a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I."

Transcriptie

1 Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in december aangeschaft:. nieuwe auto s , op krediet. accessoires , contant. inventaris , contant. Aan betalingsmiddelen is op 1 januari , aanwezig. De beide dames brengen samen een vermogen in van ,. Het gebouw waarin ze werken is gehuurd. Met de bank is afgesproken dat op de rekening courantrekening maximaal , rood mag worden gestaan. a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. De dames willen voor het eerste halfjaar van 2006 een liquiditeitsbegroting opstellen. Daarvoor zijn de volgende gegevens verzameld:. Verwachte verkopen: 1 e kwartaal , 2 e kwartaal , De verkopen zijn voor de helft op krediet en voor de helft tegen contante betaling. De klanten die op krediet kopen, betalen steeds na twee maanden. De verkopen zijn regelmatig over een kwartaal verdeeld.. Verwachte inkopen: 1 e kwartaal , 2 e kwartaal , De leveranciers geven steeds 3 maanden krediet.. Aan diverse kosten wordt 8.000, per maand betaald.. Er zal in het tweede kwartaal , geinvesteerd, waarvan viervijfde deel in dat kwartaal betaald wordt en de rest in juli De inventaris wordt in 5 jaar geheel afgeschreven.. De dames De Wilde en Timmer nemen ieder elke maand 2.000, op in contanten voor prive uitgaven. b. Stel de liquiditeitsbegroting voor het eerste en het tweede kwartaal van 2006 samen: gebruik bijlage II. De brutowinstopslag is 25% van de inkoopprijs.

2 c. Stel de resultatenbegroting samen voor het eerste kwartaal van 2006: gebruik bijlage III die bij deze opgave hoort. Opdracht 1: bijlage I Beginbalans Balans 1 januari 2006 Vaste activa... Eigen vermogen... Vlottende activa... Lang vreemd vermogen... Liquide middelen... Kort vreemd vermogen Bijlage II Ontvangsten: Luiquiditeitsbegroting 1 e kwartaal 2 e kwartaal Contante verkopen Debiteuren Totaal ontvangsten Uitgaven: Crediteuren Diverse kosten Investeringen Prive Totaal uitgaven Mutatie luiquide middelen......

3 Beginsaldo liquide middelen Eindsaldo liquide middelen Bijlage III Resultatenbegroting Omzet... Inkoopwaarde van de omzet... Brutowinst... Overige kosten: Totaal overige kosten... Netto resultaat...

4 Opdracht 2 De Vrolijke Tuinkabouter Handelsonderneming De Vrolijke Tuinkabouter wil een liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting voor het eerste kwartaal van 2006 maken. Daarvoor zijn deze gegevens verzameld. Positief saldo liquide middelen op 1 januari , Werkelijke omzet: oktober , november , december , Verwachte omzet: januari , februari , maart Werkelijke inkopen: oktober , november , december , Verwachte inkopen: januari , februari , maart , De verkopen zijn voor 80% op rekening en voor 20% contant. De krediettermijn van debiteuren bedraagt twee maanden. De inkopen zijn geheel op rekening. De krediettermijn van crediteuren is 1,5 maanden. De inkopen zijn binnen een maand regelmatig gespreid. Een deel van het magazijn is verhuurd voor 6.000, per jaar. De huur wordt vooruitontvangen op de eerste dag van elk kwartaal. Aan lonen wordt elke maand 4.000, betaald. De sociale lasten zijn 30% van de betaalde lonen en worden aan het einde van elk kwartaal betaald. Het vakantiegeld is 9.000, per jaar en wordt in mei uitbetaald. De verkoopkosten zijn 4% van de omzet in een bepaalde maand en worden steeds de volgende maand betaald. De afschrijvingskosten bedragen 300, per maand. In maart 2006 wordt aan investeringen 8.000, betaald. In februari 2006 wordt 3.000, aan winstbelasting betaald.

5 Op 31 maart wordt 4.000, op een lening afgelost. Op die datum worden ook de interestkosten van deze lening over het eerste kwartaal achteraf betaald: 3.600,. De overige kosten bedragen , per jaar. Deze kosten ontstaan regelmatig gedurende een jaar. De overige kosten worden in het eerste tot en met het vierde kwartaal betaald in de verhouding 2 : 3 : 2 : 5. In maart zal een bestelauto met een boekwaarde van 3.000, contant worden verkocht voor 3.600, Op 1 februari 2006 zal een nieuwe lening worden opgenomen van ,. Het bedrag wordt op de rekening bij de postbank gestort. De interestkosten van deze lening bedragen 500, per maand. De betaling van deze interest vindt elk jaar achteraf plaats op 31 januari. De brutowinst bedraagt 30% van de omzet. Vragen: a. Stel de liquiditeitsbegroting voor het eerste kwartaal van 2006 samen. b. Stel de resultatenbegroting voor het eerste kwartaal van 2006 samen.

6 Opdracht 3 Klein Grut Handelsonderneming Klein Grut sluit op 1 november 2005 een 6% lening van ,. De rente wordt elk half jaar achteraf betaald op 1 mei en 1 november. Op 1 mei van elk jaar wordt , afgelost, voor de eerste keer op 1 mei a. Bereken welk bedrag in totaal op de liquiditeitsbegroting van 2006 staat naar aanleiding van deze gegevens. b. Bereken welk bedrag in totaal op de resultatenbegroting van 2006 staat naar aanleiding van deze gegevens. c. Noem 2 (verschillende) voorbeelden van uitgaven die geen kosten zijn. d. Noem 2 (verschillende) voorbeelden van kosten die geen uitgaven zijn. e. Noem een voorbeeld van een ontvangst die geen opbrengst is. f. Noem een voorbeeld van een opbrengst die geen ontvangst is.

7 Uitwerkingen Opdracht 1 De dames De Wilde en Timmer Bijlage I Beginbalans Balans 1 januari 2006 Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Lang vreemd vermogen Liquide middelen Kort vreemd vermogen Bijlage II Ontvangsten: Luiquiditeitsbegroting 1 e kwartaal 2 e kwartaal Contante verkopen Debiteuren Totaal ontvangsten Uitgaven: Crediteuren Diverse kosten Investeringen Prive Totaal uitgaven Mutatie luiquide middelen Beginsaldo liquide middelen Eindsaldo liquide middelen

8 Bijlage III Resultatenbegroting Omzet (= 125%) Inkoopwaarde van de omzet (= 100%) Brutowinst (= 25%) Overige kosten: Diverse kosten Afschrijvingskosten Totaal overige kosten Netto resultaat Opdracht 2 De Vrolijke Tuinkabouter a. Ontvangsten: Debiteuren E , 1) Contante Verkopen , 2) Verkoop bestelauto 3.600, Lening , Huurontvangst 1.500, + E , Uitgaven: Crediteuren , Lonen , Sociale lasten 3.600, Vakantiegeld Verkoopkosten , 3) Investering 8.000, Belasting 3.000, Aflossing 4.000, Interest (rente) 3.600, Overige kosten , Totaal uitgaven E , Toename liq.middelen , Beginsaldo liq.middelen ,

9 Eindsaldo liq.middelen , 1) 80% x ( ) = ) 20% x ( ) = ) 4% x ( ) = b. Opbrengst verkopen (omzet) Huuropbrengst Verkoopwinst bestelauto Totaal opbrengsten Kosten: Inkoopwaarde van de verkopen Lonen Sociale lasten Vakantiegeld Verkoopkosten Afschrijvingskosten 900 Interestkosten Overige kosten Totaal kosten Netto winst Opdracht 3 Klein Grut a. 1 mei uitgaven: aflossing , rente: , x 6% x 0,5 = , , 1 nov. uitgave: rente: , x 6% x 0,5 = , Aflossing: aflossing is geen kostenpost. b. Rente = , x 6% x 4/ , x 6% x 8/12 = , , = , c. De aflosing op een lening Het betalen van crediteuren De contante aankoop van een machine. Prive opnamen (per kas). d. Afschrijvingskosten Het treffen van een voorziening Rentekosten bijv. over mei die pas in juli betaald worden e. Een aflossing op een uitgeleend bedrag. De ontvangst van een debiteur.

10 f. Een verkoop op krediet. De verhuur van een gebouw, terwijl de huur in een volgende periode ontvangen wordt.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 1 Van handelsonderneming BEA bv, die in één product handelt, zijn de volgende 2 grafieken gegeven. In grafiek 1 wordt de relatie weergegeven tussen de afzet en de totale kosten voor 2009. In grafiek

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Namen : Daphne Vrisekoop & Demi Dolderman. Vak : management & organisatie. School : Gemini College Ridderkerk Klas : 5 havo

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie