Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1

2 Ondernemingsplan Marketingplan Welke producten? Wie is de doelgroep? Wie zijn de concurrenten? Product prijs- distributie promotie - personeel 2

3 Ondernemingsplan Financieel plan Investeringsplan (wat kost het) Financieringsplan (kan ik het betalen) Resultatenbegroting (wat levert het op) Liquiditeitsbegroting (heb ik voldoende liquide middelen) Privé begroting (heb ik voldoende om van te leven) 3

4 Ondernemingsplan Organisatieplan Rechtsvorm (eenmanszaak of bv) Vergunningen Verzekeringen Belastingen Aspecten t.a.v. personeel 4

5 Ondernemingsplan Valkuilen Verkeerde huisvesting Onduidelijke afspraken met financiers Tegenvallende verkopen Klanten die te laat of niet betalen BTW Onenigheid met zakenpartner of leveranciers Gebrekkige administratie Je staat er alleen voor 5

6 Ondernemingsplan 6

7 Opgave 1 In les Uit welke onderdelen bestaat het ondernemingsplan Persoonlijk plan, Marketingplan, Financieel plan, Organisatieplan Noem 3 gegevens die in het persoonlijk plan aan de orde komen. Persoonsgegevens, Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten Noem de 5 P s van de marketingmix Product, Prijs, plaats, promotie, personeel Noem 5 onderdelen van het financieel plan Investeringsplan, Financieringsplan, Resultatenbegroting Liquiditeitsbegroting, Privé begroting 7

8 Opgave 1 In les Op welke vraag geeft de investeringsbegroting antwoord? Hoeveel vermogen is nodig? Op welke vraag geeft het financieringsplan antwoord? Kan ik in de vermogensbehoefte voorzien? Kan ik het betalen? Geef de andere naam voor exploitatiebegroting Resultatenbegroting Noem 4 aspecten die in het organisatieplan naar voren komen. Rechtsvorm, Vergunningen, Verzekeringen, Belastingen Aspecten t.a.v. personeel Bedenk 2 vragen voor de kansverkenner Is er markt voor mijn product? Heb ik voldoende kennis en vaardigheden? Heb ik voldoende financiële middelen? Bedenk 2 valkuilen 8

9 Stappenplan van de kamer van Koophandel 1) Oriëntatie Overdenk je plan en vraag aan anderen wat ze ervan vinden? Wat kan ik wel en wat kan ik (nog) niet? Aan welke knelpunten moet ik gaan werken? 2) Vergunningen Waar moet je allemaal aan voldoen? Waar inschrijven? Welke diploma s? 9

10 Stappenplan van de kamer van Koophandel 3) De markt Trends en ontwikkelingen. Welke concurrenten zijn er Welke samenwerkingspartners? Welke gegevens zijn beschikbaar? Marktonderzoek! Deskresearch Fieldresearch Is er markt voor mijn product? Hoeveel omzet? 10

11 Stappenplan van de kamer van Koophandel 4) Huisvesting Waar? Hoe groot? Wat kost het? 11

12 Stappenplan van de kamer van Koophandel 5) Personeel Het liefst zo weinig mogelijk! Admistratieve verplichtingen CAO - belastingen 6) Rechtsvorm 12

13 Stappenplan van de kamer van Koophandel 7) Financiën Investeringsplan (wat kost het) Financieringsplan (kan ik het betalen) Openingsbalans Exploitatiebegroting (wat levert het op) Privé begroting (heb ik voldoende om van te leven) Liquiditeitsbegroting (heb ik voldoende liquide middelen) 13

14 Stappenplan van de kamer van Koophandel 8) Belastingen 9) Verzekeringen Ondernemen is risico nemen, maar voor sommige risico s is het beter je te verzekeren. Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering Bedrijfsschade verzekering (niet alleen materiele schade) Opstalverzekering (inboedelverzekering) Arbeidsongeschiktheidsverzekering Persoonlijke verzekeringen (zorg) 14

15 Stappenplan van de kamer van Koophandel 10) Aan de slag! 15

16 Opgave 2 In les Noem 5 kwaliteiten waarover een ondernemer moet beschikken Vakkennis, financieel inzicht, doorzettingsvermogen, organisatietalent, besluitvaardigheid, sociale vaardigheden, durf (bereidheid risico s te nemen) creativiteit, innovatief. Wat is een bestemmingsplan? Welke activiteit mag op de locatie plaatsvinden. Wat omvat marktonderzoek voor een startende ondernemer? Het onderzoeken van de branche. Klanten, concurrenten, leveranciers. Wat is het verschil tussen deskreseach en fieldresearch? Deskresearch maakt gebruik van bestaande informatie. Bij fieldresearch wordt nieuwe informatie verzameld door interview en enquêtes. 16

17 Opgave 2 In les Wat houdt de arbowet in? Arbeidsomstandigheden wet die voorschrijft waaraan een ondernemer zich moet houden zodat de werknemers veilig kunnen werken. Noem 2 rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma (VOF) Noem 2 rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid B.V. en N.V. Wat zijn aanloopkosten? Kosten die gemaakt worden voordat de onderneming van start gaat. Wat is een borgstellingskrediet? Een organisatie of een natuurlijk persoon staat borg (wordt aangesproken) voor eventuele schulden. 17

18 Opgave 2 In les Wat houdt durfkapitaal in? Geld dat aan een onderneming wordt uitgeleend met een hoog risico. Wat is fout in de volgende zin: Een resultatenbegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en verwachte kosten. Inkomsten zijn ontvangsten. Het gaat om Opbrengsten en kosten, en niet om ontvangsten. Welke schade dekt een aansprakelijkheidsverzekering? De schade die ontstaat tijdens de uitoefening van het bedrijf. Welke schade vergoedt een bedrijfsschade verzekering? De schade die ontstaat doordat het bedrijf stil ligt vanwege bijvoorbeeld brand en inbraak. 18

19 Opgave 2 In les Welke schade vergoedt een rechtsbijstandverzekering? De kosten van juridische hulp bij conflicten. Wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij een ongeval. De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een regelmatig inkomen uit bij arbeidsongeschiktheid. Noem 3 voordelen van franchising. De naamsbekendheid van de franchiseketen. Kennis en ervaring van de franchiseorganisatie. Gezamenlijke promotie en marktonderzoek. Geef 2 voordelen van het overnemen van een bestaand bedrijf t.o.v. het starten van een nieuwe onderneming. Er zijn al klanten. Er is al bedrijfservaring. De kans van slagen is dus groter. 19

20 Opgave 3 huiswerk Stel de investeringsbegroting op Vaste activa Bestelauto Inventaris Vlottende activa Voorraad Liquide middelen Totaal Bereken het vereiste eigen vermogen Vermogensbehoefte Onderhandse lening Leverancierskrediet Rekening-courantkrediet Vereist eigen vermogen

21 Opgave 3 huiswerk Stel de openingsbalans op 1 januari 2008 Bezittingen Auto Inventaris Voorraad Liquide middelen Vermogen Eigen vermogen Onderhandse lening Crediteuren Bank lening totaal

22 Opgave 3 huiswerk Stel de eindbalans op 31 december 2008 Bezittingen Auto Inventaris Voorraad Debiteuren Liquide middelen Vermogen Eigen vermogen Onderhandse lening Crediteuren totaal Auto: = Inventaris: = Eigen vermogen: Bezittingen schulden = = Het eigen vermogen per 31 december is Het eigen vermogen voor de privé opname is dus = Het eigen vermogen op 1 januari was De winst is dus: =

23 Opgave 4 huiswerk Investeringsplan Inventaris Voorraad Kas Totaal Financieringsplan Benodigde vermogen Banklening Leverancierskrediet Benodigd eigen vermogen

24 Opgave 4 huiswerk Balans Bezittingen 31/12/2008 Vermogen Inventaris Voorraad Liquide middelen Eigen vermogen Leverancierskrediet Bank lening totaal Waarom is het bedrag van de inkopen in 2008 gelijk aan de inkoopwaarde? De voorraad wordt aangevuld. Dan zijn de inkopen gelijk aan de inkoopwaarde. 24

25 Opgave 4 huiswerk Liquiditeitsbegroting 2008 Beginsaldo Ontvangsten Ontvangsten contant Ontvangsten op rekening % * % * * 11/12 Uitgaven Crediteuren (voorraad) Inkopen op rekening Huur Energie Overige kosten Rente Aflossing Privé Eindsaldo % * * 10/12 12 * * 400 8% * / 5 13 *

26 Opgave 4 huiswerk Winst & Verlies rekening 2008 Omzet Inkoop Bruto winst Huur Energie Overige kosten Rente Afschrijvingen Winst

27 Opgave 4 huiswerk Balans Bezittingen Inventaris Voorraad Debiteuren Liquide middelen 31 /12 / Vermogen Eigen vermogen Leverancierskrediet Bank lening totaal Inventaris: beginwaarde afschrijving ( = ) Voorraad: 50% * / 12 = Debiteuren: 1/12 * = Liquide middelen: zie liquiditeitsbegroting Eigen vermogen: begin vermogen + winst privé opnamen ( = ) Banklening: begin lening aflossing ( = 4.000) Leverancierskrediet: 2 /12 * 50% *

28 Opgave 5 huiswerk 28

29 Opgave 5 huiswerk 29

30 Opgave 5 huiswerk 30

31 Opgave 5 Niet huiswerk in les 31

32 Opgave 6 Niet huiswerk in les 32

33 Opgave 6 Niet huiswerk in les 33

34 Opgave 6 Niet huiswerk in les 34

35 Opgave 6 Niet huiswerk in les 35

36 Opgave 7 huiswerk Hulptabel 36

37 Opgave 7 huiswerk liquiditeitsoverzicht jan febr maart april mei juni Ontvangsten Eigen vermogen Contante verkoop Verkoop op rek. Totaal Uitgaven Inventaris Voorraad Inkoop Huur Privé Overige kosten Totaal , , , , , Ontvangsten uitgaven Cumulatief tekort , , , ,82 Het maximum tekort is in maart:

38 Opgave 7 huiswerk Winst & Verlies rekening 1 e half jaar 2008 Omzet Inkoop (60%) Bruto winst (40%) , , ,88 Huur Overige kosten Afschrijvingen Winst ,88 Huur: 2 * Overige kosten: 6 * Afschrijving: / 5 / 2 38

39 Opgave 7 huiswerk Balans Bezittingen Inventaris Voorraad Debiteuren Liquide middelen 31 /6 / , ,18 Vermogen Eigen vermogen Onderhandse lening Crediteuren , ,32 totaal , ,20 Inventaris: beginwaarde afschrijving ( = ) Voorraad: minimum voorraad wordt steeds aangevuld Debiteuren: zie hulptabel bij a Liquide middelen: ,82 (tekort eind juni, liquiditeitsbegroting) Eigen vermogen: begin vermogen + winst privé opnamen ( , = ,88 ) Leverancierskrediet: , ,12 (zie hulptabel bij a) 39

40 Opgave 8 In les Rente 2008: Rente 2008: , ,

41 Opgave 8 In les De voorraad op de beginbalans is , dit is voor 3 maanden. De inkoopwaarde voor januari is dus De omzet is dus (inkoopwaarde) + 40% * (bruto winst) = De omzet gaat elk kwartaal met 10% omhoog. De gewenste voorraad is de inkoopwaarde voor de komende 3 maanden. Aan het eind van de maand wordt is de ingekocht de voorraad dus de verwachte verkoop voor 3 maanden later. (januari van april, februari van mei enz.) 41

42 Opgave 8 In les Alle verkopen worden contant betaald. Voor de inkopen is de krediettermijn 2 maanden. De liquide middelen op de beginbalans zijn Alleen in het eerste kwartaal is er een tekort. Het maximum van wordt niet overschreden. 42

43 Opgave 8 In les Winst & Verlies rekening 2008 Omzet Inkoop Bruto winst (40%) Loonkosten Overige exploitatiekosten Afschrijving winkel Afschrijving inventaris Afschrijving auto Rente hypotheek Rente onderhandse lening Rente rekening-courantkrediet Winst Omzet = contante verkoop Inkoopwaarde omzet: 100/140 * omzet Afschrijvingen winkel: 4% van inventaris: 10% van Auto: / 5 / 12 = 400 per maand * 11 maanden = Rente hypotheek (zie a) Rente onderhandse lening (zie b) Rente rekening-courantkrediet (gegeven) Loonkosten Overige exploitatiekosten: 6 * *

44 Opgave 8 In les Balans Bezittingen Winkel Inventaris Auto Voorraad Bankrekening Kas 31/12 / Vermogen Eigen vermogen Winst % hypotheek 6% Onderhandse lening Crediteuren totaal Winkel: beginwaarde afschrijving, = Inventaris: = ; Auto: = Voorraad: verkoop 1 e kwartaal 2009 (zie tabel bij c) Bankrekening: (beginsaldo) (zie d, liquiditeitsbegroting) Minimum kas: Eigen vermogen: begin vermogen privé opnamen ( * = ) Aflossing hypotheek en onderhandse lening beiden (zie c) Crediteuren (leverancierskrediet): 2 * (zie c) 44

45 Opgave 9 Niet huiswerk in les 45

46 Opgave 9 Niet huiswerk in les 46

47 Opgave 9 Niet huiswerk in les 47

48 Opgave 9 Niet huiswerk in les 48

49 Opgave 10 huiswerk 49

50 Opgave 10 huiswerk 50

51 Opgave 10 huiswerk 51

52 Opgave 10 huiswerk 52

53 Opgave 10 huiswerk 53

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Cursus Uw financiële keuzes de baas!

Cursus Uw financiële keuzes de baas! Cursus Uw financiële keuzes de baas! 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Waarom deze cursus?...4 1.2 Financiën bijhouden! Wat houdt dat in?...5-6 1.3 Kwaliteit van de financiële informatie!...7 2. De

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Modewinkel Roos

Ondernemingsplan. Modewinkel Roos Ondernemingsplan Modewinkel Roos Inhoud 1. De ondernemer... 3 1.1. Persoonlijke gegevens... 3 1.2. Persoonlijke motieven... 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 4 1.4. Doelstellingen... 5 2. De onderneming...

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste

Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Rabo StartProof Ondernemingsplan De SoftwareShop standaard de beste Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Namen : Daphne Vrisekoop & Demi Dolderman. Vak : management & organisatie. School : Gemini College Ridderkerk Klas : 5 havo

Nadere informatie

Interesse in het IMK-digitale ondernemingsplan tegen een aantrekkelijk tarief? Stuurt u dan een e-mail naar: begeleiding@imk.nl

Interesse in het IMK-digitale ondernemingsplan tegen een aantrekkelijk tarief? Stuurt u dan een e-mail naar: begeleiding@imk.nl Beste (aspirant)-ondernemer, De eerste stap is gezet.. U heeft aangegeven interesse te hebben in het opstarten van een eigen onderneming. Spannend en hoogstwaarschijnlijk nieuw voor u. Kortom, er breekt

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

Ondernemingsplan R.D.B. Solutions

Ondernemingsplan R.D.B. Solutions 4 Ondernemingsplan R.D.B. Solutions Voor al uw globale oplossingen SOLUTIONS 7-3-2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Samenvatting pagina 4 Hoofdstuk 1 Het Idee pagina 5 1.1 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r

B r a n c h e k w a l i f i c a t i e d o s s i e r Ondernemen Ondernemen 1 Maart 2012 P r a k t i s c h e i n f o r m a t i e v o o r h e t e x a m e n O n d e r n e m e n B r a n c h e d i p l o m a P e d i c u r e B r a n c h e k w a l i f i c a t i

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer

Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer Elobase Detailhandel Ondernemingsbeleid Rekenwerkboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Financieel 2 Ondernemer Dit rekenwerkboek is van de student: Klas: Telefoonnummer: E-mailadres: 1 Rekenwerkboek

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2007 tijdvak 1 maandag 21 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie