FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN"

Transcriptie

1 FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217

2

3 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID

4 4

5 MIDDEN-ZUID GRONINGEN MIDDEN-NOORD ASSEN G R3O. N I N G E N ASSEN 1. MIDDEN-ZUID 2. VRIES TYNAARLO 2. HAREN GLIMMEN De fietssnelweg voert grotendeels door luw landelijk gebied op de oostelijke kanaaloever. Rond bedrijventerrein Vriezerbrug is sprake van een meer stedelijke context. Vrijwel overal is sprake van medegebruik van verschillende intensiteit: landbouwverkeer en gedeeltelijk ook autoverkeer. Vanaf de onderdoorgang bij de A28 tot noordelijk van bedrijventerrein Vriezerbrug zijn verschillende alternatieve tracés in beeld. 5

6 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 1 VRIESERWEG - TAARLOSEWEG/JAGERSTRAAT Ten noorden van de splitsing tussen beide kanaaltakken komt de Vrieserweg op de kanaalkade. Deze Vrieserweg wordt gebruikt door lokaal verkeer richting Loon. De fietssnelweg zal ook over de oostelijke kanaalkade voeren. Er zijn geen alternatieve tracés in beeld. Wel zijn er verschillende opties voor de inrichting van het profiel. Het meest voor de hand ligt toepassing van het standaard profiel voor medegebruik door auto s, waarbij verschillende kleuren asfalt het bijzondere karakter van deze weg verduidelijken (fietsstraat). Op de beide aansluitingen kan een voorrangsituatie voor fietsers gerealiseerd worden volgens de standaard inrichtingsprincipes. Als alternatief voor het medegebruik van één rijbaan is ook de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad aan de kanaalzijde in beeld. De huidige ruimte hiervoor is echter beperkt. Tot slot kan ook gekeken worden naar het omleiden van het autoverkeer op de Vrieserweg. 6 Brug Taarloseweg Zicht op de kop van Marsdijk, situatie Vriezerweg

7 MIDDEN-ZUID 1 VRIESERWEG - TAARLOSEWEG/JAGERSTRAAT PLANKAART 1 G e m e e n t e A s s e n G e m e e n t e T y n a a r l o In dit deeltraject valt de route van de fietssnelweg samen met de Vrieserweg, een lokale weg tussen Loon en Vries. Er zijn verschillende opties voor het samen laten gaan of juist scheiden van auto s en fietsers, rekening houdend met de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is. De doorsnedes op de volgende pagina laten de verschillende opties vissers landbouwverkeer V r i e s e r w e g H e t K l e u v e n v e l d lokaal verkeer landbouwverkeer DRS 1.1 V r i e s e r w e g T a a r l o s e b r u g T a a r l o s e w e g zien. Het meest voor de hand ligt een weginrichting waaruit het gemengde gebruik duidelijk afleesbaar is. Ook zijn er opties voor het scheiden van fietsers en auto s op de kade, door deze uit te breiden aan de landzijde of juist de kanaalzijde. In het laatste geval kan zelfs aan een gebouwde constructie over het water gedacht worden. Een laatste optie is het geheel afsluiten van de Vrieserweg langs het kanaal voor doorgaand autoverkeer. MIDDEN ZUID_ [M] LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK GEMEENTEGRENS VOORRANG FIETSERS 7

8 MIDDEN-ZUID 1 VRIESERWEG - TAARLOSEWEG/JAGERSTRAAT DOORSNEDE 1.1 8

9 MIDDEN-ZUID 1 VRIESERWEG - TAARLOSEWEG/JAGERSTRAAT VISUALISATIE Verbeelding fietssnelweg met gedeeld gebruik over een bestaande, lokaal doorgaande weg 9

10 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 2 TAARLOSEWEG/JAGERSTRAAT - A28 PLANKAART 2 MIDDEN-NOORD_5 Aanleg van een fietspad op de kanaaldijk is in dit lange traject relatief eenvoudig op de plaats van de bestaande onverharde weg (zie deel 1 voor het basisprofiel van de fietssnelweg). Er is sprake van beperkt medegebruik door landbouwverkeer op weg naar T a a r l o s e w e g aangrenzende percelen. Daarnaast wordt de kanaalkade ook gebruikt als toegangsweg naar een aanliggende woning / bedrijf. Hiervoor moet medegebruik in de toekomst mogelijk gemaakt worden. Het basisprofiel kan worden toegepast voor het fietspad over de hele lengte van dit trajectdeel. De kruising met de Oudemolenseweg kan worden ingericht met voorrang voor de fietssnelweg, conform de standaard (beeldkwaliteits)principes. Oostelijk van de A28 sluit de fietssnelweg aan op een bestaand verhard pad (de Tip). Er ontstaat zo een rechstreekse verbinding met de kern van Tynaarlo. De onderdoorgang van de A28 kan aantrekkelijker en herkenbaar gemaakt worden als onderdeel van de fietssnelweg. T a a r l o s e b r u g vissers lokaal verkeer landbouwverkeer MIDDEN ZUID_ [M] 1

11 MIDDEN-ZUID 2 TAARLOSEWEG/JAGERSTRAATG - A28 onderdoorgang A28 H e i d e n h e i m O u d e m o l e n s e w e g vissers lokaal verkeer landbouwverkeer O u d e m o l e n s e b r u g K a n a a l w e g W e s t K a n a a l w e g O o s t LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK VOORRANG FIETSERS 11

12 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 3 ONDERDOORGANG A28 - N386 VRIEZERBRUG Het fietspad kan aangelegd worden door verharding van de bestaande weg op de oostelijke kanaalkade. Er is sprake van medegebruik door lokaal landbouwverkeer. De begeleidende singelbeplanting geeft dit deeltraject karakter, zorgt voor beschutting en leidt het zicht over het kanaal richting de open kamers aan de westzijde. De aanlegkade bij Vriezerbrug vormt Huidige situatie: zandpad langs het kanaal een bijzonder accent. Omdat voor de situatie rond Vriezerbrug (deeltraject 4) meerdere oplossingen in beeld zijn, is er naast een fietspad op de kanaalkade (variant 3a) nog een tweetal andere alternatieven in beeld. 12 Brug Vriezerweg met zicht op de aanlegkade Onlandweg tussen het kanaal en de A28

13 N MIDDEN-ZUID 3 OVERZICHT VAN DE VARIANTEN VARIANT 3.A Kanaaldijk VARIANT 3.B Fietsroute door het bedrijventerrein over de huidige Meerweg N i e u w e S t u k k e n 2% 5% V r i e z e r b r u g 5% 2% N i e u w e S t u k k e n V r i e z e r b r u g lokaal verkeer landbouwverkeer N N landbouwverkeer O n l a n d w e g O n l a n d w e g MIDDEN ZUID_3 MIDDEN ZUID_ [M] [M] VARIANT 3.C Fietspad parallel aan de A28 N i e u w e S t u k k e n V r i e z e r b r u g O n l a n d w e g MIDDEN ZUID_ [M] 13

14 PLANKAART 3.A MIDDEN-ZUID 3.A ONDERDOORGANG A28 - N386 VRIEZERBRUG Kanaaldijk fietspad op de oostelijke kanaalkade verwijderen van poorten rondom de aanlegkade bij Vriezerbrug + + Identiteit fietssnelweg langs het water, eenheid + + Icoon brug/ tunnel + + Kans om bestaande situatie veiliger en aantrekkelijker te maken Kruising N386 bij Vriezerbrug alleen met onderdoorgang veilig oplosbaar Ruimtelijke inpasbaarheid N i e u w e S t u k k e n 2% 5% V r i e z e r b r u g 5% 2% + + Oversteek N386 veiliger + + Aantrekkelijk vanuit toerisme/ recreatie DRS 3.1 lokaal verkeer landbouwverkeer N O n l a n d w e g LEGENDA FIETSSNELWEG AANSLUITING FIETSSNELWEG FIETSSNELWEG MIDDEN ZUID_ [M] BESTAANDE FIETSWEG LANDTUNNEL DOOR WATER BRUG 14

15 DRS 3.2 PLANKAART 3.B MIDDEN-ZUID 3.B ONDERDOORGANG A28 - N386 VRIEZERBRUG Fietsroute door het bedrijventerrein over de huidige Meerweg Fietspad steekt over bij de huidige oversteekplaats bij de rotonde (geen ruimte voor inpassing tunnel) Fietsers maken gebruik van de bestaande weg (met fietssuggestiestroken) + + Bestaande weg wordt benut / geen nieuwe infrastructuur Ligt niet langs het water: geen continuïteit / geheel + + Sluit aan op bestaande oversteek bij rotonde N386/ veilige oversteek N386 Gebruik bestaande weg door landbouwverkeer Smal profiel huidige Onlandweg N i e u w e S t u k k e n V r i e z e r b r u g Ruimtelijke inpasbaarheid N landbouwverkeer O n l a n d w e g MIDDEN ZUID_3 LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK [M] AANSLUITING FIETSSNELWEG BESTAANDE FIETSWEG 15

16 PLANKAART 3.C MIDDEN-ZUID 3.C ONDERDOORGANG A28 - N386 VRIEZERBRUG Fietspad parallel aan de A28 Sluit aan op bestaande rotonde met oversteken bij afrit A28 (carpoolplaats) Uitbreidbaar met tunnel onder N386 Kan naar het noorden voortgezet worden als fietspad langs het bedrijventerrein Vriezerbrug + + Kan aansluiten op bestaande oversteek bij rotonde N386/ veiligheid oversteek Ligt niet langs het water: geen continuïteit / geheel grondaankoop nodig + + Bundeling bestaande infrastructuur Route vanaf Vries onaantrekkelijk Lawaai A28 N i e u w e S t u k k e n V r i e z e r b r u g N O n l a n d w e g MIDDEN ZUID_3 LEGENDA FIETSSNELWEG AANSLUITING FIETSSNELWEG [M] BESTAANDE FIETSWEG 16 DRS 3.3 LANDTUNNEL BRUG

17 MIDDEN-ZUID 3 ONDERDOORGANG A28 - N386 VRIEZERBRUG DOORSNEDE 3.1 DOORSNEDE 3.2 DOORSNEDE

18 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 4 OMGEVING VRIEZERBRUG De kanaaldijk heeft op dit moment grotendeels een zandpad dat verhard kan worden als fietspad. Rond de kruising met de N386 is de huidige situatie echter complexer. Een gelijkvloerse oversteek voor fietsers is hier niet veilig en goed te realiseren. Een onderdoorgang (lage, open tunnel Kruispunt Vriezerbrug met uitzicht op hotel De Vriezerbrug in water aan de kanaaloever) volgens de standaard (beeldkwaliteits) principes vormt een oplossing. Tegelijkertijd is de huidige kanaalkade ook in gebruik als toegangsweg naar een aantal woningen (zowel aan de noord- als zuidzijde van de N386) en ligt het Hotel-Restaurant op het kanaal en de brug georiënteerd. Bij aanleg van een fietstunnel ondervindt het huidige gebruik geen hinder. Aandachtspunt bij het ontwerp is het visueel contact met het water. Vanwege het complexe karakter van de knoop bij Vriezerbrug is naast een fietspad langs het water (4a) nog een aantal andere varianten in beeld. Deze sluiten elk op een logische manier aan op een specifieke variant in deeltraject Bestaand fietspad in twee richtingen aan de Vriezerweg Fietspaden op de Meerweg door het industrieterrein

19 MIDDEN-ZUID 4 OVERZICHT VAN DE VARIANTEN VARIANT 4.A Fietspad oostelijke kanaalkade VARIANT 4.B Fietsroute door het bedrijventerrein over de huidige Meerweg 2% 5% 5% 2% W a t e r m o l e n d i j k W a t e r m o l e n d i j k toegang tot de huizen lokaal verkeer N M e e r w e g N M e e r w e g M e e r w e g M e e r w e g MIDDEN ZUID_4 MIDDEN ZUID_ [M] [M] VARIANT 4.C Fietspad langs de A28 W a t e r m o l e n d i j k N M e e r w e g M e e r w e g lokaal verkeer landbouwverkeer MIDDEN ZUID_ [M] 19

20 M e e r w e g MIDDEN-ZUID 4.A OMGEVING VRIEZERBRUG PLANKAART 4.A Fietspad oostelijke kanaalkade onderdoorgang volgens de standaard beeldkwaliteitsprincipes huidige kade als toegangsweg naar de nabijgelegen woningen optie: tunnel verlengen tot voorbij de woningen LEGENDA FIETSSNELWEG FIETSSNELWEG BESTAANDE GEDEELD GEBRUIK FIETSWEG BESTAANDE FIETSWEG TUNNEL AANSLUITING DOOR FIETSSNELWEG WATER TUNNEL DOOR WATER BRUG BESTAANDE FIETSWEG BRUG W a t e r m o l e n d i j k 2% 5% toegang tot de huizen 5% 2% W a t e r m o l e n d i j k DRS 4.1 N toegang tot de huizen lokaal verkeer N M e e r w e g M e e r w e g M e e r w e g MIDDEN ZUID_ [M] + + Identiteit fietssnelweg langs het water, eenheid + + Ikoon brug/ tunnel + + Kans om bestaande situatie veiliger en aantrekkelijker te maken + + Oversteek N386 veiliger + + Aantrekkelijk vanuit toerisme/ recreatie Kruising N386 bij Vriezerbrug alleen met onderdoorgang goed oplosbaar Medegebruik verkeer woningen 2 MIDDEN ZUID_ [M]

21 M e e r w e g MIDDEN-ZUID 4.B OMGEVING VRIEZERBRUG PLANKAART 4.B Fietsroute door het bedrijventerrein over de huidige Meerweg Fietspad steekt over bij de huidige oversteekplaats bij de rotonde (geen ruimte voor inpassing tunnel) Fietsers maken gebruik van de bestaande weg (met fietssuggestiestroken) LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK BESTAANDE FIETSWEG W a t e r m o l e n d i j k toegang tot de huizen W a t e r m o l e n d i j k N N M e e r w e g M e e r w e g M e e r w e g DRS Bestaande oversteek bij rotonde te benutten Ligt niet langs het water: geen continuïteit / geheel MIDDEN ZUID_ [M] + + Bestaande weg inclusief fietsstroken kan benut worden Beleving fietsroute over het bedrijventerrein Menging verkeer (veiligheid) MIDDEN ZUID_ [M]

22 MIDDEN-ZUID 4.C OMGEVING VRIEZERBRUG PLANKAART 4.C Fietspad langs de A28 Oversteken bij bestaande rotonde (of in de toekomst een fietstunnel) Fietspad in,passen in groene rand tussen bedrijventerrein en snelweg Groningerweg (zandpad) inrichten als verbinding richting de kanaalkade LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK BESTAANDE FIETSWEG LANDTUNNEL BRUG AC W a t e r m o l e n d i j k toegang tot de huizen W a t e r m o l e n d i j k N N tunnel of (tijdelijk) gebruik bestaande oversteek M e e r w e g M e e r w e g M e e r w e g M e e r w e g lokaal verkeer landbouwverkeer MIDDEN ZUID_ MIDDEN ZUID_ [M] 5 [M] DRS Als vrijliggend fietspad te realiseren, grotendeels zonder medegebruik + + Kan aansluiten op bestaande oversteek bij rotonde N386/ veiligheid oversteek + + Bundeling bestaande infrastructuur Ligt niet langs het water: geen continuïteit / geheel Beleving fietsroute langs de snelweg Lawaai A28 22

23 MIDDEN-ZUID 4 OMGEVING VRIEZERBRUG DOORSNEDE 4.1 DOORSNEDE 4.2 DOORSNEDE

24 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 5 MEERWEG - SLUIS/BRUG HONDSTONG Op de kanaalkade ligt een weg (Meerweg / Sluisweg), die ook gebruikt wordt als route richting bedrijventerrein Vriezerbrug. De hoofdentree van het bedrijventerrein ligt bij de N386. Daarnaast wordt de weg gebruikt door landbouwverkeer, en ook fietsers. De route van de fietssnelweg zal hier ook over de oostelijke kanaaldijk voeren. Er zijn Aansluiting Watermolendijk / Meerweg met bomencluster geen alternatieve tracés in beeld. Wel zijn er verschillende opties voor de inrichting van het profiel. Het meest voor de hand ligt toepassing van het standaard profiel voor medegebruik door auto s, waarbij verschillende kleuren asfalt het bijzondere karakter van deze weg verduidelijken. Op de beide aansluitingen kan een voorrangsituatie voor fietsers gerealiseerd worden volgens de standaard inrichtingsprincipes. Als alternatief voor het medegebruik van één rijbaan is ook de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad aan de kanaalzijde in beeld. De huidige ruimte hiervoor is echter zeer beperkt en vraagt om innovatieve oplossingen zoals een fietspad dat gedeeltelijk boven het water hangt. 24 Sluisweg met erftoegangen langs de weg

25 MIDDEN-ZUID 5 MEERWEG - SLUIS/BRUG HONDSTONG PLANKAART 5 Invalidensteiger Sluis/ brug Hondstong In dit deeltraject valt de route van de fietssnelweg samen met de weg langs het kanaal, die toegang biedt tot het bedrijventerrein Vriezerbrug vanaf de noordzijde, en bovendien de ontsluiting vormt voor een serie aangrenzende erven en percelen. Er zijn verschillende opties voor het samen laten gaan of juist scheiden van auto s en fietsers, rekening houdend met de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is. De doorsnedes op de volgende pagina G r o n i n g e r s t r a a t laten de verschillende opties zien. Een eerste optie is een weginrichting waaruit het gemengde gebruik duidelijk afleesbaar is. Ook zijn er opties voor het scheiden van fietsers en auto s op de kade, door deze uit te breiden aan de kanaalzijde. In het laatste geval kan zelfs aan een gebouwde constructie over het water gedacht worden. Wanneer sprake is van een vrijliggend fietspad, ligt dit in alle gevallen aan de zijde van het kanaal, zodat geen conflict plaatsvindt met de ontsluiting van de aangrenzende percelen. S l u i s w e g K a n a a l d i j k DRS 5.1 MIDDEN ZUID_5 LEGENDA [M] FIETSSNELWEG AANSLUITING FIETSSNELWEG 25

26 MIDDEN-ZUID 5 MEERWEG - SLUIS/BRUG HONDSTONG DOORSNEDE

27 27

28 DEELTRAJECT: MIDDEN-ZUID 6 SLUIS/BRUG HONDSTONG - SLUIS DE PUNT De huidige weg tussen de beide sluizen wordt gebruikt als route voor de fietssnelweg. Er is sprake van menging met auto s en landbouwverkeer. Ten opzichte van deeltraject 5 wordt dit stuk minder intensief gebruikt als route naar het bedrijventerrein. Het meest voor de hand ligt toepassing van Inrichting omgeving sluisterrein met bomenweide het standaard profiel voor medegebruik door auto s, waarbij verschillende kleuren asfalt het bijzondere karakter van deze weg verduidelijken. Op de aansluitingen kan een voorrangsituatie voor fietsers gerealiseerd worden. 28 Zicht op sluis Hondstong Kanaaldijk tussen sluis Hondstong en sluis De Punt

29 MIDDEN-ZUID 6 SLUIS/BRUG HONDSTONG - SLUIS DE PUNT DOORSNEDE

30 K a n MIDDEN-ZUID 6 SLUIS/BRUG HONDSTONG - SLUIS DE PUNT PLANKAART 6 Sluis/ brug Hondstong G r o n i n g e r s t r a a t MIDDEN ZUID_6 DRS [M] 3

31 invalidensteiger sluis/ brug De Punt a a l d i j k LEGENDA FIETSSNELWEG GEDEELD GEBRUIK VOORRANG FIETSERS 31

32 H+N+S Landschapsarchitecten Bezoekadres Soesterweg BH Amersfoort Postadres Postbus BP Amersfoort 32

Samenvatting Eindbeeldstudie per gemeente

Samenvatting Eindbeeldstudie per gemeente Samenvatting per gemeente Gemeente Assen Grondposities Bestemmingsplan Draagvlak Fietssnelweg oostzijde Noord-Willemskanaal inpasbaar. Deels Fietssnelweg over bestaande- openbare weg, deels Fietssnelweg

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT H+N+S Landschapsarchitecten Soesterweg 300, 3812 BH Amersfoort Postbus 1603, 3800 BP Amersfoort T

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 27 november 2018 Zaaknummer: 498212 Portefeuillehouder : J.H. Lammers Openbaar Besloten Team : Team Gemeentewerken

Nadere informatie

Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 2 e werksessie

Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 2 e werksessie Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 2 e werksessie 03-10-2017 1. Welkom, doel, terugblik en excursie Procesregisseur Peter Traas heet de ruim 30 aanwezigen welkom. Doel 2 e werksessie. Peter Traas

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff Busbaan Natuurlijk! Vleuterweide Godfried de Graaff Visie achter hoofdontsluiting LR Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 1 e werksessie

Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 1 e werksessie Fietssnelweg Assen- Groningen, uitkomsten 1 e werksessie 13-7-2017 1. Welkom Procesregisseur Peter Traas heet de ruim 40 aanwezigen welkom. 2. Toelichting doel en planproces Fietssnelweg Peter Traas vertelt

Nadere informatie

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 (en vice versa) Huidige situatie: Fietsers moeten afstappen en met de trap (½ minuut tijdverlies, risico van vallen, zwaar met de trap met e-bike). Of fietsers moeten

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie:

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN 19DEC 20B HOV in 't Gooi Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: 1. Huizen 2. Blaricum 3. Eemnes/Laren 4. Hilversum Zie vvww.hovinhetgooi.nl

Nadere informatie

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14 informatieavond - oktober 2013 In opdracht van VENECO, stad Eeklo Visie gewenste ruimtelijke structuur R43 en de groene vinger VENECO-

Nadere informatie

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds TEDEWEST 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds 1 Fietssnelwegen in netwerk Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes op een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze

Nadere informatie

Fietssnelweg Assen- Groningen, reacties 1 e inloopbijeenkomst

Fietssnelweg Assen- Groningen, reacties 1 e inloopbijeenkomst Fietssnelweg Assen- Groningen, reacties 1 e inloopbijeenkomst 28-6-2017 1. Gert Messchendorp Aansluiting Dorp Tynaarlo richting Groningen via bedrijventerrein Meerweg (makkelijker dan een scherpe bocht

Nadere informatie

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 1 ONTWERP TERREININRICHTING 2 3 HERKOMST LEERLINGEN Herkomst leerlingen 4 VIJF MOGELIJKE ROUTES VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 5 MAATREGELEN ROUTE 1: STOOFWEG EN STOOFBRUG 6

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 1254 20 februari 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12-02-2019, nr. 1098062/1173310, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO 33 12 Trajecten Assen Vries en Assen - Tynaarlo De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis en het Dr. Nassaucollege naar

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Verdubbeling N33 Midden. OTB/2 e fase MER. Ontwerpsessie 2, Zuid

Verdubbeling N33 Midden. OTB/2 e fase MER. Ontwerpsessie 2, Zuid Verdubbeling N33 Midden OTB/2 e fase MER Ontwerpsessie 2, Zuid Ontwerpproces VKA Stappen: 1. 1 e Ontwerpronde voor zuid (29/10): aftrap landschapsplan en afzonderlijke sessies: Korengast, Siddeburen en

Nadere informatie

Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018

Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018 Verslag locatiebezoek Golfbaanpad 20 juni 2018 1 Inleiding In november 2017 is de Gebiedsvisie Landelijk Capelle door de gemeenteraad vastgesteld in de vorm van een reisgids met twintig projecten, die

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap

onderdelen Knoop-punt Nieuwklap Nieuwklap Nieuwklap Het project Nieuwklap maakt onderdeel uit van de aanleg van een rondweg om de kern van Aduard in de toekomst te verschonen van doorgaand verkeer. Om die reden wordt er een nieuwe weg aangelegd

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten hulpmiddel voor ontwerpers en beleidsmakers

Nadere informatie

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer

MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren. Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer MIRT-Verkenning N65 Vught- Haaren Resultaten uitwerking Quickscan, Bijlage 1: Achtergrondinformatie verkeer definitief 17 december 2015 MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren Resultaten uitwerking Quickscan,

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016

1 Het tracé. Definitief ontwerp De Hoef. Gemeente Amersfoort. 21 november 2016 AMF182/Ldl/ augustus 2016 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016

N223, Duurzaam Veilig Fase 3. Bewonersavond 9 november 2016 N223, Duurzaam Veilig Fase 3 Bewonersavond 9 november 2016 Agenda Doel van de avond Duurzaam Veilig Terugblik Onafhankelijk advies: conclusies en aanbevelingen Waar staan we nu? Vervolg 2 Doel van de avond

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

Aandachtspunten de Griend e.o.

Aandachtspunten de Griend e.o. Aandachtspunten de Griend e.o. Deelgebied 1: Deelgebied 2: Deelgebied 3: ARCH 1 Deelgebied 1: De kop van de Griend Om de Griend te laten functioneren als recreatieve ontmoetingsplek is het belangrijk om

Nadere informatie

Fietsroute Beatrixpark

Fietsroute Beatrixpark Fietsroute Beatrixpark 23 juli 2013 Afdeling Amsterdam Geachte raadsleden, Op 13 maart 2013 nam uw raad unaniem een motie aan om een fietsroute door het Beatrixpark te maken die aansluit op het bestaande

Nadere informatie

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat Informatiebijeenkomst 03 09 2015 03/09/2015 1 Agenda Welkom Trudie Timmerman Terugkoppeling en doelen Koen Westrik Verkeerstechnisch ontwerp Fred van

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Algemeen. De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen.

Algemeen. De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen. Algemeen De Waterdriehoek is in de Stadsvisie aangemerkt als kansrijke locatie voor wonen. De vraag In het kader van de Visie A15 Zone is een quick scan is uitgevoerd om inzicht te krijgen welke verkeerskundige

Nadere informatie

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr mei Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 27768 17 mei 2018 VERKEERSBESLUIT Nummer besluit: 17.013 Datum besluit: 17 mei 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Uitwerking verkeersstudie Olst. Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep. Floris Frederix 25 april 2018

Uitwerking verkeersstudie Olst. Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep. Floris Frederix 25 april 2018 Uitwerking verkeersstudie Olst Vierde bijeenkomst begeleidingsgroep Floris Frederix 25 april 2018 2 Onderwerpen Analyse fietsroutes: Afstandsanalyse Beoordeling fietsroutes Kruispunt Jan Hooglandstraat

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O.

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. EINSTEINSTRAAT De straat bestaat uit twee segmenten Wegprofiel huidige situatie tot rare bocht van noord naar zuid: 1,8 5,4 2,8 Parkeren op

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray [1] Venrayseweg (N270) Asfaltweg (inclusief noordelijk fietspad = Asfalt) Waarom functie onttrekken? Wanneer functie onttrekken? De

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1287-RBO

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Verslag Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst op 22 maart 2018

Verslag Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst op 22 maart 2018 Verslag Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst op 22 maart 2018 Samenstelling Begeleidingsgroep Een vertegenwoordiger van de bewoners van de Jan Hooglandstraat, de heer Ab Visser, wordt als

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio Amsterdam Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn I Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn II Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Verslag workshop Fietsroute plus Groningen - Haren

Verslag workshop Fietsroute plus Groningen - Haren Verslag workshop Fietsroute plus Groningen - Haren Onderwerp Datum Locatie Aanwezigen Workshop Fietsroute plus Groningen - Haren. Dinsdag 7 juni 2016, 19:00 uur 21:00 uur. BSV Helpman-Oost, Groensteinlaan

Nadere informatie

Vademecum Fietspaden

Vademecum Fietspaden Vademecum Fietspaden afgescheiden fietsvoorzieningen langs wegvakken Brussels Fietscolloquium 16 januari 2014 Marc Broeckaert Philip Temmerman Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Team Mobiliteit

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 39 27-06-2017 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 3 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 4 VRAGEN? / WVTTK 5 VOLGEND OVERLEG 6

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

G. Dorgelo Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom

G. Dorgelo Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT 18-10-2018 2 6917476 G. Dorgelo 14 050 Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid, sub

Nadere informatie