Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiteer van stijgende grondstofprijzen"

Transcriptie

1 Profiteer van stijgende grondstofprijzen

2 Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met name metalen en energie bijzonder sterk in prijs toegenomen. Dit heeft er voor gezorgd dat de door Kempen & Co geïntroduceerde Global Commodities Performance Note een rendement heeft gegenereerd van meer dan 60% in 15 maanden. Voor de aankomende jaren worden er verdere prijsstijgingen verwacht van de grondstofprijzen. Met de Global Commodities Performance Note II kunt u profiteren van deze trend indien deze doorzet. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Kempen & Co Deze Note is gebaseerd op een beleggingsstrategie die de deur opent naar veelbelovende, maar vaak moeilijk toegankelijke beleggingscategorieën. Bovendien kunnen de prijzen van grondstoffen stijgen bij toenemende geopolitieke onzekerheden. In het huidige investeringsklimaat kan deze Global Commodities Performance Note II dan ook een welkome aanvulling op uw portefeuille zijn, om de spreiding te verbeteren en de correlatie binnen de portefeuille te verlagen. Mochten de prijzen van grondstoffen toch dalen, dan heeft u de veiligheid dat u aan het eind van de looptijd 100% van de nominale waarde terugkrijgt. Dit is "de garantiewaarde" Global Commodities Performance Note II Kempen & Co ontwikkelde in samenwerking met JP Morgan de Global Commodities Performance Note II. Door te beleggen in deze Note kunt u profiteren van een eventuele prijsstijging van een mandje van enkele wereldwijde grondstoffen. Daarnaast heeft u de veiligheid dat u aan het eind van de looptijd van 4 jaar 100% van de nominale waarde uitgekeerd krijgt. De beschermingscomponent De Global Commodities Performance Note II is eenvoudig van structuur en kent in feite twee componenten, een beschermingscomponent en een groeicomponent. Een deel van uw inleg wordt belegd in een obligatie van JP Morgan (de rating van kredietbeoordelaar Standard & Poor's voor JP Morgan is op dit moment AA-). Deze obligatie keert geen rente uit maar wordt na 4 jaar op 100% van de nominale waarde afgelost. Dit zorgt er voor dat u aan het einde van de looptijd 100% van de nominale waarde krijgt uitgekeerd.

3 De groeicomponent Om een aantrekkelijk rendement te realiseren wordt het resterende deel van uw inleg geïnvesteerd in een optieconstructie op een mandje van grondstoffen. Deze optieconstructie is speciaal voor de Global Commodities Performance Note II ontwikkeld. Stijgen de prijzen van de desbetreffende grondstoffen, dan wordt de waarde van het mandje positief beïnvloed. In hoeverre u profiteert van de stijging van grondstofprijzen wordt bepaald door de participatiegraad (een percentage dat aangeeft in welke mate u profiteert van een stijging van het indexmandje). De hoogte van de participatiegraad hangt onder andere af van de optieprijzen en de rentestand op het moment van de introductie. De participatiegraad zal echter niet minder bedragen dan 110% en niet meer dan 140%**. Voor elke procent stijging keert de Global Commodities Performance Note II aan het eind van de looptijd dus tenminste 1,10% uit, boven op de nominale waarde. ** De definitieve participatiegraad wordt bepaald nadat de inschrijving op de Note is gesloten, naar verwachting 17 mei De grondstoffen waarin u belegt Kempen & Co heeft, in samenspraak met de Commodity Research-afdeling van JP Morgan, voor de samenstelling van het mandje de volgende grondstoffen geselecteerd: Zink, Koper, Maïs, Heating Oil (Stookolie). De grondstoffen hebben elk een gelijke weging in het mandje. Wisselkoersschommelingen tussen de euro en de dollar (de valuta waarin de grondstoffen worden verhandeld) zijn afgedekt. U heeft dus geen valutarisico indien u via de Kempen Commodity Note II investeert in de grondstoffenmarkt. Naam grondstof Weging in mandje Heating Oil (stookolie) 25% Koper 25% Zink 25% In nevenstaande tabel vindt u de 4 grondstoffen en de weging per grondstof op de startdatum van de Global Commodities Performance Note II. Mais (Corn) 25% Bron: Bloomberg

4 Wel de upside, niet de downside Op de afloopdatum van de Global Commodities Performance Note II ontvangt u naast de garantiewaarde een percentage van de stijging van het mandje van grondstoffen. Dit percentage, de participatiegraad zal worden vastgesteld op 17 mei 2006 en zal liggen tussen 110% en 140%. Mocht de waarde van het mandje op afloopdatum van de Note gedaald zijn ten opzichte van de startdatum dan krijgt u alleen de nominale waarde uitgekeerd. Ter illustratie van de uitbetaling op de Global Commodities Performance Note II pde aflossingsdatum is onderstaande tabel en grafiek opgenomen. Hierbij wordt, als voorbeeld, uitgegaan van een participatiegraad van 125%. Stijging/daling* in Euro's van het Mandje van grondstoffen op afloopdatum * Uitbetaling Global Commodities Performance Note II -50% 100% (nominale waarde) -25% 100% (nominale waarde) 0% 100% (nominale waarde) +25% 100% + (25% vermenigvuldigd met 125%) = 131,25% +50% 100% + (50% vermenigvuldigd met 125%) = % * Ten opzichte van de startdatum Verhandelbaarheid Voor de Global Commodities Performance Note II is een beursnotering aangevraagd aan Euronext Amsterdam. U kunt de notes dus via uw bank of commissionair dagelijks kopen of verkopen tegen de op dat moment geldende beurskoersen.

5 Inschrijvingsprocedure U kunt vanaf 8 mei tot en met 17 mei, 17:00 uur via uw bank of commisionair inschrijven op de Global Commodities Performance Note II. Alvorens u een investeringsbeslissing neemt, dient u naast deze brochure ook het voor dit product beschikbare prospectus d.d. 16 februari 2006 en het preliminary pricing supplement te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Inschrijvingsperiode maandag 8 mei tot en met woensdag 17 mei, 17:00 uur Eerste verhandeling 22 mei 2006 Stortingsdatum 22 mei 2006 Nominale waarde per Note 1000,- Introductiekoers 101% Fondscode ISIN-code TBD TBD * Kempen & Co en JP Morgan behouden zich het recht voor om, indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, de introductie uit- dan wel af te stellen. Waarom de Global Commodities Performance Note II? Beleggen in commodities wordt voor iedereen bereikbaar Onbeperkt opwaarts potentieel in een sector met groeipotentie Spreiding door breed opgezet mandje van 4 belangrijke commodities Beleggen in commodities komt spreiding en correlatie binnen de portefeuille ten goede De Note heeft een relatief korte looptijd Dagelijks verhandelbaar op Euronext Amsterdam 100% hoofdsomgarantie op einddatum gewaarborgd door JP Morgan. Uitgevende instelling heeft een rating van AA- (Standard & Poors)

6 Waarschuwing Deze brochure vestigt uw aandacht op enkele aspecten en risico's die verbonden zijn aan de Global Commodities Performance Note II (hierna 'de Note'), maar vermeldt niet alle risico's en andere belangrijke aspecten van de Note. Voordat u overgaat tot een belegging in de Note, dient u het Prospectus uitgegeven door JPMorgan d.d. 16 februari 2006, alsmede het preliminary pricing supplement voor de Note grondig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Indien u de aan de Note verbonden risico's niet volledig hebt begrepen dient u professioneel advies en uitleg in te winnen, dan wel af te zien van een belegging in de Note. Een belegging in de Note is wellicht niet geschikt voor alle lezers van deze brochure. Indien u niet zeker weet of de Note voor u een geschikt beleggingsinstrument is, vraag dan om advies bij uw bank of een professionele adviseur. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat, ondanks de hoofdsombescherming op de vervaldag, de Note vóór de vervaldag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de nominale waarde. Het is over het algemeen niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de prijzen van de onderliggende grondstoffen, hun verwachte volatiliteit, wijziging in rentevoeten, het marktaanbod- en vraag naar de grondstoffen, alsook het algemene marktsentiment en macro-economische vooruitzichten. Er is geen wisselkoersrisico op de vervaldag ten opzichte van de uitgiftedag. Echter gedurende de looptijd van de Note wordt de waarde van de Note op de secundaire markt beïnvloed door de wisselkoersverschillen tussen de diverse munteenheden waarin in de grondstoffen wordt gehandeld. Het valt niet te voorspellen of de markt in de Note liquide of niet liquide zal zijn. Het is op elk moment mogelijk dat er maar één marketmaker is, en dat kan JPMorgan zijn. Het is mogelijk dat een makelaarscommissie wordt gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden, maar Kempen & Co N.V. (hierna Kempen) biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk, voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven opinies en schattingen zijn gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen, en kunnen, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze brochure is bedoeld om informatie te geven, en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd, als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Kempen of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Kempen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Kempen verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Transacties in de Note zijn in sommige landen, en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk, noch aan personen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan. J.P. Morgan Securities Ltd., de lead manager, is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority in het Verenigd Koninkrijk. KCM Vormgeving/ mei 2006 Kempen & Co N.V. Beethovenstraat WZ Amsterdam Postbus AR Amsterdam Telefoon +31 (0) Fax +31 (0)

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Limited Edition. Beschermd & Dynamisch beleggen in Europees Vastgoed

Limited Edition. Beschermd & Dynamisch beleggen in Europees Vastgoed Limited Edition Waarom beleggen in de vastgoedsector? Europese vastgoedaandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. Ten eerste vanwege het feit dat vastgoedaandelen over een langere

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Rabo Grondstoffen Note juni 2017

Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Grondstoffen Note juni 2017 Met de Rabo Grondstoffen Note juni 2017 ( de Note ) kunt u beleggen in grondstoffen. Tegelijkertijd heeft

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie