BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V."

Transcriptie

1 BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN

2 Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft een belangrijke rol gespeeld in uw leven. U voelt zich daarom betrokken bij de Universiteit Leiden. Belvédère N.V. stelt zich ten doel alumni en andere particulieren intensiever bij de universiteit te betrekken op een manier die voordeel biedt voor de beleggers en de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden is een geschenk van Willem van Oranje aan de stad Leiden na het Leidens ontzet. Volgens de overlevering konden de burgers als beloning voor hun dappere verzet tegen de Spanjaarden kiezen uit tien jaar belastingvrijdom of een universiteit. De burgers kozen voor een universiteit. De Universiteit Leiden werd op 8 februari 1575 gesticht en kreeg als motto Praesidium Libertatis, hetgeen bolwerk van de vrijheid betekent, of in de woorden van Willem van Oranje: een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt. Vindt u het interessant de Universiteit Leiden te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling? Als alumnus van de Universiteit Leiden kunt u nu met voorrang beleggen in de Belvédère Obligatie en zo de Universiteit Leiden steunen. Hiertoe heeft de Universiteit Leiden de vennootschappen Belvédère Academia Leiden University N.V. (hierna: Belvédère N.V. ) en haar exploitatiedochter Belvédère Academia Exploitatie B.V. (hierna: Belvédère B.V. ) opgericht. Belvédère N.V. geeft obligaties (hierna: de Belvédère Obligatie ) uit, die vooral bestemd zijn voor alumni van de Universiteit Leiden. Mede door de fiscale regeling die momenteel voor deze belegging geldt, kunt u de Universiteit Leiden op een aantrekkelijke wijze steunen. Het Academiegebouw aan het Rapenburg De Universiteit Leiden was aanvankelijk gehuisvest in het Sint Barbaraklooster, maar verhuisde in 1577 naar het Faliede Bagijnhof aan het Rapenburg, om in 1581 onderdak te kiezen in het geconfisqueerde klooster van de Dominicaanse Witte Nonnen aan de overkant van de gracht. Dit gebouw doet (na de nodige verbouwingen, de laatste in ) nog steeds dienst als het Academiegebouw van de Universiteit. 2 Belvédère Academia Leiden University

3 Wat is de Belvédère Obligatie? De Belvédère Obligatie heeft een nominale waarde en uitgifteprijs van EUR De jaarlijkse vaste rente is 3%. Met de Belvédère Obligatie belegt u indirect in het monumentale vastgoed van de Universiteit Leiden, te weten de Hortus Botanicus, het Academiegebouw en de Sterrewacht. Dit vastgoed is door de Universiteit Leiden verkocht aan Belvédère N.V. die het daarna heeft ondergebracht bij Belvédère B.V.. Vervolgens verhuurt Belvédère B.V. dit vastgoed aan de Universiteit Leiden voor een periode van 30 jaar met een automatische verlenging van telkens een jaar. Belvédère Academia Leiden University N.V. Emittent Rente op obligatie Obligatiehouders Belvédère Lening Rente op Belvédère Lening Belvédère Academia Exploitatie B.V. Verhuurder Vastgoed Huurcontract Universiteit Leiden Huurder Vastgoed Om niet alleen het vastgoed en het monumentale stadsgezicht te beschermen, maar ook de functie voor het onderwijs te kunnen waarborgen voor de komende jaren, vindt bovendien restauratie en herinrichting van dit vastgoed plaats. Dit wordt onder andere door de opbrengst van de uitgifte van de Belvédère Obligatie mogelijk gemaakt. De exacte beschrijving van de bovengenoemde structuur kunt u in het prospectus vinden (deze kunt u downloaden via U kunt van 5 september tot 23 september 2011 inschrijven. Drievoudig rendement De Belvédère Obligatie is een belegging met een drieledig rendement: 1) U ontvangt een jaarlijkse vaste rente van 3%, 2) U kunt mogelijk gebruik maken van een fiscaal vriendelijke regeling waardoor u belastingvoordeel krijgt, 3) De Universiteit Leiden en het onderwijs profiteren van de opbrengst van de emissie zodat renovatie en behoud van dit cultureel erfgoed met een museale functie mogelijk wordt gemaakt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Belvédère Academia Leiden University 3

4 Hoe is de zekerheid van de Belvédère Obligatie geregeld? Met een belegging in de Belvédère Obligatie heeft u een hoge mate van zekerheid ten aanzien van de terugbetaling van uw inleg en de rentebetalingen. Belvédère B.V. genereert inkomsten doordat de Universiteit Leiden een langlopend huurcontract is aangegaan waaruit de rentebetalingen op de Belvédère Obligatie kunnen worden betaald. Als de huurovereenkomst eindigt dan heeft Belvédère B.V. het recht om het vastgoed aan de Universiteit Leiden terug te verkopen. De opbrengst van deze verkoop aan de voormalige eigenaar, de Universiteit Leiden, wordt door Belvèdére B.V. doorbetaald en kan dan door Belvédère N.V. worden gebruikt om de hoofdsom van de Belvédère Obligatie terug te betalen. Kosten die moeten worden betaald om het vastgoed in goede staat te houden, zoals voor schoonmaak, verzekeringen en (groot)onderhoud, komen rechtstreeks voor rekening van de Universiteit Leiden. Voor het geval de Universiteit Leiden niet meer aan haar huur- en/of terugkoopverplichtingen zou kunnen voldoen, is de Belvédère Obligatie gedekt door het monumentale vastgoed. Uit de opbrengsten van dit vastgoed (al dan niet door middel van verkoop of door verhuur aan anderen), zullen vervolgens de door de beleggers belegde gelden geheel of gedeeltelijk en de rente voor zover mogelijk worden voldaan. Eventuele meeropbrengsten vallen niet aan de Obligatiehouders toe en beleggers ontvangen dus nooit meer dan de hoofdsom en de opgelopen rente van de Belvédère Obligatie. Stichting Trustee Belvédère Academia Leiden University (de Trustee ) treedt op als behartiger van de belangen van (onder anderen) de obligatiehouders. Looptijd De looptijd van de Belvédère Obligatie is in principe oneindig en wordt mogelijk nooit afgelost, maar Belvédère heeft het recht voor het eerst op 3 oktober 2041 de huurovereenkomst te beëindigen, het vastgoed te verkopen aan de Universiteit Leiden en vervolgens van de opbrengsten de Belvédère Obligatie vervroegd af te lossen. Ook heeft de Universiteit Leiden ieder jaar de mogelijkheid om het huurcontract te beëindigen en het vastgoed terug te kopen. In deze gevallen volgt in beginsel een terugbetaling van de gehele hoofdsom (EUR per Belvédère Obligatie) naast de betaling van de opgelopen rente. 4 Belvédère Academia Leiden University

5 De rentevergoeding De Belvédère Obligatie keert een rentevergoeding uit van 3% per jaar. De rentevergoeding die u ontvangt op uw belegging in de Belvédère Obligatie zal mogelijk niet de enige reden van uw investering zijn. Alumni van de Universiteit Leiden kijken over het algemeen terug op een bijzondere periode in hun leven en vinden het een prettige gedachte de Universiteit Leiden, haar toekomstige studenten en de stad Leiden te ondersteunen. Door te beleggen in de Belvédère Obligatie steunt u deze doelen. Fiscaal voordeel Wie belegt in de Belvédère Obligatie, wordt daarvoor door de overheid fiscaal tegemoet gekomen. Als aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan, valt de Belvédère Obligatie onder de vrijstelling voor zogenoemde culturele beleggingen (ook wel beleggingen in durfkapitaal genoemd). Dat kan er mogelijk voor zorgen dat u van twee fiscale voordelen gebruik kunt maken. Zo krijgt u een extra vrijstelling in box 3 van de vermogensrendementsheffing van 1,20%. Daarnaast kan voor u tot 2014 een extra heffingskorting gelden. Deze fiscale voordelen kunt u overdragen aan uw eventuele fiscale partner. Er is een risico dat de fiscale behandeling in de toekomst wijzigt op een voor u nadelige wijze.deze regeling is vergelijkbaar met de regeling maatschappelijke beleggingen in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, bijvoorbeeld in de vorm van Groen Obligaties waarmee u ook van fiscaal voordeel gebruik kunt maken. U kunt tegelijkertijd en naast elkaar van beide fiscale regelingen gebruik maken. Vrijstelling van vermogensrendementsheffing Uw netto vermogen, voor zover dat hoger is dan uw heffingvrij vermogen, wordt jaarlijks belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,20%. Daarbij wordt vanaf 2011 uitgegaan van één peildatum: 1 januari. Voor beleggingen in durfkapitaal geldt een extra vrijstelling die in is per belastingplichtige. Voor fiscale partners wordt uitgegaan van een gezamenlijke vrijstelling van Blijft u binnen deze vrijstelling, dan betaalt u over het ingelegde bedrag geen vermogensrendementsheffing van per saldo 1,20% (vanwege de peildatum voor het eerst in 2012 en niet in 2011). Extra heffingskorting tot 2014 Naast deze vrijstelling geldt voor de Belvédère Obligatie (onder de regeling beleggingen in durfkapitaal ) ook nog een extra heffingskorting over de waarde van deze belegging, die in box 3 is vrijgesteld. De heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Sinds 2011 gaat het ook hierbij om de vrijgestelde waarde op peildatum 1 januari. Hierdoor kan eerst in 2012 gebruik worden gemaakt van deze extra heffingskorting. Deze heffingskorting wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. In de tabel hieronder is te zien in welke stappen dat gebeurt. Per 1 januari % extra heffingskorting ,70% ,40% ,00% Vanaf 1 januari 2014 komt de extra heffingskorting dus te vervallen. Voor de exacte werking van deze vrijstellingen en heffingskorting en voor actuele informatie over de fiscale voordelen wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst. De heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Het fiscale voordeel is optimaal wanneer u: 1. Op 1 januari van enig jaar de vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen benut; 2. De extra heffingskorting in mindering kunt brengen op de door u verschuldigde inkomstenbelasting. Over het eerste deel van uw vermogen in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) betaalt u geen inkomstenbelasting. Dat deel is het heffingvrij vermogen. In bovenstaande uitleg wordt verondersteld dat uw vermogen groter is dan dit vrijgestelde deel. Aangezien u pas in de loop van 2011 in de Belvédère Obligatie belegt, begint uw fiscale voordeel pas vanaf 2012 te lopen. Belvédère Academia Leiden University 5

6 U dient zelf na te gaan of u voor deze fiscale regeling in aanmerking komt. De fiscale behandeling van de belegging is afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigingen. In voorkomende gevallen adviseren wij u uw belastingadviseur te raadplegen. Het voorgaande vindt zijn grondslag in onze interpretatie van de thans geldende fiscale wetgeving. Voor actuele informatie over de fiscale voordelen, zie Informatie over de Belvédère Obligatie Gedurende de looptijd kunt u informatie over de Belvédère Obligatie vinden op -academia.nl. Verhandelbaarheid De koers van de Belvédère Obligatie blijft te allen tijde 100% van de nominale waarde, aangezien er geen koersvorming plaats vindt. De Belvédère Obligatie is beperkt overdraagbaar, maar er zal naar verwachting geen courante markt voor bestaan. Dit betekent dat u er rekening mee dient te houden dat uw belegging in de Belvédère Obligatie in principe oneindig kan voortduren. Eén keer per jaar vindt verhandeling van de Belvédère Obligatie plaats, direct nadat de couponrente is uitbetaald. U koopt, respectievelijk verkoopt de Belvédère Obligatie zodoende zonder opgelopen rente. Op de handelsdag zal de Belvédère Obligatie worden verhandeld als en voor zover er aanbod en vraag is. Orders kunnen in een beperkte periode voorafgaand aan de handelsdag worden ingelegd en zullen worden verwerkt in de volgorde van ontvangst. Voor informatie over de handelsdagen en de orderinlegperiode verwijzen wij u naar de website van Belvédère. Het kan dus zijn dat u uw Belvédère Obligatie niet van de hand kunt doen, omdat er onvoldoende kopers zijn. Ook kan het zijn dat u geen obligaties meer kunt bijkopen, omdat er te weinig aanbod van de stukken is. Belvédère N.V. is niet verplicht Belvédère Obligaties te kopen danwel te verkopen op de handelsdag. Bij verhandeling betaalt u transactiekosten. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de order. Voor een overzicht van alle kosten verwijzen wij u naar de website van Belvédère (www.belvedere-academia.nl). Uw risico s Een belegging in de Belvédère Obligatie levert u een jaarlijkse rentevergoeding op, maar brengt ook bepaalde risico s met zich mee. Hierna vindt u enkele risico s die van toepassing zijn op de Belvédère Obligatie, deze opsomming is niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het prospectus. Eeuwigdurende looptijd De looptijd van de Belvédère Obligatie is eeuwigdurend, perpetueel. Dit betekent dat Belvédère N.V. in principe niet verplicht is om de Belvédère Obligatie op enig moment af te lossen, zolang de rente op de Belvédère Obligatie wordt betaald (als de rente niet wordt betaald, kan Belvédère N.V. gedwongen worden de Belvédère Obligatie af te lossen). Risico van beperkte verhandelbaarheid De verhandelbaarheid van de Belvédère Obligatie zal zeer beperkt zijn. Er vindt geen koersvorming plaats: er kan slechts één keer per jaar tegen de nominale waarde (EUR per Belvédère Obligatie) worden gehandeld (zie ook verhandelbaarheid ). Renterisico Indien de marktrente oploopt, heeft u mogelijk een lager rendement dan u anders zou kunnen maken op een vergelijkbaar product. Daarnaast kan door een stijgende marktrente de verhandelbaarheid van de Belvédère Obligatie afnemen. 6 Belvédère Academia Leiden University

7 Insolvabiliteitrisico Belvédère N.V. en B.V. zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden kan insolvabel worden, waardoor zij niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Als belegger in de Belvédère Obligatie loopt u na insolvabiliteit van de Universiteit Leiden ook risico over de waarde van het ingebrachte vastgoed en de mogelijke beperkte verkoopbaarheid en beperkte verhuurbaarheid van het ingebrachte monumentale vastgoed. Risico van fiscale veranderingen U loopt risico over de fiscale vrijstelling die u mogelijk kunt ontvangen. Veranderingen van het fiscale regime alsmede veranderingen in uw privé situatie kunnen tot veranderingen leiden in de fiscale behandeling van dit product. Geschikt voor u? De Belvédère Obligatie is voor u geschikt als u inkomen uit vermogen nastreeft en uw binding met de Universiteit Leiden wilt behouden of uitbouwen. Door Belvédère N.V. wordt geen doelrisicoprofiel bijgehouden, en u zult daarom afzonderlijk advies moeten inwinnen of de Belvédère Obligatie voor uw beleggingsportefeuille geschikt is. Wij adviseren u publiekbeschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van uw belegging te raadplegen en te bespreken met uw beleggingsadviseur. U moet er rekening mee houden dat u de belegging in de Belvédère Obligatie aangaat voor een onbepaalde tijd omdat de looptijd in beginsel oneindig is. De belegging in de Belvédère Obligatie heeft tevens een charitatief karakter en moet niet worden aangegaan enkel en alleen vanuit winstoogmerk. Inschrijven op de Belvédère Obligatie U kunt zich inschrijven voor de Belvédère Obligatie via het inschrijfformulier wat te vinden is op de website. U moet ook een kopie paspoort en de ingevulde, ondertekende machtiging meesturen. Alle documenten stuurt u per mail naar: nl. U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Belvédère Obligatie uitsluitend af te gaan op het prospectus. Het prospectus is te downloaden via www. belvedere-academia.nl. U moet er voor zorgen dat u op 30 september 2011 (1 werkdag voor de uitgiftedatum) voldoende saldo op uw rekening heeft staan, zodat de eenmalige machtiging kan worden uitgevoerd. Als incasso niet mogelijk is, vervalt uw recht op inschrijving. Toewijzing: alumni hebben voorrang Inschrijvingen op de Belvédère Obligatie door alumni en personeelsleden van de Universiteit Leiden hebben voorrang boven inschrijvingen van niet-alumni. Zo biedt uw afgeronde studie aan de Universiteit Leiden u nu beleggingskansen in een unieke obligatie. U dient er rekening mee te houden dat de inschrijving vervroegd kan sluiten of kan worden verlengd en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Kosten De Belvédère Obligatie heeft een nominale waarde en uitgifteprijs van EUR Tijdens de inschrijvingsperiode van 5 september tot 23 september 2011 betaalt u geen inschrijvingskosten. Na de inschrijvingsperiode gelden bepaalde tarieven voor transacties in, het administreren, het beheren en de aflossing van de Belvédère Obligatie. Het actuele overzicht van deze kosten kunt u vinden op de website van Belvédère. Belvédère Academia Leiden University 7

8 In het kort Inschrijvingsperiode 5 september tot 23 september 2011 Uitgiftedatum 3 oktober 2011 Maximale uitgiftebedrag 15 miljoen Uitgevende instelling Belvédère Academia Leiden University N.V. Nominale waarde (hoofdsom) EUR Uitgifteprijs EUR (100%) Rentevergoeding 3% per jaar, achteraf te betalen op 3 oktober van elk jaar, voor het eerst op 3 oktober 2012 (EUR 30 per Belvédère Obligatie) Renteherziening Op 3 oktober 2041 zal de rente worden verhoogd naar minimaal 5,2% per jaar tenzij de Belvédère Obligatie wordt afgelost op die datum. Fiscale vergoeding Aflopend van 1,9% in 2012 naar 1,2% vanaf 2014, de vergoeding is afhankelijk van het dan geldende fiscale regime Vervroegde aflossing Mogelijk gedurende de looptijd van de transactie te beslissen door Belvédère N.V./Universiteit Leiden Meldingsdatum bij vervroegde aflossing Minimaal vijf werkdagen voor 3 oktober van elk jaar Einddatum In beginsel oneindig Notering Geen Informatie tijdens de looptijd Belangrijke informatie Belvédère N.V. is een beleggingsinstelling die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Deze brochure is geen prospectus. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Belvédère N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Noch Rabobank International noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk enige schade die het gevolg is van de in deze publicatie opgenomen gegevens, en is uitsluitend als arrangeur betrokken bij de totstandkoming van de Belvédère Obligatie en aangesteld als betaalagent en depositobank. Uw beslissing om te beleggen in de Belvédère Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten en voorwaarden. Het prospectus is te downloaden via U dient zelf na te gaan of een belegging in de Belvédère Obligatie in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het prospectus zal de inhoud van het prospectus prevaleren. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Belvédère Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 8 Belvédère Academia Leiden University

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie