Kempen Deep Barrier Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen Deep Barrier Note"

Transcriptie

1 Kempen Deep Barrier Note Meeprofiteren van een mogelijk stijgende rente met voorwa ardelijke k apita albescherming

2 Gegarandeerd ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de driemaands Euribor met een vaste opslag van 4,00% Als de korte rente stijgt, dan profiteert u hiervan mee U heeft kapitaalbescherming indien de EURO STOXX 50 Index gedurende de looptijd nooit lager sluit dan 40% van de Startwaarde Looptijd van vijf jaar en dagelijks verhandelbaar Kans op aantrekkelijk rendement in een onzekere markt De Kempen Deep Barrier Note (de Note) is een belegging waarmee in zowel opgaande als neergaande Europese aandelenmarkten een aantrekkelijk rendement behaald kan worden. Verder wordt er ook geprofiteerd van een eventuele rentestijging. Deze belegging biedt ook een voorwaardelijke kapitaalbescherming. Deze bescherming houdt het volgende in: indien de Index op geen enkele dag in de Observatieperiode lager dan 40% van de Startwaarde (de Barrier) sluit, zal de Note op Terugbetalingsdatum tegen 100% van de Nominale Waarde aflossen. 2 K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e

3 Kempen Deep Barrier Note Wat mag u verwachten van de Kempen Deep Barrier Note? Elk jaar ontvangt u een kasstroom. Deze kasstroom is afhankelijk van de ontwikkeling in de driemaands Euribor rente. De aflossing is afhankelijk van de koersontwikkeling van de EURO STOXX 50 Index (de Index). Coupon Elk jaar keert de Note een coupon uit. De jaarlijkse coupon is opgebouwd uit een vast gedeelte van 4% en een variabel gedeelte. Het variabele gedeelte is afhankelijk van de driemaands Euribor. Aan het begin van iedere drie maanden wordt het percentage van de driemaands Euribor vastgesteld. Het gemiddelde van de vier waargenomen percentages die in een jaar worden vastgesteld, bepaalt het variabele gedeelte van de coupon. De coupon zal dus meebewegen met de korte rente. Dit betekent dat als de rente stijgt, u daarvan mee profiteert. Echter, een rentedaling vertaalt zich ook in een lagere coupon. Uw coupon bedraagt minimaal 4,00% op jaarbasis. De betaling van de coupon vindt telkens na afloop van elk jaar plaats. Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro s verstrekken. Iedere werkdag om 11:00 uur wordt het Euribor rentetarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. Goed beschouwd is er geen sprake van één Euribor rentetarief: er zijn 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende looptijd. Zo kennen we de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor. Er bestaat ook nog een rentetarief met een looptijd van 1 dag, dit tarief wordt Eonia genoemd. Grafiek 1: Driemaands Euribor 3 maands ontwikkeling Euribor De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de verwachtingen over de hoogte van de inflatie. Aflossing De volledige terugbetaling van de Nominale Waarde van de Note is beschermd zolang er geen koersdaling van meer dan 60% van de Index heeft plaatsgevonden gedurende de looptijd van de Note. Mocht de Index gedurende de Observatieperiode op enige dag een lagere slotkoers hebben gehad dan de Barrier, dan vervalt de kapitaalbescherming en zal de Note op Terugbetalingsdatum worden afgelost tegen de Eindwaarde van de Index met een maximum van 100% van de Nominale Waarde. Barrier Het niveau waar, eenmaal doorbroken, men zijn kapitaalbescherming verliest. Dit niveau is 40% van de Startwaarde van de Index. De Barrier is alleen van toepassing op de slotkoersen van de Index gedurende de Observatieperiode. Ter illustratie is deze Barrier in onderstaande Grafiek 2 ingetekend. Onderstaande Grafiek 1 geeft de historische ontwikkeling van de driemaands Euribor weer sinds januari Op 5 januari 2011 bedroeg de driemaands Euribor 1,00%. Onderstaande Grafiek 2 geeft het historisch koersverloop weer van de EURO STOXX 50 Index sinds januari Op 5 januari 2011 was de slotkoers van de Index 2833,74. De rode lijn illustreert de Barrier, het niveau van de Index gebaseerd op een koersdaling van 60% ten opzichte van de slotkoers op 5 januari De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Grafiek 2: Koersverloop van de EURO STOXX 50 Index Percentage 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 3 maands Euribor Index % 0.00 januari/01 januari/02 januari/03 januari/04 januari/05 januari/06 Tijd januari/07 januari/08 januari/09 januari/10 januari/11 januari/01 januari/02 januari/03 januari/04 januari/05 januari/06 januari/07 Tijd Time januari/08 januari/09 januari/10 januari/11 Bron: Bloomberg Euro EURO STOXX Index 60% koersdaling t.o.v. t.o.v. slotkoers slotkoers 5 januari 5 januari Bron: Bloomberg K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e 3

4 Aflossing van de Kempen Deep Barrier Note op Terugbetalingsdatum Sluit de EURO STOXX 50 Index gedurende de Observatieperiode onder de Barrier (40% van de Startwaarde)? Ja Nee Is de Eindwaarde van de EURO STOXX 50 Index > Startwaarde? Aflossing van de Note op 100% van de Nominale Waarde Ja Nee Aflossing van de Note op 100% van de Nominale Waarde Aflossing gelijk aan de Eindwaarde van de Index N.B. U ontvangt bij de aflossing tevens uw laatste coupon. Uitleg aflossingsschema Gedurende de Observatieperiode wordt dagelijks de slotkoers van de Index vergeleken met de Barrier. Indien de slotkoers van de Index op een van die data lager noteert dan de Barrier, vervalt de kapitaalbescherming. Op 11 februari 2016 wordt de Note afgelost. De Eindwaarde van de Index wordt dan vergeleken met de Startwaarde. Is de Eindwaarde gelijk aan of hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note 1.000, ongeacht of de Barrier gedurende de Observatieperiode is doorbroken. Is de Eindwaarde lager dan de Startwaarde maar nooit lager geweest dan de Barrier, dan ontvangt u eveneens Indien de slotkoers van de Index op enig moment gedurende de Observatieperiode onder de Barrier noteert en de Eindwaarde van de Index lager is dan de Startwaarde, dan ontvangt u verminderd met de procentuele daling van de Index ten opzichte van zijn Startwaarde. Dit houdt in dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Effectief rendement Bij de berekening van het effectief rendement zijn wij ervan uitgegaan dat u de Note hebt aangeschaft uit emissie en aanhoudt totdat deze aflost. Het effectief rendement is exclusief coupon- en aflossingsprovisie en bewaarloon. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Rekenvoorbeelden Wij geven vier rekenvoorbeelden van mogelijke scenario s gedurende de looptijd van de Note. Onderstaande resultaten zijn slechts voorbeelden ter illustratie en vormen op geen enkele wijze een garantie voor eventuele toekomstige resultaten. Hierbij is uitgegaan van een Uitgiftekoers van 101% en dus een investering in de Note van Voorts zijn we bij onderstaande scenario s uitgegaan van het huidige driemaands Euribor, zijnde 1,00% (5 januari 2011). Dit percentage hanteren we in de rekenvoorbeelden voor alle coupons gedurende de gehele looptijd. Dit houdt in dat we rekenen met een jaarlijkse coupon van 5%. De onderstaande scenario s zijn derhalve uitsluitend gebaseerd op de verschillende ontwikkeling van de EURO STOXX 50 Index. We vergelijken in ieder scenario een directe belegging in de Index met een belegging in de Note. Bij een directe belegging in de Index zijn we uitgegaan van een dividendrendement van 3,8% (bron: Bloomberg, d.d. 8 januari 2011). Dit is het bruto dividendrendement van het afgelopen jaar van de 50 aandelen in de Index. In de voorbeelden hanteren wij dit voor de gehele looptijd van de Note. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. 4 K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e

5 Scenario 1 Sterke stijging van de Index Scenario 2 Gelijke stand van de Index De Eindwaarde van de Index is 30% hoger dan de Startwaarde van de Index. In deze situatie wordt de Note op de Terugbetalingsdatum afgelost à pari. U ontvangt in februari 2016 per Note plus uw laatste coupon van 5%. Elk jaar heeft u een coupon van 5% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 4,87%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van totaal 30% ook een dividendrendement van 3,8% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van 8,59%. De Eindwaarde van de Index is gelijk aan de Startwaarde van de Index. In deze situatie wordt de Note afgelost à pari. U ontvangt in februari 2016 per Note plus uw laatste coupon van 5%. Elk jaar heeft u een coupon van 5% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 4,87%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een dividendrendement van 3,8% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van 3,58%. Scenario 3 Daling van de Index maar de Barrier is niet doorbroken Scenario 4 Sterke daling van de Index en de Barrier is doorbroken De Eindwaarde van de Index is 30% lager dan de Startwaarde, maar is nooit meer gedaald dan 60% ten opzichte van de Startwaarde. De bescherming is derhalve nog intact en de Note wordt à pari afgelost. U ontvangt in februari 2016 per Note plus uw laatste coupon van 5%. Elk jaar heeft u een coupon van 5% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 4,87%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u een negatief koersrendement van totaal 30% hebben gekost, maar u ontvangt wel een dividendrendement van 3,8% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van -2,72%. De Eindwaarde van de Index is 50% lager dan de Startwaarde en is tussentijds meer gedaald dan 60% ten opzichte van de Startwaarde. Het doorbreken van de Barrier betekent dat de kapitaalbescherming vervalt en de Note zal derhalve aflossen tegen de Eindwaarde van de Index, in ons geval op 500 plus uw laatste coupon van 5%. Elk jaar heeft u een coupon van 5% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan -6,74%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u een negatief koersrendement van totaal 50% hebben gekost, maar u ontvangt wel een dividendrendement van 3,8% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van -8,11%. Tabel 1 Samenvatting scenario s Scenario Index performance Barrier doorbroken Yield Index Yield Note 1. Sterke stijging 30% n.v.t 8,59% 4,87% 2. Gelijkblijvend 0% n.v.t. 3,58% 4,87% 3. Daling -30% Nee -2,72% 4,87% 4. Sterke daling -50% Ja -8,11% -6,74% Bron: Kempen & Co NV De yields zijn gebaseerd op een uitgiftekoers van 101% en een aangenomen ongewijzigde stand van de driemaands Euribor van 1,00% voor de bepaling van de jaarlijkse couponuitkering. Voorts nemen we aan een dividendrendement op de aandelen in de Index van 3,80%. K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e 5

6 Koersontwikkeling van de Kempen Deep Barrier Note Gedurende de looptijd van de Note zal de koers van de Note fluctueren. Onderstaande factoren zijn van invloed op de tussentijdse koersontwikkeling van de Note. Onderliggende waarde Een stijging in de waarde van de Index leidt tot een hogere koers van de Note en omgekeerd. Het koersverloop van de Note kan zeer grote schommelingen laten zien als de waarde van de Index zich rondom 40% van de Startwaarde begeeft (de Barrier). Renteontwikkeling Doordat de Note een variabele coupon heeft, die meebeweegt met de rente, is de invloed hiervan beperkt. Beweeglijkheid Als de beweeglijkheid van de koers van de Index toeneemt, dan daalt de koers van de Note. En omgekeerd als de beweeglijkheid afneemt, dan stijgt de koers van de Note. Kredietwaardigheid van F. van Lanschot Bankiers Verder wordt de koers van de Note beïnvloed door de kredietwaardigheid van F. van Lanschot Bankiers N.V., de uitgevende instelling van de Note. Dit wordt het debiteurenrisico genoemd. De kredietwaardigheid komt mede tot uitdrukking in de kredietopslag, ofwel de extra rente die Van Lanschot Bankiers moet betalen over haar leningen. Een toename van de kredietopslag zal de koers van de Note laten dalen. Een daling van de kredietopslag zal de koers laten stijgen. In geval van een faillissement van Van Lanschot Bankiers loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet (volledig) terug ontvangt. Tabel 2. Koerseffect van de Note bij verandering van diverse factoren Factoren Koers Note Onderliggende waarde p p Rente p p minimaal Volatiliteit (beweeglijkheid onderliggende waarde) p q Dividendrendement p q Dividendverwachting Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Index tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. En omgekeerd als het verwachte dividendrendement afneemt, zal de koers van de Note stijgen. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. Het effect van alle factoren samen verandert naarmate de looptijd verstrijkt. Indien u meer informatie wenst over de werking van deze factoren, dan kunt u contact opnemen met uw private banker. Uitgevende Instelling F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft een sterke balans. De fundingratio, ruim 81% per 30 september 2010, is één van de hoogste van alle banken in Nederland. Deze ratio geeft aan in hoeverre de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van de cliënten. Van Lanschot heeft geen staatssteun nodig of nodig gehad ten gevolge van de kredietcrisis. De Core Tier I-ratio van de bank per 30 september 2010 (kernactiviteiten) was 9,3%, de Tier I-ratio 11,6% en de BIS-ratio 13,7%. Deze ratio s geven aan hoe gezond de financiële positie van een bank is. De leverage van 13,7 per 30 september 2010 weerspiegelt het lage risicoprofiel van de bank en zit ver onder het onder Basel III gehanteerde maximum van 33. De solide kapitaalpositie van Van Lanschot wordt door de rating bureaus S&P en Fitch uitgedrukt in een Single A- (stable outlook) credit rating. Verhandeling en informatie Kempen & Co zorgt voor een liquide markt in de Note met een bied-laat spread van 1% tot maximaal 2%, onder normale omstandigheden. Dit betekent dat u de Note op iedere beursdag kunt kopen of verkopen. Onder bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat er geen handel mogelijk is. U kunt indicatieve koersen, rapportages op kwartaalbasis en overige informatie vinden op de volgende website: 6 K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e

7 Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop dat u de actuele koers ontvangt van de Note. Deze actuele koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. Wij verwijzen u nadrukkelijk naar de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 6 van deze brochure voor de factoren die van invloed zijn op de koers van de Note. Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van de Kempen Deep Barrier Note op 1 februari 2011 en wordt nadien niet meer geactualiseerd. Actuele informatie over deze Note vindt u gedurende de looptijd op Kosten De Uitgiftekoers van de Note is 101%. In de Uitgiftekoers is een vergoeding voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag opgenomen. Deze totale kosten bedragen 2,95% vooraf eenmalig bij inschrijving, ofwel gemiddeld 0,59% per jaar. Fiscale informatie Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Wij adviseren geïnteresseerden eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. Voor welke belegger is de Kempen Deep Barrier Note interessant? De Note is een belegging die alleen geschikt is voor beleggers die de risico s hiervan op juiste waarde kunnen inschatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s ook te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: - een variabele coupon, die gekoppeld is aan de driemaands Euribor, met een opslag van 4,00%, als aantrekkelijk rendement zien - een mogelijk extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse aandelenbelegging willen opgeven ten gunste van meer zekerheid - genoegen nemen met een voorwaardelijke kapitaalbescherming tot en met een koersdaling van 60% onder de Startwaarde van de Index en het risico kunnen en willen dragen dat de inleg geheel of gedeeltelijk niet wordt terugbetaald - flexibiliteit wensen: de Note is dagelijks verhandelbaar - een beleggingshorizon van vijf jaar hebben. Of de Note geschikt is voor u, hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw kennis van en ervaring met beleggen. Neem uw beslissing om in de Note te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus en de definitieve voorwaarden. U dient deze documenten volledig te lezen voordat u een beslissing neemt om in de Note te investeren. Als u nog vragen hebt of het product niet geheel begrijpt, dient u navraag te doen voordat u besluit om in de Note te investeren. Het Prospectus is te raadplegen via In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over de rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert op einddatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e 7

8 Belangrijkste risico s verbonden aan een belegging in de Kempen Deep Barrier Note 1. Koersrisico. De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als de Index gedurende de looptijd op enig moment een slotkoers heeft die meer dan 60% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde. Ook bij tussentijdse verkoop ontvangt u mogelijk een actuele waarde (de beurskoers van de Note) die substantieel lager is dan de Nominale Waarde of de Startwaarde. Daarnaast lijdt u 1% koersverlies, aangezien de Uitgiftekoers op 101% is vastgesteld, zelfs als op de Terugbetalingsdatum de Nominale Waarde (100%) wordt uitgekeerd. 2. Debiteurenrisico. Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op F. van Lanschot Bankiers N.V. als Uitgevende Instelling van de Note. In geval van een faillissement van Van Lanschot Bankiers, loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet (volledig) terug ontvangt. 3. Gemis aan dividend. Het dividend dat de aandelen in de Index uitkeren, wordt niet aan u uitgekeerd. 4. Valutarisico. De Note noteert in euro s. Als de euro voor u geen basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging, omgerekend naar uw eigen valuta, minder waard wordt. 5. Liquiditeitsrisico. Er kunnen bijzondere omstandigheden voorkomen (bijv. een stroomstoring) waardoor er geen of beperkt handel mogelijk is. 6. Bij verhandeling gedurende de looptijd kan de koersontwikkeling van de Note afwijken van de waardeontwikkeling van de Index (zie onder kopje Koersontwikkeling op pagina 6). 7. Beweeglijkheid. De Note kan mogelijk een hectisch koersverloop laten zien als de Index zich rond de Barrier begeeft. 8. Fiscale risico s. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen. 9. Risico s Index Linked Notes en vervroegde aflossing. Anders dan conform de productvoorwaarden is vervroegde aflossing mogelijk. Wij verwijzen u hiervoor naar het Prospectus, hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes, paragraaf 9 Index Linked Notes op pagina 91 en verder. 10.Wij adviseren u dringend het gehele Prospectus te raadplegen alvorens u overgaat tot aankoop van de Note. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s, deze vindt u onder het kopje Risk factors op pagina 10 en verder. 8 K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e

9 Inschrijven Inschrijven op de Note kan vanaf 1 februari 2011 tot en met 4 februari 2011 tot uur. Terugtrekking van de emissie of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. De belangrijkste kenmerken Uitgevende Instelling F. van Lanschot Bankiers N.V. Uitgifteprogramma F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Debt Issuance Programme Prospectus Het prospectus van het Uitgifteprogramma Rating F. van Lanschot Bankiers N.V. A- (stable outlook) (S&P / Fitch) Commerciële naam Kempen Deep Barrier Note Valuta Euro Nominale Waarde Minimuminschrijving Uitgiftekoers 101% Coupon variabele coupon + Premium Variabele coupon driemaands Euribor Premium 4,00% op jaarbasis Couponperiode iedere 3 maanden tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot ; tot Vaststelling variabele coupon 2 handelsdagen voor ingang van de relevante couponperiode Rente betaaldata Aan het einde van ieder jaar, tot en met de Terugbetalingsdatum ( ; ; ; ; ). Dit betreft niet samengestelde rente. Rentebasis Het werkelijk aantal dagen in een maand/360 Handelsdag Conventie Modified Following, adjusted. Indien deze dag geen handelsdag is, wordt de eerstvolgende handelsdag genomen tenzij deze in de volgende maand valt. Bij aanpassing van de handelsdag, wordt ook de periode voor de renteberekening hierop aangepast. Barrier 40% van de Startwaarde; de Barrier is alleen van toepassing op de slotkoersen van de Index gedurende de Observatieperiode. Startwaarde De slotkoers van EURO STOXX 50 (Price) Index op 4 februari 2011 Eindwaarde De slotkoers van EURO STOXX 50 (Price) Index op 4 februari 2016 Emissieperiode 1 februari 2011 t/m 4 februari 2011, uur Incassodatum 11 februari 2011 Terugbetalingsdatum 11 februari 2016 Observatieperiode 4 februari 2011 tot en met 4 februari 2016 Onderliggende waarde EURO STOXX 50 (Price) Index Notering/beurs niet beursgenoteerd ISIN-code NL Liquidity Provider Kempen & Co Clearing Euroclear Overkoepelende wet Nederlandse Totale kosten 2,95% eenmalig bij inschrijving, ofwel gemiddeld 0,59% per jaar; het betreft kosten voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de kosten van bewaarloon, coupon- en lossingsprovisie. K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e 9

10 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd, als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis het Prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen en iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het investeren in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een investering in dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste dag van de Observatieperiode kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde. Het is over het algemeen niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en macro-economische vooruitzichten. Het valt niet te voorspellen of de markt in de Note liquide of niet liquide zal zijn. Het is op elk moment mogelijk dat er maar één market maker is. Het is mogelijk dat een makelaarscommissie wordt gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden, maar Kempen & Co geeft geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen, en kunnen, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Transacties in de Note zijn in sommige landen, en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk. 10 K e m p e n D e e p B a r r i e r N o t e

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Dutch Trigger Note 11-14

Dutch Trigger Note 11-14 Structured products Dutch Trigger Note 11-14 Kans op aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 1 u Maximale looptijd drie jaar u Als de AEX-Index gelijk is gebleven of is gestegen ten opzichte van

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

Floored Floater 11-21

Floored Floater 11-21 Structured products Floored Floater 11-21 Zekerheid en een aantrekkelijke coupon 1 Belangrijkste kenmerken van de Floored Floater 11-21: u Looptijd van 10 jaar u Ieder jaar een coupon van 5% of de 12-maands

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Januari 2014 Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 De (de Note ) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het Drawdown

Nadere informatie

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Maart 2014 Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 De Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Uitgevende instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Mei 2014 Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Kapitaalbescherming en een variabele coupon inspelend op een stijgende lange rente

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Structured products. November Trigger Notes

Structured products. November Trigger Notes Structured products November 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt?

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Van Lanschot AEX Trigger Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie Structured products Van Lanschot Valuta Obligatie 1 De Van Lanschot Valuta Obligatie wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt Structured products 1 Een Index Garantie Note (Note) wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Het

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015 Memory Coupon Notes Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Memory Coupon Note China

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 Structured Products Oktober 2014 BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. U loopt het risico uw volledige inleg te verliezen.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie Structured products 10 september 2012 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) en het

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) April 2016 Trigger Notes Inlegvel: NL0011218771 Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 2 De voorwaarden van de Van Lanschot

Nadere informatie

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 Structured Products Februari 2015 BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 De (de Note) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het EUR 90,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Januari 2014 UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Het UBS Eurozone Trigger Certificaat (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Februari 2016 Maatwerk ISIN: NL0011218631 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Plus Note 16-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Kempen Property Trigger Note

Kempen Property Trigger Note Kempen Property Trigger Note K ans op a antrekkelijk rendement in een onzekere markt Kempen Property Trigger Note in het kort Een belegging in een mandje Europese retail vastgoedaandelen met een looptijd

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Februari 2015 UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5 Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november 2017 Trigger Notes ISIN: DE000UBS9VL5 2 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone17-22 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Maart 2016 Index Garantie Notes Inlegvel: NL0011218714 VL Risk Controlled Index Garantie Note USA 16-24 2 u Documentatie De voorwaarden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) Juni 215 Maatwerk Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note 15-19 ISIN: NL1121852 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Worst-Of Trigger

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19

UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Oktober 2014 UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie