Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (iii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Rabobank. Een bank met ideeën. Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 De Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 (de Note ) biedt u de mogelijkheid om te participeren in de EURO STOXX 50 Index (de Index ), de Europese beursgraadmeter bestaande uit 50 toonaangevende bedrijven uit de Eurozone. Indien de Index gedurende de looptijd van de Note stijgt dan profiteert u hiervan. In het geval van dalende koersen ontvangt u op de einddatum in ieder geval de nominale waarde van EUR per Note van Credit Suisse International ( Credit Suisse ) terug. De bescherming tegen koersdalingen geldt dus alleen op de einddatum en niet gedurende de looptijd. Wie is Credit Suisse? De voorloper van Credit Suisse Group AG is opgericht in 1856 en is de op één na grootste bank van Zwitserland (op basis van marktkapitalisatie). De bank behoort tot de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Credit Suisse Group opereert middels drie wereldwijde divisies, namelijk Private Banking, Investment Banking en Asset Management en is actief in 55 landen. Credit Suisse Group heeft een aandelennotering aan de Zwitserse effectenbeurs (SIX Swiss Exchange). Per 30 september 2011 had de groep ruim CHF 226 miljard uitstaan aan leningen. Daar tegenover stonden op dat moment CHF 315 miljard aan deposito's uit. Het eigen vermogen was ruim CHF 33 miljard. De groep heeft momenteel een beurswaarde van CHF 28 miljard. In het boekjaar 2009/2010 behaalde het een nettowinst van CHF 5,1 miljard. (Bron: Credit Suisse Group Third-Quarter 2011 Results, 1 november 2011) Waarom Credit Suisse International als uitgevende instelling? Spreiding over debiteuren is belangrijk voor iedere beleggingsportefeuille. De uitgevende instelling is Credit Suisse International, een bankonderdeel Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

3 van Credit Suisse Group AG. Dit is een financiële instelling met momenteel een A+ rating van Standard & Poor's, een Aa1 rating van Moody s en een AA- rating van Fitch (per 10 november 2011). Credit Suisse Group AG is een Zwitserse instelling en heeft daardoor een thuismarkt die buiten de Eurozone ligt. Een note van Credit Suisse kan dan ook zorgen voor debiteurenspreiding binnen een beleggingsportefeuille. Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 De Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 biedt u de mogelijkheid om te participeren in de EURO STOXX 50 Index, de Europese beursgraadmeter bestaande uit 50 toonaangevende bedrijven uit de Eurozone. Als de Index gedurende de looptijd stijgt dan profiteert u hiervan. In het geval van dalende koersen ontvangt u op 31 december 2018 (de Einddatum ) in ieder geval de nominale waarde van EUR per Note retour. Hoe werkt de Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018? De Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 is een beleggingsproduct met een nominale waarde van EUR en een uitgifteprijs van EUR (100%). De onderliggende waarde is de EURO STOXX 50 Index. De Note heeft een looptijd van 7 jaar: van 30 december 2011 tot 31 december Op de Einddatum ontvangt u minimaal de nominale waarde terug, ook al is de waarde van de Index gedaald. Deze bescherming geldt alleen op de Einddatum en is afhankelijk van de mate waarin Credit Suisse aan haar verplichtingen kan voldoen. Als u tussentijds de Note verkoopt geldt deze bescherming niet. Het kan dus zijn dat u bij verkoop vóór de Einddatum minder terugkrijgt dan de nominale waarde. Startwaarde en berekende Eindwaarde Aan het einde van de looptijd zal de eindwaarde van de EURO STOXX 50 Index worden vergeleken met de startwaarde. De startwaarde is de slotstand van de EURO STOXX 50 Index op 23 december 2011 (de 'Startwaarde'). De eindwaarde wordt als volgt berekend: in de laatste 18 maanden van de looptijd zal maandelijks de slotstand van de EURO STOXX 50 Index worden vastgesteld (in totaal 19 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de eindwaarde (de 'Eindwaarde'). Als er sprake is van een stijging tussen de Startwaarde en de Eindwaarde dan wordt op de Einddatum een bedrag gelijk aan deze procentuele stijging opgeteld bij de minimum beschermingswaarde van EUR en aan u uitgekeerd. Obligatie- en optiegedeelde De Note bestaat uit een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. Het obligatiegedeelte zorgt voor de 100% bescherming van de nominale waarde op de Einddatum. Met het optiegedeelte participeert u in de Index. Dit zorgt voor de uitbetaling van een eventuele stijging van de Index ten opzichte van de Startwaarde. 100% bescherming aan het einde van Op de Einddatum geldt een bescherming van 100% van de nominale Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

4 de looptijd waarde (EUR per Note), ongeacht het koersverloop. U bent dus op de Einddatum beschermd tegen koersdalingen van de onderliggende waarde. Bij tussentijdse verkoop geldt deze bescherming niet. De bescherming is afhankelijk van de mate waarin Credit Suisse aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De onderliggende waarde Zie voor meer informatie over de onderliggende waarde de paragraaf 'Wat is de onderliggende waarde?' hieronder. Wat is de onderliggende waarde? De onderliggende waarde van de Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 is de EURO STOXX 50 Index. Deze Index is een toonaangevende Europese index waarin de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven uit de Eurozone opgenomen zijn. Deze bedrijven zijn gespreid over verschillende sectoren en landen van de Eurozone. Bekende bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van de Index zijn: Bayer, Carrefour, Deutsche Bank, L'Oréal en Siemens. De maximale weging per bedrijf is bij herweging op dit moment 10% (Bron: Bloomberg per 23 november 2011). Op is meer informatie te vinden over de Index. Grafiek 1: Koersverloop EURO STOXX 50 Index voor de periode t/m De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in aandelen? Er zijn verschillen tussen het beleggen in de Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 en een directe belegging in de onderliggende waarde. Houdt u rekening met de volgende verschillen als u beide beleggingen vergelijkt: Beschermingswaarde van 100% op de Als de Eindwaarde lager is dan de Startwaarde van de Index, dan Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

5 Einddatum ontvangt u in ieder geval op de Einddatum de beschermingswaarde van EUR per Note. Een directe belegging in aandelen kan in een dergelijk geval een verlies opleveren. De bescherming is afhankelijk van de mate waarin Credit Suisse aan haar verplichtingen kan voldoen. Dividend en beheerskosten Op aandelen wordt in de regel dividend uitgekeerd. Dit kan eventuele koersdalingen van een rechtstreekse belegging in aandelen compenseren. De Note keert geen dividend (of rente) uit. Het gemiddelde jaarlijkse dividendrendement, berekend vanaf de start van de Index bijna 20 jaar geleden, bedraagt 2.8% (Bron: Bloomberg per 18 oktober 2011). Dit historisch dividendrendement vormt echter geen indicatie voor toekomstig dividendrendement in een rechtstreekse belegging in aandelen. Ook moet men bij een rechtstreekse belegging in aandelen rekening houden met mogelijke dividendbelasting, dividenduitkeringskosten en transactiekosten om de individuele aandelen van de Index te kopen. De hoogte van de dividenduitkering is van invloed op de koersontwikkeling van de aandelen die deel uit maken van de Index. Koersvorming Naast de ontwikkeling van de Index is de koers van de Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 tijdens de looptijd onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling. Het koersverloop van de Note kan zich daarom anders ontwikkelen dan dat van de onderliggende Index. Bepaling Eindwaarde Aan het einde van de looptijd wordt de Eindwaarde van de Index vergeleken met de Startwaarde. Doordat de Eindwaarde het gemiddelde van 19 slotstanden van de Index vormt, wordt de invloed van sterke koersschommelingen aan het einde van de looptijd op uw rendement op de Einddatum beperkt. Dit pakt gunstig uit als de waarde van de Index in de laatste 18 maanden van de looptijd is gedaald (zie het voorbeeld in grafiek 2). Als de waarde gedurende deze periode stijgt, dan profiteert u niet volledig van deze stijging (zie het voorbeeld in grafiek 3). Grafiek 2: Berekening Eindwaarde Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

6 Grafiek 3: Berekening Eindwaarde De in de grafieken gebruikte slotstanden dienen slechts als voorbeeld en zijn geen weergave van de (mogelijke) waardeontwikkeling van de Index. Einddatum De Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 kent een Einddatum (31 december 2018). Aandelenindices kennen geen Einddatum. Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koersvorming Op iedere beursdag kunt u kopen of verkopen. Als u vóór de Einddatum de Note wilt kopen of verkopen, betaalt of ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Zaken die tijdens de looptijd van invloed zijn op de prijsvorming van de Note zijn (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven) onder meer: De rente Deze heeft vooral invloed op het obligatiegedeelte van de Note: bij een stijging van de rente daalt de waarde van het obligatiegedeelte en andersom. De aandelenindex Deze beïnvloedt het optiegedeelte tijdens de looptijd: hoe hoger de stand van de aandelenindex, hoe hoger de waarde van het optiegedeelte en andersom. De beweeglijkheid (volatiliteit) van de aandelenindex De kredietwaardigheid van Credit Suisse (debiteurenrisico) Deze beïnvloedt de waarde van het optiegedeelte tijdens de looptijd: hoe hoger de beweeglijkheid, hoe hoger de waarde van het optiegedeelte en andersom. Dit is het risico dat Credit Suisse niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van Credit Suisse verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Note tijdens de looptijd daalt. De looptijd van de Note Naar het einde van de looptijd zal de waarde van het obligatiegedeelte naar 100% toe groeien. Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

7 Rekenvoorbeelden Onderstaande rekenvoorbeelden zijn ter illustratie van de werking van de Note (enkele getallen kunnen afgerond zijn). Voor vaststelling van het rendement zal alleen worden gekeken naar de procentuele stijging van de Index. Op de Einddatum wordt bovenop de beschermingswaarde van EUR een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het eventuele positieve procentuele verschil tussen de Eindwaarde en de Startwaarde van de Index. Rekenvoorbeelden Negatief rekenvoorbeeld Inschrijving op één Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 EUR Startwaarde EURO STOXX 50 Index 2300 Eindwaarde EURO STOXX 50 Index (30% daling ten opzichte van de Startwaarde) 1610 Aflossing van één Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 (EUR % x EUR 1.000) EUR 1.000* (het effectief rendement per jaar is in dit geval 0,0%**) Neutraal rekenvoorbeeld Inschrijving op één Credit Suisse 50 Note december 2018 EUR Startwaarde EURO STOXX 50 Index 2300 Eindwaarde EURO STOXX 50 Index (30% stijging ten opzichte van de Startwaarde) 2990 Aflossing van één Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 (EUR % x EUR 1.000) EUR 1.300* (het effectief rendement per jaar is in dit geval 3,8%**) Positief rekenvoorbeeld Inschrijving op één Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 EUR Startwaarde EURO STOXX 50 Index 2300 Eindwaarde EURO STOXX 50 Index (55% stijging ten opzichte van de Startwaarde) 3565 Aflossing van één Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 (EUR % x EUR 1.000) EUR 1.550* (het effectief rendement per jaar is in dit geval 6,5%**) * In het geval de Eindwaarde lager is dan de Startwaarde, ontvangt u altijd de beschermingswaarde van EUR per Note bij verkoop op de Einddatum. ** Het gemiddeld jaarlijks rendement wordt als volgt berekend: (aflossingswaarde/uitgifteprijs) (1/looptijd in jaren) -1. In deze voorbeelden is geen rekening gehouden met eventuele aflossingskosten. Wat zijn de risico's van de Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018? Beleggen is nooit zonder risico's. Hieronder leest u meer over enkele risico's die gelden voor de Note. Deze lijst is echter niet compleet. Lees voor een compleet overzicht van de risico's het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Base Prospectussen d.d. 1 juli 2011 en 24 augustus 2011) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 23 november 2011). U kunt het volledige prospectus gratis aanvragen bij uw adviseur of downloaden via Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

8 De prestaties van de onderliggende aandelenindex U dient er rekening mee te houden dat de waarde van de onderliggende aandelenindex kan stijgen en dalen. Tijdens de looptijd kan de koers van de Note bij een daling van de waarde van de aandelenindex onder de nominale waarde noteren. Op de Einddatum ontvangt u echter in ieder geval EUR per Note, mits Credit Suisse International aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Koersschommelingen van de Note De koers van de Note kan tijdens de looptijd erg schommelen en lager noteren dan de nominale waarde (EUR 1.000). De nominale waarde is alleen op de Einddatum beschermd. Als u de Note tussentijds verkoopt, geldt de bescherming niet en kan de opbrengst van de verkoop lager zijn dan de nominale waarde. Zie voor meer uitleg de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?' op pagina 5. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat de Note niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dit kan een negatieve invloed op de koers van de Note hebben. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Note, Credit Suisse, op de Einddatum de nominale waarde niet kan terugbetalen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van Credit Suisse of Credit Suisse Group AG verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Note tijdens de looptijd daalt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen ('Ratings') op Vervroegde aflossing Wanneer er grote veranderingen zijn in het Nederlandse belastingstelsel kan de Note vervroegd worden afgelost tegen de nominale waarde. Wanneer Credit Suisse niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, kan de Note opeisbaar worden. In dat geval zal de belegger een vordering ter hoogte van de nominale waarde op Credit Suisse hebben. We adviseren u kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Wat zijn de kosten? De Note heeft een nominale waarde van EUR (100%) en een uitgifteprijs van EUR (100%). De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext Amsterdam, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Note als volgt zijn opgebouwd: 1,50% (EUR 15,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,1071% (EUR 1,07) per jaar (bij een looptijd van zeven jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 2,25% (EUR 22,50) per Note. Deze kosten worden gedurende de looptijd in de koers van de Note verwerkt, tot maximaal 0,01% per dag. Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Note. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur en vinden op Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

9 Hoe is de Note verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Note verkopen of kopen op NYSE Euronext in Amsterdam. Als u gedurende de looptijd de Note wilt kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de koers die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. De marktwaarde van de Note kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Note. Voor de factoren die invloed hebben op de prijs van de Note leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?' (op pagina 5). De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Note onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van 1%. De Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 en uw portefeuille Door het toevoegen van de Note kan de verdeling tussen obligaties en aandelen binnen uw portefeuille wijzigen. Belangrijk bij opname van de Note is dat uw portefeuille blijft voldoen aan de vermogens-, regio- en sectorverdeling die past bij uw risicoprofiel. De Note is opgebouwd uit een obligatie en een optie. Het optiegedeelte levert de blootstelling naar de EURO STOXX 50 Index. Het obligatiegedeelte zorgt voor de bescherming van de nominale waarde op de Einddatum. De door Credit Suisse uitgegeven obligatie valt binnen de sector financiële dienstverlening. Om een goede spreiding binnen het obligatiegedeelte van uw portefeuille te verkrijgen is het belangrijk om te spreiden over verschillende uitgevende instellingen en sectoren. Tijdens de looptijd van de Note zorgt een eventuele stijging van de EURO STOXX 50 Index er voor dat de Note steeds meer op een aandelenbelegging lijkt en verhoogt hiermee de aandelenweging van uw portefeuille. Andersom, bij een eventuele daling van de EURO STOXX 50 Index lijkt de Note steeds meer op een belegging in obligaties. Door uw portefeuille regelmatig te herbalanceren blijft uw vermogensverdeling in lijn met het door u gewenste risicoprofiel. Als u de Note niet tussentijds verkoopt en de Index is gedurende de looptijd van de Note gedaald wordt op Einddatum de nominale waarde aan u terugbetaald. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Note te beleggen dient u te baseren op: uw verwachting over de toekomstige koersontwikkeling van de Index; uw risicobereidheid; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Note daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Note nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in gestructureerde producten en aandelenindices. Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

10 Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Note en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief) of via U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Note uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Base Prospectussen d.d. 1 juli 2011 en 24 augustus 2011) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 23 november 2011) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Index. Het volledige prospectus is te downloaden via De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van de Note. De brochure wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over deze Note en de onderliggende waarde. Bekijk daarom regelmatig de websites die hieronder staan. Hierop is alle informatie tijdens de looptijd over deze Note en de onderliggende waarde te vinden. De Note Op de website kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Note. Hier wordt onder andere de actuele koers gepubliceerd. Ook vindt u hier het volledige prospectus. De Index Op de website kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de waarde van de Index. Onderliggende waarde Op is meer informatie te vinden over de EURO STOXX 50 Index. Uitgevende instelling Meer informatie over (de kredietwaardigheid van) Credit Suisse kunt u vinden op: Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van de Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de research die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiektoegankelijke bronnen. Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

11 In het kort Inschrijvingsperiode 28 november 2011, 9.00 uur, tot uiterlijk 23 december 2011, uur; de inschrijving kan vervroegd sluiten Uitgevende instelling Credit Suisse International Nominale waarde (hoofdsom) EUR (100%) Beschermingswaarde EUR (100%) Uitgifteprijs EUR (100%) Onderliggende waarde EURO STOXX 50 Index Startwaarde De slotstand van de index op 23 december Informeer bij uw adviseur of kijk op Eindwaarde Het gemiddelde van de slotstanden van de Index op 19 maandelijkse peildata (26 juni 2017, 24 juli 2017, 24 augustus 2017, 25 september 2017, 24 oktober 2017, 24 november 2017, 27 december 2017, 24 januari 2018, 26 februari 2018, 26 maart 2018, 24 april 2018, 24 mei 2018, 25 juni 2018, 24 juli 2018, 24 augustus 2018, 24 september 2018, 24 oktober 2018, 26 november 2018, 24 december 2018) Looptijd 7 jaar (tot 31 december 2018) Dividend / rente Dit beleggingsproduct keert geen dividend/rente uit Uitbetaling op de Einddatum De beschermingswaarde van EUR 1,000 (100%) plus een bedrag gelijk aan de procentuele stijging van de Index tussen de Startwaarde en de Eindwaarde Stortingsdatum 30 december 2011 Einddatum 31 december 2018 Dagelijks verhandelbaar Via NYSE Euronext in Amsterdam (tussen 9.00 en uur CET) Eerste handelsdag 27 december 2011 (as, if and when) Laatste handelsdag 21 december 2018 ISIN XS Kosten 1,50% (EUR 15,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken plus 0,1071% (EUR 1,07 per jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten daarmee uit op 2,25% (EUR 22,50 per Note). Zie ook pagina 4 onder 'Dividend en beheerskosten' Informatie tijdens de looptijd (onder 'Producten') Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Note voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u momenteel het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2011) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Note in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

12 Belangrijke informatie Hoewel Credit Suisse in de hoedanigheid van uitgevende instelling toestemming heeft gegeven voor het gebruik in deze brochure van haar handelsmerk en logo, is deze brochure, noch de vorm en inhoud daarvan, opgesteld noch goedgekeurd door Credit Suisse International of een van de andere Credit Suisse entiteiten (tezamen de Credit Suisse Groep ). De Credit Suisse Groep verstrekt geen verklaring en geeft geen garantie, expliciet noch impliciet, omtrent de mogelijke koerswinst of het rendement van de Note, noch omtrent de geschiktheid van de Note voor een belegger, noch omtrent correctheid, compleetheid of geschiktheid van de informatie opgenomen in deze brochure of in enige andere informatie, brief of ander document welke zou kunnen worden verstrekt in verband met de Note. Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Note dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Base Prospectussen d.d. 1 juli 2011 en 24 augustus 2011) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 23 november 2011) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(s). Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Note geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Note nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Note uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waarde van dit product en daarmee op de waarde van deze Note. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het koersverloop van de onderliggende waarde van de Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

13 Note. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Note (waaronder hetgeen boven de hoofdsom is ontvangen) zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. De EURO STOXX 50 Index is het intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of haar licentiegevers (de 'Licentiegevers'), dat in licentie wordt gebruikt. De Note is op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door Licentiegevers en geen van de Licentiegevers draagt in verband hiermee enige aansprakelijkheid. Rabobank, Rabobank Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ING Liric Duurzaam september 2023

ING Liric Duurzaam september 2023 ING Liric Duurzaam september 2023 Participeren in een mogelijke koersstijging van een duurzame Europese aandelenindex Met een minimum aflossing van 100% van de nominale waarde op de aflossingsdatum Uitgevende

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond 2 Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie