Rabo AEX Note mei Het is tijd voor de Rabobank.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank."

Transcriptie

1 Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank.

2 Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt, heeft niet alleen een enorme impact op de financiële markten maar ook op de wereldeconomie. Na een periode van heftige koersschommelingen lijkt het erop dat de rust aan het terugkeren is. Mogelijk laat de AEX-index de komende jaren een herstel zien, al blijft de onzekerheid binnen de financiële markten aanzienlijk. Wilt u profiteren van een eventuele stijging maar vindt u bescherming in het geval van dalende koersen ook belangrijk? Dan is de Rabo AEX Note mei 2016 wellicht een geschikt product voor u. De Rabo AEX Note mei 2016 biedt u de mogelijkheid om te profiteren van een stijging van de AEX-index. Dit is wel gemaximeerd tot een stijging van 100%, wat betekent dat u maximaal EUR 200 terugontvangt per Rabo AEX Note mei In het geval van dalende koersen ontvangt u op de einddatum in ieder geval EUR 100 retour. Zodoende kunt u profiteren als het weer goed gaat, maar heeft u ook bescherming als het toch tegenzit. U kunt zonder transactiekosten inschrijven van 27 april tot 22 mei 2009, uur. 2 Rabobank Rabo AEX Note mei 2016

3 Hoe werkt de Rabo AEX Note mei 2016? De Rabo AEX Note mei 2016 ( de Note ) is een beleggingsproduct met een nominale waarde van EUR 100 en een uitgifteprijs van EUR 101. Er geldt een garantie van 100% op de nominale waarde aan het einde van de looptijd (EUR 100 per Note), ongeacht het koersverloop. U bent dus op de einddatum beschermd tegen koersdalingen van de AEX-index. De Rabo AEX Note mei 2016 stelt u in staat om te profiteren van koersstijgingen van de AEX-index. Op 22 mei 2009 sluit de inschrijving en zal de startwaarde van de AEX-index worden vastgesteld. Aan het einde van de looptijd van 7 jaar, zal op 23 mei 2016 de eindwaarde van de AEX-index worden vergeleken met de startwaarde. Als er sprake is van een stijging van de AEX-index, dan wordt op de einddatum (27 mei 2016) deze procentuele stijging opgeteld bij de minimum garantiewaarde van EUR 100 en aan u uitgekeerd. Deze uitkering is tot EUR 200 per Note begrensd. Uw rendement kan daarmee oplopen tot maximaal 10,3% per jaar. Zie voor meer informatie over de AEX-index het kader hierna. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rabo AEX Note mei 2016 Rabobank 3

4 De AEX-index : De onderliggende waarde van de Rabo AEX Note mei 2016 is de AEX-index. Deze index bevat de 25 meest verhandelde Nederlandse aandelen van Euronext Amsterdam. Daarmee is zij een graadmeter voor de Nederlandse aandelen markt. Bekende namen die momenteel zijn opgenomen in de index zijn: AkzoNobel, Koninklijke Philips, Royal Dutch Shell en Unilever Koersverloop AEX-index voor de t/m Koersverloop AEX-index voor de periode t/m jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 Rekenvoorbeelden Onderstaande rekenvoorbeelden zijn ter illustratie van de werking van het product. Voorbeeld 1 Inschrijving op één Rabo AEX Note mei 2016 EUR 101 Startwaarde AEX-index 220 Eindwaarde AEX-index (150% stijging ten opzichte van de startwaarde) 550 Aflossing van één Rabo AEX Note mei 2016 EUR 200* Voorbeeld 2 Inschrijving op één Rabo AEX Note mei 2016 EUR 101 Startwaarde AEX-index 220 Eindwaarde AEX-index (70% stijging ten opzichte van de startwaarde) 374 Aflossing van één Rabo AEX Note mei 2016 (EUR % x EUR 100) EUR 170 Voorbeeld 3 Inschrijving op één Rabo AEX Note mei 2016 EUR 101 Startwaarde AEX-index 220 Eindwaarde AEX-index (30% daling ten opzichte van de startwaarde) 154 Aflossing van één Rabo AEX Note mei 2016 EUR 100** * In het geval de eindwaarde 100% òf meer is gestegen ten opzichte van de startwaarde, ontvangt de belegger maximaal EUR 200 per Note. ** In het geval de eindwaarde lager is dan de startwaarde, ontvangt u altijd de garantiewaarde van EUR 100 per Note terug. 4 Rabobank Rabo AEX Note mei 2016

5 Verschillen met een rechtstreekse belegging in aandelen Er zijn verschillen tussen het beleggen in de Rabo AEX Note mei 2016 en direct beleggen in de aandelen van de AEX-index. Houdt u rekening met de volgende verschillen als u beide beleggingen vergelijkt: Garantiewaarde 100% op de einddatum Als de eindwaarde lager is dan de startwaarde, dan ontvangt u in ieder geval de garantiewaarde van EUR 100 per Note terug. U bent in dit geval wel het verschil tussen de uitgifteprijs van EUR 101 en de nominale waarde van EUR 100 kwijt. Een directe belegging in aandelen kan in een dergelijk geval een aanzienlijk groter verlies opleveren. Beperkt opwaarts potentieel Als de AEX-index meer dan 100% stijgt, dan wordt uw opwaarts potentieel beperkt omdat de uitbetaling op EUR 200 is begrensd. Een directe belegging in aandelen kan in een dergelijk geval een grotere winst opleveren. Koersvorming Naast de ontwikkeling van de AEX-index is de koers van de Rabo AEX Note mei 2016 tijdens de looptijd onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Rabo AEX Note mei 2016 kan zich daarom anders ontwikkelen dan de AEX-index. Einddatum De Rabo AEX Note mei 2016 kent een einddatum (27 mei 2016). Aandelen kennen in beginsel geen einddatum. Risico Beleggen biedt zicht op een goed rendement maar is niet zonder risico s. Hierna vindt u enkele risico s die van toepassing zijn op de Rabo AEX Note mei Deze opsomming is niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 22 december 2008) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 23 april 2009). Dividend Op aandelen wordt in de regel dividend uitgekeerd. De Note keert geen dividend uit. Het gemiddeld dividend van de aandelen in de AEX-index is 7,0% over de laatste 12 maanden. Dit historisch dividendrendement vormt echter geen indicatie voor toekomstig dividendrendement. Op dit moment is de verwachting dat het gemiddeld dividend van de aandelen aanzienlijk lager zal zijn. Zo is het gemiddelde dividend van de aandelen in de AEX-index over de afgelopen 10 jaar 3,1% (Bron: Bloomberg per 21 april 2009). Prestatie onderliggende waarde U dient rekening te houden met het feit dat de AEX-index niet altijd een stabiel of positief verloop zal kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat, onder andere door een tegenvallende prestatie van de AEX index, de koers van de Note onder het startniveau noteert. Op de einddatum krijgt u in ieder geval minimaal EUR 100 per Note terug. U loopt vanwege de uitgifteprijs van EUR 101 per Note wel het risico dat u de inleg boven de nominale waarde, in dit geval EUR 1, kwijt kunt raken. Rabo AEX Note mei 2016 Rabobank 5

6 Tussentijdse koersfluctuaties Naast de ontwikkeling van de AEX-index is de koers van de Note tijdens de looptijd onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Note kan gedurende de looptijd sterk fluctueren en aanzienlijk lager noteren dan de nominale waarde. De nominale waarde is alleen op de einddatum gegarandeerd. Debiteurenrisico Als belegger loopt u debiteurenrisico op de uitgevende instelling van de Note, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products). Voor u geschikt? Beleggen in deze Note betekent profiteren van een mogelijke stijging van de AEX-index. U heeft daarbij de zekerheid dat u op de einddatum minimaal de garantiewaarde van EUR 100 per Note terugontvangt. Deze Note is geschikt voor u als u vertrouwd bent met de verschillende facetten van een belegging in een aandelenindex. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Note nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Wij adviseren u publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de AEX-index te raadplegen. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met uw Rabobank adviseur. Kosten De Note heeft een nominale waarde van EUR 100 en de uitgifteprijs zal EUR 101 per Note zijn. In dit product zijn distributie- en structureringskosten opgenomen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde en verwerkt in de uitgifteprijs) Eénmalig Per jaar (bij een looptijd van 7 jaar) Totaal over de looptijd Totale kosten 1) 2) 2% 0,15% 3,05% Waarvan: distributievergoeding Rabobank 2% 0% 2% 1) De belangrijkste kosten zijn: structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. 2) Het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde is in de totale kosten verwerkt. Tijdens de inschrijvingsperiode van 27 april tot 22 mei 2009, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties in, het bewaren, het beheren en de aflossing van deze producten. Deze kosten kunt u opvragen bij uw Rabobank adviseur of vinden op Fiscale Informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in deze beleggingsproducten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van EUR (2009) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Rabo AEX Note mei 2016 in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Dagelijks verhandelbaar De Notes zullen dagelijks verhandelbaar zijn en worden genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt verkopen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van een beleggingsproduct. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling van de aandelenindex, de garantiewaarde en, met name aan het begin van de looptijd, door de renteontwikkeling. De Rabobank zal dagelijks een markt in de Notes onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven. Inschrijven zonder transactiekosten Heeft u belangstelling voor de Rabo AEX Note mei 2016 en wilt u inschrijven? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via U dient bij uw beslissing om te beleggen in een van deze producten uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Deze is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via Wij maken u erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. 6 Rabobank Rabo AEX Note mei 2016

7 In het kort Inschrijvingsperiode 27 april tot 22 mei 2009, uur Stortingsdatum 27 mei 2009 Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) Nominale waarde (hoofdsom) EUR 100 (100%) Garantiewaarde EUR 100 (100%) op de einddatum Uitgifteprijs EUR 101 Onderliggende waarde AEX-index, zie het kader op pagina 4 in deze brochure voor meer informatie Startwaarde De slotstand van de AEX-index op 22 mei Informeer bij uw adviseur of kijk op Eindwaarde De slotstand van de AEX-index op 23 mei Looptijd 7 jaar Dividend Dit beleggingsproduct keert geen dividend uit Uitbetaling aan het einde van de looptijd De garantiewaarde van 100% plus de procentuele stijging van de AEX-index (de maximale uitbetaling is EUR 200) Einddatum 27 mei 2016 Dagelijks verhandelbaar Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ISIN XS Informatie tijdens de looptijd (beleggen, beleggingsproducten, special products/vormen) of via Rabo AEX Note mei 2016 Rabobank 7

8 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo AEX Note mei 2016 dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 22 december 2008 en Final Terms d.d. 23 april 2009) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van kosten, risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van een belegging in de Rabo AEX Note mei 2016 nog in overeen stemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Structured Products noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Rabo AEX Note mei 2016 uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waardes van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waardes van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo AEX Note mei Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het koersverloop van de onderliggende waarde van de Note. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Ofschoon er op de Rabo AEX Note mei 2016 tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, zal Rabobank Nederland, vanwege de Europese spaarrente richtlijn, informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename van de belegging op de einddatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing, kwalificeert in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. AEX-index is een geregistreerd merk van Euronext n.v. of van één van haar gelieerde ondernemingen.

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

bonus Nieuw bonus bonus

bonus Nieuw bonus bonus Nieuw Maandelijkse inleg vanaf 50,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Minder gevoelig voor de risico s van koersschommelingen Gratis tot 10% oplopende Wat gaat

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie