Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Productoverzicht Rabo AEX Garant juli-08 Rabo Garantiecertificaten Denkt u dat de AEX-index (de Index ) de komende jaren zal stijgen? En wilt u daarvan profiteren maar ook bescherming genieten als de Index daalt? Beleg dan nu in Indien u vragen heeft over dit product, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank of kijken op de Rabo AEX Garant juli-08. Een eenvoudige en heldere manier van beleggen, met de zekerheid dat u op de U kunt zonder transactiekosten inschrijven van 30 juni tot 25 juli 2008, uur. einddatum minimaal de volledige hoofdsom terugontvangt. AEX-Index De AEX-index is een toonaangevende Nederlandse index met de momenteel 22 belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland. Bekende namen zijn Akzo Nobel, ING Groep, Koninklijke Philips en Royal Dutch Shell.

3 Productspecificaties Inschrijvingsperiode Uitgevende instelling Hoofdsom (nominale waarde) EUR 100 (100%) Garantiewaarde 30 juni tot 25 juli 2008, uur Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) EUR 100 (100%) op einddatum Uitgifteprijs EUR 100 (100%) Participatiegraad 100% Onderliggende waarde AEX-index Startwaarde AEX-index De slotstand van de AEX-index op 25 juli 2008 Eindwaarde AEX-index De eindwaarde van de AEX-index is het gemiddelde van de slotstanden van de Index op 13 vooraf bepaalde peildata in het laatste jaar van de looptijd Peildata 28 juli 2014, 27 augustus 2014, 29 september 2014, 27 oktober 2014, 27 november 2014, 29 december 2014, 27 januari 2015, 27 februari 2015, 27 maart 2015, 27 april 2015, 27 mei 2015, 29 juni 2015 en 27 juli 2015 Dividend De Rabo AEX Garant mei-08 keert geen dividend uit. (Het dividendrendement van de AEX-index bedraagt momenteel circa 3,1% bruto) (Bron: Bloomberg per 9 juni 2008) Looptijd 7 jaar Einddatum 31 juli 2015 Stortingsdatum 31 juli 2008 ISIN / Fondscode NL Dagelijks verhandelbaar Euronext Amsterdam by NYSE Euronext Informatie tijdens de looptijd Verloop AEX-index Jan-03 Oct-03 Jul-04 Apr-05 Jan-06 Oct-06 Jul-07 Apr-08 Bron: Bloomberg Hoe komt uw rendement tot stand? Op 25 juli 2008 wordt de startwaarde van de AEX-index vastgesteld. Aan het einde van de looptijd wordt vastgesteld wat de eindwaarde* van de AEX-index is. Op de einddatum wordt bovenop de garantiewaarde van EUR 100 een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het positieve procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van de Index. Als de eindwaarde van de Index lager is dan de startwaarde, dan ontvangt u de garantiewaarde van EUR 100 terug. * Zie voor een uitleg van de totstandkoming van de eindwaarde, de paragraaf Eindwaarde in de algemene brochure Rabo Garantiecertificaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

4 Scenario s Negatief Index Startwaarde Index Eindwaarde Index Stijging/daling Index t.o.v. startwaarde Weging Index Bijdrage aan uw rendement AEX % 100% -30% * 100% = -30% Aflossing EUR 100 Neutraal Index Startwaarde Index Eindwaarde Index Stijging/daling Index t.o.v. startwaarde Weging Index Bijdrage aan uw rendement AEX % 100% 20% * 100% = 20% Aflossing EUR 120 Positief Index Startwaarde Index Eindwaarde Index Stijging/daling Index t.o.v. startwaarde Weging Index Bijdrage aan uw rendement AEX % 100% 75% * 100% = 75% Aflossing EUR 175 Risico s Een belegging in de Rabo AEX Garant juli-08 biedt kans op een aantrekkelijk rendement maar brengt ook risico s met zich mee. U dient rekening te houden met het feit dat de AEX-index niet altijd een stabiel of positief verloop zal kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat onder andere door een tegenvallende prestatie van de Index de koers van de Rabo AEX Garant juli-08 onder de startwaarde noteert. In ieder geval krijgt u op de einddatum minimaal de garantiewaarde terug. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus d.d. 24 december 2007 en de bijbehorende Final Terms d.d. 16 juni 2008). Inschrijving op en notering van de Rabo AEX Garant juli-08 U schrijft in via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via Het volledige prospectus is vanaf 16 juni 2008 kosteloos verkrijgbaar bij uw Rabobank of te downloaden via U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Rabo AEX Garant juli-08 uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Houdt u er rekening mee dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Kosten De hoofdsom van de Rabo AEX Garant juli-08 is EUR 100 en de uitgifteprijs is EUR 100. In het product zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger opgenomen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde) Per jaar Totale kosten* 0,65% Waarvan distributievergoeding Rabobank 0,50% * De belangrijkste kosten zijn structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor het aanhouden van, voor transacties in en voor aflossing van de Rabo AEX Garant juli-08. De Rabo AEX Garant juli-08 is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt uitstappen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Rabo AEX Garant juli-08. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Rabo AEX Garant juli-08 en wordt onder andere beïnvloed door de koersontwikkeling van de Index.

5 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo AEX Garant juli-08 dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus d.d. 24 december 2007 en de bijbehorende Final Terms d.d. 16 juni 2008) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van kosten, risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van een belegging in de Rabo AEX Garant juli-08 nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. Noch Rabobank Structured Products noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Rabo AEX Garant juli-08 uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aanen verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waarde van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo AEX Garant juli-08. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de selectie en het koersverloop van de onderliggende waarde van de Rabo AEX Garant juli-08. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Zie voor een uitleg van fiscale aspecten de paragraaf Fiscale informatie in de algemene brochure Rabo Garantiecertificaten. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal er informatie met betrekking tot rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten worden doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op de Rabo AEX Garant juli-08 tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum of bij tussentijdse verkoop in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. AEX-index is een geregistreerd merk van Euronext N.V. of van één aan haar gelieerde ondernemingen.

6 Rabo Garantiecertificaten Het is tijd voor de Rabobank.

7 Rabo Garantiecertificaten U wilt graag beleggen en u bent op zoek naar een beleggingsproduct waarmee u kunt profiteren als de koersen stijgen maar waarmee u ook beschermd bent als de koersen dalen. Daarbij zoekt u flexibiliteit: zo wilt u zelf kunnen bepalen wanneer u instapt en voor welke onderliggende waarde u kiest. Dat kan met de Rabo Garantiecertificaten, een veilige en heldere manier van beleggen. Iedere twee maanden worden drie nieuwe Rabo Garantiecertificaten uitgegeven op verschillende onderliggende waardes. U selecteert dus zo het voor u optimale product en instapmoment. De keus is aan u! Kijk voor meer informatie over de onderliggende waardes en de productspecifieke informatie in het productoverzicht behorend bij deze brochure. 2 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

8 De werking van Rabo Garantiecertificaten Beleggen in Rabo Garantiecertificaten is een eenvoudige en transparante manier van beleggen. Voor welk garantiecertificaat u ook kiest, u heeft altijd de zekerheid dat u op de einddatum de volledige hoofdsom terugontvangt, ongeacht het verloop van de onderliggende waarde. De inleg stelt u op deze manier dus veilig. Zo komt uw rendement tot stand Voor het vaststellen van het rendement van een Rabo Garantiecertificaat wordt op de einddatum gekeken naar het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van de onderliggende waarde. Bij een stijging van de onderliggende waarde ten opzichte van de startwaarde, ontvangt u op de einddatum bovenop de hoofdsom een bedrag in euro gelijk aan deze stijging. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Eindwaarde In de twaalf maanden voorafgaande aan de einddatum zal iedere maand op een vooraf vastgestelde dag de slotstand van de onderliggende waarde worden vastgesteld (in totaal 13 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de eindwaarde. Hiermee wordt de invloed van sterke koersschommelingen op uw rendement op einddatum beperkt. Dat pakt voordelig uit als de onderliggende waarde in het laatste jaar van de looptijd daalt (zie grafiek 1). Stijgt de onderliggende waarde echter in het laatste jaar dan profiteert u niet volledig van deze stijging (zie grafiek 2). Eindwaarde hoger dan slotstand op laatste peildatum grafiek 1 grafiek 2 Maandelijkse peildata gedurende het laatste jaar van de looptijd Eindwaarde lager dan slotstand op laatste peildatum Maandelijkse peildata gedurende het laatste jaar van de looptijd Peildata Slotstand 1e 672 2e 687 3e 706 4e 726 5e 746 6e 763 7e 770 8e 770 9e e e e e 698 Eindwaarde 732 Peildata Slotstand 1e 608 2e 612 3e 619 4e 630 5e 644 6e 661 7e 681 8e 700 9e e e e e 792 Eindwaarde 687 Participatiegraad De participatiegraad, de mate waarin u profiteert van een stijging van de onderliggende waarde, is altijd 100% bij Rabo Garantiecertificaten. Is de berekende procentuele stijging op de einddatum bijvoorbeeld 50%, dan ontvangt u EUR 50 als rendement. Dit bedrag, vermeerderd met de hoofdsom van EUR 100, ontvangt u dan op de einddatum. Zie ook de rekenvoorbeelden voor meer uitleg. Maand Geen valutarisico In het geval u kiest voor een onderliggende waarde die niet in euro noteert, is er geen sprake van valutarisico bij de totstandkoming van uw rendement. De Rabobank zal het valutarisico dan namelijk voor u afdekken. Het rendement is volledig afhankelijk van het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 3

9 Rekenvoorbeelden Situatie 1 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (80% stijging t.o.v. de startwaarde) 900 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 180 Situatie 2 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (0% stijging t.o.v. de startwaarde) 500 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Situatie 3 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (30% daling t.o.v. de startwaarde) 350 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 100* * In het geval van een lagere eindwaarde van de onderliggende waarde ontvangt u gegarandeerd de hoofdsom terug. In de rekenvoorbeelden is geen rekening gehouden met de aflossingskosten. Verschillen met een directe belegging Er zijn verschillen tussen beleggen in een Rabo Garantiecertificaat en een directe belegging in de onderliggende waarde. Houdt u rekening met de volgende zaken als u beide beleggingen vergelijkt: Hoofdsomgarantie/Garantiewaarde 100% Een Rabo Garantiecertificaat heeft op de einddatum een hoofdsomgarantie van 100%. Een directe belegging in de onderliggende waarde biedt deze bescherming niet. U loopt met een directe belegging het risico (een deel van) uw inleg te verliezen. Dividend Een Rabo Garantiecertificaat keert geen dividend uit. Een directe belegging in de regel wel (kijk voor meer informatie over het dividend in het productoverzicht). Koersvorming Gedurende de looptijd van een Rabo Garantiecertificaat is de koers van het product onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling en de stand van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de koers van een Rabo Garantiecertificaat zich anders ontwikkelen dan de koers van de onderliggende waarde. Einddatum Een Rabo Garantiecertificaat kent een einddatum. Dit geldt niet voor een directe belegging in de onderliggende waarde. De looptijd kan per Rabo Garantiecertificaat verschillen. Valutarisico Bij een directe belegging in de onderliggende waarde van een Rabo Garantiecertificaat kunt u een valutarisico lopen indien de onderliggende waarde in een andere valuta noteert dan euro. Bij een belegging in een Rabo Garantiecertificaat zal dit valutarisico voor u afgedekt worden. 4 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

10 Risico s Een belegging in een Rabo Garantiecertificaat biedt kans op een aantrekkelijk rendement, maar brengt ook een bepaald risico met zich mee: u dient rekening te houden met het feit dat de onderliggende waarde niet altijd een stabiel of positief verloop zal kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat onder andere door een tegenvallende prestatie van de onderliggende waarde de koers van het Rabo Garantiecertificaat onder het startniveau noteert. In ieder geval krijgt u op de einddatum minimaal de garantiewaarde terug. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus en de bijbehorende Final Terms) en het productoverzicht. Voor u geschikt? Rabo Garantiecertificaten zijn geschikt voor beleggers die willen profiteren van stijgende koersen, maar niet het risico willen lopen hun inleg te verliezen. U dient zelf na te gaan of het risico van uw portefeuille na opname van deze belegging nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Wij adviseren u publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de onderliggende waarde te raadplegen. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Fiscale informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in Rabo Garantiecertificaten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogens rendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van EUR per persoon (2008). Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, dan wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u vallen Rabo Garantiecertificaten in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Dagelijks verhandelbaar Rabo Garantiecertificaten zijn dagelijks verhandelbaar via Eurolist by Euronext Amsterdam. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt uitstappen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van een Rabo Garantiecertificaat. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van een Rabo Garantie certificaat en wordt onder andere beïnvloed door de prestatie van de onderliggende waarde. Kosten Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor het aanhouden, voor transacties in en voor aflossing van Rabo Garantiecertificaten. Kijk voor meer informatie over de productgerelateerde kosten in het productoverzicht. Belangstelling voor Rabo Garantiecertificaten? Heeft u belangstelling voor Rabo Garantiecertificaten? Dan kunt u voor meer informatie terecht bij uw adviseur van de Rabobank of raadpleeg U dient bij uw beslissing om te beleggen in Rabo Garantiecertificaten uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Waar kunt u tijdens de looptijd (koers)informatie vinden van uw Rabo Garantiecertificaat? Tijdens de looptijd kunt u via de actuele koersinformatie van uw Rabo Garantiecertificaat terugvinden. Ook zal eventuele belangrijke informatie met betrekking tot de onderliggende waarde van uw Rabo Garantiecertificaat middels deze website gecommuniceerd worden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode op de nieuwe tranches, zal het productoverzicht met daarin alle productspecifieke informatie via deze website beschikbaar zijn. U kunt voor het verkrijgen van informatie natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 5

11 Begrippenlijst Eindwaarde De eindwaarde is een berekende eindwaarde en het gemiddelde van 13 slotstanden zoals vastgesteld op 13 peildata gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd. Het verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde bepaalt uw rendement. Rendement De opbrengst die afkomstig is uit de belegging. Dit wordt op de einddatum samen met de hoofdsom aan u uitbetaald. Let op: indien de eindwaarde gelijk is aan of lager is dan de startwaarde, is er geen opbrengst en ontvangt u geen rendement. Garantiewaarde/Hoofdsomgarantie De garantiewaarde is het bedrag dat u aan het einde van de looptijd gegarandeerd terugontvangt, ongeacht het verloop van de belegging. In het geval van Rabo Garantiecertificaten is dit EUR 100 per certificaat. Nominale waarde/hoofdsom De nominale waarde oftewel de hoofdsom is EUR 100 per Rabo Garantiecertificaat. Startwaarde Het startniveau van de onderliggende waarde. In het geval de onderliggende waarde een mandje met meerdere aandelen of indices is, dan is de startwaarde van het mandje 100. Uitgifteprijs De prijs waarvoor u Rabo Garantiecertificaten tijdens de inschrijvingsperiode kunt aankopen. De uitgifteprijs is EUR 100 per Rabo Garantiecertificaat. Onderliggende waarde De onderliggende waarde is een aandeel, index, fonds, grondstof of een mandje hiervan. Zie voor meer informatie het productoverzicht. Participatiegraad De mate waarin u profiteert van een stijging van de onderliggende waarde. Bij een Rabo Garantiecertificaat is dit altijd100%. Valutarisico U kunt kiezen voor een onderliggende waarde die niet in euro noteert. Bij de bepaling van het rendement wordt enkel gekeken naar de procentuele stijging van de onderliggende waarde. U loopt dus geen valutarisico. Peildata De vooraf bepaalde data waarop de slotstand van de onderliggende waarde wordt vastgesteld. Het gemiddelde van de vastgestelde slotstanden vormt vervolgens de eindwaarde die wordt gebruikt voor het berekenen van het rendement. 6 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

12 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in de brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in Rabo Garantiecertificaten dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Bij deze brochure zijn aparte productoverzichten opgesteld waarin tevens de productgerelateerde risico s zijn beschreven. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank. U dient zelf na te gaan of een belegging in Rabo Garantiecertificaten in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. Noch Rabobank Structured Products noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd Rabo Garantiecertificaten uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waardes van de Rabo Garantiecertificaten. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de selectie en het koersverloop van de onderliggende waardes van de Rabo Garantiecertificaten. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal er informatie met betrekking tot rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten worden doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op Rabo Garantiecertificaten tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum of bij tussentijdse verkoop in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 7

13

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie