Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Grondstoffen Note juni 2017"

Transcriptie

1 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft u de zekerheid dat u op de einddatum (9 juni 2017) de hoofdsom terug ontvangt. Met de Note belegt u (indirect) in grondstoffen via de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index (de Index ). Toevoeging van een belegging in grondstoffen kan leiden tot een betere spreiding van risico s binnen uw beleggingsportefeuille en kan enige inflatiebescherming bieden omdat de samenhang tussen inflatie en grondstoffenprijzen veelal groot is. Bij een stijgende inflatie zullen grondstoffenprijzen over het algemeen namelijk ook stijgen. Hoe werkt de Rabo Grondstoffen Note juni 2017? De Note heeft een nominale waarde van EUR 100 en een uitgifteprijs van EUR 100 (100%). De onderliggende waarde van de Note is de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index. Op de einddatum ontvangt u minimaal de nominale waarde terug. Ook al is de koers van de Index misschien gedaald. Deze bescherming geldt alleen op de einddatum; tijdens de looptijd geldt deze bescherming niet. De Note heeft een looptijd van 7 jaar: van 9 juni 2010 tot en met 9 juni De startwaarde van de Note is de slotstand van de Index op 4 juni 2010 (de Startwaarde ). De eindwaarde van de Note wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 19 slotstanden aan het einde van de looptijd (de Eindwaarde ). Meer hierover kunt u lezen in de paragraaf Hoe wordt de eindwaarde berekend? op pagina 6. Als er sprake is van een stijging tussen de Start- en Eindwaarde dan wordt op de einddatum (9 juni 2017) een bedrag gelijk aan deze procentuele stijging opgeteld bij de minimum beschermingswaarde van EUR 100 en aan u uitgekeerd. De Note bestaat uit een obligatiegedeelte en een optiegedeelte. Het Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

2 obligatiegedeelte zorgt voor de 100% bescherming van de nominale waarde op de einddatum. Met het optiegedeelte wordt belegd in de Index en dit zorgt voor de uitbetaling van de mogelijke stijging van de Index ten opzichte van de Startwaarde. Goed om te weten als u belegt in grondstoffen Grondstoffen zijn onbewerkte, ruwe materialen die de basis vormen van producten. Voorbeelden van grondstoffen zijn katoen, sojabonen, suiker, maar ook olie, gas, nikkel, lood en vee. In de praktijk is een directe belegging in (fysieke) grondstoffen voor particuliere beleggers moeilijk te realiseren. Om toch te beleggen in de grondstoffenmarkt kan men kiezen om te beleggen in een Index samengesteld uit grondstoffentermijncontracten (in het Engels futures ) of een product dat een dergelijke index als onderliggende waarde gebruikt, zoals deze Note. Daarbij moet u wel rekening houden met het feit dat de koers van de Note zich anders kan ontwikkelen dan de Index en de onderliggende grondstoffen. Belangrijke termen in de grondstoffenmarkt: Termijncontracten Beleggen in grondstoffen via deze Index gaat via zogenoemde termijncontracten. Een termijncontract is eenvoudig gezegd een financieel contract tussen twee partijen om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product te verhandelen tegen een vooraf afgesproken prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. Termijncontracten hebben meestal een beperkte looptijd van bijvoorbeeld een aantal maanden. Termijnstructuur, Spotprijs, Contango en Backwardation De koers van deze termijncontracten kan op twee manieren bewegen (zogenoemde termijnstructuren). Als de prijs van een grondstof in de toekomst hoger is dan de huidige prijs ( Spotprijs ) dan spreekt met van Contango. Is de prijs in de toekomst juist lager dan de huidige spotprijs dan spreekt men van Backwardation (zie Grafiek1 op de volgende pagina). De omvang van de voorraden is een van de belangrijkste factoren die de termijnstructuur van grondstoffen bepaalt. Als voorbeeld nemen we olie: Een Contango -situatie kan ontstaan wanneer er tijdelijk een overschot is aan een bepaalde grondstof zoals olie. Olieproducenten moeten dan namelijk olie opslaan. Dit leidt tot extra kosten voor o.a. opslag, distributie en rente. Deze kosten komen tot uiting in een hogere termijnprijs. Backwardation is de omgekeerde situatie van Contango. De prijs van termijncontracten op langere termijn is dan juist lager dan de huidige contracten die op kortere termijn aflopen. Een situatie van Backwardation kan ontstaan door bijvoorbeeld het tijdelijk krapper worden van voorraden. De verandering in Contango en Backwardation is van invloed op de tussentijdse koersvorming van de Index. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat als gevolg van een negatief Roll-rendement (zie hieronder) de prestaties van de Index en de Note achterblijven in het geval van stijgende Spotprijzen. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

3 Grafiek 1 Spot-rendement De Spotindex volgt de Spotprijzen van de onderliggende grondstoffen zonder de effecten van het doorrollen van de grondstoffentermijncontracten (het zogenoemde Roll-rendement, zie hieronder). Het Spotrendement is het gevolg van het duurder of goedkoper worden van de onderliggende grondstoffen en kan positief of negatief zijn. Roll- rendement De Index bestaat uit grondstoffentermijncontracten. Aangezien termijncontracten een beperkte looptijd hebben moeten deze periodiek worden doorgerold. Wanneer een grondstof in Contango is, behaalt men bij het doorrollen van een termijncontract een negatief Roll-rendement. De termijnprijzen zijn in dit geval hoger dan de huidige marktprijzen waardoor de belegger bij het doorrollen de grondstoffen tegen een lagere marktprijs verkoopt en tegen een hogere termijnprijs terugkoopt. Wanneer de termijnstructuur van een grondstof in Backwardation is, verkoopt de belegger bij het doorrollen tegen de hogere marktprijs nu, en koopt ze in de toekomst terug tegen een lagere termijnprijs. Zo behaalt men een positief Rollrendement. Het afgelopen termijncontract wordt namelijk vervangen door een goedkoper termijncontract. Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in grondstoffen en de Index? Bescherming van 100% op de einddatum Als de Eindwaarde lager is dan de Startwaarde, dan ontvangt u in ieder geval 100% van de nominale waarde van de Note (EUR 100) terug. Een directe belegging in grondstoffen en de Index kan in dit geval een groter verlies opleveren. Inkomsten Tijdens de looptijd ontvangt u geen inkomsten of dividend van de Note. Koers De koers van de Note kan zich anders ontwikkelen dan de koers van de Index en de grondstoffen die erin zitten. De termijnstructuren Contango en Backwardation hebben invloed op de koers van de Index. Zie voor meer uitleg de paragraaf Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? op pagina 5. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

4 Bepaling Eindwaarde De Eindwaarde van de Note wordt berekend. Grondstoffen en de Index hebben geen berekende eindwaarde. Zie voor een uitleg van de berekening van de Eindwaarde de paragraaf Hoe wordt de eindwaarde berekend? op pagina 6. Einddatum De Note kent een einddatum (9 juni 2017). Grondstoffen en de Index hebben geen einddatum. Wat is de onderliggende waarde? BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index De onderliggende waarde van de Note is de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index. Deze Index belegt niet direct in grondstoffen maar belegt in grondstoffentermijncontracten. De Index bestaat uit een mandje van 19 verschillende sub-indices die beleggen in grondstoffentermijncontracten in de categorieën basis- en edelmetalen, energie- en agrarische grondstoffen (zie tabel 1). Iedere grondstofsub-index heeft een gewicht van minimaal 0% tot maximaal 20%. Samen mogen de energiegrondstoffensub-indices (exclusief Gas) nooit meer dan 35% van de hele Index uitmaken. Dit zorgt voor een betere spreiding en wordt het zogenaamde concentratierisico in de energiesector beperkt. Het gewicht per grondstofsub-index kan elke handelsdag worden aangepast op basis van een vaste strategie (ook wel Dynamische assetallocatie genoemd). Tabel 1 Werking van de Index Een van de doelen van de Index is het risico van grote koersschommelingen kleiner te maken. De Index probeert de koersschommelingen te beperken tot maximaal 11%. Dit doet de Index door de samenstelling van de Index actief te beheren. Zodra de beweeglijkheid boven de 11% komt wordt de allocatie naar grondstoffen verlaagd. Omgekeerd kan bij een beweeglijkheid van minder dan 11% de allocatie naar grondstoffen worden verhoogd, tot een maximum van 125%. De assetallocatie kan elke handelsdag worden aangepast. Dit betekent dat de allocatie naar grondstoffen op startdatum en gedurende de looptijd lager of hoger dan 100% kan zijn. Door toedoen van een eventueel negatief Roll-rendement kan het totale rendement van de Index behoorlijk achterblijven bij het rendement van de Spotprijzen. Een tweede doel van de Index is dan ook het negatieve Roll-rendement zo veel mogelijk te beperken. De Index doet dit door het kopen of verkopen van futures met verschillende looptijden, in lijn met de termijnstructuur van de individuele grondstoffen. De Index is in EUR genoteerd. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

5 Meer informatie over de Index kunt u vinden op Het rendement van de Index bestaat uit de volgende componenten: Rendement = Spot-rendement + Roll-rendement - Beheerkosten Grafiek 2: Geïndexeerde koersen sinds start van de Index (oktober 1999) BNPIOSEE INDEX = BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index Bron: Bloomberg * De start van de Index zelf was op 18 oktober De data deze grafiek vóór deze datum is verkregen uit backtests van BNP Paribas. Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Koers Op iedere beursdag kunt u kopen of verkopen. Als u in de tussentijd de Note wilt kopen of verkopen, betaalt of ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Zaken die tijdens de looptijd van invloed zijn op de prijsvorming van de Note zijn (als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven) onder meer: De rente Deze heeft vooral invloed op het obligatiegedeelte: bij een stijging van de rente daalt de waarde van het obligatiegedeelte en andersom. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

6 De Index Deze beïnvloedt het optiegedeelte: hoe hoger de koers van de Index, hoe hoger de waarde van het optiegedeelte en andersom. De beweeglijkheid (volatiliteit) van de Index De kredietwaardigheid van de Rabobank (debiteurenrisico) Deze beïnvloedt de waarde van het optiegedeelte tijdens de looptijd: hoe hoger de beweeglijkheid, hoe hoger de waarde van het optiegedeelte en andersom. Dit is het risico dat de Rabobank niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Note tijdens de looptijd lager wordt. De looptijd van de Note Naar het einde van de looptijd toe zal de waarde van het obligatiegedeelte naar de 100% toe lopen. Hoe wordt de eindwaarde berekend? Aan het einde van de looptijd (op 9 juni 2017) wordt de Eindwaarde van de Index vergeleken met de Startwaarde. De Eindwaarde wordt als volgt berekend. In de laatste 18 maanden van de looptijd wordt maandelijks de slotstand van de Index vastgesteld (in totaal 19 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de Eindwaarde. Als er sprake is van een stijging tussen de Start- en Eindwaarde dan wordt op de einddatum (9 juni 2017) een bedrag opgeteld bij de beschermingswaarde van EUR 100. U ontvangt dan de beschermingswaarde van EUR 100 plus een bedrag dat gelijk is aan de procentuele stijging van de Index tussen de Start- en Eindwaarde. De in de grafieken gebruikte slotstanden dienen slechts als voorbeeld en zijn geen weergave van het (mogelijke) koersverloop van de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index Doordat de Eindwaarde een gemiddelde van 19 slotstanden betreft, wordt de invloed van sterke koersschommelingen op uw rendement op de einddatum kleiner. Dat pakt gunstig uit als de Index in de laatste 18 maanden van de looptijd daalt (zie het voorbeeld in grafiek 3). Als de Index stijgt in deze periode, dan profiteert u niet volledig van deze stijging (zie het voorbeeld in grafiek 4). Grafiek 3 & 4: Berekening Eindwaarde Grafiek 3 Grafiek 4 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

7 Rekenvoorbeelden Onderstaande rekenvoorbeelden zijn voorbeelden van de werking van het product. Tabel 2 * In het geval de Eindwaarde lager is dan de Startwaarde, ontvangt u altijd de beschermingswaarde van EUR 100 per Note. ** Het effectief rendement wordt als volgt berekend: (Aflossingswaarde/Uitgifteprijs) (1/looptijd) -1. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met eventuele lossingskosten. Wat zijn de risico s? Beleggen is nooit zonder risico s. Hieronder leest u meer over enkele risico s die gelden voor de Note, maar deze lijst is niet compleet. Lees voor een complete lijst van de risico s het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Offering Circular d.d. 21 december 2009) en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 7 mei 2010). U kunt dit gratis aanvragen bij uw adviseur of downloaden via De Index U moet er rekening mee houden dat de Index kan stijgen en dalen. Tijdens de looptijd kan de koers van de Note dus onder de Startwaarde noteren. Dat kan gebeuren als bijvoorbeeld de Index het niet goed doet. Koersschommelingen De koers van de Note kan tijdens de looptijd erg schommelen en een stuk lager noteren dan de nominale waarde. De nominale waarde is alleen op de einddatum beschermd. Als u de Note in de tussentijd verkoopt, geldt de bescherming niet en kan de opbrengst van de verkoop ook lager dan de nominale waarde zijn. Zie voor meer uitleg de paragraaf Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? op pagina 5. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

8 Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de Note niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Note hebben. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de verkoper van de Note, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) op afloopdatum de hoofdsom niet kan betalen. Als de beoordeling van de kredietwaardigheid van de Rabobank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Note tijdens de looptijd lager wordt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen ( Ratings ) op Valutarisico Alhoewel de Note en de Index in Euro s (EUR) zijn genoteerd loopt de belegger indirect een valutarisico op de Amerikaanse Dollar ( USD ). Dit komt doordat de onderliggende grondstoffenprijzen in USD zijn genoteerd en eventuele stijgingen of dalingen van de USD doorwerken in de koers van de Index. Bij een daling van de USD heeft dit een negatief effect op de koers van de Index en andersom heeft een stijgende USD een positief effect. Vervroegde aflossing De Note kan vervroegd aflossen in het geval (i) er grote veranderingen zijn in het Nederlandse belastingstelsel, (ii) er grote veranderingen zijn in de Index, of (iii) de Rabobank niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bij een vervroegde aflossing wordt de Note afgelost tegen de koers die dan op de markt geldt. Deze waarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Note. We adviseren u kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot vervroegde aflossing. Wat zijn de kosten? De Note heeft een nominale waarde van EUR 100 en de uitgifteprijs is EUR 100 per Note. In dit product zijn kosten opgenomen. De belangrijkste kosten zijn: distributie-, structurerings-, marketing-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zitten in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: 1,500% (EUR 1,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,107% (EUR 0,107) per jaar (bij een looptijd van zeven jaar) aan overige kosten We verwachten dat de hiervoor genoemde kosten over de hele looptijd daarmee uitkomen op 2,25% (EUR 2,25 per Note). Voor het actieve beheer van de allocatie van de Index (zie het kopje Wat is de onderliggende waarde? ) berekent BNP Paribas kosten. Deze kosten worden verwerkt in het totaalrendement van de Index en kunnen variëren tussen de 0% en maximaal 1,125% per jaar (bij een maximale allocatie van 125%). Bij 100% allocatie zijn deze kosten 0,9% per jaar. Tijdens de inschrijvingsperiode van 17 mei tot en met 4 juni 2010, uur betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de standaardtarieven voor transacties in, het bewaren, het beheren en de aflossing van deze producten. De hoogte van deze kosten hangt onder Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

9 andere af van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Wat deze kosten zijn, kunt u vragen aan uw adviseur van de Rabobank en u kunt deze vinden op Hoe kan ik de Note in de tussentijd kopen of verkopen? Op iedere beursdag kunt u de Note verkopen of kopen. De Note kunt u vinden op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Als u in de tussentijd de Note wilt kopen of verkopen, betaalt of ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs, de marktwaarde. De marktwaarde van de Note kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Note. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Note leest u de paragraaf Zie voor meer uitleg de paragraaf Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? op pagina 5. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Note onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van 1%. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 iets voor u? De Rabo Grondstoffen Note juni 2017 is geschikt als u (indirect) wilt beleggen in grondstoffen, maar ook de zekerheid wilt hebben dat u op de einddatum de nominale waarde behoudt. Daarbij is het belangrijk dat u uw geld de komende 7 jaar niet nodig heeft, omdat de waarde in de tussentijd kan schommelen en niet altijd zal stijgen. Waar moet u rekening mee houden? Neemt u de beslissing om in deze Note te beleggen op basis van: uw verwachtingen over de toekomstige waardeontwikkeling van grondstoffen en de Index uw risicobereidheid uw beleggingshorizon en uw kennis en ervaring. Op basis hiervan bepaalt u of een belegging in deze Note echt bij u past. Controleer of uw portefeuille na de aankoop van deze Note nog klopt met uw doelrisicoprofiel. Verder is het belangrijk dat u voldoende weet van beleggen in gestructureerde producten, grondstoffenindices en de grondstoffen waarin wordt belegd. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Note en wilt u inschrijven? Dat kan via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via U moet uw beslissing om te beleggen in dit product uitsluitend baseren op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 21 december 2009 en Final Terms d.d. 7 mei 2010) daarom met veel aandacht en houd de actuele informatie over de Index bij. Het volledige prospectus is gratis verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via De inschrijving kan eerder dan gepland sluiten. Ook kan het zijn dat u na inschrijving toch geen Note krijgt, of maar een deel van waar u voor heeft ingeschreven. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

10 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 en uw portefeuille De Note biedt u de mogelijkheid om te beleggen in de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index. Toevoeging van een (indirecte) belegging in grondstoffen kan leiden tot betere spreiding van risico s binnen de portefeuille en enige inflatiebescherming. De Note heeft de volgende classificatie: Productverdeling Regio s: 100% Wereld Productverdeling Sectoren: 35% Energie, 65% Basismaterialen Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van deze Note. De brochure wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is voor u belangrijk dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over deze Note en Index. Bekijk daarom regelmatig de websites die hieronder staan. Hierop is alle informatie tijdens de looptijd over deze Note en de Index te vinden. De Note Op de website kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Note. Hier wordt onder andere de actuele koers gepubliceerd en vindt u informatie over de Note en de Index. Ook vindt u hier het volledige prospectus. Onderliggende waarde Op kunt u meer informatie vinden over de Index. Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van de Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de research die beschikbaar is na het inloggen via Internetbankieren Beleggen op of andere publiektoegankelijke bronnen. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

11 In het kort Inschrijvingsperiode 17 mei tot en met 4 juni 2010, 15:00 Uitgevende instelling Nominale waarde (hoofdsom) EUR 100 (100%) Beschermingswaarde Uitgifteprijs EUR 100 (100%) Onderliggende waarde Startwaarde Eindwaarde Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) EUR 100 (100%) alleen op de einddatum Looptijd 7 jaar (tot 9 juni 2017) Dividend Uitbetaling op de einddatum Stortingsdatum 9 juni 2010 Einddatum 9 juni 2017 Dagelijks verhandelbaar Eerste handelsdag 9 juni 2010 Laatste handelsdag 6 juni 2017 ISIN BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index, zie de uitleg op pagina 4 in deze brochure voor meer informatie De slotstand van de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index op 4 juni Informeer bij uw adviseur of kijk op Het gemiddelde van de slotstanden van de BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index op 19 maandelijkse peildata (de 6e van elke maand; als de 6e geen beursdag is, wordt de eerstvolgende beursdag genomen): Eerste peildatum: 7 december 2015 Laatste peildatum: 6 juni 2017 Dit beleggingsproduct keert geen dividend/rente uit De beschermingswaarde van 100% plus een bedrag gelijk aan de procentuele stijging van de Index tussen de Start en Eindwaarde Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (tussen 9.00 en uur CET) XS Kosten 1,500% (EUR 1,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,107% (EUR 0,107) per jaar (bij een looptijd van zeven jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten komen daarmee uit op 2,25% (EUR 2,25 per Note). Informatie tijdens de looptijd BNP Paribas kosten voor het actieve beheer van de Index. Deze kosten worden verwerkt in het totaalrendement van de Index en kunnen variëren tussen de 0% en maximaal 1,125% per jaar. Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Note voor de belasting hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koerswinst op uw belegging ontvangt, is voor de belasting niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de belasting uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor als dat bedrag hoger is dan EUR (2010) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Met ingang van 1 januari 2011 wordt voor de berekening van de vermogensrendementsheffing uitgegaan van slechts één peildatum: 1 januari. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor speciaal in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Note in de regel niet in box 3. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

12 Voor een bedrijf of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Belangrijke Informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Note dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Offering Circular d.d. 21 december 2009 en Final Terms d.d. 7 mei 2010) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van kosten, risicofactoren, voorwaarden en de Index. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Note geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw portefeuille na opname van een belegging in de Note nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Structured Products noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Note uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de Index van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de Index van dit product en daarmee op de waarde van de Note. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen in de slotstanden van de Index. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Ofschoon er op de Note tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, zal Rabobank Nederland, vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, informatie over renteinkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename van de belegging op de einddatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing, kwalificeert in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

13 op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. BNP Paribas Oscillator Commodities EUR Hedged Excess Return Index De Index en/of enige transactie gekoppeld aan de index (elk een "Transactie") wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door welke Index Sponsor dan ook van Portfolio Components (elk een "Reference Index"), die de Index (de "Reference Index Sponsors") vormen. De Reference Index Sponsors garanderen op geen enkele wijze, expliciet noch impliciet, de resultaten verkregen door het gebruik van de desbetreffende Reference Portfolio Components en/of de niveaus waarop de relevante Reference Index zich op enig moment begeeft of anderszins. Geen van de Reference Index Sponsors aanvaardt enige aansprakelijkheid hetzij door nalatigheid of anderszins ter zake van fouten in de desbetreffende Reference Portfolio components en de relevante Reference Index Sponsor is niet verplicht om iemand over een fout in te lichten. Geen van de Reference Index Sponsors doet enige uitspraak, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid van een aankoop van of veronderstelt enige risico's in verband met een Transactie. Geen van de partijen bij de Transactie zal rechten ontlenen of verhaal nemen ten aanzien van een Reference Index Sponsor ingeval een Reference Index niet gepubliceerd wordt of voor eventuele fouten in de berekening dan wel op enige andere grondslag daarvan ten aanzien van een Reference Index, de totstandbrenging het niveau of onderdelen daarvan. Geen van de partijen en de Calculation Agent, noch hun dochterondernemingen hebben een relatie met of zeggenschap over een Reference Index of de desbetreffende Reference Index Sponsor of over de berekening, de samenstelling of de verspreiding van een Reference Index. Hoewel de Calculation Agent informatie zal krijgen over de Reference Index van openbaar beschikbare bronnen die zij betrouwbaar acht, zal zij niet zelfstandig deze informatie verifiëren. Dienovereenkomstig is er geen verklaring, garantie of belofte (expliciet of impliciet) gemaakt en wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard door een partij, haar geliëerde ondernemingen of de Calculation Agent met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie met betrekking tot een Reference Index. De Calculation Agent en de Index Sponsor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging of verandering in de methodologie voor de berekening van de Index. De Calculation Agent en de Index Sponsor zijn niet verplicht om de berekening, de publicatie of verspreiding van de Index voort te zetten en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schorsing of onderbreking in de berekening van de Index. De Calculation Agent en de Index Sponsor aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de stand van de Index op elk gegeven moment. De Calculation Agent noch de Index Sponsor kunnen aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, welke direct of indirect gerelateerd is aan de Index. De indexmethodiek is vertrouwelijk. BNP Paribas geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de index methodiek of de berekeningsmethoden, eventuele fouten of omissies in de berekening of de verspreiding van de Index of voor uw gebruik hiervan en BNP Paribas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies daarin. De index methodiek is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen, bepaalde prijsstellingen en berekeningsmethodieken volgens methoden van BNP Paribas en kennen bepaalde inherente beperkingen. Informatie opgesteld op basis van verschillende methodieken, berekeningswijzen of veronderstellingen kunnen verschillende resultaten opleveren. Tal van factoren kunnen invloed hebben op de analyse, die wel of niet in aanmerking kunnen worden genomen. Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

14 Daarom kan de analyse van gegevens aanzienlijk verschillen van de analyse verkregen uit andere bronnen of marktdeelnemers. De index methodiek is strikt vertrouwelijk. U heeft geen enkele bevoegdheid om de indexmethodiek op welke manier dan ook te gebruiken of te reproduceren en BNP Paribas is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de indexmethodiek of anderszins in verband hiermee. Rabobank, Rabobank Rabo Grondstoffen Note juni

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Rabo Wereld Note november 2016

Rabo Wereld Note november 2016 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Wereld Note juli Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie