INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT"

Transcriptie

1 INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

2 INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis

3 KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen

4 KENSCHETS Berg van Dudok

5 KENSCHETS Heideveld

6 KENSCHETS Gevarieerd bos

7 KENSCHETS Recreatief gebruik

8 KENSCHETS

9 KENSCHETS Verscheidene infrastructurele doorsnijdingen

10 KENSCHETS Verscheidene infrastructurele doorsnijdingen

11 GESCHIEDENIS

12 GESCHIEDENIS Omgeving Anna s Hoeve omstreeks 1850

13 GESCHIEDENIS Omgeving Anna s Hoeve omstreeks 1900

14 GESCHIEDENIS Omgeving Anna s Hoeve omstreeks 1950

15 GESCHIEDENIS Omgeving Anna s Hoeve omstreeks 2000

16 GESCHIEDENIS Omgeving Anna s Hoeve omstreeks 2013

17 GESCHIEDENIS Anna s Hoeve in gebruik als recreatieterrein en speeltuin

18 GESCHIEDENIS Nog aanwezige elementen

19 GESCHIEDENIS Nog aanwezige elementen

20 VERANDERINGEN IN HET GEBIED

21 VERANDERINGEN

22 VERANDERINGEN Binnen en rondom Anna s Hoeve hebben en gaan diverse veranderingen plaatsvinden de uitgevoerde sanering van de Laarder Wasmeren de recente verplaatsing van de RWZI de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Anna s Hoeve de verplaatsing van scouting Heidepark realisatie van het project HOV in t Gooi de realisatie van de Groene Schakel (ecologische hoofdstructuur) ontwikkelingen rondom Monnikenberg (zorgpark, woningen, natuur) de gewenste fietsroute Rondje Hilversum op termijn verbreding A27

23 AMBITIE S Laren A1 A27 Doelstellingen nd Hilversum Utrechtse Heuvelrug Goois Natuurreservaat - Beheervisie en beheerplan 2010 Realiseren Groene Schakel Behoud landschappelijke en ecologische waarden WoAH behoud ligging en functie Aansluiting op de omgeving

24 AMBITIES natuur realiseren van de Groene Schakel, een natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi behouden en versterken bestaande natuurkwaliteiten (meer variatie bos, meer heide aanbrengen) versterken oevers langs de waterpartijen (flauwere oevers, meer rietkragen) verminderen invloed verkeer

25 AMBITIES recreatie realiseren Rondje Hilversum realiseren zonering recreatiedruk en -programma realiseren speelvoorzieningen in zone langs stadsrand verpoosplek rond Anna s Hoeve beperken van de geluidsoverlast

26 AMBITIES landschap versterken Liebergerweg herstel deel van de laan naar Anna s Hoeve herstel elementen van Dudok (heuvels en waterpartijen) vergroten diversiteit van het landschap beperken impact van ingrepen

27 TERUGBLIK consultatieavonden

28 1e avond rust in het gebied, tegengaan verstoring natuur waarborgen zonering recreatie ademruimte voor de recreant cultuurhistorie verkeersveiligheid WOAH 2e avond geschrokken van de impact van het laten liggen van de WOAH vraag om verlegging WOAH ook onderzoeken

29 CONCEPT INRICHTINGSVISIE

30 VISIE Ondergrond

31 VISIE Recreatieve schil

32 VISIE Groene schakel

33 VISIE Recreatieve schil en de Groene Schakel

34 VISIE Dwarsverbindingen voorbij de Groene Schakel

35 VISIE Zoom-in op Anna s Hoeve

36 VISIE: VARIANT 1 WEG OVER ANNA S HOEVE BESTAANDE PLEK

37 VISIE: VARIANT 2 WEG OVER ANNA S HOEVE VERLEGD

38 VISIE variant 1

39 VISIE variant 2

40 ONTWERP variant 1

41 ONTWERP variant 2

42 ONTWERP Omgeving Anthony Fokkerweg variant 1 variant 2

43 ONTWERP Omgeving Anthony Fokkerweg

44 ONTWERP Spoorzone variant 1 variant 2

45 ONTWERP Spoorzone

46 ONTWERP Berg van Dudok - Weg over Anna s Hoeve - Bergvijver variant 1 variant 2

47 ONTWERP Berg van Dudok - Weg over Anna s Hoeve - Bergvijver

48 UITWERKING maatregelen ecologie en recreatie

49 DOELSOORTEN GROENE SCHAKEL

50 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - realiseren ecoducten

51 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - verwijderen paden

52 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - wallen en greppels

53 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - rasters en geluidsschermen

54 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - faunapassages

55 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - water, poelen en natuurvriendelijke oevers

56 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - verplaatsen parkeerplaats

57 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen ecologie - Gooyersgracht

58 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - Realiseren ecoduct

59 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - verwijderen WOAH en paden

60 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - wallen

61 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - rasters en geluidsschermen

62 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - faunapassages

63 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - water, poelen en natuurvriendelijke oevers

64 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - verplaatsen parkeerplaats

65 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen ecologie - Gooyersgracht

66 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie

67 RECREATIEVE VOORZIENINGEN

68 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie - Aanleg en herstel fietspaden

69 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie - Aanleg en herstel wandelpaden

70 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie - Verbeteren oversteken Weg over Anna s Hoeve

71 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie - Opknappen heuvels

72 VERGELIJK VARIANTEN Variant 1: Maatregelen recreatie - Hotspots

73 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie

74 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie - Aanleg en herstel fietspaden

75 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie - Aanleg en herstel wandelpaden

76 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie - Mogelijke aanleg vlonderpad

77 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie - Opknappen heuvels

78 VERGELIJK VARIANTEN Variant 2: Maatregelen recreatie - Hotspots

79 VERGELIJK

80 VERGELIJK VARIANTEN ECOLOGIE RECREATIE LANDSCHAP/ CULTUURHISTORIE VERKEER KWALITEIT WOONOMGEVING DRAAGVLAK BIJ DE OMGEVING KOSTEN (raakvlakken mogelijke omleidingsroute Oosterengweg/ project HOV in het Gooi)

81 VERGELIJK VARIANTEN Ecologie Functioneren Groene schakel Variant 1: handhaven WOAH Met aanvullende maatregelen kan de passage functioneren Variant 2: verlegde WOAH Deze variant functioneert beter, maar 1 versmalling (ecoduct), i.p.v. 2 Aaneengesloten leefgebied Effect op huidige natuurwaarde Mate van toegevoegde waarde Door veel noodzakelijke rasters raakt het gebied versnipperd Een deel van het gebied wordt rustiger, diverse aanvullende maatregelen. Natuurlijk bos maken, oevers natuurvriendelijk maken Minder rasters nodig, minder versnippering Een deel van het gebied wordt rustiger, diverse aanvullende maatregelen. Door 1 ecoduct meer behoud bestaande waarden. Natuurlijk bos maken, oevers natuurvriendelijk maken Kappen bos 2 ecoducten vereisen bomenkap 1 ecoduct en de verlegging eisen bomenkap Verplaatsen parkeerplaats Natuur- en recreatieareaal wordt vergroot Recreatie Grote en kwaliteit van wandelgebied Mogelijkheden om voorbij de Groene Schakel te komen Mate van rust Het huidige areaal wordt sterk beperkt, negatieve invloed WOAH blijft. Er is maar 1 mogelijkheid over de Liebergerweg onder een ecoduct door. Door verkleining van het gebied wordt het drukker. Natuur- en recreatieareaal wordt vergroot Areaal wordt iets verkleind, verleggen WOAH brengt meer rust en ruimte in het gebied. Twee mogelijkheden, via een recreatieve route over de Liebergerweg/ voormalige WOAH en langs het spoor (utilitair fietspad). Door het toevoegen van een aantrekkelijke route i.p.v. drukke weg meer rust in gebied en meer uitloop richting het noorden.

82 VERGELIJK VARIANTEN Mate van zonering Aanvullende zaken Landschap Herstel Liebergerweg Herstel Dudok-elementen Door verkleining van het gebied is zonering nauwelijks mogelijk. Uitzichtspunt hersteld, elementen toegevoegd Invloed van het ecoduct en de WOAH is groot Positief voor de beleving en leesbaarheid van het gebied. In beperkte mate is zonering mogelijk. Idem, nog een vlonderpad extra Geen ecoduct, geen WOAH, alleen een extra oversteek bij de wijk, oversteek huidige kruising WOAH vervalt Positief voor de beleving en leesbaarheid van het gebied. Herstel laan Laan moet de WOAH kruisen Laan hoeft niet over de WOAH Effect van rasters en wallen Rasters en wallen bevinden zich langs randen en midden in Rasters en wallen bevinden zich langs randen en vallen buiten het beeld. het gebied langs de WOAH Verkeer Doorstroming en reistijd gelijkwaardig Oversteekbaarheid WOAH Fietsroute Hilversum naar het oosten Goyergracht-Zuid Hierbij zijn meerdere goede oversteekvoorzieningen nodig. Blijft zoals het is Verplaatsen en afsluiten voor autoverkeer, grote invloed op bewoners en gebruik gebied Hier is één goede en veilige oversteek nodig vanuit de wijk (Liebergerweg), evt optioneel een voetgandgrsbrug iets zuidelijker. Komt een snelle utilitaire verbinding langs spoor, bestaande route (WOAH) wordt verlegd naar Liebergerweg (korter) Route kan toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer, afsluiten is geen noodzaak

83 VERGELIJK VARIANTEN Overige effecten Woonkwaliteit Anthony Fokkerweg Waardeontwikkeling wijk Anna s Hoeve Combineren tijdelijke overgang spoor Draagvlak vanuit de omgeving Nabije omgeving Gebruikers van het gebied Huidige situatie blijft zoals die is Huidige situatie blijft zoals die is Kan niet gecombineerd worden en extra aantasting natuurgebied De huidige woonkwaliteit langs de Anthony Fokkerweg blijft behouden De mogelijkheden in het gebied worden, door aanleg van HOV en ecoducten, beperkt De weg ligt buiten de speelruimte, die blijft. Verder zal er in dit gebied een toename aan geluid zijn. Nader onderzoek zal dit moeten bepalen De tijdelijke weg en aanleg verlegde WOAH kan gecombineerd worden Door de verlegging van de WoAH gaat de woonkwaliteit langs de Anthony Fokkerweg achteruit, maar de speelstrook blijft. Het verleggen van de WoAH biedt nieuwe kansen voor het gebied

84 VERGELIJK variant 1 en 2 1 2

85 EINDE

ANNA S HOEVE. Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied

ANNA S HOEVE. Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied ANNA S HOEVE Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied COLOFON OPGESTELD DOOR Bosch Slabbers Landschapsarchitecten; Wijnand Bouw, Steven Slabbers, Paul van Dijk OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum Gemeente

Nadere informatie

CONCEPT 11-9 ANNA S HOEVE. Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied

CONCEPT 11-9 ANNA S HOEVE. Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied 11-9 ANNA S HOEVE Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied COLOFON OPGESTELD DOOR Bosch Slabbers Landschapsarchitecten; Wijnand Bouw, Steven Slabbers, Paul van Dijk OPDRACHTGEVER Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve, 13 mei 2014 Resultaten paralelle sessies

Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve, 13 mei 2014 Resultaten paralelle sessies Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna's Hoeve 13 mei 2014 Resultaten paralle sessies Recreatie (2 sessies in Trouwkamer) geen rechtstreekse overloop vanuit woonwijk naar park AH intensieve recreatie

Nadere informatie

Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna s Hoeve Verslag 3 e consultatiebijeenkomst d.d. 11 september 2014

Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna s Hoeve Verslag 3 e consultatiebijeenkomst d.d. 11 september 2014 Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna s Hoeve Verslag 3 e consultatiebijeenkomst d.d. 11 september 2014 De gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 47, 6700 AA Wageningen, tel: ,

Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 47, 6700 AA Wageningen, tel: , Toetsing concept-inrichtingsvisie Anna s Hoeve E.A. van der Grift, M. Goossen, R. Jochem & R. Henkens Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 47, 6700 AA Wageningen, tel: 0317-486011,

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma De Groene Schakel worden gerealiseerd binnen drie projecten:

Alle maatregelen uit het uitvoeringsprogramma De Groene Schakel worden gerealiseerd binnen drie projecten: Bijlage 1: Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel Definitief 18 november 2016 Het uitvoeringsprogramma De Groene Schakel is een pakket van maatregelen binnen Anna s Hoeve en Monnikenberg, gericht op versterking

Nadere informatie

Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna s Hoeve

Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna s Hoeve Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna s Hoeve Advies voorkeurstracé en ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur E.A. van der Grift HOV We go v er An na s Ho ev e eco passage

Nadere informatie

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief

Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief Projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve Versie 11 april 2014, definitief 1. Doel van het projectplan In het voorliggende projectplan Inrichtingsvisie Anna s Hoeve worden het doel, de kaders, de scope

Nadere informatie

Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum. Toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie. E.A.

Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum. Toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie. E.A. Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum Toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie E.A. van der Grift Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum Toetsing

Nadere informatie

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie:

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN 19DEC 20B HOV in 't Gooi Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: 1. Huizen 2. Blaricum 3. Eemnes/Laren 4. Hilversum Zie vvww.hovinhetgooi.nl

Nadere informatie

Oprollen 800 meter weg ten koste van 2000 bomen?

Oprollen 800 meter weg ten koste van 2000 bomen? Persbericht Persbericht Oprollen 800 meter weg ten koste van 2000 bomen? De gemeenteraad van Hilversum is voornemens te besluiten of de Weg over Anna s Hoeve toch verlegd gaat worden. Ruim een jaar geleden

Nadere informatie

Variantenstudie N303. Klankbordgroepoverleg 12 september 2018

Variantenstudie N303. Klankbordgroepoverleg 12 september 2018 Variantenstudie N303 Klankbordgroepoverleg 1 1. Terugblik vorige bijeenkomst Wat hebben we geleerd van de vorige bijeenkomst: We hadden te veel informatie We hadden onvoldoende tijd om daadwerkelijk aan

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Reactienota HOV in t Gooi HOV

Reactienota HOV in t Gooi HOV Reactienota HOV in t Gooi HOV 2 INLEIDING Het besluit om de Weg over Anna s Hoeve te verleggen is eind 2014 /begin 2015 genomen door de gemeenteraden van Hilversum, Eemnes en Laren. De verlegde weg wordt

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

Gemeente Hilversum dhr. R. van Wessel postbus GM Hilversum. maak / /DimEm

Gemeente Hilversum dhr. R. van Wessel postbus GM Hilversum. maak / /DimEm Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Hilversum dhr. R. van Wessel postbus 9900 1201 GM Hilversum DATUM: 1 september 2015 ONS KENMERK: maak 15578/15.005010/DimEm UW KENMERK: 268311 AUTEUR: drs. D. Emond

Nadere informatie

Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. Nota van beantwoording

Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. Nota van beantwoording Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve Nota van beantwoording op concept inrichtingsvisie (d.d. 11 juni 2014) zoals gepresenteerd op de 2 de Consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie natuur-

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

Notulen extra vergadering Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve 7 mei 2015.

Notulen extra vergadering Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve 7 mei 2015. Notulen extra vergadering Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve 7 mei 2015. 1) De voorzitter opent om half 8 de vergadering en heet allen welkom in het wijkcentrum St.Joseph te Hilversum. Aanwezig zijn

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code GEMEENTE WESTERVELD Project : Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg Onderwerp : verbinding tussen Poort en Hunebedden Datum : 14-09-2010 Code : 268.28.13.31.00.00 Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied

Nadere informatie

Knelpunten N237. Soestduinen. Amersfoort. Den Dolder. Bilthoven. Groenekan. Huis ter Heide. Soesterberg. De Bilt. Zeist. Utrecht. Austerlitz N237 N221

Knelpunten N237. Soestduinen. Amersfoort. Den Dolder. Bilthoven. Groenekan. Huis ter Heide. Soesterberg. De Bilt. Zeist. Utrecht. Austerlitz N237 N221 Knelpunten N237 Den Dolder Soestduinen 16 23 Amersfoort Bilthoven N238 13 14 15 N237 N221 Groenekan 10 24 A28 9 21 2 3 De Bilt 4 7 8 Huis ter Heide Soesterberg 17 18 19 20 22 1 N237 N412 Utrecht 5 6 A28

Nadere informatie

Stadsrand Noord-Oost Utrecht: een fotowandeling langs knelpunten en kansen voor de wandelinfrastructuur. Stichting Wandelplatform-LAW, juni 2005

Stadsrand Noord-Oost Utrecht: een fotowandeling langs knelpunten en kansen voor de wandelinfrastructuur. Stichting Wandelplatform-LAW, juni 2005 Stadsrand Noord-Oost Utrecht: een fotowandeling langs knelpunten en kansen voor de wandelinfrastructuur Stichting Wandelplatform-LAW, juni 2005 Een wandelexcursie op papier 1. Inleiding Het Noord-Oosten

Nadere informatie

Weg over Anna s Hoeve en Natuurbrug Anna s Hoeve

Weg over Anna s Hoeve en Natuurbrug Anna s Hoeve Weg over Anna s Hoeve en Natuurbrug Anna s Hoeve E.A. van der Grift Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 47, 6700 AA Wageningen, tel: 0317-486011, e-mail: edgar.vandergrift@wur.nl

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Variantenstudie N303. Klankbordgroepoverleg 17 oktober 2018

Variantenstudie N303. Klankbordgroepoverleg 17 oktober 2018 Variantenstudie N303 Klankbordgroepoverleg 1 Agenda voor vanavond 1. Terugblik vorige bijeenkomst 2. Varianten effectbeoordeling 3. Effectbeoordeling 4. Advies KBG 5. Vervolg 1. Terugblik vorige bijeenkomst

Nadere informatie

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners)

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen 18-09-2017 Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) Aanleiding visie De ambitie 'Toeristische Poort naar de regio Land van Cuijk Wat is het eindplaatje van de

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden BWZ Ingenieurs Actief bij ontwikkeling van landschappen met recreatieve (neven)functies, o.a.: Boterhuispolder Kagerplassen Vuilstort Menneweg Recreatie-eiland Kouden Hoorn PARK21 Wilnisse Bovenlanden

Nadere informatie

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra

Projectdoelen. Verbeteren doorstroming verkeer. Verbeteren verkeersveiligheid. Goede, duurzame autobereikbaarheid economische centra Informatiebijeenkomst Waterloolaan/Sterrebos, 7 maart 2012 Programma 19.30 uur Welkom 19.35 uur Voorlopig Ontwerp in vogelvlucht 19.45 uur Stand van zaken Esperanto onderdoorgang in samenhang met ontsluiting

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie 2016 54 Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12juli 2016 Onderwerp: HOV in het Gooi - provinciaal inpassingsplan tracedeel Hilversum/Laren Kenmerk: 824896 Bij lagen: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade)

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade) Werkgroep Elisabeth Economisch profiel Duurzaam bouwen Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 8 wonen / recreatie --> gec. ruimte gebied met goede woonkwaliteit grond voor onze kinderen er moet

Nadere informatie

Knelpunten van de Natuurzoom.

Knelpunten van de Natuurzoom. Knelpunten van de Natuurzoom. Deze knelpunten komen voort uit het eindrapport van oktober 2014 Uitvoeringsplan Natuurboog Amsterdam ZuidOost van Dienstlandelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

Een 10 voor ons Groene Hart!

Een 10 voor ons Groene Hart! Een 10 voor ons Groene Hart! 10 punten voor het behoud van ons Groene Hart Wat maakt ons Groene Hart zo waardevol? Het is een zeer oud park uit ± 1830, ontworpen door Zocher; Het heeft een natuurlijk gedeelte

Nadere informatie

Openbare ruimte Reitdiepzone

Openbare ruimte Reitdiepzone Openbare ruimte Reitdiepzone 1. Ontwikkelstrategie Reitdiepzone 2. Stand van zaken plannen (inclusief ring west) 3. Ontwerp openbare ruimte 3.1 Visie en ambitie 3.2 Concept Inrichting Openbare Ruimte 3.3

Nadere informatie

Wij informeren u bij deze voorts over het feit dat wij nadrukkelijk hechten aan een zitting in deze beroepszaak.

Wij informeren u bij deze voorts over het feit dat wij nadrukkelijk hechten aan een zitting in deze beroepszaak. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen bestemmingsplan Scouting Heidepark op Anna s Hoeve d.d. 4 juni 2013 en bijbehorende

Nadere informatie

Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve

Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve 26 jan 2014 triebels.vbah@upcmail.nl 035-6834228 Geachte statenleden, comm M&W Op 20-1-14 heb ik namens de Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve (VBAH) ingesproken

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari Het verslag van het werkatelier op 31 oktober

Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari Het verslag van het werkatelier op 31 oktober Ditverslag is een geïntegreerd verslag van het werkatelier op 31 oktober 2018 en op 22 januari 2019. Het verslag van het werkatelier op 31 oktober staat beschreven tot en met pagina 20. Vanaf pagina 21

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas.

Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas. Concept visie Biltse Duinen 1 Visie Biltse Duinen Concept 4-3-2010 Chris Bakker, mede op basis van document Trudy Maas. Concept visie Biltse Duinen 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3

Nadere informatie

Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden

Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden 2015 2035 Publiekssamenvatting Inleiding Sinds Jonkheer Meijster landgoed Nimmerdor in 1640 liet aanleggen, genieten al vele generaties bezoekers van de bosgebieden

Nadere informatie

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties

Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Verslag eerste Gebiedstafel Toekomst Spoorzone - Hilversum op 17 juli 2018 Bijlage 1: Urgente kwesties Leeswijzer De tabel hieronder geeft de urgente kwesties weer die de deelnemers hebben opgeschreven

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Kruising Strandweg - Hoekse Lijn. Plan/gebiedscommissie 25 mei 2016

Kruising Strandweg - Hoekse Lijn. Plan/gebiedscommissie 25 mei 2016 Kruising Strandweg - Hoekse Lijn Plan/gebiedscommissie 25 mei 2016 Inhoud Korte terugkoppeling proces Uitgangspunten voor de kruising Bespreken van de onderzochte oplossingen Thema verkeersafwikkeling

Nadere informatie

Notitie 2 Versterking van Anna s Hoeve

Notitie 2 Versterking van Anna s Hoeve Naar een inrichtingsplan voor Anna s Hoeve Notitie 2 Versterking van Anna s Hoeve Een samenhangende visie van de VBAH op de inrichting van Anna s Hoeve, bestaande uit 3 notities: 1. Analyse Ademruimte

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B

Samenvatting onderzoeken variant 7 en 7B De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS

BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS BIJLAGE 4: AFWEGINGEN M.B.T. OPTIES INPASSING HOCKEYVELD OP WEILAND ZUIDWESTELIJK VAN HET KOCHERBOS In de notitie Hockeyveld(en) MHC Muiderberg, een beslissing in balans met bijbehorende locatiematrix

Nadere informatie

Sprong over het IJ. Inpassing zijde Buiksloterweg. Stand van zaken brug Noordhollandsch Kanaal. Snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant

Sprong over het IJ. Inpassing zijde Buiksloterweg. Stand van zaken brug Noordhollandsch Kanaal. Snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant Sprong over het IJ Snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant Stand van zaken brug Noordhollandsch Kanaal Inpassing zijde Buiksloterweg Bewonersbijeenkomst 28 juni 2018 Noord: 100.000 inwoners + 80.000

Nadere informatie

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016 N223, Duurzaam Veilig Fase 3 Bewonersavond 9 november 2016 Agenda Doel van de avond Duurzaam Veilig Terugblik Onafhankelijk advies: conclusies en aanbevelingen Waar staan we nu? Vervolg 2 Doel van de avond

Nadere informatie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Groene randen Gezien de ligging van het zonneveld is gekozen voor een open uitstraling, de randen worden verzacht met een groen blauwe structuur. Royale watergangen

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Informatieavond SPVE Westrand Sportcluster 26 september 2011

Informatieavond SPVE Westrand Sportcluster 26 september 2011 Informatieavond SPVE Westrand Sportcluster 26 september 2011 Agenda opening portefeuillehouder Westrand, Peter de Baat toelichting opzet informatieavond door voorzitter Westrandgroep, Anne Lize van der

Nadere informatie

Westelijke Ontsluiting. Frank Talsma 4 juni 2012

Westelijke Ontsluiting. Frank Talsma 4 juni 2012 Westelijke Ontsluiting Amersfoort H N S Frank Talsma 4 juni 2012 13e participatiebijeenkomst 1) korte terugblik vorige presentatie 2) ontwerpprincipes voor vormgeving en inpassing 3) streefbeeld basisprofiel

Nadere informatie

TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL. Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel

TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL. Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel TOEKOMSTPERSPECTIEF BUITENGEBIED VINKEL Versterking van recreatie, landschap en natuur in en rondom Vinkel De Groene Delta is hét groenprogramma van de gemeente s-hertogenbosch en is momenteel in ontwikkeling.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmaatregelen N35 Wythmen - Nijverdal. 13 februari 2018

Verkeersveiligheidsmaatregelen N35 Wythmen - Nijverdal. 13 februari 2018 Verkeersveiligheidsmaatregelen N35 Wythmen - Nijverdal 13 februari 2018 N35 Wythmen - Nijverdal Projectbudget verkeersveiligheidsmaatregelen is 15 miljoen Ranglijst van maatregelen Participatieproces Motie

Nadere informatie

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg Landschapsvisie De Danenberg presentatie dorpsraad Slijk-Ewijk 12-12-2017 V.o.f. De Brouwerij Partners: Inhoudsopgave Historie Gebied Het plan Beheer en onderhoud Boerderij De Danenberg Historie 2002:

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279)

6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6. Kansen en Bedreigingen (verbreding N279) 6.1 Inleiding De N279 en de naastgelegen Zuid-Willemsvaart zijn een sterk lijnelement dat het landschap doorsnijdt. Opwaardering is niet alleen negatief maar

Nadere informatie

wegennet (snelwegen), oftewel: zoek een tijdelijk alternatief voor de Noordelijke Randweg.

wegennet (snelwegen), oftewel: zoek een tijdelijk alternatief voor de Noordelijke Randweg. Verkeer, veiligheid en leefbaarheid Versterk de gebruiksmogelijkheden van het gebied met een goede ontsluiting naar het primaire wegennet (snelwegen), oftewel: zoek een tijdelijk alternatief voor de Noordelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK TITEL. Herontwikkeling plas Caron. Versterking van natuur en recreatie door zandwinning en verondieping

HOOFDSTUK TITEL. Herontwikkeling plas Caron. Versterking van natuur en recreatie door zandwinning en verondieping Herontwikkeling plas Caron Versterking van natuur en recreatie door zandwinning en verondieping OVER PLAS CARON De voormalige zandwinplas plas Caron is een begrip in de omgeving. Vissers, wandelaars en

Nadere informatie

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten Onderwerpen - Opdracht - Visie - Structuurplan - Deelprojecten - Financiën - Deelonderwerpen Visie en structuurplan Project `Beleef de Linies

Nadere informatie

HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna s Hoeve. Effectbeschrijving en advies voor mitigatie. E.A. van der Grift

HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna s Hoeve. Effectbeschrijving en advies voor mitigatie. E.A. van der Grift HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna s Hoeve Effectbeschrijving en advies voor mitigatie E.A. van der Grift HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna s Hoeve Effectbeschrijving en advies voor mitigatie

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Beheerplan landgoed Nieuw Cruysbergen

Beheerplan landgoed Nieuw Cruysbergen Ir. W. (Wouter) Delforterie Regiobeheerder Utrecht & Holland Beheerplan landgoed Nieuw Cruysbergen Bijeenkomst beheerspeerpunten 10 januari 2016 bosgroepen.nl 19.00 19.10 Opening 19.10 19.20 Definitieve

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Woonmilieus/Versnelde woningbouw opgave

Woonmilieus/Versnelde woningbouw opgave Woonmilieus/Versnelde woningbouw opgave Bouw op de locatie van de camping en bouw niet op het landgoed (9x). Een mooie, landschappelijke, geïntegreerde, eigentijdse, gezonde woonomgeving. Denk hierbij

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Zeist, 23 januari Geachte raadsleden,

Zeist, 23 januari Geachte raadsleden, Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist. Telefoon 030-6958618; e-mail: werkgroep@natuurlijkzeist-west.nl Onderwerp Landschappelijke inpassing woonbuurt De Bunsing (Bunsinglaan 1 7) Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar. 5 november 2007

Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar. 5 november 2007 Presentatie gezamenlijke cie. s van Duiven en Zevenaar 5 november 2007 Landschapsanalyse Goed kijken Goed luisteren Contouren Gebiedsvisie A15 Opzet werkboek: 5 sporen Spoor 1: landschapsanalyse Spoor

Nadere informatie

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result

Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Vught - 29 augustus Martijn de Ruiter - ARCADIS. Imagine the result Meteren-Boxtel Klankbordgroep Vught - 29 augustus 2013 Martijn de Ruiter - ARCADIS Imagine the result Toelichting Beoordelingskader MER Afweging varianten Ontwerp s-hertogenbosch-vught Toelichting varianten

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Inrichtingsmaatregel: Poel aanleggen

Inrichtingsmaatregel: Poel aanleggen 1a Knelpunt 1a Er ligt een ontwerp van een plasberm, achter de beschoeiing van de Weespertrekvaart Zuid. Dit dient als route naar de faunapassage onlangs die in het noorden is aangelegd (1b). Ook komt

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen.

De provincie zegt 140 mln beschikbaar te hebben. De gemeenten, waterschap en anderen (?) moeten dus 60 mln of 130 mln bijbetalen. N69: BMF wil de beste en goedkoopste oplossing Volgens de Plan- MER zijn West/Midden en Westparallel beide kansrijke alternatieven. Wij hebben ze vergeleken op 25 aspecten (zie Blauwe tabel aan ommezijde).

Nadere informatie

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017)

Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Informatie over de integrale effectenanalyse Zuid-West 380 kv Oost (13 april 2017) Inleiding Het Rijk en TenneT zijn voornemens om de Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg

Nadere informatie

Er kwamen hierop een groot aantal reacties en vragen (niet in chronologische volgorde):

Er kwamen hierop een groot aantal reacties en vragen (niet in chronologische volgorde): Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve en Omstreken op 16-9-2014, in het St Joseph Wijkcentrum, Minckelersstraat, Hilversum Agenda: Een inrichtingsvisie

Nadere informatie

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Op 20 januari jl. is er een informatie avond verzorgd in Het Bolwerk bij ons in de wijk. Tot onze verrassing bleek er een snelfietsroute over de Zonnewende te

Nadere informatie

Uitwerking verkeersstudie Olst. Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep. Floris Frederix 25 april 2018

Uitwerking verkeersstudie Olst. Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep. Floris Frederix 25 april 2018 Uitwerking verkeersstudie Olst Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep Floris Frederix 25 april 2018 2 Onderwerpen Analyse fietsroutes: Afstandsanalyse Beoordeling fietsroutes Kruispunt Jan Hooglandstraat

Nadere informatie

Relatie recreatie en natuur Veluwe

Relatie recreatie en natuur Veluwe Relatie recreatie en natuur Veluwe Kwaliteitsverbetering voor natuur 3 september, Martin Goossen Inleiding State of the art recreatie en toerisme Wat bepaalt kwaliteit van natuur vanuit recreatie en toerisme

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 16 december 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-009185 - gemeente Ede Activiteit : Wijzigen

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Versie: juni 2018 Een levendbarende hagedis die een onderkomen heeft gevonden in een van de camerakasten van het onderzoek Inhoud 1. Inleiding 2. PIT-tag 3. genetisch

Nadere informatie

RECREATIE & NATUUR EN STARING ADVIES

RECREATIE & NATUUR EN STARING ADVIES RECREATIE & NATUUR EN STARING ADVIES In een groot deel van de Nederlandse bos- en natuurgebieden wordt veel gerecreëerd; op land, op het water en in de lucht. In de meeste gevallen kunnen de natuurfunctie

Nadere informatie