Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën."

Transcriptie

1 Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën.

2 Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak willen we wel, maar kunnen of doen we het niet. Om welke reden dan ook. Gelukkig is er een andere mogelijkheid om een steentje bij te dragen, zonder dat het tijd of moeite kost: door te beleggen in Rabo Groen Obligaties die periodiek een vooraf vastgestelde rente uitbetalen. Een fiscaalvriendelijke belegging die meer oplevert dan geld alleen. 2 Rabobank Rabo Groen Obligatie

3 Beleg veilig met een aantrekkelijk rendement De Rabobank en duurzaamheid De Rabobank vindt het welzijn van mens en milieu belangrijk en streeft naar een duurzame leefomgeving. Daarom is de Rabobank al meer dan 10 jaar actief op het gebied van groenbeleggen en financieren. Jaren waarin uitgebreide kennis en ervaring in de financiering van milieuvriendelijke projecten zijn opgebouwd. De Rabobank is niet voor niets een van de meest duurzame banken van Europa. U weet dus zeker dat uw investering in Rabo Groen Obligaties goed wordt besteed. Rabo Groen Obligaties zijn een veilige investering met een aantrekkelijk rendement in de vorm van een jaarlijkse vaste rente, waarbij de fiscus ook nog eens een handje helpt. Er is maar één zorg met een belegging in groen, en dat is de zorg voor het milieu. En dat is goed geregeld. Want uw inleg wordt door Rabo Groen Bank gebruikt voor het financieren en stimuleren van milieuvriendelijke en door de overheid erkende projecten op het gebied van bijvoorbeeld natuurbeheer, biologische landbouw, groenlabelkassen en duurzame energie. Beleg daarom nu in Rabo Groen Obligaties en investeer in uw eigen leefomgeving! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het Ontvang uw gehele inleg terug Rabo Groen Obligaties hebben in het algemeen een looptijd variërend van 1 tot 7 jaar en keren een vaste jaarlijkse rente uit. Uw inleg en rente worden volledig gegarandeerd door Rabobank Nederland. U weet daarmee zeker dat de rente op een vaste datum automatisch op uw rekening wordt bijgeschreven en dat u aan het einde van de looptijd uw gehele inleg weer terugkrijgt. Hoe is de garantie geregeld? De Rabo Groen Bank is onderdeel van Rabobank Groep. Rabobank Nederland staat garant voor de schulden van Rabo Groen Bank. Daarnaast heeft Rabobank Nederland een garantie afgegeven voor de schulden van Rabo Groen Bank onder de Rabo Groen Obligaties. Dit betekent dat Rabo Groen Bank alleen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen als ook Rabobank Nederland dat niet meer kan. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Beperkte verhandelbaarheid De obligaties zijn overdraagbaar, maar omdat deze obligaties in de regel niet beursgenoteerd zijn, zal er naar verwachting geen courante markt voor verhandeling bestaan. Dit houdt in dat u er vanuit moet gaan dat u niet de mogelijkheid heeft de obligaties tussentijds te verkopen en dat u daardoor de belegging voor de gehele looptijd aangaat. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rabobank Rabo Groen Obligatie 3

4 Fiscaal voordeel Wie investeert in de Rabo Groen Obligatie wordt daarvoor door de overheid beloond. De Rabo Groen Bank verstrekt kredieten aan aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Regeling groenprojecten Daarmee kwalificeren Rabo Groen Obligaties als maatschappelijke beleggingen in de zin van de Wet inkomstenbelasting Dat zorgt ervoor dat u van twee fiscale voordelen kunt profiteren. Zo kunt u in aanmerking komen voor een extra vrijstelling in box 3 van de vermogensrendementsheffing én voor een extra heffingskorting van 1,3% over het vrijgestelde bedrag. Maakt u al gebruik van de fiscale vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen, bijvoorbeeld doordat u heeft geïnvesteerd in sociaalethische beleggingsproducten of reeds andere groene beleggingen aanhoudt, dan vermindert dit uw mogelijkheden om met optimaal fiscaal voordeel te beleggen in de Rabo Groen Obligatie. Deze regeling is vergelijkbaar met de regeling beleggingen in durfkapitaal waarmee u ook van fiscaal voordeel kunt profiteren. U kunt tegelijkertijd en naast elkaar van beide fiscale regelingen gebruikmaken. Vrijstelling van vermogensrendementsheffing Uw netto vermogen, voor zover dat uw heffingvrij vermogen te boven gaat, wordt jaarlijks belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij wordt uitgegaan van uw gemiddelde netto vermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar. Voor maatschappelijke beleggingen geldt echter een extra vrijstelling die in bedraagt per belastingplichtige. Voor fiscale partners wordt uitgegaan van een gezamenlijke vrijstelling van Blijft u binnen deze vrijstelling, dan betaalt u over het ingelegde bedrag geen vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Extra heffingskorting Naast deze vrijstelling geldt voor de Rabo Groen Obligatie ook nog een extra heffingskorting van 1,3% over de gemiddelde waarde van deze belegging, die in box 3 is vrijgesteld. Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. In onderstaande tabel is een rekenvoorbeeld opgenomen waarin wordt uitgegaan van een inleg van in Rabo Groen Obligaties of een inleg van op een reguliere spaarrekening. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat u vermogensrendementsheffing verschuldigd bent. Dit betekent dat u minimaal een bedrag gelijk aan uw heffingvrij vermogen aan andere tegoeden in box 3 heeft. We veronderstellen een rente van 1,50% op deze Rabo Groen Obligatie met een looptijd van vijf jaar en 2,50% op de spaarrekening (zie voor de verschillen tussen onder meer een spaarproduct en Rabo Groen Obligaties het kopje Vergelijking met andere producten ): Rekenvoorbeeld bij euro in Rabo Groen Obligaties (op jaarbasis) Rabo Groen Obligaties Spaarrekening Rendement (%) Bedrag ( ) Rendement (%) Bedrag ( ) Rente 1, , Vermogensrendementsheffing 0,00 0-1, Heffingskorting 1, ,00 0 Rente 2, , Rabobank Rabo Groen Obligatie

5 Het fiscale voordeel is optimaal wanneer u: 1. Op zowel 1 januari als op 31 december van enig jaar de vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen benut en 2. De extra heffingskorting in mindering kunt brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Er wordt verondersteld dat u reeds het heffingvrij vermogen in box 3 heeft benut. Indien u in de loop van een kalenderjaar in de Rabo Groen Obligatie belegt, dient u rekening te houden met een vermindering van het fiscale voordeel voor dit jaar omdat u op 1 januari van dat kalenderjaar nog niet in deze obligatie had belegd. Obligatie Obligaties kunnen op de beurs genoteerd zijn en onderhevig zijn aan koersfluctuaties. Onder meer door de verhouding van vraag en aanbod en door marktrenteontwikkelingen. Bij tussentijdse verkoop van uw beursgenoteerde obligaties kunt u hierdoor minder maar ook meer terugkrijgen dan uw inleg. Voor Rabo Groen Obligaties zal naar verwachting geen courante secundaire markt voor verhandeling bestaan waardoor er in beginsel geen koersfluctuaties zullen zijn. Dit houdt wel in dat een belegging in Rabo Groen Obligaties in beginsel voor de gehele looptijd wordt aangegaan. Bij een reguliere obligatie heeft u geen fiscaal voordeel. Vergelijking met andere producten Spaarrekening Bij een spaarrekening kunt u meestal tussentijds geld opnemen of bijstorten. Rabo Groen Obligaties gaat u echter aan voor een vooraf vastgestelde termijn. De rente op een spaarrekening kan tussentijds wijzigen, terwijl de rente op Rabo Groen Obligaties vaststaat. U zult met uw Rabo Groen Obligatie niet profiteren van een eventuele rentestijging. Omgekeerd, als de rente op de spaarrekening daalt, levert uw spaargeld minder op terwijl uw Rabo Groen Obligatie dezelfde, vooraf vastgestelde, rente blijft uitkeren. Bij een spaarrekening heeft u doorgaans geen fiscaal voordeel. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en geen spaarproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Deposito Net als bij Rabo Groen Obligaties staan de rente en de looptijd van een deposito vast. De rente op een deposito kan hoger (maar ook lager) zijn dan bij de Rabo Groen Obligatie. Bij een deposito heeft u doorgaans geen fiscaal voordeel. De Rabo Groen Obligatie is een beleggingsproduct en geen spaarproduct en valt niet onder het depositogarantiestelsel. Rabobank Rabo Groen Obligatie 5

6 Welk project steunt u? U wilt natuurlijk graag weten voor welke projecten uw geld wordt gebruikt. Dat is logisch. Voor een over zicht van de projecten die mede door uw belegging in Rabo Groen Obligaties worden gefinancierd, verwijzen wij naar Risico s Hierna vindt u enkele risico s die van toepassing zijn op Rabo Groen Obligaties. Deze opsomming is niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die in verband met de afzonderlijke uitgiftes zullen worden opgesteld. Renterisico: Rabo Groen Obligaties worden uitgegeven tegen een vaste rente. De rente kan per uitgegeven serie verschillen. Het kan dus zijn dat u na aankoop van Rabo Groen Obligaties op andere producten een hogere rente kunt ontvangen. Voor u geschikt? Bent u op zoek naar een fiscaal vriendelijke belegging met vaste rente en de zekerheid dat u aan het einde van de looptijd uw volledige inleg terugontvangt? Dan kunnen Rabo Groen Obligaties geschikt voor u zijn. Het is wel belangrijk vast te stellen of en in welke mate u in aanmerking komt voor het fiscale voordeel van Rabo Groen Obligaties. Alleen dan profiteert u van het maximale fiscale voordeel. Met Rabo Groen Obligaties loopt u de volgende risico s: Risico van beperkte verhandelbaarheid: voor Rabo Groen Obligaties zal naar verwachting geen courante secundaire markt voor verhandeling bestaan. Dit betekent dat u er vanuit moet gaan dat u de belegging voor de gehele looptijd aangaat. Debiteurenrisico: als belegger loopt u debiteurenrisico op Rabo Groen Bank en daarmee op Rabobank Nederland (zie voor meer uitleg het kopje Hoe is de garantie geregeld? op pagina 3). U moet er rekening mee houden dat u de belegging aangaat voor de volledige looptijd van de Rabo Groen Obligatie. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van een belegging in Rabo Groen Obligaties nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Risico van vervroegde aflossing: de Rabo Groen Obligaties kunnen vervroegd worden afgelost waarbij u uw gehele inleg terug krijgt indien: de Nederlandse overheid de regeling voor maatschappelijke beleggingen aanpast of zelfs opheft, waardoor het effectieve rendement op uw belegging lager wordt; een door Rabo Groen Bank gefinancierd groenproject niet langer voldoet aan de regels die daarvoor op dat moment gelden; of Rabo Groen Bank niet langer door de competente inspecteur wordt erkend als groene instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting Van belang hierbij is dat Rabo Groen Bank in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001 minimaal 70% van haar vermogen moet gebruiken voor de financiering van aangewezen groenprojecten. 6 Rabobank Rabo Groen Obligatie

7 Kosten Voor Rabo Groen Obligaties betaalt u geen bewaarloon en gedurende de inschrijfperiode geen transactiekosten. De Rabobank ontvangt een distributievergoeding voor de Rabo Groen Obligaties (eenmalig en reeds in de uitgifteprijs verwerkt). Zie voor de actuele distributievergoeding de definitieve voorwaarden per uitgifte. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank of downloaden op Toewijzing Rabo Groen Obligaties zijn beperkt beschikbaar. Het kan dus gebeuren dat uw inschrijving niet of niet volledig wordt toegewezen. Er kan ook sprake zijn van een preferente toewijzing voor specifieke klantgroepen. De wijze waarop toewijzing plaatsvindt en hoe hierover wordt gecommuniceerd, vindt u per uitgifte in de definitieve voorwaarden. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank of downloaden op Maak nu een afspraak Bent u benieuwd hoe het fiscale voordeel voor u kan uitpakken? En bent u benieuwd naar de hoogte van de rentevergoeding voor diverse Rabo Groen Obligaties? Maak dan nu een afspraak met uw accountmanager of beleggingsadviseur; hij of zij zal het u graag vertellen en u adviseren over de plaats van Rabo Groen Obligaties binnen uw portefeuille. Er zijn geen transactiekosten verbonden aan het inschrijven op Rabo Groen Obligaties. Inschrijven kan uitsluitend via uw accountmanager of beleggingsadviseur. In het kort Keuze uit verschillende looptijden in het algemeen variërend van 1 tot 7 jaar (afhankelijk van beschikbaarheid) Jaarlijkse rente-uitkering Jaarlijks fiscaal voordeel Na einde looptijd uw gehele inleg retour Investering in door overheid aangewezen groenprojecten Geen bewaarloon Geen transactiekosten gedurende de inschrijvingsperiode Uitgevende instelling: Rabo Groen Bank B.V. Garantie van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) Rabobank Rabo Groen Obligatie 7

8 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Potentiële beleggers dienen hun eventuele beslissing om te beleggen in Rabo Groen Obligaties uitsluitend te baseren op het actuele basisprospectus, al dan niet van tijd tot tijd geactualiseerd door middel van een supplement, en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden en op de definitieve voorwaarden per uitgifte (tezamen het Prospectus ). Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het Prospectus zal de inhoud van het Prospectus prevaleren. Het meest recente basisprospectus is kosteloos algemeen verkrijgbaar bij uw Rabobank of te downloaden via Deze brochure beschrijft in algemene bewoordingen de modaliteiten van Rabo Groen Obligaties met een vaste jaarlijkse rente. Rabo Groen Bank B.V. ( Rabo Groen Bank ) kan ook Rabo Groen Obligaties met andere specificaties uitgeven, in welk geval deze brochure niet van toepassing is. Voor de exacte voorwaarden per uitgifte dient het desbetreffende Prospectus te worden geraadpleegd. U dient zelf na te gaan of een belegging in Rabo Groen Obligaties in overeenstemming is met het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel. U kunt daarover contact opnemen met uw accountmanager of beleggingsadviseur van de Rabobank.

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie