Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)"

Transcriptie

1 Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal is dat per 31 december. Grote bedrijven willen ook gedurende het jaar weten hoe ze er voor staan. Bijvoorbeeld per kwartaal of per maand. (we noemen dit permanentie) 1

2 Kosten en uitgaven Wanneer je gebruik maakt van je aankoop is niet hetzelfde moment als dat je het betaalt! Vooruitbetaalde bedragen Voorbeeld: abonnementen en verzekeringen We noemen dit uitstelposten omdat we het boeken van de kosten uitstellen. Nog te betalen bedragen Voorbeeld: leverancierskrediet en rentekosten We noemen dit anticipatieposten omdat we de kosten nu boeken en de betaling later plaatsvindt. 2

3 Opgave 1 In les Bereken de maandelijkse verzekeringskosten / 12 = Bereken het vooruitbetaalde bedrag per 1 mei Op 1 mei zijn er 8 maanden vooruit betaald. Het vooruitbetaalde bedrag is dus: 8 * = Bij de bezettingen (linkerkant balans) Bereken het vooruit betaalde bedrag per 1 januari Er wordt op 2 januari betaald. Er is dus niets vooruitbetaald. 3

4 Opgave 2 In les Lening: ; rente 6% per jaar ; aflossing / half jaar ; Per 1 maart en 1 september (achteraf) a) Bereken de interest over de maand februari 1 maand: 6% van / 12 = b) Bereken de aflossing en rente per 1 maart Per 1 maart wordt een half jaar rente en aflossing betaald. Dit is: aflossing Rente: 6% van / 2 = c) Bereken de interestkosten over de maand maart Op 1 maart is afgelost. De lening is dus nog: De rente over de maand maart is dus: 6% van / 12 =

5 Opgave 2 In les Lening: ; rente 6% per jaar ; aflossing / half jaar ; Per 1 maart en 1 september (achteraf) d) Bereken de aflossing en interest per 1 september Aflossing: Interest: 6maanden: 6% van * 6 / 12 = e) Bereken het nog te betalen interest per 31 december September december zijn 4 maanden De lening: (maart) (sept)= ; Dit is: 4 /12 * 6% van = Dit staat aan de rechterkant (credit) van de balans bij de schulden f) Welke hypotheekvormen ken je? Lineaire hypotheek, spaarhypotheek, annuïteitenhypotheek (beleggingshypotheek, aflossingsvrije hypotheek) 5

6 Opgave 3 huiswerk Bereken de aflossing en interest per 1 maart 2007 Aflossing: / 40 = / jaar Er zijn 4 jaar afgelost, de lening is dus nog De rente is dus * 6% = Bereken per 31 december 2007 de nog te betalen interest De lening is nog: De rente die betaald moet worden is 10 maanden: 10 /12 * 6% * = Bereken de assurantie(verzekering)premie op 1 maart 2007 Nieuwwaarde woningen: 60 * * 150/100 = ; Premie: 0,9 van = / jaar Bereken het bedrag van de vooruitbetaalde verzekeringskosten per 31 dec maanden vooruitbetaald: 2 * / 12 =

7 Opbrengsten en ontvangsten Ook opbrengsten (verkopen) kan je vooruit ontvangen of achteraf! Vooruitontvangen bedragen Voorbeeld: prepaid kaarten, OV-chipkaart, webwinkel We noemen dit uitstelposten omdat we het boeken van de opbrengst uitstellen. (rechts op de balans) Nog te ontvangen bedragen Voorbeeld: de klant betaalt later (de afnemer krijgt krediet) We noemen dit anticipatieposten omdat we de opbrengsten nu boeken en de betaling later plaatsvindt. (links op de balans, debiteuren) 7

8 Opgave 4 In les Bereken de maandelijkse kosten voor het magazijn / 12 = Bereken het bedrag op de balans per 31 oktober 2 maanden * = Bereken de maandelijkse opbrengst voor de verhuurder Bereken het bedrag dat de verhuurder op de balans opneemt. 2 * = (rechterkant (credit) van de balans 8

9 Opgave 5 In les Bereken de maandelijkse interestkosten * 8% / 12 = Bereken het bedrag op de balans per 31 december maanden * = Waar staat dit op de balans? Nog te betalen interest (rechterkant (credit) van de balans 9

10 Opgave 6 huiswerk Bereken de maandelijkse huuropbrengsten / 3 * 8 = Bereken het bedrag dat per 1 februari vooruit is ontvangen 2 maanden * = Bereken het bedrag dat per 28 februari vooruit is ontvangen 1 maand = Waar staat dit op de balans? Vooruitontvangen bedragen (rechterkant (credit) van de balans 10

11 Opgave 7 Niet huiswerk in les Bereken de maandelijkse huurkosten / 12 = 900 Bereken het bedrag dat per 31 december vooruit is betaald 2 maanden * 900 = Waar staat dit op de balans? Vooruitbetaalde bedragen (vooruitbetaalde huur) linkerkant (debet) van de balans 11

12 Opgave 8 In les a) Bereken de schuldrest op 1 januari 2008 (Let op u/g betekent uitgeleend geld) 3 jaar * = afgelost Schuldrest: = b) Bereken de interestopbrengst voor maart % van / 12 = c) Bereken het bedrag aan interest en aflossing op 1 april 2008 Aflossing: ; interest * 12 = d) Bereken de interestopbrengst voor september % van / 12 = e) Bereken het bedrag dat op 31 december 2008 nog aan interest moet worden ontvangen 9 maanden * = f) Waar staat dit op de balans? Nog te ontvangen interest, linkerkant (debet) van de balans 12

13 Opgave 9 huiswerk a) Bereken de geldlening op 1 januari 2008 (Let op u/g betekent uitgeleend geld) 11 aflossingen * = afgelost geldlening: = b) Bereken de interestopbrengst voor januari % van / 12 = c) Bereken het bedrag aan interest en aflossing op 1 juni2008 Aflossing: ; interest * 6 = d) Bereken de interestopbrengst voor december aflossingen van ; 6% van / 12 = e) Bereken het bedrag dat op 31 december 2008 nog aan interest moet worden ontvangen 1 maand =

14 Opgave 10 Niet huiswerk in les 14

15 Winst-en-verliesrekening Het gaat bij de Winst-en-verlies rekening altijd om opbrengsten en kosten niet om ontvangsten en uitgaven. Het moment van ontvangen en betalen is niet van belang. (wel dat er is een verplichting is aangegaan) Een winst-en-verliesrekening gaat over een periode winst & verliesrekening 2013 Omzet Inkoopwaarde Brutomarge Kosten Winst Vennootschapsbelasting Netto winst

16 De balans, een overzicht van bezittingen en vermogen. De balans is 2 eigenschappen: Op een bepaald moment (vaak 31 december) De balans is in evenwicht. (de bezittingen hebben dezelfde waarde als het vermogen) 16

17 Bron: belastingdienst.nl ; 5/3/

18 Opgave 11 huiswerk 18

19 Opgave 12 huiswerk Bereken de boekwaarde van het gebouw per 31/12/2007 Afschrijving 4% van = per jaar Na 4 jaar en 4 maanden is afgeschreven Boekwaarde: = Bereken het bedrag van de nog te betalen interest per 31/12/2007 op de lening. Hypothecaire lening: 90% van = jaar aflossing is 4 * = Op 31/12/2007 staat = open 6% per jaar * * 3 maanden/12 = Bereken de vooruitbetaalde verzekeringspremie per 31/12 De premie is 1,2 van = 504 per jaar Vooruitbetaald 8 maanden is 8/12 * 504 = 336 Berekende de vooruit ontvangen huur 2 maanden van het jaar van 660 =

20 Opgave 12 huiswerk Bereken de boekwaarde van het gebouw per 31/12/

21 Opgave 13 Niet huiswerk in les A B 21

22 Opgave 14 Niet huiswerk in les 22

23 Opgave 15 In les Verwarrende opgave Beter niet maken Afschrijving gebouwen hoort niet bij gewone bedrijfsuitoefening. Dit zijn wel kosten voor het bedrijf. Als we de afschrijving wel meenemen is er een bruto verlies van:

24 Opgave 15 In les 24

25 Opgave 15 In les 25

26 Opgave 16 huiswerk We beginnen met de winst en verliesrekening Afschrijving gebouwen hoort niet bij gewone bedrijfsuitoefening. Dit zijn wel kosten voor het bedrijf en worden normaal in de winst-verliesrekening opgenomen 26

27 Opgave 16 huiswerk Afschrijving gebouwen hoort niet bij gewone bedrijfsuitoefening. Dit zijn wel kosten voor het bedrijf en worden normaal in de winst-verliesrekening opgenomen 27

28 Liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening Ontvangsten en uitgaven staan op de liquiditeitsbegroting Opbrengsten en kosten staan op de winst & verliesrekening Het ontvangen van producten/diensten het betalen van de producten/diensten is niet op hetzelfde moment. Als je aanziet komen dat je in een periode meer uitgaven hebt dan ontvangsten moet je maatregelen nemen! Maatregelen: Zelf later betalen, uitgaven uitstellen. Korting geven als de klanten eerder betalen. Tijdelijk geld lenen. 28

29 Liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening Ontvangsten en uitgaven bepalen de liquiditeit van de onderneming (aanwezigheid van kas en banksaldo). Het gaat om het moment dat het geld binnenkomt of eruit gaat. Opbrengsten en kosten bepalen het resultaat (winst of verlies) van de onderneming. Opbrengsten en ontvangsten kunnen op hetzelfde moment zijn, maar dat is niet altijd zo. Kosten en uitgaven kunnen op hetzelfde moment zijn, maar dat is niet altijd zo. 29

30 Liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening Opbrengsten die geen ontvangsten zijn: Wel verkocht maar de klant betaalt later. Ontvangsten die geen opbrengsten zijn: De klant betaalt wat hij eerder heeft gekocht. Voorbeeld: De klant koopt in december en betaalt in januari Voor de onderneming zijn het in december opbrengsten en in januari ontvangsten. 30

31 Liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening Als je een lening afsluit is het geld dat je krijgt een opbrengst of een ontvangst? Een ontvangst en geen opbrengst! Als je een lening terugbetaalt een uitgaven of kosten? Wel een uitgave, maar geen kosten! De rente die voor de lening betaalt zijn dat uitgaven of kosten? Uitgaven en kosten! (als het in dezelfde periode valt) 31

32 Liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening Wanneer zijn uitgaven ook kosten? Als ze in de zelfde periode vallen! Kosten die nooit uitgaven zijn: Afschrijvingskosten (er wordt immers geen geld uitgegeven, maar ons bezit wordt minder waard). Uitgaven die geen kosten zijn: Investeren in duurzame goederen (gebouwen, machines) (i.p.v. geld hebben we nu iets anders van waarde, het zijn geen kosten, want we zijn niet armer geworden) Terugbetalen van een lening (we geven iets terug wat niet van ons was, we zijn niet armer geworden) 32

33 Winst & verliesrekening en de balans De balans is op een bepaald moment. Het is een momentopname en noemen wat op een balans staat voorraadgrootheden. De winst & verliesrekening is over een periode. We noemen wat op de winst & verliesrekening staat daarom stroomgrootheden. De liquiditeitsbegroting is ook over een periode. We noemen wat op de liquiditeitsbegroting staat daarom stroomgrootheden. 33

34 Opgave 17 In les A B 34

35 Opgave 17 In les A B 35

36 Opgave 18 huiswerk 36

37 Opgave 18 huiswerk 37

38 Opgave 19 huiswerk 38

39 Opgave 19 huiswerk 39

40 Opgave 20 huiswerk 40

41 Opgave 20 huiswerk 41

42 Opgave 21 huiswerk 42

43 Opgave 21 huiswerk 43

44 Opgave 21 huiswerk 44

45 Opgave 21 huiswerk 45

46 Opgave 22 huiswerk 46

47 Opgave 22 huiswerk 47

48 Opgave 22 huiswerk 48

49 Opgave 22 huiswerk 49

50 Opgave 22 huiswerk 50

51 Opgave 23 Niet huiswerk in les 51

52 Opgave 23 Niet huiswerk in les 52

53 Opgave 23 Niet huiswerk in les 53

54 Examen opgave IV 54

55 Examen opgave IV 55

56 Examen opgave IV Aantal cursisten: 56

57 Examen opgave IV 57

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie