Prospectus Internet Voordeel Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Internet Voordeel Krediet"

Transcriptie

1 Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners zijn aanbieders van kredieten verplicht een prospectus op internet beschikbaar te houden en op verzoek van de consument direct en kosteloos te verstrekken. In het prospectus wordt informatie gegeven over een aantal in de wet bepaalde onderwerpen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze internetsite:

2 Procedure kredietaanvraag Hoe vraagt u het Internet Voordeel Krediet aan? Het Internet Voordeel Krediet is een krediet dat alleen aan te vragen is via internet, Naar welke gegevens vraagt ABN AMRO? Voor uw kredietaanvraag hebben wij inzicht nodig in uw netto maandinkomen, uw woonlasten en overige verplichtingen (zoals eventuele alimentatie verplichtingen alsmede maandbetalingen op lopende kredieten). Ook moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Na goedkeuring van uw kredietaanvraag door ABN AMRO ontvangt u de kredietovereenkomst. Deze kredietovereenkomst ontvangen wij van u getekend retour waarna u over het Internet Voordeel Krediet kunt beschikken. Prospectus Internet Voordeel Krediet 2

3 Criteria voor de beoordeling van de kredietwaardigheid Wie kan het Internet Voordeel Krediet aanvragen? Iedereen van 18 tot en met 69 jaar die een ABN AMRO betaalrekening heeft ABN AMRO Internet Bankieren toegang heeft regelmatig inkomen (bijvoorbeeld uit loondienst of pensioen) Nederlands ingezetene is met een EU-nationaliteit of beschikt over een permanente verblijfsgunning voor Nederland kan in aanmerking komen voor een Internet Voordeel Krediet bij ABN AMRO. Hoe gaat de beoordeling? De hoogte van het bedrag dat u maximaal kunt lenen (de kredietlimiet) is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, van uw vaste lasten en van uw persoonlijke omstandigheden (zoals kosten levensonderhoud en eventuele alimentatie). Als u het Internet Voordeel Krediet aanvraagt, zal ABN AMRO berekenen of uw aflossingscapaciteit toereikend is. Dat houdt in dat u in staat moet zijn om maandelijks uw lasten en 2% van de kredietlimiet te betalen. Door uw totale inkomsten te verminderen met uw totale uitgaven en deze uitkomst te vermenigvuldigen met 50, hebt u een goede indicatie van het bedrag wat u verantwoord kunt lenen. Onder uw totale inkomsten bedoelen wij uw vaste netto-inkomsten (exclusief vergoedingen als 13de maand, overwerk, vakantiegeld, auto- en reiskosten) per maand. Indien zowel u als uw partner partij zijn bij de kredietovereenkomst kunt u het vaste netto-inkomen van uw partner (eveneens zonder de hiervoor genoemde vergoedingen) volledig opnemen. Daarnaast maakt een toetsing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), in verband met uw eventuele betalingsverleden, deel uit van de beoordeling van een kredietaanvraag. Prospectus Internet Voordeel Krediet 3

4 Hiernaast treft u twee voorbeelden aan van een aanvraag van het Internet Voordeel Krediet in een bepaalde individuele situatie Voorbeeld berekening 1 U wilt een nieuwe wasmachine en droger kopen voor in totaal 1.800,-. U bent alleenstaand en hebt geen bijzondere financiële verplichtingen. Uw besteedbaar inkomen per maand is als volgt opgebouwd: Netto inkomen per maand 2.500,- Maandlasten: Hypotheek 300,- Levensonderhoud , Totaal 1.300, , Netto besteedbaar bedrag per maand 1.200,- Uw inkomen is voldoende voor een Internet Voordeel Krediet van 2.000,-. De BKR-toets is positief. U kunt de kredietovereenkomst tegemoet zien. Voorbeeld berekening 2 U wilt een nieuwe auto kopen van ,-. U en uw partner hebben een gezamenlijk inkomen. Uw gezamenlijke besteedbaar inkomen per maand is als volgt opgebouwd: Netto inkomen per maand 2.100,- Maandlasten: Hypotheek 600,- Levensonderhoud , Totaal 1.650, , Netto besteedbaar bedrag per maand 450,- Dit bedrag is te laag om de lasten van een krediet van ,- te kunnen betalen. Wij kunnen uw kredietaanvraag niet honoreren en adviseren samen met u te kijken naar welk bedrag u verantwoord kunt lenen. Deze voorbeelden dienen om u inzicht te geven in de wijze van toepassing van de kredietbeoordelingscriteria. Aan deze voorbeelden kunt u in uw persoonlijke situatie geen rechten ontlenen. Prospectus Internet Voordeel Krediet 4

5 Bureau Krediet Registratie ABN AMRO is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Alle kredietaanvragen worden door ABN AMRO getoetst bij het BKR. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er financiële verplichtingen worden aangegaan die uw draagkracht te boven gaan. De toetsing heeft betrekking op bestaande en afgeloste leningen en het aflossingsgedrag. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. ABN AMRO heeft verder de verplichting op zich genomen om de afgesloten kredietovereenkomst alsmede een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst van meer dan negentig dagen te melden bij het BKR, dat deze gegevens registreert. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. Een uitgebreide folder over het BKR kunt u bij iedere ABN AMRO vestiging verkrijgen. Beschrijving van het product Het Internet Voordeel Krediet is een doorlopend krediet waarmee u via een aparte rekening (uitsluitend te benaderen via ABN AMRO Internet Bankieren) over de overeengekomen kredietlimiet kunt beschikken. De kredietlimiet is minimaal EUR 2.000,- en maximaal EUR ,-. Daarbij zijn verschillende aflossingsvormen mogelijk. Het krediet wordt verstrekt tot wederopzegging. Prospectus Internet Voordeel Krediet 5

6 Algemene voorwaarden Op de kredietovereenkomst zijn de Voorwaarden Internet Voordeel Krediet en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. van toepassing. Lees deze voorwaarden voordat u de overeenkomst afsluit. Belangrijke bepalingen uit de kredietovereenkomst en de voorwaarden zijn: Looptijd en kwijtschelding Het Internet Voordeel Krediet heeft een maximale looptijd tot uw 75 ste jaar en moet dan volledig zijn afgelost. De afbouw van uw kredietlimiet start uiterlijk vanaf uw 65 ste jaar. Bij overlijden wordt het krediet niet kwijtgescholden. Opname Gedurende de looptijd kunt u tot de overeengekomen kredietlimiet krediet opnemen door overboeking via ABN AMRO Internet Bankieren naar uw ABN AMRO betaalrekening. De bestedingsruimte die ontstaat door aflossing kunt u tot maximaal de overeengekomen kredietlimiet opnieuw opnemen. Aflossing en rente (maandlast) U betaalt maandelijks minimaal de overeengekomen maandlast van 2% van de kredietlimiet. Bij een aflossingsvrije lening betaalt u maandelijks alleen de verschuldigde rente over het opgenomen krediet. Vervroegde aflossing van het gehele of gedeeltelijk opgenomen krediet is kosteloos. Vervroegde opeisbaarheid Bij een achterstand in de betaling van twee of meer termijnen van de maandlast wordt het krediet vervroegd opeisbaar. Het krediet is ook opeisbaar bij overlijden, faillissement, toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de kredietnemer, emigratie of als er bewust onjuiste informatie is verstrekt. Rente De rente is variabel. Zie voor actuele tarieven Via Internet Bankieren informeren wij u over eventuele rentewijzigingen. Zekerheden Voor het Internet Voordeel Krediet is geen onderpand nodig. Prospectus Internet Voordeel Krediet 6

7 Betalingsachterstand Ingeval van te late betaling ontvangt u een ingebrekestelling. Indien u na ontvangst van de ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn voldoet, bent u vanaf het moment van het verstrijken van die termijn een vertragingsvergoeding verschuldigd. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend op basis van de in het kader van de overeenkomst overeengekomen effectieve rente op jaarbasis. Voorbeeldberekening kredietlimiet en overige kenmerken Internet Voordeel Krediet In onderstaande tabel ziet u een voorbeeldberekening van 4 kredietlimieten. Kijk voor actuele rentepercentages op of bel (lokaal tarief). Kredietlimiet Effectieve rente Maandlast (o.b.v. Theoretische Totale prijs op jaarbasis* 2% van de looptijd** van het kredietlimiet) krediet 2.000,- 14,6% 40,- 75 maanden 3.000, ,- 10,4% 200,- 65 maanden , ,- 9,0% 500,- 63 maanden , ,- 9,0% 1.000,- 63 maanden ,- (*) De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. (**) Theoretische looptijd is op hele maanden naar boven afgerond. De theoretische looptijd geeft het aantal maanden aan waarin u de aangegeven maandlast moet betalen om het krediet volledig af te lossen. Opnamen, extra aflossingen, achterstanden en veranderingen van het rentepercentage kunnen de theoretische looptijd verlengen of verkorten. Meer weten? Of bel (lokaal tarief) Prospectus Internet Voordeel Krediet 7

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 PROSPECTUS Delta Lloyd Doorlopend Krediet Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL E-bankieren INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 1 Algemeen 2 2 Internet 2 3 Aanvraagprocedure 2 4 Kredietlimiet 2 5 Oversluiten

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie