CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten"

Transcriptie

1 Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1

2 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria Samenstelling van de toetsingscriteria Gecomprimeerde toetsingscriteria Werkverdeling in detail Cijfermatige aanpak Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvarianten M1 en M Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K Bijlagen Lengtes van de varianten Opmerkingen (nog te verwerken?) Bespreken Referenties

3 1. Toetsingscriteria 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria Bron Criteria Randvoorwaarden en uitgangspunten Mate van wegnemen van zwaar bedrijventerrein en LOG ( vrachtwagenbewegingen/dag) in Sterksel en Maarheeze SamenMeeNaardeA2? Toename van in overige kernen (Leende, Heeze, enz) Zie referentie1. Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein en LOG Financieel, milieutechnisch en maatschappelijk aantrekkelijker zijn dan eventuele verplaatsing van bedrijventerrein t Chijnsgoed Gebiedsgerichte Verkenning (Arcadis 2007) Zie referentie2. Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed (Arcadis 2008) Zie referentie3. Gedragenheid door bevolking Maarheeze en Sterksel Verkeerkundige effecten o Gevolgen voor sstromen door dorpskernen o o Natuur en Landschap o Water en Bodem o Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Verkeersafwikkeling (kwaliteit afwikkeling vracht) Ruimtelijke inpassing Natuurwaarden Water Geluidsbelasting Luchtkwaliteit Procedures Quick Scan (Oranjewoud 2009) Zie referentie4. Discussie over randvoorwaarden in projectgroep Verkeerskundige effecten o Bereikbaarheid en orientatie o Wegencategorisering o Verkeersveiligheid o Ruimtelijk inpasbaar o Natuurwaarden o Water o Luchtkwaliteit Procedures Duurzaamheid Oplossing: moet geschikt zijn als ontsluiting voor al het vracht van en naar bedrijventerrein t Chijnsgoed en het gebied tussen P.Thijssenlaan, Chijnsgoed, Ontginningsweg, mag niet leiden tot vermeerdering van soverlast in andere dorpen in regio mag niet leiden tot verslechtering van de toegankelijkheid van bedrijventerrein en LOG 1 moet passen in de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as!), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio mag niet afhankelijk zijn van de infrastructurele doelstellingen en ontwikkelingen van gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende (centrale as), regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en rijksoverheid in de regio 1 Nader te definieren wat verslechtering is en toegankelijkheid is 3

4 Projectgroep (externe) deskundige(n) 1.2 Gecomprimeerde toetsingscriteria 1.3 Werkverdeling Verkeerskundige criteria - vracht Sterksel - vracht Maarheeze - vracht overige kernen - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log - Effect op gebiedsvreemd - Effect op geleiden gebiedseigen - Effect op fietsers - Aantasting Woonomgeving - Aantasting Natuur en Landschap Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit - bevolking Maarheeze - bevolking in Sterksel Criterium Verkeerskundig - vracht Sterksel c u - vracht Maarheeze c u - vracht overige kernen u - Geschiktheid voor vracht bedrijventerrein/log c, u - Effect op gebiedsvreemd c, u - Effect op geleiden gebiedseigen c,u - Effect op fietsers c u - Aantasting Woonomgeving c, u - Aantasting Natuur en Landschap c c, u Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit c c, u c, u c, u - bevolking Maarheeze c, u - bevolking in Sterksel c, u c = gegevens en cijfers verzamelen u = uitwerkingen, berekeningen 4

5 1.4 in detail Voorlopige aanname: het draagvlak onder de inwoners wordt bepaald 3 aspecten: - Effectiviteit: wegnemen vracht door Maarheeze/Sterksel o Rijtijd in vergelijking met rijtijd door Sterksel/Maarheeze (aantal km, gem snelheid (limitering, aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal versmallingen, aantal bochten, obstakels, ) ) o Gemak in vergelijking met gemak door Sterksel/Maarheeze (aantal kruisingen met andere ssoorten, aantal km samen met andere ssoorten, aantal obstakels, aantal bochten, ) - Last: last vooral voor mensen langs route o Aantal huizen langs route (evenredig met aantal mensen dat er last van heeft, denk aan geluid, stof,.) o Hoeveelheid lawaai (evenredig met snelheid?, aantal bochten (remmen/optrekken), aantal obstakels (drempels, versmallingen,..) o Veiligheid overige (aantal km samen met andere ssoorten, aantal kruisingen met andere ssoorten, - Gevolgen: o Aantasting natuur en landschap doorsnijding GHS,, EHS, Natte Parel, o Effecten op de ruimtelijke ordening doorsnijdingen bedrijven 5

6 lengte route gem snelhied vrachtwagens aantal kruisingen met voetgangers aantal kruisingen met fietsers aantal kruisingen met andere motorvoortuigen aantal km met fietsers (2) aantal km met andere motorvoertuigen (2) aantal obstakels (versmallingen, etc) aantal bochten breedte weg aantal huizen < 100m aantal huizen < 50m aantal km door EHS, GHS, Natte Parel, enz aantal doorsnijdingen percelen, bedrijven Eerste indicatie voor het draagvlak bij de bevolking 1.5 Cijfermatige aanpak (meetbare) parameters Criteria Wegnemen uit dorpskernen Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x x Geschiktheid voorvracht van/naar bedrijventerrein en LOG Rijtijd in vergelijking met rijtijd door dorpskernen x x x x x x x Gemak in vergelijking met gemak van route door dorpskernen x x x x x x x x x Overlast x X geluid/stof aantal mensen met geluidslast x (4) x (4) x (4) x (3) x (3) aantal mensen met stoflast x (5) x (5) x (5) x (3) x (3) veiligheid overige weggebruikers fietsers x x x x x x x (1) x (1) auto's x x x x x x x (1) x (1) voetgangers x x x x x (1) x (1) Aantasting Natuur en Landschap doorsnijding EHS, GHS, Natte Parel, enz Effecten op ruimtelijke ordening doorsnijdingen percelen, bedrijven (1) veronderstelling: aantal huizen = aantal toegangspunten naar percelen = afslaand en oprijdend (2) veronderstelling: deel van route wordt ook als gewone gebiedsontsluitingsweg gebruikt (3) veronderstelling: naarmate er meer huizen langs de weg liggen hebben meer mensen last van geluid en stof (4) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer geluid (5) veronderstelling: naarmate vrachtwagens harder rijden, meer bochten moeten maken en meer moeten uitwijken, veroorzaken ze meer stof x x X X X 6

7 2. Beschrijving van ontsluitingsscenario s Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis Ontsluitingsvariant M1, M2 Ontsluitingsvarianten Arcadis 1 en 2 Oranjewoud (2009) 1A/B, 2A/B, 3/3A en Ontsluitingsvariant S Ontsluitingsvariant L Ontsluitingsvariant H Ontsluitingsvariant K A B 7

8 2.1 Ontsluiting Gebiedsgerichte Verkenning Arcadis 8

9 2.2 Ontsluitingsvarianten M1 en M2 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route M Verkeerssoorten scheiden is mogelijk 5 bochten Interactie: landbouw, geen fietsers 2 kruisingen (geen fietsers) Blijven oude weg gebruiken? Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Bos doorkruising bij route 1 Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m geluid bij route 1 geen punt. Route2: Viaduct tankstation?? bevolking Sterksel Route2: 14huizen < 50m, 16 < 100m Route1: 7 huizen < 50m, 10 < 100m Figuur 1: Route M1 en M2. Aanliggende huizen in rood aangegeven. Toelichting: Route 1 door bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Route 2 langs bos, met (nieuw) viaduct naar ZW zijde van A2 naar Zevenhuizen. Tijdelijke korte termijn ontsluiting naar op/afrit Maarheeze/Soerendonck is gewijzigd in permanent om een aantrekkelijke korte route richting zuiden te bieden. Dus parallelweg twee richtingen langs A2. Kluifrotonde bij op/afrit Maarheeze of over d Aasdonken? Of: noordelijke op/afrit afsluiten (complexiteit)? 9

10 2.3 Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Figuur 2: Ontsluitingsvarianten Oranjewoud (2009) Toelichting: Varianten 1A /1B, 2A/2B aan noordkant bedrijventerrein, naar Zevenhuizen via o Oostrikkerdijk-Molenschut (1A en 2A) o Vogelslaan-MaarheezerwegNoord (1B en 2B) Varianten 3/3A en 4 aan zuidkant P.S.: routes 1A en 2A zouden nu gedeeltelijk over de centrale as lopen. Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel (2) vracht Maarheeze (-2) vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser (-1) Aantasting Natuur en Landschap (-2) Aantasten woonomgeving (-2) (-2) Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) bevolking Maarheeze (-1) bevolking Sterksel (-1) Route 2A oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerdijk, overweg en rotonde, bruggen Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerdijk? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz Bos opofferen? bij motorterrein, bij smelt, bij koekoek? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerdijk +/- 28 huizen op < 100m van route +/- 20 huizen op < 50m van route 10

11 Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log 2B Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: brug over Sterkselse Aa, rotonde, overweg, Sterkselse Aa, kruisingen met Schoordijk, zandweg, Burg.Vogelslaan. weinig ruimte vogelslaan, kruising vogelslaan/mheezerwegnrd, aansl zevenhuizen Conflict doorgaand Leende-Sterksel (~ gelijk 2A) Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken, Lengte ongeveer gelijk aan 2A,moeilijker te berijden. Aantrekken ander : er wordt minder sluip Sterksel ingetrokken dan 2A, bijvoorbeeld vanaf centrale as over Oostrikkerdijk naar eierfarm, Beukenlaan afsluiten voor vracht? Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk of slechter dan 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevehuizen aanwezig is Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, rotonde? Gelijk aan 2A Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen 1A Oranjewoud Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: tunnel spoor, kruisingen met Burg.Vogelslaan en koekoek kruisen Hindernissen van/naar LOG: weg over bedrijventerrein, P.Thijssenlaan oversteken gelijk 2A Aantrekken ander : nauwelijks Geen goede ontsluiting richting zuiden (omweg) gelijk 2A Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? gelijk 2A In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als centrale as en zevenhuizen aanwezig is. Veel beter dan 2A Indien doorgaand Leende/Sterksel moet blijven gebruik maken van Oostrikkerdijk, dan problemen te verwachten met grote hoeveelheden vracht van/naar LOG, beter dan 2A alleen voor kleine stuk bij koekoek Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Vogelslaan Oostrikkerweg 80km/u? Hoe moet dat met aanwonenden? er is geen alternatief voor fietsers Sterksel/Leende: moeten langs Oostrikkerweg Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden op oostrikkerweg en vogelslaan, overweg en rotonde, bruggen gelijk 2A Kruising met vracht op kruising Oostrikkerweg/Vogelslaan Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden plus vrijliggend fietspad. Hoe moet dat op de Oostrikkerweg en vogelslaan? Route loopt door natte parel, GHS, natte wateren, enz gelijk 2A Bos opofferen? bij motorterrein Bomenlaan vogelslaan: 1 rij weg? Aan noordkant conflict met huizen? Geluid- en luchtbelasting probleem rond Vonderweg, Oostrikkerweg, einde Beukenlaan, begin Korte Vlaamseweg en vogellaan. Huizen Vogellaan zeer kort langs weg meer overlast Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond voor verbreden oostrikkerweg, vogelslaan, Maarheezerweg N Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving (-2) Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel fietsers Sterksel/Leende: alleen probleem van centrale as tot koekoek. beter dan 2A Voor fietsers Sterksel Leende moet vrijliggend fietspad gemaakt worden over klein stukje bij koekoek beter dan 2A Ontsluiting moet minstens 12mtr (sloot niet nodig) brede strook worden aangekocht. In bosstukken bomen kappen. Route loopt voor voor groot deel door GHS, natte parel enz (Biesputten) Bos opofferen? bij motorterrein, Geluid- en luchtbelasting probleem rond koekoek? beter dan 2A Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op terrein Reiling (bereikbaarheid LOG)? Zevenhuizen + fase1 centrale as moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop grond Tunnel + aankoop klein stuk grond tussen tunnel en schoordijk +/- 36 huizen op 100m van route +/- 27 huizen op < 50m van route bevolking Maarheeze bevolking Sterksel +/- 26 huizen op < 100m van route +/- 19 huizen op < 50m van route 11

12 2.4 Ontsluitingsvariant S Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route S Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 10 huizen < 50m Figuur 3: ontsluitingsvariant S 12

13 2.5 Ontsluitingsvariant L Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel Route L vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit Figuur 4: ontsluitingsvariant L bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 13

14 2.6 Ontsluitingsvariant H Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel vracht Maarheeze vracht overige kernen Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Route H Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan oversteken Aantrekken ander : er wordt sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen aanwezig is. Geen probleem voor fietsers Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij zvenhuizen weg langs en door Mariahoeve, doorsnijding landbouwgebied Geluidsbelasting en Luchtkwaliteit bevolking Maarheeze Geluid- en luchtbelasting probleem rond vogellaan en zevenhuizen Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen moet er zijn om deze route te laten werken Aankoop lanbouwgrond bevolking Sterksel 4 huizen < 50m Figuur 5: ontsluitingsvariant H 14

15 2.7 Ontsluitingsvariant K Verkeerskundig wegnemen zwaar vracht Sterksel jos koekoek vracht Maarheeze vracht overige kernen Route K Hindernissen: (van bedrijventerrein naar centrale as: P.Thijssenlaan, overweg, rotonde, kruising schoordijk, vogelslaan, koekoek Hindernissen van/naar LOG: P.Thijssenlaan op Aantrekken ander : er wordt wat sluip Sterksel ingetrokken bijvoorbeeld vanaf Eindhoven naar steksel, en smorgens over deze route van maarheeze naar leende Geen goede ontsluiting richting zuiden? Hoe is deze route tov grote bleek route? Complementaire ontsluiting richting zuiden nodig? Geschiktheid voor vracht van/naar bedrijventerrein/log In principe goede ontsluiting voor van/naar oosten alleen als zevenhuizen en centrale as aanwezig is. Effect op gebiedsvreemd Effect op geleiden gebiedseigen Effect op fietser Geen probleem voor fietsers, alleen stukje bij koekoek Aantasting Natuur en Landschap Aantasten woonomgeving Ontsluiting moet minstens 15mtr breed worden veel aankoop grond alleen stuk langs spoorlijn Route loopt door, GHS???? Bos opofferen. conflict met huizen bij koekoek weg langs en door Mariahoeve, Geluidsbelasting (-2) en Luchtkwaliteit (-1) Geluid- en luchtbelasting probleem bij koekoek Geluid en luchtbelasting langs spoor niet hinderlijk voor bewoners in omgeving Moet gemeente grond kopen op golfterrein Zevenhuizen en centrale as moet er zijn om deze route te laten werken bevolking Maarheeze bevolking Sterksel 11 huizen < 50m 15

16 3. Bijlagen 2.8 Lengtes van de varianten Diverse routes voor ontsluiting. 1 Arcadis 2008 Maarheezerweg N. 7 Huizen 4500 mtr. Route1 Biesputten 3500 mtr. Route2 langs NS 4000 mtr. 2 M1 Route mtr. tot aan A2 4000,,,, 7 Huizen 3100,,,, Maarheeze M2 Route ,,,, A2 4500,,,, 7 Huizen 3200,,,, Maarheeze 3 Oranjewoud 2009 Route mtr. tot 7 Huizen Route 2a+b Route 3 Route 3a mtr. tot 7 Huizen 4000 mtr mtr. 4 S Koekoek 4300 mtr. Vonderweg 4300 mtr. 5 L Groote Bleek 4500 mtr. 6 H Golfterrein 4300 mtr. Koekoek 5500 mtr. 16

17 4. Opmerkingen (nog te verwerken?) Je zou in varianten met achteruitgang de ontsluiting van het LOG los kunnen koppelen Bij 80km/u route moet fietspad vrij liggen Naamgeving varianten loskoppelen van personen Scenario L: Aansluiting op Kleine Bruggen: parkeerplaats verplaatsen of kluifrotonde? 5. Bespreken Route langs bos ( tijdelijke oprit? ) in ontsluiting L. Aandachtpunt: Variant L /ontsluiting zuiden: sluip vanaf/naar zuiden over Ulkendonken? Wachten op centrale as of maatregelen in Sterksel? 6. Referenties 1. Projectgroep, Samen mee - Uitgangspunten en randvoorwaarden, Arcadis, Eindrapport Gebiedsgerichte Verkenning, Arcadis, Haalbaarheid Ontsluitingsvaranten Bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed, Oranjewoud, Quick Scan Ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein en LOG,

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Belanghebbenden Grote Bleek Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Probleem (1) Probleem (2) Oplossingen? Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerrein en LOG

Ontsluiting Bedrijventerrein en LOG Welkom Bijeenkomst 18 november Verzoek Robbert Opdracht gemeenteraad Pieter Rozema Uitwerken van een zestal varianten Uitleg aan de hand van sheets door Jan Joosten Afsluiting: Jos Hendriksen Ontsluiting

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Welkom - Vorige bijeenkomst dorpsavond in januari - Veel gebeurd: bijpraten + uw visie gevraagd

Nadere informatie

Urgentiegebied Sterksel-Oost

Urgentiegebied Sterksel-Oost Urgentiegebied Sterksel-Oost Randvoorwaarden, verkenning en inventarisatie van potentiële oplossingen 15 november 2016 Sterksel Woongebieden: - Dorpskern - Kloostervelden Hot spots : Averbodeweg Winkel

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Speelplekken: verkeersveiligheid. 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer

Speelplekken: verkeersveiligheid. 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer Werkgroep Infrastructuur Speelplekken: verkeersveiligheid 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer Parkeren: advies Enquête: vervolg Providentia: visie 1. Verkeersveiligheid Speelplekken Werkgroep Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Speelplekken: verkeersveiligheid. 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer

Speelplekken: verkeersveiligheid. 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer Top10 Werkgroep Infrastructuur Speelplekken: verkeersveiligheid 't Chijnsgoed, LOG: vrachtverkeer Parkeren: advies Top10 Enquête: vervolg Providentia 1. Verkeersveiligheid Speelplekken Werkgroep Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 4: Beschrijving en beoordeling van vier additionele varianten CONCEPT 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 5: Eindrapportage

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 5: Eindrapportage Projectteam Ontsluitingsvarianten voor Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 5: Eindrapportage 1 Inhoud 1. Doel van het rapport... 3 2. Samenvatting... 4 3. Inleiding... 5 3.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Lage Zegstraat. Verkenning naar de mogelijkheden om het sluipverkeer te weren Presentatie t.b.v. Dorpsraad, d.d. 27 november 2017

Lage Zegstraat. Verkenning naar de mogelijkheden om het sluipverkeer te weren Presentatie t.b.v. Dorpsraad, d.d. 27 november 2017 Lage Zegstraat Verkenning naar de mogelijkheden om het sluipverkeer te weren Presentatie t.b.v. Dorpsraad, d.d. 27 november 2017 Korte terugblik / aanleiding Probleemdefinities Leemstraat eo. Toename (vracht)verkeer

Nadere informatie

Verlengde Spoorlaan Drunen

Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Verlengde Spoorlaan Drunen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vrijgegeven voor NRD GOL is een samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Samen Mee Naar De A2? Inloopavond 15 nov Inloopavond 15 nov 2016

Samen Mee Naar De A2? Inloopavond 15 nov Inloopavond 15 nov 2016 Samen Mee Naar De A2? v Ontwerp (Arcadis) v Ontwerp variant T (Arcadis) Gedetailleerdere kostenraming meer inzicht in: ruimtebeslag, grondaankopen, ruimte voor waterlopen en bermen, wijzigingen bestemmingsplan,

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 8 september 2011 Programma opening en welkom door wethouder Van der Zanden toelichting door projectleider van Duren pauze en gelegenheid voor vragen beantwoording

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen.

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen. N69: BMF wil de beste en goedkoopste oplossing Volgens de Plan- MER zijn West/Midden en Westparallel beide kansrijke alternatieven. Wij hebben ze vergeleken op 25 aspecten (zie Blauwe tabel aan ommezijde).

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 1 ONTWERP TERREININRICHTING 2 3 HERKOMST LEERLINGEN Herkomst leerlingen 4 VIJF MOGELIJKE ROUTES VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 5 MAATREGELEN ROUTE 1: STOOFWEG EN STOOFBRUG 6

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 4 e bewonersbijeenkomst 21 februari 2018 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening en terugblik Uitgewerkte varianten Vergelijking en afweging

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 18 oktober 2018 Agendapuntnummer : XI, D1 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Onderwerp : Verkeerssituatie kruising Hoofdstraat- Steenbergerweg

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Tekst fact-sheet Vragen en commentaar betreffen: Alternatief 3A verbinding Roemer N11 lokale verbinding Kostenindicatie Oplossend vermogen

Nadere informatie

Algemeen. De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen.

Algemeen. De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen. Algemeen De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen. De vraag In het kader van de Visie A15 Zone is een quick scan is uitgevoerd om inzicht te krijgen welke verkeerskundige

Nadere informatie

: Belanghebbenden en belangstellenden inloopavond N845 Wijchen-Nederasselt : Dhr. A. Joosse Datum : 6 januari 2016

: Belanghebbenden en belangstellenden inloopavond N845 Wijchen-Nederasselt : Dhr. A. Joosse Datum : 6 januari 2016 REACTIENOTA Uitvoering Werken Aan : Belanghebbenden en belangstellenden inloopavond N845 Wijchen-Nederasselt Van : Dhr. A. Joosse Datum : 6 januari 2016 Betreft : Reactienota Zaaknummer : 2013-014546 Aanleiding

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

De Centrale As. - Bestuurlijke borging - Onderzoeksvraag - Rapportages - Lopende onderzoeken - Acties korte termijn - Acties lange termijn

De Centrale As. - Bestuurlijke borging - Onderzoeksvraag - Rapportages - Lopende onderzoeken - Acties korte termijn - Acties lange termijn De Centrale As - Bestuurlijke borging - Onderzoeksvraag - Rapportages - Lopende onderzoeken - Acties korte termijn - Acties lange termijn Bestuurlijke borging Amendement op de kadernota 2006: oproep aan

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Tussenresultaten Inhoud Waar staan we nu, vervolgstappen en planning? NRD januari 2018 en zienswijzen Drie alternatieven A20 Resultaten van het onderzoek:

Nadere informatie

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Eerste bijeenkomst. Floris Frederix 24 januari 2018

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Eerste bijeenkomst. Floris Frederix 24 januari 2018 Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst Eerste bijeenkomst Floris Frederix 24 januari 2018 2 Inhoud Achtergrond verkeersonderzoek Olst Structuurvisie Aanpak Uitwerken verkeersonderzoek Olst

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN 12 januari 2016 078777435:A - Concept D03091.000024.0100 Inhoud

Nadere informatie

Herinrichting N972 Zuiderveen

Herinrichting N972 Zuiderveen Zuiderveen Welkom - Informatieavond 18 november 2010 - Gemeentehuis Oldambt, Winschoten Provincie Groningen, gemeente Oldambt Doel van de bijeenkomst Informatie geven over het verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

SCHETS NIEUWE HUIDIGE SITUATIE = 0-VARIANT MET VERBREDINGSPLANNEN A27 EN HOOIPOLDERPLUS-PLAN

SCHETS NIEUWE HUIDIGE SITUATIE = 0-VARIANT MET VERBREDINGSPLANNEN A27 EN HOOIPOLDERPLUS-PLAN SCHETS NIEUWE HUIDIGE SITUATIE = 0-VARIANT MET VERBREDINGSPLANNEN A27 EN HOOIPOLDERPLUS-PLAN SCHETS NOORD Goed samen met 30 kilometer per uur voor het Lint inclusief Julianalaan en Door de polder is geen

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Aanpak Havendijk. Programma

Aanpak Havendijk. Programma Aanpak Havendijk Programma Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen 1. Presentatie (45 minuten) 1. Overlast 2. Uitgangspunten 3. Eerste ontwerp 4. Parkeren 5. Tijdplannig 2. Korte pauze (10 minuten) 3.

Nadere informatie

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28

Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 Reactieformulier Aanbiedingsontwerp Combinatie A1/A28 De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) wil de Combinatie A1/28 feliciteren met het ontwerp voor het nieuwe knooppunt. Wij zijn bijzonder

Nadere informatie

Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017)

Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017) Verslag werksessie verkeersmaatregelen Bisschopstraat (7 december 2017) Op donderdag 7 december heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers rond de Bisschopsstraat,

Nadere informatie

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT H+N+S Landschapsarchitecten Soesterweg 300, 3812 BH Amersfoort Postbus 1603, 3800 BP Amersfoort T

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden

Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden Tijdens de informatieavond op 10 oktober 2018 is er een aantal vragen naar voren gekomen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet. Per

Nadere informatie

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst Traject 145 N817 Ulft - Gendringen Reactienota inloopbijeenkomst 23-11-2016 Provincie Gelderland 8-02-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Inloopavond 1 1.3 Proces 1 1.4 Leeswijzer 2 2

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF Bewoners hebben op de bewonersavond op 11 juli 2017 aangegeven de dorpskern van Wieringerwerf graag het karakter te geven van een verblijfsgebied

Nadere informatie

Studie herinrichting complex E40 te Drongen. Terugkoppeling bewoners 01/12/2016

Studie herinrichting complex E40 te Drongen. Terugkoppeling bewoners 01/12/2016 Studie herinrichting complex E40 te Drongen Terugkoppeling bewoners 01/12/2016 1 Inhoud Inleiding Bijkomende varianten Bijkomende tellingen 2 Inleiding 3 Inleiding Doelstelling van de vergadering: informeren

Nadere informatie

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016 N223, Duurzaam Veilig Fase 3 Bewonersavond 9 november 2016 Agenda Doel van de avond Duurzaam Veilig Terugblik Onafhankelijk advies: conclusies en aanbevelingen Waar staan we nu? Vervolg 2 Doel van de avond

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Parrallel oprij strook >150m. A28 N A1 west huidige boog wordt 2 baans gemaakt. Helling = 0.75% Afstand 180m in openlucht Helling tussen A en B = 0.

Parrallel oprij strook >150m. A28 N A1 west huidige boog wordt 2 baans gemaakt. Helling = 0.75% Afstand 180m in openlucht Helling tussen A en B = 0. A1west A28 noord naar Hanze tunnel boog straal dezelfde als RWS flyover! Geoptimaliseerd voor hoogte tov maaiveld en helling Geen nieuwe verbinding nodig tussen A28 noord en A1west E =3m A =3 m. Afstand

Nadere informatie

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result Meteren-Boxtel Klankbordgroep Vught - 29 augustus 2013 Martijn de Ruiter - ARCADIS Imagine the result Toelichting Beoordelingskader MER Afweging varianten Ontwerp s-hertogenbosch-vught Toelichting varianten

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug

HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug INHOUD 1. Aanleiding 2. Wensen 3. Context 4. Wat valt op? 5. Voorstellen 6. Referenties 7. Vragen

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Extra parkeerplaatsen in groene halfverharding nabij de bushalte. Mogelijkheid bekijken of de fietstunnel niet anders gepositioneerd kan worden zodat

Extra parkeerplaatsen in groene halfverharding nabij de bushalte. Mogelijkheid bekijken of de fietstunnel niet anders gepositioneerd kan worden zodat Waarom ontwerpt u dit deel van de N223 niet op een maximale snelheid van 60 km/u? Dat verhoogt de verkeersveiligheid, zonder dat er kosten mee gemoeid zijn en vermindert uitstoot en geluid. Bovendien is

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8)

Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8) Variantenafweging Oostelijke randweg Harmelen (A12BRAVO project 8) Opgesteld : S. ten Hove Datum : 16 juni 2008 Versie : 3.2 1 Inleiding Het project Oostelijke randweg Harmelen is onderdeel van het A12BRAVO

Nadere informatie

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie:

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN 19DEC 20B HOV in 't Gooi Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: 1. Huizen 2. Blaricum 3. Eemnes/Laren 4. Hilversum Zie vvww.hovinhetgooi.nl

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort.

Welkom. Fort aan de. Buursteeg. Utrech. Fort aan de. Heiveldweg. Buursteeg. Bedrijventerrein. Ede De Batterijen. Voorpoort. Re Onde Welkom w ns e ds ou w eg (N 22 4) Fort aan de Utrech Buursteeg t Klomperstee g (N418) Fort aan de Bedrijventerrein Ede De Batterijen Nieuw eweg Noord (N418 ) Buursteeg 4 Aanleiding: Project Aanpak

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Vereniging Dorpsbelangen Ressen

Vereniging Dorpsbelangen Ressen Vereniging Dorpsbelangen Ressen Intro Nieuwe bedrijvigheid Ressen Leefbaarheid en Sluipverkeer Oplossingsrichting leefbaarheid en bereikbaarheid Ressen, Lent,Bemmel Intro -- Vereniging Dorpsbelangen Ressen

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer

Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Knelpunten verkeersveiligheid landbouwverkeer Resultaten van de inventarisatie Debbie Ammerlaan E: debbie.ammerlaan@rhdhv.com T: 06-29279174 Inhoud Inventarisatie Reacties Type knelpunten Type maatregelen

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Versterken leefbaarheid kern

Versterken leefbaarheid kern Weg is optisch breed Er is een groot verhard oppervlak Voldoende parkeerruimte terug brengen na aanleggen verkeersremmende maatregelen Oversteekbaarheid van de kern Entree tuincentrum Versterken leefbaarheid

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt)

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Herinrichting J.J. Allanstraat Zuideinde Vogelbuurt Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Inhoud 1. Korte terugblik 2. Resultaten participatiewebsite 3. Algemene thema s 4. Gebiedsspecifieke

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie