BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19"

Transcriptie

1 Structured Products Oktober 2014 BNP Paribas Participatie Note Eurozone U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. U loopt het risico uw volledige inleg te verliezen.

2 De (de Note) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het EUR 90,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme van BNP Paribas S.A. ( BNP Paribas ) van 5 juni 2014 (Basis Prospectus). Dit document is goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF), de Franse toezichthouder. In het Basis Prospectus vindt u onder andere informatie over BNP Paribas S.A. als uitgevende instelling van de Note. Daarnaast vindt u in het Basis Prospectus informatie over de algemene kenmerken van de Note. Een beschrijving van de risico s van een belegging in de Note kunt u terugvinden onder het hoofdstuk Risk Factors in het Basis Prospectus. Het Basis Prospectus, de supplementen van het Basis Prospectus, de samenvatting van het Basis Prospectus in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden en de voor deze specifieke uitgifte gemaakte samenvatting vormen samen de juridische documentatie voor deze uitgifte. De informatie in deze brochure is gebaseerd op deze juridische documentatie. De Note wordt op verzoek van Kempen & Co N.V. uitgegeven door BNP Paribas S.A. Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. 2

3 De kenmerken u U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note (ver) onder de Nominale Waarde dalen, en loopt u het risico uw volledige inleg te verliezen. u U belegt in een Note met een looptijd van 5 jaar u U profiteert van een mogelijke koersstijging van de EURO STOXX 50 Index* u U belegt in een Note met als uitgevende instelling BNP Paribas S.A. (Standard & Poor s rating A+ gedateerd 13 oktober 2014) u De Note is onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via Kempen & Co N.V. en is beursgenoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam * Op 31 oktober 2014 wordt de premie van de Note vastgesteld. De Participatiegraad bedraagt minimaal 15. De maximale Uitgiftekoers is 10. 3

4 u De werking van de Note De Note is een beleggingsproduct met een looptijd van 5 jaar. De Note bestaat uit twee componenten: voorwaardelijke bescherming en potentieel rendement Grafiek 1. Historisch koersverloop EURO STOXX 50 Voorwaardelijke bescherming Index EURO STOXX 50 Index Beschermingsniveau Het Beschermingsniveau is het niveau van de EURO STOXX 50 Index (hierna genoemd de Index ) waaronder men de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note verliest. Dit niveau is vastgesteld op van de Startwaarde. Indien de Index gedurende de looptijd éénmaal onder dit niveau is gesloten verliest de Note deze voorwaardelijke bescherming*. U loopt in dat geval volledig hoofdsomrisico en u kunt uw inleg volledig verliezen. Ter illustratie is dit Beschermingsniveau in Grafiek 1 opgenomen. Als de Startwaarde van de Index 3,200 punten zou bedragen, dan bedraagt het Beschermingsniveau punten ( x punten) De horizontale lijn in de grafiek illustreert dit beschermingsniveau op punten Sep-09 Mar-10 Sep-10 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Tijd Bron: Bloomberg De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentieel rendement Door middel van een optiecomponent in de Note profiteert u bij een koersstijging van de Index op de Einddatum. De mate waarin u profiteert van mogelijke koersstijgingen van de Onderliggende Waarde is afhankelijk van de vooraf bepaalde Participatiegraad. In het geval van een koersstijging van de Onderliggende Waarde boven de Startwaarde wordt, bovenop de Nominale Waarde, deze stijging uitgekeerd, vermenigvuldigd met de Participatiegraad. Op de schrijfdatum van deze brochure, bedraagt de Participatiegraad 17 (indicatief). De definitieve Participatiegraad wordt op 31 oktober 2014 vastgesteld, en zal minimaal 15 zijn. * In deze situatie leidt één enkele slotkoers (dagelijkse observatie) onder dit Beschermingsniveau gedurende de looptijd al tot het verliezen van de voorwaardelijke bescherming. Het risico van een belegging in deze Note is hierdoor groter in vergelijking met een Participatie Note met een barrière die enkel van toepassing is op einddatum. Hier staat tegenover dat de Note een hogere Participatiegraad heeft en daardoor een hoger verwacht rendement bij een stijging van de Index. 4

5 De aflossing De Note heeft een looptijd van vijf jaar. In deze brochure wordt, bij de voorbeelden en scenario s, gerekend met een Participatiegraad van 15, het minimum dat voor deze Note zal gelden. Op 7 november 2019 (hierna de Terugbetaaldatum ) wordt de Note afgelost. De hoogte van de aflossing wordt als volgt bepaald: - Indien de Index gedurende de looptijd niet onder het Beschermingsniveau is gesloten, wordt naast de Nominale Waarde (zijnde 1000,- per Note) de eventuele stijging van de Onderliggende Waarde uitgekeerd vermenigvuldigd met de Participatiegraad. - Indien de Index gedurende de looptijd niet onder het Beschermingsniveau is gesloten, en op de Einddatum niet boven de Startwaarde noteert, wordt de Nominale Waarde uitgekeerd. - Indien de Index gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau is gesloten en op de Einddatum onder de Startwaarde noteert, ontvangt u de Nominale Waarde minus de procentuele daling van de Index. Let op; Deze daling wordt dus niet vermenigvuldigd met de Participatiegraad. - Indien de Index gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau is gesloten en op de Einddatum boven de Startwaarde noteert, ontvangt u naast de Nominale Waarde (zijnde 1000,- per Note) de eventuele stijging van de Onderliggende Waarde uitgekeerd vermenigvuldigd met de Participatiegraad. De Onderliggende Waarde De EURO STOXX 50 Index is voor het eerst in 1998 samengesteld. In deze Index zijn de 50 grootste (qua marktkapitalisatie) beursgenoteerde ondernemingen uit de Eurozone opgenomen. De Index bestaat uit ondernemingen uit verschillende sectoren en landen. Bekende ondernemingen die op dit moment deel uitmaken van de Index zijn ondermeer Allianz, Bayer, Carrefour, Deutsche Bank, L Oréal en Siemens. De Index bestaat uit ondernemingen werkzaam in landen met verschillende valuta, waardoor u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt ten gevolge van schommelingen in de valutakoersen. De maximale weging per onderneming is 1. De Index wordt jaarlijks in september herwogen met mogelijke revisies ieder kwartaal. Voor meer informatie over de EURO STOXX 50 Index verwijzen wij u naar de website van Stoxx Stoxx indices, Blue-chip, Indices Eurozone 5

6 Scenario s Bij de berekening van alle scenario s van het effectief rendement in Tabel 1 op pagina 8 is ervan uitgegaan dat de Note is aangeschaft uit emissie bij een Uitgiftekoers van 10 van de Nominale waarde en dat deze wordt aangehouden totdat deze wordt afgelost. Bij het effectief rendement is geen rekening gehouden met de kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar. Onderstaand staan enkele rekenvoorbeelden voor 5 verschillende scenario s die zich gedurende de looptijd van de Note kunnen voordoen. Hierbij wordt uitgegaan van een Participatiegraad van 15 (minimum) en een indicatieve Uitgiftekoers van 10. Onderstaande scenario s dienen slechts als voorbeeld van de werking van de Note en vormen geen garantie voor de toekomstige, werkelijke resultaten van een belegging in de Note. In ieder scenario wordt een belegging in de Note vergeleken met een directe belegging in de aandelen die zijn opgenomen in de Index. Bij een directe belegging in de aandelen die gezamenlijk de Index vormen, ontvangt u dividend op die aandelen; ten behoeve van deze rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3,58% (bron: Bloomberg, d.d. 1 oktober 2014). Dit is het gemiddelde bruto dividendrendement over de afgelopen vijf jaar op de aandelen van de ondernemingen die op dit moment in de Index zijn opgenomen. In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage als een constante gedurende de gehele looptijd van de Note gehanteerd. Let op; op de Note ontvangt u geen dividenden. in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van 5 ook een dividendrendement van 3,58% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van 11,53%. Index Jaar Aflossing Beschermingsniveau Index Scenario 2 - Daling van de Index: Beschermingsniveau niet doorbroken Na vijf jaar is de slotkoers van de Index 3 lager dan de Startwaarde maar het Beschermingsniveau is niet doorbroken. In deze situatie wordt het Note afgelost op 7 november 2019 tegen de Nominale Waarde ( per Note). Dit aflossingsbedrag is exclusief kosten, sociale premies en belastingen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 0,0. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersdaling van 3 een dividendrendement van 3,58% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van -2,76%. 1 1 Nominale Waarde 1 1 Scenario 1- Stijging van de Index Na vijf jaar is de slotkoers van de Index 5 hoger dan de Startwaarde. In deze situatie wordt de Note afgelost op 7 november 2019 tegen de Nominale Waarde ( per Note) plus de Participatiegraad van 15 vermenigvuldigd met de positieve stijging. Dit resulteert in een aflossingsbedrag van per Note. Dit aflossingsbedrag is exclusief kosten, sociale premies en belastingen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 11,84% op basis van de minimum Participatiegraad. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd Index Aflossing Beschermingsniveau Index Jaar Nominale Waarde 6

7 Scenario 3 Daling van de Index: Beschermingsniveau wel doorbroken Na vijf jaar is de slotkoers van de Index 3 lager dan de Startwaarde en het Beschermingsniveau is tijdens de looptijd wel doorbroken. Hierdoor is de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note vervallen en zal de Note op 7 november 2019 afgelost worden tegen de Eindwaarde van de Note. Dit resulteert in een aflossingsbedrag van 700 per Note. Dit aflossingsbedrag is exclusief kosten, sociale premies en belastingen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan -6,89%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersdaling van 3 een dividendrendement van 3,58% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van -2,76%. Index Jaar Aflossing Beschermingsniveau Index Scenario 4 Daling van de Index tot onder de Beschermingsniveau Na vijf jaar is de slotkoers van de Index 5 lager dan de Startwaarde, en het Beschermingsniveau is tijdens de looptijd doorbroken. Hierdoor is de voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde van de Note vervallen, en zal de Note op 7 november 2019 afgelost worden tegen de Eindwaarde van de Note. Dit resulteert in een aflossingsbedrag van 500 per Note. Dit aflossingsbedrag is exclusief kosten, sociale premies en belastingen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan -12,94%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersdaling van 5 een dividendrendement van 3,58% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van -8,2. In het slechtste scenario zal de Index dalen tot op de Einddatum, en zal u uw inleg volledig verliezen. Nominale Waarde Index Jaar Aflossing Beschermingsniveau Index Scenario 5 Stijging van de Index: Beschermingsniveau wel doorbroken Na vijf jaar is de slotkoers van de Index 5 hoger dan de Startwaarde en het Beschermingsniveau is tijdens de looptijd wel doorbroken. Ookal is het Beschermingsniveau in deze situatie doorbroken, de Note wordt op 7 november 2019 afgelost tegen de Nominale Waarde ( per Note) plus de Participatiegraad van 15 vermenigvuldigd met de positieve stijging. Dit resulteert in een aflossingsbedrag van per Note. Dit aflossingsbedrag is exclusief kosten, sociale premies en belastingen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 11,84% op basis van de minimum Participatiegraad. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van 5 ook een dividendrendement van 3,58% per jaar hebben opgeleverd, wat een effectief rendement per jaar is van 11,53%. Index Jaar Aflossing Beschermingsniveau Index Nominale Waarde Nominale Waarde 7

8 Tabel 1: Samenvatting scenario s Scenario Index Performance t.o.v Startwaarde Aflossing Rendement Note* Rendement Index Scenario 1- Stijging van de Index Scenario 2 Daling van de Index: Beschermingsniveau niet doorbroken Scenario 3 Daling van de Index: Beschermingsniveau wel doorbroken Scenario 4 Daling van de Index tot onder de Beschermingsniveau Scenario 5 Stijging van de Index: Beschermingsniveau wel doorbroken % van de Nominale Waarde van de Nominale Waarde van de Nominale Waarde van de Nominale Waarde % van de nominale waarde ,84% 11,53% 0,0-2,76% -6,89% -2,76% -12,94% -8,2 11,84% 11,53% * De afgeloste bedragen en het effectief rendement in bovenstaande tabel zijn voorbeelden, gebaseerd op een minimum Participatiegraad van 15 en een Uitgiftekoers van 10. Voor de berekening van het effectief rendement van de Index zijn wij uitgegaan van een jaarlijks dividendrendement van 3,58%. Dit is gelijk aan het gemiddelde bruto dividendrendement over de afgelopen vijf jaar op de bedrijven die deel uitmaken van de Index (d.d. 1 oktober 2014). In de voorbeelden wordt dit dividendpercentage als een constante gedurende de gehele looptijd van de Note gehanteerd. Let op; op de Note wordt geen dividend uitgekeerd. Bij de berekening van het effectief rendement op de Note is géén rekening gehouden met eventuele kosten die uw bank mogelijk bij u in rekening brengt. Deze kosten verlagen immers het effectief rendement. Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar uw bank of bemiddelaar 8

9 u Tussentijds koersrisico De voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde is uitsluitend van toepassing op de Einddatum, en alleen indien gedurende de looptijd het Beschermingsniveau niet is doorbroken. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note (ver) onder de Nominale Waarde dalen onder invloed van factoren die in de paragraaf koersontwikkeling op pagina 9 van deze brochure zijn beschreven. u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd van de Note is een aantal factoren van invloed op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. uitkering toe en kan de toenemende beweeglijkheid dus een positieve invloed hebben op de koers van de Note. Echter een toenemende beweeglijkheid betekent ook dat de kans toeneemt dat de Index onder het Beschermingsniveau van van de Startwaarde uitkomt. Aangezien in dat geval een verlies kan worden gerealiseerd, kan een toenemende beweeglijkheid ook een negatieve invloed op de koers van de Note hebben. 3. Renteontwikkeling De renteontwikkeling is vooral van invloed op de beschermingscomponent van de Note. Deze component bestaat uit de zero coupon -obligatie die is uitgegeven door de Uitgevende Instelling en deze wordt meer waard bij een daling van de rente. Dit leidt tot een stijging van de koers van de Note. Omgekeerd wordt de beschermingscomponent minder waard bij een stijging van de rente. Dit leidt tot een daling van de koers van de Note. 1. Koersontwikkeling van de Index 4. Dividendverwachting Een stijging van de Index leidt tot een hogere koers van de Note en omgekeerd. De koers van de Note kan tijdens de looptijd van de Note zeer grote schommelingen laten zien als de Index zich rondom de van, of rond de Startwaarde begeeft. Immers, een slotkoers van de Index die gelijk is aan of hoger dan de Startwaarde geeft een aflossing van de Note tegen de Nominale Waarde vermeerderd met de Participatiegraad vermenigvuldigd met de positieve stijging van de Note. Hier staat tegenover dat een slotkoers van de Index net onder de Startwaarde een aflossing geeft tegen de Nominale Waarde, zolang het Beschermingsniveau niet is doorbroken. Wanneer de Index gelijk aan of lager dan van de Startwaarde is geweest tijdens de looptijd, zal de aflossing resulteren in een aflossing van de Note tegen Eindwaarde, die mogelijk ver onder de Nominale Waarde ligt. 2. Beweeglijkheid (volatiliteit) van de Onderliggende Waarde De beweeglijkheid van de Onderliggende Waarde is van invloed op de optiecomponent. Een toenemende beweeglijkheid betekent dat de koers van de Onderliggende Waarde sterker fluctueert. Hierdoor neemt de kans op een hogere Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Onderliggende Waarde tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. Omgekeerd geldt dat als het verwachte dividendrendement afneemt, de koers van de Note zal stijgen. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. 5. Kredietwaardigheid De Notes worden uitgegeven door BNP Paribas S.A.. De kredietwaardigheid van BNP Paribas S.A. is volgens krediebeoordelaars Standard & Poor s: A+, Moody s: A1, Fitch Ratings: A+ (d.d. 13 oktober 2014). De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van BNP Paribas. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van BNP Paribas afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. 9

10 Een overzicht van de genoemde factoren u Kosten Tabel 2 > Koersontwikkeling van de Note bij verandering van diverse factoren Factoren Koers Note Onderliggende Waarde Beweeglijkheid / In de Uitgiftekoers is een vergoeding opgenomen van 1,5 voor structurering. Deze kosten worden gedurende de looptijd linear in mindering gebracht op de koers van de Note. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor mogelijke overige kosten van een belegging in de Note. Renteontwikkeling Dividendrendement Kredietwaardigheid u Belangrijkste risico s Naarmate de resterende looptijd van de Note korter wordt, zal het gezamenlijke effect van de meeste factoren op de koers van de Note kleiner worden, met uitzondering van de ontwikkeling van de Onderliggende Waarde. Aan het eind van de looptijd heeft, los van een faillissement van BNP Paribas, alleen een verandering van de Onderliggende Waarde nog invloed op de uitkering van de Note. u Fiscale informatie Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen boven het heffingsvrije vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Indien u interesse hebt in een belegging in de Note adviseren wij u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een belegging in de Notes biedt voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde en kent ook andere risico s. De belangrijkste risico s zijn hieronder uiteengezet. 1. Tussentijds koersrisico Gedurende de looptijd kan de koers van de Note onder de Beschermingswaarde dalen onder invloed van factoren die in de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 9 van deze brochure zijn beschreven. U loopt in dat geval volledig hoofdsomrisico en u kunt uw inleg volledig verliezen. Indien u de Note gedurende de looptijd wilt verkopen, kan het voorkomen dat u een waarde ontvangt die substantieel lager is dan de Beschermingswaarde. 2. Debiteurenrisico Met een belegging in de Note loopt u debiteurenrisico op BNP Paribas. In geval van een faillissement van BNP Paribas loopt u gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt. 3. Valutarisico De Note noteert in Euro. Als deze valuta voor u niet de basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging omgerekend naar uw eigen valuta minder waard wordt ten gevolge van schommelingen in de valutakoersen. 4. Liquiditeitsrisico Onder bijzondere omstandigheden (door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring) kan het voorkomen dat 10

11 er geen of beperkte handel in de Notes mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers van de Note afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 5. Fiscale risico s De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 6. Risico op vervroegde aflossing In bijzondere situaties is vervroegde aflossing mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde of in het geval dat de Uitgevende Instelling niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van de Note op 20 oktober 2014 en wordt na die datum niet meer geactualiseerd. u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals het Basis Prospectus en de Definitieve Voorwaarden, verwijzen wij u naar Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het Basis Prospectus. Of de Note geschikt is voor u, hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis van en ervaring met beleggen. Als u vragen heeft over de hiervoor genoemde documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via u Voor welke belegger geschikt? u Verhandelbaarheid Kempen & Co onderhoudt, onder normale marktomstandigheden, een markt in de Note, met een bied-laat spread van 1%*. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag van NYSE Euronext Amsterdam kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals genoemd in paragraaf Belangrijkste risico s; 4. Liquiditeitsrisico, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers van de Note kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 9 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. Op 31 oktober 2014 wordt de definitieve Participatiegraad vastgesteld. Deze informatie wordt daarna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Tevens kunt u op deze website de indicatieve koers van de Note, kwartaalrapportages en overige informatie vinden. Deze De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op de juiste waarde kunnen schatten en die bereid en in staat zijn om deze (financiële) risico s te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: - Verwachten dat Eindwaarde van de Index boven de Startwaarde van de Index zal noteren en willen profiteren van verhoogde participatie in de mogelijke stijging. - Niet verwachten dat de Index gedurende de looptijd onder het Beschermingsniveau zal noteren - Genoegen nemen met een voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde en die het risico kunnen en willen dragen dat hun investering gedeeltelijk of geheel niet wordt terugbetaald - Zich realiseren dat ze een debiteurenrisico lopen op BNP Paribas S.A. als uitgevende instelling van deze Note. * De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note verkoopt). 11

12 Inschrijven Inschrijven op de Note kan vanaf 20 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014, uur. Terugtrekking van de emissie, gedeeltelijke toewijzing op of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note (ver) onder de Nominale Waarde dalen, en loopt u het risico uw volledige inleg te verliezen. Definitieve Voorwaarden Rating uitgevende instelling: Standard & Poor s: A+, Moody s: A1, Fitch Ratings: A+ Status van de Notes: Senior unsecured De belangrijkste kenmerken van de Note Valuta: EURO ISIN-code: XS Nominale Waarde: 1.000,- Looptijd: 5 jaar Beschermingsniveau: van de Startwaarde van de Index Participatiegraad: Indicatief 17 van de eventuele positieve waardeontwikkeling van de Index op de Einddatum. De Participatiegraad is afhankelijk van marktomstandigheden en zal worden vastgesteld aan het einde van de inschrijfperiode (31 oktober 2014). De definitieve Participatiegraad zal ten minste 15 bedragen. Startwaarde: De slotkoers van de Index op 31 oktober 2014 Eindwaarde: De slotkoers van de Index op 31 oktober 2019 Uitgiftekoers: Notering: Noteringswijze: Settlement type: Liquidity Provider: Distributeur: Clearing: Indicatief 10 van de Nominale Waarde (met maximum van 10); de definitieve Uitgiftekoers wordt bepaald op 31 oktober NYSE Euronext Amsterdam Secundaire marktprijzen worden genoteerd als percentage van de Nominale Waarde Cash settlement Kempen & Co N.V. F. Van Lanschot Bankiers N.V. en Kempen & Co N.V. Euroclear Bank Uitgiftedatum: 7 november 2014 Terugbetaaldatum: 7 november 2019 Onderliggende waarde: De EURO STOXX 50 Index Uitgevende Instelling: BNP Paribas S.A. (de Issuer ) Uitgifteprogramma: EUR Euro Medium Term Note Programme, gedateerd 5 june

13 Disclaimer Gedurende de looptijd kan de koers van de Note (ver) onder de Nominale Waarde dalen, en loopt u het risico uw inleg gedeeltelijk of volledig te verliezen. Investeren in de Note is speculatief en is alleen geschikt voor beleggers die het risico kunnen en willen dragen dat hun investering gedeeltelijk of geheel niet wordt terugbetaald. Deze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop genoemd in deze brochure geldt uitsluitend ter nadere toelichting en uitleg van de ( de Note ) en is op geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop van de Note in de toekomst. Aan informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van de Notes vindt uitsluitend plaats op basis van de Euro Medium Term Note Programme van de Issuer, goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) op 5 juni 2014 (het Basis Prospectus), de supplementen van het Basis Protectus, de Definitieve Voorwaarden en de voor deze specifieke uitgifte gemaakte samenvatting (samen de Juridische Documentatie ).De beslissing om Notes te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van de Juridische Documentatie dat u op uw verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en dienen zo nodig onafhankelijk professioneel advies in te winnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks het feit dat Kempen & Co N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij de samenstelling van deze brochure, geeft Kempen geen enkele garantie dat de informatie in deze brochure juist, volledig of actueel is. Kempen & Co N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure opgenomen informatie worden door Kempen & Co N.V. expliciet voorbehouden.de Note refereert aan een aandelenindex als referentiewaarde ( de Index ). De Note wordt uitdrukkelijk niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index ( Index Sponsor ). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico s in verband met de Note. De uitgevende instelling van de Note aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20

BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 Structured Products Februari 2015 BNP Paribas Trigger Plus Note Eurozone 15-20 De (de Note) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het EUR 90,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19

Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Januari 2014 Van Lanschot Eurozone Trigger Note 14-19 De (de Note ) wordt uitgegeven onder de voorwaarden zoals beschreven in het Drawdown

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17

Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 Uitgevende instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Maart 2014 Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 De Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) April 2016 Trigger Notes Inlegvel: NL0011218771 Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 2 De voorwaarden van de Van Lanschot

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5

Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone ISIN: DE000UBS9VL5 Uitgevende Instelling: UBS AG (A1/A+ / AA-) november 2017 Trigger Notes ISIN: DE000UBS9VL5 2 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone17-22 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Structured products. November Trigger Notes

Structured products. November Trigger Notes Structured products November 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19

UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Januari 2014 UBS Eurozone Trigger Certificaat 14-19 Het UBS Eurozone Trigger Certificaat (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Februari 2015 UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19

UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19 Uitgevende instelling: UBS AG (A/A2/A) Oktober 2014 UBS Trigger Certificaat Eurozone 14-19 Het UBS Trigger Certificaat Eurozone (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Februari 2016 Maatwerk ISIN: NL0011218631 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Plus Note 16-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) Juni 215 Maatwerk Inlegvel: Van Lanschot Worst-Of Trigger Note 15-19 ISIN: NL1121852 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Worst-Of Trigger

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Maart 2016 Index Garantie Notes Inlegvel: NL0011218714 VL Risk Controlled Index Garantie Note USA 16-24 2 u Documentatie De voorwaarden

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015 Memory Coupon Notes Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Memory Coupon Note China

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II

Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Uitgevende instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/A-) Mei 2014 Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie II Kapitaalbescherming en een variabele coupon inspelend op een stijgende lange rente

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Memory Coupon Note Eurozone

ING Memory Coupon Note Eurozone ING Memory Coupon Note Eurozone Uitgegeven door ING Bank N.V. (A1/A/A+) Looptijd van 5 jaar Jaarlijks 5%* coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens van 80%

Nadere informatie

Dutch Trigger Note 11-14

Dutch Trigger Note 11-14 Structured products Dutch Trigger Note 11-14 Kans op aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt 1 u Maximale looptijd drie jaar u Als de AEX-Index gelijk is gebleven of is gestegen ten opzichte van

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note

Kempen Deep Barrier Note Kempen Deep Barrier Note Meeprofiteren van een mogelijk stijgende rente met voorwa ardelijke k apita albescherming Gegarandeerd ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de driemaands Euribor met een vaste

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt

Structured products. Index Garantie Notes. Voor wie zekerheid en rendement zoekt Structured products 1 Een Index Garantie Note (Note) wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Het

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie Structured products Van Lanschot Valuta Obligatie 1 De Van Lanschot Valuta Obligatie wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie

Structured products. 10 september 2012. Kempen Inflatie Note. Beschermd profiteren van inflatie Structured products 10 september 2012 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) en het

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

ING Pole Position Australia Note

ING Pole Position Australia Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15

Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Aantrekkelijk rendement in een onzekere markt? Van Lanschot Eurozone Trigger Plus Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Floored Floater 11-21

Floored Floater 11-21 Structured products Floored Floater 11-21 Zekerheid en een aantrekkelijke coupon 1 Belangrijkste kenmerken van de Floored Floater 11-21: u Looptijd van 10 jaar u Ieder jaar een coupon van 5% of de 12-maands

Nadere informatie

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt?

Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Kansen in een onzekere Nederlandse aandelenmarkt? Van Lanschot AEX Trigger Note 10-15 Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende particulieren

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie