Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten"

Transcriptie

1 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (ii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt.

2 Productoverzicht Rabo Grondstoffen Garant maart-08 Rabo Garantiecertificaten De vraag naar olie en metaal voor industriële toepassingen lijkt nog steeds ongekend hoog, net als de vraag naar agrarische grondstoffen die onder meer worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Het aanbod kan de vraag naar deze grondstoffen nauwelijks bijhouden. Verwacht u dat deze trend zich ook de komende jaren zal doorzetten? Beleg dan nu in de Rabo Grondstoffen Garant maart-08. Via dit garantiecertificaat belegt u in een mandje met olie en koper en daarnaast 3 belangrijke agrarische grondstoffen. Een eenvoudige en heldere manier van beleggen, met de zekerheid dat u op de einddatum minimaal de volledige hoofdsom terugontvangt. Indien u vragen heeft over dit product, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank of kijken op U kunt zonder transactiekosten inschrijven van 3 tot 28 maart 2008, uur. Het onderliggende mandje Prijzen van grondstoffen hebben in de jaren 90 van de vorige eeuw een negatieve ontwikkeling laten zien, maar tonen de laatste jaren een sterke stijging. Dit komt vooral omdat landen met een sterk groeiende economie zoals China en India een groot beslag leggen op grondstoffen. Daarnaast is er recentelijk sprake van een sterke stijging in de vraag naar bepaalde agrarische grondstoffen die onder meer worden gebruikt voor de productie van biobrandstof. Het weinig flexibele aanbod van grondstoffen kan de ontwikkeling van de vraag niet bijhouden. Prijsstijgingen zijn dan het logische gevolg. het op grote schaal in de industrie toegepast. Enkele belangrijke toepassingen zijn koperdraad, elektromagneten, verwarmings- en ventilatiesystemen en elektrische circuits. (Bron: London Metals Exchange) Maïs Maïs wordt gebruikt voor meerdere doeleinden: als voedsel voor de mens, veevoer en als grondstof voor de biobrandstof ethanol (benzine). Maïs is één van de meest verhandelde agrarische grondstoffen. (Bron: Rabobank) De meest gangbare wijze om in grondstoffen te beleggen is door middel van termijncontracten. De termijncontracten van de volgende 5 grondstoffen zitten in het onderliggende mandje: olie, koper, maïs, tarwe en sojabonen. Olie (WTI Crude Oil) West Texas Intermediate (WTI) crude oil is één van de meest verhandelde ruwe oliën in de Verenigde Staten en geldt als maatstaf voor de prijs van Light Sweet Crude. Deze olie heeft een groot aandeel in de productie van bijvoorbeeld benzine, kerosine, diesel en stookolie. (Bron: New York Mercantile Exchange) Koper Koper is een uitstekende geleider van elektriciteit en wordt daarom veel gebruikt in elektronische componenten. Omdat koper buigzaam is en eenvoudig te vormen, wordt Tarwe De vraag naar tarwe stijgt enerzijds omdat in opkomende landen zoals China, India en Rusland sprake is van een combinatie van een groeiende bevolking en een stijgend inkomen, wat zorgt voor een nieuw voedselpatroon met meer graanproducten en vlees. Anderzijds stijgt de vraag omdat tarwe wordt gebruikt voor het maken van de biobrandstof ethanol. (Bron: Rabobank) Sojabonen De sojaboon is een belangrijke en veelvuldig gebruikte grondstof voor veevoer maar wordt ook gebruikt voor de productie van biodiesel. (Bron: Rabobank)

3 Productspecificaties Inschrijvingsperiode 3 tot 28 maart 2008, uur Uitgevende instelling Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) Hoofdsom (nominale waarde) EUR 100 (100%) Garantiewaarde EUR 100 (100%) Uitgifteprijs EUR 100 (100%) Participatiegraad 100% Onderliggende waardes Olie - WTI Crude Oil (weging 20%) Koper (weging 20%) Maïs (weging 20%) Tarwe (weging 20%) Sojabonen (weging 20%) Zie het prospectus voor de exacte benaming en de beschrijving van de relevante termijncontracten van de desbetreffende grondstoffen Startwaarde mandje 100 Eindwaarde De eindwaarde van het mandje is het gemiddelde van de slotstanden van de termijncontracten op 13 vooraf bepaalde peildata in het laatste jaar van de looptijd Peildata De 28evan de maand, vanaf 28 maart 2013 tot en met 28 maart Indien geen beursdag, dan de eerstvolgende beursdag. Dividend De Rabo Grondstoffen Garant maart-08 keert geen dividend uit Looptijd 6 jaar Einddatum 3 april 2014 Stortingsdatum 3 april 2008 ISIN / Fondscode NL / Dagelijks verhandelbaar Via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext Informatie tijdens de looptijd Koersverloop Rabo Grondstoffenmandje Rabo Grondstoffenmandje feb-03 mei-03 aug-03 nov-03 feb-04 mei-04 aug-04 nov-04 feb-05 mei-05 aug-05 nov-05 feb-06 mei-06 aug-06 nov-06 feb-07 mei-07 aug-07 nov-07 jan-08 Bron: Bloomberg Hoe komt uw rendement tot stand? Op 28 maart 2008 worden de startwaardes van de vijf grondstoffen die zijn opgenomen in het mandje vastgesteld op basis van dan geldende termijncontracten.* Het mandje start op 100. U participeert voor 100% in een stijging van het mandje. Aan het einde van de looptijd wordt vastgesteld wat de eindwaarde** van het mandje is. Hierbij wordt van elke grondstof (termijncontracten) de stijging of daling ten opzichte van de startwaarde bepaald. Het mandje is een gelijk gewogen mandje. Dat wil zeggen dat de prestatie van elke grondstof even zwaar meeweegt bij de bepaling van de eindwaarde van het mandje. Voor vaststelling van het rendement zal alleen worden gekeken naar de procentuele stijging van het mandje, het valutarisico is door de Rabobank afgedekt.

4 Bijvoorbeeld: De eindwaarde van olie is 60% hoger dan de startwaarde. De weging van olie in het mandje is 20%. Dit betekent dat de prestatie van olie voor 60% X 20% = 12% meetelt bij de bepaling van het rendement van het mandje. Op de einddatum wordt bovenop de garantiewaarde van EUR 100 een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het positieve procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van het mandje. Als de eindwaarde van het mandje lager is dan de startwaarde, dan ontvangt u de garantiewaarde van EUR 100 terug. * Bij het bepalen van de waarde van het grondstoffenmandje wordt voor de startwaarde gebruik gemaakt van de spotprijzen (dat is de prijs voor levering van de goederen in mei 2008) en worden voor de bepaling van de eindwaarde de prijzen gebruikt van de grondstoffen voor levering in mei 2014 (de futureprijzen ). Als de futureprijzen lager liggen dan de spotprijzen heet dit backwardation. Het tegenovergestelde van backwardation is contango : in dat geval ligt de futureprijs hoger dan de spotprijs. **Zie voor een uitleg over de totstandkoming van de eindwaarde de paragraaf Eindwaarde in de algemene brochure Rabo Garantiecertificaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde Scenario s resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Negatief Grondstof Startwaarde Eindwaarde Stijging/daling t.o.v. Weging in het mandje Bijdrage aan uw startwaarde rendement Olie % 20% -40% * 20% = -8% Koper % 20% -40% * 20% = -8% Maïs % 20% -30% * 20% = -6% Tarwe % 20% -10% * 20% = -2% Sojabonen % 20% 0% * 20% = 0% Totaal mandje % 100% -24% Aflossing op EUR 100 Neutraal Grondstof Startwaarde Eindwaarde Stijging/daling t.o.v. startwaarde Weging in het mandje Bijdrage aan uw rendement Olie % 20% 0% * 20% = 0% Koper % 20% -10% * 20% = -2% Maïs % 20% 50% * 20% = 10% Tarwe % 20% 30% * 20% = 6% Sojabonen % 20% 30% * 20% = 6% Totaal mandje % 100% 20% Aflossing op EUR 120 Positief Grondstof Startwaarde Eindwaarde Stijging/daling t.o.v. startwaarde Weging in het mandje Bijdrage aan uw rendement Olie % 20% 60% * 20% = 12% Koper % 20% 60% * 20% = 12% Maïs % 20% 150% * 20% = 30% Tarwe % 20% 50% * 20% = 10% Sojabonen % 20% 50% * 20% = 10% Totaal mandje % 100% 74% Aflossing op EUR 174

5 Risico s Een belegging in de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 biedt kans op een aantrekkelijk rendement maar brengt ook een bepaald risico met zich mee: u dient rekening te houden met het feit dat de termijncontracten van de grondstoffen die zijn opgenomen in het mandje niet altijd een stabiel of positief verloop zullen kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat onder andere door een tegenvallende prestatie van het mandje de koers van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 onder het startniveau noteert. In ieder geval krijgt u op de einddatum minimaal de garantiewaarde terug. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus d.d. 24 december 2007 en de bijbehorende Final Terms d.d. 22 februari 2008). Inschrijving op en notering van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 U schrijft in via uw adviseur van de Rabobank, de Rabo Beleggingslijn ( , lokaal tarief ) of via Het volledige prospectus is vanaf 22 februari 2008 kosteloos verkrijgbaar bij uw Rabobank of vanaf 3 maart 2008 te downloaden via U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Houdt u er rekening mee dat de inschrijving vervroegd kan sluiten en dat er sprake kan zijn van geen of gedeeltelijke toewijzing. uitstappen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 en wordt onder andere beïnvloed door de koersontwikkeling van het mandje. Kosten De hoofdsom van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 is EUR 100 en de uitgifteprijs is EUR 100. In het product zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger opgenomen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze kosten als volgt zijn opgebouwd: Kosten (gebaseerd op de nominale waarde) Per jaar Totale kosten* 0,75% Waarvan distributievergoeding Rabobank 0,50% * De belangrijkste kosten zijn structurerings-, marketing-, distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn verwerkt in de uitgifteprijs. Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor het aanhouden van, voor transacties in en voor aflossing van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08. De Rabo Grondstoffen Garant maart-08 is dagelijks verhandelbaar via Eurolist by Euronext Amsterdam. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in de brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus d.d. 24 december 2007 en de bijbehorende Final Terms d.d. 22 februari 2008) en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank. U dient zelf na te gaan of een belegging in de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waardes van dit product en daarmee op de waarde van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de selectie en het koersverloop van de onderliggende waardes van de Rabo Grondstoffen Garant maart-08. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. Noch Rabobank Structured Products noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden Zie voor een uitleg van fiscale aspecten de paragraaf Fiscale informatie in de algemene brochure Rabo Garantiecertificaten. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal er informatie met betrekking tot rente inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU- lidstaat woont, moeten worden doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op de Rabo Grondstoffen Garant maart-08 tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum of bij tussentijdse verkoop in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden.

6 Rabo Garantiecertificaten Het is tijd voor de Rabobank.

7 Rabo Garantiecertificaten U wilt graag beleggen en u bent op zoek naar een beleggingsproduct waarmee u kunt profiteren als de koersen stijgen maar waarmee u ook beschermd bent als de koersen dalen. Daarbij zoekt u flexibiliteit: zo wilt u zelf kunnen bepalen wanneer u instapt en voor welke onderliggende waarde u kiest. Dat kan met de Rabo Garantiecertificaten, een veilige en heldere manier van beleggen. Iedere twee maanden worden drie nieuwe Rabo Garantiecertificaten uitgegeven op verschillende onderliggende waardes. U selecteert dus zo het voor u optimale product en instapmoment. De keus is aan u! Kijk voor meer informatie over de onderliggende waardes en de productspecifieke informatie in het productoverzicht behorend bij deze brochure. 2 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

8 De werking van Rabo Garantiecertificaten Beleggen in Rabo Garantiecertificaten is een eenvoudige en transparante manier van beleggen. Voor welk garantiecertificaat u ook kiest, u heeft altijd de zekerheid dat u op de einddatum de volledige hoofdsom terugontvangt, ongeacht het verloop van de onderliggende waarde. De inleg stelt u op deze manier dus veilig. Zo komt uw rendement tot stand Voor het vaststellen van het rendement van een Rabo Garantiecertificaat wordt op de einddatum gekeken naar het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van de onderliggende waarde. Bij een stijging van de onderliggende waarde ten opzichte van de startwaarde, ontvangt u op de einddatum bovenop de hoofdsom een bedrag in euro gelijk aan deze stijging. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Eindwaarde In de twaalf maanden voorafgaande aan de einddatum zal iedere maand op een vooraf vastgestelde dag de slotstand van de onderliggende waarde worden vastgesteld (in totaal 13 peildata). Het gemiddelde van deze slotstanden vormt de eindwaarde. Hiermee wordt de invloed van sterke koersschommelingen op uw rendement op einddatum beperkt. Dat pakt voordelig uit als de onderliggende waarde in het laatste jaar van de looptijd daalt (zie grafiek 1). Stijgt de onderliggende waarde echter in het laatste jaar dan profiteert u niet volledig van deze stijging (zie grafiek 2). Eindwaarde hoger dan slotstand op laatste peildatum grafiek 1 grafiek 2 Maandelijkse peildata gedurende het laatste jaar van de looptijd Eindwaarde lager dan slotstand op laatste peildatum Maandelijkse peildata gedurende het laatste jaar van de looptijd Peildata Slotstand 1e 672 2e 687 3e 706 4e 726 5e 746 6e 763 7e 770 8e 770 9e e e e e 698 Eindwaarde 732 Peildata Slotstand 1e 608 2e 612 3e 619 4e 630 5e 644 6e 661 7e 681 8e 700 9e e e e e 792 Eindwaarde 687 Participatiegraad De participatiegraad, de mate waarin u profiteert van een stijging van de onderliggende waarde, is altijd 100% bij Rabo Garantiecertificaten. Is de berekende procentuele stijging op de einddatum bijvoorbeeld 50%, dan ontvangt u EUR 50 als rendement. Dit bedrag, vermeerderd met de hoofdsom van EUR 100, ontvangt u dan op de einddatum. Zie ook de rekenvoorbeelden voor meer uitleg. Geen valutarisico In het geval u kiest voor een onderliggende waarde die niet in euro noteert, is er geen sprake van valutarisico bij de totstandkoming van uw rendement. De Rabobank zal het valutarisico dan namelijk voor u afdekken. Het rendement is volledig afhankelijk van het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 3

9 Rekenvoorbeelden Situatie 1 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (80% stijging t.o.v. de startwaarde) 900 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 180 Situatie 2 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (0% stijging t.o.v. de startwaarde) 500 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Situatie 3 Inschrijving één Rabo Garantiecertificaat EUR 100 Startwaarde Index 500 Eindwaarde Index (30% daling t.o.v. de startwaarde) 350 Aflossing één Rabo Garantiecertificaat EUR 100* * In het geval van een lagere eindwaarde van de onderliggende waarde ontvangt u gegarandeerd de hoofdsom terug. In de rekenvoorbeelden is geen rekening gehouden met de aflossingskosten. Verschillen met een directe belegging Er zijn verschillen tussen beleggen in een Rabo Garantiecertificaat en een directe belegging in de onderliggende waarde. Houdt u rekening met de volgende zaken als u beide beleggingen vergelijkt: Hoofdsomgarantie/Garantiewaarde 100% Een Rabo Garantiecertificaat heeft op de einddatum een hoofdsomgarantie van 100%. Een directe belegging in de onderliggende waarde biedt deze bescherming niet. U loopt met een directe belegging het risico (een deel van) uw inleg te verliezen. Dividend Een Rabo Garantiecertificaat keert geen dividend uit. Een directe belegging in de regel wel (kijk voor meer informatie over het dividend in het productoverzicht). Koersvorming Gedurende de looptijd van een Rabo Garantiecertificaat is de koers van het product onder meer afhankelijk van de renteontwikkeling en de stand van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de koers van een Rabo Garantiecertificaat zich anders ontwikkelen dan de koers van de onderliggende waarde. Einddatum Een Rabo Garantiecertificaat kent een einddatum. Dit geldt niet voor een directe belegging in de onderliggende waarde. De looptijd kan per Rabo Garantiecertificaat verschillen. Valutarisico Bij een directe belegging in de onderliggende waarde van een Rabo Garantiecertificaat kunt u een valutarisico lopen indien de onderliggende waarde in een andere valuta noteert dan euro. Bij een belegging in een Rabo Garantiecertificaat zal dit valutarisico voor u afgedekt worden. 4 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

10 Risico s Een belegging in een Rabo Garantiecertificaat biedt kans op een aantrekkelijk rendement, maar brengt ook een bepaald risico met zich mee: u dient rekening te houden met het feit dat de onderliggende waarde niet altijd een stabiel of positief verloop zal kennen. Gedurende de looptijd bestaat de mogelijkheid dat onder andere door een tegenvallende prestatie van de onderliggende waarde de koers van het Rabo Garantiecertificaat onder het startniveau noteert. In ieder geval krijgt u op de einddatum minimaal de garantiewaarde terug. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het volledige prospectus (bestaande uit het basisprospectus en de bijbehorende Final Terms) en het productoverzicht. Voor u geschikt? Rabo Garantiecertificaten zijn geschikt voor beleggers die willen profiteren van stijgende koersen, maar niet het risico willen lopen hun inleg te verliezen. U dient zelf na te gaan of het risico van uw portefeuille na opname van deze belegging nog in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Wij adviseren u publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen ten aanzien van de onderliggende waarde te raadplegen. U kunt met vragen uiteraard ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Fiscale informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in Rabo Garantiecertificaten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogens rendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van EUR per persoon (2008). Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen verhoogd worden. Als u niet in Nederland woont, dan wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u vallen Rabo Garantiecertificaten in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere fiscale aspecten van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen. Dagelijks verhandelbaar Rabo Garantiecertificaten zijn dagelijks verhandelbaar via Eurolist by Euronext Amsterdam. Dit betekent dat u op iedere beursdag kunt uitstappen of bijkopen. Tijdens de looptijd geldt bij aan- en verkoop de marktwaarde van een Rabo Garantiecertificaat. Deze marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde van een Rabo Garantie certificaat en wordt onder andere beïnvloed door de prestatie van de onderliggende waarde. Kosten Tijdens de inschrijvingsperiode betaalt u geen transactiekosten. Na de inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor het aanhouden, voor transacties in en voor aflossing van Rabo Garantiecertificaten. Kijk voor meer informatie over de productgerelateerde kosten in het productoverzicht. Belangstelling voor Rabo Garantiecertificaten? Heeft u belangstelling voor Rabo Garantiecertificaten? Dan kunt u voor meer informatie terecht bij uw adviseur van de Rabobank of raadpleeg U dient bij uw beslissing om te beleggen in Rabo Garantiecertificaten uitsluitend af te gaan op het volledige prospectus. Waar kunt u tijdens de looptijd (koers)informatie vinden van uw Rabo Garantiecertificaat? Tijdens de looptijd kunt u via de actuele koersinformatie van uw Rabo Garantiecertificaat terugvinden. Ook zal eventuele belangrijke informatie met betrekking tot de onderliggende waarde van uw Rabo Garantiecertificaat middels deze website gecommuniceerd worden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode op de nieuwe tranches, zal het productoverzicht met daarin alle productspecifieke informatie via deze website beschikbaar zijn. U kunt voor het verkrijgen van informatie natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 5

11 Begrippenlijst Eindwaarde De eindwaarde is een berekende eindwaarde en het gemiddelde van 13 slotstanden zoals vastgesteld op 13 peildata gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd. Het verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde bepaalt uw rendement. Rendement De opbrengst die afkomstig is uit de belegging. Dit wordt op de einddatum samen met de hoofdsom aan u uitbetaald. Let op: indien de eindwaarde gelijk is aan of lager is dan de startwaarde, is er geen opbrengst en ontvangt u geen rendement. Garantiewaarde/Hoofdsomgarantie De garantiewaarde is het bedrag dat u aan het einde van de looptijd gegarandeerd terugontvangt, ongeacht het verloop van de belegging. In het geval van Rabo Garantiecertificaten is dit EUR 100 per certificaat. Nominale waarde/hoofdsom De nominale waarde oftewel de hoofdsom is EUR 100 per Rabo Garantiecertificaat. Startwaarde Het startniveau van de onderliggende waarde. In het geval de onderliggende waarde een mandje met meerdere aandelen of indices is, dan is de startwaarde van het mandje 100. Uitgifteprijs De prijs waarvoor u Rabo Garantiecertificaten tijdens de inschrijvingsperiode kunt aankopen. De uitgifteprijs is EUR 100 per Rabo Garantiecertificaat. Onderliggende waarde De onderliggende waarde is een aandeel, index, fonds, grondstof of een mandje hiervan. Zie voor meer informatie het productoverzicht. Participatiegraad De mate waarin u profiteert van een stijging van de onderliggende waarde. Bij een Rabo Garantiecertificaat is dit altijd100%. Valutarisico U kunt kiezen voor een onderliggende waarde die niet in euro noteert. Bij de bepaling van het rendement wordt enkel gekeken naar de procentuele stijging van de onderliggende waarde. U loopt dus geen valutarisico. Peildata De vooraf bepaalde data waarop de slotstand van de onderliggende waarde wordt vastgesteld. Het gemiddelde van de vastgestelde slotstanden vormt vervolgens de eindwaarde die wordt gebruikt voor het berekenen van het rendement. 6 Rabobank Rabo Garantiecertificaten

12 Belangrijke informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in de brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in Rabo Garantiecertificaten dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Bij deze brochure zijn aparte productoverzichten opgesteld waarin tevens de productgerelateerde risico s zijn beschreven. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank. U dient zelf na te gaan of een belegging in Rabo Garantiecertificaten in overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze publicatie is geen prospectus of informatiememorandum. Noch Rabobank Structured Products noch enige andere rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd Rabo Garantiecertificaten uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. Rabobank en/of aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. Marktontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het koersverloop van de onderliggende waardes van de Rabo Garantiecertificaten. Rabobank is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de selectie en het koersverloop van de onderliggende waardes van de Rabo Garantiecertificaten. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal er informatie met betrekking tot rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, moeten worden doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Ofschoon er op Rabo Garantiecertificaten tussentijds geen rente wordt uitgekeerd, kwalificeert een mogelijke toename van de belegging op de einddatum of bij tussentijdse verkoop in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op beleggers die wonen in bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Rabobank Rabo Garantiecertificaten 7

13

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Agri Note. Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Variabele Coupon Obligatie 5. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 5 Een variabele rente over de nominale waarde van minimaal 3% en maximaal 6% én de garantie van de Rabobank

Nadere informatie

ING Liric USA mei 2018

ING Liric USA mei 2018 ING Liric USA mei 2018 Minimale aflossing op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Participeren in een Amerikaanse aandelenindex Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam Hoe werkt de ING Liric

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012

ING Grondstoffen 90% Garantie Note. Inschrijven t/m 20 december 2012 Inschrijven t/m 20 december 2012 ING Grondstoffen 90% Garantie Note Participeren in de mogelijke stijging van een gespreid mandje grondstoffen Met een minimum aflossing van 90% van de nominale waarde Dagelijks

Nadere informatie

ING Liric Noorwegen december 2017

ING Liric Noorwegen december 2017 ING Liric Noorwegen december 2017 Een Liric in Noorse kronen Garantiewaarde op de aflossingsdatum van NOK 1.000 per Liric Voor 105% participeren in de mogelijke stijging van een Noorse aandelenindex Dagelijks

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Structured products. mei Index Garantie Notes

Structured products. mei Index Garantie Notes Structured products mei 2016 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Structured products. Augustus Participatie Notes

Structured products. Augustus Participatie Notes Structured products Augustus 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Rabo Coupon Clicker 1

Rabo Coupon Clicker 1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note

ING 5% Memory Coupon Eurozone Note ING 5% Memory Coupon Eurozone Note Uitgegeven door ING Bank N.V. (A2 / A / A + ) Looptijd 5 jaar Jaarlijks 5% coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven het beschermingsniveau

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Brazilië, Rusland, India en China in één Liric

Brazilië, Rusland, India en China in één Liric Brazilië, Rusland, India en China in één Liric ING LIRIC BRIC Beleg in de snelst groeiende regio s ter wereld met de Expertise van een team van beleggingsspecialisten en 90 % kapitaalgarantie BRIC; de

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

ING Financials & Homebuilders Income Note

ING Financials & Homebuilders Income Note Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20

ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Structured products April 2013 ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt ING Index Garantie Note Eurozone Mei 13-20 Voor wie zekerheid en rendement zoekt 1 De ING

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes

Structured products. Oktober Memory Coupon Notes Structured products Oktober 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Structured products. November Trigger Notes

Structured products. November Trigger Notes Structured products November 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2

BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 De BNG Variabele Lange Rente Obligatie 2 (de "Obligatie") is een obligatie met een variabele rente

Nadere informatie

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid Kenmerken: Uitgevende instelling ISIN Munteenheid ING Bank N.V. (rating: Aa1:AA) XS0362112962 Euro Nominale waarde per note 1.000,- Uitgifteprijs 1.020,- Kosten Onderliggende waarde Inschrijfperiode De

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

ING Memory Coupon Note Eurozone

ING Memory Coupon Note Eurozone ING Memory Coupon Note Eurozone Uitgegeven door ING Bank N.V. (A1/A/A+) Looptijd van 5 jaar Jaarlijks 5%* coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum op of boven de coupongrens van 80%

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie