PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I Het groothandelsbedrijf Rijnsweert wil de onderstaande bedrijfsgegevens over het boekjaar 2010 uitdrukken in enige kengetallen. - Voorraden (tegen inkoopprijs) op 1 januari op 1 juli op 31 december Totaal van de verkopen op rekening in Contante inkopen en verkopen kwamen niet voor. - De brutowinst bedroeg gemiddeld 20% van de verkoopprijzen. 1. Bereken de gemiddelde voorraad in Bereken (in één decimaal nauwkeurig) de omzetsnelheid van de voorraad in Bereken over 2010 de gemiddelde opslagduur van de voorraad. Deze opslagduur wordt uitgedrukt in een geheel aantal dagen; het jaar wordt gesteld op 365 dagen. Proefexamen PB Bedrijfseconomie 1/7

3 Opgave II Onderstaande advertentie stond recentelijk in enkele kranten. Uw lening wordt bij ons discreet en snel geregeld! - Voor auto, boot, caravan of woningverbetering tot ,-. - Desgewenst bij u thuisbezorgd. - Meestal kwijtschelding bij overlijden. - Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. - Maatwerk naar persoonlijke omstandigheden. PERSOONLIJKE LENING Bedrag in handen Te betalen per Effectieve rente op Theoretische Rente per maand maand jaarbasis looptijd ,- 266,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 503,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 738,- 6,9% 0,561% 180 mnd ,- 975,- 6,9% 0,561% 180 mnd 2e HYPOTHEEK Bedrag in Per maand zonder Per maand met Effectieve rente handen belastingvoordeel belastingvoordeel op jaarbasis Rente per maand ,- 247,- 118,- 6,9% 0,561% ,- 415,- 199,- 6,9% 0,561% ,- 583,- 279,- 6,9% 0,561% Aflossingsvrij. Voorbeelden per maand met belastingvoordeel bij 52% IB, alleen bij besteding voor eigen woning en tuin. DOORLOPEND KREDIET Bedrag in handen Te betalen per Effectieve rente Theoretische Rente per maand maand op jaarbasis looptijd ,- 240,- 6,9% 0,561% 147 mnd ,- 340,- 6,9% 0.561% 147 mnd ,- 540,- 6,9% 0,561% 147 mnd ,- 840,- 6,9% 0,561% 147 mnd Flexwerkers die lenen!! Vanaf nu kan dat bij ons. bron: naar een advertentie 4. Bereken het totale bedrag dat aan rente betaald wordt als iemand een persoonlijke lening van ,- afsluit met een looptijd van 180 maanden. 5. Toon met behulp van een berekening aan dat op basis van samengestelde interest een rente van 0,561% per maand overeenkomt met (afgerond) 6,9% per jaar. 6. Welk verschil bestaat er tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet? Proefexamen PB Bedrijfseconomie 2/7

4 Opgave III Doornbos N.V. heeft voor de financiering van haar activa gebruik gemaakt van een 6% hypothecaire lening en een 7% onderhandse lening. Van de 6% hypothecaire lening is het volgende gegeven: - jaarlijks op 1 januari wordt de interest achteraf betaald. Tevens wordt op deze datum ,- afgelost; - na de aflossing op 1 januari 2009 bedraagt de schuld ,-. Van de 7% onderhandse lening is het volgende bekend: - de 7% onderhandse lening wordt afgelost met gelijkblijvende annuïteiten van ,-; - de betaling van deze annuïteit vindt jaarlijks plaats op 31 december; - op 31 december 2009 bedraagt de schuld na betaling van de annuïteit ,-. 7. Bereken de uitgaven in 2010 die verbonden zijn aan de 6% hypothecaire lening. 8. Maak het aflossingsplan van de 7% onderhandse lening voor de jaren 2010 tot en met 2012 (alle bedragen mogen afgerond worden op gehele euro's) volgens onderstaand schema (overnemen en uitwerken op het uitwerkingenblad). Jaar Schuld 1 januari Interest 7% Aflossing Schuld 31 december Bereken het totale bedrag dat op de resultatenbegroting van 2010 van Doornbos N.V. vermeld wordt in verband met de 6% hypothecaire lening en de 7% onderhandse lening. Proefexamen PB Bedrijfseconomie 3/7

5 Opgave IV Van Zomeren N.V. wil per 1 januari 2009 een liquiditeitsbalans samenstellen en daarmee liquiditeitskengetallen berekenen. 10. Noem twee liquiditeitskengetallen die met behulp van een liquiditeitsbalans kunnen worden berekend. Op een liquiditeitsbalans wordt het eigen vermogen boven het vreemd vermogen geplaatst. 11. Geef hiervoor de verklaring. Voor de beoordeling van de liquiditeit kan men naast een liquiditeitsbalans ook een liquiditeitsbegroting gebruiken. 12. Noem een verschil tussen een liquiditeitsbalans en een liquiditeitsbegroting. Van Zomeren wil de vaste activa alleen met hun boekwaarden op de liquiditeitsbalans vermelden. Van enkele vaste activa moeten de boekwaarden nog worden berekend. - Het terrein heeft een waarde van ,-. Op het terrein wordt niet afgeschreven. - De gebouwen zijn per 1 januari 1998 aangeschaft voor ,-. Ze worden in 50 jaar met gelijke bedragen afgeschreven. - De machines zijn per 1 januari jaar in gebruik. De aanschaffingsprijs bedroeg ,-. De installatiekosten waren ,-. De machines worden afgeschreven met 25% van de boekwaarde per gebruiksjaar. - Op 1 januari 2009 is de boekwaarde van de inventaris , Bereken de boekwaarden van de gebouwen en de machines per 1 januari Proefexamen PB Bedrijfseconomie 4/7

6 Opgave V Meubelland N.V. te Middelharnis koopt meubels van verschillende fabrikanten in binnen- en buitenland en levert deze rechtstreeks aan consumenten. Over 2008 zijn van Meubelland N.V. de volgende samengevatte balansen per 1 januari, 1 juli en 31 december gegeven (bedragen in miljoenen euro's). 1/1 1/7 31/12 1/1 1/7 31/12 Vaste activa 10,2 10,1 10,5 Eigen vermogen 14,2 14,6 14,7 Vlottende activa 16,6 17,2 17,3 Vreemd vermogen 12,9 11,9 12,1 Liquide middelen 0,3 0,2 0,1 Winstsaldo 1,0 1,1 Totaal 27,1 27,5 27,9 Totaal 27,1 27,5 27,9 14. Wat is het kenmerkende verschil tussen vaste activa en vlottende activa? De vergoeding aan de eigenaren voor het verschaffen van eigen vermogen is in het algemeen afhankelijk van de behaalde winst. De verschaffers van vreemd vermogen krijgen meestal een vaste vergoeding. 15. Noem nog twee verschillen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. 16. Noem twee mogelijke oorzaken van de stijging van de balanspost Eigen vermogen van Meubelland in Meubelland berekent het gemiddeld vermogen in een halfjaar door het gemiddelde te nemen van de vermogensbedragen aan het begin en aan het einde van dat halfjaar. De onderneming rekent de in 2008 behaalde winst tot het eigen vermogen. Het gemiddeld eigen vermogen van Meubelland bedraagt in , Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen (REV) in 2008, afgerond op tenminste 1 decimaal. 18. Bereken het gemiddeld vreemd vermogen in Het vreemd vermogen kostte in het 1 e halfjaar gemiddeld 7,5% per jaar en in het 2 e halfjaar gemiddeld 8,0% per jaar. 19. Bereken de kosten in euro's van het gemiddeld vreemd vermogen in Bereken de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen (IVV) in 2008, afgerond op tenminste 1 decimaal. 21. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen (RTV) in 2008, afgerond op tenminste 1 decimaal. EINDE EXAMEN Proefexamen PB Bedrijfseconomie 5/7

7 UITWERKINGEN EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie 1. ( ) : 2 = Omzetsnelheid van de voorraad = = = 5,6 3. * 365 dagen = 18 dagen x = = Bewijs: = ,069 = 1, => klopt 6. Persoonlijke lening: niet bijlenen als het gaat om het reeds afgeloste 7. Aflossing + rente % x = jan. Interest Aflossing Schuld ( ) x 6% = % lening = = current ratio - quick ratio - werkkapitaal 11. Vreemd vermogen is korter beschikbaar (eerder opeisbaar) 12. Liq. balans: info op een bepaald moment Liq. begroting: toekomstige begroting Liq. balans: info over totale bezit Liq. begroting: info over geschatte ontvangsten en uitgaven 13. Gebouwen: Uitwerkingen proefexamen PB Bedrijfseconomie 6/7

8 Machines: x 0 5 = x 11 = = Vaste activa > 1 jaar / meerdere productieprocessen 15. EV: permanent VV: terugbetalen EV: risicodragend VV: risicomijdend EV: zeggenschap VV: schuldeiser 16. Uitgifte aandelen Herwaardering vaste activa (winstreservering is fout) 17. REV = x 100% = 7,2% = (12,4 + 12) : 2 = 12,2 miljoen e helft: ½ x 7,5% x = e helft: ½ x 8,0% x = (. 19) x 100% = 7,7% (.18) (.) (. 19) x 100% = 7,4% (.) (.18) PUNTENTELLING Totaal 50 EINDE Uitwerkingen proefexamen PB Bedrijfseconomie 7/7

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen;

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 4,- per eenheid. De

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie