Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Rabo 30/10 RenteClicker 2 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo 30/10 RenteClicker 2 De Rabo 30/10 RenteClicker 2 (hierna: 'de Obligatie') is een beleggingsproduct waarmee u over het algemeen kunt zorgen voor een betere spreiding van uw portefeuille. Met dit product kunt u een rentevergoeding van maximaal 5% halen. De uit te keren vergoeding wordt jaarlijks achteraf vastgesteld. Daarnaast heeft u de zekerheid van de Rabobank dat u op de einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt van de Rabobank. Hoe de exacte vergoeding wordt vastgesteld leest u hieronder. Hoe werkt de Rabo 30/10 RenteClicker 2? De werking en de rentevergoeding De Obligatie heeft een nominale waarde en uitgifteprijs van EUR De looptijd is 10 jaar (tot de einddatum op 9 juli 2020). De rentevergoeding is maximaal 5% en wordt eenmaal per jaar aan u uitbetaald. Op de einddatum ontvangt u uw gehele inleg retour. Deze Obligatie is opgebouwd uit een obligatiegedeelte en een optiegedeelte (een zogenoemde 'renteoptie'). De renteoptie maakt het mogelijk om de maximale rentevergoeding van 5% te betalen. Het obligatiegedeelte zorgt er voor dat u aan het einde van de looptijd uw inleg terugontvangt. Tijdens de looptijd loopt u echter het risico dat de koers van dit product aanzienlijk kan dalen. Meer informatie over de factoren die hierbij een rol spelen vindt u onder de kop Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 1

3 De bepaling van de jaarlijkse rentevergoeding is afhankelijk van de volgende zaken: het 30 jaars interbancaire rentetarief (de '30 jaars rente'), het 10 jaars interbancaire rentetarief (de '10 jaars rente') het (positieve) verschil tussen de 30-jaars rente en de 10-jaars rente het aantal dagen dat het verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente hoger dan of gelijk aan nul is. De Rabo 30/10 RenteClicker 2 is een obligatie die dagelijks rente opbouwt op voorwaarde dat de 30 jaars interbancaire rente gelijk is aan of boven de 10 jaars interbancaire rente ligt. Wanneer dit het hele jaar het geval is, betaalt de Rabo 30/10 RenteClicker 2 een rentevergoeding van 5%. Wanneer dit slechts een deel van het jaar het geval is, is de rentevergoeding naar verhouding. Als dit het gehele jaar niet het geval is dan is er geen rentevergoeding. De maximale rentevergoeding per jaar bedraagt 5%. Elke beursdag dat het verschil tussen de 30-jaars en de 10 jaars rente hoger dan of gelijk aan nul is ontvangt u een rente van 1/365 x 5% (dat is dus maximaal 5% op jaarbasis). Voor dagen die geen beursdag zijn, zoals weekeinden en sommige feestdagen, wordt de rentestand genomen van de vorige beursdag. In deze brochure worden voorbeelden gegeven op basis van 365 dagen. In een schrikkeljaar wordt alles echter berekend op basis van 366 dagen. Tabel 1: Voorbeelden renteberekening Verschil tussen 30 jaars rente en 10 jaars rente Berekening Rentevergoeding Het hele jaar groter dan of gelijk aan 0 5,00% (EUR 50) 329 dagen groter dan of gelijk aan 0 329/365 x 5% 4,51% (EUR 45,10) 149 dagen groter dan of gelijk aan 0 149/365 x 5% 2,04% (EUR 20,40) 76 dagen groter dan of gelijk aan 0 76/365 x 5% 1,04% (EUR 10,40) Het hele jaar een negatief verschil 0,00% (EUR 0,00) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wat zijn de verschillen tussen deze Obligatie en een belegging in obligaties met een vaste rente? Geen vaststaande rente Deze Obligatie verschilt van een 'reguliere' Rabobank obligatie met vaste rente. Het belangrijkste verschil is dat de rentevergoeding niet vooraf is vastgesteld. De rente van de Obligatie zal per jaar achteraf worden vastgesteld en bedraagt minimaal 0% en maximaal 5%. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan bij een vastrentende obligatie. Wat is de onderliggende waarde? De onderliggende waarde van de Obligatie is het verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente. Hiermee wordt de Euro Interest Rate Swaprente (IRS), ofwel de interbancaire rente, voor 30 respectievelijk 10 jaar bedoeld. Dit is de rente waartegen banken geld aan elkaar uitlenen. De Euro IRS rente bestaat sinds januari Zowel de 30 jaars als de 10 jaars rente zijn dagelijks te vinden op o.a. Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 2

4 Op de volgende pagina vindt u een grafiek waarin het historisch verloop van de 30-jaars rente en de 10-jaars rente is weergegeven. Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 3

5 Grafiek 1: Historisch verloop van het verschil tussen de 30 jaars en de 10 jaars rente Bron: Bloomberg Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? De handel in deze Obligatie gaat op basis van een zogenaamde 'dirty price'. Dat wil zeggen dat de opgelopen rente niet apart vergoed wordt maar inbegrepen is in de koers. Dus elke dag dat er een positief verschil is tussen de 30-jaars rente en de 10-jaars rente, loopt de koers op met 1/365*5%. Koersvorming Op iedere beursdag kunt u verkopen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Obligatie. Deze marktwaarde kan aanzienlijk lager of hoger zijn dan de nominale waarde. Factoren van invloed De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. De waarde van de Obligatie wordt onder meer beïnvloed door veranderingen in de waarde van het obligatiegedeelte en het optiegedeelte. Factoren die gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie zijn (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven) zijn daardoor onder meer: Renteontwikkeling De koers van het obligatiegedeelte is onder andere afhankelijk van de rentestanden en hun onderlinge verhouding. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte: Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 4

6 Verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente stijgt of daalt Als het verschil tussen de 30 jaars rente minus de 10 jaars rente oploopt (of de financiële markt houdt rekening mee dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren) dan heeft dit een positief effect op de koers. Daalt dit verschil of wordt deze (verder) negatief dan zal de koers in waarde dalen. Marktrentes dalen of stijgen Bij dalende marktrentes is de maximale rentevergoeding van 5% op deze Obligatie relatief aantrekkelijk. De koers kan als gevolg daarvan stijgen. Bij stijgende marktrentes kan de koers echter dalen omdat er dan mogelijk aantrekkelijkere obligaties te koop zijn dan deze Obligatie. Kredietopslag De kredietopslag is de extra rente die Rabobank betaalt boven de risicovrije rente, zoals de rente op staatsobligaties. Wanneer de (marktprijs van de) kredietwaardigheid van de Rabobank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid van de Rabobank, zal de koers van de Obligatie stijgen. Beweeglijkheid De beweeglijkheid van het verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente is van invloed op de waarde van de renteopties. De renteopties zorgen voor de minimale (0%) en maximale (5%) rentevergoeding van de Obligatie. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de 30 jaars rente en de 10 jaars rente toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en omgekeerd. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit leiden tot een grote stijging of daling van de koers van de Obligatie. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koersbewegingen kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het einde van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit tenzij er sprake is van een kans op wanbetaling door de Rabobank. Opgebouwde rente Door de 'dirty'-verhandeling loopt de koers op met 1/365x5% voor elke dag dat er een positief verschil is tussen de 30-jaars rente en de 10-jaars rente is. Scenario's Om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe de koers van de Obligatie zou kunnen reageren, hebben we onderstaand drie scenario's uitgewerkt. Voor alle scenario s gelden de volgende omstandigheden: resterende looptijd is 4 jaar - rentestand voor 4 jaars looptijden is 3% Scenario 1 De 30 jaars rente ligt zeer ruim boven de 10 jaars rente, waardoor de marktverwachting is dat jaarlijks de maximale rentevergoeding zal worden uitbetaald gedurende de resterende looptijd. In dit scenario zal de koers ongeveer kunnen oplopen tot 107%. Scenario 2 De 30 jaars rente ligt licht boven de 10 jaars rente, waardoor het niet zeker is dat jaarlijks de maximale rentevergoeding kan worden uitbetaald gedurende de resterende looptijd. In dit scenario zal de koers ongeveer variëren tussen de 97% en 102%. Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 5

7 Scenario 3 De 30 jaars rente ligt onder de 10 jaars rente (dit wordt ook wel 'inverse rentecurve' genoemd), waardoor de marktverwachting is dat er over de resterende looptijd geen rentevergoeding meer zal worden uitbetaald. In dit scenario zal de koers maximaal kunnen dalen tot de koers van een zero coupon obligatie die bij een rentestand van 3% ongeveer 88,50% zal bedragen. Als de rente hoger is danwel de resterende looptijd langer is, kan de koers verder dalen. Grafiek 2: Koersverloop Rabo 30/10 RenteClicker (uitgegeven in maart 2008) Bron: Rabobank International In grafiek 2 is de koersontwikkeling van de Rabo 30/10 RenteClicker te zien, die onder iets andere voorwaarden is uitgegeven in maart Het geeft duidelijk aan dat de belegger in deze Obligatie bereid moet zijn om koersschommelingen te accepteren en de stukken aan te houden, ten minste tot de periode dat de rentecurve is opgelopen. Naarmate de looptijd korter wordt zullen de koersveranderingen minder sterk optreden. Deze eerdere RenteClicker is namelijk tot 74,5% gedaald toen de rentecurve tijdelijk 'invers' raakte in dat jaar. Daarbij speelde toen ook mee dat alle obligaties van financiële instellingen onder druk raakten door de kredietcrisis en de verhandelbaarheid sterk verslechterde, inclusief die van de Rabobank, hoewel in mindere mate. Dit had sterk oplopende kredietopslagen tot gevolg. Rekenvoorbeelden In de tabellen op de volgende pagina is een aantal rentescenario s ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde rendementen opgenomen. Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 6

8 Rekenvoorbeelden Renteverschil wordt voor langere tijd 'invers' gedurende de looptijd Aantal dagen dat de 30-jaars rente - de 10-jaars rente Rente berekening Uitbetaling per jaar groter of gelijk aan 0 is in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 329/366* x 5% = 4,49% EUR 44,95 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 149/365 x 5% = 2,04% EUR 20,41 in jaar 5 76 dagen 76/365 x 5% = 1,04% EUR 10,41 in jaar 6 0 dagen 0/366* x 5% = 0% EUR 0,00 in jaar 7 0 dagen 0/365 x 5% = 0% EUR 0,00 in jaar 8 0 dagen 0/365 x 5% = 0% EUR 0,00 in jaar 9 0 dagen 0/365 x 5% = 0% EUR 0,00 in jaar 10 0 dagen 0/366* x 5% = 0% EUR 0,00 Effectief rendement per jaar 1,86% Renteverschil fluctueert Aantal dagen dat de 30-jaars rente - de 10-jaars rente Rente berekening Uitbetaling per jaar groter of gelijk aan 0 is in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 149/366* x 5% = 2,04% EUR 20,36 in jaar dagen 295/365 x 5% = 4,04% EUR 40,41 in jaar dagen 250/365 x 5% = 3,42% EUR 34,25 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 366/366* x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 123/365 x 5% = 1,69% EUR 16,85 in jaar 8 76 dagen 76/365 x 5% = 1,04% EUR 10,41 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 150/366* x 5% = 2,05% EUR 20,49 Effectief rendement per jaar 3,47% Renteverschil is gedurende de gehele looptijd groter of gelijk aan 0 Aantal dagen dat de 30-jaars rente - de 10-jaars rente Rente berekening Uitbetaling per jaar groter of gelijk aan 0 is in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 366/366* x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 366/366* x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 365/365 x 5% = 5% EUR 50,00 in jaar dagen 366/366* x 5% = 5% EUR 50,00 Effectief rendement per jaar 5,00% * Dit zijn schrikkeljaren Er is hier geen rekening gehouden met bewaar-, beheer- en aflossingskosten Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 7

9 Wat zijn de risico's? De Obligatie kan een interessante rentevergoeding opleveren maar brengt ook risico's met zich mee. De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 10 juni 2010). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op Debiteurenrisico De belegger loopt debiteurenrisico op Rabobank Nederland. Indien de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank zou verslechteren en de kredietopslag voor Rabobank in de markt zou oplopen, kan dit tijdens de looptijd een negatief effect hebben op de koers. Renterisico Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Obligatie kan door de renteontwikkeling variëren. Alleen op de einddatum wordt de nominale waarde van de Obligatie terugbetaald. Bij tussentijdse verkoop kan de koers ook lager zijn dan de uitgifteprijs. Beweeglijkheid Mocht de het renteverschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente dalen of de rentecurve wordt 'invers', dan zal de koers van de Obligatie aanzienlijk reageren. Ook grote bewegelijkheid in de obligatiemarkten kan een negatieve invloed op de koers hebben. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) Onder buitengewone marktomstandigheden is het mogelijk dat de obligatie niet of beperkt verhandelbaar is. Deze omstandigheden kunnen een negatieve invloed hebben op de koers. Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing door Rabobank is mogelijk in het geval (i) van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel en (ii) dat Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij een vervroegde aflossing zal de Obligatie worden afgelost tegen de marktwaarde die dan geldt. Deze waarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Wij adviseren u kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing. Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: 1,25% (EUR 12,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,75% (EUR 7,50) eenmalige vergoeding aan Rabobank vanwege overige kosten Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 8

10 Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 2,00% (EUR 20,00) per Obligatie (0,20% (EUR 2) per jaar bij een looptijd van 10 jaar). Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op Hoe is de Obligatie verhandelbaar? De Obligatie is dagelijks verhandelbaar en wordt genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent dat u in principe op iedere beursdag kunt verkopen of kopen. De handel gaat op basis van de 'dirty price'. Dat wil zeggen dat de opgelopen rente niet apart vergoed wordt maar inbegrepen is in de koers. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Obligatie. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde en wordt beïnvloed door verschillende factoren. Zie voor meer informatie over deze factoren het kopje 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?' op pagina 3 en 4. De Rabobank zal onder normale markomstandigheden dagelijks een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen (zolang de voorraad strekt) af te geven met een spread van 1%. De Rabo 30/10 RenteClicker 2 iets voor u? De Obligatie is interessant als u de huidige rentevergoeding op obligaties en spaarrekeningen te laag vindt en u verwacht dat de 30 jaars rente de komende jaren hoger blijft dan de 10 jaars rente en u bovendien verwacht dat de marktrente op korte termijn niet of slechts beperkt zal stijgen. De maximale jaarlijkse rentevergoeding is 5%. Als u gebruik wilt maken van de door de Rabobank gegarandeerde nominale waarde, dan moet u bereid zijn om het geld de gehele looptijd apart te zetten. De maximale rentevergoeding van 5% is zo hoog, omdat het verschil tussen de 30-jaars rente en de 10-jaars rente nu relatief laag is. De kans is daarmee groter dat de 10 jaars rente boven de 30 jaars rente kan komen te staan. De vraag is of dat daadwerkelijk zal gebeuren. Dit risico wordt gecompenseerd door de momenteel relatief hoge maximale rentevergoeding van 5%. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 30 jaars rente en de 10 jaars rente en uw verwachting ten aanzien van het niveau waarop de marktrente zich zal bewegen uw risicobereidheid uw beleggingshorizon uw kennis en ervaring uw beleggingsdoeleinden. Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 9

11 Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde renteproducten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan tijdens de inschrijvingsperiode van 14 juni tot en met 2 juli 2010, uur (vervroegde sluiting mogelijk) via uw adviseur van de Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 en de Final Terms d.d. 10 juni 2010) daarom aandachtig door en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 30 jaars rente en de 10 jaars rente. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en te downloaden via Inschrijving is onherroepelijk en de inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. De Rabo 30/10 RenteClicker 2 en uw portefeuille De Obligatie biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van het verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente. De maximum rentevergoeding is 5% per jaar over de nominale waarde. Door te beleggen in obligaties kunt u over het algemeen zorgen dat uw portefeuille beter gespreid wordt. En daarmee kunt u grote schommelingen in de waarde van uw portefeuille voorkomen. In een portefeuille die gericht is op inkomen moet rekening worden gehouden met het feit dat de coupon mogelijk niet (volledig) betaald wordt en daaruit mag geen tekort ontstaan. De Obligatie heeft de volgende classificatie: Assetallocatie (start): 100% Obligaties Productallocatie Regio's: 100% Europa Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 10

12 Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie en de onderliggende waarde is te vinden. De Obligatie Op de website kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over deze Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers gepubliceerd, verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus. Onderliggende waarde Op kunt u meer informatie vinden over de 30-jaars rente en de 10 jaars rente. Meer informatie? Maakt u gebruik van beleggingsadvies van de Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de research die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Inschrijvingsperiode Uitgevende instelling In het kort Nominale waarde (hoofdsom) EUR (100%) Uitgifteprijs EUR (100%) Uitbetaling op de einddatum Looptijd 14 juni tot en met 2 juli 2010, uur vervroegde sluiting mogelijk Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding 10 jaar Rentevergoeding Maximaal 5% Vaststelling rentevergoeding Onderliggende waarde 30-jaars interbancaire rente (30-jaars rente) 10-jaars interbancaire rente (10-jaars rente) Rentebetaaldag Over het aantal dagen dat de 30-jaars rente in dat jaar groter dan of gelijk is aan de 10-jaars rente wordt een rentevergoeding van 5% op jaarbasis uitbetaald Het verschil tussen de 30 jaars rente en de 10 jaars rente Het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen voor Euro Interest Rate Swaps (IRS) met een looptijd van 30 jaar Het rentetarief dat banken elkaar in rekening brengen voor Euro Interest Rate Swaps (IRS) met een looptijd van 10 jaar ieder jaar op 9 juli; Indien die dag geen werkdag is wordt de rente op de eerstvolgende werkdag uitbetaald Stortingsdatum 9 juli 2010 Einddatum 9 juli 2020 Verhandelbaarheid ISIN Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext XS Kosten 1,25% (EUR 12,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0.75% (EUR 7,50) eenmalige vergoeding aan Rabobank International vanwege overige kosten Informatie tijdens de looptijd Inschrijvingsperiode Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 2% (EUR 20,00) per Obligatie / (Variabelrentende) obligaties 14 juni tot en met 2 juli 2010, uur vervroegde sluiting mogelijk Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 11

13 Fiscale informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in deze Obligatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in één jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van EUR ,00 (2010) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Met ingang van 1 januari 2011 wordt voor de berekening van de vermogensrendementsheffing uitgegaan van slechts één peildatum: 1 januari. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 6 mei 2010 en de Final Terms d.d. 10 juni 2010)en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 14 juni 2010 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van een belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 12

14 opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabobank, Rabobank Rabo 30/10 RenteClicker 2 13

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank. Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Rabo Wereld Note november 2016

Rabo Wereld Note november 2016 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie