Groenbeleggen met de Rabobank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groenbeleggen met de Rabobank"

Transcriptie

1 Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak willen we wel, maar kunnen of doen we het niet. Om welke reden dan ook. Gelukkig is er een andere mogelijkheid om een steentje bij te dragen, zonder dat het tijd of moeite kost: door te beleggen in Rabo Groen Obligaties die periodiek een vooraf vastgestelde rente uitbetalen. Een fiscaalvriendelijke belegging die meer oplevert dan geld alleen. Beleg veilig met een interessant rendement Rabo Groen Obligaties zijn een veilige investering met een driedelig rendement: 1) U ontvangt een jaarlijkse vaste rente, 2) U maakt gebruik van een fiscaal vriendelijke regeling waardoor u fiscaal voordeel krijgt, en 3) Het milieu profiteert van uw belegging doordat 'groene' projecten tegen een lage rente kunnen worden gefinancierd. Er is maar één zorg met een belegging in groen, en dat is de zorg voor het milieu. En dat is goed geregeld. Want uw inleg wordt door Rabo Groen Bank gebruikt voor het financieren en stimuleren van milieuvriendelijke en door de overheid erkende projecten. Dat zijn bijvoorbeeld projecten op het gebied van natuurbeheer, biologische landbouw, groenlabelkassen en duurzame energie. Beleg daarom nu in Rabo Groen Obligaties en investeer in uw eigen leefomgeving! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De Rabobank en duurzaamheid De Rabobank vindt het welzijn van mens en milieu belangrijk en streeft naar een duurzame leefomgeving. Daarom is de Rabobank al meer dan 10 jaar actief op het gebied van groenbeleggen en financieren. Jaren waarin veel kennis en ervaring in de financiering van milieuvriendelijke projecten is opgebouwd. De Rabobank is niet voor niets een van de meest duurzame banken van Europa. U weet dus zeker dat uw investering in Rabo Groen Obligaties goed wordt besteed. Welk project steunt u? U wilt natuurlijk graag weten voor welke projecten uw geld wordt gebruikt. Dat is logisch. Een overzicht van de projecten die onder andere door uw belegging in Rabo Groen Obligaties worden gefinancierd, vindt u op Ontvang uw gehele inleg terug Rabo Groen Obligaties hebben in het algemeen een looptijd variërend van 1 tot 7 jaar en keren een vaste jaarlijkse rente uit. Uw inleg en rente worden volledig gegarandeerd door Rabobank Nederland. U weet Rabobank Rabo Groen Obligaties 2

2 daarmee zeker dat de rente op een vaste datum automatisch op uw rekening wordt bijgeschreven en dat u aan het einde van de looptijd uw gehele inleg weer terugkrijgt. Hoe is de garantie geregeld? De Rabo Groen Bank is onderdeel van Rabobank Groep. Rabobank Nederland staat garant voor de schulden van Rabo Groen Bank. Daarnaast heeft Rabobank Nederland een garantie afgegeven voor de schulden van Rabo Groen Bank onder de Rabo Groen Obligaties. Dit betekent dat Rabo Groen Bank alleen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen als ook Rabobank Nederland dat niet meer kan. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Beperkte verhandelbaarheid De obligaties zijn overdraagbaar, maar omdat deze obligaties in de regel niet beursgenoteerd zijn, zal er naar verwachting geen markt voor verhandeling bestaan. Dit betekent dat u er vanuit moet gaan dat u de obligaties tussentijds niet kunt verkopen en dat u daardoor de belegging voor de gehele looptijd aangaat. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Fiscaal voordeel Wie investeert in de Rabo Groen Obligatie wordt daarvoor door de overheid beloond. De Rabo Groen Bank verstrekt kredieten aan aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Regeling groenprojecten Daarmee voldoen Rabo Groen Obligaties aan de regels voor maatschappelijke beleggingen in de zin van de Wet inkomstenbelasting Dat zorgt ervoor dat u van twee fiscale voordelen gebruik kunt maken. Zo kunt u in aanmerking komen voor een extra vrijstelling in box 3 van de vermogensrendementsheffing én voor een extra heffingskorting van 1,3% over het vrijgestelde bedrag. Maakt u al gebruik van de fiscale vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen, bijvoorbeeld doordat u heeft geïnvesteerd in sociaalethische beleggingsproducten of al andere groene beleggingen aanhoudt, dan vermindert dit uw mogelijkheden om met fiscaal voordeel te beleggen in de Rabo Groen Obligatie. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling beleggingen in durfkapitaal waarmee u ook van fiscaal voordeel gebruik kunt maken. U kunt tegelijkertijd en naast elkaar van beide fiscale regelingen gebruikmaken. Vrijstelling van vermogensrendementsheffing Uw netto vermogen, voor zover dat hoger is dan uw heffingvrij vermogen, wordt jaarlijks belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij wordt in 2010 uitgegaan van uw gemiddelde netto vermogen op de peildata 1 januari en 31 december. Vanaf 2011 geldt nog maar één peildatum: 1 januari. Voor Rabobank Rabo Groen Obligaties 3

3 maatschappelijke beleggingen geldt een extra vrijstelling die in is per belastingplichtige. Voor fiscale partners wordt uitgegaan van een gezamenlijke vrijstelling van Blijft u binnen deze vrijstelling, dan betaalt u over het ingelegde bedrag geen vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Extra heffingskorting Naast deze vrijstelling geldt voor de Rabo Groen Obligatie ook nog een extra heffingskorting van 1,3% over de waarde van deze belegging, die in box 3 is vrijgesteld. Voor 2010 gaat het om de gemiddelde vrijgestelde waarde van uw belegging op 1 januari en 31 december. Vanaf 2011 gaat het om de vrijgestelde waarde op 1 januari. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. In onderstaande tabel is een rekenvoorbeeld opgenomen waarin wordt uitgegaan van een inleg van in Rabo Groen Obligaties of een inleg van op een 'normale' spaarrekening. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u vermogensrendementsheffing moet betalen. Dit betekent dat u minimaal een bedrag gelijk aan uw heffingvrij vermogen aan andere tegoeden in box 3 heeft. We gaan in dit voorbeeld uit van een rente van 0,30% op de Rabo Groen Obligatie met een looptijd van twee jaar en 1,80% op de spaarrekening (zie voor de verschillen tussen onder meer een spaarproduct en Rabo Groen Obligaties het kopje Vergelijking met andere producten ): Tabel 1 Rekenvoorbeeld bij in Rabo Groen Obligaties (op jaarbasis) Rabo Groen Obligaties Spaarrekening Rendement (%) Bedrag ( ) Rendement (%) Bedrag ( ) Rente 0, , Vermogensrendementsheffing 0,00 0-1, Heffingskorting 1, ,00 0 Totaal 1, , * Rente per 15/07/2010 op de Rabo Internet BonusSpaarrekening Het fiscale voordeel is optimaal wanneer u: 1) Op zowel 1 januari als op 31 december van enig jaar de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen benut. Vanaf 2011 is het voldoende als u op 1 januari van het jaar de vrijstelling benut, én 2) De extra heffingskorting in mindering kunt brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Er wordt verondersteld dat u al het heffingvrij vermogen in box 3 heeft benut. Als u in de loop van 2010 in de Rabo Groen Obligatie belegt, moet u rekening houden met een vermindering van het fiscale voordeel voor dit jaar omdat u op 1 januari van dit kalenderjaar nog niet in deze obligatie had belegd. Vanaf 2011 heeft u pas fiscaal voordeel in het jaar na het jaar dat u voor het eerst in groenobligaties belegd. In het jaar dat de groenobligatie afloopt, kunt u volledig gebruik maken van de vrijstelling en heeft u tevens recht op de bijbehorende heffingskorting. Rabobank Rabo Groen Obligaties 4

4 Extra toelichting in verband met de wetswijziging per 01/01/2011 Als belegger kunt u eenmalig extra voordeel behalen als gevolg van de wijziging in de belastingheffing in box 3 per 1 januari U moet dan wel nog dit jaar beleggen in Groen Obligaties en nog ruimte hebben binnen de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen zoals hiervoor is aangegeven. De peildatum wordt namelijk 1 januari vanaf Nu geldt voor box 3 nog het gemiddelde van de peildata 1 januari en 31 december. Uiteraard moet u dan nog wel ruimte hebben binnen de vrijstelling in box 3. Voorbeeld: U legt in 2010 geld in op de 3-jaars Rabo Groen Obligatie Serie 117. U behaalt in 2010 een fiscaal voordeel over uw inleg van 1,25% (omdat u nu nog gebruik maakt van de peildatum 31 december 2010) en in 2011 tot en met 2013 een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar (aangezien de peildatum dan 1 januari is). Vervolgens heeft u over drie jaar weer het gehele bedrag terug. Het totaal fiscaal voordeel dat u kunt behalen met Rabo Groen Obligatie Serie 117, naast de rente die de obligatie uitkeert, is 8,75% in drie jaar (2,92% per jaar). Vergelijking met andere producten Spaarrekening Bij een spaarrekening kunt u meestal tussentijds geld opnemen of bijstorten. Rabo Groen Obligaties gaat u echter aan voor een vooraf vastgestelde termijn. De rente op een spaarrekening kan tussentijds wijzigen, terwijl de rente op Rabo Groen Obligaties vaststaat. U zult met uw Rabo Groen Obligatie niet profiteren van een eventuele rentestijging. Omgekeerd, als de rente op de spaarrekening daalt, levert uw spaargeld minder op. In dat geval blijven uw Rabo Groen Obligatie wel dezelfde, vooraf vastgestelde, rente uitkeren. Bij een gewone spaarrekening heeft u meestal geen fiscaal voordeel. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en geen spaarproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Deposito Net als bij Rabo Groen Obligaties staan de rente en de looptijd van een deposito vast. De rente op een deposito kan hoger (maar ook lager) zijn dan bij de Rabo Groen Obligatie. Bij een deposito heeft u meestal geen fiscaal voordeel. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en geen spaarproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Obligatie Obligaties kunnen op de beurs genoteerd zijn en te maken hebben met koersschommelingen. Onder andere door de verhouding van vraag en Rabobank Rabo Groen Obligaties 5

5 aanbod en door veranderingen van de marktrente. Bij tussentijdse verkoop van uw beursgenoteerde obligaties kunt u hierdoor minder maar ook meer terugkrijgen dan uw inleg. Voor Rabo Groen Obligaties zal naar verwachting geen markt voor verhandeling bestaan waardoor er geen koersschommelingen zullen zijn. Dit houdt wel in dat een belegging in Rabo Groen Obligaties in principe voor de gehele looptijd wordt aangegaan. Bij een 'normale' obligatie heeft u geen fiscaal voordeel. Risico s Hierna vindt u enkele risico s die van toepassing zijn op Rabo Groen Obligaties. Deze opsomming is niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus. Het volledige prospectus bestaat uit het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die bij iedere nieuwe uitgifte worden opgesteld. Met Rabo Groen Obligaties loopt u de volgende risico s: Risico van beperkte verhandelbaarheid Voor Rabo Groen Obligaties zal naar verwachting geen markt voor verhandeling bestaan. Dit betekent dat u er vanuit moet gaan dat u de belegging voor de gehele looptijd aangaat. Debiteurenrisico Als belegger loopt u debiteurenrisico op Rabo Groen Bank en daarmee op Rabobank Nederland (zie voor meer uitleg het kopje Hoe is de garantie geregeld? op pagina 2) Risico van vervroegde aflossing De Rabo Groen Obligaties kunnen vervroegd worden afgelost waarbij u uw gehele inleg terug krijgt als: de Nederlandse overheid de regeling voor maatschappelijke beleggingen aanpast of zelfs opheft, waardoor het effectieve rendement op uw belegging lager wordt; een door Rabo Groen Bank gefinancierd groenproject niet langer voldoet aan de regels die daarvoor op dat moment gelden; of Rabo Groen Bank niet langer door de competente inspecteur wordt erkend als groene instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting Hierbij is het belangrijk te weten dat Rabo Groen Bank in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001 minimaal 70% van haar vermogen moet gebruiken voor de financiering van aangewezen groenprojecten. Renterisico Rabo Groen Obligaties worden uitgegeven tegen een jaarlijkse vaste rente. De rente kan per uitgegeven serie verschillen. Het kan dus zijn dat u na aankoop van Rabo Groen Obligaties op andere producten een hogere rente kunt ontvangen. Belangrijk om te weten Voor u geschikt? Bent u op zoek naar een fiscaal vriendelijke belegging met vaste rente en de zekerheid dat u aan het einde van de looptijd uw volledige inleg terugontvangt? Dan kunnen Rabo Groen Obligaties geschikt voor u zijn. Het is wel belangrijk dat u vaststelt of en in welke mate u in aanmerking Rabobank Rabo Groen Obligaties 6

6 komt voor het fiscale voordeel van Rabo Groen Obligaties. Alleen dan maakt u gebruik van het maximale fiscale voordeel. U moet er rekening mee houden dat u de belegging aangaat voor de volledige looptijd van de Rabo Groen Obligatie. U moet zelf nagaan of uw portefeuille na opname van een belegging in Rabo Groen Obligaties nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Kosten Voor Rabo Groen Obligaties betaalt u geen bewaarloon en tijdens de inschrijfperiode geen transactiekosten. De Rabobank ontvangt een distributievergoeding voor de Rabo Groen Obligaties. Deze distributievergoeding is eenmalig en al in de uitgifteprijs verwerkt. Zie voor de actuele distributievergoeding de definitieve voorwaarden per uitgifte. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank of downloaden op Maak nu een afspraak Bent u benieuwd hoe het fiscale voordeel voor u kan uitpakken? En bent u benieuwd naar de hoogte van de rentevergoeding voor verschillende Rabo Groen Obligaties? Maak dan nu een afspraak met uw accountmanager of beleggingsadviseur. Hij of zij zal het u graag vertellen en u adviseren over de plaats van Rabo Groen Obligaties binnen uw portefeuille. Inschrijven kan uitsluitend via uw accountmanager of beleggingsadviseur. Toewijzing Rabo Groen Obligaties zijn beperkt beschikbaar. Het kan dus gebeuren dat uw inschrijving niet of niet volledig wordt toegewezen. Er kan ook sprake zijn van een voorkeurstoewijzing ('preferentie') voor bepaalde klantgroepen. De wijze waarop toewijzing plaatsvindt en hoe dit wordt bekendgemaakt staat per uitgifte in de definitieve voorwaarden. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank of downloaden op In het kort Keuze uit verschillende looptijden in het algemeen variërend van 1 tot 7 jaar (afhankelijk van beschikbaarheid) Jaarlijkse vaste rente-uitkering Fiscaal voordeel Aan het einde van de looptijd uw gehele inleg terug Investering in door overheid aangewezen groenprojecten Geen bewaarloon Geen transactiekosten gedurende de inschrijvingsperiode Uitgevende instelling: Rabo Groen Bank B.V. Garantie van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) Rabobank Rabo Groen Obligaties 7

7 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Potentiële beleggers dienen hun eventuele beslissing om te beleggen in Rabo Groen Obligaties uitsluitend te baseren op het actuele basisprospectus, al dan niet van tijd tot tijd geactualiseerd door middel van een supplement, en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden en op de definitieve voorwaarden per uitgifte (tezamen het Prospectus ). Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het Prospectus zal de inhoud van het Prospectus prevaleren. Het meest recente basisprospectus is kosteloos algemeen verkrijgbaar bij uw Rabobank of te downloaden via Deze brochure beschrijft in algemene bewoordingen de modaliteiten van Rabo Groen Obligaties met een vaste jaarlijkse rente. Rabo Groen Bank B.V. ( Rabo Groen Bank ) kan ook Rabo Groen Obligaties met andere specificaties uitgeven, in welk geval deze brochure niet van toepassing is. Voor de exacte voorwaarden per uitgifte dient het desbetreffende Prospectus te worden geraadpleegd. U dient zelf na te gaan of een belegging in Rabo Groen Obligaties in overeenstemming is met het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel. U kunt daarover contact opnemen met uw accountmanager of beleggingsadviseur van de Rabobank. Rabobank Versie: september 2010 Rabobank Rabo Groen Obligaties 8

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie