Kempen Deep Barrier Note II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen Deep Barrier Note II"

Transcriptie

1 Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1

2 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note II: u Jaarlijks een Coupon, gekoppeld aan de 10-jaars euro CMS rente met een vaste opslag van 2,45% u Als de 10-jaars euro CMS rente stijgt, dan stijgt ook de Coupon van de Note u U heeft voorwaardelijke kapitaalbescherming u De Note heeft een looptijd van vijf jaar u Dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam Kempen & Co N.V. ( Kempen & Co ) is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2.11 van de Wet op het financieel toezicht. Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Sinds de oprichting in 1903 biedt Kempen & Co diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. 2

3 De Kempen Deep Barrier Note II (hierna: de Note) is een belegging waarmee in zowel opgaande als neergaande Europese aandelenmarkten een aantrekkelijk rendement behaald kan worden. Verder wordt er ook geprofiteerd van een eventuele stijging van de 10-jaars euro CMS rente. Tevens biedt een belegging in de Note ook een voorwaardelijke kapitaalbescherming. u Hoe werkt de Kempen Deep Barrier Note II Elk jaar ontvangt u een Coupon. Deze Coupon is afhankelijk van de ontwikkeling in de 10-jaars euro CMS rente. De aflossing van de Note aan het einde van de looptijd is afhankelijk van de koersontwikkeling van de EURO STOXX 50 (Price) Index (hierna: de Index) gedurende de looptijd van de Note. Jaarlijkse Coupon U ontvangt ieder jaar een Coupon. De hoogte van de Coupon wordt steeds voor een periode van één jaar (de Couponperiode) vastgesteld op basis van de 10-jaars euro CMS rente vermeerderd met een vaste opslag (Premium) van 2,45%. Twee handelsdagen voorafgaand aan een nieuwe Couponperiode wordt de 10-jaars euro CMS rente voor de volgende Couponperiode vastgesteld. De Coupon zal dus meebewegen met deze kapitaalmarktrente. Dit betekent dat als de kapitaalmarktrente stijgt, u daarvan profiteert. Echter, een daling van de kapitaalmarktrente vertaalt zich ook in een lagere Coupon. Uw Coupon bedraagt minimaal 2,45% op jaarbasis. De betaling van de Coupon vindt aan het einde van de desbetreffende Couponperiode plaats. Barrier De Barrier is het niveau van de index waarbij de kapitaalbescherming komt te vervallen wanneer dat niveau eenmaal in neerwaartse richting is doorbroken. Dit niveau is 40% van de Startwaarde van de Index. De Barrier is alleen Grafiek 1: Historische ontwikkeling 10-jaars euro CMS rente 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Historische ontwikkeling 10-jaars eur CMS rente jan-99 nov-99 sep-00 jul-01 mei-02 feb-03 dec-03 okt-04 aug-05 jun-06 apr-07 feb-08 nov-08 sep-09 jul-10 mei-11 Bron: Bloomberg van toepassing op de slotkoersen van de Index gedurende de Observatieperiode. Onderstaande Grafiek 2 geeft het historisch koersverloop weer van de EURO STOXX 50 (Price) Index sinds januari Op 18 mei 2011 bedroeg de slotkoers van de Index 2867,30 punten. De grijze lijn in Grafiek 2 illustreert de Barrier op het niveau van 40% van de slotkoers van op 18 mei Ter illustratie is de Barrier in onderstaande Grafiek 2 ingetekend. 10-jaars euro CMS rente De 10-jaars euro CMS rente (Bloomberg ticker: EIISDA10 Index) is het interbancaire rentetarief waartegen op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld. CMS staat voor Constant Maturity Swap. Doorgaans ligt dit rentetarief boven de rente op staatsleningen. Iedere werkdag om uur wordt dit rentetarief vastgesteld en na twee handelsdagen gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Onderstaande Grafiek 1 geeft de historische ontwikkeling van de 10-jaars euro CMS rente weer sinds het ontstaan van de CMS-rentetarieven op 1 januari Op 18 mei 2011 bedroeg de 10-jaars euro CMS rente 3,43%. Aflossing Gedurende de looptijd van de Note (de Observatieperiode) wordt iedere handelsdag de slotkoers van de Index vergeleken met zijn Startwaarde. Zolang deze slotkoers op geen enkele handelsdag in de Observatieperiode lager dan 40% van de Startwaarde sluit (de Barrier), is de volledige terugbetaling van de Nominale Waarde van de Note op het einde van de looptijd beschermd. Indien de Index gedurende de Observatieperiode op enige handelsdag een lagere slotkoers heeft gehad dan de Barrier, dan vervalt de kapitaalbescherming en zal de Note op Terugbetalingsdatum worden afgelost tegen de Eindwaarde van de Index, met een maximum van 100% van de Nominale Waarde. Grafiek 2: Hist. ontwikkeling van de EURO STOXX 50 (Price) Index Waarde Index Historisch koersverloop EURO STOXX 50 Index jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 EURO STOXX 50 Index 60% koersdaling t.o.v. slotkoers 18 mei 2011 jan-11 Bron: Bloomberg 3 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

4 Aflossingsschema van de Kempen Deep Barrier Note II op Terugbetalingsdatum Sluit de EURO STOXX 50 (Price) Index gedurende de Observatieperiode onder de Barrier (40% van de Startwaarde)? Ja Is de Eindwaarde van de EURO STOXX 50 (Price) Index > Startwaarde? Nee Aflossing van de Note op 100% van de Nominale Waarde u Effectief rendement Bij de berekening van het effectief rendement in de onderstaande rekenvoorbeelden zijn wij ervan uitgegaan dat de Note is aangeschaft uit emissie en wordt aangehouden totdat deze aflost. Het effectief rendement is exclusief coupon- en aflossingsprovisie en bewaarloon. Deze kosten verlagen het effectief rendement. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar uw eigen bank. Ja Nee u Rekenvoorbeelden Aflossing van de Note op 100% van de Nominale Waarde Aflossing gelijk aan de Eindwaarde van de Index N.B. U ontvangt bij de aflossing tevens uw laatste Coupon. Wij geven vier rekenvoorbeelden van mogelijke scenario s gedurende de looptijd van de Note. Onderstaande voorbeelden dienen slechts ter illustratie en vormen op geen enkele wijze een garantie voor eventuele toekomstige resultaten. Hierbij is uitgegaan van een Uitgiftekoers van 100%. Dit betekent een investering van per Note. u Uitleg aflossingsschema Gedurende de Observatieperiode wordt dagelijks de slotkoers van de Index vergeleken met de Barrier. Indien de slotkoers van de Index op enige dag in die Observatieperiode lager is dan de Barrier, vervalt de kapitaalbescherming. Op 23 juni 2016 wordt de Note afgelost. De Eindwaarde van de Index wordt op 16 juni 2016 vergeleken met de Startwaarde. Is de Eindwaarde gelijk aan of hoger dan de Startwaarde, dan ontvangt u per Note 1.000, ongeacht of de Barrier gedurende de Observatieperiode is doorbroken. Is de Eindwaarde lager dan de Startwaarde maar nooit lager geweest dan de Barrier, dan ontvangt u eveneens Indien de Eindwaarde van de Index lager is dan de Startwaarde en de slotkoers van de Index op enig moment gedurende de Observatieperiode onder de Barrier is geweest dan ontvangt u verminderd met de procentuele daling van de Index ten opzichte van zijn Startwaarde. Dit houdt in dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Voorts zijn we bij onderstaande scenario s uitgegaan van het huidige 10-jaars euro CMS rentetarief, zijnde 3,43% (d.d. 18 mei 2011). Dit percentage hanteren we in de rekenvoorbeelden voor alle Coupons gedurende de gehele looptijd. Als de vaste opslag van 2,45% per jaar hierbij wordt opgeteld, komt de jaarlijkse Coupon hiermee uit op 5,88%. Dit houdt in dat we rekenen met een jaarlijkse Coupon van 5,88%. De onderstaande scenario s zijn derhalve uitsluitend gebaseerd op de verschillende ontwikkelingen van de EURO STOXX 50 (Price) Index. We vergelijken in ieder scenario een rechtstreekse belegging in de aandelen die zijn opgenomen in de Index met een belegging in de Note. Bij een rechtstreekse belegging in de onderliggende aandelen van de Index zijn we uitgegaan van een dividendrendement van 4,24% (bron: Bloomberg, d.d. 18 mei 2011). Dit is het bruto dividendrendement van het afgelopen jaar van de 50 aandelen in de Index. In de voorbeelden hanteren wij dit bruto dividend rendement voor de gehele looptijd van de Note. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. 4

5 Scenario 1 Sterke stijging van de Index Scenario 2 Gelijke stand van de Index De Eindwaarde van de Index is 30% hoger dan de Startwaarde van de Index. In deze situatie wordt de Note op de Terugbetalingsdatum à pari afgelost. U ontvangt op 23 juni 2016 per Note plus uw laatste Coupon van 5,88%. Elk jaar heeft u een Coupon van 5,88% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 5,88%. In dit geval is uw rendement lager dan wanneer u rechtstreeks in de onderliggende aandelen van de Index had belegd. Immers, een rechtstreekse belegging zou u naast een koersrendement van totaal 30% ook een dividendrendement van 4,24% per jaar hebben opgeleverd. Dit zou hebben geresulteerd in een effectief rendement per jaar van 9,23%. De Eindwaarde van de Index is gelijk aan de Startwaarde van de Index. In deze situatie wordt de Note op de Terugbetalingsdatum à pari afgelost. U ontvangt op 23 juni 2016 per Note plus uw laatste Coupon van 5,88%. Elk jaar heeft u een Coupon van 5,88% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 5,88%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de onderliggende aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou geen koersrendement hebben opgeleverd maar wel een dividendrendement van 4,24% per jaar. Dit zou hebben geresulteerd in een effectief rendement per jaar van 4,24%. Scenario 3 Daling van de Index maar de Barrier is niet doorbroken Scenario 4 Sterke daling van de Index en de Barrier is doorbroken De Eindwaarde van de Index is 30% lager dan de Startwaarde, maar de slotkoers van de Index is nooit meer gedaald dan 60% ten opzichte van de Startwaarde. De Barrier is dus niet doorbroken. De bescherming is derhalve nog intact en de Note wordt à pari afgelost. U ontvangt op 23 juni 2016 per Note plus uw laatste Coupon van 5,88%. Elk jaar heeft u een Coupon van 5,88% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt dan 5,88%. In dit geval is uw rendement hoger dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de onderliggende aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou hebben geresulteerd in een negatief koersrendement van totaal 30%, maar u zou wel een dividendrendement van 4,24% per jaar hebben ontvangen. Dit zou hebben geresulteerd in een effectief rendement per jaar van -2,01%. De Eindwaarde van de Index is 50% lager dan de Startwaarde en de slotkoers van de Index is tussentijds met meer dan 60% gedaald ten opzichte van de Startwaarde. Derhalve is de Barrier doorbroken wat betekent dat de kapitaalbescherming vervalt. De Note zal derhalve aflossen tegen de Eindwaarde van de Index, in dit geval 500 plus uw laatste Coupon van 5,88%. Elk jaar heeft u een Coupon van 5,88% ontvangen. Uw effectieve rendement per jaar bedraagt in dit geval -5,22%. In dit scenario is uw verlies minder groot dan wanneer u rechtstreeks had belegd in de onderliggende aandelen van de Index. Een rechtstreekse belegging zou hebben geresulteerd in een negatief koersrendement van totaal 50%, maar u zou wel een dividendrendement van 4,24% per jaar hebben ontvangen. Dit zou hebben geresulteerd in een effectief rendement per jaar van -7,34%. Tabel 1: Samenvatting scenario s Scenario Index performance Barrier doorbroken Rendement Index* 1. Sterke stijging Index 30% n.v.t 9,23% 5,88% 2. Gelijke stand Index 0% n.v.t. 4,24% 5,88% 3. Daling Index -30% Nee -2,01% 5,88% 4. Sterke daling Index -50% Ja -7,34% -5,22% Rendement Note* * op jaarbasis De rendementen zijn gebaseerd op een uitgiftekoers van 100% en een aangenomen ongewijzigde stand van de 10-jaars euro CMS rente van 3,43% voor de bepaling van de jaarlijkse couponuitkering. Voorts nemen we aan een dividendrendement op de aandelen in de Index van 4,24%. Bron: Kempen & Co N.V. 5

6 u Koersontwikkeling Gedurende de looptijd fluctueert de koers van de Note. Onderstaande factoren zijn van invloed op de tussentijdse koersontwikkeling van de Note. Onderliggende waarde Kredietwaardigheid Een stijgende waarde van de Index leidt tot een stijgende koers van de Note en omgekeerd zal een dalende waarde van de Index resulteren in een dalende koers van de Note. Het koersverloop van de Note kan zeer grote schommelingen laten zien als de waarde van de Index zich rondom 40% van de Startwaarde begeeft (de Barrier). Renteontwikkeling De Note heeft een variabele Coupon die op jaarbasis meebeweegt met de rente, waardoor de invloed hiervan op de koers van de Note beperkt is. De koers van de Note wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ), de uitgevende instelling van de Note. Dit wordt het debiteurenrisico genoemd. De kredietwaardigheid komt mede tot uitdrukking in de kredietopslag, ofwel de extra rente die Van Lanschot moet betalen om geld te kunnen lenen van derden. Een afname van de kredietwaardigheid, en dus een toename van de kredietopslag, zal de koers van de Note laten dalen en andersom zal een afname van de kredietopslag de koers van de Note laten stijgen. Gedurende de looptijd van de Note en op de Terugbetalingsdatum, loopt u het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt in geval van een faillissement van Van Lanschot. Beweeglijkheid van de waarde van de Index Als de beweeglijkheid (volatiliteit) van de waarde van de Index toeneemt, dan daalt de koers van de Note. En omgekeerd als de beweeglijkheid afneemt, dan stijgt de koers van de Note. Tabel 2. Koerseffect van de Note bij verandering van diverse factoren Factoren Koers Note Onderliggende waarde p p Rente p p Volatiliteit p q Dividendrendement p q Kredietwaardigheid p p Dividendverwachting Als het verwachte dividendrendement op de aandelen in de Index tijdens de looptijd van de Note toeneemt, dan zal de koers van de Note dalen. Omgekeerd geldt dat als het verwachte dividendrendement afneemt, de koers van de Note zal stijgen. Dit effect wordt kleiner naarmate de looptijd van de Note korter wordt. Let wel, u ontvangt op uw belegging in de Note geen dividend. Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal het effect van alle factoren samen op de koers van de Note kleiner worden. De koers van de Note kan fluctueren door veranderingen in de verhouding tussen vraag en aanbod. Door een toename van de vraag naar de Note kan de koers oplopen terwijl een afname van de vraag naar, dan wel een toename van het aanbod van de Note, de koers van de Note kan doen dalen. Indien u meer informatie wenst over de koersontwikkeling van de Note, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw bank. 6

7 u Uitgevende Instelling u Verhandeling en informatie F. van Lanschot Bankiers N.V. is de uitgevende instelling van de Note. Van Lanschot heeft een sterke balans. De fundingratio, ruim 86% per 31 december 2010, is één van de hoogste van alle banken in Nederland. Deze ratio geeft aan in hoeverre de totale kredietverlening van de bank gefinancierd wordt met de toevertrouwde middelen van de cliënten. Van Lanschot heeft geen staatssteun nodig of nodig gehad ten gevolge van de kredietcrisis. De Core Tier I-ratio van de bank per 31 december 2010 (kernactiviteiten) was 9,6%, de Tier I-ratio 12,1% en de BIS-ratio 14,2%. Deze ratio s geven aan hoe gezond de financiële positie van een bank is. De leverage van 13,4 per 31 december 2010 weerspiegelt het lage risicoprofiel van de bank en zit ver onder het onder Basel III gehanteerde maximum van 33*. * Op basis van huidige inzichten De solide kapitaalpositie van Van Lanschot wordt door de ratingbureaus S&P en Fitch uitgedrukt in een Single A- (stable outlook) credit rating. De resultaten over 2010 van Van Lanschot zijn op 18 maart 2011 bekendgemaakt. Op 11 mei 2011 heeft Van Lanschot een bericht gepubliceerd over het eerste kwartaal van Wij adviseren u kennis te nemen van deze persberichten die u kunt vinden op en De Note krijgt een notering aan NYSE Euronext Amsterdam. Kempen & Co zorgt voor een liquide markt in de Note met een bied-laat spread van 1% onder normale omstandigheden. Dit betekent dat u de Note op iedere handelsdag kunt verkopen of kopen zolang er Notes via de beurs beschikbaar zijn. Onder bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een marktverstoring of stroomstoring) kan het voorkomen dat er geen handel mogelijk is. Bij aan- en verkoop tijdens de looptijd geldt dat u de actuele koers van de Note betaalt c.q. ontvangt. Deze actuele koers kan hoger of lager zijn dan de Nominale Waarde. Wij verwijzen u nadrukkelijk naar de paragraaf Koersontwikkeling op pagina 6 van deze brochure voor de factoren die van invloed kunnen zijn op de koers van de Note. Op 16 juni 2011 wordt de definitieve Uitgiftekoers vastgesteld. Deze informatie wordt daarna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Op deze website treft u gedurende de looptijd indicatieve koersen, kwartaalrapportages en overige informatie zoals het prospectus en de Final Terms van de Kempen Deep Barrier Note II aan. Deze brochure is gemaakt als uitleg bij de introductie van de Kempen Deep Barrier Note II op 6 juni 2011 en wordt nadien niet meer geactualiseerd. 7

8 u Kosten u Fiscale informatie De prijs die u bij uitgifte betaalt (de Uitgiftekoers), staat niet per definitie gelijk aan de Nominale Waarde van de Note. De definitieve Uitgiftekoers die aan u in rekening wordt gebracht, wordt op 16 juni 2011 bepaald en bedraagt maximaal 101% van de Nominale Waarde. In de Uitgiftekoers is een vergoeding voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag opgenomen. Deze kosten bedragen in totaal 2,5%, ofwel gemiddeld 0,50% per jaar. De totale kosten bedragen 2,5%. Een deel hiervan (1,5%) wordt eenmalig bij inschrijving aan de koers onttrokken. De resterende kosten (1,0%) worden in het eerste jaar lineair in mindering gebracht op de koers. Dit houdt in dat wanneer u de Note op enig moment gedurende het eerste jaar verkoopt, u een deel van de kosten niet betaalt. De resterende kosten zitten dan immers nog in de koers verwerkt. Na het eerste jaar worden geen kosten meer aan de koers onttrokken. Indien u tussentijds wilt aan- of verkopen, betaalt u naast de bied-laat spread van 1% ook transactiekosten. Informeer bij uw bank over de hoogte van deze transactiekosten. Tabel 3. Kosten verwerkt in Uitgiftekoers (in absolute bedragen)* Totale kosten 2,5% 25,- * Per nominaal, exclusief eventuele kosten als bewaarloon, coupon- en aflossingsprovisie van uw eigen bank. Hier geven wij beknopt de fiscale gevolgen weer die verbonden zijn aan het beleggen in de Note. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel dat wat u als particulier aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, fiscaal niet relevant is. Jaarlijks wordt uw netto vermogen belast in Box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Wij adviseren geïnteresseerden eerst een belastingdeskundige te raadplegen over de fiscale regelgeving en de gevolgen van een belegging in de Note in uw persoonlijke situatie. In het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, moet de uitbetalende financiële instelling (in de regel uw bank), informatie over de rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat woont doorgeven aan de Nederlandse fiscus. De fiscus geeft deze informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de belegger woont. Een mogelijke toename boven de Nominale Waarde van de belegging kwalificeert op Einddatum, bij tussentijdse verkoop of vervroegde aflossing in het kader van de Europese spaarrenterichtlijn, als rente. De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op bepaalde landen (waaronder Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino) en bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden. 8

9 u Belangrijkste risico s 1. Koersrisico. De Note is geen garantieproduct. Dit betekent dat u een deel van uw inleg of uw gehele inleg kunt verliezen als de Index gedurende de looptijd op enig moment een slotkoers heeft die meer dan 60% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde. Indien u tussentijds wilt verkopen, ontvangt u een actuele waarde (de beurskoers van de Note) die mogelijk substantieel lager is dan de Nominale Waarde of de Startwaarde. Daarnaast lijdt u maximaal 1% koersverlies, aangezien de Uitgiftekoers op maximaal 101% is vastgesteld, zelfs als op de Terugbetalingsdatum de Nominale Waarde (100%) wordt uitgekeerd. 2. Debiteurenrisico. Met deze belegging loopt u debiteurenrisico op F. van Lanschot Bankiers N.V. als Uitgevende Instelling van de Note. Gedurende de looptijd en op de Terugbetalingsdatum loopt u het risico dat u uw investering niet of niet volledig terug ontvangt in geval van een faillissement van Van Lanschot. 3. Valutarisico. De Note noteert in euro s. Als de euro voor u geen basisvaluta is, loopt u het risico dat uw belegging, omgerekend naar uw eigen valuta, minder waard wordt. 4. Liquiditeitsrisico. Er vindt dagelijks doorlopende handel plaats in de Note. Er kunnen bijzondere omstandigheden voorkomen (bijv. een marktverstoring of een stroomstoring) waardoor er geen of beperkte handel mogelijk is. Op dat moment vindt geen goede koersvorming plaats en kan de koers mogelijk afwijken van de koers die in normale omstandigheden tot stand was gekomen. 5. Beweeglijkheid. De Note kan mogelijk een hectisch koersverloop laten zien als de Index zich rond de Barrier begeeft. 6. Fiscale risico s. De fiscale gevolgen van het beleggen in de Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hierover een deskundige te raadplegen. 7. Risico s Index Linked Notes en vervroegde aflossing. In bijzondere situaties is vervroegde aflossing mogelijk, waaraan extra kosten verbonden kunnen zijn die in mindering worden gebracht op de koers van de Note op dat moment, bijvoorbeeld in het geval > van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, of > dat Van Lanschot niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Wij verwijzen u hiervoor naar het Prospectus, hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes, paragraaf 9 Index Linked Notes op pagina 91 en verder. Wij adviseren u dringend het gehele Prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Note te raadplegen alvorens u overgaat tot aankoop van de Note. In het Prospectus vindt u een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke risico s, deze vindt u onder het kopje Risk factors op pagina 10 en verder. 9

10 u Voor welke belegger interessant? De Note is een belegging die alleen geschikt is voor beleggers die de risico s hiervan op juiste waarde kunnen schatten en die bereid én in staat zijn om deze (financiële) risico s ook te dragen. Daarnaast geldt dat de Note vooral geschikt is voor beleggers die: > een variabele Coupon, die gekoppeld is aan de 10-jaars euro CMS rente, met een vaste opslag van 2,45%, als aantrekkelijk rendement zien, > een mogelijk extra opwaarts potentieel van een rechtstreekse aandelenbelegging willen opgeven ten gunste van meer zekerheid, > genoegen nemen met een voorwaardelijke kapitaalbescherming tot en met een daling van de slotkoers van 60% ten opzichte van de Startwaarde van de Index, > het risico kunnen en willen dragen dat de inleg geheel of gedeeltelijk niet wordt terugbetaald, > F. van Lanschot Bankiers N.V. als Uitgevende Instelling een acceptabel risico vinden, > een beleggingshorizon van vijf jaar hebben, tot juni 2016, > flexibiliteit wensen: de Note is dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext Amsterdam. Kempen & Co onderhoudt een markt in de Note. Of de Note geschikt is voor u hangt af van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw kennis van en ervaring met beleggen. Neem uw beslissing om in de Note te beleggen uitsluitend op basis van het Prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms). Deze documenten zijn te raadplegen via Wij adviseren u om deze documenten volledig te lezen voordat u een beslissing neemt om in de Note te investeren. Als u nog vragen heeft of de werking van de Note niet geheel begrijpt, dient u navraag te doen voordat u besluit om in de Note te investeren. Wilt u meer weten over de Note dan kunt u contact opnemen met uw bank. 10

11 u Inschrijven Inschrijven op de Note kan vanaf 6 juni 2011 tot en met 16 juni 2011 tot uur. Terugtrekking van de emissie of vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. De belangrijkste kenmerken Uitgevende Instelling F. van Lanschot Bankiers N.V. Uitgifteprogramma F. van Lanschot Bankiers N.V ,- Debt Issuance Programme Prospectus Het prospectus van het Uitgifteprogramma Rating F. van Lanschot Bankiers N.V. A- (stable outlook) (S&P / Fitch) Commerciële naam Kempen Deep Barrier Note II Valuta Euro Nominale Waarde Minimum inschrijving Uitgiftekoers De definitieve Uitgiftekoers wordt bepaald op 16 juni 2011, met een maximum van 101% van de Nominale Waarde Coupon Variabele coupon + Premium Variabele coupon 10-jaars euro CMS rente (Bloomberg ticker: EIISDA10 Index) Premium 2,45% op jaarbasis Couponperiode Vijf perioden van één jaar, eerste periode begint op 23 juni 2011 Vaststellingdatum Variabele coupon Twee handelsdagen voor ingang van de relevante Couponperiode Coupon betaaldata Jaarlijks op 23 juni, startend op 23 juni 2012 en daarna ieder jaar tot en met de Terugbetalingsdatum Rentebasis Maand 30/360 dagen per jaar Handelsdag Conventie Modified Following, adjusted. Indien deze dag geen handelsdag is, wordt de eerstvolgende handelsdag genomen tenzij deze in de volgende maand valt in welk geval de vorige handelsdag zal worden genomen. Bij aanpassing van de handelsdag, wordt ook de periode voor de renteberekening hierop aangepast. Barrier 40% van de Startwaarde; de Barrier is alleen van toepassing op de slotkoersen van de Index gedurende de Observatieperiode. Startwaarde De slotkoers van EURO STOXX 50 (Price) Index op 16 juni 2011 Eindwaarde De slotkoers van EURO STOXX 50 (Price) Index op 16 juni 2016 Emissieperiode 6 juni 2011 t/m 16 juni 2011, uur Incassodatum 23 juni 2011 Terugbetalingsdatum 23 juni 2016 Observatieperiode 16 juni 2011 t/m 16 juni 2016 Onderliggende waarde EURO STOXX 50 (Price) Index Notering/beurs Dagelijkse continue handel via NYSE Euronext Amsterdam vanaf 23 juni 2011 t/m 16 juni 2016, zie ISIN-code NL Liquidity Provider Kempen & Co Clearing Euroclear Overkoepelende wet Nederlandse Totale kosten 2,50%, ofwel gemiddeld 0,50% per jaar; het betreft kosten voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag; deze kosten zijn verwerkt in de Uitgiftekoers. Wij verwijzen naar uw eigen bank voor de overige kosten zoals bewaarloon, coupon- en aflossingsprovisie.

12 Disclaimer Deze brochure is bedoeld om informatie te geven en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis het Prospectus met aanhangsels en de Final Terms te worden genomen en iedere afzonderlijke belegger dient advies in te winnen van zijn financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridische adviseurs met betrekking tot de risico s die gepaard gaan met het investeren in de Note en ten aanzien van de geschiktheid van een investering in een dergelijke Note in het licht van zijn specifieke omstandigheden. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat de Note tot en met de laatste handelsdag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de Nominale Waarde inclusief opgelopen Coupon. Het is niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder wijziging in de beurskoersen van de onderliggende financiële waarden, rentevoeten, de volatiliteit van de beurskoersen en van de rente, als ook van het algemene marktsentiment en macro-economische vooruitzichten. Het valt niet te voorspellen of de markt in de Note liquide of niet liquide zal zijn. Het is op elk moment mogelijk dat er maar één market maker is. Het is mogelijk dat transactiekosten worden gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden, maar Kempen & Co geeft geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven informatie is gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen en we kunnen deze informatie, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade, dan ook resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Transacties in de Note zijn in sommige landen, en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk.

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Rabo Credit Strategie Obligatie

Rabo Credit Strategie Obligatie Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie