Structured products. Juni Digital Coupon Notes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes"

Transcriptie

1 Structured products Juni 2015

2 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note. Deze Brochure en het Inlegvel zijn afgeleid van de juridische documentatie. Op het Inlegvel staan ook verdere details over de relevante juridische documentatie. Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

3 u U belegt in een Note met volledige bescherming van de Nominale Waarde op de Terugbetaaldatum. u U belegt in een Note met een vaste looptijd. u U belegt in een Note met een voorwaardelijke Premie die afhankelijk is van de stand van de Onderliggende Waarde. u U heeft keuze uit een periodiek terugkerend aanbod van verschillende Notes. u De Note is onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam.

4 u Beleggen met kans op premie u De werking van de Note De beurs stelt veel beleggers voor een dilemma. Moet u wachten aan de zijlijn of verwacht u een mogelijke stijging van de koersen en wilt u hierop inspelen? Heeft u in het verleden rendement gemaakt op uw aandelen en wilt u uw winst beschermen tegen mogelijke koersdalingen? Is behoud van uw inleg belangrijk maar zoekt u kans op extra rendement ten opzichte van obligaties? De Digital Coupon Note kan een oplossing bieden voor dit soort vraagstukken. De Note is een beleggingsproduct dat inspeelt op een scenario van het gelijk blijven of (beperkt) stijgen van de Onderliggende Waarde. U ontvangt een Premie indien de Onderliggende Waarde op een bepaalde datum ( de Peildatum ) gelijk is aan of hoger staat dan de Startwaarde; we spreken hier dan ook van een voorwaardelijke premie. Daarnaast biedt de Note volledige Kapitaalbescherming, zoals onderstaand wordt toegelicht. De Digital Coupon Note (hierna: de Note ) is een beleggingsproduct dat een alternatief is voor een rechtstreekse belegging in aandelen en obligaties. Met de Note maakt u jaarlijks kans op ontvangst van een Premie terwijl u volledig beschermd bent tegen een koersdaling van de Onderliggende Waarde. Van tijd tot tijd introduceert Kempen & Co nieuwe Digital Coupon Notes. Dit biedt u de mogelijkheid om op het door u gewenste moment in te stappen. Iedere Note heeft specifieke voorwaarden. Zo variëren onder meer de looptijd, de Onderliggende Waarde en de hoogte van de mogelijke premie. Hierdoor kunt u altijd een Note kiezen die bij u past. De Digital Coupon Note heeft zijn naam te danken aan het binaire (of digitale) stelsel. In een binair stelsel kan een variabele twee waardes aan nemen, één of nul. Doordat de uit te keren Premie van deze Note jaarlijks ook twee waardes aan kan nemen (wel of geen Premie) wordt deze Note de Digital Coupon Note genoemd. De bepaling van de Premie wordt later in deze brochure toegelicht. Kapitaalbescherming Een belangrijke eigenschap van de Note is de terugbetaling van de Nominale Waarde. Terugbetaling van de Nominale Waarde wordt gerealiseerd doordat een deel van uw inleg wordt belegd in een obligatie van de Uitgevende Instelling. Deze obligatie groeit gedurende de looptijd van de Note in waarde tot zij op de Terugbetaaldatum van de Note de hoogte van de Nominale Waarde van de Note heeft bereikt. De Premie De Note keert een Premie uit wanneer op een Peildatum de slotkoers van de Onderliggende Waarde gelijk is aan of hoger is dan de koers van de Onderliggende Waarde aan het begin van de looptijd van de Note ( Startwaarde ). Wanneer op een Peildatum de slotkoers van de Onderliggende Waarde lager is dan de Startwaarde, zal de Note dat jaar geen Premie uitkeren. In het Inlegvel bij deze brochure wordt de hoogte van de voorwaardelijke Premie gespecificeerd. Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo duidelijk mogelijke beschrijving te geven van de werking van. Bij deze brochure hoort een Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Op het inlegvel staan de voorwaarden van een specifieke Note. Om de leesbaarheid van de brochure te vergroten worden in deze brochure begrippen gebruikt. Begrippen zijn herkenbaar doordat zij met een hoofdletter starten. Uitleg van deze begrippen kunt u vinden op pagina 10 van deze brochure. 4

5 u Bepaling van de Premie u Koersontwikkeling Onderstaand figuur illustreert de bepaling van de voorwaardelijke Premie bij. Hier wordt uitgegaan van een looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse voorwaardelijke Premie van 2%. Illustratie: Bepaling van de Premie 140% 10% Gedurende de looptijd van de Note is een aantal factoren van invloed op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. 120% 100% 8% Onderliggende Waarde 80% 6% 60% 4% 40% 2% 20% 0% 0% Jaar Einduitkering Premie Index Startwaarde Dit figuur laat zien dat de Note een Premie uitkeert als de Onderliggende Waarde op een Peildatum hoger dan of gelijk staat aan de Startwaarde. In dit voorbeeld worden aan het einde van het eerste, tweede en vierde jaar Premies uitgekeerd aangezien de slotkoers van de Onderliggende Waarde op elk van de Peildata aan het einde van die jaren gelijk of hoger is dan de Startwaarde. Het figuur laat ook zien dat de Nominale Waarde van de Note bij een daling van de Onderliggende Waarde volledig beschermd is. Bij een stijging van de Onderliggende Waarde zou de Einduitkering, afgezien van de Premie, ook gelijk zijn aan de Nominale Waarde. Premie Een stijging van de Onderliggende Waarde leidt tot een hogere koers van de Note en omgekeerd. Doordat de kans op het uitkeren van een Premie hoger is als de koers van de Onderliggende Waarde boven de Startwaarde noteert zal dit een positief effect hebben op de koers van de Note. Daarentegen zal een daling van de Onderliggende Waarde ten op zichte van de Startwaarde leiden tot een lagere koers. Renteontwikkeling Wanneer gedurende de looptijd van de Note het algemene renteniveau stijgt, daalt de koers van de Note en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Beweeglijkheid Als de beweeglijkheid van de koersen van de aandelen in de Onderliggende Waarde toeneemt, dan daalt de koers van de Note. Neemt de beweeglijkheid af, dan stijgt de koers van de Note. Een toenemende beweeglijkheid betekent namelijk dat de kans toeneemt dat de Onderliggende Waarde op een Peildatum onder de Startwaarde noteert. Aangezien in dat geval geen Premie wordt uitgekeerd, heeft een toenemende beweeglijkheid een negatieve invloed op de koers van de 5

6 Note. Dit effect wordt kleiner naarmate de looptijd van de Note korter wordt. Echter, voor de jaarlijkse Peildata of gedurende de looptijd kan de Note een onrustig koersverloop laten zien als de Onderliggende Waarde rond de Startwaarde noteert. Dividendverwachting Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Onderliggende Waarde tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. Neemt het verwachte dividendrendement af, dan zal de koers van de Note stijgen. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. Kredietwaardigheid De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. Overzicht van de genoemde factoren Koersontwikkeling van de Note bij verandering van de factoren Factoren Koers Note Onderliggende Waarde Renteontwikkeling Beweeglijkheid Dividendrendement Kredietwaardigheid Naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt, zal het effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden, met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van de Uitgevende Instelling, alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de koers van de Note. u Uitgevende Instelling De Uitgevende Instelling van een Note kan Van Lanschot zijn maar ook een andere financiële instelling. De Uitgevende Instelling wordt beschreven op het inlegvel dat wordt opgesteld voor de specifieke Note. u Fiscale Informatie Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particulier belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen boven het heffingsvrije vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Indien u interesse hebt in een belegging in de Note adviseren wij u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich op Terugbetaaaldatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derde landen (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. u Kosten Bij deze brochure en uw specifieke Note hoort een Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Hierop staan de voorwaarden van een specifieke Note. De kosten van uw specifieke Note worden beschreven in het Inlegvel. 6

7 u Belangrijkste risico s Koersrisico De volledige Kapitaalbescherming geldt alleen aan het einde van de looptijd van de Note. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note onder de Nominale Waarde (of onder de koers van uitgifte) dalen onder invloed van factoren die in de paragraaf Koersontwikkeling zijn beschreven. Indien u de Note gedurende de looptijd wilt verkopen, kan het voorkomen dat u een prijs ontvangt die substantieel lager is dan de Nominale Waarde. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op de Uitgevende Instelling van de Notes. In geval van een faillissement van de Uitgevende Instelling loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetaaldatum het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt. Fiscale risico s De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. Risico s Notes en vervroegde beëindiging Ook in andere omstandigheden dan in deze brochure omschreven, is vervroegde aflossing van de Note mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde of in het geval dat de Uitgevende Instelling niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Overige risico s Valutarisico De Note kan noteren in verschillende valuta, op het Inlegvel zal de valuta van de desbetreffende Note worden aangegeven. Als deze valuta voor u geen basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta, minder waard wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Onderliggende Waarde bestaat uit ondernemingen die werkzaam zijn in landen met verschillende valuta, waardoor u het risico dat uw belegging, omgerekend naar uw eigen valuta, minder waard wordt ten gevolge van schommelingen in de valutakoersen. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden, door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel in de Note mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers van de Note afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. Bij deze Brochure en uw specifieke Note hoort een inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze Brochure. Hierop staan de voorwaarden van een specifieke Note en ook eventuele overige risico s. u Verhandelbaarheid Kempen & Co onderhoudt, onder normale marktomstandigheden, een markt in de Note, met een bied-laat spread van 1%*. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers van de Note kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 5 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. * De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note verkoopt). 7

8 u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals het (Basis) Prospectus en de definitieve voorwaarden, verwijzen wij u naar Een beslissing om in een Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het (Basis) Prospectus en de specifieke voorwaarden van een Note zoals vastgelegd in de Final Terms. Of de Note geschikt is voor u, hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis van en ervaring met beleggen. Als u vragen heeft over de hiervoor genoemde documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via u Inschrijven Heeft u belangstelling en wilt u inschrijven? Particulieren kunnen inschrijven bij hun eigen bank. Professionele tegenpartijen kunnen rechtstreeks inschrijven bij Kempen Structured Products. De inschrijfperiode wordt vermeld op het Inlegvel dat onderdeel uitmaakt van deze brochure. Wij maken u erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. u Voor welke belegger geschikt? De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen schatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die > > verwachten dat de Onderliggende Waarde gelijk blijft of beperkt stijgt tijdens de looptijd. > > de voorwaardelijke Premie als een aantrekkelijk rendement zien en die een mogelijk extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse belegging in de aandelen van de Onderliggende Waarde willen opgeven ten gunste van meer zekerheid. > > een beleggingshorizon hebben die ten minste gelijk is aan de looptijd van de gekozen Note. > > de Uitgevende Instelling als uitgevende instelling een acceptabel risico vinden. > > flexibiliteit wensen; de Notes zijn dagelijks verhandelbaar Kempen & Co onderhoudt een markt in de Notes. 8

9

10 u Begrippenlijst Einddatum De datum waarop de looptijd van de Note eindigt. Peildatum Jaarlijkse datum waarop de slotkoers van de Onderliggende Waarde van die dag wordt vergeleken met de Startwaarde. Als de slotkoers gelijk aan of hoger dan de Startwaarde noteert wordt een Premie uitgekeerd. Einduitkering Premie Het bedrag dat de Note uitkeert op de Einddatum. De Einduitkering is gelijk aan de Nominale Waarde. De uitkering, uitgedrukt in percentage van de Nominale Waarde. Eindwaarde Startwaarde De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Einddatum. De slotkoers van de Onderliggende Waarde op de Startdatum. Inlegvel Terugbetaaldatum Periodiek worden er nieuwe Notes met een bepaalde werking geïntroduceerd, waarvan de werking in generike brochures zoals deze wordt omschreven. De specifieke vooraarden van de Notes worden vervolgens beschreven in een separaat Inlegvel. De datum waarop de Note uitkeert, zijnde 5 handelsdagen na de Einddatum. Kapitaalbescherming Terugbetaling van de Nominale Waarde van een Note is volledig beschermd. Note(s) Digital Coupon Note(s). Nominale Waarde EUR 1000 per Note. Onderliggende Waarde Een index of een mandje van indices. De ontwikkeling van de Onderliggende Waarde bepaalt de (hoogte van) de uitkering van de voorwaardelijke Premie. Via de Onderliggende Waarde belegt u indirect in aandelen of andere vermogenscategorieën, zoals vastgoed en grondstoffen. 10

11 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen. Iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het beleggen in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een belegging in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde of de Beschermingswaarde. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder een wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en van de macro-economische vooruitzichten. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Voor de informatie in deze brochure die gebaseerd is op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden geeft Kempen & Co geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Transacties in de Note zijn in sommige landen en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.