Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Rabo Afrika Note Het is tijd voor de Rabobank.

3 Rabo Afrika Note Afrika: een groot continent met vele natuurlijke rijkdommen. De Afrikaanse economieën profiteren van de nog altijd stijgende vraag naar grondstoffen. Dat maakt beleggen in Afrika interessant. De keerzijde is dat groei in opkomende markten meestal een grillig verloop en hogere risico s kent. Goede mogelijkheden om in Afrika te beleggen zijn dan ook schaars. De Rabobank komt daarom nu met een beleggingsproduct dat het mogelijk maakt om te profiteren van een belegging in Afrikaanse aandelen, terwijl u op de einddatum de zekerheid geniet van een bescherming op de nominale waarde. Zodoende kunt u enerzijds profiteren van de kansen die een belegging in dit continent biedt en geniet u anderzijds bescherming tegen dalende koersen. U kunt zonder transactiekosten inschrijven van 28 november tot 21 december 2007, uur. Rabo Afrika Note Rabobank 2

4 Beleggen in Afrika Afrika kent de laatste jaren een verbetering van de economische situatie. Het continent heeft een aantal sterke groeimarkten en een groot economisch potentieel. De beroepsbevolking neemt toe en er is veel ruimte voor verbetering in de productiviteitsgroei. De laatste jaren bedroeg de groei van het bruto binnenlands product per inwoner gemiddeld 3%, wat een forse stijging is ten opzichte van de jaren 90. Wel is het politieke risico nog relatief hoog, maar dit is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen. Bron: Institute for Research and Investment Services (IRIS) De UBS African Index De UBS African Index (de Index ) bestaat uit 15 aandelen van bedrijven geselecteerd uit een universum van bedrijven die een groot deel van hun inkomsten in Afrika genereren. Daarnaast gelden een gemiddeld dagelijks handelsvolume van minimaal USD 1 miljoen en een marktkapitalisatie van minimaal USD 500 miljoen als voorwaarden voor opname in het universum. De Index kan ieder half jaar (in maart en september) worden aangepast op basis van de dagelijkse handelsvolumes van de aandelen over de laatste drie maanden. Rabo Afrika Note Rabobank 3

5 Momenteel belegt de Index voor 70% direct in Afrikaanse bedrijven, waarbij Zuid-Afrikaanse bedrijven sterk vertegenwoordigd zijn met een weging van 60% en Egyptische bedrijven met 10%. Bedrijven afkomstig uit deze landen hebben echter ook een goede positionering ten opzichte van de rest van Afrika. De overige 30% van de Index bestaat uit Europese bedrijven die een aanzienlijk deel van de omzet in Afrika genereren. De maximale weging van een Afrikaans aandeel in de Index is 15% en die van een niet-afrikaans aandeel 8%. Telecom bedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigt met 27%, maar ook energie, industrie & dienstverlening en basismaterialen kennen een sterke vertegenwoordiging. Bron: Institute for Research and Investment Services (IRIS), UBS AG. De Index was op 24 september 2007 samengesteld uit de volgende 15 aandelen: Onderneming Land Sector Weging* MTN Zuid-Afrika Telecom 15.00% Standard Bank Zuid-Afrika Financieel 11.09% Telkom Zuid-Afrika Telecom 9.66% Repsol Spanje Energie 8.00% Naspers Zuid-Afrika Multimedia 8.94% Burren Energy Groot-Brittannië Energie 7.06% Addax Petroleum Canada Energie 5.85% Aveng Zuid-Afrika Industrieel 4.93% Orascom Telecom Egypte Telecom 4.51% Cementir Italië Materialen 4.05% Teixeira Duarte Portugal Kapitaalgoederen 4.02% Shoprite Zuid-Afrika Retail 4.24% Orascom Construction Egypte Materialen 4.63% Aeci Zuid-Afrika Materialen 4.02% Group 5 Zuid-Afrika Industrieel 3.98% * Bron: UBS AG. Berekend per 24 september Rabo Afrika Note Rabobank 4

6 De werking van de Rabo Afrika Note De Rabo Afrika Note heeft een nominale waarde van EUR 100 en een uitgifteprijs van EUR 102,50. De Rabo Afrika Note heeft een looptijd van 7 jaar. Aan het eind van deze looptijd ontvangt u per Note EUR 100 plus 100% van het positieve rendement van de UBS African Index. Beleggen in aandelen is niet zonder risico s. Rabobank heeft daarom een bescherming ingebouwd: op de einddatum biedt de Note een bescherming van 100% op de nominale waarde. Dat betekent dat u zeker weet dat u aan het einde van de looptijd minimaal de garantiewaarde van EUR 100 per Note terugontvangt ongeacht het koersverloop van de Index. Het rendement wordt bepaald door het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van de Index. De startwaarde is de slotstand van de Index op 21 december De eindwaarde wordt als volgt berekend: in de laatste 18 maanden van de looptijd zal maandelijks de slotstand van de Index worden vastgesteld (in totaal 19 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de eind waarde. Hiermee wordt de invloed van sterke koersschommelingen op uw rendement op einddatum beperkt. Dat pakt voordelig uit als de Index in de laatste 18 maanden van de looptijd gestaag daalt. Stijgt de Index echter in deze periode, dan profiteert u niet volledig van deze stijging. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rekenvoorbeelden Voorbeeld 1 Inschrijving één Rabo Afrika Note EUR 102,50 Startwaarde Index 100 Berekende eindwaarde Index (60% stijging ten opzichte van de startwaarde) 160 Aflossing één Rabo Afrika Note EUR % EUR 160,00 Voorbeeld 2 Inschrijving één Rabo Afrika Note EUR 102,50 Startwaarde Index 100 Berekende eindwaarde Index (30% daling ten opzichte van de startwaarde) 70 Aflossing één Rabo Afrika Note EUR 100,00 * * In het geval van een daling van de Index ontvangt u op de einddatum de garantiewaarde van EUR 100 terug. In de rekenvoorbeelden is geen rekening gehouden met de aflossingskosten. Rabo Afrika Note Rabobank 5

7 Verschillen met een directe belegging in aandelen Er zijn verschillen tussen een directe belegging in aandelen en beleggen in de Rabo Afrika Note. Houdt u rekening met de volgende verschillen als u beide beleggingen vergelijkt: Garantiewaarde 100% Indien de aandelen uit de UBS African Index aan het einde van de looptijd zijn gedaald, ontvangt u in ieder geval EUR 100 terug per Note. Een directe belegging in de aandelen kan in dit geval een verlies opleveren. Dividend Op de aandelen die zijn opgenomen in de Index wordt in de regel dividend uitgekeerd. Het dividendrendement van de UBS African Index is 1,6% (Bron: UBS AG per 9 november 2007). De Rabo Afrika Note keert geen dividend uit. Koersvorming Naast de koersen van de aandelen in de UBS African Index is de koers van de Rabo Afrika Note tijdens de looptijd onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling. De koers van de Rabo Afrika Note kan zich daarom anders ontwikkelen dan de koers van de UBS African Index. Einddatum De Rabo Afrika Note kent een einddatum (2 januari 2015). Dit geldt niet voor een directe belegging in aandelen. Berekende eindwaarde De eindwaarde van de Rabo Afrika Note is een berekende eind waarde. In de laatste 18 maanden van de looptijd wordt maandelijks de slotstand van de Index vastgesteld (in totaal 19 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de eindwaarde. (Zie voor meer informatie de paragraaf De werking van de Rabo Afrika Note.) Toegankelijkheid Direct beleggen in aandelen uit opkomende landen gaat vaak gepaard met hoge kosten en deze markten zijn veelal moeilijk toegankelijk. Met de Rabo Afrika Note heeft u middels één belegging toegang tot aandelen in de opkomende Afrikaanse markt. Rabo Afrika Note Rabobank 6

8 Voor u geschikt? Beleggen in de Rabo Afrika Note betekent profiteren van de mogelijke groei van Afrikaanse en aan Afrika gerelateerde aandelen, met de zekerheid dat u op de einddatum minimaal de nominale waarde terugontvangt. Valutarisico Belegt u rechtstreeks in deze aandelen dan loopt u valutarisico. De basisvaluta van de UBS African Index is de Zwitserse Frank. Ten opzichte van de Index is het directe valutarisico afgedekt door de Rabobank. Er geldt een indirect valutarisico doordat de aandelen zijn genoteerd in lokale valuta die ten behoeve van de Index worden omgerekend naar Zwitserse Franken. Het valutaresultaat van de onderliggende aandelen is derhalve verwerkt in het rendement van de Rabo Afrika Note. Risico Beleggen in aandelen biedt zicht op een goed rendement maar is niet zonder risico s. U dient rekening te houden met het feit dat de UBS African Index niet altijd een stabiel of positief verloop zal kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat onder andere door een tegenvallende prestatie van de Index de koers van de Rabo Afrika Note onder de garantiewaarde van EUR 100 noteert. Op de einddatum krijgt u in ieder geval minimaal EUR 100 terug. U loopt vanwege de uitgifteprijs van EUR 102,50 het risico dat u de inleg boven de nominale waarde kwijt kunt raken. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 14 mei 2007) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 19 november 2007). De Rabo Afrika Note is geschikt voor u als u vertrouwd bent met de verschillende facetten van een belegging in aandelen. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van deze belegging nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Wij adviseren u publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de UBS African Index te raadplegen. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met de adviseur van de Rabobank. Kosten De Rabo Afrika Note heeft een nominale waarde van EUR 100 en een uit gifteprijs van EUR 102,50. In het product zijn distributie- en structurerings kosten voor de belegger opgenomen. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde) Eenmalig Per jaar dat het product loopt Totale kosten* - 0,57% 4% Waarvan distributievergoeding Rabobank 2% - 2% Totaal over de looptijd (bij een looptijd van 7 jaar) Tijdens de inschrijvingsperiode van 28 november tot 21 december 2007, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties in, het bewaren, het beheren en de aflossing van de Rabo Afrika Note. Deze kosten kunt u opvragen bij uw lokale adviseur of vinden op Rabo Afrika Note Rabobank 7

9 Fiscale Informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabo Afrika Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van (2007) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Rabo Afrika Note in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Dagelijks verhandelbaar De Rabo Afrika Note is dagelijks verhandelbaar en zal worden genoteerd op Eurolist by Euronext Amsterdam. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt verkopen of kunt bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Rabo Afrika Note. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Rabo Afrika Note en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de ontwikkeling van de Index, de garantiewaarde van EUR 100 en met name aan het begin van de looptijd door de renteontwikkeling. Inschrijven zonder transactiekosten Heeft u belangstelling voor de Rabo Afrika Note en wilt u inschrijven? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Rabo Afrika Note uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Het volledige prospectus is vanaf 19 november 2007 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of vanaf 27 november 2007 te downloaden via Wij maken u erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Rabo Afrika Note Rabobank 8

10 In het kort Inschrijvingsperiode 28 november tot 21 december 2007, uur Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) Nominale waarde EUR 100 (100%) Garantiewaarde EUR 100 (100%) Uitgifteprijs EUR 102,50 (102.50%) Stortingsdatum 2 januari 2008 Onderliggende waarde UBS African Index Startwaarde van de UBS Afrika Index De slotstand van de UBS African Index op 21 december Raadpleeg uw adviseur of kijk op Eindwaarde van de UBS Afrika Index Het gemiddelde van de slotstanden van de UBS African Index op 19 maandelijkse peildata in de laatste 18 maanden van de looptijd Participatiegraad 100% Looptijd 7 jaar Uitbetaling aan het einde van de looptijd De garantiewaarde plus 100% van de stijging van de UBS African Index Einddatum 2 januari 2015 Dagelijks verhandelbaar De Note is dagelijks verhandelbaar via Eurolist by Euronext Amsterdam Informatie tijdens de looptijd (beleggen, beleggingsproducten, specialproducts, garantieproducten) ISIN / fondscode NL / Rabo Afrika Note Rabobank 9

11 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo Afrika Note dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van kosten, risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is vanaf 19 november 2007 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van deze belegging in de Rabo Afrika Note nog in overeenstemming is met uw doelrisico profiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Rabo Afrika Note uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waarde van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo Afrika Note. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het koersverloop van de onderliggende waarde van de Rabo Afrika Note. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op de Rabo Afrika Note tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum of bij tussentijdse verkoop - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Het merk en de naam UBS African Index (de Index ) zijn eigendom van UBS AG ( UBS ). UBS noch waarborgt of vertegenwoordigt of garandeert aan een broker of eigenaar van het Product of ieder ander persoon, (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de Index en de berekening of iedere informatie daaraan gerelateerd; of (ii) de passendheid of de geschiktheid voor ieder doel van de Index of iedere component of hiervan deel uitmakende data; of (iii) de resultaten die behaald kunnen worden door een persoon door het gebruik van de Index of iedere component of hiervan deel uitmakende data voor welk doel dan ook, en geen waarborg of representatie of garantie op wat voor manier dan ook gerelateerd aan de Index is gegeven of mag worden verondersteld te zijn gegeven. Het proces en de basis van de berekening en de samenstelling van de Index en ieder gerelateerde formule, onderliggende aandelen of factoren mogen op ieder moment veranderd of aangepast worden door UBS zonder daarvan mede deling te doen en UBS is niet verplicht om de calculatie, publicatie of verspreiding van de Index te continueren. Geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd door UBS (i) met betrekking tot, het gebruik en/of referentie aan de Index in relatie tot het Product; of (ii) voor onnauwkeurigheden, weglatingen, vergissingen of fouten of onvolledigheid van welke informatie dan ook gebruikt in verband met iedere berekening van een Index; of (iii) voor ieder economisch of ander verlies dat direct of indirect wordt geleden door een broker of eigenaar van het Product of ieder persoon die als resultaat van het bovenstaande met het Product te maken heeft, en geen enkele claim, actie of juridische procedure mag worden opgestart tegen UBS in verband met het Product op welke manier dan ook door een broker, eigenaar of ieder ander persoon die met het Product te maken heeft. Een broker, eigenaar of ieder ander persoon die met het Product te maken heeft doet dat met volledige kennis van deze disclaimer en kan op geen enkele manier terugvallen op UBS. Voor alle zekerheid, deze disclaimer creëert geen enkel contractueel of quasi contractuele relatie tussen een broker, eigenaar van het Product of ieder ander persoon en UBS, en er mag niet verondersteld worden dat zo een verband gecreëerd is. Rabo Afrika Note Rabobank 10

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie