Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietstelling Amsterdam Centraal Station"

Transcriptie

1 Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1

2 IV175 2

3 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksopzet Opzet onderzoek Onderzoeksgebied Onderzoekstijden Terminologie Overige opmerkingen Uitkomsten Inleiding Capaciteit Bezetting Bezetting scooters en bromfietsen BIJLAGEN Bijlage 1 Bezetting gebieden per meetmoment Bijlage 2 Bezetting vakken per meetmoment Bijlage 3 Bezetting secties per meetmoment COLOFON IV175 3

4 Fietstelling Centraal Station 1 Inleiding De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer heeft onderzoeksbureau Trajan verzocht de capaciteit, bezetting en fietsparkeerdruk te onderzoeken in het gebied rond het Centraal Station Amsterdam. Deze rapportage geeft hiervan de uitkomsten. 4 IV175

5 Fietstelling Centraal Station 2 Onderzoeksopzet 2.1 Opzet onderzoek Het onderzoek bestond uit een drietal deelonderzoeken: Een telling van de parkeercapaciteit in fietsvoorzieningen per wegvak; Een intervaltelling met vier metingen (7:00; 8:00, 9:00 en 11:00 uur) op een representatieve dinsdag van het aantal fietsen binnen en buiten de voorzieningen, uitgevoerd in het onderzoeksgebied; Een dalmeting uitgevoerd op vrijdagavond na 20:00 uur. 2.2 Onderzoeksgebied In figuur 2.1 is de gebiedsindeling uiteengezet. Figuur 2.1 Onderzoeksgebied volgens gebiedsindeling Alle tellingen zijn verricht in een sectie indeling die aansluit bij de indeling in fietsvakken die de opdrachtgever aanhoudt; de vakkenindeling. Deze indeling bestaat uit 28 vakken welke voor handhavingsdoeleinden wordt gebruikt. In een aantal gevallen is de gebiedsindeling IV175 5

6 Fietstelling Centraal Station arbitrair en zijn er net buiten het gebied ook voorzieningen. Om de telling niet te vervuilen is gekozen deze niet in de meting te betrekken. Dit betekent dat parkeerbewegingen buiten de rand van het onderzoeksgebied bij bijvoorbeeld de Singel en Piet Heijnkade niet in het onderzoek zijn opgenomen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een drietal indelingen: Een functionele gebiedsindeling waarin onderscheid is gemaakt in specifieke stallingslocaties en overige gebieden; de gebiedsindeling (zie figuur 2.1); De reeds genoemde vakkenindeling; Een meer gedetailleerde sectie indeling. Deze rapportage gaat uit van de gebiedsindeling. In de bijlagen zijn de uitkomsten inzichtelijk gemaakt op het niveau van de andere indelingen. In bijlage 2 is tevens de onderverdeling van de fietsflat opgenomen. 2.3 Onderzoekstijden Het onderzoek is uitgevoerd op een vijftal momenten; Vrijdag 14 juni 2013; dalmeting 21 :00 uur; Dinsdag 18 juni 2013; intervalmeting 7:00, 8:00 en 9:00 uur; Dinsdag 25 juni controlemeting 11:00 uur. De meting van 14 juni is uitgevoerd omdat in overleg naar voren was gekomen dat er dan sprake zou zijn van een dalperiode. De meting van 25 juni is uitgevoerd om de piek te kunnen vaststellen. 2.4 Terminologie Het relatieve aantal fietsen dat is geteld wordt weergegeven als parkeerdruk. Voor het berekenen van de parkeerdruk zijn twee gegevens van belang: de bezetting; oftewel het totaal aantal getelde fietsen per gebied; de capaciteit; oftewel het totaal aantal voorzieningen per gebied. Bezetting De bezetting van parkeerplaatsen valt uiteen in vier categorieën: bezetting in voorzieningen; bezetting buiten de voorzieningen; 6 IV175

7 Fietstelling Centraal Station totale bezetting; bovenstaande categorieën bij elkaar opgeteld. Parkeerdruk Bij het berekenen van de parkeerdruk wordt de bezetting gerelateerd aan de parkeercapaciteit. In deze rapportage worden de volgende gegevens gepresenteerd: Netto parkeerdruk: het aantal fietsen in de voorzieningen gedeeld door de actuele fietsparkeercapaciteit in een sectie of gebied. Bruto parkeerdruk: het aantal fietsen in de voorzieningen plus het aantal los geparkeerde fietsen gedeeld door het actuele aantal voorzieningen de in een sectie of gebied De parkeerdruk is alleen meetbaar indien er voorzieningen zijn in een bepaald gebied. Is dit niet het geval dan wordt volstaan met het weergeven van de bezetting in dat gebied. 2.5 Overige opmerkingen De weersomstandigheden tijdens de telling waren goed, gedurende de dag was het zonnig en warm. IV175 7

8 Fietstelling Centraal Station 3 Uitkomsten 3.1 Inleiding 3.2 Capaciteit In het onderzoeksgebied zijn plekken in voorzieningen aanwezig. Hiervan waren 31 plekken niet bruikbaar. Na de vrijdagmeting zijn daarbovenop nog 23 plaatsen aan de actuele capaciteit onttrokken. Daarmee bedroeg de actuele capaciteit op vrijdag plekken, en op dinsdag plekken. Figuur 3.1 Overzicht capaciteit onderzoeksgebied De meeste voorzieningen, circa een derde van het totaal, zijn geconcentreerd aan de westkant, bij de Fietsflat (2.272 plekken), Stationsplein West (808 plekken) en de westerdoorgang (491 plekken) in totaal plekken. Aan de zuidoostkant zijn er in totaal 670 plekken en de noordkant in totaal plekken (waarvan op het fietsplatform, 30 IJ zijde west, 345 op de fietspont en 156 bij IJ zijde oost). 8 IV175

9 Fietstelling Centraal Station 3.3 Bezetting Tabel 3.2 en figuur 3.3 geven een overzicht van de ontwikkeling van de bezetting op vijf telmomenten. Tabel 3.2 Overzicht uitkomsten tellingen Capaciteit Bezetting parkeerdruk tijd Bruto Actueel In vz Buiten vz totaal scooter netto bruto Vrijdag 21: ,1 116,1 7: ,9 88,4 Dinsdag 8: ,2 106,4 9: ,9 119,3 11: ,5 120,2 Uit tabel 3.2 valt het volgende op te maken: In de piek zijn er bijna fietsen geparkeerd rond het Centraal Station; het dalmoment kon binnen de meetmomenten niet nauwkeurig orden vastgesteld, in de telling was het laagste aantal fietsen geteld dinsdag om 7:00 uur, circa fietsen (parkeerdruk 88 procent); Op het piekmoment is er een tekort van circa voorzieningen; de bruto parkeerdruk ligt dan op 120 procent; Van deze fietsen worden er ongeveer 400 dubbel in een voorziening geparkeerd; De parkeerdruk neemt het meest toe tussen 7 en 8 uur, na 9 uur stabiliseert de parkeerdruk; Op vrijdag is er niet sprake van een dalmoment in de voorzieningen, mogelijk is hier sprake van een groot aandeel weekendparkeerders. In figuur 3.2 is de ontwikkeling van de bezetting weergegeven per gebied. Hieruit vallen de volgende opmerkingen te maken: De bezetting op vrijdag laat een hoge bezetting zien van de gebieden aan de zuidkant van het station (fietsflat en stationsplein). Daarnaast was de bezetting aan de oostzijde van de Prins Hendrikkade hoog, maar dit had meer met uitgaanspubliek te maken; De fietsflat en het platform zijn de enige grotere locaties die na 9:00 uur een daling van de parkeerdruk laten zien, dit heeft te maken met weggaande fietsers en het feit dat op deze locaties nauwelijks ruimte voor los parkeren is. Deze groepen kiezen voor andere parkeerlocaties. IV175 9

10 Fietstelling Centraal Station Figuur 3.2 Ontwikkeling bezetting rond Centraal station 3.4 Bezetting scooters en bromfietsen In het gebied parkeerden in de piek circa 115 bromfietsen. Deze parkeerden meestal op het Stationsplein aan de westzijde. Daarnaast werd de noordelijke ingang van het station, een hoek van het fietsplatform ook relatief vaak gebruikt. De specifieke bromfietsparkeerlocatie bij IJ zijde oost was tijdens het onderzoek niet bezet. Bromfietsparkeerders zochten meestal locaties op waar ook fietsen waren geparkeerd. 10 IV175

11 Fietstelling Centraal Station Figuur 3.3 Ontwikkeling bezetting scooters en bromfietsen IV175 11

12 Fietstelling Centraal Station BIJLAGEN 12 IV175

13 Bijlage 1: Uitkomsten per gebied IV175 13

14 Bijlage 1: Uitkomsten per gebied Bijlage 1 Bezetting gebieden per meetmoment 14 IV175

15 Bijlage 1: Uitkomsten per gebied dag tijd gebied capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd vrijdag 21: ,8 66, ,6 78, ,1 149, ,7 17, ,3 69, ,5 156, ,0 113, ,8 160, ,0 135, ,2 159, ,3 170, ,4 271,1 Totaal 21: ,1 116,1 dinsdag 7: ,3 39, ,5 56, ,2 109, ,1 15, ,9 51, ,0 124, ,0 90, ,0 130, ,3 89, ,5 116, ,0 108, ,7 222,2 Totaal 7: ,9 88,4 8: ,3 58, ,2 76, ,8 139, ,3 18, ,8 80, ,2 141, ,9 104, ,0 134, ,2 107, ,9 137, ,3 125, ,1 251,1 Totaal 8: ,2 106,4 IV175 15

16 Bijlage 1: Uitkomsten per gebied dag tijd gebied capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 9: ,9 85, ,3 88, ,6 162, ,2 31, ,9 100, ,3 150, ,3 115, ,1 145, ,8 116, ,3 161, ,7 135, ,4 268,9 Totaal 9: ,9 119,3 11: ,4 88, ,1 83, ,8 158, ,5 35, ,2 107, ,1 157, ,7 112, ,2 233, ,1 118, ,1 146, ,0 165, ,7 280,0 Totaal 11: ,5 120,2 16 IV175

17 Bijlage 2: Uitkomsten per vak Bijlage 2 Bezetting vakken per meetmoment Indeling Fietsflat IV175 17

18 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd vak capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd vrijdag 21: ,3 132, ,2 121, ,1 113, ,5 93, ,3 101, ,7 115, ,5 99, ,3 112, ,1 125, ,5 124, ,4 81, ,9 74, ,1 149, ,1 139, ,8 128, ,7 170, ,0 141, ,3 69, ,3 131, ,1 197, ,6 144, ,8 130, ,1 182, ,3 170, ,8 461, ,7 17, ,8 66,7 Totaal 21: ,1 116,1 18 IV175

19 Bijlage 2: Uitkomsten per vak dag tijd vak capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd dinsdag 7: ,8 114, ,7 112, ,3 88, ,0 46, ,3 52, ,1 74, ,5 95, ,8 84, ,8 117, ,8 124, ,2 62, ,1 51, ,2 109, ,2 94, ,0 113, ,6 122, ,6 112, ,9 51, ,3 107, ,2 123, ,2 150, ,2 102, ,8 127, ,0 108, ,9 386, ,1 15, ,3 39,2 Totaal 7: ,9 88,4 IV175 19

20 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd vak capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 8: ,1 119, ,6 114, ,2 107, ,6 55, ,0 65, ,9 125, ,5 108, ,8 99, ,6 125, ,0 130, ,2 85, ,4 69, ,8 139, ,7 111, ,0 118, ,2 143, ,7 133, ,8 80, ,3 130, ,3 137, ,8 161, ,4 123, ,8 147, ,3 125, ,8 433, ,3 18, ,3 58,6 Totaal 8: ,2 106,4 20 IV175

21 Bijlage 2: Uitkomsten per vak dag tijd vak capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 9: ,3 128, ,3 113, ,5 105, ,0 104, ,9 102, ,4 127, ,6 111, ,4 99, ,5 128, ,1 135, ,7 89, ,9 87, ,6 162, ,6 120, ,1 115, ,9 153, ,2 138, ,9 100, ,2 132, ,1 151, ,8 174, ,2 148, ,3 172, ,7 135, ,0 480, ,2 31, ,9 85,5 Totaal 9: ,9 119,3 IV175 21

22 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd vak capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 11: ,2 123, ,9 114, ,6 108, ,5 92, ,9 103, ,3 123, ,5 108, ,8 100, ,3 126, ,2 127, ,3 86, ,0 81, ,8 158, ,4 125, ,2 190, ,0 160, ,1 145, ,2 107, ,6 148, ,5 160, ,6 175, ,3 113, ,3 174, ,0 165, ,0 486, ,5 35, ,4 88,2 Totaal 11: ,5 120,2 22 IV175

23 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie Bijlage 3 Bezetting secties per meetmoment IV175 23

24 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd vrijdag 21: ,8 126, ,3 124, ,0 107, ,6 113, ,1 97, ,8 98, ,7 90, ,0 54, ,0 95, ,7 63, ,7 74, ,1 149, ,0 107, ,9 152, ,1 129, ,5 144, ,8 128, ,7 170, ,0 141, ,6 5, ,2 77, ,2 68, ,8 100, ,9 88, ,3 131, ,1 197, ,6 144, ,8 79, ,2 145, ,2 166, IV175

25 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd ,0 147, ,3 170, ,9 355, ,8 331, ,7 17, ,6 43, ,0 86,7 Totaal 21: ,1 116,1 IV175 25

26 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd dinsdag 7: ,7 113, ,2 121, ,6 85, ,1 86, ,9 49, ,8 88, ,3 67, ,7 37, ,8 69, ,0 44, ,7 50, ,2 109, ,7 70, ,0 84, ,5 96, ,1 113, ,0 113, ,6 122, ,6 112, ,7 9, ,5 49, ,1 42, ,1 91, ,4 74, ,3 107, ,2 123, ,2 150, ,2 81, ,8 108, ,8 145, IV175

27 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd ,0 111, ,0 108, ,1 188, ,9 155, ,0 14, ,0 34, ,3 43,3 Totaal 7: ,9 88,4 IV175 27

28 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 8: ,6 116, ,2 128, ,5 116, ,6 103, ,9 60, ,3 110, ,8 96, ,3 48, ,0 88, ,4 49, ,7 74, ,8 139, ,3 85, ,4 108, ,9 109, ,0 129, ,0 118, ,2 143, ,7 133, ,7 9, ,5 82, ,8 71, ,6 130, ,0 100, ,3 130, ,3 137, ,8 161, ,4 97, ,5 129, ,0 162, IV175

29 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd ,5 126, ,3 125, ,3 238, ,4 174, ,7 17, ,6 50, ,0 46,7 Totaal 8: ,2 106,4 IV175 29

30 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 9: ,4 120, ,2 131, ,9 119, ,5 102, ,0 103, ,5 108, ,0 100, ,3 56, ,7 100, ,2 60, ,1 99, ,6 162, ,6 96, ,1 119, ,0 116, ,4 127, ,1 115, ,9 153, ,2 138, ,1 16, ,2 110, ,2 99, ,9 134, ,3 102, ,2 132, ,1 151, ,8 174, ,2 111, ,5 154, ,8 179, IV175

31 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd ,5 140, ,7 135, ,3 272, ,1 200, ,3 26, ,3 76, ,7 56,7 Totaal 9: ,9 119,3 IV175 31

32 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd 11: ,6 118, ,2 127, ,8 115, ,8 104, ,8 97, ,3 110, ,9 96, ,6 53, ,3 98, ,6 59, ,5 88, ,8 158, ,3 100, ,5 129, ,9 113, ,4 142, ,2 190, ,0 160, ,1 145, ,1 119, ,0 109, ,8 105, ,1 108, ,0 103, ,6 148, ,5 160, ,6 175, ,3 97, ,3 166, ,0 187, IV175

33 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie dag tijd sectie capaciteit binnen buiten totaal bromfietsen netto pkd bruto pkd ,5 138, ,0 165, ,7 161, ,1 192, ,5 35, ,0 75, ,7 90,0 Totaal 11: ,5 120,2 IV175 33

34 Bijlage 3: Uitkomsten per sectie COLOFON Offerte fietstelling Centraal Station D IVV IV175.1 juni 2013 TRAJAN transportation projects postbus AG Amsterdam WG plein SK Amsterdam T M W E 34 IV175

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

Fietsparkeerbalans Centraal Station. Gemeente Amsterdam, RVE Verkeer & Openbare Ruimte

Fietsparkeerbalans Centraal Station. Gemeente Amsterdam, RVE Verkeer & Openbare Ruimte Fietsparkeerbalans Centraal Station Gemeente Amsterdam, RVE Verkeer & Openbare Ruimte VERSIE 5; 09 APRIL 2016 Inhoud Fietsparkeerbalans totaal 03 Saldo vrije capaciteit 07 Ontwikkeling capaciteit naar

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort

Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort 1 Aanleiding Kunnen betalingsgraadcijfers worden gestuurd met een meer flexibele handhaving? Wat is het effect van handhavingsschema s op de betalingsgraad?

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017 Rapportage Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden Inhoud Verantwoording Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Methode 4 Onderzoek:

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek TU Delft

Rapportage. Parkeeronderzoek TU Delft Rapportage Parkeeronderzoek TU Delft Rapportage Parkeeronderzoek TU Delft Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN

ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN Rapportage Amsterdam, 10 mei 2016 In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station.

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station. MEMO Aan Raadscommissie Van College Toestel 538 333 Afdeling WSB/Roel Dobbelsteijn Betreft resultaten parkeerdrukonderzoek 2014, analyse en beantwoording motie Raad 30 oktober 2015 (onderzoek naar behoefte

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Fietsparkeerbalans Stationsgebied Utrecht

Fietsparkeerbalans Stationsgebied Utrecht Fietsparkeerbalans 2015 Stationsgebied Utrecht definitief 22 maart 2016 Samenvatting In de fietsparkeerbalans worden de ontwikkelingen rond het fietsparkeren beschreven tussen 2007 en 2020. De voorliggende

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam. Hoofdrapport

Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam. Hoofdrapport 2 Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam Hoofdrapport 3 Fietsparkeeronderzoek binnenstad Rotterdam - hoofdrapport Colofon: Opdrachtgever: Projectleider Rotterdam: Vervoer) Versie: 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht Documentbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding de eerdere stationsgebouwen van 1872 en 1973 hoofdingang van het huidige station Barendrecht 1 http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/overzicht_aantal_in-_en_uitstappers_per_station_2013-2015-147737

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p B en W-nummer 15.0911; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwer p Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid D. Verbree (VVD) ingekomen op 18 september 2015 inzake de capaciteit brommers en buitenmodel

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

W H I T E P A P E R DE GEOGRAFIE VAN PARKEREN

W H I T E P A P E R DE GEOGRAFIE VAN PARKEREN W H I T E P A P E R DE GEOGRAFIE VAN PARKEREN Inhoudsopgave 02 INLEIDING 03 HET ONTSTAAN VAN PARKEERDRUK 05 PARKEERGEDRAG 06 LOOPAFSTANDEN 08 MISMATCH IN PARKEERDRUKMETINGEN 11 PARKEERPROBLEMATIEK 12 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk

Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk Islamitische basisschool Hoorn Rapportage verkeer locatie Hanebalk Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Stichting nieuwe school... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Gegevens school... 4 2.1

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings

Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings Onderzoeksopzet Aan de privé exploitanten van de parkings in de ruime omgeving werden volgende gegevens gevraagd: - De totale parkeercapaciteit van de parking

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch

Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46631 september 2016 Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch Onderwerp: uitbreiding parkeerschijfzone

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011

RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatieschap het Twiske AB 05-12-2012 Agendapunt 3b mededeling recreatiemonitor, aantal bezoeken 2011 BIJLAGE RECREATIEMONITOR: AANTAL BEZOEKEN RECREATIESCHAP HET TWISKE 2011 Recreatie Noord-Holland

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

GSR Fietsennota Campus UZ Gent

GSR Fietsennota Campus UZ Gent GSR Fietsennota Campus UZ Gent Er staan op campus UZ Gent (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) op 7 verschillende locaties fietsenstallingen: tussen B2 en B3 (1), aan blok B (bij auditorium

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016 Verkeersonderzoek Soest-Zuid Mei 2016 Inhoud Verantwoording Dataverzameling... 3 Dataverwerking... 7 Onderzoek: Verkeersonderzoek Soest-Zuid Hoofdlijnen... 8 Datum: Mei 2016 Resultaten in Excel: Doorsnedetellingen...

Nadere informatie

Fietsennota complex Voldersstraat

Fietsennota complex Voldersstraat Fietsennota complex Voldersstraat Er staan bij het complex Voldersstraat (deze locatie omvat de faculteit Rechtsgeleerdheid en de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) op vijf locaties fietsenstallingen.

Nadere informatie

Parkeerbalans Nijmegen

Parkeerbalans Nijmegen Parkeerbalans Nijmegen Verantwoording en Toelichting Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Amsterdam, 23 oktober 2011 Parkeerbalans Nijmegen Verantwoording en toelichting Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ewald

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Fietsennota complex Ledeganck

Fietsennota complex Ledeganck Fietsennota complex Ledeganck Er staan bij het complex Ledeganck op vier verschillende locaties fietsenstallingen: aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat (1), in de ondergrondse fietsenstalling met ingang

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

Evaluatie pilot "way finding" Onderzoek, Informatie en Statistiek

Evaluatie pilot way finding Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Verkeer & Openbare ruimte Projectnummer: 15117 Christel van Dijk Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Christel.van.Dijk@amsterdam.nl

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 De geografie van parkeren Jacob de Vries trajan Samenvatting De relatie tussen loopafstanden en parkeerdruk blijkt net even anders te liggen dan gedacht: hoe hoger de

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Juni 2012 Uitgave Naam Mail : Team Kennis en Verkenning : Margreet Nuus en Remmelt Bos : mg.nuus@deventer.nl Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Fietsennota De Sterre

Fietsennota De Sterre Fietsennota De Sterre Er staan bij De Sterre op zes locaties fietsenstallingen voor studenten. Er zijn fietsenstallingen aan het gebouw S1 (1), aan het gebouw S2 (2), aan het gebouw S4 (3), aan het gebouw

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie