Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen."

Transcriptie

1 Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht * winst, dividenduitkering en vennootschapsbelasting

2 In het onderstaande vind je voorbeelden van de manier waarop diverse zaken geboekt moeten worden. Zowel op de balans, de resultatenrekening als de liquiditeitenbegroting. Vooraf: a. Wanneer boek je iets op de Balans? Op de balans staan Debet alle bezittingen en Credit alle schulden. Op het moment dat je iets koopt (en er verder nog niets mee doet) krijg je meer bezit. Dus aan de Debetzijde komt er bezit bij. Dat bezit kun je op meerdere manieren verkrijgen: 1. Door contant te betalen (kas of bank). 2. Door op rekening te kopen. b. Wanneer boek je iets op de Resultatenrekening ( Winst en verliesrekening; W&Vrekening). Vergeet niet: op de W&Vrekening boek je altijd exclusief BTW! Op de W&Vrekening boek je Credit alle inkomsten (Omzet + bijzondere baten). Debet boek je alle kosten + bijzondere lasten. c. Wanneer boek je iets op de Liquiditeitenbegroting (of het liquiditeitenoverzicht)? Vergeet niet: op de liquiditeitenbegroting boek je altijd inclusief BTW! Immers: die BTW betaal je (ontvang je) ook. Op de liquiditeitenbegroting boek je alle betalingen, in de periode (op het moment) dat deze plaats vinden. d. BTW waarmee overal is gerekend: 19% NB: Bij alle boekingen die hierna volgen gaat het om de MUTATIES. Leen Wille. Pagina 2 van 21 Titel: boekingsboek

3 A. We gaan nu een aankoop doen. Bedrag: ,00 (exclusief BTW) Laten we ervan uitgaan dat het gaat om Vaste Activa, ik noem het maar Nieuwbezit. Hoe werkt dat nu? Bij Vlottende Activa gaat het overigens op dezelfde manier! We betalen contant. De transactie en dus ook de betaling (is immers contant) vinden in januari plaats. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in januari. Nieuwbezit ,00 Kas (of bank) ,00 Saldo mutaties Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: geen gevolgen voor W&V rekening Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Saldo mutatie: Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: betaling in januari, dus gevolgen in januari. Contante betaling Nieuwbezit ,00 Leen Wille. Pagina 3 van 21 Titel: boekingsboek

4 B. Als A, maar dan een aankoop inclusief BTW. We gaan nu een aankoop doen. Bedrag: ,00 (inclusief BTW) Uitrekenen hoeveel dat is exclusief BTW: 8.403,36 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) We betalen contant. De transactie en dus ook de betaling (is immers contant) vinden in januari plaats. Let op: De BTW die je betaalt kun je terugvorderen bij de belasting. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in januari. Nieuwbezit ,36 Te vorderen BTW 1.596,64 Kas (of bank) ,00 Saldo mutaties Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: geen gevolgen voor W&V rekening Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Saldo mutatie: Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: betaling in januari, dus gevolgen in januari. Contante betaling Nieuwbezit ,00 C. Als B, maar dan een aankoop inclusief BTW, op rekening. Leen Wille. Pagina 4 van 21 Titel: boekingsboek

5 We gaan nu een aankoop doen. Bedrag: ,00 (inclusief BTW) Uitrekenen hoeveel dat is exclusief BTW: 8.403,36 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) We betalen op rekening. De transactie vindt in januari plaats. We betalen pas in maart. Let op: De BTW die je betaalt kun je terugvorderen bij de belasting. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in januari. Nieuwbezit ,36 Crediteuren ,00 Te vorderen BTW 1.596,64 Saldo mutaties ,00 Saldo mutaties ,00 Opmerking bij de resultatenrekening: geen gevolgen voor W&V rekening Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Saldo mutatie: Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: betaling in maart, dus gevolgen in maart. Betaald factuur voor Nieuwbezit ,00 NB: in maart verminderen de crediteuren op de balans dus met en neemt de post kas/bank af met NB: Ook voor inkoop van voorraad gelden dezelfde regels als voor Nieuwbezit. Die voorraad is immers ook (tot het moment van verkoop) bezit voor jouw bedrijf! D. We gaan nu verkopen Bedrag: ,00 (inclusief BTW) Uitrekenen hoeveel dat is exclusief BTW: 8.403,36 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) Leen Wille. Pagina 5 van 21 Titel: boekingsboek

6 Inkoopwaarde van de omzet: Bedrag: 4.000,00 (inclusief BTW) Uitrekenen hoeveel dat is exclusief BTW: 3.361,34 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) We betalen op rekening. De transactie vindt in januari plaats. We betalen pas in maart. Let op: De BTW die je zelf in rekening brengt, moet je betalen aan de belasting. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in januari. Debiteuren ,00 Te betalen BTW 1.596,64 Voorraad 3.361,34 Saldo mutaties 6.638,66 Saldo mutaties 1.596,64 Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in januari (op het moment van verkoop) Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Inkoopwaarde van de omzet 3.361,34 Omzet 8.403,36 Saldo mutatie: 3.361,34 Saldo mutatie: 8.403,36 Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: betaling in maart, dus gevolgen in maart. Ontvangen betaling factuur januari ,00 NB: in maart verminderen de debiteuren op de balans dus met en neemt de post kas/bank toe met Leen Wille. Pagina 6 van 21 Titel: boekingsboek

7 E. We gaan nu per maand afschrijven op activa: 150,00 (BTW niet van toepassing. Activa staat excl. BTW op balans). De afschrijving vindt plaats in februari. Er wordt (maandelijks) afgeschreven op het eerder gekochte Nieuwbezit. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in februari. Afschrijving op Nieuwbezit 150,00 Saldo mutaties 150,00 Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in februari (de afschrijvingskosten per periode) Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten afschrijving Nieuwbezit 150,00 Saldo mutatie: 150,00 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: er wordt niets betaald of ontvangen, dus geen gevolgen! Leen Wille. Pagina 7 van 21 Titel: boekingsboek

8 F. We verkopen in maart een actief. Bedrag: 2.500,00 (inclusief BTW) Dit is exclusief BTW: Bedrag: 2.100,84 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) De boekwaarde van het actief (denk bijvoorbeeld aan een overbodige vrachtwagen die we verkopen of een deel van de inventaris omdat we die vernieuwen) ,00 (exclusief BTW, immers boekwaarde is exclusief BTW). We maken dus winst op het actief. We verkopen op rekening. Er wordt in april betaald door de koper. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in maart. Afboeking actief wegens verkoop 1.200,00 Te betalen BTW 399,16 Debiteuren 2.500,00 Saldo mutaties 1.300,00 Saldo mutaties 399,16 Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in maart (want dan maken we de winst) Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Winst op verkoop actief 900,84 (= bijzondere bate) Saldo mutatie: Saldo mutatie: 900,84 Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: in april ontvangen we het geld. Dus in die maand mutatie liquiditeit. Ontvangen betaling factuur wegens verkoop actief 2.500,00 NB: balansmutaties in april: debiteuren vermindert en kas/bank neemt toe met factuurbedrag. G. We verkopen in maart een actief. Bedrag: 1.250,00 (inclusief BTW) Leen Wille. Pagina 8 van 21 Titel: boekingsboek

9 Dit is exclusief BTW: Bedrag: 1.050,42 (Bedrag inclusief BTW delen door: 1,19 ) De boekwaarde van het actief (denk bijvoorbeeld aan een overbodige vrachtwagen die we verkopen of een deel van de inventaris omdat we die vernieuwen) ,00 (exclusief BTW, immers boekwaarde is exclusief BTW). We hebben dus verlies op het actief! We verkopen op rekening. Er wordt in april betaald door de koper. Opmerking bij de balans: gaat om mutatie in maart. Afboeking actief wegens verkoop 2.000,00 Te betalen BTW 199,58 Debiteuren 1.250,00 Saldo mutaties 750,00 Saldo mutaties 199,58 Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in maart (want dan lijden we het verlies) Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Verlies op verkoop actief 949,58 (= bijzondere last) Saldo mutatie: 949,58 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: in april ontvangen we het geld. Dus in die maand mutatie liquiditeit. Ontvangen betaling factuur wegens verkoop actief 1.250,00 NB: balansmutaties in april: debiteuren vermindert en kas/bank neemt toe met factuurbedrag. H. Voorbeeld met transitorische post Nog te betalen hypotheek rente (inclusief aflossingsboekingen). Gegeven: Leen Wille. Pagina 9 van 21 Titel: boekingsboek

10 In mei 2012 wordt een hypotheek afgesloten van: ,00 Looptijd: 30 jaar. Rente: 7% De rente wordt achteraf per half jaar voldaan (dus 1 november en 1 mei). Aflossing elk jaar op 1 mei. Vanaf 1 mei Aflossing is dan: (bedrag/looptijd): 3.166,67 per jaar Rente per jaar (van de restschuld): 6.650,00 Dit is per maand: 554,17 Opmerking bij de balans: mutatie in mei (maand van afsluiting) in verband met de afsluiting. Bank ,00 Hypotheekschuld ,00 Saldo mutaties ,00 Saldo mutaties ,00 Opmerking bij de balans: mutaties mei 2012 tot en met april 2013 ivm Nog te betalen rente (elke maand) Nog te betalen rente 554,17 Saldo mutaties Saldo mutaties 554,17 Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in mei 2012 tot en met april 2013 (steeds dezelfde rentekosten) Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten hypotheekrente 554,17 Saldo mutatie: 554,17 Saldo mutatie: November is een bijzondere maand: dan wordt de rente werkelijk betaald (per bank bijvoorbeeld). Gevolgen voor balans en liquiditeitsbegroting. Leen Wille. Pagina 10 van 21 Titel: boekingsboek

11 Opmerking bij de balans: extra mutatie in november 2012 als gevolg van de rentebetaling. Bank 3.325,00 Nog te betalen rente 3.325,00 Nog te betalen rente 554,17 Saldo mutaties 3.325,00 Saldo mutaties 2.770,83 Opmerking bij de resultatenrekening: is hetzelfde als hierboven al voor een heel jaar is aangegeven. Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten hypotheekrente 554,17 Saldo mutatie: 554,17 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: per 1 november betalen we 6 maanden rente. Betaling rente 6 mnd hypotheek 3.325,00 Mei 2013 is weer een bijzondere maand. Nu wordt er niet alleen rente betaald maar ook aflossing. Na deze betaling verandert de hoofdsom: die wordt namelijk veminderd met de aflossing. Nieuwe hoofdsom wordt dus. Bedrag: ,33 Nieuwe rentebedrag wordt dus. Bedrag: 6.428,33 per jaar Dat is per maand: 535,69 Leen Wille. Pagina 11 van 21 Titel: boekingsboek

12 Gevolgen voor balans en liquiditeitsrekening. Opmerking bij de balans: extra mutatie in mei als gevolg van de rentebetaling. Bank (ivm te betalen rente) 3.325,00 Hypotheekmutatie (vermindering door aflossing) 3.166,67 Bank (ivm met aflossing) 3.166,67 Nog te betalen rente (vermindering door betaling) 3.325,00 beide bedragen mogen in één mutatie Nog te betalen rente (nieuw maandbedrag) 535,69 Saldo mutaties 6.491,67 Saldo mutaties 5.955,97 Opmerking bij de resultatenrekening: is hetzelfde als hierboven al voor een heel jaar is aangegeven. Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten hypotheekrente 535,69 rentebedrag daalt dus als gevolg van de aflossing. Is nieuw maandbedrag. Saldo mutatie: 535,69 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: per 1 mei 2013 betalen we weer 6 maanden rente + nu ook aflossing!. Betaling rente 6 mnd hypotheek 3.325,00 Betaling aflossing 3.166,67 NB: aflossingen dus nooit op V&Wrekening. Want door de aflossing verandert je bezit (bankrekening wordt lager) maar je schuld neemt met hetzelfde bedrag af. I. Voorbeeld met transitorische post Vooruitbetaalde huur (exclusief BTW). Gegeven: In mei 2012 wordt een pand gehuurd voor ,00 per jaar. De huur begint op 1 juni De huur moet per half jaar worden vooruitbetaald. Voor de eerste keer op 1 juni Vervolgens op 1 december. Dat is per maand een bedrag van: 1.250,00 Dus per half jaar: 7.500,00 Leen Wille. Pagina 12 van 21 Titel: boekingsboek

13 Opmerking bij de balans: mutatie in juni (en vervolgens elke maand daarna, tot afloop contract). Vooruitbetaalde huur 7.500,00 Vooruitbetaalde huur 1.250,00 Bank 7.500,00 Saldo mutaties 1.250,00 Saldo mutaties Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten huur 1.250,00 Saldo mutatie: 1.250,00 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: alleen in juni en december gevolgen voor de liquiditeit: dan wordt er betaald. Betaling 6 maanden huur vooraf 7.500,00 Hierboven hebben we de balansmutaties gezien voor juni en december (in de 'betaalmaanden'). De gevolgen voor de overige maanden zijn hieronder in beeld gebracht. Opmerking bij de balans: mutaties in de nietbetaalmaanden. Leen Wille. Pagina 13 van 21 Titel: boekingsboek

14 Vooruitbetaalde huur 1.250,00 Saldo mutaties 1.250,00 Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: is hetzelfde als hierboven al voor een heel jaar is aangegeven. Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten huur 1.250,00 Saldo mutatie: 1.250,00 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: in de nietbetaalmaanden: geen liquiditeitsmutaties. J. Voorbeeld met transitorische post Vooruitbetaalde huur (inclusief BTW). Gegeven: In mei 2012 wordt een pand gehuurd voor: ,00 per jaar. De huur begint op 1 juni 2012 De huur moet per half jaar worden vooruitbetaald. Voor de eerste keer op 1 juni Vervolgens op 1 december. Dat is per maand een bedrag van: 1.000,00 Dus per half jaar: 6.000,00 Alles inclusief BTW. NB het huurbedrag is inclusief BTW. Exclusief BTW betekent dit: Per jaar: ,03 Dus per half jaar: 5.042,02 Per maand: 840,34 Alles exclusief BTW. Leen Wille. Pagina 14 van 21 Titel: boekingsboek

15 Opmerking bij de balans: mutatie in juni (en vervolgens elke maand daarna, tot afloop contract). Vooruitbetaalde huur 5.042,02 Te vorderen BTW 957,98 Vooruitbetaalde huur 840,34 Bank 6.000,00 Saldo mutaties 840,34 Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: gevolgen in juni 2012 (en vervolgens elke maand daarna). Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten huur 840,34 Saldo mutatie: 840,34 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: alleen in juni en december gevolgen voor de liquiditeit: dan wordt er betaald. Betaling 6 maanden huur vooraf 6.000,00 Hierboven hebben we de balansmutaties gezien voor juni en december (in de 'betaalmaanden'). De gevolgen voor de overige maanden zijn hieronder in beeld gebracht. Opmerking bij de balans: mutaties in de nietbetaalmaanden. Vooruitbetaalde huur 840,34 Leen Wille. Pagina 15 van 21 Titel: boekingsboek

16 Saldo mutaties 840,34 Saldo mutaties Opmerking bij de resultatenrekening: is hetzelfde als hierboven al voor een heel jaar is aangegeven. Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Kosten huur 840,34 Saldo mutatie: 840,34 Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: in de nietbetaalmaanden: geen liquiditeitsmutaties. K. Hoe om te gaan met BTW? Als ondernemer ontvang je BTW (als je spullen verkoopt waar een BTWtarief voor geldt) of je geeft geld aan BTW uit (als je spullen koopt waar een BTWtarief voor geldt). De BTW die je ontvangt mag je niet houden: je moet die betalen aan de belasting. Deze BTW kom je op de balans tegen als Te betalen BTW. De BTW die je betaalt krijg je terug van de belastingdienst. Deze BTW kom je op de balans tegen als Te vorderen BTW. De BTW wordt periodiek verrekend, afhankelijk van de omzet van je bedrijf. Hier ga ik uit van afdracht per kwartaal. Leen Wille. Pagina 16 van 21 Titel: boekingsboek

17 Dus: BTW is geen winst of verliespost. Gegeven: stel dat een onderneming in april, mei en juni in totaal aan BTW 7.592,89 ontvangt door verkopen. In diezelfde periode heeft het bedrijf door inkopen (welke dan ook!) 2.371,30 aan BTW uitgegeven. Je bepaalt het saldo van dit bedrag door het verschil te berekenen: 5.221,59 Dit saldo boek je op de balans onder Af te dragen BTW. Op het moment dat je betaalt, liquiditeitenbegroting! De volgende boekingen doen zich voor. Opmerking bij de balans: BTW stand van zaken per 30 juni op de balans. Te vorderen BTW 2.371,30 Te betalen BTW 7.592,89 je hebt dit dus te goed van de belasting je moet dit dus afdragen aan de belasting Saldo mutaties 2.371,30 Saldo mutaties 7.592,89 Omdat het het einde van de maand is, vervang je beide boekingen door één boeking. Zie hierna. Opmerking bij de balans: BTW stand van zaken per 30 juni op de balans. Af te dragen BTW 5.221,59 Saldo mutaties Saldo mutaties 5.221,59 Stel dat je in juli werkelijk betaalt (dat moet overigens ook!). Dan doen zich de volgende mutaties voor. Af te dragen BTW 5.221,59 Leen Wille. Pagina 17 van 21 Titel: boekingsboek

18 Bank 5.221,59 Saldo mutaties 5.221,59 Saldo mutaties 5.221,59 Opmerking bij de resultatenrekening: BTWmutaties niet op de resultatenrekening: is winst noch verlies! Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Saldo mutatie: Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: de BTW wordt betaald (per bank). Dus liquiditeitsgevolgen! Betaalde BTW 5.221,59 L. Tenslotte nog een stukje over winstuitkering, vennootschapsbelasting en toevoeging aan de reserves. Uitgangspunten: de hiernavolgende balans per 31december 2011 en de W&Vrekening over Bovendien: De aandeelhouders krijgen een dividend van: 10% De te betalen vennootschapsbelasting bedraagt: 25% Opmerking bij de balans: Balans per 1 januari Debet Balans per Credit Vaste activa Maatschappelijk aandelenkapitaal ,00 Gebouwen ,00 Aandelen in portefeuille ,00 Vlottende activa Geplaatst aandelenkapitaal ,00 Voorraden ,00 Algemene reserve ,00 Debiteuren ,00 Crediteuren ,54 Leen Wille. Pagina 18 van 21 Titel: boekingsboek

19 Kas 2.300,00 Hypotheek 7% ,00 INGbank ,56 Rabobank ,98 Saldo ,54 Saldo ,54 Opmerking bij de resultatenrekening: Omwille van het voorbeeld is er uitgegaan van één W&Vrekening in Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Inkoopwaarde van de omzet (*) ,00 Omzet ,00 Personeelskosten (*) ,44 Bijzondere baten ,32 Inkoopkosten (*) 9.543,88 Verkoopkosten (*) 2.569,45 Overige kosten (*) ,00 Winst ,55 Saldo mutatie: ,32 Saldo mutatie: ,32 NB: de winst wordt uitgerekend als verschil tussen de Credittelling en de som van alle kosten (*) Voor de eenvoud: trek je even niets aan van overige wijzigingen in balansbedragen. We gaan nu de winst verwerken. Zoals je in onderstaande balans kunt zien is de winst terechtgekomen op beide banken en in de kas. Bovendien zie je dat er is afgeschreven op de gebouwen en dat er is afgelost op de hypotheek. Opmerking bij de balans: Balans per 31 december Debet Balans per Credit Vaste activa Maatschappelijk aandelenkapitaal ,00 Gebouwen ,00 Aandelen in portefeuille ,00 Vlottende activa Geplaatst aandelenkapitaal ,00 Voorraden ,00 Algemene reserve ,00 Debiteuren ,00 Winst (zie V&Wrekening) ,55 Kas 2.856,58 Crediteuren ,56 Leen Wille. Pagina 19 van 21 Titel: boekingsboek

20 INGbank ,26 Hypotheek 7% ,00 Rabobank ,27 Saldo ,11 Saldo ,11 Winstuitkering is 10% van het geplaatste aandelenkapitaal! Dat is dus in dit geval: 10% van ,00 = ,00 Hiervan moet aan vennootschapsbelasting worden betaald: 25% = ,00 Werkelijke betaling aan de aandeelhouders: (nu nog niet, later pas) ,00 De rest van de winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dat is dus een bedrag van (winst dividenduitkering) in totaal: ,55 Balans nu: Opmerking bij de balans: Balans per 1 januari Debet Balans per Credit Vaste activa Maatschappelijk aandelenkapitaal ,00 Gebouwen ,00 Aandelen in portefeuille ,00 Vlottende activa Geplaatst aandelenkapitaal ,00 Voorraden ,00 Algemene reserve ,55 Debiteuren ,00 Winst (is nu verdeeld) Kas 2.856,58 Dividenduitkering ,00 INGbank ,26 Te betalen vennootschapsbelasting ,00 Rabobank ,27 Crediteuren ,56 Hypotheek 7% ,00 Saldo ,11 Saldo ,11 We gaan er vervolgens vanuit dat er in januari werkelijk tot uitbetaling wordt overgegaan. Leen Wille. Pagina 20 van 21 Titel: boekingsboek

21 Alle andere januarigebeurtenissen laten we maar even weg. Opmerking bij de balans: Balans per 1 februari Debet Balans per Credit Vaste activa Maatschappelijk aandelenkapitaal ,00 Gebouwen ,00 Aandelen in portefeuille ,00 Vlottende activa Geplaatst aandelenkapitaal ,00 Voorraden ,00 Algemene reserve (oud bedrag + toevoeging) ,55 Debiteuren ,00 Winst (is nu verdeeld) Kas 2.856,58 Te betalen dividend (verdwijnt, want betaald) Liquide middelen Te betalen vennootschapsbelasting (idem) INGbank ,26 Crediteuren ,56 Rabobank ,27 Hypotheek 7% ,00 (dividend + vpb van Raborekening betaald) Saldo ,11 Saldo ,11 Opmerking bij de resultatenrekening: Betaling van dividend en vpb is geen resultaat! Debet Winst en verliesrekeninggevolgen per datum Credit Saldo mutatie: Saldo mutatie: Opmerking bij de liquiditeitsbegroting: Er wordt werkelijk betaald, dus liquiditeit. Dividenduitkering ,00 Vennootschapsbelasting ,00 Leen Wille. Pagina 21 van 21 Titel: boekingsboek

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 19

Antwoorden hoofdstuk 19 Antwoorden hoofdstuk 19 Opgave 19.1 Vaste activa (1.000 + 600) 1.600 E.V. (1.200 + 0!) 1.200 Vlottende activa (250 + 300) 550 V.V. (800 + 150) 950 2.150 2.150 Opgave 19.2 a. door de post Deelneming op

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen.

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen. De Balans Wat is een balans? Een balans laat zien hoe een onderneming er op een bepaald moment voor staat. Je kunt het vergelijken met een foto. Aan de linkerkant (debet) staan de bezittingen. Aan de rechterkant

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Overzicht financieel plan

Overzicht financieel plan Overzicht financieel plan Privé ontrekking (maandelijks) 1.000 BTW tarief 0,21 % Inkoop kosten 0,18 % Bedrijfskosten (maandelijks) 120 Promotiekosten (maandelijks) 100 Transportkosten (maandelijks) 100

Nadere informatie

Antwoorden Hoofdstuk 18

Antwoorden Hoofdstuk 18 Antwoorden Hoofdstuk 18 Opgave 18.1 a. Uitsluitend gebaseerd op de balans Crediteuren 10 Langlopende lening 20 Voorraden 5 Inventaris 10 Nu met de post Afschrijving Inventaris erbij: Crediteuren 10 Langlopende

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal,

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal, -2i Opqave I Van handelsondernemíng Pimpernel bv te Apeldoorn is per 31 maart 2012 de volgende saldibalans uitgedraaid : KEKE. nínonrs, Namen van de rekeningen 010 Bedrijfspanden oro lnventaris os0 Bestelwagenè

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

Uitwerkbladen Examentraining 1

Uitwerkbladen Examentraining 1 Deze uitwerkbladen horen bij het boek Examentraining basiskennis boekhouden/elementair boekhouden BKB/EB van de uitgeverij OBCO, ISBN: 978-94-92705-00-6. Uitwerkbladen Examentraining 1 Opgave 1 Opgave

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Begin Balans 1 januari 2008

Begin Balans 1 januari 2008 BAM: Balans opgave 1.2 Pagina 1 van 6 Begin Balans 1 januari 2008 350.000 207.750 15.000 25.000 175.000 25.000 65.000 15.000 4.000 1.250 12.500 2.500 449.000 449.000 Opdracht 1. Op 15 januiari wordt een

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 3 Open vragen Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000 Bank 90.000

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 25, 30 en 31

Hoofdstuk 25, 30 en 31 V5 M&O Samenvatting SE2 Hoofdstuk 25, 30 en 31 1 Hoofdstuk 25 Breakeven analyse Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie/afzet. Proportioneel variabele kosten stijgen in dezelfde mate als de

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie