CONCEPT EINDTERMEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT EINDTERMEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE"

Transcriptie

1 Cruciale praktijksituaties Dmein MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Actief in mijn wnmgeving CP1: WIJKVOORZIENINGEN CH1: Infrmatie zeken ver wijkvrzieningen CH2: In gesprek met buurtbewners CH3: Aanmelden vr een bijeenkmst, cursus f (wijk)activiteit CP2: MEEDOEN AAN EEN WIJKACTIVITEIT CH1: Infrmatie zeken ver een wijkactiviteit CH2: Meeden aan een wijkactiviteit CH3: Verslag maken van een wijkactiviteit CP3: LEZEN EN CULTUUR CH1: Gebruik maken van de biblitheek CH2: Bezek aan een tentnstelling, museum, (theater)vrstelling, film f audi-visuele presentatie f vrstelling CH3: Bezek aan een tentnstelling f een vrstelling nabespreken CP4: MEEPRATEN OVER DE BUURT CH1: Uitndiging vr een bewnersbijeenkmst CH2: Deelnemen aan inspraakavnd/bewnersavnd CP5: VERKEER EN VERVOER CH1: De weg vinden in eigen stad f drp en/f nabijgelegen stad CH2: Gebruikmaken van penbaar verver Gezndheid en sprt CP6: GEBRUIK MAKEN VAN GEZONDHEIDSZORG CH1: Vrbereiden p een bezek aan de zrgverlener CH2: In gesprek met de zrgverlener CP7: SPORT EN BEWEGEN CH1: Praten met anderen ver sprt en bewegen CH2: Vrbereiding p de inschrijving bij een sprtclub, een sprtschl f een andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt CH3: Inschrijven vr sprt- f bewegingsactiviteit CH4: Praten met sprtleraar/trainer Actief als vrijwilliger CP8: IN GESPREK MET MIJN BEGELEIDER CH1: Nieuwe afspraken maken met de begeleider ver de planning van werkzaamheden en taken CH2: Een gesprek veren ver het functineren als vrijwilliger CH3: Telefnisch ziek- en betermelden CP9: WERKOVERLEG CH1: Een verleg vrbereiden CH2: Meeden aan het werkverleg CH3: Een ntitie maken tijdens een werkverleg CP10: INFORMEEL CONTACT MET COLLEGA'S CH1: Praten met cllega's CH2: Cmmunicatie via internet f (mbiele) telefn CP11: OVERLEGGEN MET COLLEGA S CH1: Met cllega s verleggen ver de uitvering van het werk CH2: Veilig en geznd werken CH3: Een instructie bij een handeling f apparaat vlgen CH4: Een krte ntitie f bdschap pschrijven

2 Dmein OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK Op zek naar vrijwilligerswerk CP1: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK CH1: Vacatures vr vrijwilligerswerk zeken CH2: Infrmatie vragen ver vrijwilligerswerk CP2: EEN INTAKEGESPREK VOOR VRIJWILLIGERSWERK CH1: Een intakegesprek vrbereiden CH2: Een telefnisch intakegesprek veren CH3: Een intakefrmulier invullen CH4: Een intakegesprek veren CP3: AFSPRAKEN MAKEN OVER HET VRIJWILLIGERSWERK CH1: Een gesprek ver de randvrwaarden en inhud van het vrijwilligerswerk vrbereiden CH2: In gesprek ver de randvrwaarden en taken van het vrijwilligerswerk

3 Dmein: ACTIEF IN MIJN WOONOMGEVING CP1: WIJKVOORZIENINGEN Thema s actieve buurtbewners ntmetingsplek meeden infrmatielket Algemene delstellingen De kandidaat weet welke wijkvrzieningen hem in zijn wnmgeving ter beschikking staan. De kandidaat weet he hij van de beschikbare vrzieningen gebruik kan maken. Cruciale handelingssituaties CH1: Infrmatie zeken ver wijkvrzieningen Delen: 1. De kandidaat kan via flders, webpagina s en/f raambiljetten een beeld krijgen van het aanbd van wijkvrzieningen. 2. De kandidaat kan van een f meer activiteiten aangeven wat de kern van de activiteit is en/f vr wie de activiteit bedeld is. 3. De kandidaat kan met eenvudige aantekeningen een schema f sciale kaart van een wijkvrziening maken. 4. De kandidaat kan m hulp vragen bij het zeken naar infrmatie ver wijkvrzieningen. Lcatie: buurthuis, wijkcentrum, stadsatelier, biblitheek, speeltuin, wijkschl, etc. Actr(en): de kandidaat en medewijkbewners, medewerkers van de wijkvrzieningen Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, zich vrstellen, gesprek penen, testemming vragen, uitleg vragen Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: eigen bservaties verwrden, aantekeningen maken, vrkeur aangeven CH2: In gesprek met buurtbewners Delen: 1. De kandidaat kan met buurtbewners praten ver het aanbd van wijkvrzieningen. 2. De kandidaat kan een vrkeur uitspreken vr een aanbd f een wijkvrziening. 3. De kandidaat kan een afspraak maken met (een van de) buurtbewners m samen naar een wijkvrziening te gaan. Lcatie: thuis, p straat, bij de buren, in winkels, buurthuis, wijkcentrum, stadsatelier, biblitheek, speeltuin, wijkschl, etc. Actr(en): de kandidaat en buurtbewners Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaring verwrden, zich vrstellen, gesprek penen, afspraken maken, ervaringen uitwisselen, uitleg geven, vrbeeld geven, vrkeur aangeven

4 CH3: Aanmelden vr een bijeenkmst, cursus f (wijk)activiteit Delen: 1. De kandidaat kan infrmatie lezen ver de prcedure van aanmelding/inschrijving. 2. De kandidaat kan een wens tt deelname aan een activiteit verwrden. 3. De kandidaat kan een inschrijffrmulier/aanmeldstrkje invullen vr deelname aan een bijeenkmst, cursus f wijkactiviteit. Lcatie: thuis en/f bij de wijkvrziening Actr(en): de kandidaat en de werknemer f vrijwilliger van de wijkvrziening Subvaardigheid: lezen m infrmatie p te den, instructies lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, zich vrstellen, gesprek penen, afspraken maken, vrkeur aangeven Subvaardigheid: frmulieren Taalhandelingen: infrmatie geven, vragen beantwrden, vrkeur aangeven

5 Dmein: ACTIEF IN MIJN WOONOMGEVING CP2: MEEDOEN AAN EEN WIJKACTIVITEIT Thema s feest sprtactiviteit straatfeest straatspeeldag cursus, bijv. cmputers, tuinieren, dans, muziek, tekenen, kken e.d. wijkschuw f buurtrndgang mensen ntmeten binding met de wijk sciale chesie Algemene delstellingen De kandidaat kan p adequate wijze infrmatie inwinnen ver een wijkactiviteit. De kandidaat det mee met een eenmalige wijkactiviteit f met een (krtlpende) cursus en maakt actief cntact met andere deelnemers. De kandidaat kan zijn ervaringen verwrden. Cruciale handelingssituaties CH1: Infrmatie zeken ver een wijkactiviteit Delen: 1. De kandidaat kan een aankndiging lezen ver een wijkactiviteit. 2. De kandidaat kan telefnisch infrmatie vragen bij een cntactadres. 3. De kandidaat kan aantekeningen maken ver inhud, tijd en plaats van de wijkactiviteit. Lcatie: buurthuis, wijkcentrum, stadsatelier, biblitheek, speeltuin, wijkschl, creativiteitscentrum etc. in f buiten in de wijk Actr(en): de kandidaat en de rganisatr van de wijkactiviteit Subvaardigheid: lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken CH2: Meeden aan een wijkactiviteit Delen: 1. De kandidaat kan zich vrstellen aan de andere deelnemers. 2. De kandidaat begrijpt de instructie van de rganisatr. 3. De kandidaat kan infrmele cntacten leggen met de andere deelnemers. 4. De kandidaat kan zijn hulp aanbieden vr hand en spandiensten ter plaatse. Lcatie: buurthuis, wijkcentrum, stadsatelier, biblitheek, speeltuin, wijkschl, creativiteitscentrum etc. in f buiten de wijk Actr(en): de kandidaat, de rganisatr van de activiteit en andere deelnemers Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: luisteren naar aankndigingen en instructies, luisteren als lid van een live publiek Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen, bijeenkmsten en vergaderingen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie geven, infrmatie vragen en geven

6 CH3: Verslag maken van een wijkactiviteit Delen: 1. De kandidaat kan zijn ervaringen van een wijkactiviteit schriftelijk presenteren in de vrm van ftverslag / cllage met bijschrift, verslagje f krt interview vr de wijkkrant f het prikbrd van het buurthuis. 2. De kandidaat kan met behulp van het resultaat van zijn cursus een krt verslagje maken van de cursus vr de wijkkrant, bijv. enkele ft s f tekeningen met bijschrift. Lcatie: thuis, bij andere deelnemer, p de lcatie van de activiteit Actr(en): de kandidaat en eventueel een mededeelnemer Subvaardigheid: berichten Taalhandelingen: infrmatie geven, eigen bservaties verwrden, mening uiten, beschrijven, vrbeeld geven

7 Dmein: ACTIEF IN MIJN WOONOMGEVING CP3: LEZEN EN CULTUUR Thema s beken en andere media in de biblitheek cultuur in eigen mgeving cultuurhistrie vrstelling film tentnstelling samen p pad zelf creatief Algemene delstellingen De kandidaat kan p adequate wijze gebruik maken van de biblitheek. De kandidaat kan afspraken maken ver het (gezamenlijk) bezeken van een cultureel/cultuurhistrisch evenement. De kandidaat kan het bezek aan een evenement nabespreken. Cruciale handelingssituaties CH1: Gebruik maken van de biblitheek Delen: 1. De kandidaat weet he hij zich kan inschrijven bij de biblitheek. 2. De kandidaat kan infrmatie begrijpen ver de regels en de gang van zaken bij de biblitheek. 3. De kandidaat kan een biblitheekpasje herkennen en lezen van wie het pasje is. 4. De kandidaat kan mededelingen p het prikbrd van de biblitheek lezen. 5. De kandidaat kan flders van de biblitheek lezen (peningstijden, ksten, gang van zaken). 6. De kandidaat kan een bepaald bek f medium vinden in de kast (alfabet). 7. De kandidaat kan biblitheekinfrmatie p de rug van beken/verige media lezen (leesniveau, pictgrammen vr genres etc.). 8. De kandidaat kan een inschrijffrmulier van de biblitheek invullen. Lcatie: in de biblitheek Actr(en): de kandidaat en een medewerker van de biblitheek Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, instructie lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie geven Subvaardigheid: aantekeningen, frmulieren Taalhandelingen: infrmatie geven, vragen beantwrden, verzeken, testemming geven CH2: Bezek aan een tentnstelling, museum, (theater)vrstelling, film f audi-visuele presentatie f vrstelling Delen: 1. De kandidaat kan een aankndiging vr een tentnstelling en/f een vrstelling begrijpen. 2. De kandidaat kan afspraken maken m samen een tentnstelling/vrstelling te bezeken. 3. De kandidaat kan de instructie begrijpen die hrt bij het bezeken van een vrstelling/tentnstelling. 4. De kandidaat kan m uitleg vragen tijdens f na een bezek aan een tentnstelling/vrstelling. Lcatie: museum, tentnstellingsruimte, wijkgebuw, buurthuis, theater, thuis, etc. Actr(en): de kandidaat, wijkbewners, vrienden en kennissen, medewerkers van tentnstelling f vrstelling Vaardigheid: luisteren

8 Subvaardigheid: luisteren naar instructies, luisteren als lid van een live publiek Subvaardigheid: lezen m infrmatie p te den, riënterend lezen, instructies lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen, zaken regelen, bijeenkmsten en vergaderingen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, afspraken maken CH3: Bezek aan een tentnstelling f een vrstelling nabespreken Delen: 1. De kandidaat kan in gesprek met wijkbewners, vrienden en kennissen zijn ervaring beschrijven en zijn mening geven ver de bezchte vrstelling/tentnstelling. 2. De kandidaat kan met een krt briefje f kaartje een ander attent maken p de tentnstelling / vrstelling. Lcatie: in de buurt, thuis, in theater, in museum, etc. Actr(en): de kandidaat en medebezekers/wijkbewners, vrienden, kennissen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen, bijeenkmsten en vergaderingen. Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaring verwrden, gevelens uiten, ervaringen uitwisselen, argument geven, beschrijven, kenmerken nemen, vrbeeld geven, vrkeur aangeven, vergelijken. Subvaardigheid: crrespndentie Taalhandelingen: infrmatie geven, eigen bservaties verwrden, mening uiten, vrbeeld geven, beschrijven

9 Dmein: ACTIEF IN MIJN WOONOMGEVING CP4: MEEPRATEN OVER DE BUURT Thema s plitiek ruimtelijke rdening verkeersveiligheid parkeerverlast wijkinrichting leefmgeving Algemene delstellingen De kandidaat kan zich p adequate wijze vrbereiden p deelname aan een inspraakbijeenkmst/bewnersbijeenkmst. De kandidaat kan p adequate wijze deelnemen aan een inspraakbijeenkmst/bewnersbijeenkmst. Cruciale handelingssituaties CH1: Uitndiging vr een bewnersbijeenkmst Delen: 1. De kandidaat kan een eenvudige uitndiging vr een inspraakavnd m.b.t. wijkzaken lezen. 2. De kandidaat kan vraf zijn vragen bij het nderwerp nteren. 3. De kandidaat kan aan buurtbewners m telichting vragen. Lcatie: thuis, p straat, bij de buren, in een hrecagelegenheid, buurthuis, wijkcentrum, etc. Actr(en): de kandidaat en medewijkbewners Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, zich vrstellen, gesprek penen, afspraak maken, ervaringen uitwisselen Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: mening uiten, aantekeningen maken, vrkeur aangeven, eigen bservaties verwrden, beschrijven, vrbeeld geven CH2: Deelnemen aan inspraakavnd/bewnersavnd Delen: 1. De kandidaat kan eenvudige infrmatie (flders f brchures) ver bijv. (verkeers)veiligheid, parkeerverlast, wijkinrichting begrijpen. 2. De kandidaat kan een eenvudige presentatie ver bijv. (verkeers)veiligheid, parkeerverlast, wijkinrichting begrijpen. 3. De kandidaat kan vragen stellen ver bijv. (verkeers)veiligheid, parkeerverlast, wijkinrichting. 4. De kandidaat kan zijn mening geven ver bijv. (verkeers)veiligheid, parkeerverlast, wijkinrichting. 5. De kandidaat kan een eenvudige vragenlijst (enquête) invullen ver bijv. (verkeers)veiligheid, parkeerverlast, wijkinrichting. Lcatie: gemeentehuis, deelraad, biblitheek, hrecagelegenheid, buurthuis, wijkcentrum etc. Actr(en): de kandidaat, medewerkers van (gemeente)verheid, medewijkbewners Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: luisteren naar aankndigingen en instructies, luisteren naar TV-, vide- en geluidspnames, luisteren als lid van een live publiek Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen, instructies lezen

10 Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: bijeenkmsten en vergaderingen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaring verwrden, zich vrstellen, gesprek penen, ervaringen uitwisselen, argument geven, reden geven, beschrijven, uitleg vragen, vrbeeld geven, vrkeur aangeven Subvaardigheid: frmulieren Taalhandelingen: vragen beantwrden, mening uiten, aantekeningen maken, vrkeur aangeven, infrmatie geven, eigen bservaties verwrden, vrbeeld geven, beschrijven

11 Dmein: ACTIEF IN MIJN WOONOMGEVING CP5: VERKEER EN VERVOER Thema s plattegrnd dienstregeling kaartjes kpen aan de autmaat abnnement aanvragen Algemene delstellingen De kandidaat kan p adequate wijze gebruik maken van plattegrnden en reisinfrmatie. Cruciale handelingssituaties CH1: De weg vinden in eigen stad f drp en/f nabij gelegen stad Delen: 1. De kandidaat kan de weg vragen naar een (penbaar) gebuw in de stad. 2. De kandidaat kan infrmatie vinden p een plattegrnd. 3. De kandidaat kan gevnden infrmatie nteren. 4. De kandidaat kan gevnden infrmatie aan een ander verdragen. Lcatie: thuis, p straat, in een wijkcentrum, bij een VVV etc. Actr(en): de kandidaat en buurtbewner en/f medewerker wijkcentrum/vvv Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: instructies Subvaardigheid: lezen m infrmatie p te den, instructies lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, zich vrstellen, gesprek penen, beschrijven, kenmerken nemen, uitleg vragen, uitleg geven Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken, beschrijven CH2: Gebruikmaken van penbaar verver Delen: 1. De kandidaat kan infrmatie ver een reis met penbaar verver pzeken p 2. De kandidaat kan telefnisch infrmatie vragen ver een geplande reis bij De kandidaat kan een kaartje kpen aan de NS-kaartautmaat f aan autmaat van lkaal verversbedrijf. 4. De kandidaat kan advies vragen ver een bus- f treinreis met verstap. 5. De kandidaat kan een (maand)abnnement penbaar verver aanvragen. Lcatie: thuis, p schl, p het statin etc. Actr(en): de kandidaat en medewerker penbaar verver etc. Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: luisteren naar aankndigingen en instructies Subvaardigheid: lezen m infrmatie p te den, instructies lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen Subvaardigheid: frmulieren

12 Taalhandelingen: infrmatie geven, vragen beantwrden

13 Dmein: GEZONDHEID EN SPORT CP6: GEBRUIK MAKEN VAN GEZONDHEIDSZORG Thema s een (nieuwe) afspraak maken klachten, prblemen en ziekten recepten, cntrles, peraties en therapieën ged vr jezelf zrgen (geznde veding, tanden petsen, verstandig snepen, vldende bewegen) Algemene delstellingen De kandidaat weet he hij zich kan vrbereiden p het bezek aan de zrgverlener. De kandidaat kan een frmeel gesprek veren met de zrgverlener. Cruciale handelingssituaties CH1: Vrbereiden p een bezek aan de zrgverlener Delen: 1. De kandidaat kan een prep f afsprakenkaart lezen. 2. De kandidaat kan eenvudige infrmatie p het prikbrd in de wachtkamer lezen. 3. De kandidaat kan een brief van de zrgverlener begrijpen, bijvrbeeld ver een adreswijziging, wijziging van spreekuren e.d. 4. De kandidaat kan flders lezen en begrijpen die visueel wrden ndersteund. 5. De kandidaat kan instructies lezen en begrijpen. 6. De kandidaat kan een telefnnummer van een zrgverlener pzeken. 7. De kandidaat kan een (nieuwe) afspraak maken. Lcatie: thuis, in de wachtkamer van de zrgverlener (huisarts, huisartsenpst, tandarts, fysitherapiepraktijk, instelling vr geestelijke gezndheidszrg f ziekenhuis) Actr(en): de kandidaat, de assistente van de zrgverlener en de zrgverlener (huisarts, tandarts, fysitherapeut, geestelijk hulpverlener f specialist) Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen, instructies lezen Vaardigheid; gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, infrmatie vragen en geven, vragen m verduidelijking CH2: In gesprek met de zrgverlener Delen: 1. De kandidaat kan een klacht f prbleem frmuleren. 2. De kandidaat kan een vraag m advies frmuleren. 3. De kandidaat kan een advies van de zrgverlener begrijpen en pvlgen. 4. De kandidaat kan een gesprek veren ver gede persnlijke verzrging (gebitsverzrging, vldende bewegen e.d.). Lcatie: bij de zrgverlener (huisarts, huisartsenpst, tandarts, fysitherapiepraktijk, instelling vr geestelijke gezndheidszrg f ziekenhuis) Actr(en): de kandidaat, de assistente van de zrgverlener en de zrgverlener (huisarts, tandarts, fysitherapeut, geestelijk hulpverlener f specialist) Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie vragen, infrmatie geven, vragen stellen, m verduidelijking vragen Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: aantekeningen maken

14 Dmein: GEZONDHEID EN SPORT CP7: SPORT EN BEWEGEN Thema s sprtvereniging sprtschl sprt- en bewegingsactiviteiten wandelclub dansschl Algemene delstellingen De kandidaat kan met anderen een gesprek veren ver sprt en bewegen. De kandidaat kan p eigen initiatief een gesprek veren met een sprtleraar f trainer. De kandidaat kan infrmatie vinden ver sprtverenigingen, sprtclubs en andere rganisaties die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgen. Cruciale handelingssituaties CH1: Praten met anderen ver sprt en bewegen Delen: 1. De kandidaat kan een gesprek veren met anderen ver sprt en bewegen. 2. De kandidaat kan vr- en nadelen van sprt en bewegen beschrijven. 3. De kandidaat kan zijn eigen mgelijkheden en wensen beschrijven. Lcatie: thuis, sprtvereniging, sprtschl, buurthuis f andere rganisatie die sprt- en bewegingslessen verzrgt Actr(en): de kandidaat en buurtbewners, kennis(en) f vriend(en) Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie geven, infrmatie vragen, ervaringen uitwisselen, mening uiten, vergelijken, vrbeeld geven, argument geven, vrkeur aangeven CH2: Vrbereiding p de inschrijving bij een sprtclub, een sprtschl f een andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt Delen: 1. De kandidaat kan aankndigingen lezen p het prikbrd van een sprtclub, sprtvereniging f een andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt. 2. De kandidaat kan sprtverenigingen e.d. pzeken in een gids f p internet. 3. De kandidaat kan (telefnisch) infrmatie pvragen ver sprt- en bewegingsactiviteiten. 4. De kandidaat kan flders van een sprtvereniging e.d. begrijpen. Lcatie: thuis, sprtvereniging, sprtschl f andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt Actr(en): de kandidaat en een medewerker van een sprtvereniging, sprtclub f andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie vragen, infrmatie geven, vragen stellen Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: aantekeningen maken CH3: Inschrijven vr sprt- f bewegingsactiviteit Delen: 1. De kandidaat kan infrmatie ver een sprt f bewegingsactiviteit pvragen. 2. De kandidaat kan infrmatie ver een sprt f bewegingsactiviteit nteren. 3. De kandidaat kan zich inschrijven vr een sprt f bewegingsactiviteit.

15 Lcatie: thuis f bij sprtvereniging, sprtschl, buurthuis f andere rganisatie die sprt- en bewegingslessen verzrgt Actr(en): de kandidaat en een medewerker van een sprtvereniging, sprtschl f andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie vragen en geven, vragen stellen Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: aantekeningen maken, vragen beantwrden, verzeken, testemming geven CH4: Praten met sprtleraar f trainer Delen: 1. De kandidaat kan een afspraak maken met de sprtleraar f trainer. 2. De kandidaat kan een vraag f prbleem bespreken met de sprtleraar f trainer. Lcatie: bij de sprtvereniging, sprtschl f andere rganisatie die sprt- en bewegingsactiviteiten verzrgt Actr(en): de kandidaat en de sprtleraar f trainer Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie vragen en geven, vragen stellen, vragen beantwrden, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaringen verwrden, gevelens uiten, mening geven

16 Dmein: ACTIEF ALS VRIJWILLIGER CP8: IN GESPREK MET MIJN BEGELEIDER Thema s uit te veren werkzaamheden/taken eigen functineren wensen en beheften tevredenheid/ntevredenheid met het werk ziek en betermelden Algemene delstellingen De kandidaat kan een gesprek veren ver de vrtgang van werkzaamheden en taken. De kandidaat kan p adequate wijze mgaan met de meldingsprcedures rndm ziek zijn en beter melden. Cruciale handelingsituaties CH1: Nieuwe afspraken maken met de begeleider ver de planning van werkzaamheden en taken Delen: 1. De kandidaat kan afspraken ver de planning van werkzaamheden en taken maken. 2. De kandidaat kan afspraken ver de planning van werkzaamheden en taken wijzigen. 3. De kandidaat kan vragen stellen ver de taken en werkzaamheden. 4. De kandidaat kan een planning lezen. Lcatie: p de werkplek, thuis Actr(en): de kandidaat en een begeleider Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen, instructies lezen Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie vragen, vragen beantwrden, vrkeur aangeven, reden geven, uitleg geven, vrstel den Subvaardigheid: zaken regelen, aantekeningen, berichten (m.b.v. papier, , sms, chat, etc.) Taalhandelingen: aantekeningen maken, infrmatie vragen, vragen beantwrden, vrkeur aangeven, reden geven, uitleg geven, vrstel den CH2: Een gesprek veren ver het functineren als vrijwilliger Delen: 1. De kandidaat kan ter vrbereiding p een gesprek ver het functineren als vrijwilliger een lijstje maken met bespreekpunten. 2. De kandidaat kan een gesprek veren ver uitgeverde werkzaamheden en taken. 3. De kandidaat kan een gesprek veren ver wensen en beheften vr werkzaamheden en taken. 4. De kandidaat kan reageren p p- en aanmerkingen van de begeleider met betrekking tt werkzaamheden en taken. Lcatie: p de werkplek Actr(en): de kandidaat en een begeleider Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: beschrijven, infrmatie geven, infrmatie vragen, reden geven, rzaak nemen, uitleg geven, vrkeur aangeven, vrstel den Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken

17 CH3: Telefnisch ziek- en betermelden Delen: 1. De kandidaat kan telefnisch meedelen dat hij ziek f beter is. 2. De kandidaat kan een indicatie geven van de ziekteduur. Lcatie: thuis Actr(en): de kandidaat en een medewerker van de rganisatie Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: mededeling den, infrmatie geven, reden geven

18 Dmein: ACTIEF ALS VRIJWILLIGER CP9: WERKOVERLEG Thema s agenda van een vergadering mededelingen taakverdeling werkzaamheden gebeurtenissen en ntwikkelingen met betrekking tt het vrijwilligerswerk Algemene delstellingen De kandidaat kan, na adequate vrbereiding, deelnemen aan een verleg f vergadering met andere vrijwilligers en begeleiders. Cruciale handelingssituaties CH1: Een verleg vrbereiden Delen: 1. De kandidaat kan een agenda van een vergadering lezen. 2. De kandidaat kan in grte lijnen de inhud van een geplande vergadering begrijpen. 3. De kandidaat kan verduidelijking vragen bij een cllega vrijwilliger f een begeleider. 4. De kandidaat kan in steekwrden ntities maken ter vrbereiding van eigen inbreng. Lcatie: thuis, p een verleglcatie van het vrijwilligerswerk Actr(en): de kandidaat en cllega vrijwilligers en eventuele begeleiders Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie geven, infrmatie krijgen, vragen beantwrden, vragen stellen Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: eigen bservaties verwrden, mening uiten, aantekeningen maken CH2: Meeden aan het werkverleg Delen: 1. De kandidaat begrijpt infrmatie ver zijn eigen vrijwilligerswerk en vergelijkbaar werk van anderen. 2. De kandidaat kan vertellen ver gebeurtenissen met betrekking tt het vrijwilligerswerk. 3. De kandidaat kan een mening f wens verwrden ver het vrijwilligerswerk. 4. De kandidaat kan een vraag stellen aan cllega vrijwilligers f medewerkers. Lcatie: p een verleglcatie van het vrijwilligerswerk Actr(en): de kandidaat, medevrijwilligers en eventuele begeleiders Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: luisteren als lid van een live publiek Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: bijeenkmsten en vergaderingen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, ervaring verwrden, gevelens uiten, afspraken maken, ervaringen uitwisselen, argument geven, reden geven, beschrijven, uitleg vragen en geven, vrbeeld geven, vrkeur aangeven, vrstel den CH3: Een ntitie maken tijdens een werkverleg Delen: 1. De kandidaat kan een afspraak nteren naar aanleiding van het verleg. 2. De kandidaat kan een ntitie maken van iets wat gezegd wrdt in het verleg. Lcatie: p een verleglcatie van het vrijwilligerswerk

19 Actr(en): de kandidaat, medevrijwilligers en eventuele begeleiders Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken, infrmatie geven

20 DOMEIN: ACTIEF ALS VRIJWILLIGER CP10: INFORMEEL CONTACT MET COLLEGA'S Thema bedanken vr hulp van cllega cndleance bij verlijden van familielid/vriend van cllega felicitaties bij gebrte van een kind van cllega felicitatie bij verjaardag cllega infrmeren naar zieke cllega infrmele berichten via sms en versturen zichzelf vrstellen Algemene delstellingen De kandidaat kan infrmele min f meer gestandaardiseerde gesprekken veren met medevrijwilligers en begeleiders ver interpersnlijke kwesties. De kandidaat kan infrmele berichten lezen en sturen aan medevrijwilligers en begeleiders. De kandidaat kan algemene wensen e.d. uitwisselen. Cruciale handelingssituaties CH1: Praten met cllega's Delen: 1. De kandidaat kan zichzelf vrstellen aan nieuwe cllega's. 2. De kandidaat kan deelnemen aan eenvudige pauzegesprekken. 3. De kandidaat kan een cllega hulp aanbieden. 4. De kandidaat kan een cllega bedanken vr aangebden hulp. 5. De kandidaat kan een cllega feliciteren cndleren. 6. De kandidaat kan infrmeren naar eerder genemde persnlijke gebeurtenissen van cllega s. Lcatie: p de werkplek Actr(en): de kandidaat en cllega vrijwilligers, f begeleider Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaring verwrden, gevelens uiten, zich vrstellen, gesprek penen, ervaringen uitwisselen CH2: Cmmunicatie via internet f (mbiele) telefn Delen: 1. De kandidaat kan een lezen en schrijven. 2. De kandidaat kan een cllega bellen met een vraag f pmerking. 3. De kandidaat kan een sms schrijven, lezen en begrijpen. Lcatie: p de werkplek, thuis, nderweg Actr(en): de kandidaat en een medevrijwilliger cllega vrijwilliger f begeleider Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen Subvaardigheid: crrespndentie, aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: infrmatie geven, eigen bservaties verwrden, mening uiten Vaardigheid gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, vragen beantwrden, mening geven, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, drvragen, ervaring verwrden, gevelens uiten, zich vrstellen, gesprek penen, ervaringen uitwisselen

21 Dmein: ACTIEF ALS VRIJWILLIGER CP11: OVERLEGGEN MET COLLEGA S Thema s gevaarlijke situaties nvrziene situaties taakverdeling uitvering van werkzaamheden instructies bij machines, apparaten, prducten instructies bij nieuwe taken f handelingen veilig, geznd en hygiënisch handelen vrschriften en veiligheidsinstructies (bij brand, bij ntruiming, etc.) Algemene delstellingen De kandidaat kan verleggen met cllega s ver de uitvering van de werkzaamheden. De kandidaat kan instructies en vrschriften met betrekking tt zijn eigen werkzaamheden begrijpen en tepassen. Cruciale handelingsituaties CH1: Met cllega s verleggen ver de uitvering van het werk Delen: 1. De kandidaat begrijpt aanwijzingen van cllega s bij de uitvering van het werk. 2. De kandidaat kan vragen stellen ter verduidelijking. 3. De kandidaat kan aangeven dat hij weet wat er van hem verwacht wrdt. 4. De kandidaat kan nvrziene situaties beschrijven en melden aan een cllega. 5. De kandidaat kan verleggen ver de plssing van nvrziene situaties. Lcatie: p het werk Actr(en): de kandidaat en de directe (leidinggevende) cllega s Vaardigheid: luisteren Subvaardigheid: luisteren naar aankndigingen en instructies Subvaardigheid: instructies lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: infrmatie geven, infrmatie vragen, instructie geven, mening geven, rzaak nemen, waarschuwen CH2: Veilig en geznd werken Delen: 1. De kandidaat kan vrschriften en instructies ver veiligheid, gezndheid en hygiëne begrijpen. 2. De kandidaat kan vragen stellen ver vrschriften en instructies ver veiligheid, gezndheid en hygiëne. Lcatie: p de werkplek Actr(en): de kandidaat en een begeleider/cllega Subvaardigheid: instructies lezen, riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, verduidelijking vragen, advies vragen CH3: Een instructie bij een handeling f apparaat vlgen Delen: 1. De kandidaat kan visueel ndersteunde instructie f demnstratie bij een handeling f apparaat begrijpen. 2. De kandidaat kan vragen stellen naar aanleiding van een instructie bij een handeling f apparaat.

22 Lcatie: p de werkplek Actr(en): de kandidaat en een begeleider Subvaardigheid: instructies lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, verduidelijking vragen, advies vragen CH4: Een krte ntitie f bdschap pschrijven Delen: 1. De kandidaat kan krte ntities maken vr een cllega m aan iets te denken, ver wat er ng met gebeuren f m te waarschuwen. Lcatie: p de werkplek Actr(en): de kandidaat Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken

23 Dmein: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK CP1: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK Thema s vacatures bekijken ervaring infrmatie inwinnen Algemene delstellingen De kandidaat kan zich p adequate wijze (her)riënteren p vr hem/haar interessante taken binnen het vrijwilligerswerk. De kandidaat is p de hgte van de verschillende mgelijkheden van vrijwilligerswerk. Cruciale handelingssituaties CH1: Vacatures vr vrijwilligerswerk zeken Delen: 1. De kandidaat kan via rganisaties, advertenties f internet infrmatie zeken ver werken als vrijwilliger. 2. De kandidaat kan schriftelijke vacatures lezen en begrijpen. Lcatie: thuis, bij de vrijwilligerscentrale, bij instanties f rganisaties die vrijwilligerswerk aanbieden (bijvrbeeld het buurthuis, de sprtclub, het verzrgingstehuis, de kinderberderij) Actr(en): de kandidaat en de intercedent f functinaris van de instantie die vrijwilligerswerk aanbiedt Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den CH2: Infrmatie vragen ver vrijwilligerswerk Delen: 1. De kandidaat kan telefnisch infrmatie vragen ver vrijwilligerswerk. 2. De kandidaat kan p lcatie infrmatie vragen ver vrijwilligerswerk. 3. De kandidaat kan het werk beschrijven dat hij zekt. 4. De kandidaat kan vragen beantwrden ver zijn arbeidswensen. 5. De kandidaat kan zijn NT2-niveau f ervaring met de Nederlandse taal telichten. 6. De kandidaat kan een inschrijffrmulier invullen. Lcatie: thuis, bij de vrijwilligerscentrale, bij instanties f rganisaties die vrijwilligerswerk aanbieden (bijvrbeeld het buurthuis, de sprtclub, het verzrgingstehuis, de kinderberderij) Actr(en): de kandidaat en de intercedent f de begeleider van de instantie die vrijwilligerswerk aanbiedt Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: zich vrstellen, vragen stellen, vragen beantwrden, infrmatie vragen en geven, m verduidelijking vragen, ervaring verwrden, argument geven, reden geven, beschrijven, uitleg vragen, vrbeeld geven, vrkeur aangeven, uitleg geven Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: infrmatie geven, vragen beantwrden, vrkeur aangeven, vrbeeld geven, beschrijven, aantekeningen maken

24 Dmein: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK CP2: EEN INTAKEGESPREK VOOR VRIJWILLIGERSWERK Thema s ervaring mtivatie vr het werk samenwerken met cllega s taken bij het vrijwilligerswerk Algemene delstellingen De kandidaat kan een intakegesprek vr vrijwilligerswerk veren. Cruciale handelingssituaties CH1: Een intakegesprek vrbereiden Delen: 1. De kandidaat begrijpt de belangrijkste infrmatie uit de vacature vr vrijwilligerswerk. 2. De kandidaat kan een uitndiging vr een intakegesprek lezen. 3. De kandidaat kan ter vrbereiding p een gesprek ntities maken van zijn ervaring en mtivatie. Lcatie: thuis, bij de vrijwilligerscentrale, bij instanties f rganisaties die vrijwilligerswerk aanbieden (bijvrbeeld het buurthuis, de sprtclub, het verzrgingstehuis, de kinderberderij) Actr(en): de kandidaat en eventueel een kennis f de intercedent/functinaris Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den, crrespndentie lezen Subvaardigheid: aantekeningen Taalhandelingen: aantekeningen maken CH2: Een telefnisch intakegesprek veren Delen: 1. De kandidaat kan vragen naar de juiste persn. 2. De kandidaat kan zich telefnisch vrstellen. 3. De kandidaat begrijpt standaard sllicitatievragen. 4. De kandidaat kan zijn interesse vr het vrijwilligerswerk kenbaar maken. 5. De kandidaat kan zijn ervaring en mtivatie beschrijven. Lcatie: thuis, bij de vrijwilligerscentrale Actr(en): de kandidaat en de begeleider van de instantie die vrijwilligerswerk aanbiedt Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: argument geven, reden geven, rzaak nemen, uitleg geven, vergelijken, vrbeeld geven, vrkeur aangeven, vrstel den CH3: Een intakefrmulier invullen Delen: 1. De kandidaat kan persnsgegevens invullen p een intakefrmulier. 2. De kandidaat kan zijn ervaring beschrijven p een intakefrmulier. 3. De kandidaat kan zijn mtivatie beschrijven p een intakefrmulier. Lcatie: thuis, bij de vrijwilligerscentrale f de instantie f rganisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt Actr(en): de kandidaat en evt. een kennis Subvaardigheid: riënterend lezen, instructies lezen Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: infrmatie geven, vragen beantwrden, vrkeur aangeven, vrbeeld geven, reden geven, beschrijven

25 CH4: Een intakegesprek veren Delen: 1. De kandidaat kan zichzelf vrstellen. 2. De kandidaat kan vragen ver zichzelf beantwrden. 3. De kandidaat kan zijn ervaring beschrijven. 4. De kandidaat kan zijn mtivatie beschrijven. 5. De kandidaat kan vragen stellen aan de hand van een eigen lijstje. 6. De kandidaat kan naar het vervlg van de prcedure vragen. Lcatie: p de plek van het vrijwilligerswerk Actr(en): de kandidaat en de functinaris van het vrijwilligerswerk Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: zaken regelen, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: argument geven, reden geven, beschrijven, uitwisselen, infrmatie geven, infrmatie vragen, instelling uitdrukken, kenmerken nemen, rzaak nemen, refereren aan eerder gesprek, uitleg geven, vergelijken, vrbeeld geven, vrkeur aangeven

26 Dmein: OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERSWERK CP3: AFSPRAKEN MAKEN OVER HET VRIJWILLIGERSWERK Thema s werktijden ziek melden vergedingen (reisksten) taken vrijwilligerswerk Algemene delstellingen De kandidaat kan een gesprek vrbereiden ver de inhud van het vrijwilligerswerk. De kandidaat kan afspraken maken ver de randvrwaarden als werktijden en andere regelingen die bij het uitveren van het vrijwilligerswerk van tepassing zijn. Cruciale handelingssituaties CH1: Een gesprek ver de randvrwaarden en inhud van het vrijwilligerswerk vrbereiden Delen: 1. De kandidaat kan eenvudige richtlijnen vr het vrijwilligerswerk lezen. 2. De kandidaat kan infrmatie vragen aan cllega vrijwilligers ver werkinhud, werktijden en andere vrwaarden. 3. De kandidaat begrijpt antwrden en ervaringen van cllega-vrijwilligers ver werkinhud, werktijden en andere vrwaarden. 4. De kandidaat kan vragen frmuleren p papier ver werkinhud, werktijden en andere vrwaarden. Lcatie: thuis, p de tekmstige werkplek waar het vrijwilligerswerk wrdt uitgeverd, bij cllega s Actr(en): de kandidaat en/f cllega s Subvaardigheid: riënterend lezen, lezen m infrmatie p te den Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmele gesprekken, infrmatie uitwisselen Taalhandelingen: vragen stellen, infrmatie geven, infrmatie vragen, vrkeur aangeven, reden geven Subvaardigheid: aantekeningen, berichten, frmulieren Taalhandelingen: aantekeningen maken, vragen beantwrden, vrkeur aangeven, vrbeeld geven, reden geven, beschrijven CH2: In gesprek ver de randvrwaarden en taken van het vrijwilligerswerk Delen: 1. De kandidaat kan vragen stellen ver de randvrwaarden. 2. De kandidaat kan vragen stellen ver zijn taken. 3. De kandidaat kan wensen kenbaar maken. 4. De kandidaat begrijpt mndelinge infrmatie ver de randvrwaarden. 5. De kandidaat begrijpt mndelinge infrmatie ver zijn taken. 6. De kandidaat kan m verduidelijking vragen. 7. De kandidaat kan de eigen situatie telichten. Lcatie: p de tekmstige plek waar het vrijwilligerswerk uitgeverd zal wrden Actr(en): de kandidaat en de functinaris die het vrijwilligerswerk begeleidt Vaardigheid: gesprekken veren Subvaardigheid: infrmatie uitwisselen, zaken regelen Taalhandelingen: zich vrstellen, infrmatie geven, infrmatie vragen, reden geven, argument geven, beschrijven, kenmerken nemen, rzaak nemen, uitleg geven, vergelijken, vrbeeld geven, vrkeur aangeven, vrstel den

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP Cruciale praktijksituaties dmein Ondernemerschap Instanties CP 1 De Kamer van Kphandel CH 1: Infrmatie van de Kamer van Kphandel begrijpen ver het starten van een bedrijf CH 2: Een adviesgesprek veren

Nadere informatie

Bijlage 7 bij artikel 3.4 van de Regeling inburgering Eindtermen Nederlandse Taal

Bijlage 7 bij artikel 3.4 van de Regeling inburgering Eindtermen Nederlandse Taal Bijlage 7 bij artikel 3.4 van de Regeling inburgering Telichting bij de Cruciale Praktijksituaties Taal Bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen wrdt de functinele taalvaardigheid van de inburgeraar

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Diabetesverpleegkundige 2 Inleiding Bij de Ommelander Ziekenhuis Grep zijn vier deeltijd diabetesverpleegkundigen werkzaam. Samen met andere zrgverleners in het ziekenhuis zals, internisten, kinderartsen,

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

I.Kinderen. II.W oning

I.Kinderen. II.W oning Checklistpraktischezaken Deze checklist bevat een algemeen verzicht van allerlei praktische, niet juridische zaken die rnd een scheiding geregeld kunnen wrden. Wat er precies geregeld met wrden, is afhankelijk

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists Verbetering begeleiding p de werkplek Checklists Rapprtage Equal 2004, Cnnectins, delstelling 4.1 Delstelling 4.1 van het prject Equal 2004 luidt: Het ndersteunen van werkgevers bij het bieden van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen Deze vragenlijst kan wrden gebruikt als richtlijn en ndersteuning bij een interview aan uderen ver de dagindeling en interesses. Vragenlijst dagindeling en interesses uderen Deze vragenlijst is pgezet

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Standaarden en eindtermen ve

Standaarden en eindtermen ve Standaarden en eindtermen ve Een vergelijkend verzicht Raamwerk NT2 CINOP maart 2013 1 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Algemene verschillen en vereenkmsten pagina 4 3. Vergelijking per vaardigheid pagina

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer Adresgegevens: Kazernestraat 35 A 9100 Sint Niklaas 2) Dmein van expertise: Planmatig werken 3) Beschrijving

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding

Gemeente Vaals. Voorstelformulier voor een gemeentelijke onderscheiding Gemeente Vaals Vrstelfrmulier vr een gemeentelijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een gemeentelijke nderscheiding? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit):

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 3. Sedert kort worden blix-maaltijden aangeboden.

EXPERTISESTEEKKAART. 3. Sedert kort worden blix-maaltijden aangeboden. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Emiliani Adresgegevens: Krekelstraat 17 9160 Lkeren 2) Dmein van expertise: Veding 3) Beschrijving expertise: 1. Binnen de vrziening wrdt het dmein

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE NB: Onderstaand verzicht geeft de teamleider handvatten vr het vrbereiden en uitveren van een evaluatie. Het is daarnaast beslist

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Slliciteren kan je leren Slliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen Stel :

Nadere informatie

Ontdekken van talenten methodiek toolbox

Ontdekken van talenten methodiek toolbox Ontdekken van talenten methdiek tlbx Methdiek Omschrijving: We reiken je twee efeningen aan m juw team te begeleiden bij het ntdekken van hun persnlijke talenten en het ntwikkelen van een teamtalentenprfiel.

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Welke opleidingsbehoeften hebben werknemers van de Sociale Werkplaatsen? Vragenlijst voor arbeiders

Welke opleidingsbehoeften hebben werknemers van de Sociale Werkplaatsen? Vragenlijst voor arbeiders Welke pleidingsbeheften hebben werknemers van de Sciale Werkplaatsen? Vragenlijst vr arbeiders Via deze enquête willen we een duidelijk zicht krijgen p de pleidingsbeheften van de werknemers in de sectr

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers s Gespreksverslag: Fcusgrep Mantelzrgers Datum: 09 mei 2016 Aanwezig: vier ervaringsdeskundige deelnemers, gespreksleider van Prgramma aandacht Vr Iedereen, twee inhudelijk betrkken adviseurs. KEUZEWEB

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie