Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen."

Transcriptie

1 Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten de lening een keer terug betalen. Dit noemen we de aflossing. De vergoeding die we moeten betalen voor de lening noemen we de rente of interest. 1

2 Enkelvoudige interest Bij enkelvoudige interest berekenen we elke periode de interest over het oorspronkelijke geleende bedrag. Bij de samengestelde interest berekenen we ook rente over de rente (hoofdstuk 15). Daarbij gaan we uit van: Het gegeven percentage is voor een jaar (tenzij anders vermeld) Afronden op centen (tenzij anders vermeld) 2

3 Voorbeeld Bereken de interest als we 2 jaar lang lenen voor een interestpercentage van 6%. Interest per jaar : 6% van = * 6 / 100 = 300 Voor 2 jaar: 2 * 300 = 600 In formule: Interest (I) = Kapitaal (K) * percentage (P) * Tijd (T) Als het interestpercentage niet voor een jaar is moeten we het omrekenen naar jaren! 3

4 Voorbeeld Bereken de interest als we 2 jaar lang lenen voor een interestpercentage van 1% per maand. Interest per maand : 1% van = * 1 / 100 = 50 Voor 2 jaar: 24 (maanden) * 50 = Alternatief: 1% per maand is 12 * 1% = 12% per jaar 12% van = 12 / 100 * = 600 per jaar Voor 2 jaar is dat: 2 * 600 =

5 Opgave 1 In les Bereken de jaarlijkse interest * 1,75 / 100 = 43,75 De interest blijft op de rekening staan. Er staat dus eind 2007 op de rekening: ,75 = 2.543,75 De interest in 2008 is dus: 2.543,75 * 1,75 / 100 = 44,52 De interest blijft op de rekening staan. Er staat dus eind 2008 op de rekening: 2.543, ,52 = 2.588,27 De interest in 2009 is dus: 2.588,27 * 1,75 / 100 = 45,29 De interest blijft op de rekening staan. Er staat dus eind 2009 op de rekening: 2.588, ,29 = 2.633,56 De interest in 2010 is dus: 2.633,56 * 1,75 / 100 = 46,09 Er staat dus eind 2010 op de rekening: 2.679,65 5

6 Opgave huiswerk Bereken de interest per jaar a) * 7% = 1.084,30 b) ,94 * 6,75% = 968,01 c) * 6,5% * 5 (maanden) /12 = 333,13 d) * 6% * 220 (dagen) /365 = 513,53 e) 1.789,62 * 9% * 24 (weken) / 52 = 74,34 f) * 7% * 6 (maanden) / 12 = 175,00 interest (en ook de lening van krijgt ze terug (aflossing)) Opgave 3 Bereken de interest 2.220,44 * 6% * 11 (kwartalen) / 4 = 366,37 (aangenomen is dat de rente niet op de rekening blijft staan, dit is niet duidelijk uit de opgave) 6

7 Terugrekenvraagstukken Je weet de uitkomst (de interest) en dan moet je terugrekenen wat het bedrag (kapitaal) de rente of de looptijd is geweest. Voorbeeld We lenen uit en krijgen na 2 jaar Wat was het rentepercentage (enkelvoudig)? De rente was = 500 in 2 jaar De rente was dus 250 per jaar. 250 van is 250 / = 5% 7

8 Terugrekenvraagstukken Voorbeeld Een bedrag wordt uitgeleend voor 6% per jaar. Na 18 maanden krijgen we (rente + aflossing) Wat was het uitgeleende bedrag? 18 maanden is gelijk aan 18 / 12 = 1,5 jaar De rente over het bedrag is dus 1,5 * 6% = 9% Het oorspronkelijke bedrag is 100% We krijgen dus na 1,5 jaar 109% van het oorspronkelijke bedrag. Als gelijk is aan 109%. Hoeveel is dan 100%? 100 / 109 * =

9 Opgave 4 In les Opgave wordt een aantal weken uitgezet (uitgeleend) tegen 3,75% per jaar. Na afloop krijgen 180,29 aan interest. Hoeveel weken is het uitgeleend? De interest is 3,75% * = 375 per jaar. Het zijn dus: 180,29 / 375 * 52 = 25 weken (afgerond) Opgave is na 14 maanden aangegroeid tot Bereken het interestpercentage. De interest is: 350 voor 14 maanden. Het percentage is dus: 350 / * 12 / 14 = 6% 9

10 Opgave 6 huiswerk Opgave 6 Een kapitaal is na 30 maanden aangegroeid tot Het interestpercentage is 2% per half jaar. Bereken het begin kapitaal. 30 maanden is 30 / 12 = 2,5 jaar. Het percentage is 2 * 2% = 4% per jaar. Over het oorspronkelijke bedrag hebben we dus 2,5 * 4 10% rente ontvangen. Aflossing + rente = 100% + 10% = 110% komt dus overeen met 110% Het oorspronkelijke bedrag is dus 100 / 110 * =

11 Opgave 7 huiswerk Opgave 7 Een kapitaal van is na 34 maanden aangegroeid met Bereken het interestpercentage per jaar. De interest is voor 34 maanden. De interest per jaar is dus 12 / 34 * = 367,06 Als percentage van het oorspronkelijke bedrag is dat dus: 367,06 / * 100% = 9,18% 11

12 Opgave 8 huiswerk Opgave 8 Een bedrag van is aangegroeid tot 7.673,75 Het interestpercentage per jaar is 1,75%. Bereken het aantal jaren dat het bedrag is uitgeleend. De interest is 673,75 De interest per jaar is 1,75% * = 122,50 Het aantal jaar is dus 673,75 / 122,50 = 5,5 jaar 12

13 Opgave 9 huiswerk Opgave 9 Een bedrag is na 20 maanden aangegroeid tot Het interestpercentage per jaar is 4%. a) Bereken het oorspronkelijke bedrag. 4% per jaar is 20 / 12 * 4% = 6,67% voor 20 maanden Aflossing + rente = 100% + 6,67% = 106,67% Het oorspronkelijke bedrag is dus: / 106,67 * 100 = Een bedrag is na 2,5 jaar aangegroeid tot Het interestpercentage per jaar is 8%. b) Bereken het oorspronkelijke bedrag. 8% per jaar is 8% * 2,5 = 20% voor 2,5 jaar Aflossing + rente = 100% + 20% = 120% Het oorspronkelijke bedrag is dus: / 120 * 100 =

14 Opgave 9 huiswerk Opgave 9 Het interestpercentage per jaar is 5%. Na 5 jaar is de interest c) Bereken het oorspronkelijke bedrag. Interest: / 5 = per jaar is gelijk aan 5% Het oorspronkelijke bedrag is: / 5 * 100 =

15 Opgave 10 huiswerk Opgave 10 a) * 5% * 1,75 = 875 b) / ( * 4%) = 5,5 jaar c) ( / 8) / * 100% = 6,5% d) 6 jaar *4,5% = 27% is gelijk aan Het oorspronkelijk bedrag is dus: / 27 * 100 =

16 Aflossen op leningen Het terugbetalen van de lening noemen we aflossen. Aflossen kan op verschillende manieren In 1 keer aan het eind van de looptijd. Gedurende de looptijd met een gelijk bedrag per periode. Wanneer we gedurende de looptijd aflossen neemt de schuld af, en dan neemt de rente die we moeten betalen af. Er wordt rente betaald over de openstaande lening (schuld) 16

17 Opgave 11 In les a) Bereken het bedrag dat per maand wordt afgelost / 36 = 425 b) Bereken het bedrag dat eind september moet worden betaald. Interest: 9% per jaar of 0,75% per maand 0,75% * = 114,75 Aflossing: 425 ; Totaal: 539,75 c) Bereken de schuld rest eind mei 2009 Van 1 september tot 1 juni is 21 maanden. Aflossing: 21 * 425 = Restschuld: = d) Bereken het bedrag dat eind juni 2009 moet worden betaald. Interest: 9% / 12 van = 47,81 ; aflossing 425 ; totaal: 472,81 17

18 Opgave 11 In les e) Bereken wanneer voor het laatst aflossing en rente moet worden betaald. 36 aflossingen zijn precies 3 jaar, dus augustus 2010 f) Bereken het bedrag dat de laatste keer moet worden betaald. Interest: 9% per jaar ; 0,75% per maand 0,75% * 425 = 3,19 Totaal: ,19 = 428,19 18

19 Opgave 12 huiswerk a) Wat betekent o/g en u/g? o/g betekent opgenomen geld, je leent zelf geld u/g betekent uitgeleend geld, je leent geld aan een ander b) Bereken de interest op 30 juni maanden: 5 / 12 * 11% * = ,33 Bereken het bedrag dat moet worden betaald De aflossing ( ) komt erbij dus: ,33 Bereken het bedrag dat moet worden betaald op 30 december 2007 Lening: = ; Aflossing: Rente: 6 / 12 * 11% * = ; Totaal: Bereken het bedrag dat moet worden betaald op 30 december 2011 Lening: = ; Aflossing: Rente: 6 / 12 * 11% * = ; Totaal:

20 Opgave 13 In les Wat is inventaris in een supermarkt? Allerlei hulpmiddelen als tafels, stellingen, toonbank, kassa Bereken de schuld op 1 januari aflossingen dus: = Bereken de te betalen rente op 31 maart % van / 4 = 540 Bereken het te betalen bedrag op 31 december 2009 Aflossing: Rente: 9% van / 4 = 540 Totaal:

21 Opgave 14 huiswerk Bereken het bedrag dat over het 4 e kwartaal 2007 betaald moet worden. 3 aflossingen dus: = geleend. Aflossing: ; Rente: 9,2% van / 4 = Totaal: Bereken de schuldrest na 30 september aflossingen dus: = Bereken het te betalen bedrag op 31 december 2009 Aflossing: ; Rente: 9,2% van / 4 = Totaal: Bereken het te betalen bedrag op 30 juni 2010 Aflossing: ; Rente: 9,2% van / 4 = Totaal:

22 Opgave 15 huiswerk Bereken de jaarlijkse annuïteit, interest, aflossing, restschuld Jaarlijkse annuïteit: * 0, = ,76 Afgerond: ; 1 e jaar interest 7,5% van = De aflossing is dus: = De schuldrest is dus: = e jaar Interest 7,5% van = 5.178,75 De aflossing is dus: ,75 = ,25 De schuldrest is dus: ,25 = ,75 3 e jaar Interest 7,5% van ,75 = 2.683,41 De aflossing is dus: ,41 = ,59 De schuldrest is dus: , ,59 = 12,16 De restschuld van 12,16 wordt ook aan het eind van het derde jaar afgelost. 22

23 Opgave 16 huiswerk a1) Bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 1 Interest: 8% van = a2) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 6 Interest: 8% van = a3) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 10 interest ; aflossing ; totaal: b) Voordeel? Maximaal belastingvoordeel c1) Bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 1 Interest: 8% van = ; aflossing ; totaal c2) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 6 Interest: 8% van = ; aflossing ; totaal

24 Opgave 16 huiswerk c3) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 10 interest 8% van = 400 ; aflossing ; totaal: d1) Bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 1 Interest 8% van = Aflossing ; totaal d2) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 6 Restschuld na 5 jaar = Jaarlijkse annuïteit: * 0, = 7.513,69 d3) bereken het interest en aflossingsgedeelte interest: 8% van = aflossing 7.513, = 5113,69 d4) bereken het te betalen bedrag aan het einde van jaar 10 Gelijk aan het antwoord bij d3 24

25 Opgave 17 Niet huiswerk in les a) bereken hoeveel er elk jaar wordt afgelost jaar 1: 750 jaar 2: jaar 3: jaar 4: Totaal : a) bereken hoeveel er elk jaar aan interest wordt betaald jaar 1: 5% van = 750 jaar 2: 5% van = 712,50 jaar 3: 5% van = 575 jaar 4: 5% van = 337,50 25

26 Opgave 18 huiswerk a) bereken hoeveel er elk jaar wordt afgelost Som van de aflossingen moet zijn: Stel de aflossing aan het eind van jaar 1 is X Dan is: X + (X ) + (X ) + (X ) + (X = Dan is 5X = ; 5X = ; X = jaar 1: ; jaar 2: ; jaar 3: jaar 4: ; jaar 5: b) bereken hoeveel er elk jaar aan interest wordt betaald jaar 1: 6% van = jaar 2: 6% van = jaar 3: 6% van = 990 jaar 4: 6% van = 750 Jaar 5: 6% van =

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Management en Organisatie. Proefles

Management en Organisatie. Proefles Management en Organisatie Proefles I. Geld lenen. Stel: je wordt 18 jaar, je haalt je rijbewijs en je wilt dan direct een auto hebben. Die kost 25.000, maar jij hebt geen cent. Je kijkt naar de TV en je

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt.

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. 19. Kapitaal en kredietverlening 19.1.Kapitaal Kapitaal aantrekken is belangrijk voor jouw onderneming. Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. De 3

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

16 De beginselen van financiële rekenkunde

16 De beginselen van financiële rekenkunde 16 De beginselen van financiële rekenkunde 16.1 Waardebepaling in samenhang met het tijdstip waarop geld vrijvalt 16.2 Enkelvoudige en samengestelde renteberekeningen 16.3 De contante-waardeberekening

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen fre.ifpk.01-04-15 Freo Specialist in online lenen Bij ons leent u tegen scherpe tarieven. Dit gebeurt op een eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde manier. Met onze persoonlijke service en duidelijke voorwaarden

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie