M&O VWO 2011/2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012

2 Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting 6. Beoordelen Commercieel Niet commercieel Industriële onderneming Break even Berekening & Analyse Overzicht Vaste activa Vlottende activa Opbrengsten/ kosten en inkomsten/ uitgaven Handelsonderneming Resultatenrekening Liquiditeitsbegroting Kengetallen Investeren Eigen Vreemd Transitieve posten 2

3 Overzicht Balans Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Wat doen we? We maken een overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Waarom? Het is prettig om te weten hoe je bedrijf er bij staat en het moet van de overheid. 3

4 Activa Verschillende soorten activa: Vaste activa (gaan langer dan een (productie)proces mee) Materieel (gebouwen, auto s, inventaris) Immaterieel (vergunningen, goodwill) Financieel (deelnemingen in dochterondernemingen) Vlottende activa (gaan 1 (productie)proces mee) Voorraden Debiteuren Overlopende activa (transitatieve posten) Liquide middelen Activa is het meervoud van actief. 4

5 Passiva Verschillende soorten passiva: Eigen Geplaatst aandelenkapitaal (BV/NV) Reserves (herwaarderingsreserve, agioreserve, algemene reserve) Langlopend vreemd (looptijd> 1 jaar) Voorzienigen (pensioenen, onderhoud) Hypothecaire lening Obligatielening Onderhandse lening Kortlopend vreemd (looptijd < 1 jaar) Crediteuren Overlopende passiva (transitatieve posten) Rekeningcourantkrediet Nettowinst (hoort bij het EV) 5

6 Balans BALANS LAPTOPS NV (bedragen in duizenden euro's) op Debet Credit Vaste activa: Eigen : Materiële vaste activa 500 Geplaats aandelenkapitaal 150 Immateriële vaste activa 200 Agioreserve 75 Financiële vaste activa 100 Herwaarderingreserve 20 Vlottende activa: Algemene reserve 50 Voorraden 25 Lang vreemd : Debiteuren 20 Voorzieningen 125 Effecten 40 Hypothecaire leningen 350 Liquide id middelen: Onderhandse d leningen 50 Bank 10 Kort vreemd : Kas 5 Crediteuren 8 Rekening courant krediet 12 Nettowinst 61 Totaal 900 Totaal

7 Vaste activa Afschrijven Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Afschrijven: het uitsmeren van eenmalige kosten over een langere termijn. De afschrijving komt ten laste van de winst. Niet in één keer, anders zou de winst en verliesrekening vertekend zijn. Levensduur (n) Technisch: hoe lang is het productiemiddel werkelijk te gebruiken? Economisch: hoe lang is het productiemiddel winstgevend? Aanschafwaarde (AW) = aanschafprijs + installatiekosten Restwaarde (RW) = inruilwaarde sloopkosten Afschrijving per jaar = (AW RW)/n Boekwaarde = AW gedane afschrijvingen 7

8 Eigen Herwaarderingsreserve Vaste activa kunnen in waarde stijgen. Er moet dan een correctie worden uitgevoerd. Omdat de balans aan twee zijden gelijk moet zijn, stijgt de herwaarderingsreserve met het zelfde bedrag als het vaste actief. De boekwaarde is dus hoger. Daarom is er te weinig afgeschreven. Dit leidt tot inhaalafschrijvingen die ten laste komen van de winst. Voorbeeld: Machine: , 000 (restwaarde , 000 )) Economische levensduur is 5 jaar Na 2 jaar prijsstijging van 20% (ook de restwaarde) Afschrijving jaar 1: ( ) / 5 = , Boekwaarde voor prijsstijging: ( ) = , Stijging g herwaarderingsreserve: 20% = , Inhaalafschrijving: % = , 8

9 Vlottende activa Voorraadwaardering Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Het belangrijkste vlottende actief is de voorraad. Er zijn drie manieren om de voorraad op de balans te zetten. FIFO LIFO VVP Wat is het? De oudste voorraad De nieuwste voorraad Standaardprijs (zie eerst verkocht eerst verkocht H2) Welke waarde op de balans? Wat gebeurd er als de inkoopprijzen stijgen? Tegen actuele prijzen Tegen verouderde prijzen Standaardprijs (VVP) Relatief hogere winst Relatief lagere winst Geen relatieve veranderingen in winst Technische voorraad: wat is er werkelijk in het magazijn? Economische voorraad: waarover draag je prijsrisico? BIJ JOU VAN JOU 9

10 Eigen Aandelen Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Aandeel: bewijs van eigendom van een NV/BV Waarde van aandelen: Nominale waarde (staat op het aandeel) Emissiewaarde (waarde bij uitgifte aandelen) Ai Agio (winst op aandeel; verschil tussen emissiewaardeen i nominale waarde) 1. Maatschappelijk aandelenkapitaal = alle officiele aandelen 2. Aandelenkapitaal in porteffeuille = alle niet uitgegeven aandelen 3. Geplaatst aandelenkapitaal = (1 2) alle uitgegeven aandelen 4. Aandeelhouders nog te storten (n.t.s) = nog niet betaalde aandelen 5. Geplaatst en gestortaandelenkapitaal = (3 4) totaal betaalde aandelen = EV 10

11 Eigen Dividend Aandeelhouder krijgt dividend: (gedeeltelijke) uitbetaling van de winst Cashdividend: gewoon cash Stockdividend: stocks (aandelen) Stappenplan dividend Bereken totale dividend = % geplaatst (en gestort) AK Controleer winst: er kan niet meer dividend uitgekeerd worden dan de winst Bereken dividendbelasting = 25 % totale dividend Bereken cash en stockdividend voor belasting = % geplaatst (en gestort) AK Bereken cashdividend na belasting = cashdividend voorbelasting volledige belasting Controleer cash en stockdividend en belasting gelijk is aan het totale dividend 11

12 Hoofdstuk 4: Balans (deel 2) M&O VWO 2011/2012

13 Vreemd Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Er zijn verschillende manieren om vreemd aan te trekken Onderhandse lening (zonder inmenging van de geldmarkt) Obligatielening (meerdere schuldeisers) Hypothecaire lening (met onderpand) Lineaire hypotheek Annuïteitenhypotheek Spaarhypotheek Rekening courant (kleine bedragen, geleend van een bank) Voor leningen moet rente betaald worden. De hoogte hang af van het risico, de looptijd en de grootte van het bedrag. Bij hypotheken is het voor het woonhuis hypotheekrenteaftrek. 13

14 Vreemd Hypotheken Lineaire hypotheek Annuiteiten hypotheek Spaarhypotheek Interest Interest Interest Aflossing Aflossing Sparen Tijd Tijd Tijd Goedkoopste hypotheekvorm Maandelijkse betaling blijft gelijk (geeft zekerheid) In het begin veel belastingvoordeel Maandelijkse betaling blijft gelijk (geeft zekerheid) Groter belastingvoordeel Maandelijkse Duurdere hypotheekvorm (want schuld Schuld blijft lang heel hoog betaling hoog in het begin blijft lang hoog) Niet aantrekkelijk voor 2 e huis (hypotheekrente aftrek) 14

15 Eindwaarde berekenen Enkelvoudige kl rente. Elk jaar wordt er rente betaald. Hier ontvang je het jaar daarna geen rente over. Samengestelde rente. Ook wel rente over rente. De rente die je elk jaar ontvangt verhoogt de renteontvangsten in de jaren daarna. Eindwaarde samengestelde rente: 1000? E = K ( 1 + i) n 15

16 Eindwaarde berekenen Bij termijn betalingen is het lastiger. Elk jaar (periode) wordt er nu een bepaald bedrag gestort ? n (1+ i) 1 E n = T (1+i) i 16

17 Beginwaarde berekenen Terugrekenen bij samengesteld interest komt vaak voor. Stel dat je aan het eind van 4 jaar 1000 euro nodig hebt.? 1000 C = K (1 + i) n 17

18 Beginwaarde berekenen Bij termijn betalingen is het lastiger. Stel dat er nu elke periode 1000 euro nodig is. Bijvoorbeeld voor een pensioen betaling.? C n =T 1 (1+ i) n i 18

19 Transitieve posten Balans Overzicht Vaste activa Vlottende activa Eigen Vreemd Transitatieve posten Aan beide zijden van de balans staan transitieve posten. (overlopende activa/passiva) Hier komt het belangrijkste verschil tussen baten/kosten (resultatenrekening H3) en inkomsten/uitgaven (liquiditeitsoverzicht H5) aan het licht. Overlopende activa (bezittingen) Vooruitbetaalde bedragen (bedrag is al betaald, maar op balansdatum nog niet toegerekend) Te ontvangen bedragen (nog niet betaald, maar al wel toegerekend) Overlopende passiva (schulden) Nog te betalen bedragen (nog niet betaald, maar al wel toegerekend) Vooruit ontvangen bedragen (al wel betaald, maar nog niet toegerekend) 19

20 Tips & Tricks Afschrijven is een boekhoudkundige truc. Het zijn uitgaven waarvan je de kosten uitsmeert. LIFO/FIFO/VVP vooral belangrijk bij prijsveranderingen. Begrijp dit! Het is onmogelijk om alleen stockdividend uit te keren (dividendbelasting) Er staat nooit BTW op de balans. Hoogstens als zijnde een overlopende post (nog af te dragen BTW) Herwaardering combineert vaste activa met de herwaarderingreserve. Van de hypotheken moet voor je voor en nadelen kunnen noemen. Denk aan de hypotheekrente aftrek. Weet wat de transitieve posten zijn, zorg dat je ook kunt uitleggen wat er gebeurd. Gemiddeld geïnvesteerd = ( begin jaar + eind jaar) / 2 20

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 Dit is een uitgebreide samenvatting van de examenstof voor Management en Organisatie. Hieronder volgt eerst een inhoudsopgave. Let op! De onderdelen met een sterretje*

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 4,- per eenheid. De

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie