Rabo Variabele Coupon Obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Variabele Coupon Obligatie"

Transcriptie

1 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt.

2 Rabo Variabele Coupon Obligatie Het is tijd voor de Rabobank.

3 Rabo Variabele Coupon Obligatie Bent u op zoek naar een aantrekkelijke rente vergoeding op uw vermogen? En wilt u kunnen profiteren als de geldmarkt rente verder stijgt? Dan heeft de Rabobank nu voor u een nieuwe aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid. U kunt nu inschrijven op de Rabo Variabele Coupon Obligatie. Een solide product waarmee u ieder halfjaar een aantrekkelijke rente vergoeding kunt ontvangen die gelijk is aan het 6-maands Euribor rentetarief minus 0,40%. De rentevergoeding bedraagt maximaal 7% per jaar. Dus mocht er de komende jaren sprake zijn van verdere rente stijgingen, dan kunt u daar met dit product van profiteren. Inschrijven zonder transactiekosten is mogelijk van 19 november tot 21 december 2007, uur. Rabo Variabele Coupon Obligatie Rabobank 2

4 De werking van de Rabo Variabele Coupon Obligatie De Rabo Variabele Coupon Obligatie is een alternatief voor een vastrentende obligatie. Omdat de rentevergoeding van de Rabo Variabele Coupon Obligatie gekoppeld is aan het 6-maands Euribor* rentetarief kan de rentevergoeding hoger uitkomen dan de huidige rentevergoeding die u ontvangt bij alternatieve producten. De rentevergoeding zal ieder halfjaar op 2 juli en 2 januari aan u worden uitbetaald. Indien u tussentijds uitstapt, ontvangt u de rentevergoeding die tot de betaaldatum is opgebouwd. De looptijd van de Rabo Variabele Coupon Obligatie is 5 jaar, het product zal op 2 januari 2013 worden afgelost en u ontvangt dan automatisch uw inleg terug, samen met de laatste rentevergoeding. * Euribor is het interbancaire rentetarief binnen de Economische en Monetaire Unie. De rentevergoeding De Rabo Variabele Coupon Obligatie kent een rentevergoeding volgens een vaste formule. U weet zodoende altijd precies waar u aan toe bent. Ieder halfjaar wordt de rentevergoeding gebaseerd op de volgende formule: het 6-maands Euribor rentetarief minus 0,40%. Hier is echter wel een maximum aan verbonden: uw maximale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt 7%. Dus mocht het 6-maands Euribor rentetarief boven het niveau van 7,4% uitstijgen, dan profiteert u mee tot het maximum van 7%. Het kan ook voorkomen dat het 6-maands Euribor rentetarief daalt tot 0,4% en u dus geen halfjaarlijkse rentevergoeding ontvangt. Ter illustratie: momenteel (peildatum 31 oktober 2007) bedraagt het 6-maands Euribor rentetarief 4,606%. Dus stel dat de rentevergoeding hierop gebaseerd zou worden, dan ontvangt u een rentevergoeding van 4,206% op jaarbasis*. De vaststelling van het nieuwe 6-maands Euribor rentetarief vindt twee werkdagen voor de daaropvolgende halfjaarlijkse renteperiode plaats. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. * In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met bewaar- en aflossingskosten. Rabo Variabele Coupon Obligatie Rabobank 3

5 Instappen Heeft u belangstelling voor de Rabo Variabele Coupon Obligatie en wilt u instappen? U kunt tijdens de inschrijvingsperiode inschrijven via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via De uitgifteprijs van de Rabo Variabele Coupon Obligatie is 100% ( 1000 per Obligatie). Wij maken u erop attent dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. Uitstappen Met de Rabo Variabele Coupon Obligatie is het mogelijk om op iedere beursdag uit te stappen. Wilt u tussentijds over uw geld beschikken, dan ontvangt u de dan geldende verkoopwaarde, samen met de opgebouwde rentevergoeding tot de betaaldatum. Het bedrag inclusief de rentevergoeding staat na drie werkdagen op uw beleggingsrekening. U dient bij uw beslissing om deel te nemen aan de Rabo Variabele Coupon Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus (Final Terms d.d. 19 november 2007 en het Offering Circular d.d. 14 mei 2007). Het volledige prospectus is vanaf 19 november 2007 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en te downloaden via De risico s van de Rabo Variabele Coupon Obligatie De Rabo Variabele Coupon Obligatie biedt u uitzicht op een aantrekkelijke halfjaarlijkse rentevergoeding maar brengt ook risico s met zich mee. Gedurende de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk van de renteontwikkeling. Bij een snel oplopend 6-maands Euribor rentetarief na de vaststellingsdatum, kan het zijn dat de koers van de Obligatie hierop reageert en daalt. De rentevergoeding wordt namelijk 2 dagen voorafgaande aan de nieuwe renteperiode pas weer aangepast. Het 6-maands Euribor rentetarief kent binnen dit beleggingsproduct een maximum van 7.4%. Mocht het zo zijn dat het 6-maands Euribor rentetarief boven dit tarief uitstijgt, dan profiteert u niet meer mee. Dit kan ook zijn uitwerking hebben op de koers van de Obligatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het 6-maands Euribor rentetarief gedurende de looptijd zal dalen, waardoor het interessanter kan worden om in een alternatief product te beleggen zoals bijvoorbeeld een vastrentende obligatie. U kunt echter iedere beursdag uitstappen tegen de dan geldende markttarieven, u bent dus niet verplicht uw geld voor een bepaalde tijd vast te zetten. Bij tussentijdse verkoop kan het echter zijn dat de Rabo Variabele Coupon Obligatie onder de uitgifteprijs noteert. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s van het product het volledige prospectus. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op Rabo Variabele Coupon Obligatie Rabobank 4

6 Voor u geschikt? De Rabo Variabele Coupon Obligatie is interessant als u een rentevergoeding wilt ontvangen die is gebaseerd op het 6-maands Euribor rentetarief, met behoud van de mogelijkheid om iedere beursdag uit te stappen. Informatie over uw rentevergoeding Gedurende de looptijd kunt u informatie over de rentevergoeding vinden op U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Daarnaast kunt u publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van het 6-maands Euribor rentetarief raadplegen. De laatste informatie over het 6-maands Euribor rentetarief kunt u dagelijks vinden op Data. Fiscale Informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in de Rabo Variabele Coupon Obligatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van (2007) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Rabo Variabele Coupon Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Kosten De Rabo Variabele Coupon Obligatie heeft een nominale waarde van 1000 (100%) en een uitgifteprijs van 1000 (100%). In het product zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger opgenomen. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde) Totale kosten* 1,3% over de gehele looptijd van 5 jaar Waarvan distributievergoeding Rabobank Eenmalig 0,80% * De belangrijkste kosten zijn: structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs (exclusief bewaarloon). Tijdens de inschrijvingsperiode van 19 november tot 21 december 2007, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties in, het bewaren, beheren en de aflossing van de Rabo Variabele Coupon Obligatie. Rabo Variabele Coupon Obligatie Rabobank 5

7 In het kort Inschrijvingsperiode 19 november tot 21 december 2007, uur Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) Nominale waarde (hoofdsom) 1000 (100%) Uitgifteprijs 1000 (100%) Uitbetaling op de einddatum De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding Looptijd 5 jaar Halfjaarlijkse rentevergoeding Het 6-maands Euribor rentetarief minus 0,40%, met een maximum van 7% Renteberekeningsmethodiek 30/360 Rentebetaaldag Voor het eerst op 2 juli 2008 en voor het laatst op 2 januari 2013 Stortingsdatum 2 januari 2008 Einddatum 2 januari 2013 Verhandelbaarheid De Rabo Variabele Coupon Obligatie is dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ISIN XS Fondscode Informatie tijdens de looptijd (beleggen, beleggingsproducten, special products, variabelrentende obligaties) Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo Variabele Coupon Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten en voorwaarden. Het volledige prospectus is vanaf 19 november 2007 kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van deze belegging in de Rabo Variabele Coupon Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. kunnen als agent of opdrachtgever aan en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de rentevergoeding van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo Variabele Coupon Obligatie. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de renteontwikkeling van het 6-maands Euribor rentetarief. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Rabo Variabele Coupon Obligatie zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. U wordt geadviseerd de Rabo Variabele Coupon Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabo Variabele Coupon Obligatie Rabobank 6

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V.

BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. BELVEDERE ACADEMIA LEIDEN UNIVERSITY N.V. Belvédère Academia Leiden University 1 BELVEDERE ACADEMIA, RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN Cultureel beleggen met de Belvédère Obligatie De Universiteit Leiden heeft

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie