PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I Het groothandelsbedrijf Rijnsweert wil de onderstaande bedrijfsgegevens over het boekjaar 2013 uitdrukken in enige kengetallen. - Voorraden (tegen inkoopprijs) op 1 januari op 1 juli op 31 december Totaal van de verkopen op rekening in Contante inkopen en verkopen kwamen niet voor. - De brutowinst bedroeg gemiddeld 20% van de verkoopprijzen. 1. Bereken de gemiddelde voorraad in Bereken (in één decimaal nauwkeurig) de omzetsnelheid van de voorraad in Bereken over 2013 de gemiddelde opslagduur van de voorraad. Deze opslagduur wordt uitgedrukt in een geheel aantal dagen; het jaar wordt gesteld op 365 dagen. Proefexamen PB Bedrijfseconomie 1/8

3 Opgave II Onderstaande advertentie stond recentelijk in enkele kranten. Uw lening wordt bij ons discreet en snel geregeld! - Voor auto, boot, caravan of woningverbetering tot ,-. - Desgewenst bij u thuisbezorgd. - Meestal kwijtschelding bij overlijden. - Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. - Maatwerk naar persoonlijke omstandigheden. PERSOONLIJKE LENING Bedrag in handen Te betalen per Effectieve rente op Theoretische Rente per maand maand jaarbasis looptijd ,- 266,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 503,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 738,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 975,- 6,9% 0,561% 180 mnd 2e HYPOTHEEK Bedrag in Per maand zonder Per maand met Effectieve rente handen belastingvoordeel belastingvoordeel op jaarbasis Rente per maand ,- 247,- 118,- 6,9% 0,561% ,- 415,- 199,- 6,9% 0,561% ,- 583,- 279,- 6,9% 0,561% Aflossingsvrij. Voorbeelden per maand met belastingvoordeel bij 52% IB, alleen bij besteding voor eigen woning en tuin. DOORLOPEND KREDIET Bedrag in handen Te betalen per Effectieve rente Theoretische Rente per maand maand op jaarbasis looptijd ,- 240,- 6,9% 0,561% 147 mnd ,- 340,- 6,9% 0.561% 147 mnd ,- 540,- 6,9% 0,561% 147 mnd ,- 840,- 6,9% 0,561% 147 mnd Flexwerkers die lenen!! Vanaf nu kan dat bij ons. bron: naar een advertentie 4. Bereken het totale bedrag dat aan rente betaald wordt als iemand een persoonlijke lening van ,- afsluit met een looptijd van 180 maanden. 5. Toon met behulp van een berekening aan dat op basis van samengestelde interest een rente van 0,561% per maand overeenkomt met (afgerond) 6,9% per jaar. 6. Welk verschil bestaat er tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet? Proefexamen PB Bedrijfseconomie 2/8

4 Opgave III Doornbos N.V. heeft voor de financiering van haar activa gebruik gemaakt van een 6% hypothecaire lening en een 7% onderhandse lening. Van de 6% hypothecaire lening is het volgende gegeven: - jaarlijks op 1 januari wordt de interest achteraf betaald. Tevens wordt op deze datum ,- afgelost; - na de aflossing op 1 januari 2013 bedraagt de schuld ,-. Van de 7% onderhandse lening is het volgende bekend: - de 7% onderhandse lening wordt afgelost met gelijkblijvende annuïteiten van ,-; - de betaling van deze annuïteit vindt jaarlijks plaats op 31 december; - op 31 december 2013 bedraagt de schuld na betaling van de annuïteit ,-. 7. Bereken de uitgaven in 2014 die verbonden zijn aan de 6% hypothecaire lening. 8. Maak het aflossingsplan van de 7% onderhandse lening voor de jaren 2014 tot en met 2016 (alle bedragen mogen afgerond worden op gehele euro's). 9. Bereken het totale bedrag dat op de resultatenbegroting van 2014 van Doornbos N.V. vermeld wordt in verband met de 6% hypothecaire lening en de 7% onderhandse lening. Proefexamen PB Bedrijfseconomie 3/8

5 Opgave IV Van Zomeren N.V. wil per 1 januari 2013 een liquiditeitsbalans samenstellen en daarmee liquiditeitskengetallen berekenen. 10. Noem twee liquiditeitskengetallen die met behulp van een liquiditeitsbalans kunnen worden berekend. Op een liquiditeitsbalans wordt het eigen vermogen boven het vreemd vermogen geplaatst. 11. Geef hiervoor de verklaring. Voor de beoordeling van de liquiditeit kan men naast een liquiditeitsbalans ook een liquiditeitsbegroting gebruiken. 12. Noem een verschil tussen een liquiditeitsbalans en een liquiditeitsbegroting. Van Zomeren wil de vaste activa alleen met hun boekwaarden op de liquiditeitsbalans vermelden. Van enkele vaste activa moeten de boekwaarden nog worden berekend. - Het terrein heeft een waarde van ,-. Op het terrein wordt niet afgeschreven. - De gebouwen zijn per 1 januari 2002 aangeschaft voor ,-. Ze worden in 50 jaar met gelijke bedragen afgeschreven. - De machines zijn per 1 januari jaar in gebruik. De aanschaffingsprijs bedroeg ,-. De installatiekosten waren ,-. De machines worden afgeschreven met 25% van de boekwaarde per gebruiksjaar. - Op 1 januari 2013 is de boekwaarde van de inventaris , Bereken de boekwaarden van de gebouwen en de machines per 1 januari Proefexamen PB Bedrijfseconomie 4/8

6 Opgave V Meubelland N.V. te Middelharnis koopt meubels van verschillende fabrikanten in binnen- en buitenland en levert deze rechtstreeks aan consumenten. Over 2013 zijn van Meubelland N.V. de volgende samengevatte balansen per 1 januari, 1 juli en 31 december gegeven (bedragen in miljoenen euro's). 1/1 1/7 31/12 1/1 1/7 31/12 Vaste activa 10,2 10,1 10,5 Eigen vermogen 14,2 14,6 14,7 Vlottende activa 16,6 17,2 17,3 Vreemd vermogen 12,9 11,9 12,1 Liquide middelen 0,3 0,2 0,1 Winstsaldo 1,0 1,1 Totaal 27,1 27,5 27,9 Totaal 27,1 27,5 27,9 14. Wat is het kenmerkende verschil tussen vaste activa en vlottende activa? De vergoeding aan de eigenaren voor het verschaffen van eigen vermogen is in het algemeen afhankelijk van de behaalde winst. De verschaffers van vreemd vermogen krijgen meestal een vaste vergoeding. 15. Noem nog twee verschillen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. 16. Noem twee mogelijke oorzaken van de stijging van de balanspost Eigen vermogen van Meubelland in Meubelland berekent het gemiddeld vermogen in een halfjaar door het gemiddelde te nemen van de vermogensbedragen aan het begin en aan het einde van dat halfjaar. De onderneming rekent de in 2013 behaalde winst tot het eigen vermogen. Het gemiddeld eigen vermogen van Meubelland bedraagt in , Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen (REV) in 2013, afgerond op tenminste 1 decimaal. 18. Bereken het gemiddeld vreemd vermogen in Het vreemd vermogen kostte in het 1 e halfjaar gemiddeld 7,5% per jaar en in het 2 e halfjaar gemiddeld 8,0% per jaar. 19. Bereken de kosten in euro's van het gemiddeld vreemd vermogen in Bereken de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen (IVV) in 2013, afgerond op tenminste 1 decimaal. 21. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen (RTV) in 2013, afgerond op tenminste 1 decimaal. EINDE EXAMEN Proefexamen PB Bedrijfseconomie 5/8

7 UITWERKINGEN EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie 1. ( ) : 2 = Omzetsnelheid van de voorraad = = = 5,6 3. * 365 dagen = 65 dagen x = = Bewijs: = ,069 = 1, => klopt 6. Bij een doorlopend krediet wordt met de kredietnemer overeengekomen tot welk limietbedrag deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die verschuldigd is over het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het debetsaldo toegevoegd. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen. Een persoonlijke lening is een lening waarbij de kredietnemer in één keer de beschikking krijgt over het kredietbedrag tegen een vast rentepercentage waarbij geen mogelijkheid is tot een tussentijdse opname. Aflossing geschiedt door vaste termijnbedragen gedurende de looptijd van de lening. 7. Aflossing + rente % x = Schuld 1/1 Interest Aflossing Schuld ( ) x 6% = % lening = = Current ratio - Quick ratio - Werkkapitaal 11. Volgens de Wet op de jaarrekening dient het vermogen op de balans aflopend gerangschikt te worden te worden naar de duur dat dit vermogen beschikbaar is in de onderneming. Omdat Eigen vermogen Uitwerkingen proefexamen PB Bedrijfseconomie 6/8

8 als permanent vermogen wordt aangeduid en Vreemd vermogen op enig moment opeisbaar is, zal Eigen vermogen boven het Vreemd vermogen worden geplaatst. 12. Liquidatiebalans: geeft informatie op één bepaald moment geeft informatie over bezittingen en schulden Liquiditeits begroting: geeft informatie gedurende een bepaalde periode. geeft informatie over geschatte ontvangsten en uitgaven. 13. Gebouwen: x 11 = = Machines: x 0 5 = Het kenmerkende verschil zit in de duur dat de activa in het bedrijf aanwezig is. Voor vaste activa is dit langer dan 1 jaar of gedurende meer dan één productieproces. Vlottende activa korter dan 1 jaar of één productieproces. 15. EV: permanent aanwezig VV: tijdelijk aanwezig EV: risicodragend vermogen VV: risicomijdend vermogen EV: geeft zeggenschap VV: is schuldeiser Uitgifte aandelen - Herwaardering vaste activa (winstreservering is fout; het winstsaldo staat nl. apart vermeld) 17. REV = x 100% = 7,2% = (12,4 + 12) : 2 = 12,2 miljoen e helft: ½ x 7,5% x = e helft: ½ x 8,0% x = (. 19) x 100% = 7,7% (.18) (.) (. 19) x 100% = 7,4% (.) (.18) Uitwerkingen proefexamen PB Bedrijfseconomie 7/8

9 PUNTENTELLING Totaal 50 EINDE Uitwerkingen proefexamen PB Bedrijfseconomie 8/8

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet

Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m p t i e f krediet. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de situaties

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie