Financiële rekenkunde Examennummer: Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Financiële rekenkunde Examennummer: Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten) - 5 open vragen (maximaal 40 punten) - een case met 5 open vragen (maximaal 40 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Programmeerbare rekenmachine. - Interesttafels Financiële rekenkunde. Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (20 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 2 punten. 1. Mark Snel sluit bij een bank een lening van 4.000,-. Er wordt 8% enkelvoudige interest per jaar berekend over de volle duur van de 36 maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt na 1 maand. De berekende interest wordt bij het sluiten van de lening ingehouden. Hoeveel bedraagt de werkelijke kredietprijs? (Percentage afgerond in 1 decimaal nauwkeurig.) a. 19,5% b. 20,5% c. 21,5% 2. Iemand moet een lening terug betalen op basis van onder meer de onderstaande voorwaarden: 3 x 150,-, welke vervallen na respectievelijk 1 maand, 3 maanden en 5 maanden; 3 x 200,-, welke vervallen na respectievelijk 7 maanden, 10 maanden en 13 maanden; 3 x 300,-, welke vervallen na respectievelijk 16 maanden, 20 maanden en 24 maanden. Hoeveel bedraagt de gemiddelde looptijd van deze termijnen? a. 13,0 b. 13,5 c. 14,0 NCOI Opleidingsgroep 2

3 Financiële rekenkunde - Examennummer maart Ceder BV levert aan Marjan Snoek een droger in huurkoop. De condities zijn: aanbetaling 50,-; 12 termijnen van 55,- waarvan de eerste vervalt een maand na levering en elke volgende termijn een maand later. De in rekening gebrachte kredietprijs bedraagt 18,46 % (enkelvoudig) per jaar op basis van de gemiddelde vervaldag. Hoeveel bedraagt op basis van deze gegevens de contante prijs? (Bedrag afgerond in hele euro s.) a. 600,- b. 625,- c. 650,- 4. Waar is interest een vergoeding voor? a. Achteraf verschuldigd en berekend over het beginkapitaal. b. Achteraf verschuldigd en berekend over het eindkapitaal. c. Vooraf verschuldigd en berekend over het eindkapitaal. 5. Welke van de onderstaande rentepercentages (samengestelde interest) geeft de hoogste interest per jaar? a. 1,1% per maand b. 3,4% per kwartaal c. 6,9% per halfjaar 6. Een bank verkoopt spaarbrieven ten bedrage van 1.000,- die bij afloop 1.462,- opbrengen. De interestvergoeding is hier gebaseerd op 2,75% samengestelde interest per jaar. Wat was de looptijd van de spaarbrieven? a. 13 jaar b. 14 jaar c. 15 jaar 7. Karel Winkel heeft een bedrag op de bank staan tegen 4% samengestelde interest per jaar per jaar. Aan het einde van het 10e jaar wordt 1.730,77 interest bijgeschreven. Hoeveel bedraagt de waarde van zijn spaarsaldo aan het eind van het 10e jaar? (Bedrag afgerond in hele euro s.) a ,- b ,- c ,- NCOI Opleidingsgroep 3

4 Financiële rekenkunde - Examennummer maart Joost Hartog heeft een kapitaal van gedurende 20 jaar op een spaarrekening laten staan tegen samengestelde intrest. De eerste 5 jaar vergoedde de bank 2%, daarna 7 jaar lang 3% en vervolgens gedurende 8 jaar 4%. Na 20 jaar kon Joost over 9.663,43 beschikken. Hoe groot was het bedrag dat Joost aan het begin van de 20 jaar heeft gestort? (Bedrag afgerond in hele euro s.) a ,- b ,- c ,- 9. Merel Maas heeft een schuld van ,-, die onder berekening van 6% samengestelde interest per jaar wordt terugbetaald met 20 jaarlijkse gelijkblijvende annuïteiten. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse annuïteit als deze aan het einde van een jaar wordt betaald? (Bedrag afgerond in 2 decimalen nauwkeurig.) a ,85 b ,24 c , Een acht jaar uitgestelde postnumerando rente bestaat uit 10 jaarlijkse termijnen van 2.400,-. De samengestelde interest bedraagt 5% per jaar. Hoeveel bedraagt de contante waarde van deze rente? a ,95 b ,30 c ,30 4 NCOI Opleidingsgroep

5 Open vragen (40 punten) 1. Sander BV heeft op 1 januari 2013 een schuld van ,- bij de bank. Met de bank maakt de directie een afspraak om de schuld als volgt te verrekenen: Sander BV betaalt met ingang van 1 januari 2014 en vervolgens op 1 januari van de volgende 9 jaren 6.800,-. De bank berekent 8% interest per jaar en de totale rente wordt afgerekend op 1 januari Hoeveel rente moet Sander BV op 1 januari 2013 betalen? Laat uw berekening zien. (9 punten) 2. Het verschil tussen enkelvoudige interest en samengestelde interest kan worden weergegeven met de formules voor de eindwaarden. Geef de formules voor de eindwaarde van een kapitaal bij enkelvoudige interest en samengestelde interest en geef daarbij kort en bondig het verschil aan. (8 punten) 3. Franka Gaasbeek zet op 1 januari 2011 een bedrag van ,- op een bankrekening tegen 2% interest per jaar en voegt daaraan op 31 december 2011, 31 december 2012 en 31 december 2013 een bedrag van 5.000,- aan toe. Vanaf 31 december 2014 zal Franka jaarlijks 5.000,- van de rekening opnemen. Hoeveel bedraagt het saldo van Franka per 31 december 2020 na de opname? Laat uw berekening zien. (9 punten) 4. Geef een beschrijving van een annuïteit en geef daarbij aan welk verband er is tussen aflossingsbestanddelen in de opeenvolgende jaren. (8 punten) 5. Omschrijf de begrippen nominale waarde en rentabiliteitswaarde. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 5

6 Case: Onderneming Haanstra BV (40 punten) Onderneming Haanstra BV besluit met ingang van 1 januari 2008 bij de huisbankier een lening op te nemen van ,-. De bank heeft deze lening verstrekt op basis van 6% samengestelde interest per jaar. De aflossing dient plaatst te vinden in 10 jaarlijks gelijkblijvende termijnen, waarvan de eerste moest worden betaald op 1 januari De effectieve interestvoet bedraagt 7% per jaar. Na betaling van het bedrag aan aflossing en interest per 1 januari 2014 wil Haanstra BV de resterende schuld voldoen door gedurende de eerstvolgende 8 jaren een gelijkblijvende postnumerando annuïteit met de eerste betaling op 31 december Het interestpercentage blijft 6%. De bank stelt als aanvullende voorwaarde dat bij de annuïtaire lening een aflossingspremie moet worden betaald, waardoor de rentabiliteitswaarde op 1 januari 2014 bij de annuïtaire lening gelijk wordt met die van de oorspronkelijke lening. Vragen bij de case: 1. Hoeveel bedraagt de rentabiliteitswaarde van het restant van lening op 1 januari 2014 na betaling van rente en aflossing? Laat uw berekening zien. (7 punten) 2. Hoeveel bedraagt de te betalen gelijkblijvende annuïteit per 31 december 2014? Laat uw berekening zien. (9 punten) 3. Hoeveel bedraagt de rentabiliteitswaarde van de resterende schuld op 1 januari 2014 na omzetting tot de annuïtaire lening? Laat uw berekening zien. (7 punten) 4. Hoeveel bedraagt de aflossingspremie op de annuïtaire lening? (Bedrag afronden in 2 decimalen nauwkeurig.) Laat uw berekening zien. (8 punten) 5. Hoeveel bedraagt de schuldrest na betaling van de 7e annuïteit? Laat uw berekening zien. (9 punten) NCOI Opleidingsgroep 6

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Sparen en beleggen Examennummer: 73220 Datum: 15 september 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Financiële algebra. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.02 26 april 2011

Financiële algebra. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.02 26 april 2011 Financiële algebra Wilfried Van Hirtum Versie 1.02 26 april 2011 Copyright 2011 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden mits

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie