Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20"

Transcriptie

1 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes

2 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms moeten worden gelezen in samenhang met het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard (het Level 2 Prospectus ) van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ). Het Level 2 Prospectus dient op haar beurt te worden gelezen in samenhang met het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard (het Level 1 Prospectus ) van Van Lanschot. Het Level 1 Prospectus en het Level 2 Prospectus zijn goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Bepaalde delen van het Level 1 Prospectus maken door verwijzing deel uit van het Level 2 Prospectus, alsmede de overige documenten opgesomd in de paragraaf Documents Incorporated bij Reference. Iedere verwijzing naar het Level 2 Prospectus dient te worden gelezen als een verwijzing naar dit document, met inbegrip van de documenten die door verwijzing daarin zijn opgenomen. Dit geheel vormt tezamen met de Final Terms de juridische documentatie. Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam. Uitgiftes onder het Uitgifteprogramma dragen bij aan de funding van Van Lanschot. In het Level 1 Prospectus vindt u onder andere informatie over Van Lanschot als uitgevende instelling in de paragrafen F. van Lanschot Bankiers N.V. en Financial Statements of Van Lanschot N.V. Daarnaast vindt u in het Level 2 Prospectus informatie over de algemene en specifieke kenmerken van Notes in de paragrafen Form of the Notes en in de paragrafen Terms and Conditions of the Notes. Een beschrijving van de risico s kunt u zowel in het Level 1 Prospectus als in het Level 2 Prospectus terugvinden. Algemene risico s die verbonden zijn aan uitgiftes van Notes zijn opgenomen onder Risk Factors in het Level 1 Prospectus. Specifieke risico s die betrekking hebben op de verschillende vormen van Notes staan omschreven bij Risk Factors in het Level 2 Prospectus. De informatie in dit inlegvel betreft de voorwaarden van deze specifieke Note en is afgeleid van de juridische documentatie. Het rendement van een Note is afhankelijk van de ontwikkeling van indices (het zijn zogeheten Index Linked -Notes). Een kenmerk van deze Notes is dat deze kwalificeren als senior, niet-achtergesteld schuldpapier van Van Lanschot (zie het Level 2 Prospectus paragraaf C.8 Description of the rights attached to the Notes in hoofdstuk Section C - Securities ).

3 3 Dit inlegvel wordt verstrekt in combinatie met de brochure Trigger Notes, gedateerd april In de brochure staat een toelichting op de werking van het product en de in dit inlegvel gehanteerde begrippen. In de brochure worden de risico s van het product beschreven. Voor het nemen van een beleggingsbeslissing dient u kennis te nemen van de brochure inclusief het inlegvel, het Level 2 Prospectus en de Final Terms en uw beleggingsbeslissing daarop te baseren. Uitgevende Instelling Uitgifteprogramma F. van Lanschot Bankiers N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Structured Note Programme Level 2 Prospectus Het Basis Prospectus van het F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Structured Note Programme van 5 augustus 2014 Definitieve Voorwaarden De Final Terms met serienummer 67, voor uitgifte van de Note onder het Level 2 Prospectus Rating Uitgevende Instelling A- (Fitch, negative outlook), BBB+ (S&P, stable outlook). Let op: de Note zelf heeft geen rating Status of the Notes Senior Unsecured Valuta Euro ( ) Nominale Waarde Uitgiftekoers 100% Notering Euronext Amsterdam Noteringswijze Secundaire marktprijzen worden genoteerd als percentage van de Nominale Waarde Settlement type Cash settlement Liquidity Provider Kempen & Co N.V. Distributeur F. van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. Clearing Euroclear Bank Dividenduitkering De VL Dutch Trigger Note keert geen dividend uit. Het dividendrendement op de aandelen in de Onderliggende Waarde gedurende de afgelopen vijf jaar heeft gemiddeld 2,58% per jaar bedragen. Dit dividendpercentage is berekend door de gemiddelde jaarlijkse bruto dividenduitkeringen over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de ondernemingen in de AEX Index te delen door de stand van de AEX Index op 8 april 2015 (bron: Bloomberg). Totale kosten Maximaal 1,5% in totaal voor structurering van de Note. Deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers en worden gedurende de looptijd geleidelijk in mindering gebracht op de koers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor mogelijke overige kosten van een belegging in de Note.

4 4 Valutarisico De valuta van de Note en de Onderliggende Waarde is de Euro. Informatie tijdens de looptijd VL Dutch Trigger Note ISIN code Looptijd Onderliggende Waarde Emissieperiode NL jaar AEX Index (Bloomberg ticker: AEX), zie 13 april 2015 tot en met 24 april 2015, 16:00 uur Startwaarde De slotkoers van de Onderliggende Waarde op 24 april 2015 Uitgiftedatum 4 mei 2015 Eindwaarde De slotkoers van de Onderliggende Waarde op 24 april 2020 Terugbetaaldatum 4 mei 2020 Peildata 25 april 2016, 24 april 2017, 24 april 2018, 24 april 2019, 24 april 2020 Terugbetalingsdata in geval van vervroegde aflossing Aflossingsbarrière Couponbarrière Premie Beschermingsniveau Type Beschermingsniveau 2 mei 2016, 2 mei 2017, 4 mei 2018, 2 mei % van de Startwaarde, op elk van de Peildata 100% van de Startwaarde, op elk van de Peildata 8,00% (indicatief); de definitieve Premie wordt op 24 april 2015 vastgesteld en bedraagt tenminste 7,00% 60% van de Startwaarde European Barrier u Notering & Verhandeling De Note krijgt per 4 mei 2015 een notering op Euronext Amsterdam en is vanaf dat moment verhandelbaar. De verhandelingskoers kan afwijken van de Uitgiftekoers. Kempen & Co onderhoudt, onder normale marktomstandigheden, een markt in de Note, met een bied-laat spread van maximaal 1%. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn.

5 5 u Onderliggende Waarde AEX Index De AEX Index bestaat sinds 1983 en is dé graadmeter van de Amsterdamse beurs. De beursfondsen opgenomen in de Index zijn veelal multinationals die weliswaar in Nederland zijn gevestigd, maar voor hun omzet niet alleen afhankelijk zijn van de Nederlandse economie. De grafiek hieronder geeft het historisch koersverloop weer van de Index over de afgelopen 5 jaar. Voor meer informatie over de AEX Index verwijzen wij u naar de website van Euronext 1. Historisch koersverloop van de AEX Index Index Mar-10 Sep-10 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Tijd Bron: Bloomberg De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. u Uitgevende Instelling De Note wordt uitgegeven door Van Lanschot, een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager gericht op de opbouw en het behoud van vermogen. Van Lanschot heeft een sterke kapitaalpositie met een Common Equity Tier I-ratio (phase-in) van 14,6% per 31 december De leverageratio onder de Basel III-regels bedraagt 5,3% per 31 december 2014, ruim boven de eis van 3%. Een hoge leverageratio betekent dat de bank relatief veel kapitaal heeft ten opzichte van de omvang van de balans. Van Lanschot streeft naar een evenwichtig fundingprofiel, een gezonde mix van zowel spaargelden van klanten als marktfunding. De fundingratio van 95,3% per 31 december 2014 geeft aan dat een groot deel van de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van haar klanten. Deze funding-bron wordt aangevuld met wholesalemarkt funding, die een goede diversificatie kent in het type instrument en looptijd. De kredietwaardigheid van Van Lanschot wordt door ratingbureau Fitch uitgedrukt in een Single A- creditrating met een negative outlook (herbevestigd in september 2014). Van ratingbureau S&P heeft Van Lanschot een BBB+ creditrating met een stable outlook (bevestigd in november 2014). Wij adviseren u kennis te nemen van de meest recent gepubliceerde cijfers en persberichten van Van Lanschot. Deze informatie vindt u op 1 Indices, Country and Cross-border

6 6 u Samenvatting Scenario s (zie generieke brochure, pagina 7 t/m 10) De onderstaande tabel geeft de rendementen van de scenario s weer ter aanvulling op de brochure Trigger Notes, gedateerd april De rendementen in deze scenario s zijn voorbeelden specifiek van deze Note en zijn gebaseerd op de minimum Premie van dit product (7%) en het jaarlijks dividendrendement van de AEX Index (2,58%). Dit dividendpercentage is berekend door de gemiddelde jaarlijkse bruto dividenduitkeringen over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de ondernemingen in de AEX Index te delen door de stand van de AEX Index op 8 april 2015 (bron: Bloomberg). Scenario Onderliggende Waarde Performance op Peildatum t.o.v Startwaarde Aflossing Rendement Onderliggende Waarde* Rendement Note Scenario 1: Sterke stijging in jaar 1 30% 100% van de nominale waarde + 7%: Scenario 2: Gelijke Onderliggende Waarde jaar 2 0% 100% van de nominale waarde + 14%: Scenario 3: Stijging op de Einddatum 5% 100% van de nominale waarde + 35%: ,58% 7% 2,58% 6,77% 3,51% 6,19% Scenario 4: Daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder de Startwaarde Scenario 5: Sterke daling van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau -32% 100% van de nominale waarde: ,41% 0% European Barrier -35% 100% van de nominale waarde: ,18% 0% American Barrier -35% 65% van de nominale waarde: 650-5,18% -8,25% * De afgeloste bedragen en het effectief rendement in bovenstaand schema zijn voorbeelden, gebaseerd op een minimum Premie van 7% en een Uitgiftekoers van 100%. Voor de berekening van het effectief rendement van de Onderliggende Waarde zijn wij uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 2,58%. In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage als een vast percentage voor de gehele looptijd van de Note gehanteerd. Let op: op de Note wordt geen dividend uitgekeerd. Bij de berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar.

7

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie