Social Media & Apps in Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Media & Apps in Enschede"

Transcriptie

1 Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente

2

3 SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van Gemeente Enschede Publicatie titel Social Media & Apps in Enschede Publicatiejaar 2012 Publicatietype Rapport Auteurs Sanne ten Tije & Lidwien van de Wijngaert Klankbord- Dick Laan, Gemeente Enschede groep

4

5

6

7 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING HET ONDERZOEK RESULTATEN SOCIAL MEDIA DOELGROEP SMART PHONES EN APPS VOORKEUR VOOR KANALEN CONCLUSIES & AANBEVELINGEN... 33

8

9 9 1 INLEIDING Social media en applicaties voor smartphones en tablets worden steeds meer gebruikt in Nederland. Het wereldwijde sociale netwerk Facebook kent in Nederland inmiddels 7.3 gebruikers en videosharing platform YouTube 6.9 miljoen. Ruim 4.3 Nederlanders gebruiken zelfs dagelijks Facebook (Newcom Research, Social Media Onderzoek 2012). De bekendheid en het grootschalige gebruik van deze social media staat inmiddels buiten kijf. Maar: onderzoeken betreffen vaak algemeen social media gebruik. Hoe zit dit met social media van gemeentes? Gebruiken mensen social media enkel om met vrienden te kletsen of volgen zij ook de twitter van gemeentes? Dit onderzoekt richt zich daarom op het social media gebruik van inwoners in Enschede. AANLEIDING De gemeente Enschede is in 2011 begonnen met een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en de gemeente om meer uitwisseling te bewerkstellingen tussen theorie en praktijk. Onder de naam Enovatief is een aantal onderzoeken uitgevoerd door verscheidene partijen met als thema's open data, innovatie, digitale vaardigheden, netwerkrelaties en ook: social media. Dit onderzoek over social media is een onderdeel van het Enovatiefproject. Tevens is de afdeling communicatie van de gemeente Enschede betrokken bij de opzet van het onderzoek. De communicatieafdeling is op zoek naar een strategische inzet van de complete middelenmix en wil weten welke rol apps en social media hierin spelen voor wat betreft klantbehoefte. De dataverzameling is uitgevoerd door I&O research, onderzoeksbureau van de gemeente Enschede. DOEL Het doel van het onderzoek is om enerzijds de stand van zaken in kaart te brengen wat betreft social media en apps. Hierbij gaat het om de bekendheid met social media en apps, de mate en manier van gebruik, en de attitude t.o.v. social media en apps. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene social media en gemeentespecifieke social media van Enschede om te zien waar hier de verschillen zitten. Anderzijds worden de behoeften in kaart gebracht wat betreft mediakeuze rondom gemeentelijke communicatie. Voor welk onderwerp gebruikt men het liefst welk medium? Hierin worden social media en apps als onderdeel van het gehele palet aan communicatiemedia gezien. Social media zijn immers geen exclusief kanaal: zij vormen samen met brief, , tv etc. het gehele spectrum waarmee de gemeente met haar inwoners communiceert.

10 10 2 HET ONDERZOEK Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2012 onder leden van het EnschedePanel. Het betrof een online vragenlijst van 24 vragen. Uiteindelijk is de vragenlijst door 2264 deelnemers ingevuld. VRAGENLIJST Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst van 24 vragen. Deze vragen waren opgedeeld in thema's. De eerste set vragen betrof kennis en gebruik van apps (vraag 1 t/m 4) gevolgd door kennis en gebruik van social media (vraag 5, zie figuur 2-1, t/m 11). Vraag 12 betrof een attitudevraag over apps, social media, persoonlijke innovatie en innovatie bij de gemeente Enschede. In vraag 13 t/m 21 werd gevraagd welke mediavoorkeur men had voor bepaalde gemeentelijke onderwerpen (van dienstverlening tot wonen). Tenslotte werd in vraag 22 en 23 gevraagd in hoeverre men apps en social media van de gemeente zou willen gebruiken. De laatste vraag betrof een open vraag over een suggestie voor een interessante app voor de gemeente Enschede. Social media zijn online platformen als Facebook, Hyves en Twitter. Deze media brengen u in contact met anderen en maken het gemakkelijk uw eigen content (informatie, foto's, video's etc.) met hen te delen. Geef aan welke social media u in het algemeen kent (ook als u deze niet gebruikt) Ken ik Ken ik niet Facebook (sociaal netwerk) O O Hyves (sociaal netwerk) O O LinkedIn (sociaal netwerk) O O YouTube, Vimeo etc. (video's delen) O O Flickr, Picasa etc. (foto's delen) O O Wikipedia (kennis delen) O O Twitter (microblog) O O MSN (chatservice) O O Skype (online bellen) O O Blog (bloggen) O O Forum (mening delen) O O Figuur 2-1 Voorbeeldvraag uit de vragenlijst (vraag 5) DEELNEMERS Het EnschedePanel (Figuur 2-2) is een panel waar inwoners van Enschede zicj vrijwillig kunnen inschrijven. Van tijd tot tijd krijgen de panelleden een vragenlijst (open of gesloten, kort of lang) toegestuurd via de die men online kan invullen. In totaal zijn ruim inwoners lid van het EnschedePanel. De vragenlijst is door 2264 deelnemers ingevuld. Kanttekening bij de resultaten is dat allen reeds digitaal vaardig zijn. Gezien het doel van het onderzoek, betreffende social media en apps, is gekozen om digibeten niet in een apart onderzoek te betrekken. Zij maken immers toch (nog) geen gebruik van internet, laat staan social media. Implicatie voor de resultaten is dat deze dus respresentatief zijn voor digitaal vaardige burgers van Enschede, en niet alle inwoners van Enschede.

11 11 Figuur 2-2 Introductiescherm van het EnschedePanel In figuur 2-3 is de verhouding te zien tussen geslacht, opleiding en leeftijd van de deelnemers. Panelleden kunnen bij hun aanmelding bij het online panel zelf kiezen welke gegevens zij prijsgeven (geslacht, leeftijd, inkomen etc.). In totaal hebben 2264 panelleden de vragenlijst ingevuld. Van 2204 leden is het geslacht bekend, van 2192 leden is de leeftijd bekend en van 2170 is het opleidingsniveau bekend. Alle gegevens zijn meegenomen in de algemene analyses. In de vergelijkende analyses (bijv: gebruiken mannen meer social media dan vrouwen) is gerekend met de beschikbare data, zoals zojuist vermeld. Er zijn iets meer mannen dan vrouwen die de vragenlijst hebben ingevuld. In verhouding ook veel hogeropgeleiden en het aantal jongeren is relatief klein. Omdat sommige groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn, is een weging toegepast op de onderzoeksresultaten. Zo zijn deze representatief voor heel Enschede. Hier is rekening mee gehouden in de analyses. GESLACHT (n=2204) OPLEIDING (n=2170) LEEFTIJD (n=2192) Figuur 2-3 Demografische gegevens van de onderzoeksdeelnemers

12

13 13 3 RESULTATEN 2264 deelnemers hebben 24 vragen beantwoord over social media, applicaties en mediavoorkeur. Zie hier, de resultaten! ENOVATIEF Dit rapport is geschreven binnen het samenwerkingsverband Enovatief, een samentrekking van het woord Enschede en innovatief. Maar, hoe innovatief vinden Enschedeërs hun stad? Bij wijze van introductie presenteren we in dit hoofdstuk het oordeel dat men heeft over de innovativiteit van de gemeente Enschede. Uit Figuur 3-1 blijkt dat men over het algemeen een redelijk positief beeld heeft over de gemeente. Men is het eens met uitspraken over de mate waarin Enschede met de tijd meegaat, vernieuwing en innovativiteit. Figuur 3-1 Oordeel over de innovativiteit van de gemeente Enschede (n=2264) Verdere analyse laat zien dat er verschillen zijn voor geslacht, leeftijd en opleiding. Mannen, jongeren en mensen met een hoge opleiding vinden Enschede innovatiever dan vrouwen, ouderen en mensen met een lage opleiding. Deze verschillen zijn echter niet significant. Dat betekent dat we kunnen concluderen dat het voorzichtig optimistische beeld van burgers met betrekking tot het innovatievermogen van de stad breed wordt gedragen. GEOGRAFISCHE SPREIDING Als we het oordeel over de stad Enschede plotten op de verschillende wijken van de stad, dan ontstaat het beeld dat te zien in Figuur 3-2. In dit figuur zijn links de zes postcodegebieden weergegeven waar mensen een relatief negatief beeld hebben. Dit is het gemiddelde dat is berekend over de drie items (Enschede gaat met de tijd mee, vernieuwt en is innovatief). Rechts in het figuur staan de gebieden waar men gemiddeld een positiever beeld heeft. De postcodegebieden die niet zijn gekleurd zijn hadden of te weinig respondenten voor een betrouwbaar oordeel of scoorden middelmatig sterk op het oordeel over de stad.

14 14 Buurten met negatief beeld Buurten met een positief beeld Figuur 3-2 Oordeel over de innovativiteit van Enschede naar buurt Uit de analyse van Figuur 3-2 blijkt dat het centrum, Enschede-Zuid en Stokhorst een negatief beeld hebben van de innovativiteit van de gemeente Enschede. De wijken rondom het centrum zijn juist positiever dan de andere wijken. HOE INNOVATIEF VINDEN ENSCHEDESE INWONERS ZICHZELF? Enschedeërs zijn vrij positief over de innovativiteit van de gemeente Enschede. Maar, hoe innovatief vinden zij zichzelf? Figuur 3-3 Oordeel over de persoonlijke innovativiteit (n=2264) Nuchter als Tukkers zijn, is ook de innovatiedrang niet zo hoog. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg lijkt het credo. Enschedeërs staan niet direct met de neus vooraan als er iets nieuws op de markt is. Geen early adopters, maar de massa die achter de innovatievelingen aanhobbelt. Verdere analyse laat zien dat er sterk significante verschillen zijn voor geslacht, leeftijd en opleiding. Mannen, jongeren en mensen met een hoge opleiding vinden zichzelf innovatiever dan vrouwen, ouderen en mensen met een lage opleiding. Voor leeftijd geldt: hoe jonger, hoe innovatiever. Zij proberen graag nieuwe dingen uit en staan met de neus vooraan als er iets nieuws op de markt mis. De groepen die zichzelf innovatiever vinden dan anderen komen precies overeen met de groepen die Enschede innovatiever vinden dan anderen. Oftewel de klassieke early adopters van technologie: jonge mannen met een hoge opleiding. Met deze eerste inleidende resultaten in gedachte zullen we in de komende paragrafen aandacht besteden aan de huidige stand van zaken en de potentie van social media en apps in Enschede. Ook zullen we aandacht besteden aan de kanalen die de inwoners van Enschede wensen te gebruiken om te worden geïnformeerd over verschillende onderwerpen.

15 SOCIAL MEDIA Social media worden steeds bekender in Nederland en ook steeds meer gebruikt. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de bekendheid van Enschedese inwoners met social media, of zij deze gebruiken, hoe, waarvoor precies en hoe zij hiertegenaan kijken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene social media (in totaal 11 media) die men voor allerlei doeleinden gebruikt en Enschedese social media (9). Deze kunnen door de gemeente geinitieerd zijn, maar ook enkele andere bekende social media van Enschede worden gebruikt (lijst is samengesteld door de Gemeente Enschede). Ook kijken we naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, lager- middelbaar en hoger opgeleiden en naar verschillen in leeftijd. WELKE SOCIAL MEDIA KENT MEN? WEL NIET ALGEMEEN ENSCHEDE Figuur 3-4 Bekendheid met social media algemeen (n=2264) YouTube, Facebook en Hyves zijn de meest bekende social media: meer dan 90% van de deelnemers aan het onderzoek hebben wel eens van deze media gehoord. LinkedIn, blogs, Flickr en Flickr/Picasa zijn het minst bekend, maar toch kent meer dan 60% deze media. De social media van Enschede zijn minder bekend: gemiddeld kent 10% de Enschede social media. Meest bekend is de Twitter (n=461) gevolgd door de (n=377). Facebook van Enschede is bekender dan LinkedIn Enschede, LinkedIn is bekender dan Enschedese Hyves. is het minst bekend. 34 deelnemers aan het onderzoek kennen geen enkel social medium. Het bekend zijn met social media zegt echter nog niets over het gebruik. Zijn kenners ook gebruikers? In de volgende paragraaf gaan we in op het gebruik van social media.

16 16 WELKE SOCIAL MEDIA GEBRUIKT MEN? ALGEMEEN WEL NIET ENSCHEDE Figuur 3-5 Social media gebruik: wel of niet (n varieert) Van de mensen die bekend zijn met de genoemde social media, zowel algemeen als Enschede, gebruiken meer mensen ze niet dan wel (ongeveer 30 tot 40%). Enkele uitschieters in algemeen gebruik zijn Wikipedia (driekwart) en YouTube (bijna driekwart). Hyves wordt ondanks grote bekendheid onder inwoners slechts door een kwart van hen gebruikt. Blogs waren al minder bekend en worden tevens zeer weinig gebruikt. De social media in Enschede doen het procentueel dus niet heel slecht in vergelijking tot het algemeen gebruik. Absoluut zijn de aantallen een stuk lager uiteraard: meeste gebruikers zijn 146 volgers van de Twitter van Tubantia. De Facebook van Enschede is minder bekend maar heeft procentueel de meeste leden: ongeveer 40% is vriendjes met Facebook Enschede. VEELGEBRUIKERS We weten nu hoeveel de social media worden gebruikt. Maar we kunnen in figuur 3-5 niet zien of er meerdere social media naast elkaar worden gebruikt. Veel mensen gebruiken meerdere social media; zij hebben een Facebook-account, tweeten en schrijven af en toe een blog als ze op vakantie zijn. Het is daarom interessant om te zien hoeveel social media mensen naast elkaar gebruiken. ALGEMEEN (n=2010) ENSCHEDE (n=351) aantal social media Figuur 3-6 Social media gebruik: aantal social media (n varieert) De meeste mensen gebruiken drie tot vier social media tegelijkertijd in het algemeen tegenover 1 tegelijk voor Enschedese social media. 12 deelnemers gebruiken zelfs alle social media die genoemd zijn in dit onderzoek.

17 17 GEBRUIKERS ENSCHEDE SOCIAL MEDIA We gaan iets dieper in op de gebruikers van de Enschedese social media. Figuur 3-5 laat zien hoeveel de Enschedese social media worden gebruikt. Maar, wie zijn deze gebruikers? Vooral mannen? Of jongeren? En welke opleiding hebben ze gevolgd? Deze drie achtergrondvariabelen, geslacht, leeftijd en opleiding staan hieronder afgezet tegen de social media van @zienschede enschede053.hyves enschede.hyves Facebook LinkedIn MANNEN VROUWEN @zienschede enschede053.hyves enschede.hyves Facebook LinkedIn JARIGEN JARIGEN JARIGEN PLUSSERS @zienschede enschede053.hyves enschede.hyves Facebook LinkedIn LAAGOPGELEIDEN MID.B.OPGELEIDEN HOOGOPGELEIDEN Figuur 3-7 De gebruikers van Enschedese social media (n varieert) Veel mannen gebruiken de social media van Enschede ten opzichte van de vrouwen. Qua leeftijd lijken de jarigen de boventoon te voeren en qua opleiding de hoger opgeleiden. Of deze verschillen significant zijn zien we in de eindparagraaf van dit hoofdstuk waarin alle variabelen worden vergeleken en dus de verschillen in geslacht, leeftijd en opleiding te zien zijn. HOE VAAK GEBRUIKT MEN SOCIAL MEDIA IN HET ALGEMEEN? DAGELIJKS WEKELIJKS MAANDELIJKS OOIT GEBRUIKT, NIET MEER NOOIT GEBRUIKT Figuur 3-8 Social media gebruik: mate van gebruik (n varieert) In figuur 3-5 zagen we het social media gebruik puur zwart-wit: men gebruikt de social media wel of niet. Voor de algemene social media hebben we een verdere splitsing gemaakt naar de intensiteit van gebruik. Gebruikt men het dagelijks of maandelijks? Of heeft

18 18 men het wel eens gebruikt maar nu niet meer. Dat is te zien in figuur 3-8. We zien dat Facebook het meest wordt gebruikt op dagelijkse basis, gevolgd door Twitter. Wikipedia en YouTube worden meer op wekelijkse en maandelijkse basis gebruikt. De gegevens zijn niet beschikbaar voor de Enschedese social media, omdat de vraag over gebruik op een andere manier is gesteld. Er is gekeken naar de manier waarop men volgt. Zie de volgende paragraaf. HOE GEBRUIKT MEN ENSCHEDE SOCIAL MEDIA? VOLG NIET/GEEN VRIENDEN VOLG/VRIENDEN, REAGEER NIET HEB GEVOLGD/WAS VRIENDEN VOLG/VRIENDEN EN REAGEER Figuur 3-9 Social media gebruik Ens.: type gebruik (n varieert) Reeds bekend uit figuur 3-5 was het wel of niet gebruik maken van de Enschedese social media. In figuur 3-9 typeren we dit gebruik naar de manier waarop men de media gebruikt. Is men enkel een volger in het geval van Twitter of een vriendje in het geval van sociale netwerken, of reageert men ook op berichten van de gemeente? Of is men wellicht wel lid geweest, maar is men dat nu niet meer? De meeste gebruikers zijn luisteraars: zij volgen de nieuwtjes. De paarse balkjes laten zien wie actief gebruiker is: zij volgen en reageren. Vooralsnog gaat dit om geringe aantallen (varierend van 4 tot 31 actieve gebruikers). Ook zijn enkelingen alweer gestopt met het volgen (rode balkjes). Voor de social media in het algemeen hebben we een driedeling gemaakt voor de manier waarop men social media gebruikt: toeschouwer, deelnemer of creator. Toeschouwer betekent dat je enkel berichtjes leest van anderen (op sociale netwerken als Facebook of bijvoorbeeld blogs) of filmpjes en fotos bekijkt (YouTube/Flickr/Picasa). Zelf voeg je haast nooit iets toe. Je consumeert enkel informatie maar produceert zelf nauwelijks tot niets. De volgende stap is de deelnemer: deelnemers schrijven zelf ook wel eens berichtjes of plaatsen een fotootje en consumeren de content van anderen. Creators zijn het meest actief op social media: zij zijn actief bezig met het verspreiden van hun informatie, fotootjes, filmpjes etc. User-generated content aanmaken doen zij op grote schaal.

19 19 HOE GEBRUIKT MEN SOCIAL MEDIA IN HET ALGEMEEN? TOESCHOUWER DEELNEMER CREATOR Figuur 3-10 Social media gebruik alg.: type gebruik (n varieert) Op Wikipedia en YouTube is het overgrote deel van de gebruikers toeschouwer. Zij plaatsen zelf weinig tot niets, maar bekijken voornamelijk berichten en filmpjes van anderen. Op Flickr en Picasa wordt meer gebruik gemaakt van het tevens zelf plaatsen van foto's naast het bekijken van foto's van anderen. Daar zijn procentueel meer deelnemers dan op YouTube en Wikipedia, ook content sharing platforms. Skype en MSN zijn social media waarop je direct kunt communiceren met elkaar in een 1-op-1 gesprek of groepsgesprek. Dit kan zowel via beeldbellen, gewoon bellen en/of chat. Zodoende zijn deze media meer in evenwicht: de bijdrage van deelnemende partijen is nagenoeg gelijk. Procentueel gezien zijn op blogs de meeste creators te vinden: mensen die vaak en veel eigen content plaatsen. Twitter en Facebook volgen hierop. Exact gezien zijn de meeste creators te vinden op Facebook (n=181). Zij dragen actief veel bij en gaan verder dan enkel het consumeren van andermans verhalen, filmpjes en foto's. We weten inmiddels hoeveel social media worden gebruikt, hoeveel tegelijk, de mate en het type gebruik. Maar waarom gebruiken mensen social media? Deze vraag wordt beantwoord in de volgende paragraaf. WAAROM GEBRUIKT MEN SOCIAL MEDIA? INFORMATIE FUN ZELFEXPRESSIE INTERACTIE ALGEMEEN ENSCHEDE Figuur 3-11 Social media gebruik: motivatie (n varieert)

20 20 In het linkerfiguur op de vorige pagina zien we het gebruik in het algemeen en rechts voor de Enschedese social media. In de linkerfiguur zien we dat social media voor uiteenlopende doelen worden gebruikt. Mediasharing platforms als YouTube en Flickr zijn met name voor de fun, Wikipedia voor informatie en skype en msn voor contact met anderen. Het uiten van jezelf en geven van je mening gebeurt vooralsnog op fora, blogs en twitter. Wat meteen opvalt is uiteraard de overwegend blauwe kleur aan de rechterzijde, die staat voor informatie. Met name de Twitteraccounts worden vooral gebruikt als bron van informatie. Hyves Enschede en Facebook Enschede worden daarnaast veel voor fun gebruikt. Echter, zelfexpressie en interactie scoren zeer laag, terwijl dit de kenmerken zijn van social media. Het feit dat je kunt "terugpraten" en jezelf kunt uiten is wat deze media sociaal maakt. Informatie en enterainment konden tenslotte ook al bereikt worden met web 1.0 media als traditionele websites met informatie en filmpjes van de maker. Hier ligt dus veel potentie. Hoewel social media over het algemeen voor uiteenlopende doelen worden gebruikt, worden de genoemde Enschedese social media overwegend als bron van informatie gebruikt. Interessante vraag hierbij is of dit te wijten is aan het aanbod dat zich vooral richt op het verspreiden van informatie of de behoefte van de doelgroep. WAT VINDT MEN VAN SOCIAL MEDIA? Naast de kennis en het gebruik van social media kijken we naar wat mensen van social media vinden. Specifiek gefocust op het gebruik van social media door de gemeente. Zijn social media wel geschikt voor overheidscommunicatie? ONEENS EENS Figuur 3-12 Social media attitude, 7pts schaal helemaal mee oneens - helemaal mee eens (n=2230) Over het algemeen zijn de inwoners van Enschede relatief positief over de inzet van social media door de gemeente. Zij vinden niet dat social media enkel voor vrienden zouden zijn; ook de gemeente kan hiermee communiceren. Het open karakter van social media past ook bij gemeentelijke zaken. De mening over social media voor de gemeente is redelijk positief. Maar willen mensen ook social media gebruiken als de gemeente deze zal inzetten? De communicatieafdeling van de Gemeente Enschede heeft enkele plannen waar zij mee bezig zijn geformuleerd in stellingen, waaronder het communiceren met

21 21 inwoners via Facebook, enschede.nl of online platforms. Deze stellingen zijn allemaal beantwoord in mate van waarschijnlijkheid: hoe waarschijnlijk is het dat je de voorgestelde initiatieven zou omarmen? Als de gemeente Enschede... ONWAARSCHIJNLIJK WAARSCHIJNLIJK Figuur 3-13 Intentie tot gebruik (n=2264) Een website over de wijk of stadsdeel is zeer gewenst, zo blijkt uit figuur Het wijkgerichte werken, waarbij niet wordt gefocust op de gehele stad Enschede maar op afzonderlijke buurten, is niet enkel een wens van de gemeente, maar blijkt hier ook gewenst vanuit de inwoners. Ook het aanbieden van nieuws in de vorm van filmpjes zou gewaardeerd worden. Verdere inrichting van Enschede.nl als een meer sociaal medium waar je ook je mening kunt geven, wordt tevens op prijs gesteld. Facebook komt er bekaaid vanaf: lid worden of een mening geven op Facebook is nog niet populair. Men heeft liever dat Enschede.nl zich richt op de eigen platformen (als Enschede.nl of buurtplatforms) dan "openbare" social media als Facebook. VERSCHILLEN QUA GESLACHT, LEEFTIJD & OPLEIDING We weten inmiddels veel over kennis van, gebruik van en de attitude tegenover social media, zowel in het algemeen als specifiek voor Enschedese social media. Tot nu toe hebben we alle deelnemers over een kam geschoren. In deze paragraaf kijken we naar de significante verschillen in antwoorden van de onderzoeksdeelnemers tussen geslacht, leeftijd en opleiding. We noemen enkel significante verschillen; we nemen aan dat ze voor heel Enschede gelden. Niet genoemd? Niet significant. KENNIS Geslacht Facebook, Hyves, Twitter, Skype, Msn en fora zijn bekender onder vrouwen dan mannen Flickr is bekender onder mannen dan vrouwen Geen verschillen voor Enschedese social media

22 22 Leeftijd Des te ouder men is, des te onbekender met alle algemene Facebook Ens: hoe jonger, hoe meest bekend bij jarigen LinkedIn meest bekend bij 30-39jarigen en jarigen Opleiding Des te hoger opgeleid, des te bekender met alle social media algemeen Des te lager opgeleid, des te bekender hyves en facebook van Enschede Des te hoger opgeleid, des te bekender met LinkedIn Enschede GEBRUIK Geslacht Facebook, Hyves en LinkedIn worden meer door vrouwen gebruikt dan mannen. Zijn zijn ook actiever op Facebook (meer toevoegen). YouTube, Wikipedia, Twitter, Flickr, Skype Blogs en Fora worden meer door mannen gebruikt dan vrouwen. Mannen zijn tevens actiever op YouTube wat betreft het type gebruik (meer toevoegen, actievere rol) @huisaanhuis, en de Hyves.053 enschede worden actiever door mannen gebruikt dan door vrouwen. Mannen gebruiken meer social media tegelijkertijd dan vrouwen (zowel algemeen als voor Enschede) Leeftijd Des te jonger, des te meer gebruik van social media algemeen Over het algemeen: hoe jonger hoe actiever. Behalve op Hyves, LinkedIn en Blogs: daar zijn jarigen actiever dan andere en LinkedInEnschede en Hyves Enschede: jongste groep jarigen maakt het meest gebruik en is actiever (meer bijdrage leveren) Hoe ouder je bent, hoe minder social media je tegelijk gebruikt (zowel algemeen als voor Enschede) Opleiding Middelbaar opgeleiden meest gebruik van Facebook en meest actief Hyves en MSN: hoe lager opgeleid, des te meer gebruik en actievere rol LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Twitter, Skype: hoger opgeleiden meer gebruik Hoe hoger opgeleid, hoe meer gebruik hoe lager opgeleid, hoe meer gebruik van Hyves Enschede Hoger opgeleiden gebruik meer social media tegelijkertijd dan anderen

23 23 MOTIVATIE GEBRUIK Geslacht Nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Opvallend bij Hyves is dat mannen dit voor info gebruiken en vrouwen meer voor het plezier, net als Facebook, Twitter en Blogs. Mannen beleven meer plezier aan fora en gebruik Facebook voor wordt door mannen meer voor het plezier gebruikt en zich te uiten Leeftijd Des te jonger, des te hoger de informatie motivatie, ook voor veel Enschedese social media Opvallend: ouderen gebruiken de Facebook van Enschede meer voor zelfexpressie, jongeren meer voor info Des te jonger, des te meer plezier op Facebook en YouTube Hyves en MSN zijn vooral leuk voor de jongsten en 40plussers in vergelijking tot dertigers Des te jonger, des te meer zelfexpressie op Twitter Des te jonger, des te meer man social media gebruikt om in contact te komen met anderen (sociale netwerken, chatten en bellen) Opleiding Des te hoger opgeleid, des te meer sociale netwerken ales Hyves en Facebook en communicatiemedia als Skype en MSN voor sociale interactie worden gebruikt Voor zelfexpressie gebruiken lager opgeleiden Hyves en hogeropgeleiden fora en blogs Nauwelijks verschil voor Enschedese media ATTITUDE Geslacht Geen verschil tussen mannen en vrouwen Leeftijd Des te jonger, des te positiever Opleiding Des te hoger opgeleid, des te positiever

24 DOELGROEP VOOR GEMEENTELIJKE SOCIAL MEDIA Enkele verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en lager of hoger opgeleiden zijn naar voren gekomen in de vorige paragraaf. Deze verschillen kunnen aanleiding geven voor een bepaalde strategie voor het inzetten van social media. We hebben daarnaast verdere analyses toegepast om te kijken welk verband alle mogelijke factoren hebben met de intentie van mensen om gemeentelijke social media te gaan gebruiken. Al deze factoren hebben we gezamenlijk geanalyseerd waarbij gekeken werd naar het effect op de intentie tot het gebruik van gemeentelijke social media. De factoren zijn: demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding) perceptuele kenmerken (persoonlijke innovatie) kennis van social media gebruik van social media (intensiteit en type gebruik) attitude tov social media attitude tov gemeente Al deze factoren zijn tezamen geanalyseerd om te kijken welke invloed zij hebben op de intentie om gemeentelijke social media te gebruiken. Het resultaat is te zien in figuur Figuur 3-14 Invloed van factoren op intentie tot gebruik Een eerste gedachte is wellicht: mensen die al veel social media gebruiken, staan vooraan in de rij om ook gemeentelijke social media te gebruiken. Echter, het social media gebruik bleek geen voorspeller te zijn van intentie om gemeentelijke social media te gebruiken. Dit geldt zowel voor het gebruik van social media in het algemeen als het gebruik van social media initiatieven die de gemeente Enschede reeds heeft gestart. Ook mensen die al gebruik maakten van enkele social media van de gemeente hadden geen hogere intentie om meer of nieuwe social media van de gemeente te gebruiken dan mensen die nog geen gebruik maakten van de Enschedese social media. Tevens blijkt het geslacht niet van invloed te zijn op de intentie. De grootste voorspeller van intentie is attitude ten aanzien van social media. Mensen die social media positief evalueren, zullen

25 25 eerder geneigd zijn om ook gemeentelijke social media te gebruiken. Daarnaast speelt opleiding een grote rol: lager- en middelbaaropgeleiden hebben een hogere intentie om social media van de gemeente te gebruiken dan hogeropgeleiden. Ook de houding ten opzichte van de gemeente voorspelt de intentie: des te positiever men is over het innovatieve vermogen van de gemeente, des te hoger de intentie. Een andere relevante voorspeller is leeftijd: jongeren hebben een hogere intentie. Ook mensen die openstaan voor innovatie zijn eerder geneigd social media van de gemeente te volgen. Hoewel het gebruik van social media als zodanig geen rol speelt bij de intentie om gebruik te maken van gemeentelijk social media, speelt de aard van het gebruik wel een rol. Actieve gebruikers van social media die veel content toevoegen zijn meer geneigd om in te gaan op gemeentelijke social media initatieven dan mensen die vooral informatie consumeren via social media. Tenslotte hebben mensen die geen gemeentelijke social media kennen, zoals de twitter of de Facebookpagina van de gemeente, een lagere intentie om social media te gebruiken.

26 SMART PHONES EN APPS Voor het laatste onderdeel van de analyse gaan we in op het gebruik van Tablet computers en Smartphones en de bijbehorende Smart Apps of kortweg Apps. De paragraaf geeft inzicht in hoeverre er al gebruik wordt gemaakt van deze mobiele apparaten voor zaken die met de overheid en de Gemeente Enschede te maken hebben. Ook besteden we aandacht aan de verschillen in persoonskenmerken tussen mensen die wel en geen gebruik maken van Tablets en Smartphones en hun intentie om gebruik te maken van overheidsgerelateerde Apps. BEZIT SMARTPHONES EN TABLETS Uit Figuur 3-15 blijkt dat iets meer dan de helft van de mensen toegang heeft tot een Tablet computer en/of een Smartphone danwel op korte termijn toegang gaat krijgen. Grofweg de andere helft van de mensen zegt geen gebruik te (willen) maken van Tablets of Smartphones of weet niet wat het is. Figuur 3-15 Bezit Tablets en Smartphones (n=2264) Als we kijken naar de persoonskenmerken van mensen die geen Tablet en/of Smartphones bezitten versus de mensen die er wel een hebben, dan zien we dat er grote verschillen zijn. Figuur 3-16 laat zien dat bezitters van een Smartphone of Tablet computer vaker man zijn, jonger zijn en hoger zijn opgeleid. Al deze verschillen zijn significant, waarbij het grootste effect uitgaat van geslacht gevolgd door opleiding en leeftijd.

FACTSHEET ENOVATIEF #1

FACTSHEET ENOVATIEF #1 FACTSHEET ENOVATIEF #1 KENNIS & GEBRUIK SOCIAL MEDIA IN ENSCHEDE SURVEY ONDER 2134 INWONERS UIT HET ENSCHEDE PANEL SANNE TEN TIJE WELKE SOCIAL MEDIA KENT MEN? WEL NIET S.TENTIJE@UTWENTE.NL TEL. 06-53 10

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

OVERHEID = OVERHEID 2.0 SOCIAL MEDIA VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BURGER

OVERHEID = OVERHEID 2.0 SOCIAL MEDIA VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BURGER 01/10/12 Voettekst: aanpassen via Beeld (of Invoegen voor Office 2007 en later), kies vervolgens Koptekst en OVERHEID 1.0 + 2.0 = OVERHEID 2.0 SOCIAL MEDIA VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BURGER CENTER FOR

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops,

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, notebooks, smartphones, tablets, mobiele telefoons zonder internet,

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

012345561728944 53 9 1 49 6 2 0 C*D('8>,E@D8*.*,F@*/F*..*+,*+, /@=8G.,E*;8G,@+;*(,/F';*+F*+, E*8,HIJJ &'()*+,-'./,012345216,*+,78*+9,:;,

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12%

De overgrote meerderheid van de panelleden kent de website van de gemeente Hof van Twente. 88% 12% Hofpanel Resultaten peiling 15: : gebruik van nieuwe media juli 2012 1. Inleiding Tussen 28 juni en 8 juli 2012 is er een peiling onder het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente uitgezet.

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie