Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving"

Transcriptie

1 Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

2 Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel. Kapitaal beschikbaar voor groene projecten. Een toekomst voor het milieu en volgende generaties. Lees hier hoe het in z n werk gaat. Misschien is het ook voor u aantrekkelijk! Spek uw beurs en spaar het milieu Groen sparen of beleggen geeft u een goed rendement én een belastingvoordeel. Maar er is meer. Met het geld dat u opzij zet financiert de bank groene projecten zoals duurzame woningen, windmolens, natuurontwikkeling en biologische landbouw. Bij groene projecten is de winst voor natuur en milieu belangrijker dan het financiële rendement. Dat het voor u als burger fiscaal aantrekkelijk is zulke projecten te stimuleren, is te danken aan de regeling Groen Beleggen die de overheid in 1995 heeft ingevoerd. Duurzame toekomst U steekt uw geld in een groen spaarproduct of in een groenfonds. Dat geld leent de bank tegen een lage rente uit aan groene projecten. De overheidsregels voor groene projecten staan er borg voor dat uw geld gebruikt wordt voor investeringen in écht duurzame Nederlandse projecten. Groen sparen en beleggen levert winst op voor mens én milieu. Een kwart miljoen spaarders Sinds de start van de regeling Groen Beleggen is het aantal groene spaarders en beleggers ieder jaar gestegen. Dat geldt ook voor het ingelegde vermogen. Inmiddels hebben zo n kwart miljoen spaarders en beleggers samen zeven miljard euro in groenfondsen belegd. Met dit geld zijn ongeveer zesduizend groene projecten gefinancierd. Hoe werkt het? Groen sparen Groen sparen doet u door bij een bank een groen waardepapier te kopen. De banken bieden zulke waardepapieren aan onder de naam groenobligatie, groencertificaat of groenbankbrief. De groene spaarproducten zijn doorgaans niet het hele jaar door verkrijgbaar. Ze hebben een vaste waarde, een vaste looptijd en een vaste rente. Na afloop van de looptijd wordt de volledige inleg terugbetaald. Groen beleggen Bij groen beleggen koopt u aandelen in een groen beleggingsfonds, oftewel groenfonds. U kunt dat via de bank doen, maar ook rechtstreeks op de beurs. Het rendement van groenfondsen is over het algemeen redelijk stabiel, maar kan, afhankelijk van het resultaat van de projecten waarin belegd is, variëren. Vanzelfsprekend kunt u uw aandelen weer verkopen. De verkoopprijs wordt dan bepaald door vraag en aanbod. Groen sparen vast rendement geen risico vaste looptijd inleg terug bij einde looptijd fiscaal voordeel Groen beleggen variabel rendement relatief laag risico looptijd onbepaald verhandelbaar fiscaal voordeel Fiscaal voordeel Koopt u een groen waardepapier of aandelen in een groenfonds, dan heeft u recht op een fiscaal voordeel van 2,5% over dat groene vermogen. Dat werkt als volgt: in box 3 wordt een vermogensrendementsheffing van 1,2% geheven over uw netto vermogen, met een vrijstelling van (2010). Voor uw groene vermogen krijgt u een extra vrijstelling van maximaal (2010). Ik heb heel bewust gekozen voor groen beleggen, dan weet je tenminste zeker dat je geld goed geïnvesteerd wordt. Voor fiscale partners als samenwonenden of echtparen geldt het dubbele bedrag. Dat scheelt dus al 1,2% belasting. Daarnaast krijgt u tot hetzelfde maximum een extra heffingskorting in de inkomstenbelasting. Deze wordt berekend door uit te gaan van 1,3% van de waarde van uw groene vermogen. Samen met de vrijstelling in box 3 is dat dus 2,5%.

3 Welke soorten groene projecten zijn er? Projecten die écht bijdragen aan de verbetering van natuur en milieu kunnen van de overheid een groenverklaring krijgen. Binnen de regeling Groen Beleggen moeten de banken uw groene geld overwegend in projecten met zo n groenverklaring investeren. Daarbij kunnen ze wel hun eigen weg kiezen. Zo kan de ene bank bijvoorbeeld vooral windmolens financieren en de andere vooral natuurprojecten. Hieronder vindt u een overzicht van het soort projecten dat voor een groenverklaring in aanmerking komt. Natuur, bos en landschap Veel groene projecten hebben te maken met natuur, bos en landschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van nieuwe natuur (in beschermde natuurgebieden of zelfs in steden). Of om allerlei vormen van natuurbeheer (zoals faunabuizen en nestbescherming). Landbouw Ook in de agrarische sector zijn er groene projecten. Voorbeelden zijn biologische landbouw en zeer milieuvriendelijke en energiezuinige tuinbouwkassen. Milieuvriendelijke verwerking van agrarische producten komt eveneens in aanmerking voor een groenverklaring. Een buitenbeentje is het kweken van vis als alternatief voor overbevissing. Duurzame mobiliteit Fietsen is goed voor u en goed voor het milieu. Nieuwe fietspaden en stallingen kunnen net het verschil maken als u overweegt de auto te laten staan. Of neem het openbaar vervoer, maar dan wel met een schone groene motor. De groenregeling helpt bij het realiseren van zulke verbeteringen, ook als het gaat om bijvoorbeeld schonere binnenvaartschepen of vuilniswagens. Andere projecten Dit zijn nog lang niet alle projecten die een groenverklaring kunnen krijgen. Ook andere, innovatieve projecten die een financieel steuntje in de rug nodig hebben, komen in aanmerking. Ze moeten wel altijd een grote directe milieuwinst en een vernieuwend karakter hebben. Energie Heel bekend binnen de groenregeling zijn projecten voor het opwekken van duurzame energie. Dat kan bijvoorbeeld met windmolens, zonnecellen, waterkracht of warmtepompen. Ook energiebesparing (denk aan straatverlichting met led-lampen of restwarmte voor stadsverwarming) valt onder de regeling. Duurzaam bouwen Met duurzaam bouwen valt veel milieuwinst te halen. Groene gebouwen (woningen of bijvoorbeeld kantoren) voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid. Ze moeten zeer zuinig zijn met energie, en kenmerken zich daarnaast door de toepassing van milieuvriendelijke materialen en waterbesparende voorzieningen.

4 Groen is echt groen Eisen aan Groenbanken en Groenfondsen Aanbieders van groene spaar- en beleggingsproducten moeten aan strenge eisen voldoen. Zo moet tenminste 70% van het fondsvermogen belegd zijn in projecten met een groenverklaring. De Belastingdienst controleert onder meer of het groene geld ook werkelijk aan groene projecten wordt uitgeleend. En alle banken die groene spaar- of beleggingsproducten aanbieden staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor u als maatschappelijk verantwoorde spaarder of belegger een veilig idee. Controle door de overheid Wie bepaalt of een groen project echt groen is? Dat doen Agentschap NL en Dienst Regelingen namens het ministerie van VROM. Na inhoudelijke controle en goedkeuring van een projectvoorstel kunnen deze instanties een groenverklaring afgeven. Alleen met zo n groenverklaring is een groen project dus door de overheid erkend. Tijdens de looptijd van de groenverklaring (dus nadat het project van start is gegaan) wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of projecten nog steeds aan de criteria voldoen. Ik hoef niet zo nodig te speculeren op de beurs. Ik heb liever dat de koers van natuur en milieu omhoog gaat. Mijn spaargeld is groen. Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen groen en duurzaam? Groen sparen en beleggen wordt vaak in één adem genoemd met duurzaam sparen en beleggen. Toch zijn er belangrijke verschillen. Wie groen spaart of belegt, investeert in groene projecten die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. Wie duurzaam belegt doet dat meestal in duurzame beleggingsfondsen. Deze fondsen bestaan uit aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en/of (staats)obligaties. De selectie van deze aandelen en obligaties gebeurt op basis van criteria die per bank verschillen. Duurzaam sparen is ook mogelijk, bij een beperkt aantal banken. Voor duurzaam sparen en beleggen gelden geen fiscale voordelen. Heeft groene stroom ook iets te maken met groen sparen en beleggen? Soms wel, soms niet. Groene stroom is duurzaam opgewekte elektriciteit, soms door middel van projecten die wel een groenverklaring hebben (bijvoorbeeld windmolens in de Flevopolder), soms ook niet (bijvoorbeeld het bijstoken van biomassa in kolencentrales). Als afnemer van groene stroom hebt u in ieder geval de garantie dat die stroom met behulp van duurzame bronnen is opgewekt. Zijn er andere regelingen met fiscaal voordeel? Sinds 2003 bestaat de Regeling sociaal-ethisch beleggen. Fondsen die onder deze regeling vallen, zijn hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van microkredieten in ontwikkelingslanden. Dit zijn leningen met een lage rente aan personen of groepen die bij banken anders geen krediet kunnen krijgen. Agentschap NL toetst namens het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking of de projecten binnen de regeling passen. Een andere mogelijkheid is de Regeling cultureel beleggen van het ministerie van OCW. Beleggers in sociaal-ethische of culturele fondsen ontvangen hetzelfde fiscale voordeel als bij groen beleggen. Kan ik een groenverklaring krijgen voor mijn woning? Als eigenaar-bewoner kunt u een ingrijpende renovatie groen financieren als uw woning een energielabel E of slechter heeft en na verbouwing een energielabel A of B krijgt. Zo n verbouwing kunt u dan bijvoorbeeld financieren met een groene hypotheek. Meer informatie Regeling Groen Beleggen Voor meer informatie over de inhoud en de werking van de regeling Groen Beleggen en de rol van de overheid, kunt u een kijkje nemen op de volgende websites: (dossier Groen beleggen) Ook kunt u informatie inwinnen via Postbus 51, telefoon , Groenbanken en Groenfondsen Wilt u groen sparen of beleggen, of wilt u weten of dat voor u interessant is, dan kunt u terecht bij de banken die groenfondsen en groene spaarproducten aanbieden. Zoek op de websites voor meer informatie of neem contact op met een medewerker van uw bank. ABN AMRO Groenbank, ASN Groenprojectenfonds, ASN Groenbank N.V., Fortis Groenbank BV, BNP Paribas Groen Fonds, ING Groenbank N.V., Rabo GroenBank BV, Triodos Groenfonds NV, Stichting NOTS RE Investments, Oorspronkelijk ging ik alleen voor het belastingvoordeel, maar gaandeweg raakte ik steeds meer geboeid door de groene projecten waar mijn geld in terecht komt. Wat is een groene hypotheek? Met een groene hypotheek kunt u geld lenen voor een periode van tien jaar tegen een rente die ongeveer een procent onder de marktrente ligt. U kunt alleen een groene hypotheek krijgen als er een groenverklaring is afgegeven voor de bouw of renovatie van uw woning. Er is een maximum verbonden aan het hypotheekbedrag. In de meeste gevallen wordt een groene hypotheek daarom gecombineerd met een gewone hypotheek.

5 In samenwerking met Ministerie van Financiën Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Milieu en Leefomgeving Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht Agentschap NL maart 2010 Publicatie-nr. 1MLGB1002 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, innovatie en advies.

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Agentschap NL januari 2013

Agentschap NL januari 2013 g mele d. eren oordeel ende e gegeling sfschrijving en nogramma. en op gend p. Ook kelijk iness men lijst epen. oordeel nt n euro. estering; elorganidernemers ele elijk te ederland. ogramma eproductie)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie