De natte zomer heeft veel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De natte zomer heeft veel"

Transcriptie

1 jaargang 9 september 7, nr Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers VVD Amsterdam pakt pretsubsidies aan VVD kiest vr veiligheid p de Gay Pride Subsidiegelden - Ged, het gaat hier m slechts een stadsdeel in Amsterdam. Maar is het alleen in het stadsdeel Amsterdam Ost waar miljenen eur s wrden uitgegeven aan zgeheten pretsubsidies? VVD-deelraadslid Rik Trn deed samen met een team VVD-leden nderzek naar subsidies in stadsdeel Amsterdam Ost en kwam tt schkkende resultaten. Zuinigheid Het gevaar van subsidies werd al vreg ingezien dr vrmalig minister-president Willem Drees (PvdA). Ten tenmalig minister Cals in zijn begrting een subsidie wilde pnemen vr een harmnie, werd hij dr Drees persnlijk teruggeflten, want anders staan ver een paar jaar 1500 muziekkrpsen p de begrting, z meende Drees. Subsidiemlch Drees zu zich waarschijnlijk rt zijn geschrkken ver zijn huidige partijgenten in Amsterdam. Want in Amsterdam Ost een PvdA-blwerk blijkt dr de jaren heen een ware subsidiemlch te zijn ntstaan. De lkale VVD nam daarm eens een grte stapel subsidieaanvragen en -beschikkingen kritisch dr. VVD-deelraadslid Rik Trn: Tijdens QUOTE Feit is Xxxxx dat de xxx staatsschuld xx ng steeds xxxxxxx iedere dag met 60 Xxxxxx miljen xxxxxx eur xxxxx teneemt, xxxx k in de weekeinde xxxxxxxxx Mark Rutte, minister-president. ns subsidienderzek vielen wij van de ene in de andere verbazing. In stadsdeel Amsterdam Ost wrdt alles wat ls en vast zit gesubsidieerd. Hewel wij al een vermeden hadden dat niet iedere eur gemeenschapsgeld altijd even ged zu wrden besteed, hadden wij niet verwacht dat het z erg zu zijn! Een kleine greep uit de subsidies uit Amsterdam Ost: Meer dan vijf rganisaties in Ost rganiseren ls van elkaar gesubsidieerde naaicursussen; Acht gesubsidieerde migrantenrganisaties rganiseren lessen Arabisch, Turks etc. (zgenemde lessen in de rsprnkelijke taal); Meerdere rganisaties rganiseren gesubsidieerde kklessen; Een rganisatie begeleidt met subsidie van het stadsdeel uitvaarten in Egypte; Er gaat meer dan eur per jaar naar de rganisatie van feesten (Iftar, Suikerfeest etc.); Op de gebrtedag van de Prfeet wrden er p ksten van het stadsdeel rzen uitgedeeld; Het kunnen beefenen van het kaartenspel bridge is kennelijk belangrijk stadsdeelbeleid: 1300 eur subsidie; Uitstapjes naar zwembaden en attractieparken, alsmede vakanties (!) wrden in smmige gevallen zelfs tt ver de grens gesubsidieerd; Jngedames die meer willen weten ver het Ottmaanse Rijk heven Amsterdam Ost niet te verlaten; het stadsdeel subsidieert een wrkshp ver dit nderwerp; Waar schlen vreger af en te een uderavnd rganiseerden m uders bij de schl betrkken te huden en te krijgen, daar wrden er nu duur betaalde uderprjecten p tuw gezet (inclusief duizenden eur s kstend amusement en uitgebreide catering). Niet betaald uit het reguliere schlbudget, maar uit een stevige subsidie vanuit het stadsdeel; Wie dat wil kan in Ost een cursus hfddek binden/vuwen vlgen, gespekt dr de belastingbetaler; Buitenlandse plitici - Het centrale thema van de VVD tijdens de Gay Pride 2011 was veiligheid. Niet alleen in Nederland, maar k daarbuiten. In dit kader namen p uitndiging van VVD Internatinaal een aantal liberale plitici uit de Balkan deel aan de Gay Pride. Deze deelname werd financieel mgelijk gemaakt dr het MATRA Prgramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar niet alleen p de bt, de buitenlandse plitici waren k bij een plitiek café aanwezig waarin hmrechten in vrmalig Jegslavië werd besprken. Ok verzrgden zij een publieksptreden p het hfdpdium p het Rembrandtplein m aandacht te vragen vr de situatie mtrent hmrechten in hun thuisland. Onaanvaardbaar Naast bvenstaande pretsubsidies bleek dat vr bijna 24 miljen eur subsidiegeld een deugdelijke nderbuwing ntbrak. Welke maatschappelijke delen precies met deze subsidiegelden wrden nagestreefd, is vr het stadsdeel waar de VVD een ppsitierl vervult niet helder. Ineke Dezentjé verlaat de Tweede Kamer FME-CWM - Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink verlaat binnenkrt de Tweede Kamer en wrdt (na gedkeuring van de algemene leden vergadering) de nieuwe vrzitter/directeur van FME-CWM. Dit is de grtste industriële werkgevers- en ndernemersrganisatie in Nederland. Dezentjé zit sinds 2003 in de Kamer. Mmenteel is zij verantwrdelijk vr de prtefeuille Pensienen. En is zij vrzitter van de vaste Kamercmmissie Financiën. In de Kamer zette zij zich nder meer in vr ndernemers. Iets dat k is gebleken uit haar recentelijk aangenmen wetsvrstel ter Onaanvaardbaar, aldus Trn, dit subsidiebeleid kst een huishuden in Amsterdam Ost ruim 400 eur per jaar. Dat geld met beter wrden besteed. Subsidiekranen hren niet te lekken. Vervlg p pagina 4 bevrdering van de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Dezentjé vlgt Jan Kamminga p, die de afgelpen 7 jaar vrzitter is geweest van FME-CWM. Fractievrzitter Stef Blk betreurt het vertrek van Dezentjé als gewaardeerd Kamerlid van de VVD, maar kan het zich vrstellen dat zij deze eervlle functie graag aanvaardt. Dezentjé wrdt binnen de fractie pgevlgd dr Ybeltje Berckmes-Duindam. Zij zal medi nvember wrden geïnstalleerd, wanneer Dezentjé de Kamer verlaat. Mannen en jngens De natte zmer heeft veel vakanties bedrven. In de internatinale ecnmie was het weer ng veel slechter. Gelukkig heeft Nederland een kabinet dat het schip van staat strmvast maakt. Waar de linkse partijen het rustig aan wilden den ( Is 18 miljard niet teveel? ), is het kabinet direct aan de slag gegaan m de uitgaven terug te dringen en rde p zaken te stellen. Z kwamen er minder ministeries. Geweldplegers tegen agenten en cnducteurs kregen zwaardere straffen. En de wningmarkt wrdt uit het slp getrkken dr de tijdelijke verlaging van de verdrachtsbelasting. Nu de crisis wereldwijd is tegenmen, is het ng gunstiger dat het kabinet z vrtvarend van start is gegaan. Daardr behrt Nederland niet tt de prbleemlanden, maar tt de stabielste ecnmieën van Eurpa. Zwartkijkers vrspelden een snelle val van dit kabinet. Inmiddels is gebleken dat het ged kan samenwerken p basis van het regeer- en gedgakkrd. En p smmige nderwerpen werkt het k samen met de ppsitie. Terecht, want we zitten in de plitiek m prblemen p te lssen en niet m elkaar vliegen af te vangen. Zeilers zeggen: bij strm nderscheiden de mannen zich van de jngens. De crisis is ng lang niet vrbij, er kmen hge glven aan. Het kabinet met kers huden, en de VVD fractie zal het daarbij scherp huden. En de ppsitie kan laten zien f het jngens f mannen zijn.

2 2 Actieveren in de chambre de réflexin Tijd vr realisme - Nrmaal gesprken kenmerken verkiezingen vr de Prvinciale Staten zich dr relatief weinig media-aandacht en een lage pkmst. He anders was dit in de aanlp naar de Statenverkiezingen van 2 maart jngstleden. Zwel ppsitie- als regeringspartijen grepen de verkiezingen aan als test vr het zittende kabinet-rutte. De ppsitiepartijen kndigden met veel tam tam aan dat het kabinet zijn kers zu meten wijzigen indien de calitiepartners geen meerderheid in de Eerste Kamer zuden behalen. De kiezer gaf dan immers een signaal af aan het kabinet. Bvendien belfde Jb Chen de Eerste Kamer als plitiek instrument te zullen gebruiken dr geen wetsvrstel te laten passeren. De regeringspartijen deden k een duit in het zakje dr te waarschuwen vr Belgische testanden indien het kabinet het in de senaat znder meerderheid zu meten stellen. Victrie kraaien Uiteraard kraaide de ppsitie victrie ten de gedgcalitie net niet ver een meerderheid bleek te kunnen beschikken p basis van de uitslag van de Prvinciale Statenverkiezingen. Nu de gemederen wat zijn bedaard en de gedgcalitie slechts één zetel te krt blijkt te kmen vr Liber is een uitgave van de VVD en verschijnt acht keer per jaar. (redactiesluiting: 26 augustus 2011) Realisatie: VVD algemeen secretariaat in samenwerking met Meere Reclamestudi en een netwerk van VVD-crrespndenten. Grafische vrmgeving en pre-press: Meere Reclamestudi, Den Haag Ftgrafie: Peter Valstar, Rland Keja, e.a. Druk: Janssen/Pers Rtatiedruk, Gennep Verspreiding: Sandd B.V., Apeldrn Advertenties: ISSN: Crrespndentieadres: Algemeen secretariaat VVD Pstbus 30836, 2500 GV Den Haag Telefn: (070) een meerderheid iets wat met steun van de SGP kan wrden verhlpen is het weer tijd vr realisme. De vraag is f het kabinet-rutte zich zrgen met maken ver het gemis van een simpele meerderheid in de Senaat. De Eerste Kamer is er eerst en vral m wetgeving te tetsen aan bestaande Nederlandse en Eurpese wetgeving, alsmede p inhudelijke kwaliteit. Daarbij zullen Senaatsleden zich k laten leiden dr hun plitieke kleur en idelgisch gedachtenged, dch in veel beperktere mate dan Tweede Kamerleden. Leden der Eerste Kamer zijn immers niet gebnden aan het partijprgramma en kunnen bij het uitbrengen van hun stem veel nafhankelijker te werk gaan. In de geschiedenis is het meer dan eens vrgekmen dat Senatren een wetsvrstel van de eigen minister afkeurden p kwaliteitsgrnden. Zie bijvrbeeld recent ng het Elektrnisch Patiënten Dssier, waarte de aanzet ng dr CDA-er Ab Klink als minister van Vlksgezndheid was gegeven. Bij de laatste behandeling in de Eerste Kamer zwaaide echter VVD-er Edith Schippers de scepter ver het ministerie van Vlksgezndheid en keerden de bezwaren van de VVD-Senaatsfractie zich dus tegen de eigen minister. Een dergelijke gang van zaken past vlledig in een demcratisch stelsel met twee Kamers, Bezekadres: Laan Cpes van Cattenburch 52, Den Haag Website: COPYRIGHTS HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR DE VVD VOORBEHOUDEN. DE VVD HEEFT ALLE ZORG GEGEVEN AAN HET NAKOMEN VAN WETTELIJKE REPRORECHTEN. IS HET DESONDANKS ZO, DAT ER RECHTHEBBENDEN ZIJN, DIE NIET GETRACEERD KONDEN WORDEN OF VAN WIE DE CLAIM OP GEBRUIKT MATERIAAL NIET BEKEND WAS, DAN WORDEN ZIJ VERZOCHT ZICH SCHRIFTELIJK MET DE VVD IN VERBINDING TE STELLEN, MET OPGAVE VAN HUN CLAIM EN DE UITGAVE WAAROP DEZE CLAIM GEBASEERD IS. DISCLAIMER DE REDACTIONELE INHOUD VAN LIBER KOMT OP ZORGVULDIGE WIJZE IN SAMENWERKING MET VELE PARTIJLEDEN EN -MEDEWERKERS TOT STAND EN GEEFT TENZIJ ANDERS VERMELD PER DEFINITIE DE STANDPUNTBEPALING VAN DE VVD WEER. waarbij de leden van beide Kamers hun taak kennen. Het zu ngelfwaardig zijn indien de VVD-Eerste Kamerfractie alle inhudelijke bezwaren ten aanzien van het EPD zuden laten varen nu een eigen minister het vrstel kmt verdedigen. Linker zijde Zals wel vaker was het Jan Marijnissen die blijk gaf van het meeste staatsrechtelijk inzicht ter linker zijde. Tijdens de verkiezingsavnd schven enkele prminenten van verschillende partijen in de Eerste Kamer aan vr een verkiezingsdebat en bij die gelegenheid gaf Marijnissen terecht aan dat het demcratisch prces de grte winnaar was nu de gedgcalitie niet ver een eenvudige meerderheid in beide Kamers beschikte. Per nderwerp zu p inhudelijke grnden naar medestanders gezcht meten wrden en dat zu, aldus Marijnissen, uiteindelijk alleen maar tt betere wetgeving leiden. VVD-er Hans Wiegel ndersteunde destijds dit betg van Marijnissen van harte. Waan van de dag Het kabinet-rutte heeft dan k niet zzeer te vrezen van de precaire meerderheid in Tweede Kamer f het gemis van een meerderheid in de Eerste Kamer, dch veeleer van plitici die hun functie binnen het demcratisch bestel nvldende kennen. Senaatsleden die hun belangrijkste taak kwalitatieve tetsing van wetgeving te grabbel gien ten gunste van partijlyaliteit. Die zich laten temmen dr partijleiders in plaats van zich terug te trekken in de chambre de réflexin en aldaar te den waar de Tweede Kamerleden, die vrijwel vlledig wrden beheerst dr de rganiseert: waan van de dag, nvldende aan tekmen. Telderslezing 2011 Premier Rutte heeft met zijn pleg tijdens het debat ver de plitiemissie naar Kunduz reeds bewezen ppsitiepartijen p inhudelijke grnden tegemet te kunnen kmen en te kunnen vertuigen, daar waar de eigen gedgcnstructie niet vr een eenvudige meerderheid zrgt. Anders dan de PvdA heeft GrenLinks de bereidheid getnd inhudelijke plitiek te bedrijven in plaats van een simplistische anti-regeringskers te varen. Zelfs als dat in het geval van Jlande Sap tt reuring in de eigen gelederen leidt, sterker: de eigen psitie in gevaar brengt. Z met het kabinet nu k steun van de ppsitie zien te krijgen vr de hulp aan Griekenland. Betere wetgeving Indien Senaatsleden p eenzelfde wijze te werk zullen gaan, truw aan de belangrijkste taak die hun psitie hen vrschrijft, zal Nederland zich inderdaad in betere wetgeving kunnen verheugen. Misbruik van de Eerste Kamer als plitiek instrument vr actieverders is wellicht p krte termijn in het belang van Jb Chen, p de lange termijn is het algemeen belang iets wat plitici tch altijd vr gen meten hebben er zeker niet mee gediend. Kiezers zullen dat maar al te ged beseffen. Fleur de Beaufrt is wetenschappelijk medewerkster van de prf.mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten beheve van het liberalisme en de VVD. Liberty, Diversity and Subsidiarity: Reflectins n the Future f Eurpe dr: Rbert Nef, vrzitter van het Liberales Institut Zürich. He ziet de tekmst van de Eurpese Unie eruit? Wat kunnen we verwachten van de mnetaire unie f het Eurpees immigratiebeleid? Deze en andere vragen wrden vanuit een liberaal perspectief beantwrd. Gastheer van de avnd is Frits Blkestein. Gelegenheid vr vragen en discussie na aflp. Vertaal Engels. Wensdag 12 ktber 2011 Aanvang uur, ntvangst vanaf uur Niclaïkerk, Niclaaskerkhf 8 te Utrecht. Gratis tegang, echter aanmelding verplicht via Vermeld naast uw naam en adresgegevens a.u.b. Liber. Meer inf: LEESTIPS Ursula den Tex, Erfgenamen. Het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien en vermgen Met Erfgenamen schreef ud-vrij Nederland-redacteur Ursula den Tex meer dan een familiegeschiedenis. Het verhaal van de verschillende generaties Den Texen valt nauw samen met de ntwikkeling van de liberale burgerij in ns land, waardr het bek een interessant kijkje in de plitieke geschiedenis van de afgelpen twee eeuwen biedt. De liberale burgerheren vrmden in de negentiende eeuw zeker de tweede helft waarin de hgtijdagen van het Nederlandse plitieke liberalisme vallen de grtste plitieke machtsfactr dr de diverse belangrijke functies die zij bekleedden. Met de kmst van het algemeen kiesrecht in 1917, alsmede het stelsel van evenredige vertegenwrdiging, was het vrged gedaan met de liberale vermacht in de Nederlandse plitiek. Vr velen z k vader Den Tex was dit een uiterst bedenkelijke nieuwigheid die tt de ndergang leidde van wat velen in de burgerij kesterden. Januari ISBN: , 392 pp., apple 19,50 Alexander van Kessel en Jac Bsman, Parlementaire geschiedenis van Nederland In ng geen driehnderd pagina s nemen histrici Alexander van Kessel (verbnden aan het Parlementair Dcumentatiecentrum in Nijmegen) en Jac Bsman (emeritus hgleraar geschiedenis aan de Radbud Universiteit te Nijmegen) de lezer mee dr de parlementaire geschiedenis van Nederland. Bijzndere aandacht gaat daarbij uit naar de narlgse peride, de eeuw daarvr wrdt, inclusief de bezettingstijd, in ng geen vijftig pagina s behandeld. Daarna lpen de auteurs systematisch de parlementaire ntwikkelingen langs, waarbij naast aandacht vr verkiezingen en frmaties, k de belangrijkste resultaten p het gebied van wetgeving vrbijkmen. Vr iedereen die weer even zijn geheugen wil pfrissen is het bek een abslute aanrader, vr de echte kenner biedt het wellicht iets te weinig nieuwe inzichten. Juni ISBN: ISBN: , 284 pp., apple 29,90

3 Plitiek 3 Crpraties kunnen middeninkmens wel dégelijk huisvesten tussen wal en schip KOrt nieuws Inhaalverbd vrachtwagens Sciale huurwningen - Wningcrpraties zuden van het Rijk en de Eurpese Cmmissie geen sciale huurwningen (huur lager dan 652 eur) meer mgen verhuren aan inkmens bven eur. De delgrep zu verkleind meten wrden tt huishudens met een lager inkmen. Deze gedachtegang bestrijd ik echter ten zeerste. Middeninkmens (tussen en eur) zuden in de eerste plaats via de kp van een crpratiewning, danwel via het huren heel ged dr wningcrpraties kunnen wrden gehuisvest. Als er hier wettelijke f technische belemmeringen aan ten grndslag liggen, dan meten we die wegnemen. Bvengrens Regelmatig krijg ik mailtjes van mensen die meilijk een wning kunnen vinden. Het gaat m de grep middeninkmens die meer verdienen dan de genemde inkmensgrens van eur. Dit inkmen is p vrstel van vrmalig minister Van der Laan (PvdA) vastgesteld als bvengrens vr het tewijzen van sciale huurwningen dr wningcrpraties. Wningcrpraties wijzen de aanvragen van deze grep middeninkmens van de hand mdat ze deze grep niet meer mgen huisvesten. Hgere rente Wningcrpraties mgen deze grep best huisvesten, alleen valt de financiering van dit gedeelte van het wningbestand niet meer nder de brging van het Rijk. Dit betekent dat wningcrpraties een iets hgere rente meten betalen - marktcnfrm - vr wat betreft de financiering van dat gedeelte van hun wningbestand wat ze aan middeninkmens verhuren. Althans, vr zver deze grep huurders bven de 10 prcent uit kmt. Het gaat hierbij niet m zittende huurders. Vervlgens gaat het m (her)financiering van nieuwe cq bestaande wningen. De gemiddelde bekwaarde van een crpratiewning bedraagt ngeveer eur. Maar kunnen ze niet k een iets hgere huur vragen van de grep die meer verdient dan eur? Of liever ng, de wning te kp aanbieden aan deze delgrep zals wrdt begd met het recht p kp in het regeerakkrd? En waarm k niet: wningcrpraties hebben nu eenmaal de wningen én de faciliteiten zals Kpgarant m mensen met middeninkmens in staat te stellen een wning te kpen. Dat zu niet alleen liberaal zijn, maar k sciaal en emanciperend: mensen buwen via eigen wningbezit dan k een stuk vermgen p met het aflssen van de wning. Hfddekjes vuwen, in Amsterdam k gesubsidieerd. 2,4 miljen huurwningen Een derde van het aantal wningen in Nederland bestaat uit sciale wningbuw. In ttaal hebben we z n 2,4 miljen sciale huurwningen. Aangezien de delgrep vr een sciale huurwning nu eenmaal kleiner is, kan een deel van het sciale wningbuwbestand wrden aangewend m de middeninkmens te huisvesten. Het liefst via het verkpen van de wning, maar als de nieuwe bewner liever huurt, dan dat laatste. In een lastige wningmarkt als de huidige, kunnen crpraties uitkmst bieden. Smmige den dit gelukkig al. Wie vlgen? Betty de Ber Natura 2000: regels vr natuurbescherming werken verlammend Flexibel mgaan - De Eurpese regels vr natuurbescherming, vastgelegd in Natura 2000, werken verlammend. Overheden weigeren regelmatig vergunningen vr activiteiten in f rndm een Natura 2000 gebied. Zelfs als het vlstrekt nduidelijk is f de betreffende activiteit een gevaar vrmt vr de flra en fauna in de mgeving. Daarnaast zijn ndernemers de lange en nzekere prcedures zat. Als wrdverder natuur van de Tweede Kamerfractie wil ik een duidelijk beeld te krijgen van de knelpunten met Natura Hiervr heb ik (zie nder) een meldpunt gepend vr klachten Meldpunt In Nederland zijn 166 gebieden aangemeld als beschermd Natura 2000 gebied. Eind vrig jaar heb ik een meldpunt gestart m de prblemen beter in kaart te brengen rndm Natura Inmiddels zijn ruim hnderd klachten binnengekmen uit diverse sectren. De klachten lpen zeer uiteen. Zals van een zweefvliegvereniging die middels dure nderzeken met aan tnen dat de schaduw van de geruislze zweefvliegtuigen niet schadelijk zu zijn vr de weidevgels. Of een manegehuder die, mede p verzek van de gemeente, haar bedrijf wil verplaatsen. Maar inmiddels 8 jaar bezig is m de vergunningen te krijgen. Of een vetbalclub die p een stukje grnd aan de rand van een Natura 2000 gebied een nieuw stadin wil buwen, aangetnd heeft dat er geen waardevlle natuur in het gebied aanwezig is, maar waar de gemeente geen vergunning durft te verlenen vanwege de Natura 2000 wetgeving. Zmaar een aantal vrbeelden waaruit blijkt dat ndernemers en inwners plpen tegen een muur van wet- en regelgeving en vele dure nderzeken. Aangetast De VVD is van mening dat wij nze waardevlle natuur meten beschermen. Maar het mag niet z zijn dat mensen niet van de natuur mgen genieten en dat ndernemers geen ruimte hebben m te ndernemen. De knellende vrbeelden zrgen er k ng vr dat het maatschappelijk draagvlak vr natuurbescherming wrdt aangetast. Oplssing De plssing vr de geschetste prblemen ligt vral in de Nederlandse uitleg van Natura Nederland heeft bvenp de Eurpese regels extra delen pgenmen m te beschermen. Plant en diersrten die niet f nauwelijks vrkmen in een gebied waarvr enrme ksten gemaakt meten wrden. Ok gaan wij niet flexibel m met srten waar het wel ged mee gaat. Tijdens het Natura 2000 debat heb ik namens de fractie gevraagd naar realistische en werkbare delen vr natuurbescherming waarbij k de ecnmische belangen wrden meegenmen. We meten nze natuur natuurlijk ged beschermen, maar wel realistisch blijven. We wnen met 16 miljen mensen in een klein land waarin ruimte met zijn vr zwel natuur als ecnmische activiteiten. Helma Ldders VVD wil p alle snelwegen een inhaalverbd vr vrachtwagens en een minimumsnelheid van 70 kilmeter per uur vr al het verkeer. Tweede Kamerlid Charlie Aptrt denkt z de nndige pstppingen p de snelwegen dr langzaam inhalen te vrkmen en bvendien de verkeersveiligheid te vergrten. Vlgens Aptrt is een p de vijf ngelukken met vrachtwagens het gevlg van een inhaalmaneuvre. De VVD wil k de minimumsnelheid terug, die in 1991 werd afgeschaft. De vaart blijft er p die manier in p de rechterrijstrk, aldus Aptrt. Vrachtwagenchauffeurs heven vlgens hem dan niet te vrezen dat ze achter een,,trage zndagsrijder meten blijven hangen. Nu geldt alleen de regel dat een vertuig 60 kilmeter per uur met kunnen rijden m de snelweg p te mgen. Stijging begrting EU is wereldvreemd De VVD rept het kabinet p in het geweer te kmen tegen de vrgestelde stijging van de EU begrting met 4,9 prcent. De dr de Eurpese Cmmissie vrgestelde stijging staat haaks p wat de EU van de lidstaten vraagt en middels de eigen begrtingsregels verlangt: een bezuinig van prcent. Met deze vrgestelde stijging lpt Brussel vlledig uit de pas met de inspanningen die lidstaten en de Eurpese burgers mmenteel leveren. VVDwrdverder Eurpa Han Ten Breke: Overal in Eurpa gaan de brekriemen aan, maar de begrting van de EU dijt uit. Dat is niet uit te leggen. VVD: illegaliteit strafbaar stellen De VVD is vrstander van het harder aanpakken van illegaliteit, zals aangekndigd dr minister Leers van Immigratie en Asiel. De VVD vindt dat van strafbaarstelling een belangrijke signaalwerking uit gaat en heeft zich dan k hiervr sterk gemaakt. Wrdverder Cra van Nieuwenhuizen: Dit schept duidelijkheid. Wie illegaal in Nederland is, krijgt een bete en wrdt in bewaring genmen tt het mment van uitzetting. De VVD juicht de maatregelen m k prfiteurs van illegalen aan te pakken te. Mensenhandelaren en uitbuiters die illegalen helpen uit winstbejag, bijvrbeeld huisjesmelkers, meten stevig wrden aangepakt. Lees meer p

4 4 Partij VVD Amsterdam pakt 'pretsubsidies' aan Vervlg pagina 1 Daarnaast stelde de VVD de principiële vraag aan de rde waar de (lkale) verheid halt dient te huden. Ok de scheiding tussen kerk en staat was bij vele subsidies diffuus: het stadsdeel subsidieert meerdere religieuze activiteiten. Ok daar met snel een eind aan kmen, vindt VVD Amsterdam Ost. Via een ntitie heeft de VVD de resultaten van haar subsidienderzek naar buiten gebracht en dit nderwerp aan de rde gesteld. Andere partijen De andere partijen binnen het stadsdeel hebben terughudend p de VVD-ntitie gereageerd. Enerzijds zien k zij in dat deze subsidies veel te ver gaan, anderzijds is bijvrbeeld een partij als de PvdA bang m penlijk kritiek te uiten p het subsidiesysteem. Veel subsidies kmen ten gede aan rganisaties die zich p de een f andere manier verwant velen met partijen als de PvdA en Grenlinks, legt Trn uit. Het maakt het vr de fracties van deze partijen in de deelraad daarm erg lastig m de subsidies terug te dringen. Zij branden hun vingers daar ver het algemeen liever niet aan. Subsidies zijn bij uitstek een links instrument; dr subsidies te verstrekken willen bepaalde plitieke partijen burgers en rganisaties een bepaalde richting psturen, terwijl individuen prima in staat zijn zelf te bepalen wat zij (met hun geld) den. Het is vr deze partijen pijnlijk m p z n duidelijke wijze gecnfrnteerd te wrden met het failliet van het subsidiesysteem. Ik vertruw er echter p dat k partijen als de PvdA en Grenlinks uiteindelijk meewerken aan het beter en terughudender inzetten van verheidsmiddelen. Deze maand Naar aanleiding van het nderzek van de VVD-fractie, heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel tegezegd deze maand met een actieplan te kmen m deze misstanden p krte termijn aan te pakken. Als het dagelijks bestuur deze handschen nu niet serieus ppakt, zal ik z ndig iedere eur nzinnig subsidiegeld aan de rde stellen, zegt Trn stellig. De VVD-fractie hudt dit nauwlettend in de gaten. We meten af van het idee dat de verheid alles wel betaalt. Uiteindelijk meten alle subsidies immers wrden pgebracht dr de hardwerkende belastingbetaler. Dwingen Inmiddels heeft k de VVD-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) zich kritisch uitgelaten ver de subsidies in de Amsterdamse stadsdelen. Mede naar aanleiding van de VVDntitie uit Amsterdam Ost heeft de VVD in de gemeenteraad gepleit m de stadsdelen indien zij dit niet vrijwillig den zndig vanuit de centrale stad te dwingen tt het stppen van pretsubsidies. Trn: Het is mi dat k de gemeenteraadsfractie van de VVD nze ntitie heeft pgepakt. Het subsidieprbleem speelt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. Ok in andere gemeenten zuden VVD-fracties er ged aan den eens kritisch naar de subsidies in hun gemeente te kijken. Van subsidies is immers ng nit iemand gelukkig gewrden. Rick Trn is Lid stadsdeelraad Amsterdam Ost VVD: veiligheid als thema vr de Gay Pride Vrijheidsfeest - Met het ged gekzen thema veiligheid, hebben VVD Amsterdam en VVD Internatinaal zich nadrukkelijk kunnen manifesteren tijdens de afgelpen Gay Pride in Amsterdam. Op spandeken, aan alle zijden van de bt, wrdt zwel in het Nederlands als in het Engels een Veiligheid vr iedereen tegewenst. Of het aan deze bdschap lag, f aan de naam VVD, de tejuichingen zijn ged hrbaar als de VVD-bt de ruim bezekers passeert die p 6 augustus de Canal Parade, het hgtepunt van de Gay Pride, bezchten. Een knap staaltje gezien de vele luidruchtige dj-sets p alle bten. De VVD slaat terecht een wat hardere tn p veiligheid dan veel andere plitieke partijen, zegt Rbert Fls, fractievrzitter van VVD- Amsterdam. We hebben binnen en buiten Amsterdam helaas veel te maken met anti-hmgeweld. Hmseksualiteit in Nederland, maar natuurlijk k in het buitenland, draait helaas vaak m tlerantie en veiligheid, zegt Tjakk Dijk, verantwrdelijk vr de rganisatie van de VVD-bt. Het thema veiligheid is dan k p zijn plaats. We hebben dit jaar 90 gasten aan brd. En nder hen k een aantal gasten van Ost-Eurpese liberale partijen zdat zij k eens knden zien he hier in Amsterdam de Gay Pride wrdt beleefd. Vaak tch heel anders, in ieder geval heel wat psitiever, dan in hun eigen land. Verdubbelen De VVD-bt bestnd dit jaar uit een aantal met elkaar verbnden pntns die werden vrtgedreven dr de cmbinatie van een trek- en een duwbt. We veren dit jaar met een veel grtere bt, waardr we niet alleen een eigen dj en een cnfetti-kann knden meenemen, maar k dubbel zveel gasten ten pzichte van vrig jaar, zegt Fls. We vregen nze gasten vr deelname aan de btreis een bijdrage van 60 eur. En 75 eur vr nietleden. Niettemin hadden k dit jaar veel meer mensen zich - via Thrbeckeweb - ingeschreven dan mgelijk was. Drie jaar geleden VVD Amsterdam begn drie jaar geleden met deelname aan de Gay Pride. Tt die tijd was alleen D66 en GrenLinks vertegenwrdigd, herinnert Fls zich ged, en dat vnd ik als VVD er echt niet kunnen. We zijn ten als VVD Amsterdam begnnen aan het pbuwen van een eigen btje, en met succes. Individuele vrijheidsgedachte Ik vind de zichtbaarheid van hm s een heel belangrijk punt, zegt Fls. De Nederlandse samenleving met zien dat hm s een integraal nderdeel ervan vrmen. Ged, het gaat er wat carnavalesk te p de Gay Pride, maar het is er echt niet z blt als veel mensen denken. Daarnaast heb ik de afgelpen drie jaar ervaren dat de mensen heel psitief staan ver de deelname van de VVD aan de Gay Pride. Want juist k de VVD is begaan met rechten van hm s. De Gay Pride staat vr de individuele vrijheidsgedachte, en daarm past dit feestje z ged bij de VVD. Ja, de Gay Pride is een vrijheidsfeest, beaamt Tjakk Dijk. En dat slaat aan. Petra Cuijpers (54), Sittard-Geleen Waarm ik recent lid van de VVD ben gewrden, heeft te maken met een cmbinatie van aanleidingen. Ik ben altijd zeer plitiek geïnteresseerd geweest en tracht met mijn lidmaatschap k iets plitiek belangrijks te bereiken: de verplichting p het vrgezet nderwijs vr het geven van reanimatienderwijs. Ik ben van huis uit verpleegkundige en heb later rechten gestudeerd, specialisatie gezndheidsrecht. Vanuit mijn functie weet ik dat Jaarlijks mensen in Nederland wrden getrffen dr een acute hartstilstand! Dat is een stille ramp in elk van deze gezinnen. Veel van deze mensen hadden kunnen wrden gered als er iemand in de buurt zu zijn geweest die wist he er mest wrden gereanimeerd. De VVD heeft in de Prvinciale Staten van Limburg met succes een initiatief vrstel ingediend m tt een prvinciaal dekkend plan te kmen waarmee wij jaarlijks vele mensenlevens kunnen redden, maar ver reanimatienderwijs p schl gaat de prvincie helaaa niet. Om die reden zijn we in Limburg begnnen met een burgerinitiatief (www. reanimatienderwijsverplicht.nl) m de landelijke plitiek te bewegen het reanimatienderwijs p de plitieke agenda te zetten. Vlgens ns past dit burgerinitiatief heel ged bij de VVD, want het gaat dan k uit van de zelfredzaamheid van mensen. Met alleen een ambulancedienst red je het niet; we kunnen niet p elke hek van de straat een ambulance beschikbaar hebben. Wij hebben vanuit de Universiteit Maastricht al veel reanimatietrainingen gegeven en hebben k diverse VVD-plitici mgen ntvangen.

5 Partij 5 Eerste Kamerfractie VVD Benk Krthals, Partijvrzitter Plitiek najaar Na een natte zmer wacht ns een spannend najaar. Want er kmt een plitiek belangrijke tijd aan met meilijke keuzes, die de tekmst van ns land gaan bepalen. Vr het eerst zal Prinsjesdag en de Algemene Plitieke Beschuwingen in het teken staan van de plannen van het kabinet Rutte m rde p zaken te stellen. En de discussie ver Eurpa en de Eur wrdt vlp geverd. Het is aan nze partij m te laten zien dat de VVD van aanpakken weet en k p meilijke mmenten met gede ideeën kmt en een heldere visie p de tekmst heeft Ik ga de kmende tijd vlp met u in discussie. Ik hp daar vral van u te hren wat u thans als VVD-lid belangrijk vindt en wat u hrt in uw mgeving, zdat ik alle waardevlle dingen mee naar Den Haag terug kan nemen. Ik hp uw stem k te hren p de partijraad van 1 ktber. Want een levendige bijeenkmst ver de Miljenennta draagt bij aan een gede discussie in nze partij. Fred de Graaf, nieuwe vrzitter Eerste Kamer Dus ik vraag u m zals altijd uw gen en ren pen te huden en als VVD-er te laten zien dat wij den wat ndig is. Want nder mijn vrzitterschap zal de VVD een kritische partij blijven met de blik naar buiten gericht. Ik vraag u k m nze plitieke vertegenwrdigers te ndersteunen dr eenduidig het VVD-beleid te te lichten als dat ndig is. Ok in uw eigen mgeving: bij festiviteiten, bij de sprtclub, p het schlplein. Ok als het gaat m meilijke maatregelen. Intussen kijken we k al verder vruit. We zijn druk bezig met het ntwikkelen van een prgramma vr de gemeenteraadsverkiezingen en te zrgen vr gede vertegenwrdigers van nze partij p de lijsten. Binnenkrt zal ik daar nader p ingaan. De VVD-fractie van de Eerste Kamer werkt wat meer p de achtergrnd dan haar cllega s van de Tweede Kamer. Daarm stelt Liber de kmende edities ude en nieuwe senatren vr aan de hand van enige vragen. Fred de Graaf, de nieuwe vrzitter van de Senaat, trapt af. Waarm wilde u vrzitter van de Eerste Kamer wrden (en is daarmee vr u een jngensdrm uitgekmen)? Bij het bekend wrden van de uitslagen van de Prvinciale Statenverkiezingen in maart bleek, dat de VVD de grtste partij in de Eerste Kamer zu wrden. In haar eerste vergadering na die verkiezingen kwam de Eerste Kamerfractie al snel tt de cnclusie, dat de VVD dan k een gi zu meten den naar het vrzitterschap. Ik velde er wel iets vr mdat mdat ik het, net 61 gewrden en bijna 30 jaar burgemeester, een eer zu vinden deze bijzndere functie te mgen bekleden. En dat in een plitiek-bestuurlijke mgeving te midden van cllegae aan wie ik in de achterliggende acht jaar zeer gehecht ben geraakt Van het uitkmen van een jngensdrm is echter geen sprake, mdat ik hier als jngen nit van had kunnen drmen! Velt u zich als nieuwe vrzitter van de Eerste Kamer ng steeds deel van de VVD-fractie? Wis en waarachtig! Ik vel me niet alleen ng steeds deel van de VVD-fractie, maar ben dat k ng steeds. In heverre functineert een liberale vrzitter anders dan een christendemcratische vrzitter, zals uw vrganger? Vr wat betreft het feitelijk vrzitten van de plenaire vergadering Fred de Graaf (1950) van de VVD is vrzitter gewrden van de Eerste Kamer. Hij kreeg eind juni, als enige kandidaat, 73 van de 74 stemmen. Hij vlgt René van der Linden van het CDA p. Fred de Graaf stpt met deze beneming met het burgemeesterschap van Apeldrn. De Graaf maakt duidelijk dat hij het vrzitterschap van de Senaat sepel waar mgelijk en strikt waar ndzakelijk zal vervullen. De Graaf is sinds juni 2003 lid van de VVD-fractie. In deze peride was hij in het Senaat vrzitter van de vaste cmmissie vr Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO). zal het verschil minimaal zijn, mdat daarvr nu eenmaal algemeen aanvaarde gewnteregels gelden zals het bven de partijen staan en je niet inhudelijk met het debat bemeien. Vr de verige werkzaamheden geldt net als in het burgemeestersambt, dat elk vgeltje zingt zals het gebekt is. Het vrzitterschap is in principe een baan vr drie dagen per week en staat niet direct bekend m haar turbulente werkzaamheden; bent u niet bang dat u uw werkzaamheden als burgemeester in Apeldrn gaat missen? Ongetwijfeld zal ik ng wel eens met weemed terug denken aan mijn burgemeestersjaren, maar de kans m in de laatste fase van mijn bestuurlijke lpbaan ng één keer iets anders te den heb ik uit vlle vertuiging gegrepen. U beschrijft uw kmende werkzaamheden als sepel waar mgelijk en strikt waar ndzakelijk. Kunt u een vrbeeld van beide geven? Ik heb hiermee met name gedeld p mijn ptreden als vrzitter in de plenaire vergadering. Het is aan de vrzitter m te zrgen vr een sepel verlp van de vergaderingen, maar wel met in acht neming van de in de Eerste Kamer geldende nrmen en waarden.

6 6 EUROPA Eurpese Unie schudt p haar grndvesten Duits leiderschap en autmatische sancties enige structurele plssing eurcrisis Ndzaak - Decennia lang mcht de Eurpese samenwerking zich in een ngekende ppulariteit verheugen. Het keerpunt was het referendum ver de Eurpese grndwet. Vr het referendum bleek dat ngeveer tweederde van nze vlksvertegenwrdigers vr het accepteren van deze grndwet was. De uitslag van het referendum was ntluisterend. Tweederde van de Nederlanders die stemden spraken zich uit tegen deze grndwet. Er bleek een wantruwen tegen Eurpese samenwerking te bestaan dat dr vlksvertegenwrdigers nit nderkend was. Verschillende vlksvertegenwrdigers veranderden p slag van mening en pasten hun standpunt ten aanzien van Eurpa aan. Een van de krnjuwelen van de Eurpese samenwerking, de Eur, is nu in gevaar. En het wantruwen tegen Eurpese samenwerking neemt navenant te. De reserves van diverse bevlkingsgrepen meten serieus wrden genmen. Geen vrm van bestuur is bven kritiek verheven en de Eurpese wijze van besturen vrmt daarp geen uitzndering. Maar tch is er geen reden te twijfelen ver de juistheid van de riginele beweegredenen m de Eurpese Unie te ntwikkelen. Geen rlg meer, veral in Eurpa demcratische besturen ntwikkelen en het bevrderen van meer welvaart. Het zijn allemaal principes die altijd meten wrden bevrderd. De Eurpese samenwerking is nvermijdelijk. Over enkele decennia zal de bevlking van de Eurpese Unie slechts een gering percentage van de wereldbevlking uitmaken. Willen wij kunnen cncurreren met andere machtsblkken dan zullen wij intensiever meten samenwerken. Een van de lessen die uit de recente Eurcrisis kan wrden getrkken, is dat de akkrden die wrden geslten tussen de lidstaten niet vldende dr de lidstaten zelf kunnen wrden gecntrleerd. Een nafhankelijke arbiter is ndig m ervr te zrgen dat de vereenkmsten wrden nageleefd. Dat betekent dat de Eurpese Cmmissie een belangrijkere rl met gaan spelen in de huidige crisis, zals zij bijvrbeeld deed in de jaren tachtig. De Cmmissie presenteerde ten het vruitstrevende plan tt het kmen van een gemeenschappelijke markt en munt. Daarnaast met de Eurpese Cmmissie p haar beurt wrden gecntrleerd dr de Eurpese vlksvertegenwrdiging, het Eurpees Parlement. Het is aan het Eurpees Parlement zich veel beter dan vrheen als zdanig te presenteren en het vrtuw te nemen in het bevrderen van de ndzaak van de Eurpese samenwerking. Tt nu te is de bijdrage aan het ntwikkelen van de welvaart alleen maar psitief geweest. Jan Mulder Dr Hans van Baalen, vrzitter van de VVD-delegatie in het Eurpees Parlement. De Eurzne verkeert in een aanhudende crisis, waarmee de gemeenschappelijke munt en de slagkracht van de Eurpese Unie ernstig wrden ndermijnd. De regeringsleiders zijn er sinds het begin van de crisis eind 2009 niet in geslaagd een vertuigend antwrd te geven dat de financiële markten tt rust brengt. De Eurpese Raad, de Eurpese Cmmissie en het Eurpese Parlement lijken vral geïnteresseerd in het behuden en versterken van hun plitieke invled ten pzichte van elkaar, znder de crisis zelf te bestrijden. De Eurpese Centrale Bank kpt vr vele miljarden schuldpapier p, terwijl zij daar geen mandaat vr heeft. Mijn cllega Guy Verhfstadt, vrzitter van de ALDE-fractie, verklaart bij herhaling dat Meer Eurpa de enige uitweg is. De vraag daarbij is, mijns inziens, natuurlijk welk Eurpa? De Franse president Niclas Sarkzy en de Duitse Bndskanselier Angela Merkel willen een Eurpese ecnmische regering, bestaande uit de regeringsleiders zelf en nder leiding van de vaste vrzitter van hun Eurpese Raad, Herman van Rmpuy. Dat is institutineel betseerwerk. Hiermee kunnen de regeringsleiders blijven bepalen f zij aan de regels vlden en f zij zichzelf maatregelen pleggen. Dat zijn allemaal fute antwrden p de verkeerde vragen. De enige relevante kwestie is dat financiële markten geen vertruwen hebben in het vermgen van de Eurzne m de Griekse crisis het hfd te bieden en de besmetting van Italië, Spanje, Prtugal, Ierland en België, alle landen met trenhge schulden en het gevaar van ecnmische stagnatie f zelfs krimp, te vrkmen. Afspraken nakmen nder de dreiging van autmatische strafmaatregelen vrmt de kern van de plssing en niets anders. Frankrijk, gesteund dr Duitsland, wil geen autmatische ecnmische en plitieke sancties aanvaarden mdat dit de Franse severeiniteit aantast. Het is vr Sarkzy ndenkbaar dat Frankrijk bij het vertreden van de regels van het Stabiliteitspakt ten aanzien van de natinale schuld, het begrtingstekrt en de inflatie betes krijgt pgelegd, Eurpese subsidies wrdt ntzegd f haar stemrecht vr een bepaalde tijd kwijtraakt. Het is rnduit cynisch te meten hren dat Frankrijk en Duitsland nu p basis van Eurpese slidariteit een ecnmische regering willen pzetten terwijl juist deze landen in 2005 alles p alles zetten m waarschuwingen en sancties te ntlpen en zich k nu ng steeds de maat niet willen laten nemen. Zij zuden zich meten realiseren dat het nakmen van afspraken de kern is van Eurpese slidariteit. Regels dienen vr alle landen, grt f klein, rijk f arm, te gelden. Wie de regels vertreedt, met daarvan de gevlgen aanvaarden. Wie dr rd rijdt, dient een bete te krijgen, daarver kan niet wrden nderhandeld. In 2011 zijn Parijs en Berlijn daarte ng steeds niet bereid. De financiële markten velen dat feills aan. Wij hebben geen nieuwe instellingen ndig, geen ecnmische regering, geen Eurbnds, geen begrtingsautriteit nder de Eurpese Raad, geen ngrndwettelijke severeiniteitsverdracht, maar een aangescherpt Stabiliteitspakt, waarvan de naleving dr de lidstaten dr een nafhankelijk lid van de Eurpese Cmmissie wrdt afgedwngen. Deze Eurcmmissaris zu dezelfde bevegdheden meten krijgen als de cmmissaris vr de Mededinging en dat is het nafhankelijk van de besluitvrming dr de Eurpese instellingen kunnen pleggen van strafmaatregelen. De tenmalige Mededingingscmmissaris Neelie Kres ging k niet sebatten met de bedrijven die de mededingingsregels f lidstaten die de regels vr staatssteun hadden vertreden. Zij strafte hard, rechtvaardig én znder aanzien des persns, des bedrijfs f des lands. Indien de autmatische sancties wrden aanvaard, dan kan de Griekse crisis weer tt haar prprties wrden teruggebracht. De plssing is het saneren van een niet functinerende, relatief kleine ecnmie en het disciplineren van de Griekse plitiek. Het uitveren van het ndplan van de Griekse regering met naar letter en geest gebeuren. Nu staat het enkel ng p papier. Het IMF heeft p dit gebied een reputatie pgebuwd. Het Eurpese Financial Stability Fund (EFSF) en later het Eurpean Stability Mechanism (ESM) kunnen veel van haar internatinale cllega leren. In z n scenari is het te verdedigen dat de Eurzne Griekenland redt. Dit mede mdat Griekenland destijds tt de Eurzne werd tegelaten, terwijl er grte twijfel bestnd f het land wel aan de vrwaarden kn vlden. Eenieder wist destijds dat Griekenland een slechte reputatie had p het gebied van geznde verheidsfinanciën en uitblnk in creatief bekhuden f in andere wrden fraude. Griekenland helpen is geen daad van slidariteit, maar van welbegrepen eigenbelang van de landen, die met gkleppen p Athene tt de muntunie telieten. Indien het Stabiliteitspakt, p basis van autmatische sancties, wrdt aangescherpt dan kunnen we de Griekse sanering er wel bij hebben want het vertruwen van de financiële sectr in de plssing van de Griekse crisis hangt direct samen in het vertruwen in een structurele plssing vr het effectief naleven van het Stabiliteitspakt. Het is pijnlijk en kstbaar, maar het is niet anders. De alternatieven zijn pijnlijker en schadelijker, k vr Nederland. Znder aangescherpt Stabiliteitspakt, is het dweilen met de kraan pen. Uiteindelijk vergt het plssen van de Eurcrisis Duits leiderschap in de Eurzne. Duitsland met zich als dminante ecnmie in de Eurzne daarbij niet p Frankrijk verlaten, maar een bndgentschap smeden tussen de sterke ecnmieën in de Eurzne, het Eurpees Parlement en de Eurpese Cmmissie m een Stabiliteitspakt met tanden, dus met autmatische sancties, af te dwingen. Hans van Baalen Buitenlandse Zaken,Veiligheidsen Defensiebeleid, Industrie en Energie Jan Mulder Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, Begrtingscmmissie en Begrtingscntrle Tine Manders Interne Markt, Juridische Zaken

7 Plitiek 7 Een dagje Tweede Kamer Mirjam van Huwelingen mcht, p eigen verzek, in de zmer een dagje meelpen met Tweede Kamerlid Tamara Venrij-Van Ark die namens de VVD de prtefeuille vert ver langdurige zrg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Buffelbaan - De beveiliging bij de Tweede Kamer is een ware nderneming. Alles waar metaal in zit, met af f uit. Zelfs in hakken van schenen blijkt metaal te zitten. Om half 11 wrd ik aan de prt pgehaald dr Charltte van der Welle, assistent van Tamara. Redelijk beduusd km ik de gezellig ingerichte werkkamer van Tamara binnen.. Dit had ik niet gedacht, dat de afspraak k echt dr zu gaan, stamel ik. Tamara antwrdt dat mijn vertruwen in Kamerleden wel erg beperkt is. Ik schiet natuurlijk gelijk in de verdediging dat ik het niet bedel vanuit nwil, maar vanuit nmacht. Zals dr nvrziene spedafspraken f debatten. De dag begint met het drnemen van de agenda. Van half 11 tt half 5 heeft ze vier verleggen staan, met er wrden afgestemd met de assistent en dient er in de Kamer m een debat-herpening te wrden gevraagd. Overleg één is met een zrgverzekeraar. Een aantal mannen in pakken praten in bedrijfsmatig jargn, drspekt met veel anglicismen, en prberen (in de driekwartier die ze hebben), alles wat aandacht beheft vr het vetlicht te brengen. De wrdenstrm is immens. Aan het eind tuiten mijn ren. Het meest aparte is ng wel dat de term klant, patiënt, f cliënt nit is gevallen in dat verleg. U mag raden waar het wel ver ging Overleg twee is gekppeld aan de lunch. Een meneer, eveneens VVD er, wil Tamara spreken ver een actueel dssier. We gaan naar het ledenrestaurant. De Kamerleden en ministers eten daar hun uitermate geznde lunch. De meneer heeft amper tijd m zijn lunch te nuttigen, praten en eten tegelijk, is en blijft tch lastig. Aanvragen debat-herpening Het derde verleg is al in vlle gang als ik terugkm van een krte pauze. Charltte meldt mij dat we gewn de kamer binnen kunnen. Een verleg is gaande met mensen van een farmaciebedrijf die een stuk rustiger praten en niet heel veel puntjes hebben. Hierdr blijft dit verleg een stuk beter bij. Tussendr kijkt Tamara geregeld p haar telefn mdat er een regeling binnen met kmen en ze dan naar de Tweede Kamer met snellen vr het aanvragen van een debat-herpening. Aan het eind van het verleg is de betreffende inderdaad binnen en (Advertentie) gaan we in flinke lppas naar de Tweede Kamer. Ik mag zelfs mee naar het heiligen der heiligen. Op z n blauwe stel, naast de fractiesecretaris. We praten zachtjes ver wat we zien. Het theatrale van een SP-wrdverder valt het meeste p. Grte gebaren met de armen, afgernd met een heus wegwerpgebaar. Mijns inziens een typisch staaltje acteertalent vr de buhne Tamara maakt haar punt, ze blijkt achteraf verrast te zijn want de CDAwrdverder die haar vrstel zu steunen, blijkt niet aanwezig te zijn. Gelukkig is er nderling vertruwen en steunt een cllega-cda er, en ng een partij, Tamara s verzek. Vrije tijd Nu is er sprake van drie kwartier vrije tijd die Tamara benut vr het behandelen van fysieke en digitale pst. Ik wrd naar een leeskamer gebracht, waar alle kranten liggen. Achter de tafel staat een grte biblitheekkast. De kranten vlstaan, want vr ik de laatste krant heb drgescand, kmt Charltte me alweer halen. Tja, in het gehele gebuw mag je als gast niet alleen zijn. Overal waar je lpt, met je wrden begeleid. De meneer van het vierde en laatste verleg is zjuist de werkkamer binnengebracht. Deze meneer behartigt de belangen van een bepaalde grep mensen met een specifieke handicap. Hij praat duidelijk, is betrkken bij zijn delgrep en zelfs ik begrijp welk ngemak hij wil aankaarten. Tamara en de meneer sparren he Crisis van de welvaartsstaat, he nu verder? het prbleem pgelst zu kunnen wrden. Iets cncreets tezeggen is lastig, maar ze geeft wel aan er ged naar te zullen kijken. Na aflp van dit laatste verleg geeft Tamara aan dat dit inderdaad de gevallen zijn waarvr je blij bent Kamerlid te zijn. Agenda Tweede Kamerlid De dag is ten einde. Tamara heeft verplichtingen thuis. De enige vrije avnd sinds weken. Dat zegt wel wat ver de agenda van een Tweede Kamerlid. Haar agenda bestaat uit werkbezeken (maandag), vergaderdagen (dinsdag en een uitlp naar wensdag), een afsprakendag (dnderdag) en ng meer werkbezeken (vrijdag). Ik verhandig haar een kleine attentie, en bedank haar ngmaals vr de fijne dag. Cncluderend, Kamerlid zijn is tch echt een buffelbaan, tpsprt! Ik kan Thmas Senders (25), Landsmeer niets anders dan bewndering hebben vr de Kamerleden die met ziel en zaligheid hun tijd en energie in dit vak steken. Het was een geweldige ervaring m een dagje mee te mgen lpen. Vr mij was dit wat een dagje Efteling is vr 90 prcent van de mensen: een interessant, afwisselend en amusant dagje uit! Ik heb de fijne sfeer mgen ervaren (ja, p de gangen en in de werkkamers wrdt gewn gelachen), de beleefdheid ervaren waarmee een Kamerlid zijn gasten ntvangt (verntschuldigen vr telefnchecks) en de afwisselende en hectische, maar bvenal beiende, dag uit het leven van een Kamerlid kunnen vlgen. Mirjam van Huwelingen Raadslid (VVD) gemeente Bergambacht Ten ik nlangs in Den Ilp (gemeente Landsmeer) ben gaan wnen, heb ik me k gelijk aangemeld bij de VVD-afdeling in Landsmeer. Geen vreemde stap, verigens, want ik heb vanaf mijn 18e altijd al VVD gestemd en had al jaren rndgelpen met het idee m lid te wrden. Dr mijn lidmaatschap kn ik k gelijk kennis maken met mensen uit Landsmeer, dus dat was vr mij gelijk twee vliegen in één klap. Waarschijnlijk maakte ik een gede klik met het bestuur, want al heel krt erna werd gevraagd f ik belangstelling had m vrzitter te wrden. De tenmalige vrzitster wilde zich namelijk gaan strten p een stichting vr jngeren met een niet-zichtbare handicap f chrnische ziekte, Hez Anders geheten. Deze nieuwe functie kwam mij eigenlijk wel ged uit, want ik had net mijn bachelr Business Ecnmics afgernd en wilde eigenlijk k gaan stppen met mijn ICT-bedrijfje en me gaan. rienteren. Dit p zwel een vervlgstudie, een master, als het pstarten van een ander srtig bedrijf. Gelukkig wrdt p de bijeenkmsten hier ged gedebatteerd, dus als verse vrzitter heb ik gelijk een debatavnd uitgeschreven ver een actueel nderwerp: veiligheid. Dat leeft namelijk sterk in Landsmeer mdat de plitiek vrnemens is m het enige plitiebureau hier p te heffen. De schrijver, scilg, ecnm en pliticlg geeft basiskennis waarmee de lezer een eigen rdeel kan vrmen. Het bek is tegankelijk geschreven en geeft 15 kernvragen vr nze tekmst. 10, pagina s ISBN: Vr lezingen mail: Uitgeverij Het Bek Pstbus 8150 VRIJE MARKT 7550 KD Hengel Er is in deze tijd meer aan de hand dan alleen een ecnmische crisis. Dit bek geeft de basiskennis waarmee de lezer een eigen rdeel kan vrmen ver de huidige crisis en de kansen p herstel. Kennis die veruit de meeste mensen niet hebben meegekregen. Het was de hfdreden m dit bek, z tegankelijk mgelijk, te schrijven. Zdat iedereen, die dat wil, ver deze basiskennis kan beschikken. VRIJE MARKT ECONOMISCHE GROEIDEPRESSIE DEPRESSIE KLIMAAT SCHAALVERGROTING SCHAALVERGROTING STABILIT EIT AFWIJKEND GEDRAG STABILIT EIT WERKLOOSHEID VOORUITGANGSOPTIMISME CULT UUR VOORUITGANGSOPTIMISME DEPRESSIE ECONOMISCHE GROEI SCHAALVERGROTING STABILIT EIT AFWIJKEND GEDRAG DEPRESSIE KLIMAAT STABILIT EIT VOORUITGANGSOPTIMISME SCHAALVERGROTING STABILIT EIT WERKLOOSHEID CULT UUR VOORUITGANGSOPTIMISME De schrijver, scilg, ecnm en pliticlg, was werkzaam in het bedrijfsleven en hger berepsnderwijs. OVERBEVOLKING Kernvragen vr de tekmst Crisis van de welvaartsstaat VRIJE MARKT HOE NU VERDER? OVERBEVOLKING MISLEIDING OVERBEVOLKING DERDE WERELD EMOTIES EMOTIES PANDEMIE VRIJE MARKT Herstel Stef van Zutphen Crisis... herstel? Crisis Bijwerkingen van welvaartsgrei en vrije markt MISLEIDING OVERBEVOLKING DERDE WERELD EMOTIES PANDEMIE Sander Haas (32), Epe (Duitsland) Nadat ik was verhuisd naar Duitsland, beslt ik lid te wrden van de VVD. De reden hiervr was dat ik graag binding wilde huden met Nederland. Tevallig trad krt hierna het ude bestuur van de VVD-afdeling Duitsland af en werd er expliciet gevraagd m nieuwe bestuursleden die nlangs lid van de partij waren gewrden. Ik velde me direct aangesprken mdat ik ten juist één van de twee nieuwe leden was. Na verleg met de andere kandidaat bestuursleden werd ik nlangs gelijk vrzitter van de afdeling Duitsland die uit slechts 35 leden bestaat. Veel te klein natuurlijk mdat er maar liefst Nederlanders in Duitsland wnen. Gemiddeld stemmen die Nederlanders k ng liberaler dan in Nederland, dus in ptentie met nze afdeling sterk kunnen greien. De VVD is bvendien de enige Nederlandse plitieke partij met een vlwaardige afdeling in Duitsland. Ik ben cmmunicatieadviseur van een grt Nederlands schnmaakbedrijf, en zie vr de werving van nieuwe leden dan k het belang in van het gebruik van digitale cmmunicatie en sciale media, juist mdat nze leden én mgelijk nieuwe leden, verspreid wnen ver een enrm uitgebreid gebied. We twitteren en hebben inmiddels een eigen website ( en een LinkedIn-pagina. In nze activiteiten richten we ns, niettemin, met name p het Nederlands-Duits grensgebied. Vr nze eerste bijeenkmst in september zeken we een prminente VVD-spreker. Niet alleen vr ns van belang, maar k vr de landelijke VVD zelf; beseft nze partij misschien beter heveel kiezers en nieuwe leden in Duitsland zijn te winnen.

8 8 INTERVIEW Bas Eenhrn, de Alphense crisis vrbij Een VVD-er is veral thuis Burgermeester zijn van Alphen aan den Rijn is per definitie een transparant berep. Het stadshuis is vlledig van glas en staat in de vlksmnd dan k bekend als De glasbak. Bij een mrdpartij in één van de winkelcentra, werd het functineren van Bas van Eenhrn (65), ng maar net aangesteld als interim-burgermeester, ng meer in het licht gezet. Hij bleek gelukkig een meer dan uitstekende crisismanager te zijn. Ft s: Peter Valstar Tekst: Rland Keja meer een dubbele agenda p na. Het gebeuren in het winkelcentrum De Ridderhf heeft de verbetering in de verhudingen alleen ng maar verder versterkt. U bleek een gede crisismanager te zijn. Was dit het gevlg van eerder pgedane kennis? Hewel natuurlijk niet p die schaal, had ik als burgermeester wel enige andere crises meegemaakt. Z had ik p Schiermnnikg ng te maken gehad met een ware bevlkingspstand f er nu wel f geen aut s mchten kmen p het eiland. Maar ik met zeggen dat het meeste vr mij natuurlijk helemaal nieuw was. Ik bekleedde ng maar net de functie van burgermeester en werd dr dat gebeuren tch autmatisch de belangrijkste speler in de driehek, waar de Hfdfficier van Justitie en de Krpschef van Plitie Hllands-Midden k nderdeel van uitmaken; twee mensen die ik vr dat gebeuren nauwelijks kende. Gelukkig had ik de wijze lessen nthuden dat cmpassie, vertuiging en ptimisme de belangrijkste vrwaarden zijn in het bezweren van een crisis. Zijn er k lessen te trekken vr de plitiek? De Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid is mmenteel bezig met een evaluatie ver de afgelpen gang van zaken. Eén van de punten die ik heb aangekaart, is dat ik vind dat een burgermeester na een crisis te snel zijn bevegdheden verliest. Tijdens een crisis ben je als burgermeester de persn die verantwrdelijk is. Als hfd van het beleidsteam heb je dan k veel wettelijke bevegdheden gekregen. En ben je k hét gezicht in de externe cmmunicatie. Die centrale rl verlies je echter gelijk weer zdra de crisis vrbij is. Dat is echt veel te snel. Ok in de fasen van nazrg had ik graag wat langer de regie willen huden in bijvrbeeld het ppakken van de nderzeken. Ik hp dat de wetgever gevelig is vr enige aanpassingen in de tekmst p het gebied van nazrg. Werkt een liberale burgermeester anders dan bijvrbeeld een sciaaldemcratische burgermeester? Ja, dat vind ik wel. Liberale burgermeesters relativeren hun psitie meer dan bijvrbeeld sciaaldemcratische burgermeesters. Uw plitieke carrière begn met wel de miste baan van Nederland: het burgermeesterschap van Schiermnnikg. Ik kreeg deze functie nadat ik eerst fractieassistent was geweest in de ten plitiek rumerige stad Grningen. Ja, dan is Schiermnnikg, waar ik begn als burgermeester van 30 jaar, inderdaad een wat rustigere functie. Het was zelfs een dubbelfunctie, want ik was niet alleen burgermeester, maar k gelijktijdig een gemeentesecretaris. Maar het is waar: m daar als berepsburgermeester te mgen beginnen, is echt een geluk. Ik heb daar k heel veel kunnen leren vr de rest van mijn verdere carriere. Wat vral? Mensenkennis. Je leert dat niets z belangrijk is als mensen te ntmeten, met mensen te spreken. Op het eiland wnden 1000 mensen die je als burgermeester k allen wel leerde kennen. Ja, alles was daar natuurlijk meer kleinschalig. Het gemeentehuis bestnd tendertijd uit niet meer dan vijf ambtenaren, met vijf anderen die weer in de buitendienst werkten. En met dat belangrijke aspect van mensenkennis, daar deed ik na de vreselijke schietpartij in Alphen aan den Rijn, 35 jaar later, weer mijn vrdeel mee. Je maakt na ziets verschrikkelijks natuurlijk altijd tijd m met iedereen een praatje te maken. Je hebt als burgermeester dr ziets k een gezicht gekregen. De mensen kennen je, en spreken je k altijd aan. Cmpleet met schuderklpjes en bedankjes. Je hebt als burgermeester dan k iets gemeenschappelijks beleefd met de rest van de Alphense gemeenschap. Ik was ttaal nbekend met de gemeente, maar ben nu deel van die gemeenschap gewrden. Dat is k de reden dat ik bereid ben langer te blijven als burgemeester van Alphen aan den Rijn. Het zu gek zijn m nu te zeggen: bedankt ik stap weer p, ik ga weer een andere klus den. Niet dat ik dat niet zu kunnen, ik heb geneg andere andere werkzaamheden p het gebied van van penbaar bestuur, maar het zu gek zijn m nu zmaar weg te gaan. Dat vinden gelukkig k de wethuders en de raadsleden hier, en de burgers van Alphen aan den Rijn. Het burgermeesterschap van ALphen aan den Rijn was natuurlijk bedeld als een interim-functie. Ja, ik was verigens al eerder enige keren interim-burgermeester geweest, zals achtereenvlgens van de nieuwe gemeenten Lansingerland en Kaag-Brasem, beide tt stand gekmen na een gemeentelijke herindeling. Ik had k een eigen adviesbureau en wilde hierna eigenlijk met enige andere klussen beginnen ten ik eind vrig jaar dr Jan Franssen, de Cmmissaris van de Kningin in Zuid-Hlland, ngmaals werd gevraagd. Ditmaal f ik een bestuurscrisis wilde plssen binnen het Alphense cllege. Er was daar geen klik meer tussen de vrige burgermeester en het cllege van wethuders. Maar k binnen het clllege waren de verhudingen niet altijd even prettig te nemen. De vrige burgermeester had zijn fuctie tijdelijk neergelegd. En ik zu hem, z was de bedeling, vr tijdelijke duur vervangen. Drie maanden later gebeurde echter dat schietdrama In het winkelcentrum De Ridderhf en dat veranderde vr mij de situatie. He is het verigens nu met de nderlinge verstandhuding binnen de gemeente? De nderlinge mgang in Alphen was tt vr krt weinig diplmatiek te nemen. Als je als interimburgermeester binnenkmt, ben je eigenlijk een srt van liemannetje. Zag ik dat iemand uit de ppsitie een ged idee heeft, dan kppelde ik gelijk een gesprek tussen het betreffend ppsitielid en de wethuder waar het nderwerp nder valt. En ziets werkt; in de eerste drie maanden dat ik er zat, was er in ieder geval al een behrlijke slag gemaakt in de bestuurlijke verhudingen; niemand hudt er Er is al nzettend veel geschreven ver de mrdpartij in het winkelcentrum. Wat is vlgens u de wijze les die andere bestuurders hieruit kunnen trekken? Snel en pen cmmuniceren. De media zijn het g en r vr alle betrkkenen. Daarm met je de media altijd ged bedienen met veel perscnferenties. En daar vertel je alles wat je weet, maar k wat je ng niet weet! Gelijkertijd hebben we k de verschillende sciale media bediend zals Twitter. Bleef je tch leading in de infrmatiestrm. Opvallend is dat burgermeesters altijd veel leren ver het prces, zals hun rl in het beleidsteam, maar veel te weinig ver het belang van cmmunicatie. Een gede cmmunicatie is altijd drslaggevend tijdens een crisis. Zij zien het penbaar bestuur anders. Liberalen zien dit als een ndersteuning van de samenleving, sciaal-demcraten zien het echter als een nlsmakelijk deel van de samenleving. Ik denk dat VVD-bestuurders bvendien beter in staat zijn met iedereen een praatje te maken. Een VVD-er is altijd veral thuis. Wie is Bas Eenhrn? Bas Eenhrn is decennia lang burgermeester geweest van diverse gemeenten. In de jaren negentig stapte hij ver naar het bedrijfsleven en cmbineerde hij dit (van 1999 tt eind 2003) met de functie van de landelijke vrzitter van de VVD. Na deze peride was hij vral actief als bestuurder in de zrgsectr en werd hij met regelmaat gevraagd als waarnemend burgermeester van diverse gemeentes, waarnder Alphen aan den Rijn waar hij veel bekendheid kreeg dr zijn krdaat ptreden tijdens en na de mrdpartij in een winkelcentrum.

9 pinie 9 Het cultuurbeleid van nze staatssecretaris Zijlstra gaat ver de cultuur van de instellingen en de pdiumkunsten. Dit beleid richt zich p individuele burgers. Het past immers in het gedachtenged van de VVD, dat je je in eerste instantie niet met de samenhang in de samenleving bemeit. Ieder heeft zijn eigen verantwrdelijkheid. Wegsneien Het gevaar bestaat echter dat als gevlg van deze beleidskeuze de sciale chesie verder versnippert. Immers, bestendige samenwerkingsverbanden verdwijnen dr het wegsneien van bestaande infrastructuur. Halbe Zijlstra wijst erp dat samenhangen vral ntstaan in het verenigingsleven en sprt, maar ze ntstaan net z ged p de werkvler, in rganisaties, in de publieke dienstverlening f aan het lket. Intermenselijk verkeer leidt p den duur tt een specifieke manier van denken en den, die we mgangscultuur nemen. Ontslagglven In de afgelpen decennia hebben echter veel bedrijven, rganisaties en instellingen te maken gehad met schaalvergrtingen en rerganisatieglven. Langdurige samenwerkingsverbanden werden pgeheven en mensen mesten elders aan de slag. Dat dergelijke ntslagglven een gat slaan in het sciale leven van de burger wrdt misschien niet altijd ged beseft. Temeer mdat mensen niet alleen een individuele kant hebben maar net z ged een grepskant. In Liber van maart 2011 staat een stukje ver de aanpak van illegale hennepteelt. Naar mijn mening is de minister bezig met een actie die meer kwaad det dan geds plevert. Het gebruik van hennepprducten is minder schadelijk dan het nuttigen van zwak alchlische dranken. De prblemen van de hennepteelt is erin gelegen, dat het verbden is. De kwekers verrzaken veel verlast, stelen elektriciteit en zijn brandgevaarlijk bezig. Dr het verbd is er geen kwaliteitscntrle p de prductie en de prducten, zdat de gebruiker bescherming tegen slechte kwaliteit ntbeert. Dr de verscherpte aanpak stimuleert de minister verschuiving naar de zwaardere criminaliteit. Wil de VVD dat? De reden van de strafbaarheid is dat de mringende landen hennepteelt strafbaar stellen, vermedelijk m hun prductie van alchlische dranken veilig te stellen. Een veel effectievere aanpak is het geleidelijk legaliseren van de hennepteelt en de kwaliteit van de prductie te cntrleren. In het genemde artikel staat: Dr criminelen in hun prtemnnee te raken, tref je ze het hardst. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ingeznden brieven Sciale chesie is k cultuur Een mens is pas mens nder de mensen, hij wil ergens bij hren. Vr het welzijn van een burger zijn beide elementen van belang. In welige tijden zijn juist langdurige sciale verbanden van grte betekenis. Op bvengenemde prcessen heeft de burger echter geen invled. Hij wrdt gewezen p zijn verantwrdelijkheid en met zichzelf maar zien te redden. In de startntitie van het WMO beleidsplan (2007) werd de vraag gesteld: he gaat autnmie samen met gede sciale verbindingen? Maar de vraag is meer, he beschermen we het sciale element in de samenleving? Ofwel, he kesteren we de samenwerkingsculturen in rganisaties en instellingen die ng een sterke cultuur van nrmen en waarden hebben, die anderen weet aan te spreken p gedrag, waar betrkkenheid is en aandacht vr elkaar? Gevlgen Dus, als het gaat m de bezuinigingsplannen in de culturele sectr, is het ged te bedenken wat de gevlgen zijn van deze bezuinigingen. Want, heveel vrijwilligers zijn er niet actief in de wereld van de kunst en de cultuur? Zij zijn degenen die dr hun betrkkenheid het sciale fundament vrmen van de culturele sectr. Een ander vrbeeld zijn de hechte teams bij de vrijwillige brandweer. Ze meten flexibel wrden vanwege de schaalvergrting, maar de vrijwilligerszijn hier fel p tegen en dreigen af te haken. De vraag is f de verheid een bezuinigingsslag kan maken met behud van deze hechte plaatselijke teams - en dus de gewenste sciale chesie VVD-nderwerp Zu de plitiek, lees de VVD, tch niet beleid dienen te ntwikkelen gericht p behud van sciale chesie? Het kesteren van gede rganisatieculturen lijkt mij meer een beleidskwestie dan een kstenpst. Bvendien, het gevel er samen vr te staan zal de eigen kracht van mensen juist aanbren. En dat is ndig, de verheid kan niet meer alles alleen plssen; een vrwaardenscheppend beleid lijkt mij dan k ndzakelijk m ruimte te geven aan plssingen van nderaf. Het lijkt me echt een nderwerp vr de VVD, want bij de VVD is cultuur tch juist in gede handen? Eveline van Rees Sn en Breugel Aanpak illegale hennepteelt Dr legale cncurrentie verdwijnt de criminele hennepteelt en kan de plitie zich met nuttiger zaken bezig huden. De plitie heft tch k niet p te treden tegen illegale druiventeelt t.b.v. wijn f illegale teelt van hp vr het bier. Dr slim rde p zaken te stellen vermindert de criminaliteit en kan Nederland p een liberale manier geld verdienen. Jan Stp, Vrburg Reactie De teelt van hennep is illegaal en verrzaakt veel verlast vr mwnenden (.a. brandgevaar en geurverlast). Daarbij kmt dat criminelen gebruik maken van de welwillendheid van burgers m deze teelt te faciliteren (met als tegenprestatie een deel van de winst). Deze teelt vrmt het vrprtaal van de gerganiseerde handel in drugs waar miljenen eur s in mgaat. Ik nderschrijf de cnclusies van de Cmmissie Van de Dnk, die in 2009 schreef dat het middelengebruik van minderjarigen sterker met wrden tegengegaan en dat cffeeshps zijn uitgegreid tt meilijk beheersbare, grte cannabisverkppunten. Het regeerakkrd stelt dat het huidige pen deur beleid van de cffeeshps beëindigd dient te wrden en dat de bestrijding van de gerganiseerde (drugs-) criminaliteit wrdt geïntensiveerd. Legalisering van sftdrugs biedt geen selaas, Nederland zu zich daarmee verder distantiëren van de werkelijkheid in de landen m ns heen. In de drugsnta die eind mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, heb ik duidelijk gemaakt verder in te zetten p de bestrijding van de verlast en het beheersbaar maken van het gebruik: cffeeshps wrden beslten clubs waar enkel leden (meerderjarig en inwner van Nederland) terecht kunnen. Ok zal de inzet p de bestrijding van de gerganiseerde misdaad en de hennepteelt verder wrden versterkt. Iv Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie GASTCOluMN Is het ng mgelijk tegen een federaal Eurpa te zijn? In Eurpa vindt mmenteel een debat plaats ver de vraag f Eurpa meer bevegdheden met krijgen. Helaas kmt dit debat veel te laat en had het geverd meten wrden ten gekzen werd vr een mnetaire unie. De huidige schuldencrisis is niet het gevlg van speculanten en de macht van de financiële markten, zals de SP beweert, maar van het ntbreken van een plitieke unie. Hierdr knden enkele natinale verheden nverantwrd handelen en dat wrdt dr de financiële markten nu genadels bltgelegd. Vr de intrductie van de Eur hebben vraanstaande ecnmen al gewaarschuwd dat een mnetaire unie znder plitieke unie een gevaarlijk experiment is. Daarvr zijn twee redenen. De eerste is dat geld zijn waarde ntleent aan het vertruwen dat je vr het dr ju ntvangen geld weer iets van dezelfde waarde kunt terugkpen. De tweede is dat in een mnetaire unie, gebieden waar het ecnmisch minder ged gaat, hun cncurrentiekracht niet kunnen verbeteren dr hun munteenheid in waarde te verminderen (devalueren) Beide vragen niet alleen een centrale regie, maar k financiële steun van sterkere regi s aan zwakkere. Krt gezegd centraal sciaal ecnmisch beleid. Dr de tegenstanders van z n centrale regie wrdt gezegd dat we keiharde afspraken meten maken. Helaas leert de praktijk dat z n afspraak weinig waard is als je te maken hebt met severeine staten. Wat te den als de kiezers in een lidstaat een regering kiezen die lak heeft aan die afspraken? Als een gebied niet meekan in een mnetaire unie, helpen geldbetes niet. Dan is financiële steun p zijn plaats. Dit gebeurt k in de huidige lidstaten. Slidariteit is in een mnetaire unie een vereiste vr een evenwichtige ntwikkeling van alle regi s. In Nederland betalen rijke regi s k aan de arme. Parijs betaalt vr Crsica, Milaan vr Sicilië, het Westen van Duitsland aan het Osten en de Vlamingen aan de Walen. Als we steun geven en beleid veren m z n regi te helpen, mag dat niet natuurlijk niet drkruist wrden dr eigen beleid van die regi dat daar haaks p staat. Eigen bevegdheden meten derhalve wrden ingeleverd inclusief de mgelijkheid geld te lenen. Centrale bevegdheden inveren als het fut gaat is te laat. Het met dus vr alle landen gelden. Het Eurpa van vr de eur had natuurlijk het eindstatin kunnen zijn, maar dat is het niet gewrden. We meten nu de cnsequenties willen nemen van wat we 16 jaar geleden hebben beslten. Immers de financiële markten leggen genadels blt wat plitici prberen te verhullen. Eurpa bestaat niet, en dus kun jij daar als geldverstrekker niet p vertruwen! Ze zullen net z lang drgaan ttdat ze gewnnen hebben, lees de mnetaire unie uit elkaar valt. Dat gebeurt alleen niet als we ns niet uit elkaar laten spelen maar een frnt vrmen. We staan vr een belangrijke keuze, drpakken f het verlies nemen. Dat zu een enrm verlies zijn aan welvaart en stabiliteit. Ik rep de VVD p het scepticisme ten pzichte van een federaal Eurpa te laten varen en een discussie te starten he een federaal Eurpa het beste vrm kan wrden gegeven, zdat er niet ver,maar met ns wrdt gesprken. We meten discussiëren ver de vraag wat allemaal tt het werkgebied van de federatie dient te behren. Niet ver de vraag f er een federatie met kmen. We krijgen er wel wat vr terug: welvaart en vrede Mijn cnclusie is: we zijn te laat m een federaal Eurpa af te wijzen, en we zullen nu bevegdheden meten verdragen m de vrdelen te behuden. Dat heft niet te betekenen dat we niets meer te zeggen hebben. De Staten in Amerika hebben ng geneg beleidsvelden m zich druk ver te maken. Laten we niet talmen!! Het is vijf vr twaalf. René van Diessen, betrkken VVD-lid en tt vr krt als gedeputeerde van respectievelijk Prvincie Gelderland en Prvincie Flevland betrkken bij vergaderingen van het Cmité van de Regi s.

10 10 PARTIJ Seniren Netwerkcngres vindt plaats p 16 september Wrkshps - Het zesde Seniren Netwerkcngres vindt plaats p vrijdag 16 september. Dat zal een dag zijn m te netwerken en van mening te wisselen met VVD ers en kamerleden ver nderwerpen die seniren raken. Actuele zaken ver de pensienprblematiek, de stijgende ksten in de zrg en de tekmst van AWBZ staan p de agenda. Inleiders zijn de kamerleden Ineke Dezentjé Hamming, Anne Mulder Ambities - Ruim 25 raadsleden, wethuders, bestuursleden en andere actieve VVD-ers kwamen p 1 en 2 juli in de Zeister bssen bij elkaar vr de 25e Wrkshp Liberale Lpbanen van VVD Talentmanagement/Haya van Smerenstichting. Of deze VVD ers nu de ambitie hebben Statenlid, burgemeester, Eurparlementslid, Cmmissaris van de Kningin f Eerste f Tweede Kamerlid te wrden, het is de ambitie die hen bindt m verdere stappen te zetten in hun plitieke f bestuurlijke carrière. Kansen en mgelijkheden In de Wrkshp Liberale Lpbanen, die in beginsel twee maal per jaar wrdt gegeven, wrdt inzicht gebden in de eigen drijfveren en ambities en wrdt dieper ingegaan p kansen en mgelijkheden met p het eind een actieplan vr de eigen plitieke carrière. Onder leiding van vrmalig staatssecretaris, wethuder en waarnemend burgemeester Brun Bruins, de leden van de Permanente Scuting Cmmissie Frans Gsses en Hans van den Brek, maar k Mark Harbers, Tweede Kamerlid en vrmalig wethuder in Rtterdam, werden zij dr een intensief prgramma geleid. Hierin werden en Tamara Venrij. In de middag zijn er wrkshps m de nderwerpen verder uit te spitten en is er gelegenheid m uw mening hierver te geven. Specifieke nderwerpen als scheiden van wnen en zrg en initiatiefwetsvrstel Uit Vrije Wil kmen daarbij k aan bd. Nteer vast in uw agenda: Op 16 september, uur in de Tweede Kamer te Den Haag: het zesde SenirenNetwerkcngres de ambities verder nderzcht en werden cncrete handvatten gebden vr de eerste, maar k de verdere, vervlgstappen. De wrkshp kenmerkte zich dr een zeer pen, eerlijke en respectvlle sfeer, waarin ambities, maar k twijfels en nzekerheden, knden wrden gedeeld in een veilige mgeving. U kunt zich al vast als belangstellende aanmelden bij: Lysbeth van Valkenburg, Wij zrgen ervr dat de uitndiging eind augustus in de mailbus valt. We zien uw kmst graag tegemet. De stuurgrep: Mnique Bskma, vrzitter Marijke Vs, externe cntacten Lysbeth van Valkenburg, interne cntacten Succesvlle Wrkshp Liberale Lpbanen Speeddaten Succesvl nderdeel van de wrkshp was het speeddaten: Alle deelnemers kregen de gelegenheid m in een persnlijk gesprek van 6 minuten met elk van de begeleiders persnlijk advies te krijgen ver het verwezenlijken van hun plitieke ambities. Uit de evaluatie bleek dat de wrkshp vr elk van de deelnemers waardevl was gebleken en dat men naar huis ging met een duidelijker beeld van mgelijke vervlgstappen p hun persnlijke plitieke lpbaan. De vlgende Liberale Lpbanen vindt plaats p 2 en 3 december Vanaf 1 ktber 2011 kan p de website wrden ingeschreven vr deze editie. Vr meer infrmatie kan cntact pgenmen wrden met Graciëla Duran f Perjan Mrs, raadslid in Huten Liberaal Vruwen Netwerk: seminar p 12 nvember VVD-prminenten Het Liberaal Vruwen Netwerk rganiseert p 12 nvember een seminar met het mtt Vruwen zijn hard ndig! als leidend thema. Dit thema is gekzen mdat de VVD-vruwen gede kansen hebben in nder meer het penbaar bestuur, in vertegenwrdigende functies en in besturen in het algemeen. Maar welke kansen zijn dat? En he pak je die kansen? Welke skills heb je Night f Freedm: festival vr liberalen Live muziek, cabaret en debatten - Het liberale festival Night f the Freedm vindt plaats p vrijdagavnd 23 september in de Wllml, een studentendisctheek die is gelkeerd in een vrmalige bunker, bevindt zich aan het Janskerkhf 14, midden in het centrum van Utrecht. De Night f the Freedm kent een spannend prgramma. Z zal er nder andere een cabaretier en live muziek zijn. Daarnaast een aantal leuke debatten met aansprekende plitici. Z hebben nder andere Mark Verheijen (VVD), Her Brinkman (PVV) en Bris van der Ham (D66) al laten weten dat ze aanwezig zullen zijn. Vanaf uur gaan de deuren al pen m elkaar te ntmeten vr de start van het prgramma dat een uur late plaatsvindtr. Het fficiële prgramma duurt tt uur, maar dan is de Night f Freedm natuurlijk ng niet afgelpen. De W biedt ns dan k de mgelijkheid m de nacht feestelijk af daarvr ndig? En he prfileer je daarmee de VVD? Krtm: veel vragen waarver kan wrden gediscussieerd met VVD-prminenten en deskundigen die zich bezig huden met talentntwikkeling. Neelie Kres heeft al tegezegd te kmen spreken. Nteer alvast de datum: zaterdag 12 nvember. Nadere berichten vlgen. Intrducees zijn welkm. te sluiten tt in de late uurtjes. De Night f Freedm is een initiatief dat is genmen vanuit de Stuurgrep Landelijk Jngerenbeleid. Hier zitten zwel leden van de VVD, JOVD, jngteldersstichting als de bestuurdersvereniging in. De stuurgrep heeft nagedacht ver he we gezamenlijk met de JOVD een fllw up kunnen geven aan de ledenwervingsacties in studentensteden aan het begin van het nieuwe studiejaar. Er is behefte aan een inhudelijke en feestelijke ntmeting tussen liberale jngeren en dit heeft dus geresulteerd in de Night f Freedm. Het festival staat pen vr alle liberale jngeren. Als je als lid iemand mee neemt die ng geen JOVD f VVD lid is, ntvangen jullie bij de ingang een hippe gadget. De minimumleeftijd is 18 jaar. Vr meer infrmatie kijk p de website: Of vlg ns p Twitter: NightOfFreedm Naar de Tp: Liberaal Publiek met Halbe Zijlstra Helpt Hulp? (2) litiek cafés plaatsvinden te Den Haag (12-9), Utrecht (3-10) en Amsterdam Discussie - VVD Internatinaal rganiseert met steun van de Natinale Cmmissie vr Internatinale Samenwerking en en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) het prject Helpt Hulp?. Thema is de Eurpese samenwerking vr ntwikkelingssamenwerking. Het prject bestaat uit een reeks plitiek cafés en een sympsium. Plitiek Cafés Op 5 september zal het eerste plitiek café van Helpt Hulp? plaatsvinden te Leiden. Te gast is VVD Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé, wrdverder ntwikkelingssamenwerking. In september en ktber zullen ng p- (17-10). Op zal een sympsium in Den Haag plaatsvinden. Het prject zal wrden afgeslten met een deelsessie tijdens de Algemene Vergadering van Tijdens deze bijeenkmsten zullen naast VVD Kamerleden k diverse plitici uit nder meer België, Denemarken, Duitsland, Zweden en het Verenigd Kninkrijk hun visie geven p ntwikkelingssamenwerking en Eurpese samenwerking f het gebrek hieraan p dit gebied. Onder andere de thema s begrtingssteun, de milleniumdelen, de rl van de Eurpese Unie, veiligheid, handel en demcratisering zullen de revue passeren gedurende deze bijeenkmsten. De VVD ndigt al haar leden uit m mee te discussieren tijdens deze bijeenkmsten. Meer infrmatie? Tijden, lcaties en meer infrmatie ver de verschillende thema s die tijdens de plitiek cafés en het sympsium besprken zullen wrden is te vinden p en internatinaal.vvd.nl Bijeenkmst - Liberaal Publiek rganiseert p dinsdag 27 september een bijeenkmst met Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De bijeenkmst bestaat uit twee delen. Halbe Zijlstra gaat eerst in p de visie van het kabinet p het hger nderwijs, cultuur en zijn werkzaamheden als staatssecretaris. He krijgen we deze sectren p tpniveau en welke uitdagingen liggen vr ns? Het tweede gedeelte van de avnd gaat ver benemingen van persnen p publieke functies en welke belang/rl plitieke partijen hierin hebben. Vervlgens is er een discussie met de aanwezigen. De avnd wrdt afgeslten met een netwerkbrrel. De avnd begint m 20.30u t/m in de Haagse Lbby (Spui 68, Den Haag p de 10e etage van het Biblitheekcmplex vr het Stadhuis).. Graag aanmelden vr deze avnd via

11 PARTIJ 11 Een tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers Liberale visie - Het Gemeenschappelijk Landbuwbeleid (GLB) binnen de Eurpese Unie (EU) zal veranderen vr de peride Vr de partijcmmissie Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit (LNV) reden geneg vr het tijdig vaststellen van een liberale visie. Hiervr wil de partijcmmissie de kmende tijd graag van gedachten wisselen met agrarische ndernemers en andere belangstellenden, al dan niet VVD-lid. Z kmen dit najaar de nderwerpen schaalvergrting in de melkveehuderij en de kansen vr bibased ecnmy in de landbuw aan de rde. Vragen Laat ik eerst vrinfrmatie geven ver het nieuwe GLB en de vragen die meten wrden beantwrd vrdat überhaupt iets zinnigs kan wrden gezegd ver de invulling van het nieuwe beleid: 1. Wat wrdt het ttale bedrag van de EU begrting na 2013? 2. Wat wrdt het aandeel landbuw binnen deze begrting? 3. Wat wrdt de verdeling van de landbuwmiddelen binnen de lidstaten? 4. Wat wil Nederland met de EU landbuwgelden? Het enige beleid Opvallend is dat in discussies ver de tekmst van het GLB men vaak is geneigd m direct de laatste vraag te behandelen, terwijl antwrden p de eerst drie vragen juist hiervr ndig zijn. De GLB-middelen (ttale budget: 43 miljard eur) maken ruim 40 prcent uit van het ttale EU-budget, maar andere kant slechts 0,33 prcent van het Brut Binnenlands Prduct van de gehele EU. Het GLB is dan k het enige beleid waarvr de EU een gemeenschappelijk budget kent.. Gelijk huden Gezien de ecnmische meilijke tijden wil een ruime meerderheid van het Eurpees Parlement het EUbudget vr het GLB gelijk huden, met hierbij een z grt mgelijk aandeel van de zgenaamde eerste pijler. Deze pijler staat vr een rechtstreekse steun aan landbuwers via een basispremie per hectare. Deze wrdt dan aangevuld met een betaling vr extra diensten (zals hutwallen, natuurbeheer en keienweiden). Een ander deel van dat budget wrdt gevrmd dr de tweede pijler: gelden uit het GLB die niet direct bij de beren terechtkmen, maar wrden gebruikt vr plattelandsntwikkeling f andere stimuleringsregelingen vr de landbuw. Deze pijler vr het EU-plattelandsbeleid is p zich een prima instrument, maar zij met wel zijn gebaseerd p duidelijke delen, en dus niet p vage duurzaamheidseisen znder transparante partijen. Anders lpen we het risic dat zelfs duurzame tmaten en kippen steun kunnen krijgen. Daarnaast verhgt het gebrek aan transparantie de kans p misbruik van EU-gelden binnen de agrketen. Bvendien: zu deze tweede pijler belangrijker wrden, dan zuden deze GLB-middelen zich k meer verplaatsen van Nrd- naar Zuid- Eurpa. De reden hiervr is dat de Nrd-Eurpese landen efficiënter en grtschaliger landbuw wrdt bedreven. Dier- en vedselcrisissen Sinds het bestaan van het GLB, is de Nederlandse begrting met 72 prcent tegenmen. Ok andere lidstaten hebben, gemiddeld genmen, een aanzienlijke grei laten zien. De EU-begrting blijft echter gelijk. Hierdr kan in kmende jaren steeds minder wrden verwacht dat er uit de GLB-middelen geld wrdt gevnden vr het financieren van mgelijke nieuwe dier- en vedselcrisissen. Marktaandeel De ttale sm van de EU-gelden uit het GLB vr de Nederlandse landbuw maakt met 1 miljard eur slechts 1,5 prcent uit van de ttale prductiewaarde. He er k zal wrden gestuurd vanuit Brussel, de gewne markt zal vr de Nederlandse landbuw vele malen belangrijker zijn dan de plitieke gelden vanuit de EU. Dient er iets te veranderen, dan meten in ieder geval de betalingen uit de EU uitsluitend terecht te kmen bij de agrarische ndernemers. Belangrijk hierbij is dat de agrarische ndernemers meer vrijheid krijgen. De samenleving stelt veel eisen aan de agrarische sectr. Waarm zu deze sectr daar k niet vr gecmpenseerd kunnen wrden? Een ged idee zu een integratie kunnen zijn tussen enerzijds het nieuwe GLB en anderzijds de innvaties in de bibased ecnmy, zals alternatieve energiewinning (zn en bigas). Eerlijk speelveld Al met al wil de VVD een eerlijk speelveld vr de agrarische ndernemers. Dus geen natinale eisen bven de al talrijke regels van de EU. Of allerlei verplichte taken m aanspraak te kunnen maken p GLB-gelden; iets dat bvendien alleen maar leidt tt meer bureaucratie. Agrarische ndernemers meten daarm een perspectief krijgen p hun tekmst. Alleen dan kan er verantwrd wrden geïnvesteerd in zaken als duurzaamheid, milieu en grei. Jan Klink, secretaris partijcmmissie LNV Pensienen: flexibele rbuustheid Verhging - Centraal p de VVD-Partijraad die p 18 juni werd gehuden in Ede, staat het Nederlandse pensienstelsel en het recente Pensenakkrd tussen de sciale partners. Het Nederlands AOW-pensien is gebasseerd p het zgeheten mslagstelsel waarbij niet-pensiengerechtigden premies betalen die meteen wrdt uitbetaald aan pensiengerechtigden. Dit systeem dateert ng uit de tijd van vadertje Drees en is p zich een ged functinerend systeem ware het niet dat veranderingen nu meer dan ndzakelijk zijn. Enkele cijfers Ten eerste m de gewijzigde verhuding tussen werkenden en gepensineerden. Staan in 1950 p iedere gepensineerde maar liefst 7 premiebetalende burgers, inmiddels is dit veranderd in de verhuding 1:4. En in 2040 wrdt dit zelfs 1:2. Ten tweede m de gestegen levensverwachtingen. Was in 1950 de levensverwachting vr een 65-jarige Nederlander ng 14,7 jaar. Nu is dit 19,6 jaar en zal dit in 2040, naar verwachting, 22,1 jaar wrden. Deze ntwikkeling zrgt er vr dat nu al 30 prcent van alle AOW-premies wrden betaald uit de algemene belastingpbrengsten (en niet alleen uit de speciale AOW-premie in de eerste schaal). In 2040 zal dit zelfs 60 prcent zijn. verhaal achter de cijfers Prfessr Casper de Vries, hgleraar mnetaire ecnmie in Rtterdam, legt tijdens de Partijraad de nadruk p de enrme kwaliteit van het huidige stelsel (waarbij k rekening wrdt gehuden met de pensienpbuw naast de AOW) en wijst de aanwezigen p de grte vrdelen van cllectieve pensiencntracten; deze zijn misschien niet in lijn met de VVD-gedachte, maar hebben zich wel bewezen in de praktijk. De Vries pleit niettemin vr enige veranderingen, zals de mgelijkheid van demtie: waarm meten mensen steeds meer salaris gaan verdienen? Zu het juist niet heel ged zijn als mensen richting hun 65e een lagere functie accepteren - inclusief een lager salaris. Z blijft hun ervaring vr het bedrijf behuden znder dat ze p tp-niveau meten blijven presteren. Het pensienakkrd Henk Kamp, Minister van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, hudt een meer plitiek verhaal en verklaart zich vrstander van het nieuwe pensienakkrd mdat het ude, wat hem betreft, te kenellend is. Met het nieuwe akkrd kunnen de sciale partners per ca kiezen tussen vasthuden aan een systeem van meer zekerheid f een systeem vr meer rendenemnt waarbij meer wrdt belegd in aandelen. Kamp blijkt zelf meer vrdelen te zien in het laatste: ndanks twee ngekende financiële crises in één decennium, is in de pensiensecr meer rendement gemaakt dan als het geld p een spaarrekening zu zijn gezet. Het meest pvallende punt in het nieuwe akkrd is de verhging van de pensienleeftijd naar 67 (en mgelijk 68 in 2040 als de verwachte levensverwachting dit ndig maakt). Het akkrd is redelijk flexibel, z geeft Kamp aan, mdat mensen de mgelijkheid krijgen m eerder te stppen (met een lager pensien) f langer dr te gaan (met daarna een hger pensien). Verder vertelt hij dat de AOW met 0,6 prcent per jaar zal stijgen en dat er een inkmensafhankelijke heffingskrting kmt als je alleen AOW hebt, f slechts een klein aanvullend pensien. Hierdr kan de premie stabiel blijven p het huidige (hge) niveau. Omdat de feitelijke leeftijd waarp mensen in Nederland mmenteel stppen met werken, p 61,5 jaar ligt (en natuurlijk veel te laag is), staat Kamp k een aantal maatregelen vr m uderen flexibeler te maken p de arbeidsmarkt. Allleen met deze flexibilisering kan het pensienstelsel rbuust wrden gehuden. Discussie Als reactie p de inleidingen wrdt vanuit het publiek vragen gesteld ver de psitie van buitenlandse werknemers en ZZP-er s. Zij buwen geen f weinig pensien p en kunnen dus heel sterk cncurreren met bedrijven, die 15,7 prcent van de lnsm aan pensienpremie meten pbrengen. Een ander zrgpunt is de input van de vakbnden. Veelal bevlkt dr uderen behartigen zij een gekleurde mening, terwijl zij zich wel prfileren als vertegenwrdigers van alle generaties. Een derde nderwerp dat in discussie naar vren kmt, is de ndzaak vr werknemers m interessant te blijven vr de werkgever. Berepsgrepen veranderen steeds vaker van karakter f verdwijnen zelfs vlledig. Je met daar als werknemer én werkgever tijdig p inspringen. Bij de aanwezigen zijn veel leden van de Tweede Kamer aanwezig. Hiernder k Ineke Dezentjé Hamming. Als wrdverder pensienen binnen de Tweede Kamer heeft zij die dag dr de partijraad in ieder geval veel gede adviezen meegekregen vr haar werkzaamheden in Den Haag. Peter Lamberts Lid Presidium Partijraad

12 Services withut limits Wij heten u van harte welkm bij de Htels van Oranje; een uniek resrt aan de Nederlandse kust. Een plek waar vrstelijke gastvrijheid en een stijlvlle ambiance u marmen vr zwel uw verblijf met vrienden en familie als uw zakelijke bijeenkmsten. Karakteristiek vier- en vijfsterren htel aan de Nrdwijkse kust in particulier eigendm met 288 luxueuze htelkamers Centraal gelegen tussen Amsterdam, Schiphl, Leiden en Den Haag Ruim uitgeruste zalen al vanaf 5 persnen tt 2500 persnen Vier verschillende restaurants en twee sfeervlle bars en Beachclub O., allen met zeezicht Exclusief strandpaviljen Beachclub O. is het gehele jaar gepend vr zwel frmele als infrmele feesten, diners en bijeenkmsten Ruime parkeergelegenheid p eigen terrein f privé parkeergarage 1500 m2 Wellness area, inclusief subtrpisch glfslagbad en verschillende saunafaciliteiten. Verkzen tt beste wellness van Zuid-Hlland. Vlg ns p: Kningin Wilhelmina Bulevard GV Nrdwijk aan Zee Website Telefn

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Krte mschrijving werkvrm Aan de hand van enkele fragmenten leren uw leerlingen wat de huidige financiële en plitieke situatie in Griekenland is. Leerdel Leerlingen weten

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM

POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM POLITIEK EN IK? 3 DE GRAAD LO 1 STE GRAAD A-STROOM + B-STROOM INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Delgrep Duur Materiaal Delstellingen 3 de graad lager nderwijs en 1 ste graad A-strm + B-strm 2 u Dit materiaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Ingediende moties Politieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht

Ingediende moties Politieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht Ingediende mties Plitieke Ledenraad 12 mei 2013 te Utrecht 1. Mtie Den Haag (Terphuis): Effectieve waarbrgen en verbeterpunten in het asielbeleid Plitieke Ledenraad van PvdA bijeen p 12 mei 2013 te Utrecht

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie