bruggen gelijk 2A Kruising met vracht op kruising Oostrikkerweg/Vogelslaan Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerweg en vogelslaan? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz gelijk 2A Bos opofferen? bij motorterrein Bomenlaan vogelslaan: 1 rij weg? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg en vogellaan. Huizen Vogellaan zeer kort langs weg meer overlast Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerweg, vogelslaan, Maarheezerweg N Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving (-2) Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel fietsers Sterksel/Leende: alleen probleem van centrale as tot koekoek. beter dan 2A Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden over klein stukje bij koekoek beter dan 2A Ontsluiting moet minstens 12mtr (sloot niet nodig) brede strook worden aangekocht. In bosstukken bomen kappen. Route loopt voor voor groot deel door GHS, natte parel enz (Biesputten) Bos opofferen? bij motorterrein, Geluid- en luchtbelasting probleem rond koekoek? beter dan 2A Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond Tunnel + aankoop klein stuk grond tussen tunnel en schoordijk +/- 36 huizen op 100m van route +/- 27 huizen op < 50m van route bevolking Maarheeze bevolking Sterksel +/- 26 huizen op < 100m van route +/- 19 huizen op < 50m van route 11

12 2.4 Ontsluitingsvariant S Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route S Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 10 huizen < 50m Figuur 3: ontsluitingsvariant S 12

13 2.5 Ontsluitingsvariant L Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel Route L vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Figuur 4: ontsluitingsvariant L bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 13

14 2.6 Ontsluitingsvariant H Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route H Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen aanwezig is. Geen probleem voor fietsers Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij zvenhuizen weg langs en door Mariahoeve, doorsnijding landbouwgebied Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Geluid- en luchtbelasting probleem rond vogellaan en zevenhuizen Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop lanbouwgrond bevolking Sterksel 4 huizen < 50m Figuur 5: ontsluitingsvariant H 14

15 2.7 Ontsluitingsvariant K Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel jos koekoek vracht Maarheeze vracht overige kernen Route K Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, kruising schoordijk, vogelslaan, koekoek Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan op Aantrekken ander : er wordt wat sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen en centrale as aanwezig is. Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Geen probleem voor fietsers, alleen stukje bij koekoek Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond alleen stuk langs spoorlijn Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij koekoek weg langs en door Mariahoeve, Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) Geluid- en luchtbelasting probleem bij koekoek Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen en centrale as moet er zijn om deze route te laten werken bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 11 huizen < 50m 15

16 3. Bijlagen 2.8 Lengtes van de varianten Diverse routes voor ontsluiting. 1 Arcadis 2008 Maarheezerweg N. 7 Huizen 4500 mtr. Route1 Biesputten 3500 mtr. Route2 langs NS 4000 mtr. 2 M1 Route mtr. tot aan A2 4000,,,, 7 Huizen 3100,,,, Maarheeze M2 Route ,,,, A2 4500,,,, 7 Huizen 3200,,,, Maarheeze 3 Oranjewoud 2009 Route mtr. tot 7 Huizen Route 2a+b Route 3 Route 3a mtr. tot 7 Huizen 4000 mtr mtr. 4 S Koekoek 4300 mtr. Vonderweg 4300 mtr. 5 L Groote Bleek 4500 mtr. 6 H Golfterrein 4300 mtr. Koekoek 5500 mtr. 16

17 4. Opmerkingen (nog te verwerken?) Je zou in varianten met achteruitgang de ontsluiting van het LOG los kunnen koppelen Bij 80km/u route moet fietspad vrij liggen Naamgeving varianten loskoppelen van personen Scenario L: Aansluiting op Kleine Bruggen: parkeerplaats verplaatsen of kluifrotonde? 5. Bespreken Route langs bos ( tijdelijke oprit? ) in ontsluiting L. Aandachtpunt: Variant L /ontsluiting zuiden: sluip vanaf/naar zuiden over Ulkendonken? Wachten op centrale as of maatregelen in Sterksel? 6. Referenties 1. Projectgroep, Samen mee - Uitgangspunten en randvoorwaarden, Arcadis, Eindrapport Gebiedsgerichte Verkenning, Arcadis, Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed, Oranjewoud, Quick Scan Ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein en LOG,

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Belanghebbenden Grote Bleek Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Probleem (1) Probleem (2) Oplossingen? Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Welkom - Vorige bijeenkomst dorpsavond in januari - Veel gebeurd: bijpraten + uw visie gevraagd

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 4: Beschrijving en beoordeling van vier additionele varianten CONCEPT 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) wil de Combinatie A1/28 feliciteren met het ontwerp voor het nieuwe knooppunt. Wij zijn bijzonder

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Tekst fact-sheet Vragen en commentaar betreffen: Alternatief 3A verbinding Roemer N11 lokale verbinding Kostenindicatie Oplossend vermogen

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Vereniging Dorpsbelangen Ressen

Vereniging Dorpsbelangen Ressen Vereniging Dorpsbelangen Ressen Intro Nieuwe bedrijvigheid Ressen Leefbaarheid en Sluipverkeer Oplossingsrichting leefbaarheid en bereikbaarheid Ressen, Lent,Bemmel Intro -- Vereniging Dorpsbelangen Ressen

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Werkgroep Parklaan Anders

Werkgroep Parklaan Anders Werkgroep Parklaan Anders Stichting Milieuwerkgroepen Ede Algemene Belangenvereniging Ede-Oost Het Geldersch Landschap Gelderse Natuur- en Milieufederatie Dorpsraad Bennekom Fietsersbond Historische Vereniging

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015

Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel Editie: voorjaar 2015 Inhoudsopgave Start werkzaamheden 1 Veranderingen op een rij 2 Planning: wat gaat wannéér gebeuren? 3 Ruwe schetsen van de veranderingen 4 Eerst

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY RIS102458_03-02-2003 Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de Commissie VS

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond

Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond Presentatie 21 april 2008 1. Opening A. Kleijer, Wethouder gemeente Putten Indeling van de avond 1. Opening 2. Inleiding 3 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 26 september 2016 Sylvie Syryn Communicatieverantwoordelijke AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +-6900 km gewestwegen,

Nadere informatie

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier 1 Aaneengesloten geluidsscherm langs de oostkant van de A28 vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier Doel: De geluidbelasting van alle woningen in Hoevelaken en Holkerveen en in het recreatie

Nadere informatie

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur 11 juni 2014 Harmelen kerkplein jaagpad entree landelijke weg langs Leidse Rijn dorpsstraat

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

N660 Middelburg - Koudekerke. 26 juni Presentatie door: Fred Lindenberg

N660 Middelburg - Koudekerke. 26 juni Presentatie door: Fred Lindenberg N660 Middelburg - Koudekerke 26 juni 2007 Presentatie door: Fred Lindenberg Situatie Presentatie Provincie Zeeland Middelburg Koudekerke N660 Vlissingen Geschiedenis 1992: Plan vastgesteld door GS Planologische

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten In deze bijlage worden de voor- en nadelen van het verplaatsen van de bruglichten naar de kruispunten Opdijk en de Venebosweg tegen elkaar afgewogen. Beoogd effect

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE VAN HEEMSTRAWEG

RECONSTRUCTIE VAN HEEMSTRAWEG RECOSTRUCTIE VA HEEMSTRAWEG Kerkstraa B WEURT A aat str ker B Richting ijmegen C tkan Pos Maatregelen kom-entree C D Jon Richting Beuningen Overzichtstekening Oversteek met slichten voor langzaam t A Oversteek

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats Onderzoek bouwroute naar bouwplaats Heidetuin-Tulpentuin Gemeente Houten heeft in samenwerking met projectontwikkelaar RPPI op een inloopbijeenkomst op 30 mei over bouwplan Heidetuin Alternatieven 1 en

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt een verzoek doen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Handleiding Zienswijze N337 De VVD fractie in de gemeenteraad van Olst-Wijhe maakt zich grote zorgen over de effecten van de voorgenomen afwaardering van de N337 (o.a. snelheidsverlaging van 80 naar 60

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Eerdere alternatieven

Eerdere alternatieven Eerdere alternatieven Afgevallen vanwege Doorsnijding veel verschillende landbouwpercelen Aantal woningen binnen invloedssfeer van de weg (alternatieven ten westen van Sint Annerhuisjes) Doorsnijding mogelijk

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard

Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard Vraag Antwoord 1. Stadsboulevard Waarom wil de gemeente een stadsboulevard aanleggen? Staat de aanleg van de westelijke stadsboulevard al vast Hoe gaat de

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

BUND Fietspad en Parkspeeltuin

BUND Fietspad en Parkspeeltuin Stadsontwikkeling 1/44 BUND Fietspad en Parkspeeltuin Infomoment 18/10/2016 Inhoud inleiding analyse algemene randvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden (indien relevant) ambitie concept Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014

Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014 Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014 Dinsdag 28 januari 2014 vond alweer de derde participatiebijeenkomst over de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg plaats. Ruim 55 betrokken bewoners

Nadere informatie

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010 Spoorkruising en stationsomgeving Marijke Terpstra, 31 maart 2010 1)Wijck 1: 1853-1856 2)Wijck 2: 1856-1884 3)Boschpoort: 1856-1861 4)Staatspoor: 1865-1914 5)Huidige station: 1914- Luchtfoto uit 1965:

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE KLAAMPE TE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK -1- DOEL EERSTE

Nadere informatie

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie