Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen Eurozone Trigger Note 13-18"

Transcriptie

1 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 1

2 De Kempen Eurozone Trigger Note (hierna: Note) wordt uitgegeven onder het Global Issuance Programme ter waarde van 50 miljard van ING Bank N.V. ( ING ) ( het Basis Prospectus ). Het Basis Prospectus is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). In het Basis Prospectus vindt u onder andere informatie over ING als uitgevende instelling. Daarnaast vindt u in het Basis Prospectus informatie over de algemene kenmerken van Notes. De specifieke kenmerken behorend bij de Notes zijn opgenomen in de definitieve voorwaarden (welke samen met het Basis Prospectus het Prospectus vormen). Een beschrijving van de risico s kunt u terugvinden onder het hoofdstuk Risk Factors in het Basis Prospectus. Specifieke risico s die betrekking hebben op de Notes staan beschreven in het relevante product hoofdstuk. Bij uitgifte worden de definitieve Final Terms opgesteld. Deze Final Terms vormen gezamenlijk met het Prospectus de juridische documentatie voor deze uitgifte. De informatie in deze brochure is afgeleid van het Prospectus. Het mogelijk rendement van de Note heeft betrekking op de ontwikkeling van de EuroStoxx50-Index (in het Prospectus beschreven als index linked). Uitgebreidere informatie over de Note wordt beschreven in de Terms and conditions of the Notes van het Prospectus. Een kenmerk van alle Notes is dat deze zich kwalificeren als senior, niet-achtergesteld schuldpapier. De Kempen Eurozone Trigger Note wordt op verzoek van Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ) uitgegeven door ING. ING en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. ING en Kempen & Co zijn tevens als financiële ondernemingen geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Kempen & Co is een Nederlandse Merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen en financiële instellingen. 2 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

3 u U belegt in een Note die is gekoppeld aan de prestatie van de EuroStoxx50-Index u U belegt in een Note met een (maximale) looptijd van 5 jaar u U belegt in een Note met een voorwaardelijke Premie van 9,25% (indicatief) per jaar, met een minimum van 7,00% per jaar u U belegt in een Note met een beschermingsniveau (barrier) tot en met 60% van de Startwaarde u U belegt in een Note met als uitgevende instelling ING Bank N.V. u De Note is onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 3

4 Kempen Index Garantie Eurozone Notes Trigger Note u Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt u De werking van de Note De Europese aandelenbeurzen lieten in 2012 een onzeker beeld zien. Kempen & Co verwacht dat deze onzekerheid ook de komende jaren zal aanhouden. Bent u in deze onzekere aandelenmarkt op zoek naar een belegging die kans biedt op een aantrekkelijk rendement? Dan kan de Note voor u een interessante belegging zijn. Een belegging in de Note biedt kans op een Premie in combinatie met een sterke risicovermindering door middel van een lage barrier. Dit maakt het een aantrekkelijkere belegging ten opzichte van een rechtstreekse belegging in de EuroStoxx50-Index (hierna: de Index ). Deze belegging geeft u de mogelijkheid om te profiteren van een stijgende markt, zonder dat u bij een beperkt dalende markt risico loopt over de hoofdsom van uw investering. De Note is een beleggingsproduct met een looptijd van maximaal vijf jaar. De Note speelt in op het gelijk blijven of beperkt stijgen van de Index. Tevens biedt de Note op de laatste Peildatum bescherming tegen een maximale daling van 40% van de Index ten opzichte van de Startwaarde, zoals hierna uitgelegd. 4 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

5 De aflossing De barrier De Note heeft een looptijd van maximaal vijf jaar en kan elk jaar worden afgelost als gevolg van ontwikkelingen van de Index. Elk jaar wordt op Peildatum de slotkoers van de Index vergeleken met de Startwaarde. Als de slotkoers op een Peildatum gedurende de looptijd gelijk is aan of hoger is dan de Startwaarde, wordt de Note op dat moment afgelost tegen de Nominale Waarde vermeerderd met een Premie van 9,25% (indicatief), met een minimum van 7,00% per jaar. In deze brochure wordt, bij de voorbeelden en scenario s, gerekend met een Premie van 7,00%, het minimum dat voor de Note zal gelden. De definitieve Premie wordt op 28 januari 2013 vastgesteld. De Note wordt in ieder geval uiterlijk op 1 februari 2018 (de Terugbetalingsdatum) afgelost. In dit geval wordt de hoogte van de aflossing op Einddatum bepaald. De barrier is het niveau waar men zijn kapitaalbescherming verliest, indien deze wordt doorbroken. Dit niveau is 60% van de Startwaarde van de Index. De barrier is alleen van toepassing op de Einddatum. Ter illustratie is deze barrier in Grafiek 1 opgenomen. De blauwe lijn in de grafiek illustreert de barrier op de stand van de Index op 1595,97 punten. Dit niveau is gebaseerd op een koersdaling van de Index van 40% ten opzichte van de slotkoers van de Index op 27 december De aflossing van de Note op Terugbetalingsdatum of, als de Note eerder wordt afgelost, bestaat uit 100% van de Nominale Waarde, zolang de barrier van 60% niet op de Einddatum is doorbroken. Indien de Index op Einddatum gelijk of hoger is dan de Startwaarde, dan wordt op de Einddatum de Premie over het laatste jaar uitgekeerd alsmede de Premies over de voorgaande jaren van de looptijd van de Note. Wanneer op de Einddatum de Index lager dan 60% van de Startwaarde noteert, dan wordt de Note afgelost tegen een koers lager dan de Nominale Waarde. In dit scenario heeft u geen recht op de Premies. In het aflossingsschema op pagina 7 is deze systematiek weergegeven. Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 5

6 Kempen Eurozone Trigger Note De uitgiftekoers u De EuroStoxx50-Index De indicatieve Uitgiftekoers van de Note is 100%. De definitieve Uitgiftekoers wordt op 28 januari 2013 vastgesteld en kan zowel lager als hoger dan 100% uitkomen. De definitieve Uitgiftekoers zal echter nooit hoger zijn dan 101% van de Nominale Waarde. Grafiek 1 > Historische koersontwikkeling van de EuroStoxx50-Index De EuroStoxx50-Index is opgericht in 1998 en bevat de 50 grootste (qua marktkapitalisatie) beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone. Deze bedrijven zijn gespreid over verschillende sectoren en landen. Bekende bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van de Index zijn onder andere Allianz, Bayer, Carrefour, Deutsche Bank, L Oréal en Siemens. De maximale weging per bedrijf is 10%. De Index wordt jaarlijks in september herwogen met mogelijke revisies ieder kwartaal. Voor meer informatie over de EuroStoxx50-Index verwijzen wij u naar EuroStoxx50-Index Barrier Bron: Bloomberg De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

7 Schematisch overzicht aflossingsscenario s Eerste Peildatum: 28 januari 2014 Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde? nee ja 31 januari 2014 Aflossing: 107% ofwel Effectief rendement is 7,00%* Tweede Peildatum: 28 januari 2015 Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde? nee ja 2 februari 2015 Aflossing: 114% ofwel Effectief rendement is 6,77%* Derde Peildatum: 28 januari 2016 Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde? nee ja 2 februari 2016 Aflossing: 121% ofwel Effectief rendement is 6,56%* Vierde Peildatum: 30 januari 2017 Is de Index gelijk aan of hoger dan de Startwaarde? nee ja 2 februari 2017 Aflossing: 128% ofwel Effectief rendement is 6,37%* Laatste Peildatum: 29 januari 2018 Is de Index hoger dan of gelijk aan 60% van de Startwaarde? ja Is de index gelijk of hoger dan de Startwaarde? nee nee ja 1 februari 2018 De Trigger Note wordt afgelost met verlies, zie voorbeeld 5 op pagina 11. U ontvangt verminderd met de procentuele daling van de Index. 1 februari 2018 Aflossing: 100% ofwel Effectief rendement is 0,00%* 1 februari 2018 Aflossing: 135% ofwel Effectief rendement is 6,19%* * De afgeloste bedragen en het effectief rendement in bovenstaand schema zijn voorbeelden, gebaseerd op een minimum Premie van 7,00% en een Uitgiftekoers van 100% (indicatief). Op 28 januari 2013 worden de definitieve Premie en Uitgiftekoers vastgesteld en bekendgemaakt. Het effectief rendement is op jaarbasis. Uitleg aflossingsschema Jaarlijks op de Peildatum wordt de slotkoers van de Index van die dag vergeleken met de Startwaarde. Indien de slotkoers gelijk is aan of hoger is dan de Startwaarde, wordt de Note afgelost en ontvangt u de Nominale Waarde ( per Note) plus een enkelvoudige Premie van 7,00% (minimum) per verstreken jaar van de looptijd van de Note. Is de slotkoers op een Peildatum lager dan de Startwaarde, dan wordt de Note niet afgelost en ontvangt u op dat moment ook niet de Premie; het jaar daarop wordt opnieuw de slotkoers van de Index op de volgende Peildatum vergeleken met de Startwaarde. Op 29 januari 2018 wordt, indien de Note niet voortijdig is afgelost zoals hiervoor beschreven, voor de laatste keer de slot- Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 7

8 Kempen Eurozone Trigger Note koers van de Index vergeleken met de Startwaarde. Voor de aflossing op de Einddatum zijn drie scenario s: > Is de slotkoers van de Index op de laatste Peildatum gelijk aan of hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u de Nominale Waarde ( per Note) plus vijf keer de Premie van 7,00% (minimum) over de Nominale Waarde, ofwel een aflossingsbedrag van 1.350,00. > Is de slotkoers van de Index lager dan de Startwaarde maar gelijk aan of groter dan 60% van de Startwaarde, dan ontvangt u 1.000,00. > Bij een slotkoers van de Index die onder 60% van de Startwaarde noteert, wordt de Note afgelost tegen een koers lager dan de Nominale Waarde. U ontvangt dan de Nominale Waarde ( per Note) verminderd met de procentuele daling van de Index ten opzichte van de Startwaarde van de Index. Dit houdt in dat u een deel van uw inleg niet terugkrijgt en u kunt ook uw gehele inleg verliezen. u Rekenvoorbeelden Onderstaand staan enkele rekenvoorbeelden voor vijf verschillende scenario s gedurende de looptijd van de Note. Hierbij wordt uitgegaan van een Premie van 7.00% (minimum) en een indicatieve Uitgiftekoers van 100%. Onderstaande scenario s dienen slechts als voorbeeld en vormen geen garantie voor de toekomst en voor de toekomstige resultaten van een belegging in de Note. In ieder scenario wordt een directe belegging in de aandelen die opgenomen zijn in de Index, vergeleken met een belegging in de Note. Bij een directe belegging in de Index wordt uitgegaan van een dividendrendement van 4,78% (bron: Bloomberg, d.d. 27 december 2012). Dit is het jaarlijkse gemiddelde bruto dividendrendement over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de ondernemingen die in de Index zijn opgenomen. In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage voor de gehele looptijd van de Note gehanteerd. u Effectief rendement Bij de berekening van het effectief rendement wordt ervan uitgegaan dat de Note is aangeschaft uit emissie en dat deze wordt aangehouden totdat deze, al dan niet vervroegd, wordt afgelost. Het effectief rendement is exclusief aflossingsprovisie, bewaarloon en ook exclusief transactiekosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt bij tussentijdse aan- of verkoop van de Note. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Klanten van Van Lanschot betalen geen bewaarloon voor dit product. In de voorbeelden wordt uitgegaan van een Startwaarde van de Index van 2659,95 punten (Bron: Bloomberg, 27 december 2012). De barrier ligt in dit geval op 1595,97 punten. In Tabel 1 staat in iedere kolom links de koers van de Index en rechts het koersverschil, uitgedrukt als percentage van de Startwaarde. Tabel 1 > Voorbeelden van vijf scenario s Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Koers Koersverschil* Koers Koersverschil* Koers Koersverschil* Koers Koersverschil* Koers Koersverschil* Jaar % % % % % Jaar % % % % Jaar % % % Jaar % % % Jaar % % % * ten opzichte van de Startwaarde (2659,95, per ) 8 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

9 u Scenario 1 - Stijging van de Index in het eerste jaar Scenario 1 Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de Index 30% hoger dan de Startwaarde van de Index. In deze situatie wordt de Note vervroegd afgelost. U ontvangt op 31 januari 2014 de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 7,00% (minimum), oftewel een totaal aflossingsbedrag van 1.070,00 per Note. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 7,00%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van 30% ook een dividendrendement van 4,78% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van 34,78%. % jaar Aflossing Index Startwaarde Barrier u Scenario 2 - Stijging van de Index in het tweede jaar Scenario 2 Na één jaar, op de eerste Peildatum, is de slotkoers van de Index 5% lager dan de Startwaarde. Er vindt geen vervroegde aflossing plaats. Na twee jaar, op de tweede Peildatum, is de Index gelijk aan de Startwaarde. U ontvangt op 2 februari 2015 de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 14,00% (minimum) (een enkelvoudige Premie van 7,00% (minimum) per verstreken jaar van de looptijd van de Note), oftewel een totaal aflossingsbedrag van 1.140,00 per Note. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 6,77%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een dividendrendement van 4,78% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van 4,78%. % jaar Aflossing Index Startwaarde Barrier Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 9

10 Kempen Eurozone Trigger Note u Scenario 3 - Gelijke stand van de Index op Einddatum Scenario 3 Tot aan de laatste Peildatum is de slotkoers van de Index op elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde gesloten. Er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de Index is 1% hoger dan de Startwaarde. U ontvangt op 1 februari 2018 de Nominale Waarde ( per Note) plus een Premie van 35,00% (minimum) (een enkelvoudige Premie van 7,00% (minimum) per verstreken jaar van de looptijd van de Note), oftewel een totaal aflossingsbedrag van 1.350,00 per Note. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 6,19%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een dividendrendement van 4,78% per jaar, wat een effectief rendement per jaar is van 4,96%. % jaar Aflossing Index Startwaarde Barrier u Scenario 4 Daling van de Index gedurende de looptijd Scenario 4 Gedurende de looptijd is de slotkoers van de Index op elke Peildatum steeds lager dan de Startwaarde. Er heeft dus geen vervroegde aflossing plaatsgevonden. De Eindwaarde van de Index is 25% lager dan zijn Startwaarde. De bescherming van de Nominale Waarde van de Note is derhalve nog intact en de Note wordt à pari afgelost. U ontvangt op 1 februari 2018 de Nominale Waarde ( per Note). Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 0,00%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u een negatief koersrendement van totaal 25% hebben gekost, u hebt alleen wel een dividendrendement van 4,78% per jaar ontvangen, hetgeen resulteert in een effectief rendement per jaar van -0,24%. % jaar Aflossing Index Startwaarde Barrier 10 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

11 u Scenario 5 - Sterke daling van de Index op Einddatum Scenario 5 De Eindwaarde van de Index is 45% lager dan de Startwaarde. Het doorbreken van de barrier betekent dat de kapitaalbescherming vervalt en de Note zal derhalve op 1 februari 2018 aflossen tegen de Eindwaarde van de Index, in ons geval op 550. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan -11,27%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u negatief koersrendement van 45% hebben gekost, maar u hebt wel een dividendrendement van 4,78% per jaar ontvangen, hetgeen resulteert in een effectief rendement per jaar van -5,21%. % jaar Aflossing Index Startwaarde Barrier Tabel 2 > Samenvatting scenario s Scenario Index performance Uitkering Premie Gemiddeld Rendement Rendement Note* t.o.v. Startwaarde Dividend Rendement Index Index* Scenario 1: Sterke stijging 30% 7.00% 4.78% 34.78% 7.00% Scenario 2: Vroege Stijging 0% 14.00% 4.78% 4.78% 6.77% Scenario 3: Gelijkblijvend 1% 35.00% 4.78% 4.96% 6.19% Scenario 4: Daling -25% 0.00% 4.78% -0.24% 0.00% Scenario 5: Sterke daling -45% 0.00% 4.78% -5.21% % * Het effectief rendement is op jaarbasis bij een uitgiftekoers van 100%. Bij berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 11

12 Kempen Eurozone Trigger Note u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd zijn een aantal factoren van invloed op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. Een toenemende beweeglijkheid betekent dat de kans toeneemt dat de Index op de laatste Peildatum onder 60% van de Startwaarde uitkomt. Aangezien in dat geval een verlies wordt gerealiseerd, heeft een toenemende beweeglijkheid een negatieve invloed op de prijs van de Note. Dit effect wordt kleiner naarmate de looptijd van de Note korter wordt. Echter, voor de jaarlijkse Peildata en vooral vlak voor de Einddatum kan de Note een hectisch koersverloop laten zien als de Index rond de Startwaarde of rond de barrier noteert. Onderliggende Waarde Dividendverwachting Een stijging van de Index leidt tot een hogere koers van de Note en omgekeerd. De mate waarin de koers van de Note verandert als de Index stijgt of daalt, zal toenemen naarmate de jaarlijkse Peildatum nadert en dan vooral als de Index zich rondom de Startwaarde begeeft. De koers van de Note kan zeer grote schommelingen laten zien als richting het eind van de looptijd de Index zich rondom de Startwaarde of rondom de 60% van de Startwaarde begeeft. Immers, een slotkoers van de Index die gelijk is aan de Startwaarde, geeft een aflossing van de Nominale Waarde inclusief Premie. Een slotkoers net onder de Startwaarde geeft een aflossing van de Nominale Waarde zonder Premie. Een slotkoers gelijk aan 60% van de Startwaarde geeft recht op een aflossing op de Nominale Waarde, terwijl een slotkoers net onder 60% van de Startwaarde zal resulteren in een aflossing die mogelijk ver onder de Nominale Waarde ligt en dus zal resulteren in een verlies van een deel van de inleg. Renteontwikkeling Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Index tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. Omgekeerd als het verwachte dividendrendement afneemt, zal de koers van de Note stijgen. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. Kredietwaardigheid Verder wordt de koers van de Note beïnvloed door de kredietwaardigheid van ING Bank N.V., de uitgevende instelling van de Note. Dit wordt het debiteurenrisico genoemd. De kredietwaardigheid komt mede tot uitdrukking in de kredietopslag, ofwel de extra rente die ING Bank N.V. moet betalen over haar leningen. Een toename van de kredietopslag zal de koers van de Note laten dalen. Een daling van de kredietopslag zal de koers laten stijgen. In geval van faillissement van ING Bank N.V. loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet (volledig) terug ontvangt. Wanneer gedurende de looptijd de rente stijgt, daalt de koers van de Note en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Beweeglijkheid Als de beweeglijkheid van de koersen van de aandelen in de Index toenemen, dan daalt de koers van de Note. Omgekeerd als de beweeglijkheid afneemt, dan stijgt de koers van de Note. Koerseffect van de Trigger Note bij verandering van diverse factoren Factoren Koers Trigger Note Onderliggende waarde p p Rente p q Beweeglijkheid p q Dividendrendement p q Kredietwaardigheid p p 12 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

13 Naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt, zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden, met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van ING Bank N.V., alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de uitkering van de Note. op Terugbetalingdatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Uitgevende Instelling ING Bank N.V. heeft een kapitaalpositie met een Core Tier I-ratio (kern activiteiten) van 12,1% per 30 september Deze ratio geeft aan hoe gezond de financiële positie van een bank is. Echter, met een belegging in de Trigger Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. Indien ING Bank N.V. niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid dat u uw gehele inleg verliest. ING Bank N.V. heeft op het moment van schrijven van deze brochure (27 december 2012) een kredietrating van A2 (Moody s), A+ (Standard & Poor s) en A+ (Fitch). U kunt actuele informatie over de kredietwaardigheid van ING Bank N.V. vinden op Fiscale Informatie Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particulier belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen boven het heffingsvrije vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Wij adviseren geïnteresseerden eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich Kosten In de Uitgiftekoers is een vergoeding voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag opgenomen. Deze kosten bedragen maximaal 3,5% bij inschrijving ofwel gemiddeld 0,70% per jaar indien aflossing plaatsvindt aan het einde van de looptijd. Bij vervroegde aflossing van de Note zijn deze kosten per verstreken jaar van de looptijd van de Note hoger, zie onderstaand schema. Vervalschema kosten verwerkt in Uitgiftekoers* Kosten Gemiddeld per jaar Bij vervroegde aflossing na 1 jaar 35,00 35,00 Bij vervroegde aflossing na 2 jaar 35,00 17,50 Bij vervroegde aflossing na 3 jaar 35,00 11,67 Bij vervroegde aflossing na 4 jaar 35,00 8,75 Bij aflossing op Terugbetalingsdatum 35,00 7,00 * per 1.000,- nominaal, exclusief eventuele kosten als bewaarloon en aflossingsprovisie van uw eigen bank Indien u tussentijds Notes wilt aan- of verkopen, betaalt u naast de bied-laat spread, waaraan hierna op pagina 15 onder Verhandelbaarheid aandacht zal worden besteed, ook transactiekosten aan uw bank. Bovendien kan uw eigen bank kosten in rekening brengen zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Als u bankiert bij Van Lanschot worden alleen bij tussentijdse aan- of verkopen transactiekosten in rekening gebracht. Bij de emissie en bij de aflossing worden bij Van Lanschot geen transactiekosten in rekening gebracht. Ook wordt er bij Van Lanschot geen bewaarloon in rekening gebracht. Indien u niet bij Van Lanschot bankiert, dient u bij uw bank te informeren naar de hoogte van de kosten. Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 13

14 Kempen Eurozone Trigger Note u Belangrijkste risico s 5. Fiscale risico s 1. Koersrisico De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als de Index op 29 januari 2018 met meer dan 40% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde. Ook bij tussentijdse verkoop ontvangt u een actuele waarde die mogelijk substantieel lager is dan de Nominale Waarde. De barrier geldt alleen op de laatste Peildatum en niet gedurende de looptijd van de Note. Daarnaast kunt u koersverlies lijden als de Uitgiftekoers boven de 100% wordt vastgesteld. 2. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op ING Bank N.V. als Uitgevende Instelling van de Note. In geval van een faillissement van ING Bank N.V., loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet (volledig) terug ontvangt. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 6. Risico s Index Linked Notes en vervroegde aflossing. Ook in andere omstandigheden dan in deze brochure omschreven, namelijk de ontwikkeling van de Index, is vervroegde aflossing van de Note mogelijk. Vervroegde aflossing is onder andere mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel of indien ING Bank N.V. niet meer aan haar financiële verplichting kan voldoen. Wij verwijzen u hiervoor naar het Prospectus. Wij adviseren u dringend het gehele Prospectus te raadplegen alvorens u overgaat tot aankoop van de Note. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s. 3. Valutarisico De Note noteert in euro s. Als de euro voor u geen basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt. 4. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden (door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring) kan het voorkomen dat er geen of beperkte handel mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 14 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

15 u Verhandelbaarheid ING Bank N.V. zorgt onder normale marktomstandigheden voor een liquide markt in de Note door middel van een biedlaat spread van 1% 1. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 12 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. Op 28 januari 2013 worden de definitieve Premie en de Uitgiftekoers vastgesteld. Deze informatie wordt daarna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op en op Gedurende de looptijd van de Note vindt u het koersverloop van zowel de Note als de Index op Tevens kunt u indicatieve koersen, kwartaalrapportages en overige informatie vinden op Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van de Note op 28 januari 2013 en wordt na die datum niet meer geactualiseerd. u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals het Basis Prospectus en de definitieve voorwaarden verwijzen wij u naar de websites en Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het Prospectus. Of de Note geschikt is voor u, hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis van en ervaring met beleggen. Als u vragen heeft over deze documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via 1 De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen ING Bank N.V. de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen ING Bank N.V. de Note verkoopt). Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 15

16 Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

17 u Voor welke belegger interessant? De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen schatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: > Een Premie van 9,25% (indicatief), met een minimum van 7,00% als aantrekkelijk rendement zien voor aandelen en die extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse aandelenbelegging willen opgeven ten gunste van meer zekerheid. > Verdere herstelkansen zien voor de aandelenmarkten ten opzichte van de huidige niveaus binnen nu en de komende vijf jaar. > Een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar hebben. > Genoegen nemen met een voorwaardelijke kapitaalbescherming tot en met een koersdaling van de Index van 40% onder de Startwaarde van de Index en het risico kunnen en willen dragen dat de inleg gedeeltelijk of geheel niet wordt terugbetaald. > Liquiditeit wensen; de Note is dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam. Kempen Eurozone Trigger Note Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 17

18 Kempen Eurozone Trigger Note u Inschrijven Inschrijven kan vanaf 7 januari 2013 tot en met 25 januari 2013, uur. Terugtrekking van de emissie, gedeeltelijke toewijzing op of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. u De belangrijkste kenmerken van de Note Uitgevende Instelling: ING Bank N.V. Uitgifteprogramma: ING Bank N.V. EUR ,-- Global Issuance Programme Prospectus: Het Prospectus van het Uitgifteprogramma Rating ING Bank N.V. (Moody s A2 / S&P A+ /Fitch A+) Let op: de Note zelf heeft geen rating Onderliggende Waarde: EuroStoxx50-Index (Bloomberg Ticker: SX5E), zie Valuta: Euro Nominale Waarde: EUR 1.000,- Uitgiftekoers: Indicatieve koers van uitgifte is 100% met een maximum van 101%; de definitieve Uitgiftekoers wordt bepaald op 28 januari 2013 Premie: 9,25% (indicatief); de definitieve Premie wordt op 28 januari 2013 vastgesteld en bedraagt tenminste 7,00%. In deze brochure wordt uitgegaan van een minimum Premie van 7,00% Startwaarde: De slotkoers van de EuroStoxx50-Index op 28 januari 2013 Barrier: 60% van de Startwaarde, zijnde de slotkoers van de EuroStoxx50-Index op 28 januari 2013 Emissieperiode: 7 januari 2013 tot en met 25 januari 2013, uur Startwaarde: De slotkoers van de EuroStoxx50-Index op 28 januari 2013 Eindwaarde: De slotkoers van de EuroStoxx50-index op 29 januari 2018 Peildata: 28 januari 2014, 28 januari 2015, 28 januari 2016, 30 januari 2017, 29 januari 2018 Incassodatum: 31januari 2013 Einddatum: 29 januari 2018 Terugbetalingsdatum: 1 februari 2018 Terugbetalingsdata in geval 31 januari 2014, 2 februari 2015, 2 februari 2016, 2 februari 2017 van vervroegde aflossing: Notering/beurs: Dagelijkse continue handel op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext vanaf 31 januari 2013, zie Noteringswijze: Secundaire marktprijzen worden genoteerd als percentage Settlement type: Cash settlement ISIN-code: XS Liquidity Provider: ING Bank N.V. Distributeur Kempen & Co N.V. Clearing: Euroclear Bank Totale kosten: Maximaal 3,5% eenmalig bij inschrijving, ofwel gemiddeld 0,70% per jaar indien de Note na 5 jaar wordt afgelost. Het gemiddelde percentage ligt hoger als de Note eerder wordt afgelost. Het betreft kosten voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de kosten voor dit product, zoals bewaarloon en afsluitprovisie. 18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

19 Deze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop in de toekomst. Aan informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van de Notes vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van het Prospectus, dat u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zo nodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat Kempen & Co N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij samenstelling van deze brochure, geeft Kempen & Co N.V. geen enkele garantie dat de informatie in deze brochure juist, volledig of actueel is. Kempen & Co N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure aangeboden informatie worden door Kempen & Co N.V. expliciet voorbehouden. De Kempen Eurozone Trigger Note ( Note ) refereert aan een aandelenindex als referentiewaarde ( Index ). De Note wordt uitdrukkelijk niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index ( Index Sponsor ). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico s in verband met de Note. De uitgevende instelling van de Note aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie