BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie"

Transcriptie

1 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën.

2 BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid tot extra rendement als de euro daalt ten opzichte van vijf valuta s, maar kent in ruil daarvoor een lagere coupon. Jaarlijks ontvangt u een coupon van 0,85% (EUR 8,50) over de nominale waarde (EUR 1.000,-) van de Obligatie in euro s. U heeft de zekerheid van één van de meest solide banken ter wereld, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hierna 'BNG' genoemd) dat u op de einddatum minimaal de nominale waarde in euro van de Obligatie terugontvangt. U loopt geen valutarisico op de hoofdsom. De hoogte van de aflossing wordt aan het einde van de looptijd bepaald door de opbrengsten van valutaopties van de Australische Dollar ( AUD ), de Canadese Dollar ( CAD ), de Nieuw- Zeelandse Dollar ( NZD ), de Zweedse Kroon ( SEK ) en de Noorse Kroon ( NOK ) ten opzichte van de euro. Alle landen van de betreffende valuta s hebben op 14 maart 2012 een Triple A rating (Moody's). Zie de paragraaf Hoe werkt de BNG Valuta Obligatie? voor meer informatie over de aflossing. Wie is N.V. Bank Nederlandse Gemeenten? BNG is de vierde bank van Nederland, gemeten naar de omvang van het balanstotaal. Bijzonder aan deze bank is dat deze sinds 1914 louter en alleen werkzaam is op het gebied van de financiering van overheden en aan overheden verbonden partijen en instellingen die werkzaam zijn in het publieke belang. Dit betekent dat BNG niet werkt voor individuele burgers, maar dat de bank de link vormt tussen beleggers en (semi-) overheidsorganen en -instellingen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, nutsbedrijven, woningcorporaties, gezondheidszorginstellingen en overige publieke organisaties. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze organisaties is dat zij zich allemaal inzetten voor Nederlandse burgers. BNG is voor deze instellingen actief onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. BNG heeft een bankvergunning ingevolge de Wet op het financieel toezicht. 2 Bank Nederlandse Gemeenten Een andere bijzonderheid van BNG is dat het aandeelhouderschap van BNG beperkt is tot de Nederlandse Staat, provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. De aandelen van BNG hebben geen beursnotering. Al sinds 1921 houdt de Nederlandse Staat een eigendomsbelang van 50%. De andere helft van de aandelen is eigendom van meer dan 95% van alle gemeenten, elf van de twaalf provincies en een hoogheemraadschap.

3 BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) - Vierde bank van Nederland - Actief sinds Link tussen beleggers, overheidsorganen en -instellingen - Actief onder toezicht van 'De Nederlandsche Bank' - Sinds % eigendomsbelang van de Nederlandse staat - 50% eigendom van lagere Nederlandse overheden Waarom N.V. Bank Nederlandse Gemeenten als uitgevende instelling? Spreiding over debiteuren is belangrijk voor iedere beleggingsportefeuille. BNG is een solide financiële instelling. De kredietwaardigheid van BNG is met de huidige Triple A-status uitstekend te noemen. Vanaf de zomer van 1994 wordt de kredietwaardigheid van BNG beoordeeld door de kredietbeoordelaars Fitch, Moody's en Standard & Poor's en heeft zij van alle drie een Triple A-beoordeling ontvangen. Deze beoordeling is gebaseerd op de hoge kredietwaardigheid van haar kredietportefeuille en het aandeelhouderschap van Nederlandse overheden, waaronder de Nederlandse Staat. In de factsheet over BNG, deel uitmakend van deze brochure, vindt u de kerncijfers van deze uitgevende instelling. Hoe werken wisselkoersen? Wisselkoersen worden uitgedrukt als een verhoudingsgetal van de ene valuta in de andere valuta. Sinds de komst van de euro worden de wisselkoersen in de Eurozone uitgedrukt in de waarde van één euro. Met andere woorden: hoeveel van een vreemde valuta kunt u kopen met één euro. Dit wordt uitgedrukt als bijvoorbeeld EURAUD = 1,25. Als de vreemde valuta zwakker wordt (oftewel de euro wordt sterker) krijgt u dus meer van de vreemde valuta voor één euro. De wisselkoers wordt dus hoger. Omgekeerd, als de vreemde valuta sterker wordt (= de euro wordt zwakker), krijgt u minder vreemde valuta per euro. De koers wordt lager. Bij de BNG Valuta Obligatie profiteert u als de vreemde valuta sterker wordt, oftewel vanuit de euro gezien: de wisselkoersen dalen. Dit betekent dus dat de prestatie van het valutamandje stijgt als de wisselkoersen dalen. We spreken in deze brochure over een mandje, maar alleen het positieve koersverloop van een valuta telt voor 1/5 mee in de eindberekening. Hoe werkt de BNG Valuta Obligatie? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,- en een uitgifteprijs van EUR 1.000,- (100%). De looptijd van de Obligatie is zes jaar. De hoogte van de aflossing op de einddatum is met behulp van de valutaopties gekoppeld aan de positieve prestaties van een mandje met vijf valutaparen: de euro ten opzichte van de Australische Dollar, de Canadese Dollar, de Nieuw-Zeelandse Dollar, de Zweedse Kroon en de Noorse Kroon (het Mandje ). Bank Nederlandse Gemeenten 3

4 De procentuele daling van elke wisselkoers zal voor 1/5e meewegen in de totale prestatie van het Mandje. Elke valuta in het Mandje is daarnaast individueel beschermd. Mocht de wisselkoers zijn gestegen op de einddatum (de waarde van de vreemde valuta is dan gedaald), dan wordt de negatieve prestatie van de betreffende valuta niet meegenomen in de berekening. In dat geval wordt een waarde van 0% gebruikt. Zo bent u beschermd tegen een waardedaling van de vreemde valuta en ontvangt u altijd minimaal uw hoofdsom in euro s op de einddatum terug. Aan het einde van de looptijd wordt de eindwaarde van het Mandje vergeleken met de waarde van het Mandje op 4 mei 2012 (de Startwaarde ). Als er sprake is van een stijging van de waarde van het Mandje, dan wordt de procentuele stijging opgeteld bij de nominale waarde van 100%. Zie de rekenvoorbeelden hieronder in Tabel 1. Gedurende de looptijd ontvangt u tevens jaarlijks op de rentebetaaldag een coupon van 0,85% over de nominale waarde van de Obligatie in euro s, ongeacht de prestaties van het onderliggende Mandje. Hoe wordt de aflossing bepaald? Na zes jaar ontvangt u minimaal de nominale waarde van EUR 1.000,- en de laatste couponbetaling van 0,85%. Daarnaast ontvangt u een bedrag berekend op basis van de eventuele procentuele waardestijging van het Mandje. Vijf werkdagen voor de einddatum worden de waardes van de vijf wisselkoersen vastgelegd. Voor elke valuta wordt het behaalde resultaat berekend. Een negatief resultaat van een valuta wordt niet meegenomen in de berekening. In dat geval wordt een waarde van 0% gebruikt. Tabel 1: Hoogte van de aflossing Positief scenario Wisselkoers 1 euro is... (bij uitgifte) 1,235 AUD 1,315 CAD 1,600 NZD 8,885 SEK 7,650 NOK euro wordt zwakker, het vreemde valutamandje stijgt 1 euro is... (op einddatum) 1,160 AUD 1,120 CAD 1,450 NZD 7,550 SEK 6,450 NOK procentuele Bijdrage verandering mandje 6,47% 1,29% 17,41% 3,48% 10,34% 2,07% 17,68% 3,54% 18,60% 3,72% Procentuele stijging valutamandje 14,10% Waarde in euro van valutamandje 141,02 Aflossing (zonder laatste coupon) 1.141,02 Behaald rendement inclusief vaste coupon* 3,027% Gemengd scenario Sommige vreemde valuta dalen, sommige stijgen 1 euro is... (op einddatum) 1,509 AUD 1,200 CAD 1,867 NZD 7,950 SEK 6,500 NOK procentuele verandering -18,18% 9,58% -14,28% 11,76% 17,69% Bijdrage mandje 0,00% 1,92% 0,00% 2,35% 3,54% 7,81% 78, ,07 2,084% Negatief scenario euro wordt sterker, het vreemde valutamandje daalt 1 euro is... (op einddatum) 1,482 AUD 1,578 CAD 1,792 NZD 8,974 SEK 8,033 NOK procentuele verandering -16,67% -16,67% -10,71% -0,99% -4,76% Bijdrage mandje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0, ,00 0,850% * Er is in dit rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met bewaar-, beheer-, en aflossingskosten. Bron: Bloomberg De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In de Eurozone worden de koersen uitgedrukt in de waarde van één euro. Met andere woorden: hoeveel van een vreemde valuta kunt u kopen met één euro. Dit betekent dat als de euro sterker wordt, u meer vreemde valuta krijgt voor deze euro en de wisselkoers dus stijgt. Omgekeerd, een dalende wisselkoers geeft aan dat de euro zwakker wordt (depreciëert), en dat de vreemde valuta sterker wordt. Voor de Obligatie betekent dit dat de prestatie van het valutamandje stijgt als de wisselkoersen dalen wat weer hetzelfde is als dat de vreemde valuta sterker worden (appreciëren). 4 Bank Nederlandse Gemeenten

5 Het resultaat van de vijf valuta's wordt vervolgens bij elkaar opgeteld en daarna gedeeld door vijf. De uitkomst geeft de procentuele verandering van het Mandje weer. Dit percentage wordt opgeteld bij de nominale waarde en samen met de laatste rentevergoeding in euro s aan u uitbetaald (zie Tabel 1). Verschillen met een vastrentende obligatie in euro's Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in een vastrentende obligatie? De coupon op de BNG Valuta Obligatie is circa 1,15% lager dan op een vastrentende BNG obligatie in euro s met een vergelijkbare looptijd. U kunt de gemiste renteopbrengsten als het ware vergelijken met premies die u betaalt als bescherming voor het geval dat de euro in waarde daalt. U spreidt met deze Obligatie het obligatiegedeelte van uw beleggingsportefeuille gedeeltelijk over meerdere valuta's. Als de euro echter gedurende de looptijd sterker is geworden ten opzichte van de vreemde valuta's in het Mandje dan heeft u ongeveer 1,15% per jaar aan rendement gemist. Of u uiteindelijk minder rendement zult behalen dan met een gewone BNG obligatie is afhankelijk van de veranderingen in de wisselkoersen van de vijf vreemde valuta's. Verschillen met een vastrentende obligatie in vreemde valuta Een obligatie die is uitgegeven in een andere valuta dan de euro kent rentebetalingen en een aflossing in deze valuta. Het risico dat de aflossing, omgerekend naar euro s, lager is dan uw inleg in euro s is aanwezig. U verliest dan mogelijk een deel van uw vermogen (in euro s). Een ander verschil met een vastrentende obligatie in vreemde valuta is de hoogte van de rentevergoeding. Alle vijf de landen kennen vergelijkbare tot hogere interbancaire rentevergoedingen dan de Eurozone. Valutaopties De Obligatie bevat in tegenstelling tot een standaard obligatie ingebouwde valutaopties. Deze opties zorgen ervoor dat op de einddatum uw vermogen in euro s toeneemt bij een waardedaling van de euro ten opzichte van het Mandje. Koersvorming Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand? Op iedere beursdag kunt u (bij-)kopen of verkopen. Als u gedurende de looptijd van de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs die op dat moment geldt op de beurs plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. De nominale waarde van de Obligatie en de intrinsieke waarde van de vijf valutaopties worden alleen op de einddatum uitbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat niet het geval en kan het dus zijn dat u minder of meer dan de nominale waarde plus intrinsieke waarde ontvangt. De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte die samen de totale waarde van de Obligatie bepalen. Onder meer de volgende factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de Obligatie. Renteontwikkeling De koers van het obligatiegedeelte is voor een groot deel afhankelijk van de rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het obligatiegedeelte als het optiegedeelte. Kapitaalmarktrente: de hoogte van de euro rente tot de einddatum is met name bepalend voor de waarde van de Obligatie. De Obligatie is met name gevoelig voor de absolute verandering van de rentecurve. Naarmate de rente in de eurozone daalt, zal de koers van de Obligatie kunnen oplopen, en vice versa. Kredietopslag: De kredietopslag is de extra rente die BNG moet betalen boven de (vrijwel) risicovrije rente, zoals de rente op Nederlandse staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van BNG afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door een dalende risicoperceptie voor de resterende looptijd, zal de koers van de Obligatie stijgen. Bank Nederlandse Gemeenten 5

6 Valutaveranderingen Veranderingen in de wisselkoersen van de onderliggende valuta zullen effect hebben op de prijsvorming van de Obligatie. Een daling van de euro (ofwel een stijging van de vreemde valuta ten opzichte van de euro) zal een waardestijging van het Mandje tot gevolg hebben. Dit heeft een positieve invloed op de prijsvorming van de Obligatie. Omgekeerd zal een stijging van de euro (ofwel een daling van de vreemde valuta ten opzichte van de euro) een waardedaling van het Mandje tot gevolg hebben. Deze effecten worden sterker naarmate de tijd verstrijkt én het Mandje een grotere positieve waarde heeft. Beweeglijkheid De bescherming tegen een koersdaling van de euro wordt gerealiseerd door gebruik te maken van putopties op de euro tegenover de vijf vreemde valuta. De waarde van deze valutaopties wordt onder andere bepaald door de beweeglijkheid van de euro. Wanneer de beweeglijkheid (volatiliteit) van de euro toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde opties toenemen en vice versa. Resterende looptijd Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de veranderingen in de koers bij een normale obligatie kleiner worden. De aflossing op de einddatum van een normale obligatie is namelijk 100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe zal bewegen. Als de euro heel sterk is gebleken en er geen of nauwelijks waarde in de vijf valutaopties meer zit, zal ook hier de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe bewegen. Indien de valutaopties in the money zijn kan de koers van de Obligatie boven de 100% gaan noteren. In dat geval zullen de veranderingen in de wisselkoersen kunnen leiden tot grotere koersbewegingen kort voor aflossing. Wat als de euro straks niet meer bestaat? Indien de euro op de einddatum niet meer zou bestaan, wordt (net als bij andere effecten) de waarde uitgedrukt in de dan geldende valuta in Nederland. Afhankelijk van de dan geldende afspraken zal de waarde van de euro en daarmee deze Obligatie worden uitbetaald in de nieuwe valuta. 6 Bank Nederlandse Gemeenten

7 Wat zijn de risico's? De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het basisprospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)). Deze kunt u opvragen bij uw adviseur of downloaden op (onder 'Emissies'). Koersveranderingen gedurende de looptijd Een aantal ontwikkelingen, zoals een stijging van de marktrente of een stijging van de wisselkoers, kan een negatief effect op de koers van de Obligatie hebben, waardoor de koers van de Obligatie gedurende de looptijd onder de nominale waarde kan noteren. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. Moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) Soms gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie hebben of leiden tot te hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop zijn. Rabobank International zal onder normale omstandigheden voor verhandelbaarheid zorgen. Vanwege de notering op NYSE Euronext in Amsterdam is het ook mogelijk dat andere partijen dan Rabobank International handelen in de Obligatie. De situatie kan zich echter voordoen dat er (tijdelijk) geen markt in de Obligatie wordt gemaakt. Rabobank International hanteert onder normale marktomstandigheden een verschil tussen koop en verkoop van maximaal 1%. Indien Rabobank International zelf geen Obligaties meer in haar bezit heeft, kan dit verschil groter zijn. Debiteurenrisico Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de Obligatie, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, op de einddatum of bij vervroegde aflossing (zie hieronder) de nominale waarde niet kan terugbetalen. Indien de beoordeling of de prijs van de kredietwaardigheid van BNG verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie tijdens de looptijd daalt. U vindt meer informatie over de actuele beoordelingen van de kredietwaardigheid ('ratings') via of via Mocht BNG niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement) dan kan het zijn dat u (een deel van) uw geld verliest. Dit verlies kunt u niet verhalen op Rabobank, omdat Rabobank niet als uitgevende instelling of garant van de Obligatie optreedt. Vervroegde aflossing Een vervroegde aflossing op initiatief van de uitgevende instelling is beperkt mogelijk in het geval van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel. Opeisbaarheid In het geval dat BNG niet meer aan haar (financiële) verplichtingen kan voldoen of er sprake is van een ontbinding of liquidatie van BNG, kan de houder van de Obligatie vervroegde aflossing opeisen. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot de vervroegde aflossing en opeisbaarheid. Bank Nederlandse Gemeenten 7

8 Wat zijn de kosten? De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,- (100%) en een uitgifteprijs van EUR 1.000,- (100%). De belangrijkste kosten (bij aankoop) zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd: 0,75% (EUR 7,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,05% (EUR 0,50) per jaar (bij een looptijd van zes jaar) aan overige kosten. Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,05% (EUR 10,50) per Obligatie. Tijdens de inschrijvingsperiode van 10 april 2012, 9.00 uur tot en met 4 mei 2012, uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de Rabobank en vinden op (onder 'Beleggen'). Hoe is de Obligatie verhandelbaar? Op iedere beursdag kunt u de Obligatie (bij-)kopen of verkopen. De Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Omdat wisselkoersen schommelen kan een eventueel behaalde winst gedurende de looptijd hoger zijn dan het mogelijke uiteindelijke resultaat op einddatum. Dit resultaat kunt u verzilveren door verkoop gedurende de looptijd. Raadpleeg daarom waar alle informatie en de koersen tijdens de looptijd over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling is te vinden. Als u in de tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de beurs plus de opgelopen rente, samen de marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. Voor de punten die invloed hebben op de prijs van de Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven met een spread van maximaal 1%. Is de BNG Valuta Obligatie voor u geschikt? De Obligatie biedt spreiding in uw portefeuille doordat u andere valuta s opneemt zonder dat u het risico van vreemde valuta obligaties in portefeuille krijgt. Hiermee kan opname van de Obligatie de kwaliteit van uw portefeuille ten goede komen. Ook biedt de obligatie meerwaarde als u twijfels heeft over de kracht van de euro op termijn. U wordt immers gecompenseerd voor een waardevermindering van de euro door middel van een aflossing boven de nominale waarde van de Obligatie (zie ook "Hoe wordt de aflossing bepaald"). U accepteert dat u daarom een lagere rentevergoeding ontvangt in vergelijking met een gewone vastrentende BNG obligatie in één van de vijf vreemde valuta waarbij u wel de kans loopt een deel van uw vermogen in euro s te verliezen. Ook kan het debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet of nauwelijks in obligaties van BNG heeft belegd. 8 Bank Nederlandse Gemeenten

9 Als u gebruik wilt maken van de op de einddatum uit te betalen nominale waarde plus de mogelijke valutawinst, dan moet u bereid zijn de Obligatie gedurende de gehele looptijd in uw portefeuille te houden. Als u eerder wilt uitstappen, loopt u het risico minder dan de nominale waarde terug te krijgen. Waar moet u rekening mee houden? Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op: uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de euro; de Obligatie is met name geschikt indien u verwacht dat de euro ten opzichte van de vreemde valuta s in het Mandje in waarde zal gaan dalen; uw risicobereidheid; uw afhankelijkheid van inkomsten uit vermogen; uw beleggingshorizon; en uw kennis en ervaring. Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille, na opname van een belegging in deze Obligatie, nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd bent met de risico's van een belegging in gestructureerde producten. Hoe kunt u inschrijven? Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via uw adviseur van Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via (onder 'Beleggen'). U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige prospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)) daarom met aandacht en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de vreemde valuta s in het Mandje. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank en te downloaden via (onder 'Emissies'). De inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of een gedeeltelijke toewijzing. De BNG Valuta Obligatie en uw portefeuille De opname van de Obligatie zorgt ervoor dat het obligatiedeel van uw beleggingsportefeuille gedeeltelijk gespreid wordt over de in de Obligatie opgenomen valuta's zonder dat u hoofdsomrisico loopt in deze valuta's. Ook kan het debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet of nauwelijks in obligaties van BNG heeft belegd. Bank Nederlandse Gemeenten 9

10 * Bron: genoemde cijfers komen van Indexmundi.com of CIA.gov De vijf landen en hun valuta s De onderliggende waarde van de Obligatie is een gelijkgewogen Mandje van de Australische Dollar, de Canadese Dollar, de Nieuw-Zeelandse Dollar, de Zweedse Kroon en de Noorse Kroon, allen ten opzichte van de euro. De ontwikkeling van de valutakoersen hangt veelal sterk samen met de kenmerken van de economie van het desbetreffende land. Alle vijf de landen hebben op 14 maart 2012 een Triple A rating van Moody's. Hieronder een summier overzicht van de belangrijkste kenmerken*. Australië was een van de weinige ontwikkelde landen die de financiële crisis van 2008/2009 is doorgekomen zonder in een economische recessie terecht te komen. Dit is te danken aan de grote vraag vanuit China naar Australische grondstoffen, dit in combinatie met een solide begrotingsbeleid en een stabiele banksector. Deze fundamenten hebben gezorgd voor een sterke economische groei met als gevolg een reeks van renteverhogingen door de Reserve Bank of Australia. Die weer leidde tot een sterke stijging van de AUD tussen 2009 en begin Sindsdien is de AUD stabiel. Australië is het 17e grootste land ter wereld qua bruto nationaal product ( BNP ), dat USD 882 miljard groot is. De schuldquote van Australië is 28,8% van het BNP. Canada implementeerde een reeks fiscale hervormingen in de jaren 90 waarmee het goed gepositioneerd de financiële crisis inging. De economie vertraagde vorig jaar opnieuw als gevolg van de ontwikkelingen bij haar belangrijkste export partner, de Verenigde Staten. Canada heeft echter meer succes gehad in het creëren van banen sinds het begin van de financiële crisis dan de VS. De markt verwacht dan ook dat de Bank of Canada eerder de rente zal verhogen dan de U.S. Federal Reserve, maar niet vóór het einde van De VS importeert meer olie uit Canada dan uit enig ander land. Gevolg hiervan is dat de CAD redelijk hoog gecorreleerd is met de olieprijs. Canada is het 14e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD miljard groot is. De schuldquote van Canada is 84,0% van het BNP. Voor Nieuw-Zeeland is de Chinese vraag ook erg belangrijk, aangezien China haar op één na grootste export partner is. Nieuw-Zeeland beschikt echter niet over de minerale rijkdom van Australië. In plaats daarvan is zuivel de belangrijkste handelswaar. Vorig jaar veroorzaakte een natuurramp een grote economische schok. Terwijl de wederopbouw werd geacht inflatie in de hand te werken, is deze relatief beperkt gebleven, en niet in de minste plaats door de sterke NZD. Lage inflatie en economische tegenwind, als gevolg van de crisis in de eurozone, hebben de verwachtingen gedempt voor een verkrappend Centrale Bank beleid, de rente blijft naar verwachting nog hoog. Nieuw-Zeeland is het 62e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 118 miljard groot is. De schuldquote van Nieuw-Zeeland is 27,50% van het BNP. 10 Bank Nederlandse Gemeenten Olie-export is zeer belangrijk voor de Noorse economie. Vanuit de inkomsten van de energiesector heeft het land een groot sovereign wealth fonds gecreëerd dat ervoor heeft gezorgd dat de gevolgen van de financiële crisis aardig zijn gedempt. Omdat de overheid geen begrotingstekort heeft is er geen noodzaak voor het land om schuldpapier uit te geven, anders dan om technische redenen. Noorwegen is het 46e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 255 miljard groot is. De schuldquote van Noorwegen is 49,70% van het BNP.

11 Zweden heeft ook budgettaire hervormingen geïmplementeerd in de jaren 90 waarmee de economie goed was gepositioneerd om de financiële stormen van 2008/2009 te weerstaan. Ondanks dat de economische activiteit aan het einde van afgelopen jaar vertraagde, liet Zweden zeer sterke groeicijfers zien over 2010 en het begin van Dit vertaalde zich in een hogere Riksbank rente en een sterkere Zweedse Kroon in Zweden is het 32e grootste land ter wereld qua BNP, dat USD 355 miljard groot is. De schuldquote van Zweden is 39,70% van het BNP. De (bijna) actuele valutakoersen zijn te vinden op de productdetailpagina van de BNG Valuta Obligatie op of in de media. Zie voor de uitleg van gebruikte termen ook de woordenlijst op (onder 'Productuitleg'). Informatie tijdens de looptijd Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg daarom onderstaande websites waar alle informatie tijdens de looptijd over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling is te vinden. De Obligatie Op de website (onder 'Producten') kunt u tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt onder andere de actuele koers en een overzicht van de rentebetalingen gepubliceerd en verschijnt informatie over de ontwikkeling van de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige prospectus en een link naar de website van de uitgevende instelling. Uitgevende instelling Op kunt u meer informatie vinden over (de kredietwaardigheid van) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Onderliggende waarde Een indicatie van de actuele valutakoersen zijn te vinden op (onder 'Valuta'). Rabobank Internetbankieren Beleggen Maakt u gebruik van beleggingsadvies van Rabobank? Dan kunt u met vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf? Raadpleeg dan de informatie die beschikbaar is na het inloggen via 'Internetbankieren Beleggen' op of andere publiek toegankelijke bronnen. Fiscale informatie De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR (2012) per persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de Obligatie in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Bank Nederlandse Gemeenten 11

12 In het kort Inschrijvingsperiode Waar belegt u in? Nominale waarde (hoofdsom) Uitgifteprijs Uitbetaling op de Einddatum Looptijd Vaststelling valutakoersen bij Uitgifte Vaststelling valutakoersen einde looptijd Rentevergoeding Rentebetaaldagen Stortingsdatum Einddatum Verhandelbaarheid ISIN Kosten Informatie tijdens de looptijd 10 april 2012, 9.00 uur tot en met 4 mei 2012, uur (vervroegde sluiting mogelijk) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten EUR 1.000,- (100%) per Obligatie EUR 1.000,- (100%) per Obligatie De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding en de positieve waarde van het Mandje 6 jaar Op basis van de vaststelling van de valutakoersen zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB), op 4 mei 2012 Op basis van de vaststelling van de valutakoersen zoals gepubliceerd door de ECB, vijf werkdagen voor de Einddatum. 0,85% per jaar Ieder jaar op 9 mei, voor het eerst op 9 mei 2013 en voor het laatst op de Einddatum. Indien 9 mei geen werkdag is, dan wordt de rentevergoeding op de eerstvolgende werkdag uitbetaald. 9 mei mei 2018 Via NYSE Euronext in Amsterdam XS ,75% (EUR 7,50) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken, plus 0,05% (EUR 0,50) per jaar (bij een looptijd van zes jaar) aan overige kosten Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op 1,05% (EUR 10,50) per Obligatie. (onder Producten') Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (Base Prospectus d.d. 2 augustus 2011, de Supplemental Prospectussen daartoe d.d. 5 september 2011, d.d. 1 november 2011 en d.d. 6 maart 2012 en de bijbehorende definitieve voorwaarden (Final Terms d.d. 5 april 2012)) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 5 april 2012 kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank of te downloaden via (onder 'Emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggings-horizon, kennis en ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Rente genoten op de Obligatie (waaronder hetgeen boven de hoofdsom is ontvangen) zal derhalve - in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. De informatie opgenomen in deze brochure is niet opgesteld of beoordeeld door N.V. Bank Nederlandse Gemeenten noch door aan haar verwante partijen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is niet, en aan haar verwante partijen of hun directeuren, kaderleden of agenten zijn niet, verantwoordelijk met betrekking tot de correctheid, compleetheid of juistheid van zulke informatie of een deel daarvan en kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is of zal zijn van het gebruikmaken van de in deze brochure opgenomen gegevens. 12 Bank Nederlandse Gemeenten

13

14

15

16

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie

Structured products. Van Lanschot Valuta Obligatie Structured products Van Lanschot Valuta Obligatie 1 De Van Lanschot Valuta Obligatie wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08

Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Structured products. Januari Index Garantie Notes

Structured products. Januari Index Garantie Notes Structured products Januari 2017 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rabo Wereld Note november 2016

Rabo Wereld Note november 2016 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19

BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 Structured Products Oktober 2014 BNP Paribas Participatie Note Eurozone 14-19 U belegt met voorwaardelijke bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum. U loopt het risico uw volledige inleg te verliezen.

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

ING Memory Coupon Note Eurozone

ING Memory Coupon Note Eurozone ING Memory Coupon Note Eurozone Uitgegeven door ING Bank N.V. (A1/A/A+) Looptijd van 5 jaar Jaarlijks 5%* coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens van 80%

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Structured products. November Trigger Notes

Structured products. November Trigger Notes Structured products November 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

ING Pole Position Australia Note

ING Pole Position Australia Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie