Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën."

Transcriptie

1 Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën.

2 Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank dat u op de einddatum de nominale waarde van de obligatie ontvangt. Dat is de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Een obligatie met een looptijd van zeven jaar. U kunt inschrijven op deze nieuwe beleggingsmogelijkheid zonder transactiekosten van 14 december 2009 tot 8 januari 2010, uur. 2 Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 5

3 Onderliggende waarde De onderliggende waarde van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is de 3-maands interbancaire marktrente (Euribor ). Euribor (Euro Interbank Offered Rates) is het interbancaire rentetarief binnen de Europese Economische en Monetaire Unie. Euribor is het gemiddelde rentetarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro verstrekken. Bij het bepalen van de Euribortarieven worden de hoogste en laagste 15% van de gemelde tarieven niet meegeteld. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time worden de Euribortarieven vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. De Euribor wordt gebruikt in de financiële wereld voor het vaststellen van rentes voor verschillende afgeleide producten, zoals ook deze Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. De werking van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is een solide belegging waarmee u ieder jaar een aantrekkelijke rente ontvangt die gelijk is aan de 3-maands Euribor. De rentevergoeding bedraagt in ieder geval minimaal 3% van de nominale waarde van de obligatie, ook als de 3-maands Euribor lager is. Mocht de 3-maands Euribor de komende jaren stijgen tot boven de 3%, dan profiteert u daarvan mee door een hogere rentevergoeding. De rentevergoeding is echter wel gemaximeerd tot 6% van de nominale waarde van de obligatie. De rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 wordt één maal per jaar voorafgaand aan de nieuwe rentevergoedingsperiode opnieuw vastgesteld. De rente wordt ieder jaar op 15 januari aan u uitbetaald. Indien u gedurende de rentevergoedingsperiode deze obligatie verkoopt, ontvangt u naast de verkoopwaarde ook de rente die tot de betaaldatum is opgebouwd. De uitgifteprijs bedraagt 100,75% van de nominale waarde van per obligatie ( 1.007,50). De looptijd van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is zeven jaar. De obligatie wordt op 15 januari 2017 afgelost en u ontvangt dan automatisch de nominale waarde van per obligatie terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u uitgekeerd. De rentevergoeding De rentevergoeding wordt ieder jaar voor het navolgende jaar gebaseerd op de 3-maands Euribor zoals dat twee werkdagen voor de daaropvolgende jaarlijkse renteperiode is vastgesteld. Uw minimale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt daarbij 3% van de nominale waarde. Er is echter ook een maximum aan verbonden: uw maximale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt 6%. Indien het 3-maands Euribortarief meer dan 6% is, ontvangt u dus een rentevergoeding van 6% van de nominale waarde. In de tabel ziet u hoe hoog de rente is: 3-maands Euribor Lager dan 3% 3% ( 30) Rentevergoeding per Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Tussen de 3% en 6% 3-maands Euribor (tussen 30 en 60) Hoger dan 6% 6% ( 60) Ter illustratie: op de peildatum 25 november 2009 bedraagt de 3-maands Euribor 0,716%. Als de rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 hierop gebaseerd zou worden, dan zou u 3% rente op jaarbasis ontvangen. De minimumrente is immers 3%. De vaststelling van het nieuwe rentetarief vindt twee werkdagen voor de daaropvolgende jaarlijkse renteperiode plaats. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank 3

4 Relatie tussen 3-maands Euribor en de rentevergoeding van de Note rentevergoeding 9,0% 6,0% Rentescenario s In de tabel is een aantal rentescenario s ter illustratie van mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto rendementen opgenomen. In deze rentescenario s is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100,75%, een nominale waarde van per obligatie en een eerste Euribor van 0,74% (aanname van de 3-maands Euribor per 13 januari 2010). 3,0% EURIBOR 3m In de tabel op pagina 5 wordt het bruto rendement berekend op basis van een uitgifteprijs van 100,75%. De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen (30/360) maal de vastgestelde rente, met een maximum van 6% en een minimum van 3%. 0,0% 0,0% 3,0% 6,0% EURIBOR In bovenstaande grafiek ziet u de relatie tussen de jaarlijkse rentevergoeding (de oranje lijn) en de hoogte van de 3-maands Euribor (de blauwe lijn) grafisch weergeven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Scenario 1: de rente daalt Stel dat de 3-maands Euribor tijdens de looptijd daalt en nooit hoger dan 3% is. In dit geval ontvangt u de minimale rentevergoeding van 3% op jaarbasis. Op de afloopdatum ontvangt u de nominale waarde van per Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Uw bruto effectief rendement is in dit geval 2,88% op jaarbasis. Tussentijds zullen de koersveranderingen beperkt zijn. 8% 7% 6% 8% 5% 7% 4% 6% 3% 5% 2% In de grafiek ziet u het renteverloop van de 3-maands Euribor over de laatste 15 jaar inclusief de hoogte van de minimale en maximale rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. In de periode voorafgaand aan de tijd dat de Euro bestond zijn de rentevaststellingen Maximale rentevergoeding Euribor3m Minimale rentevergoeding van de ECU (European Currency Unit) gebruikt. 4% 1% 3% 0% Maximale rentevergoeding Euribor3m Minimale rentevergoeding 2% Bron: Bloomberg 1% 0% rentevergoeding 4 Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 5

5 Rentevergoedingsperiode Rentedaling scenario Scenario op basis van huidige marktverwachtingen* Scenario met sterk stijgende rente 3-maands Euribor Uitbetaling per nominaal 3-maands Euribor Uitbetaling per nominaal 3-maands Euribor Uitbetaling per nominaal jaar 1 0,74% 30,00 0,74% 30,00 0,74% 30,00 jaar 2 0,50% 30,00 1,87% 30,00 2,50% 30,00 jaar 3 0,50% 30,00 2,65% 30,00 3,70% 37,00 jaar 4 0,40% 30,00 3,16% 31,60 4,80% 48,00 jaar 5 0,30% 30,00 3,54% 35,40 5,40% 54,00 jaar 6 0,30% 30,00 3,82% 38,20 5,80% 58,00 jaar 7 0,50% 30,00 4,04% 40,40 6,30% 60,00 Behaald bruto rendement**: 2,88% 3,22% 4,30% * Huidige marktverwachting, bron: Rabobank International ** Er is in dit rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met bewaar-, beheer- en aflossingskosten. Bron: Rabobank International Scenario 2: huidige marktverwachting Stel dat de 3-maands Euribor tijdens de looptijd licht stijgt. De rente start op een niveau van 0,74% en stijgt ieder jaar gelijk aan de huidige marktverwachtingen (per 25 november 2009). In dit geval is de rente in de komende zeven jaar nooit hoger dan 4,04%. U ontvangt de minimale rentevergoeding van 3% gedurende de eerste 3 jaar, de jaren daar op ontvangt u een hogere coupon. Op de afloopdatum ontvangt u de nominale waarde van per obligatie. Uw bruto effectief rendement is in dit geval 3,22% op jaarbasis. Indien de rentebeweging zich precies zou ontwikkelen conform dit scenario, zullen de koersbewegingen zeer beperkt zijn. Indien de praktijk zich anders ontwikkelt kunnen er koersveranderingen voorkomen. Scenario 3: de rente stijgt sterk Stel dat de 3-maands Euribor tijdens de looptijd sterk stijgt, bijvoorbeeld door het sterk oplopen van de inflatie. De rente start op een niveau van 0,74% en bereikt binnen twee jaar de grens van 3%. In dit geval ontvangt u in de eerste twee jaar de minimale rentevergoeding van 3% op jaarbasis. Daarna is de rente hoger dan de minimale rentevergoeding. U ontvangt dan ieder jaar een hogere rente en in het laatste jaar van de looptijd een rentevergoeding van 6% (de rente is immers begrensd op maximaal 6%). Op de afloopdatum ontvangt u de nominale waarde van per obligatie. Uw bruto effectief rendement is in dit geval 4,3% op jaarbasis. De koers kan tijdelijk onder druk komen te staan. Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal de koers echter weer richting de 100% gaan lopen. Verschillen met een rechtstreekse belegging in obligaties met een vaste rente De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 verschilt van een Rabo obligatie met vaste rente. De belangrijkste verschillen zijn: Variabele rente De rente van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is variabel en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de 3-maands Euribor. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt. De rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan bij een vastrentende obligatie. Renteopties De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 bevat in tegenstelling tot standaard obligaties ingebouwde renteopties. De minimumrentevergoeding ( floor oftewel vloer ) en de maximale rentevergoeding ( cap oftewel plafond ) worden namelijk gerealiseerd door toepassing van renteopties. Deze opties kunnen effect hebben op de tussentijdse koersvorming van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Standaard obligaties kennen een dergelijk effect niet. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank 5

6 De risico s van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 biedt zicht op een aantrekkelijke jaarlijkse rentevergoeding maar brengt ook risico s met zich mee. De volgende risico s zijn van toepassing op de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 8 mei 2009 en het Offering Circular Supplement d.d. 23 oktober 2009) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 4 december 2009). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op Renteontwikkeling Tijdens de looptijd is de waarde van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Variabele Coupon Obligatie 5 kan door deze of andere renteontwikkelingen variëren. De terugbetaling van de nominale waarde van de obligatie is alleen op de einddatum gegarandeerd. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval. Een aantal renteontwikkelingen kan een negatief effect op de koers van de obligatie hebben. Twee voorbeelden van deze renteontwikkelingen worden hierna beschreven. Deze voorbeelden beschrijven slechts twee mogelijke situaties en geven geen volledig beeld van alle mogelijkheden. Situatie 1: Oplopende rente Bij een oplopende 3-maands Euribor of kapitaalsmarktrente kan de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 negatief reageren. De waarde van de ingebouwde renteopties kan namelijk variëren. Bij een stijging van de rente kan de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 dalen doordat de combinatie van deze opties minder waard wordt. Indien de 3-maands Euribor op de rentevaststellingsdatum boven de 3% wordt vastgesteld, ontvangt u overigens wel een hogere rentevergoeding in het daaropvolgende jaar. De gevoeligheid voor koersdalingen is groter naarmate de resterende looptijd langer is. Hoe korter de looptijd, hoe dichter de koers bij de 100% zal komen te liggen. Situatie 2: Rentestijging boven de 6% U kunt profiteren van een stijging van de 3-maands Euribor tot maximaal 6%. Een verdere stijging van de rente boven de 6% kan ook leiden tot een koersdaling van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Indien de 3-maands Euribor op de rentevaststellingsdatum boven de 6% wordt vastgesteld, ontvangt u overigens wel een rentevergoeding van 6% van de nominale waarde in het daaropvolgende jaar. 6 Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 5

7 Verschil tussen nominale waarde en uitgifteprijs De uitgifteprijs is 100,75% van de nominale waarde van de obligatie ( 1.007,50). Op de einddatum ontvangt u 100% van de nominale waarde ( 1.000,00). Beperkte verhandelbaarheid Onder buitengewone marktomstandigheden is het mogelijk dat de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 niet of beperkt verhandelbaar is. Deze omstandigheden kunnen een negatieve invloed hebben op de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Debiteurenrisico Als belegger loopt u debiteurenrisico op de uitgevende instelling van de obligaties: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). Indien de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank zou verslechteren, kan dit een negatief effect op de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 hebben. Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing is mogelijk in het geval (i) van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel en, (ii) dat Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij een vervroegde aflossing zal de obligatie worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde. Deze waarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de obligatie. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing. Voor u geschikt? De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is interessant als u op zoek bent naar een obligatiebelegging waarmee u profiteert van een stijgende 3-maands Euribor (tot een maximum van 6%) en waarbij u de zekerheid wilt dat u in ieder geval een minimum rentevergoeding van 3% van de nominale waarde ontvangt. Dit product is met name geschikt om tot en met het einde van de looptijd in uw portefeuille aan te houden. U dient te beseffen dat de rente variabel is en dat de koers van de obligatie tussentijds kan dalen tot onder de nominale waarde van Uw beslissing om in de Rabo Variabele Coupon Obligatie te beleggen is allereerst afhankelijk van uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling Euribor. Op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon en uw kennis en ervaring dient u vervolgens vast te stellen of een belegging in deze obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille na opname van een belegging in deze Note nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de verschillende facetten van een belegging in gestructureerde renteproducten. Wij adviseren u publiekelijk beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 3-maands Euribor te raadplegen. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw adviseur van de Rabobank. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank 7

8 Informatie over uw rente Tijdens de looptijd kunt u informatie over de rentevergoeding vinden op of die opvragen bij uw adviseur van de Rabobank. Daarnaast kunt u publiekelijk beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de 3-maands Euribor raadplegen. De laatste informatie over de 3-maands Euribor staat dagelijks op Kosten De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 heeft een nominale waarde van (100%) en een uitgifteprijs van 1.007,50 (100,75%). In het product zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger opgenomen. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde) Eénmalig Per jaar (bij een looptijd van 7 jaar) Totaal over de looptijd Totale kosten * 0,56% ( 5,60) - 0,56% ( 5,60) Waarvan: distributievergoeding aangesloten banken 0,3% ( 3) - 0,3% ( 3) *De belangrijkste kosten zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn gedeeltelijk verwerkt in de uitgifteprijs. De totale kosten worden gedurende de looptijd in de koers van de obligatie verwerkt. Tijdens de inschrijvingsperiode van 14 december 2009 tot 8 januari 2010, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank of vinden op Fiscale informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in deze Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van (2009) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. 8 Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 5

9 Inschrijven zonder transactiekosten Heeft u belangstelling voor de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 en wilt u instappen? U kunt tijdens de inschrijvingsperiode zonder transactiekosten inschrijven via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via De uitgifteprijs van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is 100,75% ( 1.007,50 per Obligatie). U dient bij uw beslissing om deel te nemen aan de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijg baar bij de Rabobank en te downloaden via Houdt u er rekening mee dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Dagelijks verhandelbaar De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is dagelijks verhandelbaar en wordt genoteerd op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt verkopen of kopen. Indien u op de jaarlijkse rentebetaaldag uit wilt stappen dan ontvangt u de verkoopwaarde van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 samen met de volledige rentevergoeding. Wilt u tussentijds over uw geld beschikken, dan ontvangt u de verkoopwaarde, samen met de opgebouwde rentevergoeding tot de betaaldatum. In het geval van tussentijdse verkoop staat het bedrag inclusief de rentevergoeding na drie werkdagen op uw beleggersrekening. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van het beleggingsproduct. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling en beweeglijkheid van de 3-maands Euribor, de kredietopslag van de Rabobank, de waarde van de renteopties en de renteontwikkeling. Zie hiervoor ook de paragraaf de risico s van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 en de paragraaf prijsvorming gedurende de looptijd. De Rabobank zal onder normale markomstandigheden dagelijks een markt in de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 onderhouden door bied- en laatprijzen (zolang de voorraad strekt) af te geven met een spread van 1%. Prijsvorming gedurende de looptijd De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. De minimumrentevergoeding ( floor oftewel vloer ) en de maximale rentevergoeding ( cap oftewel plafond ) worden namelijk gerealiseerd door toepassing van renteopties. De waarde van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 wordt onder meer beïnvloed door veranderingen in de waarde van het obligatiegedeelte en het optiegedeelte. Factoren die gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 zijn daardoor (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven) onder meer: Renteontwikkeling: de koers van het obligatiegedeelte is onder andere afhankelijk van de rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Wanneer de 3-maands Euribor aan het begin van de looptijd stijgt maar niet hoger is dan de minimale 3% rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 kan de koers van de obligatie beperkt dalen. Bij een 3-maands Euribor die op of boven de minimale 3% rentevergoeding ligt, maar onder de maximale 6% vergoeding zal de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 meer gaan dalen naarmate de rentestanden en de toekomstverwachtingen over de 3-maand Euribor verder zal oplopen richting de 6%. In het geval dat de 3-maands Euribor stijgt tot boven de maximale 6% rentevergoeding zal de koers van de Rabo Variable Coupon Obligatie meer kunnen dalen naarmate de rentestanden verder oplopen. De rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank 9

10 Kredietopslag: De kredietopslag is de extra rente die Rabobank betaalt boven de risicovrije rente, zoals de rente op staatsobligaties Wanneer de kredietwaardigheid van de Rabobank afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door veranderende marktverwachtingen over de kredietwaardigheid, zal de koers van de obligatie stijgen. Beweeglijkheid: De minimale en maximale rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. De waarde van deze renteopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van 3-maands Euribor toeneemt zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en omgekeerd. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige marktomstandigheden kan dit resulteren in een stijging of een daling van de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Stijging van de waarde van de floor oftewel vloer leidt namelijk tot een stijging van de koers, terwijl een stijging van de waarde van de cap oftewel plafond leidt tot een daling van de koers. De mate waarin één van deze effecten overheerst, is afhankelijk van de rentestanden. Resterende looptijd: Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Dit tenzij er sprake is van een verhoogd debiteurenrisico. 10 Rabobank Rabo Variabele Coupon Obligatie 5

11 In het kort Inschrijvingsperiode 14 december 2009 tot 8 januari 2010, uur Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) Nominale waarde (hoofdsom) 1.000,00 (100%) Uitgifteprijs 1.007,50 (100,75%) Uitbetaling op de einddatum De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding Looptijd 7 jaar Vaststelling rentevergoeding Op basis van de 3-maands Euribor, zoals geldend 2 werkdagen voor de stortingsdatum danwel de relevante rentebetaaldagen Rentevergoeding Minimaal 3% Rentevergoeding Maximaal 6% Rentebetaaldag Voor het eerst op 15 januari 2011 en voor het laatst op 15 januari 2017 Stortingsdatum 15 januari 2010 Einddatum 15 januari 2017 Verhandelbaarheid De Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ISIN XS Informatie tijdens de looptijd / (Variabelrentende) obligaties Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank 11

12 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 8 mei 2009, het Offering Circular Supplement d.d. 23 oktober 2009 en Final Terms d.d. 4 december 2009) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 14 december 2009 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden.

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank. Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Rabo Wereld Note november 2016

Rabo Wereld Note november 2016 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Floored Floater 11-21

Floored Floater 11-21 Structured products Floored Floater 11-21 Zekerheid en een aantrekkelijke coupon 1 Belangrijkste kenmerken van de Floored Floater 11-21: u Looptijd van 10 jaar u Ieder jaar een coupon van 5% of de 12-maands

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

3% ABN AMRO rente protect obligatie II

3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% coupon of meer? 2 U verwacht dat de 3-maands rente gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren? Wellicht is de 3% ABN AMRO Rente Protect Obligatie II iets

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is De spaarrentes dalen. U bent op zoek naar aantrekkelijke alternatieven. Wellicht is de 3% Rente Protect Obligatie

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie

3% Rente Protect Obligatie 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is Iedere drie maanden een variabele coupon van minimaal 3% op jaarbasis; Boven 3% op jaarbasis profiteren van een

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

ABN AMRO floored floater note

ABN AMRO floored floater note ABN AMRO floored floater note 2,00% coupon of meer? 2 u wilt 2,00% of meer rente ontvangen U verwacht dat de 3-maands Amerikaanse dollar ( dollar ) rente 1 gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren?

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note

Kempen Deep Barrier Note Kempen Deep Barrier Note Meeprofiteren van een mogelijk stijgende rente met voorwa ardelijke k apita albescherming Gegarandeerd ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de driemaands Euribor met een vaste

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie