Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note"

Transcriptie

1 Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1

2 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Uitgiftes onder dit programma dragen bij aan de funding van Van Lanschot. In het Basis Prospectus vindt u onder andere informatie over Van Lanschot als uitgevende instelling in de paragrafen F. Van Lanschot Bankiers N.V. en Financial Statement of Van Lanschot N.V. Daarnaast vindt u in het Basis Prospectus informatie over de algemene kenmerken van Notes in de paragraaf Terms and Conditions of the Notes. De specifieke ken mer ken behorend bij de verschillende vormen van Notes zijn opgenomen onder Form of the Notes. Een beschrijving van de risico s kunt op twee plekken terugvinden. Algemene risico s die verbonden zijn aan uitgiftes zijn opgenomen onder Risk Factors in het Basis Prospectus (pagina 10 tot en met 23). Specifieke risico s die betrekking hebben op de verschillende vormen van Notes staan bij Terms and Conditions of the Notes. Bij uitgifte worden de definitieve Final Terms opgesteld. Deze Final Terms vormen gezamenlijk met het Prospectus de juridische documentatie. De informatie in deze brochure is hiervan afgeleid. Het rendement van de heeft betrekking op de 10-jaars euro CMS-rente (in het Prospectus beschreven als rate linked). Uitgebreidere informatie over de verschillende Notes wordt beschreven in de paragrafen Key Features of the Programme en Terms and conditions of the Notes van het Prospectus. Een kenmerk van alle Notes is dat deze zich kwalificeren als senior, niet-achtergesteld schuldpapier (zie Prospectus hoofdstuk Status of the Senior Notes and Negative Pledge op pagina 84 en paragraaf Deliverable Obligation Characteristics op pagina 148). Het structureren van Notes besteedt Van Lanschot uit aan haar dochteronderneming Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht. Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële ondernemingen geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen en financiële instellingen. 2

3 u U belegt met volledige bescherming van de Nominale Waarde op de Einddatum u U belegt in een Note met een looptijd van 8 jaar met een jaarlijkse Coupon u In de eerste vier jaar ontvangt u een jaarlijkse Coupon van 4% u In de laatste vier jaar ontvangt u een jaarlijkse Coupon die gekoppeld is aan de 10-jaars euro CMS-rente, met een maximum van 5,50% u De Note is dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam 3

4 De (hierna: de Note) is een beleggingsproduct dat is opgebouwd uit twee afzonderlijke componenten die samen één Note vormen. De componenten zijn: een obligatiecomponent en een optiecomponent. Door de obligatiecomponent keert de Note gedurende de eerste vier jaar van de looptijd van de Note een vaste Coupon uit van 4%. De optiecomponent zorgt ervoor dat de belegger gedurende de laatste vier jaar van de looptijd van de Note een jaarlijkse Coupon ontvangt die gekoppeld is aan de 10-jaars euro CMS-rente. u De werking van de Note De jaarlijkse Couponbetaling Jaar 1 tot en met jaar 4 De Note keert gedurende de eerste vier jaren van de looptijd een Coupon uit van 4% over de Nominale Waarde op jaarbasis. Betaling vindt achteraf plaats, aan het einde van elk jaar gedurende de looptijd van de Note. Jaar 5 tot en met jaar 8 Gedurende de laatste vier jaren van de looptijd keert de Note een Coupon uit die wordt bepaald door de 10-jaars euro CMSrente te vermenigvuldigen met een bepaalde factor, de zogeheten participatiegraad. Om de Coupon te bepalen, wordt gedurende de laatste vier jaren de 10-jaars euro CMS-rente aan het begin van iedere Couponperiode geobserveerd; de Coupon over de desbetreffende periode zal gelijk zijn aan de 10-jaars euro CMS-rente maal de participatiegraad van (indicatief) 125%. De participatiegraad zal op 13 november 2012 definitief worden bepaald en zal binnen 3 werkdagen bekend worden gemaakt. De Coupon zal in deze jaren echter maximaal 5,50% bedragen. Betaling van de Coupon vindt achteraf plaats, aan het einde van elk jaar gedurende de looptijd van de Note. 4

5 De aflossing De Note wordt afgelost op 19 november De aflossing van de Note op Einddatum bestaat uit 100% van de Nominale Waarde. Tevens wordt op Einddatum de Coupon over het laatste jaar uitgekeerd. Grafiek 1 > Historische ontwikkeling 10-jaars euro CMS rentetarief % % De 10-jaars euro CMS-rente 4 4 De 10-jaars euro CMS-rente is het interbancaire tarief waartegen 3 3 op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar 2 2 worden verhandeld. CMS staat voor Constant Maturity Swap. 1 1 Doorgaans ligt dit tarief boven de rente op staatsleningen. Iedere werkdag om uur Nederlandse tijd wordt dit tarief vastgesteld en de volgende dag gepubliceerd in het Financieele 0 Okt 03 Okt 04 Okt 05 Okt 06 Okt 07 Okt 08 Okt 09 Okt 10 Okt 11 Okt 12 0 Dagblad. Nevenstaande grafiek 1 geeft het koersverloop van de 10-jaars euro CMS-rente weer vanaf 1 oktober Op 1 november 2012 bedroeg de 10-jaars euro CMS-rente 1,78%. Deze historische gegevens geven geen garantie voor de toekomstige ontwikkeling van de 10-jaars euro CMS-rente. 5

6 u Voorbeelden jaarlijkse Couponbetaling Hier wordt een voorbeeld gegeven van de jaarlijkse Couponbetaling bij drie mogelijke scenario s. Tabel 1 > Voorbeelden jaarlijkse Coupon bij drie scenario s Scenario 1 > Een daling van de 10-jaars euro CMS-rente. Couponperiod 10-jaars euro CMS-rente aan het begin van de Couponperiode Coupon die betaald wordt aan het einde van de Couponperiode (%) variabel vast 1 1,70% 4% 2 1,67% 4% 3 1,65% 4% 4 1,64% 4% 5 1,60% 2,00% 6 1,58% 1,98% 7 1,54% 1,93% 8 1,52% 1,90% Effectief rendement Note 1 : 3,04% Scenario 2 > Een gelijke stand van de 10-jaars euro CMS-rente Couponperiod 10-jaars euro CMS-rente aan het begin van de Couponperiode Coupon die betaald wordt aan het einde van de Couponperiode (%) variabel vast 1 1,70% 4% 2 1,74% 4% 3 1,76% 4% 4 1,73% 4% 5 1,75% 2,19% 6 1,78% 2,23% 7 1,77% 2,21% 8 1,76% 2,20% Effectief rendement Note 1 : 3,16% Scenario 3 > Een stijging van de 10-jaars euro CMS-rente Couponperiod 10-jaars euro CMS-rente aan het begin van de Couponperiode Coupon die betaald wordt aan het einde van de Couponperiode (%) variabel vast 1 1,77% 4% 2 1,98% 4% 3 2,45% 4% 4 3,66% 4% 5 4,24% 5,30% 6 4,89% 5,50% 2 7 5,23% 5,50% 8 5,88% 5,50% Effectief rendement Note 1 : 4,66% 1 Het effectief rendement is op jaarbasis bij een uitgiftekoers van 100%. Bij berekening van het effectief rendement is géén rekening gehouden met eventuele kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte verwijzen wij u naar uw eigen bank. 2 Dit is de maximale Coupon op jaarbasis voor deze Note. 6

7 Koersontwikkeling Gedurende de looptijd zijn er een aantal factoren van invloed op de koersontwikkeling van de Note. De belangrijkste factoren worden hierna beschreven. De invloed die elke factor individueel heeft op de koers van de Note, wordt separaat beschreven. Eventuele wisselwerking respectievelijk samenhang tussen factoren is in onderstaand overzicht buiten beschouwing gelaten. fundingratio is met 85,3% per 30 juni 2012 een van de hoogste van alle banken in Nederland. Deze ratio geeft aan in hoeverre de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. De bank heeft een sterke kapitaalpositie met een Core Tier I-ratio van 11,0% per 30 juni Deze ratio is tot stand gekomen zonder staatssteun. Renteontwikkeling Omdat de renteontwikkeling van invloed is op zowel de obligatiecomponent als de optiecomponent, kan niet eenduidig aangegeven worden welke invloed de renteontwikkeling uitoefent op de koers van de Note. De obligatiecomponent wordt meer waard bij een daling van de marktrente en wordt minder waard bij een stijging van de marktrente. De renteontwikkeling heeft echter een tegengesteld effect op de waarde van de optiecomponent. De optiecomponent wordt minder waard bij een daling van de 10-jaars euro CMS-rente en wordt meer waard bij een stijging van de rente. Hierdoor is de Note minder gevoelig voor de renteontwikkeling dan een obligatie die alleen een vaste Coupon uitkeert. Kredietwaardigheid De Uitgevende Instelling van de Note is F. Van Lanschot Bankiers N.V. (hierna: Van Lanschot), zie voor een beschrijving verderop in deze brochure. De koers van de Note wordt mede beïnvloed door de kredietwaardigheid van Van Lanschot. Wanneer de beoordeling van de kredietwaardigheid van Van Lanschot afneemt, neemt het debiteurenrisico toe en daalt de waarde van de Note. Bij een toename van de kredietwaardigheid, neemt het debiteurenrisico af en stijgt de waarde van de Note. Uitgevende Instelling De Notes worden uitgegeven door Van Lanschot. Van Lanschot heeft een sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie. De Het conservatief risicoprofiel van Van Lanschot komt onder andere tot uitdrukking in de lage leverage van 12 per 30 juni Een lage leverage betekent dat de bank relatief veel kapitaal heeft ten opzichte van de omvang van de balans. Dit werd bevestigd door de resultaten van de Europese stresstest in 2011 welke Van Lanschot op eigen initiatief heeft uitgevoerd. Doel van deze stresstest is het verkrijgen van inzicht in de weerbaarheid van financiële instellingen bij spanningen in de economie en op de financiële markten. Ook in het meest ongunstige stress scenario heeft de bank voldoende buffers om onverwachte schokken op te vangen. Van Lanschot heeft niet belegd in landen in de Europese periferie (Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Italië) en ook niet in complexe financiële instrumenten. Van Lanschot is ook goed voorbereid op de nieuwe Basel-III eisen met een Liquidity Coverage Ratio van 162,2% (minimum eis 100%) en een Net Stable Funding Ratio van 104,2% (minimum eis 100%) per 30 juni De kredietwaardigheid van Van Lanschot wordt door de ratingbureaus S&P en Fitch uitgedrukt in een Single A- creditrating, waarbij S&P een negative outlook voor de creditrating hanteert (november 2012) en Fitch een stable outlook (november 2011). Op 30 januari 2012 heeft Van Lanschot een reorganisatieprogramma aangekondigd in reactie op de veranderende markt. In het persbericht is ook een korte update gegeven van de resultaten van de bank over het tweede halfjaar Wij adviseren u kennis te nemen van de meest recent gepubliceerde cijfers en persberichten van Van Lanschot. Deze informatie vindt u op 7

8 u Fiscale informatie De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat hetgeen u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont, doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert zich op Terugbetaaldatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde derdelanden (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. Wij adviseren u eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. De eenmalige kosten van 1,00% worden op de eerste handelsdag na emissie aan de koers van de Note onttrokken. De resterende kosten worden gedurende de looptijd lineair in mindering gebracht op de koers. Dit houdt in dat wanneer u de Note op enig moment gedurende de looptijd verkoopt, u de kosten voor de resterende looptijd niet betaalt. Deze zitten dan nog immers in de koers verwerkt. Indien u tussentijds wilt aan- of verkopen, betaalt u naast de bied-laat spread 3, waaraan hierna op pagina 10 onder Verhandelbaarheid aandacht zal worden besteed, ook transactiekosten aan uw bank. Bovendien kan uw eigen bank kosten in rekening brengen zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Als u bankiert bij Van Lanschot worden transactiekosten alleen bij tussentijdse aan- of verkopen in rekening gebracht. Bij de emissie en bij de aflossing worden bij Van Lanschot geen transactiekosten in rekening gebracht. Ook wordt er bij Van Lanschot geen bewaarloon in rekening gebracht. Indien u niet bij Van Lanschot bankiert, kunt u bij uw bank informeren over de hoogte van de kosten. u Kosten De kosten voor de Note bedragen eenmalig 1,00% bij emissie en 0,125% per jaar. Deze kosten zijn al in de uitgiftekoers verwerkt en zijn een vergoeding voor structurering, marketing en winstopslag. De onderstaande tabel geeft de opbouw van de kosten weer naar looptijd. Tabel 3 > Kosten 2 Looptijd van 8 jaar Eenmalig bij emissie 1,00% EUR 10,- Jaarlijkse kosten 0,125% EUR 1,25 Totale kosten EUR 20,- 2 Per EUR 1.000,- nominaal exclusief eventuele kosten als bewaarloon en aflossingsprovisie van uw eigen bank. 3 De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note verkoopt). 8

9 u Belangrijkste risico s Het kopen en aanhouden van de Note brengt risico s met zich mee. De belangrijkste risico s zijn hieronder uiteengezet. Een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s vindt u in het Prospectus, onder het kopje Risk factors op pagina 10 en verder. 1. Tussentijds koersrisico 4. Fiscale risico s De bescherming van de Nominale Waarde geldt alleen aan het einde van de looptijd van de Note. Gedurende de looptijd kan de koers van de Note dalen onder invloed van de factoren die in de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 7 van deze brochure zijn beschreven. Indien u gedurende de looptijd wilt verkopen, kan het voorkomen dat u een koers ontvangt die substantieel lager is dan de Nominale Waarde. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt om in de Note te beleggen. 5. Risico op vervroegde aflossing 2. Debiteurenrisico Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op Van Lanschot als Uitgevende Instelling van de Note. Gedurende de looptijd en op de Terugbetaaldatum loopt u het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt in geval van een faillissement van Van Lanschot. 3. Liquiditeitsrisico In bijzondere situaties is vervroegde aflossing mogelijk. Bij een vervroegde aflossing zal de Note worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde onder aftrek van de hieraan verbonden zijnde kosten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel of in het geval dat Van Lanschot niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Wij verwijzen hiervoor naar het Prospectus, hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes en respectievelijk pagina 94, 98 en 175 in het bijzonder. Onder bijzondere omstandigheden (door bijvoorbeeld een marktverstoring of een stroomstoring) kan het voorkomen dat er geen of beperkte handel mogelijk is. In dat geval vindt er mogelijk geen goede koersvorming plaats en kan de koers afwijken van de koers die onder normale omstandigheden tot stand was gekomen. 9

10 u Verhandelbaarheid u Voor welke belegger geschikt? Kempen & Co zorgt onder normale marktomstandigheden voor een liquide markt in de Note door middel van een biedlaat spread 3 van maximaal 1%. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag kunt verkopen en kopen, zolang er Notes beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden, zoals eerder genoemd, kan het voorkomen dat er geen of slechts beperkte handel mogelijk is. De koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. In de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 7 van deze brochure kunt u lezen welke factoren de koers van de Note bepalen. De Note is alleen geschikt voor beleggers die de risico s van dit product op juiste waarde kunnen schatten en die bereid en in staat zijn om deze (financiële) risico s ook te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: gedurende de looptijd van de Note een stijging van de 10-jaars euro CMS-rente verwachten een beleggingshorizon van minimaal acht jaar hebben Van Lanschot als Uitgevende Instelling een acceptabel risico vinden flexibiliteit wensen; de Note is dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam u Belangrijke informatie voor inschrijving op de Note Voor uitgebreide informatie over de Note, zoals het Prospectus, de Final Terms en overige documentatie verwijzen wij u naar onze website Een beslissing om in de Note te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het Prospectus en de Final Terms. Als u vragen heeft over deze documenten of over de Note zelf, dient u navraag te doen voordat u in de Note belegt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw beleggingsadviseur. Professionele tegenpartijen kunnen contact opnemen met Kempen & Co via Actuele informatie Deze brochure is gemaakt als toelichting op de Note bij emissie en wordt nadien niet meer geactualiseerd. De ontwik kelingen van de Note kunt u terugvinden in de kwartaalberichten die op www. kempenvaluations.nl worden geplaatst gedurende de looptijd van de Note. 3 De bied-laat spread is het verschil tussen de biedprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note koopt) en de laatprijs (de prijs waartegen Kempen & Co de Note verkoopt). 10

11 Inschrijven kan vanaf 5 november 2012 tot en met 13 november 2012, uur. Terugtrekking van de emissie of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. De belangrijkste kenmerken van de Uitgevende Instelling Uitgifteprogramma Prospectus Rating Uitgevende Instelling Commerciële naam Valuta F. van Lanschot Bankiers N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Debt Issuance Programme Het prospectus van het Uitgifteprogramma A- (stable outlook, Fitch), A- (negative outlook, S&P) Euro Nominale Waarde Minimum inschrijving Uitgiftekoers 100% Coupon Participatiegraad Rentebasis Couponbetaaldata Coupon bepaaldata Handelsdagconventie Beschermingsniveau Startdatum 19 november 2012 Einddatum 19 november 2020 ISIN Code Notering Noteringswijze Settlement Type Clearing Distributeur Toepasselijk recht Totale kosten Verhandelbaarheid Informatie tijdens de looptijd Gedurende de eerste vier jaar van de looptijd wordt een vaste Coupon betaald van 4,00% op jaarbasis. In de laatste vier jaar ontvangt u een jaarlijkse Coupon die gekoppeld is aan de 10-jaars euro CMS-rente. De Coupon in de laatste vier bedraagt de participatiegraad (indicatief 125%) maal de 10-jaars euro CMS rente die geobserveerd wordt aan het begin van de periode. De Coupon in de laatste vier jaren zal echter maximaal 5,50% op jaarbasis bedragen. Het percentage waarmee de 10-jaars euro CMS-rente wordt vermenigvuldigd om de Coupon te bepalen. De participatiegraad bedraagt indicatief 125% en zal definitief worden vastgesteld op 13 november 2012 en zal worden bekendgemaakt binnen 3 werkdagen na vaststelling. Maand 30/360 dagen per jaar, unadjusted Iedere 19 november startend in 2013 tot en met de Einddatum, rekening houdend met de handelsdagconventie. De jaarlijkse Couponnen over de laatste vier Couponperiodes worden bepaald op basis van de 10-jaars CMS-rente (Bloomberg ticker: EIISDA10 <Index>). De Coupon bepaaldata zijn: 21 november november november november 2019 Indien de dag waarop de Coupon wordt betaald geen handelsdag is, wordt de eerstvolgende handelsdag genomen tenzij deze in de volgende maand valt, in welk geval de vorige handelsdag zal worden genomen. 100% van de Nominale Waarde op Einddatum NL NYSE Euronext Gedurende de looptijd worden marktprijzen genoteerd als percentage van de Nominale Waarde Cash settlement Euroclear Nederland Kempen & Co N.V. Nederlandse 2,00%. Het betreft kosten voor structurering, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de overige kosten zoals bewaarloon en aflossingsprovisie. Iedere handelsdag. Kempen & Co onderhoudt onder normale omstandigheden een markt in de Note tegen een bied-laat spread van maximaal 1%. 11

12 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het Prospectus met aanhangsels te worden genomen en iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het beleggen in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een belegging in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde of de Beschermingswaarde. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder een wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en van de macro-economische vooruitzichten. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Voor de informatie in deze brochure die gebaseerd is op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden geeft Kempen & Co geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, enige beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Transacties in de Note zijn in sommige landen en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie