Prospectus Studentenlimiet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Studentenlimiet"

Transcriptie

1 Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners zijn aanbieders van kredieten verplicht een prospectus op internet beschikbaar te houden en op verzoek van de consument direct en kosteloos te verstrekken. In het prospectus wordt informatie gegeven over een aantal in de wet bepaalde onderwerpen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze internetsite:

2 Procedure kredietaanvraag Hoe vraag je het Studentenlimiet aan? Je kunt een kredietaanvraag indienen door een ABN AMRO vestiging te bezoeken. Ook kun je via onze website (www.abnamro.nl/studentenlimiet) of telefonisch via (lokaal tarief) een aanvraag indienen. Naar welke gegevens vraagt ABN AMRO? Om je kredietaanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij een aantal gegevens van je nodig, te weten een kopie van het bewijs Recht op Studiefinanciering, een bewijs dat je bent ingeschreven bij een Nederlandse MBO-, HBO- of WO-opleiding. Daarnaast hebben wij inzicht nodig in de eventuele lopende kredieten en moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Na goedkeuring van je kredietaanvraag door ABN AMRO ontvang je de kredietovereenkomst. Deze kredietovereenkomst ontvangen wij getekend van je retour waarna je over de Studentenlimiet kunt beschikken. Prospectus Studentenlimiet 2

3 Criteria voor de beoordeling van de kredietwaardigheid Wie kan het Studentenlimiet aanvragen? Iedere student van 18 tot en met 33 jaar die studiefinanciering ontvangt op een ABN AMRO betaalrekening staat ingeschreven bij een Nederlandse MBO-, HBO- of WO-opleiding Nederlands ingezetene is met een EU-nationaliteit of beschikt over een permanente verblijfsvergunning kan in aanmerking komen voor een Studentenlimiet. Om in aanmerking te komen voor de Studentenlimiet dien je te beschikken over een ABN AMRO betaalrekening. Hoe gaat de beoordeling? De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen (de kredietlimiet) is afhankelijk van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Voor studenten aan een MBO-opleiding is de kredietlimiet maximaal EUR 1.000,-. Voor HBO- en WO-studenten is de kredietlimiet in het eerste studiejaar maximaal EUR 2.500,- en vanaf het tweede studiejaar maximaal EUR 5.000,- (mits zij hun propedeuse of 60 studiepunten hebben behaald). Daarnaast maakt een toetsing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), in verband met jouw eventuele betalingsverleden, deel uit van de beoordeling van een kredietaanvraag. Prospectus Studentenlimiet 3

4 Hiernaast tref je twee voorbeelden aan van een aanvraag van het Studentenlimiet in een bepaalde individuele situatie Voorbeeld berekening 1 Je bent 21 jaar en studeert Economie en Recht aan de Hogeschool. Op basis van je bewijs van inschrijving, ontvangst studiefinanciering en positieve BKR-toets, kun je jouw kredietovereenkomst tegemoet zien. Voorbeeld berekening 2 Je bent 16 jaar en start met je MBO opleiding. Op basis van jouw leeftijd kunnen wij je geen Studentenlimiet verstrekken. Deze voorbeelden dienen om je inzicht te geven in de wijze van toepassing van de kredietbeoordelingscriteria. Aan deze voorbeelden kun je in jouw persoonlijke situatie geen rechten ontlenen. Prospectus Studentenlimiet 4

5 Bureau Krediet Registratie ABN AMRO is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Alle kredietaanvragen worden door ABN AMRO getoetst bij het BKR. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat er financiële verplichtingen worden aangegaan die je draagkracht te boven gaan. De toetsing heeft betrekking op bestaande en afgeloste leningen en het aflossingsgedrag. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door het BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. ABN AMRO heeft verder de verplichting op zich genomen om de afgesloten kredietovereenkomst alsmede een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst van meer dan negentig dagen te melden bij het BKR, dat deze gegevens registreert. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. Een uitgebreide folder over het BKR kun je bij iedere ABN AMRO vestiging verkrijgen. Beschrijving van het product De Studentenlimiet is een doorlopend krediet waarbij je onbeperkt tot de overeengekomen kredietlimiet (afhankelijk van je opleiding en bij HBO- en WO-studenten je opleidingsjaar minimaal EUR 1.000,- en maximaal EUR 5.000,-) rood mag staan op je ABN AMRO betaalrekening. Voorwaarde is dat maandelijks minimaal EUR 75,- op je ABN AMRO betaalrekening binnenkomt. Het krediet wordt verstrekt tot wederopzegging. Prospectus Studentenlimiet 5

6 Algemene voorwaarden Op de kredietovereenkomst zijn de Voorwaarden Studentenlimiet en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. van toepassing. Lees deze voorwaarden voordat je de overeenkomst afsluit. Belangrijke bepalingen uit de kredietovereenkomst en de voorwaarden zijn: Looptijd en kwijtschelding De Studentenlimiet heeft een maximale looptijd van 6 jaar. Na maximaal 6 jaar wordt de Studentenlimiet omgezet in een Privélimiet Plus waarna de voorwaarden van een Privélimiet Plus in werking treden. Gedurende de looptijd van de Studentenlimiet moet er iedere maand minimaal EUR 75,- op je ABN AMRO betaalrekening binnenkomen. Bij overlijden wordt de restantschuld onder bepaalde voorwaarden (o.a. geen betalingsachterstand) kwijtgescholden. Opname Gedurende de looptijd kun je tot de overeengekomen kredietlimiet krediet opnemen via je ABN AMRO betaalrekening. De bestedingsruimte die ontstaat door aflossing kun je tot maximaal de overeengekomen kredietlimiet opnieuw opnemen. Aflossing en rente (maandlast) Je hoeft de Studentenlimiet niet tussentijds af te lossen, maar betaalt maandelijks de verschuldigde rente over het opgenomen krediet. Overigens is vervroegde aflossing van het gehele opgenomen krediet kosteloos. Vervroegde opeisbaarheid Bij een achterstand in de betaling van twee of meer termijnen van de maandlast wordt het krediet vervroegd opeisbaar. Het krediet is ook opeisbaar bij overlijden, faillissement, toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de kredietnemer, emigratie of als er bewust onjuiste informatie is verstrekt. Rente De rente is variabel. Zie voor actuele tarieven Op de afschriften van je betaalrekening en op Internet Bankieren informeren wij je over eventuele rentewijzigingen. Zekerheden Voor de Studentenlimiet is geen onderpand nodig. Prospectus Studentenlimiet 6

7 Betalingsachterstand Ingeval van te late betaling ontvang je een ingebrekestelling. Indien je na ontvangst van de ingebrekestelling het verschuldigde bedrag niet alsnog binnen de daarin genoemde termijn voldoet, ben je vanaf het moment van het verstrijken van die termijn een vertragingsvergoeding verschuldigd. De vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig berekend op basis van de in het kader van de overeenkomst overeengekomen effectieve rente op jaarbasis. Voorbeeldberekening kredietlimiet en overige kenmerken Studentenlimiet In onderstaande tabel ziet u een voorbeeldberekening van 4 kredietlimieten. Kijk voor actuele rentepercentages op of bel (lokaal tarief). Kredietlimiet Effectieve rente Maandlast Theoretische Totale prijs op jaarbasis* looptijd** van het krediet 1.000,- 7,6% 75,- 14 maanden 1.050, ,- 9,3% 75,- 15 maanden 1.125, ,- 9,3% 75,- 39 maanden 2.925, ,- 9,3% 75,- 48 maanden 3.600,- (*) De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. (**) Theoretische looptijd is op hele maanden naar boven afgerond. De theoretische looptijd geeft het aantal maanden aan waarin u de aangegeven maandlast moet betalen om het krediet volledig af te lossen. Opnamen, extra aflossingen, achterstanden en veranderingen van het rentepercentage kunnen de theoretische looptijd verlengen of verkorten. Meer weten? Of bel (lokaal tarief) Prospectus Studentenlimiet 7

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service

Algemene voorwaarden. Model TG 06/03. Interpolis Transactie Garant Service Model TG 06/03 Algemene voorwaarden Interpolis Transactie Garant Service Inhoudsopgave 1 Kredietadvies 2 Transactieverzekering 3 Schade 4 Verplichtingen abonnee 5 Verplichtingen verzekerde 6 Premie en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie