TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2"

Transcriptie

1 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september :0.1 - Concept B

2

3 Inhoud 1 Aanleiding Vraagstelling Achtergrond Verkeersberekeningen Uitgangspunten Alternatieven Resultaten Conclusies Kwalitatieve toetsing Verkeersdruk Sterksel Zuidelijke ontsluiting Noordelijke ontsluiting Verkeersdruk Maarheeze :0.1 - Concept ARCADIS 1

4

5 1 Aanleiding 1.1 VRAAGSTELLING Het bewonersinitiatief Samen Naar De A2 (bewoners, bedrijven en overheid) heeft met ondersteuning van de KNHM een variantenstudie gedaan naar meerdere oplossingen voor de ontsluiting van een bedrijventerrein en LOG, gelegen tussen de kernen Sterksel en Maarheeze, naar de A2. Uit een brede inventarisatie van varianten zijn er nu 4-5 realistische en realiseerbare varianten overgebleven. Om een betere onderbouwing van de effecten te krijgen is behoefte aan een nadere studie. Aan ARCADIS is gevraagd om het bewonersinitiatief hierbij te ondersteunen. Grofweg is de vraag van het bewonersinitiatief op te delen is twee losse vragen: Is er met een verkeersmodel een kwantitatieve onderbouwing te geven van de verkeerseffecten van de varianten? Kunnen we op basis van expert judgement de tabel voor de afweging van de varianten nog aanvullen, verbeteren? :0.1 - Concept ARCADIS 3

6 1.2 ACHTERGROND Door de verwachte groei van het bedrijventerrein Chijnsgoed en het bedrijf Reiling als mede de ontwikkeling van het LOG Chijnsgoed neemt de verkeersdruk (met name vrachtverkeer) toe op de Pastoor Thijssenlaan / Sterkselseweg. Dit verkeer moet altijd door de kern van Maarheeze ontsluiten naar de A2. Richting het noorden rijdt het verkeer door de kern van Sterksel om naar de Somerenseweg te rijden (en verder in de richting van Helmond). Al een groot aantal jaren worden er plannen gemaakt om nieuwe ontsluitingsroutes te realiseren die de verkeersdruk in de kernen doet afnemen. Daaruit is geen oplossing gekomen die door alle partijen als wenselijk en haalbaar is geacht. Wel zijn er maatregelen genomen om het vrachtverkeer via bepaalde routes te laten rijden. Nu zijn op basis van het bewonersinitiatief Samen naar de A2 nieuwe ontsluitingsvarianten ontwikkeld. 4 ARCADIS :0.1 - Concept

7 2 Verkeersberekeningen In dit hoofdstuk staan de verkeersberekeningen die met het SRE 3.0 model zijn uitgevoerd nader toegelicht. De uitgangspunten welke ten grondslag aan deze berekeningen liggen worden als eerste toegelicht. Vervolgens gaan we in op de alternatieven en ten slotte zijn de resultaten opgenomen. 2.1 UITGANGSPUNTEN Alle doorrekeningen zijn uitgevoerd met het verkeersmodel SRE 3.0. Het verkeersmodel is namens het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) opgesteld en uitgeleverd aan de gemeente Cranendonck / Heeze-Leende voor het doen van verkeerskundige berekeningen voor de studie Samen naar de A2. Voor deze studie gaan we uit van het rekenjaar Dit betekent dat we ervanuit gaan dat alle ontwikkelingen in het gebied voor 2030 gereed zijn. Het Bewonersinitiatief Samen naar de A2 heeft in de notitie feiten en cijfers de verkeersbewegingen volgens vergunning onderzocht. Deze notitie is leidend voor de verkeersgeneratie van het projectgebied. Het projectgebied bestaat uit de ontwikkeling van Reiling en Van Asten. Reiling heeft een milieuvergunning voor in totaal 612 vrachtwagens per etmaal (1224 vrachtbewegingen). Van Asten heeft een verordening van 59 vrachtwagens per week (118 vrachtbewegingen), dit komt neer op 24 vrachtbewegingen per dag (uitgaande van 5 werkdagen). Dit resulteert in een maximaal aantal vrachtbewegingen van 1248 per dag in het projectgebied. Na het bepalen van het maximale aantal vrachtbewegingen in het projectgebied is het aantal vrachtbewegingen welke al in het verkeersmodel opgenomen zijn, in mindering gebracht op het totaal. Het bleek dat er al 166 vrachtbewegingen in het projectgebied aanwezig waren. Dit resulteert in een verhoging van 1080 vrachtbewegingen per etmaal welke door ons in het verkeersmodel is aangebracht. Tevens heeft het Bewonersinitiatief Samen naar de A2 aangegeven waar het verkeer vanuit het projectgebied zijn bestemming heeft. De procentuele verdeling hiervan is opgenomen in afbeelding 1. Het model rekent met drie perioden welke gezamenlijk tot een werkdag resulteren. De perioden zijn de ochtendspits, avondspits en de restdag. De vrachtbewegingen welke al in het model aanwezig zijn hebben een bepaalde verdeling over deze drie perioden. Hierbij is aangesloten voor het extra toegevoegde verkeer. Kort samengevat zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 1080 vrachtbewegingen toegevoegd; Verdeling over de dag (ochtend-, avondspits en restdag) volgens de verdeling welke al reeds in model aanwezig was; Bestemming van het vrachtverkeer volgens voorstel van het Bewonersinitiatief Samen naar de A2 (zie afbeelding 1) :0.1 - Concept ARCADIS 5

8 20% 35% 10% 5% 10% 20% Afbeelding 1 Procentuele verdeling bestemming verkeer uit projectgebied De resultaten van de doorrekeningen worden t.o.v. de autonome situatie 2030 (zonder ontwikkelingen Reiling en Van Asten) beoordeeld. Hierdoor is het mogelijk om de toename van het vrachtverkeer en de routes inzichtelijk te maken. 2.2 ALTERNATIEVEN Het Bewonersinitiatief Samen naar de A2 heeft uit een scala aan ontsluitingsalternatieven twee mogelijke alternatieven gekozen welke verkeerskundig zijn doorgerekend. Dit betreft een zuidelijke ontsluiting en een noordelijke ontsluiting inclusief het project Centrale As waarbij een nieuwe rondweg om Heeze- Leende vanaf de A2 (aansluiting 35) wordt gerealiseerd. Onderdeel van dit project is tevens het volledig maken van aansluiting 35. In afbeelding 2 zijn de twee alternatieven weergegeven. Afbeelding 2 Alternatieven ontsluiting Samen naar de A2 6 ARCADIS :0.1 - Concept

9 Op dinsdag 20 september zijn de resultaten van de bovenstaande twee alternatieven met het Bewonersinitiatief Samen naar de A2 besproken. Besloten is om een combinatie-alternatief door te rekenen, dit bestaat uit het project de Centrale As i.c.m. de zuidelijke ontsluiting. Naast deze alternatieven gaf het bewonersinitiatief aan het belangrijk te vinden dat de kern Sterksel wordt ontlast van doorgaand (vracht) verkeer. Om deze reden zijn van de bovenstaande drie alternatieven ook afwaarderingsalternatieven doorgerekend. Hierbij is de Pastoor Thijssenlaan/Heezerweg door Sterksel is afgewaardeerd naar een 30 km/h weg. Dit om het doorgaande verkeer door Sterksel te ontmoedigen en de effecten van een mogelijke afwaardering i.c.m. de nieuwe ontsluiting inzichtelijk te maken. De resultaten van deze alternatieven zijn in de volgende paragraaf opgenomen. 2.3 RESULTATEN Zoals in paragraaf 1.2 weergegeven zijn er drie alternatieven (en drie afwaarderingsalternatieven) doorgerekend, dit zijn de: Noordelijke ontsluiting (i.c.m. de Centrale As ); Afwaardering Sterksel (Thijssenlaan/Heezerweg) Zuidelijke ontsluiting Afwaardering Sterksel (Thijssenlaan/Heezerweg) Combinatie-alternatief (zuidelijke ontsluiting met Centrale As ). Afwaardering Sterksel (Thijssenlaan/Heezerweg) De effecten zijn door middel van een elftal telpunten in het gebied inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 3 zijn de telpunten weergegeven. Zowel de Centrale As, als de noordelijke- en zuidelijk ontsluiting zijn schematisch ingetekend. 4 3 Centrale As en noordelijke ontsluiting Zuidelijke ontsluiting Afbeelding 3 Locatie telpunten :0.1 - Concept ARCADIS 7

10 Noordelijke ontsluiting In tabel 1 zijn de intensiteiten weergegeven van de noordelijke ontsluiting (en de afwaardering) t.o.v. de autonome 2030 situatie. De intensiteiten zijn motorvoertuigen (mvt) per etmaal, daarnaast is tevens de index (procentuele toe/afname t.o.v. de autonome situatie) weergegeven. Intensiteiten (afgerond op honderdtallen) Wegvak AO 2030 Noordelijke ontsl. Noordelijke ontsl. afw. Mvt etmaal Mvt etmaal Index Mvt etmaal Index 1. Pastoor. Thijssenlaan Heezerweg Sterkselseweg Somerenseweg Oostrikkerdijk Noordelijke ontsluiting n.v.t. 300 n.v.t. 900 n.v.t. 7. Sterkselseweg Zuidelijke ontsluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9. Sterkselseweg Grote Bleek Centrale As (Molenschut) Tabel 1 Intensiteiten noordelijke ontsluiting Zoals in bovenstaande tabel te zien is wordt de noordelijke ontsluiting slechts door 300 mvt per etmaal gebruikt, bij het afwaarderings alternatief groeit dit naar 900 mvt per etmaal doordat verkeer door de kern van Sterksel wordt geweerd. Echter dit is een te beperkt aantal voertuigen voor een nieuwe wegverbinding. De Pastoor Thijssenlaan/Heezerweg door Sterksel heen wordt in beide gevallen ontlast, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Centrale As. Verkeer blijft langer op de A2 waarna het via de nieuwe verbinding richting de kern Heeze gaat. Neveneffect is een toename van verkeer op de Grote Bleek in dit alternatief, door de komst van het extra vrachtverkeer gaat een 300 voertuigen extra via de Grote Bleek richting Weert en Budel. Dit verkeer maakt gebruik van de westelijke parallelweg en gaat naar de A50 of via Molenheide naar Budel. 8 ARCADIS :0.1 - Concept

11 Zuidelijke ontsluiting In tabel 2 zijn de intensiteiten weergegeven van de zuidelijke ontsluiting (en de afwaardering) t.o.v. de autonome 2030 situatie. De intensiteiten zijn mvt per etmaal, daarnaast is tevens de index (procentuele toe/afname t.o.v. de autonome situatie) weergegeven. Intensiteiten Wegvak AO 2030 Zuidelijke ontsl. Zuidelijke ontsl. afw. Mvt etmaal Mvt etmaal Index Mvt etmaal Index 1. Pastoor. Thijssenlaan Heezerweg Sterkselseweg Somerenseweg Oostrikkerdijk Noordelijke ontsluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7. Sterkselseweg Zuidelijke ontsluiting n.v.t n.v.t n.v.t. 9. Sterkselseweg Grote Bleek Centrale As (Molenschut) Tabel 2 Intensiteiten zuidelijke ontsluiting De zuidelijke ontsluiting trekt ongeveer 1200 mvt per etmaal. Dit is beperkt voor een nieuwe wegverbinding, echter wel beter dan een noordelijke ontsluiting. Daarnaast zorgt een zuidelijke ontsluiting ook voor een ontlasting van de Grote Bleek. Een zuidelijke ontsluiting doet weinig voor het verkeer door Sterksel, telpunten 1 en 2 laten zelfs een toename zien door de ontwikkelingen bij Reiling/Van Asten. Een afwaarderingsalternatief door Sterksel heeft een afname van 15% (op telpunt 2) t.o.v. het zuidelijk alternatief zonder afwaardering maar laat slechts een beperkte afname (7%) van verkeer zien t.o.v. de autonome situatie. Doordat er geen noordelijke nieuwe verbinding is wordt tevens de Oostrikkerdijk meer gebruikt bij een zuidelijk alternatief. Dit is voornamelijk het vrachtverkeer richting de A50 welke via Sterksel, de Oostrikkerdijk en Leende naar de A50 gaan. Het afwaarderen van de route door Sterksel zorgt ervoor dat het vrachtverkeer richting de A50 in noordelijke richting niet meer via de Oostrikkerdijk gaan. Dit verkeer maakt nu gebruik van de zuidelijke ontsluiting. Dit is echter niet te zien in de telcijfers omdat een gedeelte doorgaand verkeer tussen Maarheze en Heeze tevens een andere route neemt door de afwaardering. Een laatste punt is de route van het vrachtverkeer naar de A50 toe, deze leidt nuvia de kern Maarheze. Van de A50 af gaat het vrachtverkeer wel via de parallelroute en de zuidelijke ontsluiting. Dit wordt veroorzaakt doordat het model het vrachtverkeer alles-of-niets toedeelt. Dat betekent dat de snelste route altijd wordt genomen. Het is de verwachting dat ook het vrachtverkeer richting de A50 niet door de kern Maarheze zal rijden maar gebruik zal maken van de Zuidelijke ontsluiting en de parallelroute :0.1 - Concept ARCADIS 9

12 Combinatie ontsluiting In tabel 3 zijn de intensiteiten weergegeven van de combinatie ontsluiting (en de afwaardering) t.o.v. de autonome 2030 situatie. De intensiteiten zijn mvt per etmaal, daarnaast is tevens de index (procentuele toe/afname t.o.v. de autonome situatie) weergegeven. Intensiteiten Wegvak AO 2030 Combinatie ontsl. Combinatie ontsl. afw. Mvt etmaal Mvt etmaal Index Mvt etmaal Index 1. Pastoor. Thijssenlaan Heezerweg Sterkselseweg Somerenseweg Oostrikkerdijk Noordelijke ontsluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7. Sterkselseweg Zuidelijke ontsluiting n.v.t n.v.t n.v.t. 9. Sterkselseweg Grote Bleek Centrale As (Molenschut) Tabel 3 Intensiteiten Combinatie ontsluiting De combinatie van de Centrale As met een zuidelijke ontsluiting zorgt voor een afname van verkeer door Sterksel, dit zonder aanvullende maatregelen. Met aanvullende maatregelen neemt het verkeer zelfs tot 43% af op telpunt 2 (Heezerweg). De zuidelijke ontsluiting heeft een belasting van 1200 mvt per etmaal, vergelijking met het alternatief zonder de centrale As. Ook bij dit alternatief is blijft de route via Sterksel, Oostrikkerdijk en Leende aantrekkelijk voor vrachtverkeer. Echter nu met de komst van de Centrale As zorgt een afwaardering bij Sterksel niet voor een afname op dit wegvak. Echter de toename is beperkt, slechts 100 mvt per etmaal. Dit komt door de Centrale As, het verkeer neemt af op de Oostrikkerdijk. Echter door het extra vrachtverkeer blijft de intensiteit vrijwel gelijk aan de autonome situatie. Deze route blijft een aandachtspunt. De zuidelijke ontsluiting zorgt tevens voor een afname van verkeer op de Grote Bleek van 14%. 2.4 CONCLUSIES Concluderend wordt gesteld dat de noordelijke ontsluiting onvoldoende wordt gebruikt door verkeer in het algemeen maar zeker door verkeer vanaf Reiling/Van Asten. Door de komst van de Centrale As wordt de Heezerweg bij Sterksel wel sterk ontlast. De zuidelijke ontsluiting zorgt voor een ontlasting van de Grote Bleek en de kern Maarheeze. Aandachtspunt blijft de route via Maarheeze naar de snelweg. Het model laat zien dat qua tijd beide (via Maarheeze routes of de zuidelijke ontsluiting) concurrerend zijn. Om al het vrachtverkeer naar de zuidelijke ontsluiting te geleiden dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden (hierbij kan gedacht worden aan inrichting van kruisingen en bijvoorbeeld afwaardering van wegen of vrachtverboden). Tevens is de route via Sterksel, Oostrikkerdijk en Leende richting de A2 een aandachtspunt. Bij een zuidelijke ontsluiting zal richting Eindhoven deze route kiezen (er is geen snel alternatief beschikbaar). Hiervoor zullen aanvullende maatregelen vrachtverkeer getroffen moeten worden. 10 ARCADIS :0.1 - Concept

13 3 Kwalitatieve toetsing 3.1 VERKEERSDRUK STERKSEL Vanuit de verschillende ontsluitingsvarianten blijkt dat het effect voor de kern Sterksel beperkt is. Verkeer gericht op Someren Helmond blijft gebruik maken van de route door Sterksel. Dit zal voor het vrachtverkeer gelden, maar ook voor het autoverkeer. Bij een optimalisering van de zuidelijke ontsluitingsvariant is zelfs sprake dat meer verkeer van de aansluiting Maarheeze via Sterksel gaat rijden. Dit betekent dat voor de kern van Sterksel er altijd sprake moet zijn van aanvullende maatregelen. Daarbij kan worden gedacht aan het instellen van een 30 km/uur gebied voor de gehele bebouwde kom, inclusief snelheidsremmende maatregelen. De infrastructurele maatregelen moet zijn gericht op het minder aantrekkelijk maken van de doorgaande verkeersstroom door Sterksel. Het instellen van een vrachtverkeerverbod zou wel helpen, echter gezien de aanwezigheid van meerdere (agrarische) bedrijven in en rond Sterksel kan zo n verbod niet worden gerealiseerd. De bedrijven moeten bereikbaar blijven voor vrachtverkeer. 3.2 ZUIDELIJKE ONTSLUITING De zuidelijke ontsluitingsvariant kent meerdere subvarianten. Groote Bleek Verkeerskundig maakt het niet veel uit of de route over de Groote Bleek loopt of meer langs de bosrand, of achter het bosje bij de Groote Bleek langs. De keuze die daar moet worden gemaakt komt meer voort uit leefbaarheid en kosten. De route langs de bosrand zal meer impact hebben op het EHS-bosgebied. Daarbij moet rekening worden gehouden met grotere compensatie en een hele goede motivatie of een tracé met minder aantasting niet mogelijk is. Het tracé langs de bosrand is ongeveer 1 kilometer lang om weer op de Groote Bleek uit te komen aan de voet van het viaduct. Daarbij moeten verschillende landbouwpercelen worden doorsneden. Door de weg achter het bosje van de Groote Bleek te situeren ontstaat er voor de bewoners langs de Groote Bleek een rustige weg. Ook bij deze variant is er het nadeel dat een hele nieuwe weg moet worden gerealiseerd over 500 meter met alle grondaankopen daarbij. Het opwaarderen van de bestaande Groote Bleek is mogelijk over ongeveer 450 meter, waarbij aan de zijde van de woningen een strook met groen en een voetpad wordt gerealiseerd (strook van 3 meter extra) en de :0.1 - Concept ARCADIS 11

14 rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer iets opschuift richting het bosje. Daarbij zijn nog steeds grondaankopen nodig echter de helft minder dat bij een geheel nieuwe weg. Door een ruime strook (grond + voetpad) aan de zijde van de woningen te creëren ontstaat een veilige situatie en minimale aantasting van de leefbaarheid. Kosten EHS Leefbaarheid Verkeerskundig effect Langs de bosrand 1 km nieuwe weg + Directe aantasting grondaankopen (±1 miljoen euro excl grondaankoop) EHS + compensatieplicht Achter het bosje langs 500 m nieuwe weg grondaankopen (± 0,5 miljoen euro excl grondaankoop) Opwaarderen bestaande weg 450 m bestaande weg anders inrichten + beperkte grondaankopen ( euro excl grondaankoop) + ++ Tabel 4: Effecten Groote Bleek Viaduct A2 De bestaande viaduct over de A2 is te smal voor twee passerende vrachtauto s. Gezien de intensiteit van het vrachtverkeer hoeft dit geen knelpunt te zijn. De kans op een tegenligger is beperkt. In de praktijk betekent dit dat verkeer op elkaar moet wachten. Is de behoefte er om dit conflict uit te sluiten kan worden gewerkt met een verkeerslichteninstallatie op het viaduct waarbij slecht verkeer van 1 richting tegelijkertijd het viaduct op mag rijden. Nadeel hiervan is dat bij een laag verkeersaanbod de kans op rood-licht negatie toeneemt. voorstel Wegvak voor en na viaduct over een afstand van 30 meter verbreden tot 6,5 meter om zo passeren goed mogelijk te maken. Route van viaduct tot aansluiting Maarheeze In de ontsluitingsvarianten is opgenomen dat de route vanaf het viaduct over de A2 afbuigt naar de Ulkedonken (parallelweg van de A2) om over de carpoolplaats naar de aansluiting Maarheeze te lopen. Een alternatief voor deze route is vanaf het viaduct door te rijden tot de D aasdonken en via die weg naar de aansluiting te rijden. Beide route komen op dezelfde locatie uit op De Kleine Bruggen. De route via de Ulkedonken kent meerdere krappe bochten voor vrachtverkeer en vraagt daardoor meer aanpassing dan de route via D aasdonken. Ook loopt de route bij de Ulkedonken midden over een carpoolplaats. De combinatie van langsrijden vrachtverkeer en parkerend autoverkeer is niet gunstig voor de veiligheid. Nadeel voor de route via D aasdonken is dat langs deze weg twee woningen staan. Ook bij deze twee routes speelt de afweging tussen de eenvoudige route (D aasdonken) die snel en gunstig is voor vrachtverkeer maar wel langs twee woningen komt, versus een onlogische route met veel 12 ARCADIS :0.1 - Concept

15 bochten over een parkeerplaats. Het vrachtverkeer zal behalve met een verbod altijd de snelste en eenvoudigste route rijden. Aangezien D aasdonken een ontsluitingsweg is voor meerdere landbouw bedrijven kan deze route niet van een verbod worden voorzien zonder ook nog andere bedrijven nadelig te beïnvloeden. De parallelroute langs de A2 naar het noorden Vanuit de verkeersmodel doorrekening als ook vanuit een inventarisatie blijkt dat de route vanaf de Grote Bleek via de parallelweg naar de aansluiting Zevenhuizen alleen zal worden gebruikt als de routes richting de aansluiting Maarheeze worden afgesloten voor vrachtverkeer. Dat zou dan zowel de route via de D aasdonken zijn als de route via de Ulkedonken als de route via de Klaterspeelweg (oostzijde A2). Hier geldt nu al een vrachtverkeerverbod. Ook de centrumroute door Maarheeze moet dan niet mogelijk worden gemaakt. Voor vrachtverkeer is de route via de parallelweg langs de A2 naar aansluiting Zevenhuizen een onlogische route. Daarbij moet worden opgemerkt dat langs deze route ook nog een aantal woningen staan en dat de route ter hoogte van Zevenhuizen moet worden opgewaardeerd. 3.3 NOORDELIJKE ONTSLUITING Voor de noordelijke ontsluiting geldt dat deze route te weinig wordt gebruikt om aantrekkelijk te zijn voor het verkeer van het bedrijventerrein. Het alternatief waardoor dit verkeer sneller naar een Centrale As zal rijden is door de route vanaf Reiling direct naar de Centrale As te brengen. Dit is een van de alternatieven die al in een eerder stadium is onderzocht en afgevallen, gezien de doorsnijdingen van natuur. 3.4 VERKEERSDRUK MAARHEEZE Voor een deel van het verkeer blijft de route door de kern van Maarheeze aantrekkelijk. Dit is het verkeer dat richting Someren rijdt via De Hugten. Bij een verdere afschaling in de kern van Sterksel zal mogelijk meer verkeer deze route gaan nemen. Dit is een gevoelig evenwicht van routekeuze waarbij altijd een van de kernen het vrachtverkeer door de kern krijgt :0.1 - Concept ARCADIS 13

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Belanghebbenden Grote Bleek Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Probleem (1) Probleem (2) Oplossingen? Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

SAMEN MEE NAAR DE A2 HAALBAARHEIDSONDERZOEK 3 ONTSLUITINGSVARIANTEN BEDRIJVENTERREIN 'T CHIJNSGOED EN LOG CHIJNSGOED

SAMEN MEE NAAR DE A2 HAALBAARHEIDSONDERZOEK 3 ONTSLUITINGSVARIANTEN BEDRIJVENTERREIN 'T CHIJNSGOED EN LOG CHIJNSGOED SAMEN MEE NAAR DE A2 HAALBAARHEIDSONDERZOEK 3 ONTSLUITINGSVARIANTEN BEDRIJVENTERREIN 'T CHIJNSGOED EN LOG CHIJNSGOED GEMEENTE CRANENDONCK GEMEENTE HEEZE-LEENDE WERKGROEP SAMENMEENAARDEA2 4 november 2015

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1

Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel. SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Samen Naar De A2? Centrale As Voorzieningen Sterksel SamenNaarDeA2@gmail.com presentatie Sterksel, 26 nov 2013 1 Welkom - Vorige bijeenkomst dorpsavond in januari - Veel gebeurd: bijpraten + uw visie gevraagd

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING VERBETERING INFRASTRUCTUUR HEEZE-LEENDE-STERKSEL-MAARHEEZE

WERK IN UITVOERING VERBETERING INFRASTRUCTUUR HEEZE-LEENDE-STERKSEL-MAARHEEZE WERK IN UITVOERING VERBETERING INFRASTRUCTUUR HEEZE-LEENDE-STERKSEL-MAARHEEZE DORPSRAAD STERKSEL Clusterwerkgroep InfraStructuur Juli 2008 2 Werk in uitvoering Verbeteren infrastructuur Heeze-Leende-Sterksel-Maarheeze

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Analyse fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid Tekst fact-sheet Vragen en commentaar betreffen: Alternatief 3A verbinding Roemer N11 lokale verbinding Kostenindicatie Oplossend vermogen

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel

Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Projectteam SamenMeeNaarDeA2? Ontsluitingsvarianten voor Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 4: Beschrijving en beoordeling van vier additionele varianten CONCEPT 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST GEMEENTE BAARLE-NASSAU 10 augustus 2012 076513561:0.7 Definitief B01055.000405.0100 076513561:0.7 - Definitief ARCADIS 1 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Beschrijving situatie

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB1 322734 Aan Pieter Buis, Wherestad Kopie aan Edward van Schoten, gemeente Purmerend Van Hisse Brouwer Betreft Effecten ontwikkeling

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2)

VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2) VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2) GEMEENTE VELDHOVEN 3 augustus 2010 074951477:0.1 B01032.002084 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Verkeersstructuur Westelijke Ontsluitingsroute 7 2.1 Verkeersstructuur na aanleg

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 In deze memo wordt ingegaan op de resulaten van de mechanische tellingen. De tellingen zijn gehouden in de de volgende weken: Vakantieweek: week

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hoe wordt de snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en s-hertogenbosch ingepast?

Hoe wordt de snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en s-hertogenbosch ingepast? De rol van de Taxandriaweg wordt niet meer benoemd in de plannen. De Taxandriaweg had ooit tot doel om aan de zuidzijde van de A59 ontsluiting te bieden voor Waalwijk. Die doortrekken zou de kortste route

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf

Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf Verkeersstudie Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.026_R_03.001 Datum vrijgave: Augustus 2005 Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf Goedkeuring:

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

provincie noord-brabant

provincie noord-brabant Rapport provincie noord-brabant Verkeerssituatie kern Boekel Effecten van 'kleine maatregelen' PROVINCIE NOORD-BRABANT Verkeerssituatie kern Boekel Ëff ecten v an' kleine maatr eg elen' Projectnummer:

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid 1 Alternatief 1A doortrekken Bentwoudlaan tot Hoogeveenseweg 25 tot 30 miljoen excl. BTW Bereikbaarheid Greenport = goed: Met name goed voor Greenport, snelle verbinding naar A12 en A20. Met doortrekken

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2. VSP 2 De Ontknoping. onderdeel Visie. 19 oktober 2011

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2. VSP 2 De Ontknoping. onderdeel Visie. 19 oktober 2011 Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2 VSP 2 De Ontknoping - onderdeel Visie 19 oktober 2011 VSP 2 De Ontknoping - onderdeel Visie 1. Inleiding In 2009 is door de Gemeenteraad het Verkeersstructuurplan

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Nieuwe ontsluiting autoverkeer

Nieuwe ontsluiting autoverkeer In het kader van het onderzoek naar ontsluiting is gekeken naar verkeerscijfers en bijzondere situaties bij veel verkeer vanaf Texel (zie bijlagen I en II). Ontsluiting autoverkeer De huidige situatie

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg N279tegengeluid kiest voor 80 km weg Goed is Goed Genoeg N279Tegengeluid@hotmail.com Jan 2013 Goed is Goed genoeg: Kies MMA 80 km weg 80 km VKA variant voldoet aan alle eisen van provincie Logische stap

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Toelichting verkeersmodellen

Toelichting verkeersmodellen Toelichting verkeersmodellen Juni 2012 Carlo Bernards Toelichting verkeersmodellen 2 Vanavond een toelichting op: Waarom een verkeersmodel? Hoe werkt een verkeersmodel? Kenmerken model Noordoostcorridor

Nadere informatie