Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wilgenhaege P7* Rendement en rust"

Transcriptie

1 Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente per loopjaar gerealiseerd zodra de DJ EURO STOXX 50 boven 60% van startwaarde staat op peildatum Hoofdsombescherming: hoofdsom 100% terug zodra de index op einde looptijd boven 60% van startwaarde staat Verliesdemper op de einddatum indien de index lager staat dan 60% van de startwaarde Uitgegeven door Barclays Bank PLC (S&P rating: AA) * De Wilgenhaege P7 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

2 Afstand tot risico, meer dan deposito Doel van dit Certificaat Opzet en werkwijze Vaste uitkering van 7% Doelrente 7% Wat als de index zwaar teleurstelt? Op het ogenblik neemt onder beleggers de belangstelling voor deposito s toe. Reden: men heeft het even gehad met de bekende risico s van aandelen en de wat minder bekende risico s van obligaties. Echter, de rente die een deposito oplevert, is gebonden aan een zeker plafond. Vandaar dat menigeen de vraag stelt of het rendement toch niet enkele procenten hoger kan. Wilgenhaege heeft daar een antwoord op: Wilgenhaege P7. Met de Wilgenhaege P7 mikt u op een jaarlijks uit te keren rente van 7%. Door zo u uw geld weg te zetten, focust u op een rendementsdoel dat in vergelijking met een depositorente significant hoger is. Ondertussen houdt u een zekere afstand tot de gebruikelijke risico s van aandelen en obligaties. De Wilgenhaege P7 heeft een looptijd van 7 jaar. De jaarlijkse uitkeringen zijn verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie betreft een onvoorwaardelijk, vaste uitkering van 7% per jaar. De tweede categorie betreft een voorwaardelijk doelrente van 7% per jaar. Deze voorwaardelijkheid is gerelateerd aan de stand van de belangrijkste index in de eurozone, de DJ EURO STOXX 50. Hierin zijn Europa s 50 meest prominente bedrijven vertegenwoordigd. De vaste rente van 7% wordt uitgekeerd in loopjaar 1 en loopjaar 2. Dit percentage is geheel onafhankelijk van de stand van de DJ EURO STOXX 50. Hoe deze index ook mag staan ten opzichte van de startwaarde (begin looptijd), u krijgt 7% uitgekeerd. De uitkering van de jaarlijkse rente in de loopjaren 3, 4, 5, 6 en 7 is voorwaardelijk. Of het in een loopjaar tot een uitkering komt van 7%, hangt af van de stand van de DJ EURO STOXX 50. Noteert deze index op de peildatum van het desbetreffende loopjaar 60% of meer van zijn startwaarde? Dan krijgt u over dat jaar 7% uitgekeerd. Voor alle duidelijkheid: een flink gezakte index (tot bijvoorbeeld 39%) hindert uw uitkering niet. De bescherming is wel begrensd. Blijkt de index vanaf het 3 de loopjaar op de peildatum met meer dan 40% onder zijn startwaarde te zijn gezakt, dan volgt in dat loopjaar geen uitkering. Mocht de index in opvolgende loopjaren wel weer op 60% of meer van zijn startwaarde staan, dan krijgt u over die loopjaren wel weer gewoon de bijbehorende doelrente uitgekeerd. 2

3 U geniet over uw inleg een belangrijke mate van bescherming. U krijgt de hoofdsom volledig (100%) terug indien voldaan is aan de volgende voorwaarde: namelijk dat aan het eind van de looptijd de index gelijk of hoger staat dan 60% van zijn startwaarde. Wat gebeurt er met uw inleg als de de DJ EURO STOXX 50 op de einddatum onverhoopt lager staat dan 60% van de startwaarde? De waarde van uw belegging is te berekenen volgens de formule: Hoofdsombescherming Verliesdemper Uitbetaling Wilgenhaerge P7= Eindwaarde van de Index / 60% van de startwaarde van de Index Om het voor u direct inzichtelijk te maken, hebben wij voor u een tabel gemaakt. Hieruit kunt u de waarde van de Wilgenhaege P7 aflezen op de einddatum. DJ EURO STOXX 50 Eindwaarde Verlies Uitbetaling Wilgenhaege P7 100% 0% 100% 90% -10% 100% 80% -20% 100% 70% -30% 100% 60% -40% 100% 50% -50% 83% 40% -60% 66% 30% -70% 50% 20% -80% 33% 10% -90% 16% 0% -100% 0% U ziet dat bij een stand van de EURO STOXX 50 op de einddatum die maar liefst 50% lager is dan de startwaarde, u altijd nog 83% van uw inleg terugkrijgt. Cruciaal in uw beslissing is de mate waarin u de scenario s plausibel acht die ten grondslag liggen aan dit certificaat. De een zal gezien het roerige beursjaar 2007 niet direct denken aan een terugval van meer dan 40%. Maar wie bijvoorbeeld denkt dat de DJ EURO STOXX 50 best nog wel eens voor een meerjarige periode zou kunnen halveren of erger, kan beter niet deelnemen. Voor die beleggers heeft Wilgenhaege andere oplossingen voor handen die onze adviseurs graag aan u vertellen. Parkeren in de Wilgenhaege P7 of niet? 3

4 Een graadmeter van belang De DJ EURO STOXX 50 Index is een aandelenindex, waarin de aandelen zijn opgenomen van 50 toonaangevende ondernemingen uit de eurozone. De index kent ook een spreiding naar sector. In de index treft u bekende Nederlandse namen zoals Aegon, Fortis, ING Groep, Philips, en Unilever De DJ EURO STOXX 50 kan beschouwd worden als de belangrijkste aandelenindex van de eurozone. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van deze index ten opzichte van de AEX (Stand: maart 2008). Bron: Bloomberg Koersscenario EURO STOXX 50 Hoe zal de koers van de DJ EURO STOXX 50 zich in de komende tijd ontwikkelen? Het juiste antwoord op die vraag weet niemand. Wij zullen het moeten doen met scenario s en de mate waarin we deze plausibel achten. De Wilgenhaege P7 profiteert van een scenario waarbij de index zich handhaaft op of boven de 60% van de waarde bij uitgifte (startwaarde). 4

5 LET OP! deze scenario s zijn te beschouwen als voorbeelden ter ondersteuning van uw beeldvorming. Ze zijn indicatief en als zodanig zuiver hypothetisch. Op basis van deze scenario s zijn geen conclusies te trekken met betrekking tot toekomstige koers- en uitkeringsontwikkelingen. Mogelijke uitkeringsscenario s Waarde index bij uitgifte (startwaarde) = 100% Jaar: Stand index n.r* n.r.* 87% 73% 61% 48% 58% Coupon 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% Scenario 1* Totaal ontvangen rente: 5 x 7% = 35% Uitkering op de einddatum: 96,7% Waarde index bij uitgifte (startwaarde) = 100% Jaar: Stand index n.r* n.r.* 44% 32% 38% 23% 30% Coupon 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% Scenario 2* Totaal ontvangen rente: 2 x 7% = 14% Uitkering op de einddatum: 50% Waarde index bij uitgifte (startwaarde) = 100% Jaar: Stand index n.r* n.r.* 110% 95% 80% 75% 70% Coupon 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Scenario 3* Totaal ontvangen rente: 7 x 7% = 49% Uitkering op einddatum: 100% van de inleg Waarde index bij uitgifte (startwaarde) = 100% Jaar: Stand index n.r* n.r.* 55% 101% 108% 125% 138% Coupon 7% 7% 0% 7% 7% 7% 7% Scenario 4* Totaal ontvangen rente: 6 x 7% = 42% Uitkering op de einddatum: 100% van de inleg * Niet relevant. U ontvangt de 1 e 2 jaar een vaste rente van 7%, ongeacht de stand van de EURO STOXX 50. 5

6 Historische informatie In de geschiedenis van de DJ EURO STOXX 50 Index is er geen periode geweest dat de index na een periode van 7 jaar een stand noteert die 60% of lager is dan bij aanvang van de meetperiode. Hieronder de rendementsverdeling over een 7-jaars periode sinds de start van de index (31 december 1986). Frequentie Rendement Minimum 73.03% Maximum % Gemiddelde % Bron: Bloomberg Belangrijke overwegingen bij deelname De koers van de Wilgenhaege P7 is onderhevig aan verschillende factoren waaronder bijvoorbeeld de resterende looptijd, de indexontwikkeling, volatiliteiten en renteniveaus. Daardoor zal gedurende de looptijd de koers maar zelden samenvallen met het uitkeringsprofiel op einddatum looptijd. De koers kan ook beduidend onder dit profiel liggen. De hoofdsombescherming is voorwaardelijk. Als certificaathouder kunt u verlies leiden op de hoofdsom, als op de einddatum de index lager staat dan 60% van zijn waarde bij uitgifte (startwaarde). Zie ook de paragraaf Verlieskans. De uitkering van de doelrente in het loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 is voorwaardelijk. De uitkering van een rente in een jaar geschiedt uitsluitend als op de peildatum van een loopjaar de index gelijk of hoger staat dan 60% startwaarde. Als certificaathouder aanvaardt u het kredietsrisico van de Barclays Bank PLC. 6

7 De Wilgenhaege P7 wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC tegen een uitgifteprijs van 100%. Barclays Bank PLC draagt zorg voor de aflossingen, zoals is vastgelegd in het prospectus van de Wilgenhaege P7. Aankoop kan alleen via Wilgenhaege, hetgeen voor u trouwens voordelig is: u betaalt tot 18 april 2008 geen aankoopprovisie! Alleen als u tussentijds na 18 april 2008 aankoopt of verkoopt, betaalt u transactiekosten. Er wordt bewaarloon gerekend. De inschrijving start op maandag 17 maart 2008 en sluit op vrijdag 18 april 2008, en wel om uur. Dan moeten alle inschrijfformulieren bij Wilgenhaege binnen zijn. Het geld kunt u uiterlijk tot donderdag 17 april voor uur (telefonisch) storten op uw effectenrekening bij Theodoor Gilissen Bankiers. Heeft u nog geen effectenrekening (via Wilgenhaege) bij Theodoor Gilissen Bankiers? Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat maandag 14 april 2008 alle bescheiden in het bezit zijn van Wilgenhaege. U kunt ook delen van de bescheiden versturen per fax. Overlegt u even met een van onze adviseurs, zodat wij uw faxen meteen correct kunnen verwerken. Uitgifte, geen provisie Inschrijven tot 18 april Aan de tekst van deze productbeschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De beschrijving is bedoeld om de Wilgenhaege P7 op een eenvoudige en toegankelijke manier weer te geven. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te baseren op het bij dit product behorende prospectus en de final terms. Beide documenten zijn vanaf 17 maart 2008 kosteloos verkrijgbaar is op het adres van Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. Ook kunt u vanaf 14 maart 2008 het prospectus en de final terms downloaden via onze site (www.wilgenhaege.nl). Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor het administreren van de Wilgenhaege P7 is er sprake van bewaarloon. Bij tussentijdse verkoop kan de marktwaarde van de Wilgenhaege P7 onder de nominale waarde liggen en/of onder uw inleg liggen. Voor de introductie van dit product ontvangt Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. een vergoeding van ongeveer 0,6% per jaar, welke voor de maximale looptijd van het certificaat reeds volledig in de uitgifteprijs verwerkt is. Barclays is een internationale dienstverlener die zich richt op Investment Banking, vermogensbeheer, Business Banking en credit cards. De organisatie kan bogen op een geschiedenis van 300 jaar en is daarmee een der oudste en meest ervaren ondernemingen in de financiële sector. Bij de Barclays-groep werken zo n medewerkers in 60 landen. Het hoofdkantoor van Barclays is gevestigd in London, Verenigd Koninkrijk. Op de balans van Barclays staat circa miljard euro. De marktkapitalisatie bedraagt meer dan 66 miljard euro. (Stand: augustus 2007). Barclays was in 2007 één van de kandidaten om ABN AMRO over te nemen. Ten aanzien van Barclays Bank PLC geven internationale kredietbeoordelaars de volgende ratings af: Standard & Poor s: AA Moody s: Aa1 Fitch: AA+ Meer over Barclays Bank PLC 7

8 Kenmerken Uitgevende instelling Barclays Bank PLC (rating: AA / Aa1) ISIN Code DE000BC1BJK0 Munteenheid Euro Nominale waarde EUR 100 Uitgifte prijs EUR 100 Kosten De beheerskosten zullen niet meer bedragen dan 0.60% per jaar. Deze kosten zijn in de uitgifteprijs verwerkt. Onderliggende index DJ EURO STOXX 50 Index (Bloomberg ticker: SX5E) Inschrijfperiode De inschrijfperiode eindigt vrijdag 18 April 2008 (12:00 uur) Datum vaststelling 18 April 2008 van de startwaarde Uitgiftedatum 25 April 2008 Peildatum 18 april van de volgende jaren: 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 (of de eerst volgende handelsdag) Betaaldatum van 25 april van de volgende jaren: de rente 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 (of de eerst volgende handelsdag) Laatste peildatum 18 April 2015 Einddatum 25 April 2015 Terugbetaling Zie paragraaf hoofdsombescherming op einddatum Minimale inschrijving Minimale inschrijving is EUR 5,000 Secundaire markt Barclays zal onder normale marktomstandigheden een markt onderhouden. De indicatieve spread is 1.00%. Actuele prijzen via Voorwaarden De beslissing om het product te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus en de final terms

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

ING Liric Duurzaam september 2023

ING Liric Duurzaam september 2023 ING Liric Duurzaam september 2023 Participeren in een mogelijke koersstijging van een duurzame Europese aandelenindex Met een minimum aflossing van 100% van de nominale waarde op de aflossingsdatum Uitgevende

Nadere informatie

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING

Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond 2 Double Up Certificaat 2010-2011 op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie