ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken"

Transcriptie

1 Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u naar de statusrapporten, welke beschikbaar zijn op Daarnaast adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen adviseur. ING Olie Clicker Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs Ieder halfjaar uw rendement vastclicken 100% garantie van de nominale waarde op einddatum

2 Beschermd beleggen in Olie De olieprijs blijft nieuwe records bereiken. De afgelopen tijd sneuvelen de records achter elkaar. Inmiddels is de grens van 100 dollar per vat ruim overschreden.** De zwakke dollar en het feit dat steeds meer investeerders hun toevlucht zoeken in grondstoffen zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Verder is er ook nog de stijgende vraag naar olie in landen als China en India en de beperkte productiecapapaciteit in olieproducerende landen om de olieprijs verder op te drijven. Beleggen in grondstoffen heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Steeds meer beleggers ontdekken dat het toevoegen van grondstoffen aan hun portefeuille een uitstekende manier kan zijn om meer spreiding in hun beleggingen aan te brengen. Grondstofprijzen bewegen zich namelijk vaak anders dan de prijzen van aandelen en obligaties. Daarnaast kan een belegging in grondstoffen over het algemeen een goede bescherming tegen inflatie bieden. Of de prijs van olie de komende jaren in hetzelfde tempo verder blijft stijgen, of dat de oliemarkten in rustiger vaarwater terechtkomen is de vraag. Speciaal voor beleggers die met beperkt risico willen profiteren van de mogelijke stijging van de olieprijs introduceert ING de Olie Clicker. Met dit product kunt u profiteren van de mogelijke stijging van de olieprijs. Hierbij heeft u de zekerheid dat u op einddatum in ieder geval de nominale waarde van uw inleg terug ontvangt. Bovendien clickt het product ieder halfjaar het behaalde rendement van de olieprijs binnen bepaalde bandbreedtes voor u vast. Hierdoor bent u minder afhankelijk van een eventuele tussentijdse daling van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken De ING Olie Clicker heeft een looptijd van 5 jaar en is gekoppeld aan de olieprijs (WTI Crude). Ieder halfjaar wordt het rendement van de olieprijs over de relevante halfjaarsperiode berekend. De Olie Clicker clickt dit rendement binnen de voorafgestelde bandbreedte van -5% tot +10%* voor u vast. Dit betekent dat als de olieprijs in een halfjaar meer dan 5% is gedaald, de Olie Clicker een rendement van -5% voor u vastclickt. Bij een stijging van meer dan 10% wordt een rendement van +10%* voor u vastgeclickt. Bij een stijging of daling van de olieprijs binnen de bandbreedte wordt het daadwerkelijke rendement van de olieprijs vastgeclickt. Als de olieprijs op een bepaald moment flink daalt, is uw verlies in die halfjaarsperiode beperkt tot -5%. De periode erna kunt u weer profiteren van eventuele stijgingen. Dit klikmechanisme maakt uw belegging dus minder crash-gevoelig. Op einddatum ontvangt u de som van de 10 halfjaarlijkse clicks bovenop de nominale waarde van uw inleg. Mocht de som van de 10 clicks negatief zijn, dan ontvangt u op einddatum de nominale waarde van uw inleg retour. * Indicatief. Het definitieve percentage wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode definitief bekend gemaakt en zal niet lager zijn dan 9%. ** De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

3 Beleggen in olie Ruwe olie wordt op verschillende plaatsen ter wereld gewonnen en kan op vele verschillende manieren worden verwerkt. De twee meest verhandelde soorten ruwe olie zijn West Texas Intermediate en Brent. De onderliggende waarde van de ING Olie Clicker is de prijs van West Texas Intermediate crude oil (WTI Crude). Deze olie wordt geproduceerd in Oklahoma en Texas en is van zeer hoge kwaliteit in vergelijking met andere soorten ruwe olie. WTI Crude wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van benzine. Op de New York Mercantile Exchange wordt WTI Crude via future-contracten verhandeld. Voor de bepaling van de olieprijs op startdatum en de verschillende observatiedata wordt de futureprijs genomen voor de eerstvolgende leveringsdatum. Onderstaande grafiek toont het koersverloop van de olieprijs in Amerikaanse Dollars Olie (WTI Crude) 0 jan-00 jan-02 jan-04 jan-06 jan-08 De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voordelen van de ING Olie Clicker Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Goede mogelijkheid om door een belegging in grondstoffen uw portefeuille beter te spreiden Mogelijke bescherming tegen inflatie 100% garantie van de nominale waarde van uw inleg op einddatum

4 Voorbeelden Een aantal voorbeelden verduidelijkt de werking van de ING Olie Clicker. Hierbij is uitgegaan van een startwaarde van de olieprijs van USD 110. De daadwerkelijke startwaarde zal worden bepaald op 14 april Het plafond van de bandbreedte van +10% is indicatief. Het daadwerkelijke plafond zal na sluiting van de inschrijfperiode definitief worden bepaald. Voorbeeld 1: Stijgende Olieprijs Voorbeeld 2: Fluctuerende Olieprijs Jaar Olieprijs Halfjaar rendement Click Jaar Olieprijs Halfjaar rendement Click Start 110 Start 110 0, ,45% 5,45% 0, ,94% ,03% 6,03% ,56% 7,56% 1, ,69% 5,69% 1,5 93-9,71% ,38% 5,38% ,45% 6,45% 2, ,41% 2, ,11% ,67% ,23% 3, ,21% 8,21% 3, ,25% 8,25% ,52% 5,52% ,86% 4, ,88% 5,88% 4,5 85 4,94% 4,94% ,17% 6,17% ,76% Som 53,35% Som 27,19% Aflossing Clicker 153,35% Aflossing Clicker 127,19% Voorbeeld 3: Dalende Olieprijs Jaar Olieprijs Halfjaar rendement Click Start 110 0, ,36% ,65% 1,5 98 7,69% 7,69% ,08% -4,08% 2, ,64% ,71% 3,5 84-9,68% ,33% 4,5 80 3,90% 3,90% ,25% Som -12,49% Aflossing Clicker 100,00%

5 Risico s Als de som van de 10 halfjaarlijkse clicks negatief is, ontvangen beleggers aan het einde van de looptijd alleen de garantiewaarde. De garantiewaarde is alleen geldig op einddatum. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note onder de garantiewaarde noteren. Beleggers in de ING Olie Clicker ontvangen geen tussentijdse rente-inkomsten. De koers van dit product heeft geen één-op-één relatie met de koers van de garantiewaarde. Tijdens de looptijd kan de koers van de Note onder de nominale waarde noteren. Het koersverloop van de Note wordt niet bepaald door de spotprijs van olie (WTI Crude), maar hoofdzakelijk door de prijsontwikkeling van de onderliggende termijnkoersen van olie. Momenteel liggen deze termijnkoersen ongeveer $5 tot $10 onder de huidige spotkoers. De prijs van olie (WTI Crude) noteert in Amerikaanse Dollars. Het valutarisico binnen de Note is afgedekt naar Euro. Zodoende loopt u middels uw belegging in de ING Olie Clicker geen valutarisico. Door middel van uw belegging in dit product loopt u kredietrisico op ING Bank NV (Aa1/AA) als uitgevende instelling. Of dit product voor u een geschikt beleggingsproduct is, hangt af van uw beleggingsprofiel. Indien u hierover meer informatie wilt, raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur. De fiscale gevolgen van het beleggen in de ING Olie Clicker zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Inschrijven zonder transactiekosten U kunt van 25 maart tot en met 11 april 2008 (15.00 uur) inschrijven op de ING Olie Clicker. U kunt alleen inschrijven in veelvouden van EUR 100 nominaal. ING Bank N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de inschrijvingstermijn eerder te sluiten, minder dan de gehele inschrijving toe te wijzen of geen enkele inschrijving toe te wijzen. In het laatste geval zal de Note niet worden uitgegeven. Voor meer informatie over deze emissie kunt u contact opnemen met uw eigen bank of commissionair of kijk op onze website: Meer informatie waaronder het prospectus van de ING Olie Clicker vindt u op onze website: Na introductie van de Note kunt u hier ook de actuele marktprijzen vinden. Tevens is ING voornemens om periodiek een statusrapport over dit product op de website te publiceren. Kosten De uitgifteprijs van de Olie Clicker bedraagt 100%* (EUR 100). In de uitgifteprijs zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger verwerkt. Deze kosten zullen naar verwachting bij emissie uitkomen op 3,00% van de nominale waarde. Dagelijks verhandelbaar Voor de ING Olie Clicker is een notering aangevraagd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. ING Bank N.V. zorgt onder normale omstandigheden voor een liquide markt met een bied-laatspread van 1,5%. De Note is op continue basis verhandelbaar. Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen. * Indicatief. Het definitieve percentage wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode definitief bekend gemaakt en zal niet hoger zijn dan 102%.

6 Belangrijkste kenmerken van de ING Olie Clicker Uitgevende instelling ING Bank N.V. (Aa1/AA) Uitgifteprijs 100%* (EUR 100) Nominale waarde EUR 100 Garantiewaarde 100% Looptijd 5 jaar Startdatum 21 april 2008 Einddatum 22 april 2013 Onderliggende waarde WTI Crude (Bloomberg: CL1 <CMDTY>) Startwaarde olieprijs slotkoers op 14 april 2008 Halfjaarlijkse waarde olieprijs in april en oktober gedurende de looptijd van de Note Halfjaarlijkse clicks tussen -5% en 10%* Inschrijving 25 maart 11 april 2008, uur Distributie- en Structureringskosten 3,00% upfront ISIN XS Fondscode Notering Euronext Amsterdam by NYSE Euronext Informatie * Indicatief. De definitieve percentages worden na sluiting van de inschrijvingsperiode bekend gemaakt. Het halfjaarlijkse plafond zal niet lager zijn dan 9% en de uitgifteprijs zal niet hoger zijn dan 102%. Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Disclaimer Gedurende de looptijd kan de waarde van deze Notes onder de garantiewaarde liggen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat bij tussentijdse verkoop de garantiewaarde mogelijk niet ontvangen wordt. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor de toekomst. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal, of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. Een aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij het samenstellen aanvaardt zij geen aansprakelijkheid van de juistheid van de informatie en gegevens in deze brochure. Aan de uitgifte van de Notes zijn provisiekosten verbonden. Deze provisiekosten zijn reeds in de uitgifteprijs verwerkt. Met uw belegging in de Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. als uitgever van de Note. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie