Factsheets De Liemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheets De Liemers"

Transcriptie

1 Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

2

3 Factsheets De Liemers Snel, veilig en aantrekkelijk fietsen Netwerk snelfietsroutes De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft de komende jaren te maken met een sterk groeiende mobiliteitsbehoefte. De drukte op de wegen neemt toe en we staan steeds vaker vast in de file. Om de bereikbaarheid, concurrentiepositie en aantrekkelijkheid van de regio te optimaliseren, wordt flink geïnvesteerd in het verbeteren en uitbreiden van de huidige (auto)infrastructuur (zoals de stadsbrug in Nijmegen en de doortrekking van de A15). Daarnaast wil de stadsregio een verschuiving van de modal shift realiseren, waarbij de automobilist wordt verleid om een ander vervoermiddel te kiezen dan de auto, zoals ov en fiets. Om de verschuiving in de modal shift te realiseren, voert de stadsregio al enkele jaren een actief fietsbeleid. Onderdeel hiervan is de aanleg van een hoog waardig netwerk van snelfietsroutes, waarmee de concurrentiepositie van de fiets in het woon-werkverkeer wordt verbeterd. De snelfietsroutes verbinden (grote) woonen werklocaties met elkaar. Deze rechtstreekse en doorlopende fietsroutes bieden de gebruiker de mogelijkheid met zo min mogelijk oponthoud van A naar B te fietsen. Voor de aanleg van het fietsnetwerk werkt de stadsregio samen met de 20 regiogemeenten, de provincie Gelderland, het Rijk en de Fietsersbond. De snelfietsroutes zijn aangesloten bij Fiets filevrij. Dit nationale project richt zich op duurzame mobiliteit door het verbeteren van de kwaliteit van fietsroutes en het wegnemen van barrières bij potentiële gebruikers. In 2011 wordt gestart met een snelfietsroute van Arnhem naar Zevenaar (snelfietsroute de Liemers). Bestaande routes worden opgewaardeerd tot snelfietsroutes door verschillende verbeteringen, zoals verbreding en betere verharding en verlichting. Door ook nieuwe delen snelfiets route te bouwen worden bestaande

4 Factsheets De Liemers verbindingen verkort. Daarnaast krijgt de fietser op veel plaatsen voorrang op het autoverkeer. In 2009 is al begonnen met de aanleg van het RijnWaalpad, de snelfietsroute van Arnhem naar Nijmegen. Dat vormt de ruggengraat van het fietsnetwerk in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Tegelijkertijd met de aanleg van de snelfietsroute Arnhem-Zevenaar wordt gestart met de realisatie van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen. Met deze kwaliteitsslagen wordt fietsen in de regio sneller, veiliger en aantrekkelijker. De Liemers Tussen Arnhem en Zevenaar komt een nieuwe snelfietsroute. Deze fietsroute gaat beide gemeenten op een hoogwaardige manier verbinden. De oude fietsverbinding is ruim 200 meter langer dan de nieuwe en kent voor de fietser veel oponthoud door verkeerslichten en kruispunten. In 2013, wanneer de hele route klaar is, kan er snel, veilig en comfortabel tussen beide gemeenten worden gefietst. Voor forenzen wordt het met de aanleg van de snelfietsroute De Liemers een stuk aantrekkelijker om naar het werk te fietsen. Meer fietsers op de snelfietsroute betekent minder auto s in de file richting Arnhem. Dit verbetert de bereikbaarheid van de Rijnstad. De kosten voor de realisatie van de snelfietsroute De Liemers bedragen ongeveer 3,2 miljoen euro. Hoewel een groot deel van de route gaat over bestaande wegen, worden er ook enkele nieuwe fietspaden aangelegd om de route te verkorten. De snelfietsroute door de Liemers is een samenwerkingsverband tussen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven

5 Factsheets De Liemers en Arnhem, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond. Deze stuurgroep heeft op 10 september 2010 het tracé definitief vastgesteld en de regionale cofinanciering gereserveerd. De afzonderlijke gemeenteraden besluiten vervolgens zelf over het toekennen van de gemeente - lijke bijdrage en de realisatie van de snelfietsroute binnen de eigen gemeente. Betrokken partijen Gemeente Arnhem, Gemeente Zevenaar, Gemeente Westervoort, Gemeente Duiven, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Fietsersbond, Provincie Gelderland en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

6

7 Arnhem 8 7 Westervoort 6 5 Duiven Zevenaar 1 Overzichtskaart De Liemers Legenda Snelfietsroute De Liemers RijnWaalpad (snelfietsroute Arnhem-Nijmegen) Oude route Centrum Aan te passen kruispunt Station Trajectdeel 1 Trajectdeel 2 Trajectdeel 3 Trajectdeel 4 Trajectdeel 5 Toekomstig station Trajectdeel 6 Trajectdeel 7 Trajectdeel 8

8 Factsheets De Liemers Facts De Liemers 1 Van Arnhem Verbindt Duiven, Westervoort Tot Zevenaar Fietsafstand voor aanleg De Liemers 13,1 km Fietsafstand na aanleg De Liemers 12,9 km Totale kosten circa 3,2 miljoen euro Bijdragen van Stadsregio Arnhem Nijmegen 1,5 miljoen euro Provincie Gelderland euro Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1,27 miljoen euro Gemeenten euro Planning Realisatie eerste routedelen 2011/2012 Hele route gerealiseerd medio 2013 Contactpersoon Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Gemeente Zevenaar

9 Factsheets De Liemers Trajectdeel 1 Gemeente Zevenaar Van Station Zevenaar Tot De Methen Fietsafstand voor aanleg De Liemers 1,43 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten euro Bijdrage Gemeente Zevenaar euro Financiering 10% gemeente, 90% cofinanciering Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2012 Trekker Gemeente Zevenaar Contactpersonen André Boom (Gemeente Zevenaar), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Station De snelfietsroute start bij het station in Zevenaar en loopt het eerste deel langs het spoor. Omdat de Methen geldt als een belangrijke gebiedsontsluitingsweg voor Zevenaar, krijgt de snelfietsroute op de kruising met deze weg geen voorrang. Om de oversteek kwalitatief te verbeteren, komt hier wel een brede middengeleider. Hierdoor kan de fietser in twee keer oversteken, wat minder wachttijd kost en de veiligheid vergroot.

10 Omschrijving route en kaart Beerenclauwstraat2

11 Factsheets De Liemers Trajectdeel 2 Beerenclauwstraat Van De Methen Tot Heiliglandsestraat Fietsafstand voor aanleg De Liemers 1,97 km Fietsafstand na aanleg De Liemers 1,84 km Totale kosten euro Bijdrage Gemeente Zevenaar euro Bijdrage Gemeente Duiven euro Financiering 10% gemeente, 90% cofinanciering Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2012 Trekker Gemeente Zevenaar, Gemeente Duiven Contactpersonen André Boom (Gemeente Zevenaar), Dick van t Land (Gemeente Duiven), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Oude route Aan te passen kruispunt Vanaf de Methen tot aan de Beerenclauwstraat komt langs het spoor een geheel nieuw fietspad. Dit nieuwe fietspad verkort de fietsafstand met 150 meter. Met de realisatie van deze missing link ontstaat een gestrekte, doorlopende fietsverbinding van Arnhem tot aan Babberich. De kruising met de Heiliglandseweg wordt zo aangepast dat er een logische en veilige situatie ontstaat voor zowel fietser als automobilist. Uitgangspunt is dat de fietser voorrang heeft op het autoverkeer en zonder vertraging door kan fietsen.

12 Omschrijving route en kaart Zevenaar Duiven3

13 Factsheets De Liemers Trajectdeel 3 Zevenaar Duiven Van Heiliglandsestraat Tot Station Duiven Fietsafstand voor aanleg De Liemers 1,43 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten euro Bijdrage Gemeente Duiven euro Financiering 10% gemeente, 90% cofinanciering Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2013 Trekker Gemeente Duiven Contactpersonen Dick van t Land (Gemeente Duiven), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Aan te passen kruispunt De route via de Parallelweg verkeert reeds in goede staat. Wel wordt bekeken of de verlichting op dit deel van de route verbeterd kan worden. Op de kruising van de snelfietsroute met de Zuidsingel in Duiven wordt, indien mogelijk, de voorrangsituatie omgedraaid in het voordeel van de fietser. Er komt een middengeleider op een plateau.

14 Omschrijving route en kaart 4 Stationsomgeving Duiven

15 Factsheets De Liemers Trajectdeel 4 Stationsomgeving Duiven Van Station Duiven Tot Komgrens Duiven Fietsafstand voor aanleg De Liemers 1,36 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten n.v.t. Bijdrage Gemeente Duiven n.v.t. Alleen het deel dat in het Stationsplein opgenomen is wordt door dit project gefinancierd en niet het overige deel van dit trajectdeel. Met deze aanpassing moeten de bijdragekosten voor Duiven wel binnen het vastgestelde bedrag blijven. Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2012 Trekker Gemeente Duiven Contactpersonen Dick van t Land (Gemeente Duiven), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Aan te passen kruispunt Station Bij het station van Duiven wordt de snelfietsroute geïntegreerd in de plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving en ook vanuit dat project gefinancierd. Volgens deze nieuwe plannen wordt de fietsroute langs de rand van het Stationsplein doorgetrokken. De fietser op de snelfietsroute krijgt voorrang op het overige verkeer op de kruising Eltensestraat. Met de inrichting van de stationsomgeving wordt hiermee reeds rekening gehouden.

16 Omschrijving route en kaart 5 Duiven Westervoort

17 Factsheets De Liemers Trajectdeel 5 Duiven Westervoort Van Komgrens Duiven Tot Stationsomgeving Westervoort Fietsafstand voor aanleg De Liemers 2,12 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten euro Bijdrage Gemeente Duiven euro Bijdrage Gemeente Westervoort euro Financiering 10% gemeente, 90% cofinanciering Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2012 Trekker Gemeente Duiven, Gemeente Westervoort Nieuwe route Omschrijving route Aan te passen kruispunt Contactpersonen Toon Albers (Gemeente Westervoort), Dick van t Land (Gemeente Duiven), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Over de A-watergang op de grens van Duiven en Westervoort komt een nieuwe bredere brug. De huidige is te smal. De fietsbrug over de Rivierweg blijft wel gehandhaafd maar krijgt aangepaste en verlengde leuningen en verlichting. Aandachtspunt is hier het snoeien van de begroeiing naast en over het fietspad. Het traject gaat verder over de Zuidelijke Parallelweg. Het huidige vrijliggende fietspad tussen de Liemersallee en de Vredenburgstraat blijft gehandhaafd tot de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg van het centrum. Dan komt het vrijliggende fietspad aan de zuidzijde te liggen en voorziet de oversteek van die nieuwe weg in een plateau.

18 Omschrijving route en kaart Stationsomgeving Westervoort6

19 Factsheets De Liemers Trajectdeel 6 Stationsomgeving Westervoort Van Vredenburgstraat Tot Brugweg Fietsafstand voor aanleg De Liemers 0,64 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten euro Bijdrage Gemeente Westervoort euro Uitvoering project past in project stationsomgeving Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2011/2012 Trekker Gemeente Westervoort Contactpersonen Toon Albers (Gemeente Westervoort), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Toekomstig station Ter hoogte van het toekomstige station Westervoort wordt de snelfietsroute geïntegreerd in de inrichtingsplannen van de stationsomgeving en ook vanuit dat project gefinancierd. Dit gaat om de route van de Vredenburgstraat tot en met de kruising Brugweg-Dorpsstraat. In aanvulling op de geplande aanpassing van de VRI in de Dorpsstraat komt er mogelijk een extra armatuur voor fietsers vanuit de richting Arnhem. Deze wordt fietsvriendelijk gemaakt met detectie op afstand.

20 Omschrijving route en kaart Zevenaarseweg en IJsselbrug7

21 Factsheets De Liemers Trajectdeel 7 Zevenaarseweg en IJsselbrug Van Brugweg Tot Johan de Wittlaan Fietsafstand voor aanleg De Liemers 3 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten euro Kosten Windscherm IJsselbrug euro Financiering In overleg met Rijkswaterstaat Kosten Johan de Wittlaan euro Bijdrage Gemeente Westervoort n.v.t. Bijdrage Gemeente Arnhem euro Financiering 50% gemeente, 50% Stadsregio Arnhem Nijmegen Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2011/2012 Trekker Gemeente Arnhem, Gemeente Westervoort, Rijkswaterstaat Contactpersonen Toon Albers (Gemeente Westervoort), Guido Coumans (Gemeente Arnhem), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route Om de veiligheid te verbeteren komt op de Brugweg naar de IJsselbrug een hekwerk op de smalle afscheiding tussen fietspad en rijbaan. De IJsselbrug krijgt in 2011 groot onderhoud. Dan wordt ook de fietsbrug kwalitatief weer op het gewenste niveau gebracht, mogelijk met een windscherm op de brug. Na het oversteken van de IJssel gaat de route door de fietstunnel bij de Zevenaarseweg. Het fietspad op de Oude Zevenaarseweg is in 2010 voorzien van rood asfalt. De smalle vrije doorgangsruimte naast de middengeleiders op de rotonde bij de Pieter Calandweg wordt later aangepakt. De spoortunnel in de Johan de Wittlaan krijgt een nieuwe afscheiding tussen rijbaan en fietspad.

22 Omschrijving route en kaart 8 Het Broek, Arnhem

23 Factsheets De Liemers Trajectdeel 8 Het Broek, Arnhem Van Johan de Wittlaan Tot Airborneplein Fietsafstand voor aanleg De Liemers 1,35 km Fietsafstand na aanleg De Liemers Ongewijzigd Totale kosten n.v.t. Bijdrage Gemeente Arnhem n.v.t. Planning Planvorming in 2011, uitvoering in 2013 Trekker Gemeente Arnhem Contactpersonen Guido Coumans (Gemeente Arnhem), Sjors van Duren (Stadsregio Arnhem Nijmegen) Nieuwe route Omschrijving route De aanpassingen van de snelfietsroute op de Johan de Wittlaan worden in 2011 meegenomen bij de reconstructie van deze weg. Hierna gaat de snelfietsroute verder over de Stadhoudersstraat. Hier moet de vrije doorgang ter hoogte van de middengeleiders verbreed worden. Dit gebeurt als de openbare ruimte om andere redenen op de schop gaat. De aanpassingen van de route op het traject B.P. van Verschuerstraat gebeurt tijdens de gehele revitalisatie van de straat. Voorrang voor fietsers bij het oversteken van de Eusebiusbuitensingel is niet mogelijk. Wel komt er bij de reconstructie van de singel een voldoende breed middensteunpunt. De snelfietsroute eindigt bij het Airbormeplein.

24 Omschrijving route en kaart

25 Organogram Stuurgroep snelfietsroute De Liemers Deelnemers: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - Gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem - Fiets filevrij (vertegenwoordigd door Fietsersbond) - Provincie Gelderland Werkgroep snelfietsroute De Liemers Deelnemers: - Stadsregio Arnhem Nijmegen - Gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem - Lokale afdelingen Fietsersbond - Provincie Gelderland Realisatie tracédelen Afzonderlijke gemeenten Communicatie snelfietsroute De Liemers Stadsregio Arnhem Nijmegen

26 Colofon Uitgave Stadsregio Arnhem Nijmegen Tekst en redactie Sjors van Duren, Stadsregio Arnhem Nijmegen HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Grafisch ontwerp Wunderbar visuele communicatie, Nijmegen Fotografie Luuk van der Lee, Velp Print XXL Press, Nijmegen Stadsregio Arnhem Nijmegen, mei

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen Factsheets Cuijk-Mook- Nijmegen Informatie over de snelfietsroute tussen Cuijk, Mook en Nijmegen. 10 factsheets met infor matie en beeldmateriaal. Uitgave september 2014 Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Nadere informatie

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen Factsheets Cuijk-Mook- Nijmegen Informatie over de snelfietsroute tussen Cuijk, Mook en Nijmegen. 10 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave oktober 2013 Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

Aanbeveling tracé snelfietsroute Arnhem-Dieren

Aanbeveling tracé snelfietsroute Arnhem-Dieren Aanbeveling tracé snelfietsroute Arnhem-Dieren De afdelingen Arnhem en Rheden-Rozendaal van de Fietsersbond doen bij deze een aanbeveling voor het tracé van de snelfietsroute Arnhem Dieren. Gezamenlijk

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Fietsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsvisie Stadsregio Arnhem Nijmegen 1 HOOFDSTUK Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 INLEIDING 3 1.1 Met de fiets sterk op weg! 3 1.2 Trends en ontwikkelingen in de Stadsregio

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Snelfietsroute 's-hertogenbosch - Maasdonk - Oss

Snelfietsroute 's-hertogenbosch - Maasdonk - Oss Provincie Noord-Brabant Snelfietsroute 's-hertogenbosch - Maasdonk - Oss Managementsamenvatting Datum 9 september 2010 OSS123/Wrd/1098 Kenmerk 1 Inleiding 1.1 Opzet en leeswijzer Voor u ligt het definitieve

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Vragen ingediend via het vragenformulier op www.rijnwaalpad.nl

Vragen ingediend via het vragenformulier op www.rijnwaalpad.nl Vragen ingediend via het vragenformulier op www.rijnwaalpad.nl 1. Goed plan om zo'n wedstrijd! Helaas is deelname beperkt tot 2 groepen, met vreemde materiaaleisen (CD-rom e.d) en is de "gewone" gebruiker/fietser

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio Deel 1 Ing. Dick C. de Korte Algemeen: Fietsnota Haaglanden Strategie Rijdende fiets Fiets filevrij A12 + verder

Nadere informatie

Mobiliteit Ingekomen stuk D12 (PA 17 april 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Mobiliteit Ingekomen stuk D12 (PA 17 april 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Mobiliteit Ingekomen stuk D12 (PA 17 april 2013) Productmanagement en Beleid Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Agenda Platformbijeenkomst 9/4

Agenda Platformbijeenkomst 9/4 Agenda Platformbijeenkomst 9/4 1. Opening 2. Inventarisatie regionale snelfietsroutes 3. Stand van zaken Toekomstagenda 4. Verwachtingen projectorganisatie Fiets Filevrij 5. Concrete invulling tegenprestatie

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Groene Lopers voor de fiets!

Groene Lopers voor de fiets! Groene Lopers voor de fiets! Een regionaal netwerk van comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving De Weteringschans als Groene Loper / Fietsboulevard ( Maike van Stiphout)

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, 2 e fase

Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, 2 e fase Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, 2 e fase Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fiets kan een belangrijke rol

Nadere informatie

Snelle fietsroutes in Nederland: Inspiratieboek & Resultaten nulmetingen

Snelle fietsroutes in Nederland: Inspiratieboek & Resultaten nulmetingen Snelle fietsroutes in Nederland: Insiratieboek & Resultaten nulmetingen Bart Christiaens Hillie Talens Rico Andriesse Verkeers CROW/Fietsberaad Goudael Coffeng Ozet resentatie Snelle fietsroutes in Nederland

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Resultaten nulmetingen snelfietsroutes

Resultaten nulmetingen snelfietsroutes Resultaten nulmetingen snelfietsroutes projectnummer 29120 opdrachtgever Fietsersbond / Fiets filevrij contactpersoon Wim Bot projectleiding Bart Christiaens projectuitvoering Janneke Volleberg SOAB Breda,

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel concept Opdrachtgever: Vervoer Coördinatie Centrum Zuid-Holland Zuid Ronald de Bruijn Gouda,

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein Notitie Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein projectnummer 248800000 opdrachtgever Gemeente Nieuwegein contactpersoon Bart-Peter van Asselt projectleiding Bart Christiaens projectuitvoering Koen

Nadere informatie

Fietsstad verkiezingen fietsersbond 2016. Gemeente Goes

Fietsstad verkiezingen fietsersbond 2016. Gemeente Goes Fietsstad verkiezingen fietsersbond 2016 Gemeente Goes Inhoud 1. Fietsstad 2016 3 2. Motivatie fietsstad 3 3. Fiets- en autonetwerk 5 4. Eisen fietsnetwerk 8 5. Financiën 16 6. Monitoring 17 7. Toelichting

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen De rode loper bewaarheid

Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen De rode loper bewaarheid Snelfietsroute Nijmegen-Wijchen De rode loper bewaarheid Planboek November 2002 1 Inhoud 1. Opdracht en doel 2. Mobiliteitsbeleid 3. Stedelijke structuur 4. De fietsroute 5. Gebruikers 6. Kenmerken huidige

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken December 2010 Afdeling Stadsontwikkeling Bureau stedenbouw, verkeer en vervoer Registratienummer 10.61405 Inleiding Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel Memo Berkel en Rodenrijs, 1 juni 2011 Kenmerk: FBLL-M20110601-01 Betreft: Hoogwaardige fietsroute door Berkel en Rodenrijs Opgesteld door: Piet Mazure De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van

Nadere informatie

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO 33 12 Trajecten Assen Vries en Assen - Tynaarlo De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis en het Dr. Nassaucollege naar

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

InformatieMemo. GemeenteMook en Middelaar

InformatieMemo. GemeenteMook en Middelaar GemeenteMook en Middelaar Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland

Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland Concept Uitvoeringsprogramma Fiets Holland Rijnland Maximaal faciliteren van woon-werk verkeer per fiets Concept 1 versie PHO 21 juni 2013 Pagina 1 van 10 1. Aanleiding en ambitie 1.1 Aanleiding In februari

Nadere informatie

Fietsers over het fietsen in Nijmegen. Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012

Fietsers over het fietsen in Nijmegen. Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012 Fietsers over het fietsen in Nijmegen Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek december 2006 Hoofdconclusie en samenvatting

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT HULST Vertrek: voor de school. Rijd via de Margrietstraat en de Schoolstraat naar de Vylainlaan. Goed uitkijken en achter elkaar rijden, want

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Betreft: Raadsinformatiebrief Ontwikkeling snelfietsroute F15 IJsselmonde

Betreft: Raadsinformatiebrief Ontwikkeling snelfietsroute F15 IJsselmonde Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1022063 Uw kenmerk: Contact: Stefan Wattimena Bijlage(n): 3 Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum: 16 november 2015 Betreft:

Nadere informatie

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1/28 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Cc: Commissie Beheer Haarlem, 13 september 2015

Cc: Commissie Beheer Haarlem, 13 september 2015 Aan: College van burgmeester en wethouders Gemeente Haarlem Cc: Commissie Beheer Haarlem, 13 september 2015 OPEN BRIEF Betreft: Bernadottelaan, met sommige compromissen is echt iets mis Geacht college,

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag snelfietsroute

Subsidieaanvraag snelfietsroute Subsidieaanvraag snelfietsroute Leek Groningen 1. Organisatie Een samenwerking van: Provincie Groningen Gemeente Groningen Gemeente Leek Gemeente Noordenveld Provincie Drenthe Fietsersbond Groningen Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Fietsen over het Regge fietspad.

Fietsen over het Regge fietspad. Fietsen over het Regge fietspad. In het buitenland zijn ze er al jaren, goed bewijzerde fietspaden langs rivieren. Zo kun je in Duitsland fietsen langs de Moezel, de Donau of de Elbe. Ook kleinere rivieren

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Kaag en Braassem 1 6 APR 2015. Aan de gemeenteraad. bijiage(n) Scenarioanalyse 8-4-2015. Geachte leden van de raad,

Kaag en Braassem 1 6 APR 2015. Aan de gemeenteraad. bijiage(n) Scenarioanalyse 8-4-2015. Geachte leden van de raad, Kaag en Braassem Aan de gemeenteraad datum 1 6 APR 2015 ons kenmerk uw brief van uw BSN uw kenmerk behandeld door A.J.P. Van Neijenhof onderwerp Motie gebiedsvisie Floraweg/Fransche Brug Roelofarendsveen

Nadere informatie

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Inhoudsopgave Onderdelen project Wat is aanbesteed en uitgevoerd? De oplevering Evaluatie De planning

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

Informatiedocument Praktijktest fietsservicepunt

Informatiedocument Praktijktest fietsservicepunt Informatiedocument Praktijktest fietsservicepunt (conceptversie 1 september 2014) (onderdeel van het project F200 (toekomstige) snelfietsroute Haarlem Halfweg Amsterdam-West) Plaatsing: maandag 8 september

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

De bijdrage van mevrouw Reitsma is bij dit verslag gevoegd.

De bijdrage van mevrouw Reitsma is bij dit verslag gevoegd. BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 februari 2014 Onderwerp: Fietsroute Filevrij Aanwezig: Voorzitter: H.J. Hoitink Griffie: mw. L. van der Laan (griffiemedewerker), mw. H.R.E. Hofland Leden:

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Rode Loper Noord Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. P de Weerd Telefoon 0235113273 E-mail: pdeweerd@haarlem.nl WZ/ Reg.nr. 2012/142550 GEEN bijlagen kopiëren B & W-vergadering

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie