Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn"

Transcriptie

1 Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of worden bewerkt en/of worden samengevat, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DTV Consultants B.V.

2

3 INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING UITVOERING PARKEERONDERZOEK Inleiding Onderzoeksgebied Onderzoeksopzet Omstandigheden tijdens het veldwerk RESULTATEN PARKEERONDERZOEK Inleiding Bezettingsgraad Parkeermotief Mini-enquête CONCLUSIES EN MOGELIJKE MAATREGELEN Conclusies Mogelijke maatregelen BIJLAGE 1 AFBEELDINGEN BEZETTINGSGRAAD BIJLAGE 2 AFBEELDINGEN PARKEERMOTIEVEN iii

4

5 1. INLEIDING Aanleiding en doel van het onderzoek Bij de Albert Heijn aan de Prins Hendrikstraat in Boxtel ligt een parkeerterrein met een capaciteit van 174 parkeerplaatsen. De gemeente Boxtel heeft signalen dat de capaciteit van dit terrein op drukke momenten, met name op vrijdag en zaterdag, vrijwel volledig wordt benut. Niet alleen bezoekers van de Albert Heijn lijken van dit terrein gebruik te maken, maar ook bewoners uit de omgeving en bezoekers van andere winkels in de omgeving. Hierdoor kunnen klanten van Albert Heijn niet altijd op het parkeerterrein terecht en moeten zij in de omgeving zoeken naar een vrije parkeerplaats. De gemeente wil graag weten of inderdaad sprake is van een parkeerprobleem, hoe groot dit probleem is, door wie het wordt veroorzaakt en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn om de problemen aan te pakken. De gemeente heeft aan DTV Consultants gevraagd om een parkeerstudie uit te voeren om antwoord te krijgen op deze vragen. De Albert Heijn heeft een ontheffing waarmee zij op zondagmiddag geopend mag zijn. Ten behoeve van de evaluatie van deze ontheffing, wil de gemeente Boxtel ook inzicht hebben in de parkeerdruk rond de Albert Heijn op zondagmiddag. Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitvoering van het parkeeronderzoek en omstandigheden tijdens het veldwerk. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van het uitgevoerde parkeeronderzoek weer. Afgesloten wordt met conclusies (hoofdstuk 4). In de bijlagen zijn van een aantal maatgevende momenten afbeeldingen opgenomen waarin de bezettingsgraden en de parkeermotieven zijn gevisualiseerd. Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 1

6 2. UITVOERING PARKEERONDERZOEK 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de uitvoering van het veldwerk. Eerst wordt ingegaan op het onderzoeksgebied en de parkeercapaciteiten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de onderzoeksopzet en de (weers)omstandigheden tijdens de uitvoering van het onderzoek. 2.2 Onderzoeksgebied In onderstaande afbeelding is het onderzoeksgebied weergegeven. Het onderzoeksgebied bestaat uit het parkeerterrein bij de Albert Heijn (sectie 1, 2 en 6), uit de Prins Hendriklaan (sectie 3), en uit de Kasteellaan (sectie 4 en 5). Afbeelding 2.1 Onderzoeksgebied omgeving Albert Heijn Het aantal openbare parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied bedraagt 249. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de parkeercapaciteiten per sectie weer. 2 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

7 Tabel 2.1 Parkeercapaciteiten Sectienummer Omschrijving sectie Parkeercapaciteit 1 Parkeerterrein Albert Heijn (noord) 89 2 Parkeerterrein Albert Heijn (zuid) 95 3 Prins Hendriklaan -- 4 Kasteellaan 38 5 Kasteellaan (hofje) 12 6 Parkeerterrein Albert Heijn (met vergunning) 15 Totaal onderzoeksgebied Onderzoeksopzet Het parkeeronderzoek is uitgevoerd op de volgende dagen en tijdstippen: Tabel 2.2 Onderzoeksmomenten Vrijdag 29 mei Zaterdag 30 mei Zondag 31 mei 04:30 06:00 uur 04:30 06:00 uur 06:00 07:30 uur 06:00 07:30 uur 07:30 09:00 uur 07:30 09:00 uur 09:00 10:30 uur 09:00 10:30 uur 10:30 12:00 uur 10:30 12:00 uur 12:00 13:30 uur 12:00 13:30 uur 13:30 15:00 uur 13:30 15:00 uur 15:00 16:30 uur 15:00 16:30 uur 15:00 16:30 uur 16:30 18:00 uur 16:30 18:00 uur 16:30 18:00 uur 18:00 19:30 uur 18:00 19:30 uur 18:00 19:30 uur 19:30 21:00 uur 19:30 21:00 uur 19:30 21:00 uur Tijdens het veldwerk zijn niet alleen alle auto s geteld, maar zijn ook de eerste vier karakters van de kentekens van alle geparkeerde auto s genoteerd. Op basis van de geregistreerde kentekens kan worden bepaald welk motief de parkeerders hebben gehad. Van een kenteken dat is aangetroffen in de vroege ochtend (om 04:30 uur) wordt aangenomen dat het om een bewoner gaat. Kentekens die niet als zijnde van bewoners zijn aangeduid, maar die wel gedurende minimaal drie perioden achter elkaar zijn aangetroffen, worden verondersteld van werknemers te zijn. Alle overige kentekens, die niet aan bovenstaande criteria voldoen, zijn dan van bezoekers. Omdat het niet mogelijk is om enkel op basis van parkeermomenten en parkeerduur te bepalen of een parkeerder al dan niet voor de Albert Heijn komt, is aanvullend aan de parkeertelling ook een mini-enquête afgenomen onder parkeerders. Aan mensen die net hebben geparkeerd, of die op het punt staan te vertrekken, is gevraagd met welk motief zij parkeren of geparkeerd hebben. Bovendien zijn (de eerste vier karakters van) de kentekens van deze mensen genoteerd. Naast het afgeleide motief vanuit de parkeermomenten kan daarmee dus het werkelijke motief aan de kentekens worden gekoppeld. De afgeleide motieven kunnen hierdoor gecontroleerd worden en bovendien kunnen de motieven verder worden uitgesplitst. Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 3

8 2.4 Omstandigheden tijdens het veldwerk Tijdens de drie onderzoeksdagen was het droog, op vrijdag en zaterdag zelfs erg zonnig. Op zondag kwam wat lichte bewolking langsdrijven. Met temperaturen tussen de 21 en 24 graden Celsius was het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanwege de Pinksterdagen (zondag 31 mei en maandag 1 juni) waren wellicht meer mensen vrij dan normaal. In hoeverre dit de parkeersituatie heeft beïnvloed, is niet bekend. Omdat in de weekenden voor en na Pinksteren diverse evenementen waren gepland in het centrum van Boxtel, is in overleg met de gemeente gekozen voor uitvoering van het onderzoek in het weekend van Pinksteren. Vanuit de Albert Heijn is aangegeven dat het druktebeeld tijdens de onderzoeksdagen geen afwijkingen heeft getoond ten opzichte van andere weekenden. In sectie 5 (het hofje aan de Kasteellaan) stond gedurende het onderzoek een boot gestald, waardoor steeds één parkeerplek bezet was. Verder hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. 4 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

9 3. RESULTATEN PARKEERONDERZOEK 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de resultaten van het parkeeronderzoek gepresenteerd. In paragraaf 3.2 wordt aandacht besteed aan de bezettingsgraden en in paragraaf 3.3 komen de parkeermotieven aan bod. 3.2 Bezettingsgraad In onderstaande tabellen is per sectie en per meetmoment de bezettingsgraad aangegeven. Bezettingsgraden boven de 90% zijn in rood weergegeven. Tabel 3.1 Bezettingsgraad op vrijdag Vrijdag Cap. 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 1 Parkeerterrein AH (noord) 89 18% 15% 9% 80% 98% 64% 57% 75% 73% 74% 84% 2 Parkeerterrein AH (zuid) 95 27% 34% 39% 57% 92% 74% 92% 80% 63% 48% 29% 3 Prins Hendriklaan Kasteellaan 38 87% 84% 66% 79% 66% 71% 82% 71% 76% 71% 71% 5 Kasteellaan (hofje) 12 92% 75% 92% 92% 92% 100% 100% 92% 83% 83% 92% 6 Parkeerterrein AH (vergunning) 15 0% 13% 13% 13% 13% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Gemiddeld onderzoeksgebied % 35% 33% 67% 85% 67% 73% 73% 66% 60% 57% Op vrijdag is de hoogste gemiddelde bezettingsgraad gemeten om 10:30 uur. Op dat moment is 85% van de parkeerplaatsen dan bezet. Op sectieniveau is de bezetting het hoogst op het parkeerterrein van Albert Heijn: respectievelijk 98% en 92%. Het is op het parkeerterrein op dat moment een komen en gaan van parkeerders, in combinatie met veel zoekverkeer; automobilisten die proberen de laatste vrije plaatsen te bemachtigen. Het gedeelte van het plein met vergunningplaatsen wordt nauwelijks gebruikt, daar staan gedurende de vrijdag slechts één of twee auto s. In de Kasteellaan is ook nog parkeercapaciteit beschikbaar, behalve in het hofje. Tabel 3.2 Bezettingsgraad op zaterdag Zaterdag Cap. 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 1 Parkeerterrein AH (noord) 89 17% 18% 51% 84% 102% 102% 76% 80% 84% 67% 52% 2 Parkeerterrein AH (zuid) 95 33% 36% 44% 66% 103% 101% 83% 69% 83% 53% 42% 3 Prins Hendriklaan Kasteellaan 38 79% 82% 87% 84% 84% 87% 79% 84% 87% 74% 68% 5 Kasteellaan (hofje) 12 83% 83% 100% 100% 108% 125% 108% 117% 83% 92% 92% 6 Parkeerterrein AH (vergunning) 15 7% 7% 7% 7% 13% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Gemiddeld onderzoeksgebied % 37% 54% 74% 95% 95% 77% 74% 80% 61% 50% Ook op zaterdag is het aan het einde van de ochtend en begin van de middag het drukst. De gemiddelde bezetting bedraagt dan zelfs 95%, waarbij op sectieniveau bezettingsgraden van boven de 100% worden gemeten. Er staan dan meer voertuigen geparkeerd dan op basis van Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 5

10 de parkeercapaciteit mogelijk is, hetgeen inhoudt dat enkele voertuigen fout geparkeerd staan. Ook op zaterdag is het erg rustig op het gedeelte met vergunningplaatsen en is er nog wat parkeercapaciteit beschikbaar in de Kasteellaan. Afbeelding 3.1 Bezettingsgraden zaterdag 10:30 uur Afbeelding 3.1 toont de bezettingsgraden op het drukste moment op zaterdag. In bijlage 1 zijn ook van een aantal andere tijdstippen de bezettingsgraden op kaart weergegeven. 6 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

11 Tabel 3.3 Bezettingsgraad op zondag Zondag Cap. 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 1 Parkeerterrein AH (noord) % 72% 52% 43% 2 Parkeerterrein AH (zuid) % 44% 32% 29% 3 Prins Hendriklaan Kasteellaan % 74% 74% 76% 5 Kasteellaan (hofje) % 75% 67% 67% 6 Parkeerterrein AH (vergunning) % 7% 7% 7% Gemiddeld onderzoeksgebied % 58% 46% 42% Op zondag is het onderzoek alleen in de tweede helft van de middag en in de avond uitgevoerd, omdat de Albert Heijn dan geopend is. Op alle momenten is in het onderzoeksgebied nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar. Ook op het parkeerterrein van de Albert Heijn doen zich geen capaciteitsproblemen voor; de maximale bezettingsgraad op het terrein van de Albert Heijn bedraagt op het noordelijke gedeelte 72% en op het zuidelijke gedeelte slechts 44%. 3.3 Parkeermotief Gemiddeld over het hele onderzoeksgebied is het aandeel bewoners het grootst in de vroege ochtend, maar hebben bezoekers de rest van de dag de overhand. Het aandeel werknemers (langparkeerders) is op alle momenten het kleinst. Op sectieniveau blijkt dat bezoekers vooral op het parkeerterrein van de Albert Heijn staan, en dat in de andere secties meer door bewoners en werknemers wordt geparkeerd. De resultaten van de parkeermotiefmeting duiden er niet op dat bezoekers van de supermarkt massaal in de omliggende straten parkeren, ondanks de hoge bezettingsgraad die op vrijdag en zaterdag op het parkeerterrein van AH is gemeten. Op zaterdag is het aandeel werknemers kleiner dan op vrijdag. De verklaring is waarschijnlijk dat veel kantoren op zaterdag zijn gesloten. In de tabellen 3.4 en 3.5 (op de volgende pagina) staan de parkeermotieven per telmoment en per sectie weergegeven. Afbeelding 3.2 geeft van het drukste moment (zaterdag 10:30 uur) de parkeermotieven op kaart weer. In bijlage 2 zijn van een aantal andere maatgevende momenten eveneens de parkeermotieven op kaart afgebeeld. Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 7

12 Tabel 3.4 Parkeermotieven per sectie en meetmoment op vrijdag Sectie Motief 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 1 Bewoner 94% 85% 75% 7% 8% 11% 12% 11% 12% 14% 9% Werknemer 0% 8% 13% 6% 7% 12% 12% 15% 15% 12% 8% Bezoeker 6% 8% 13% 87% 85% 77% 76% 74% 72% 74% 83% 2 Bewoner 100% 81% 54% 24% 14% 20% 11% 8% 13% 26% 27% Werknemer 0% 13% 38% 44% 36% 44% 36% 45% 33% 24% 12% Bezoeker 0% 6% 8% 31% 51% 36% 53% 47% 53% 50% 62% 3 Bewoner Werknemer Bezoeker Bewoner 100% 84% 80% 60% 60% 52% 48% 44% 45% 59% 59% Werknemer 0% 9% 12% 30% 36% 41% 39% 44% 34% 26% 15% Bezoeker 0% 6% 8% 10% 4% 7% 13% 11% 21% 15% 26% 5 Bewoner 91% 89% 64% 45% 45% 42% 42% 45% 50% 50% 60% Werknemer 9% 11% 27% 45% 55% 58% 58% 55% 50% 30% 20% Bezoeker 0% 0% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 6 Bewoner % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Werknemer -- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bezoeker -- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal Bewoner 98% 84% 66% 26% 19% 24% 20% 17% 21% 29% 27% Werknemer 1% 10% 25% 25% 25% 33% 31% 34% 27% 19% 11% Bezoeker 1% 6% 8% 49% 56% 43% 49% 49% 52% 52% 63% Tabel 3.5 Parkeermotieven per sectie en meetmoment op zaterdag Sectie Motief 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 1 Bewoner 100% 100% 33% 16% 14% 12% 13% 14% 15% 18% 22% Werknemer 0% 0% 2% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 2% Bezoeker 0% 0% 64% 80% 81% 85% 84% 82% 81% 78% 76% 2 Bewoner 100% 82% 60% 33% 19% 18% 18% 17% 19% 36% 45% Werknemer 0% 9% 17% 17% 16% 15% 20% 24% 20% 20% 18% Bezoeker 0% 9% 24% 49% 64% 68% 62% 59% 61% 44% 38% 3 Bewoner Werknemer Bezoeker Bewoner 100% 94% 85% 78% 66% 58% 57% 44% 58% 64% 62% Werknemer 0% 6% 15% 22% 22% 27% 33% 31% 18% 25% 23% Bezoeker 0% 0% 0% 0% 13% 15% 10% 25% 24% 11% 15% 5 Bewoner 90% 90% 67% 67% 62% 53% 54% 50% 80% 55% 64% Werknemer 0% 0% 17% 17% 31% 27% 31% 29% 10% 9% 9% Bezoeker 10% 10% 17% 17% 8% 20% 15% 21% 10% 36% 27% 6 Bewoner 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Werknemer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bezoeker 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal Bewoner 99% 90% 58% 37% 26% 24% 25% 23% 27% 36% 42% Totaal Werknemer 0% 5% 11% 13% 13% 13% 17% 18% 14% 14% 13% Totaal Bezoeker 1% 4% 31% 51% 61% 64% 58% 58% 59% 50% 46% 8 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

13 Afbeelding 3.2 Parkeermotieven zaterdag 10:30 uur Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 9

14 3.4 Mini-enquête Tegelijk met het parkeeronderzoek heeft een veldwerker aan parkeerders die zojuist hun voertuig hadden geparkeerd (of juist bij hun voertuig terugkwamen om te vertrekken) gevraagd, wat de reden was om daar te parkeren. Daarbij konden respondenten meerdere antwoorden geven. De volgende antwoorden waren mogelijk: A. Bezoeker Albert Heijn B. Bezoeker overige winkels/voorzieningen centrum C. Bezoeker woning D. Werknemer Albert Heijn E. Werknemer overige winkels/voorzieningen centrum F. Bewoner G. Treinreiziger Veruit de meeste parkeerders zijn ondervraagd in de secties 1 en 2 (het parkeerterrein bij de Albert Heijn). Deze secties hebben de meeste parkeerplaatsen, en het verloop is er ook nog eens erg groot. De kans om iemand aan te kunnen spreken is op deze locatie dus ook het grootst. Tabel 3.6 Enquêteantwoorden op vrijdag A B C D E F G Totaal 1 Parkeerterrein AH (noord) Parkeerterrein AH (zuid) Prins Hendriklaan Kasteellaan Kasteellaan (hofje) Parkeerterrein AH (vergunning) Totaal onderzoeksgebied Tabel 3.7 Enquêteantwoorden op zaterdag A B C D E F G Totaal 1 Parkeerterrein AH (noord) Parkeerterrein AH (zuid) Prins Hendriklaan Kasteellaan Kasteellaan (hofje) Parkeerterrein AH (vergunning) Totaal onderzoeksgebied Het overgrote deel van de ondervraagden is bezoeker van de Albert Heijn. Op vrijdag zijn daarnaast enkele bewoners of bezoekers van woningen, treinreizigers en werknemers waargenomen. Ook op zaterdag gaven enkele ondervraagden aan bewoner te zijn. Werknemers van Albert Heijn zijn in het onderzoek niet aangetroffen. Opvallend is dat er nauwelijks bezoekers van het centrum van Boxtel parkeren in het onderzoeksgebied; ook niet in combinatie met een bezoek aan de Albert Heijn. 10 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

15 De enquêteresultaten komen grotendeels overeen met de resultaten van de parkeertellingen: de bezoekers hebben de overhand in het onderzoeksgebied, met de nadruk op het parkeerterrein van Albert Heijn, en andere parkeerders (werknemers, bewoners) parkeren vooral op de Kasteellaan. Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 11

16 4. CONCLUSIES EN MOGELIJKE MAATREGELEN 4.1 Conclusies Bezettingsgraden Op zondag doen zich in het onderzoeksgebied geen parkeerproblemen voor. De hoogste bezettingsgraad in het onderzoeksgebied ligt onder de 60%. Op vrijdag en zaterdag komen in het onderzoeksgebied op verschillende momenten hoge bezettingsgraden voor. Zowel op vrijdag als zaterdag staat het hofje aan de Kasteellaan (sectie 5) vrijwel de hele dag (meer dan) vol geparkeerd. Ook op het Albert Heijn-terrein (secties 1 en 2) komen hoge bezettingsgraden voor. Deze zijn echter meer incidenteel. Op vrijdag ligt er een piek rond 10:30 uur. Op het terrein zijn dan nog slechts enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Op zaterdag duurt de piek wat langer, want zowel om 10:30 uur als om 12:00 uur staat het terrein meer dan vol. Eerder onderzoek van DTV Consultants, uitgevoerd eind juni 2008, heeft laten zien dat het terrein bij de Albert Heijn op maandag en dinsdag maximaal zo n 50% bezet is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat alleen op zaterdagen, gedurende een periode van enkele uren aan het eind van de ochtend en begin van de middag, zich een situatie voordoet waarbij vrijwel geen enkele parkeerplaats meer beschikbaar is rond de Albert Heijn. Op alle andere momenten in de week kan de parkeerdruk prima worden opgevangen. Van het vergunningenterrein (sectie 6) aan de westkant van het Albert Heijn-terrein wordt door parkeerders nauwelijks gebruikt. Gedurende de gehele onderzoeksperiode hebben op dit terrein maximaal twee auto s tegelijkertijd gestaan. De overige 13 parkeerplaatsen van dit terrein staan dus constant leeg. Parkeermotieven In het hofje aan de Kasteellaan wordt de parkeerdruk veroorzaakt door verschillende groepen parkeerders. Op de drukste momenten is circa 50% van de parkeerders een bewoner. Op zowel vrijdag als zaterdag bestaan de overige parkeerders vooral uit werknemers. Op zaterdag staat in deze sectie ook een enkele bezoeker geparkeerd. Op het noordelijke gedeelte van het Albert Heijn-terrein bestaat 80 tot 85% van de parkeerders uit bezoekers. Dit zijn vrijwel alleen bezoekers van de Albert Heijn. Daarnaast staan er enkele bewoners en enkele werknemers geparkeerd. Op het zuidelijke gedeelte van het terrein is het aandeel bewoners en werknemers, vooral op vrijdag, wat groter. Op vrijdag is slechts de helft van de parkeerders op dit terrein een bezoeker; op zaterdag 60 tot 70%. Op het drukste moment op zaterdag worden op het totale terrein bij de Albert Heijn circa 40 parkeerplaatsen bezet gehouden door bewoners en werknemers. 12 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

17 4.2 Mogelijke maatregelen Regulerende maatregelen Het grootse deel van de parkeerders in het onderzoeksgebied bestaat uit bezoekers van de Albert Heijn. Ook op het terrein bij de Albert Heijn is dit het geval. Toch wordt ook door andere doelgroepen gebruik gemaakt van dit terrein. Hoewel het procentueel niet om een grote hoeveelheden gaat, betreft het toch zo n 40 parkeerplaatsen die op het drukste moment op zaterdag bezet worden gehouden door bewoners en werknemers. De enige manier om ervoor te zorgen dat deze 40 parkeerplaatsen ook beschikbaar komen voor bezoekers van de Albert Heijn, is om het voor andere doelgroepen onaantrekkelijk te maken om hier te parkeren. Dat kan op twee manieren: door het instellen van een parkeerduurbeperking (blauwe zone), waarmee langparkeerders worden geweerd, of door het instellen van betaald parkeren, waarmee met name werknemers en bewoners op zoek zullen gaan naar een alternatieve parkeerlocatie. Omdat het voor bewoners belangrijk is om in de nabijheid van hun woning te kunnen parkeren, kan het noodzakelijk zijn om voor deze doelgroep specifieke locaties te reserveren wanneer ze op andere plaatsen niet langer kunnen staan. Het reserveren van parkeerplaatsen voor bewoners kan door middel van invoering van vergunningenparkeren in bepaalde straten of gebieden. Aanbevolen wordt om, wanneer gekozen wordt voor het treffen van maatregelen, aan te sluiten bij andere maatregelen in de omgeving; zowel bij het soort maatregel, als bij de uitwerking daarvan. Voorkomen moet worden dat een lappendeken van maatregelen ontstaat, waarmee het voor bezoekers en andere parkeerders onduidelijk wordt welke maatregel waar en wanneer geldt. Flankerende maatregelen Omdat zich eigenlijk alleen op zaterdag gedurende enkele uren een probleem voordoet, ligt het voor de hand om niet direct rigoureuze regulerende maatregelen te treffen. Aanbevolen wordt daarom om eerst een aantal flankerende maatregelen te treffen waarmee de piek op zaterdag kan worden afgevlakt. Fietsparkeren Door bezoekers van de Albert Heijn te stimuleren om met de fiets boodschappen te komen doen, in plaats van met de auto, kan het aantal auto s op het terrein worden teruggebracht. Belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van aantrekkelijke en veilige fietsroutes en comfortabele fietsenstallingsvoorzieningen. De huidige fietsenstallingen zijn niet comfortabel en veel fietsers zetten hun fiets dan ook niet in de rekken, maar tussen de rekken op het standaard (zie afbeelding 4.1). Daarnaast lijkt de capaciteit van de stallingsvoorzieningen op dit moment niet toereikend. Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn 13

18 Aanbevolen wordt om de mogelijkheden te bekijken om de huidige fietsenstallingen te vervangen door stallingen die voorzien zijn van het keurmerk FietsParkeur 1, zoals bijvoorbeeld de Tulip (die ook elders in het centrum van Boxtel is geplaatst). Afbeelding 4.1 Veel fietsen niet in het rek; mogelijk extra ruimte voor stallingen langs de muur Om de stallingscapaciteit uit te breiden, kunnen mogelijk extra fietsparkeerplaatsen worden geplaatst tegen de muur aan de noordzijde. Kortingsacties Albert Heijn Om het aantal bezoekers van de Albert Heijn op zaterdag wat af te vlakken, kan de Albert Heijn ervoor kiezen om bepaalde kortingsacties in te voeren die geldig zijn op bijvoorbeeld maandag, dinsdag en woensdag. Op deze dagen kunnen extra bezoekers gemakkelijk op het parkeerterrein worden opgevangen. Deze acties kunnen ertoe leiden dat een klein deel van de bezoekers hun wekelijkse boodschappen op een andere dag van de week gaat doen, waardoor de bezoekerspiek op de zaterdag (en vrijdag) wat afvlakt, en waardoor de parkeerdruk op de drukste momenten iets kan afnemen. Openstellen vergunningenterrein Omdat de 15 vergunningenplaatsen bij het Albert Heijn-terrein momenteel nauwelijks worden gebruikt, kan onderzocht worden of het mogelijk is om het vergunningenregime op te heffen. Hiermee komt extra parkeercapaciteit beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekers van de Albert Heijn. Hiermee kunnen de piekmomenten gemakkelijker worden opgevangen. 1 FietsParkeur is een keurmerk voor fietsenstallingen. Het omvat diverse kwaliteitseisen waaraan fietsparkeervoorzieningen moeten voldoen. Het stelt, rekening houdend met verschillende typen fietsen, eisen aan gemak bij het plaatsen en vastzetten van een fiets, kans op letsel bij gebruiker of passant, kans op schade aan de fiets, kraakbestendigheid, vandalismebestendigheid, duurzaamheid en informatie over het systeem. 14 Parkeeronderzoek omgeving Albert Heijn

19 BIJLAGEN

20

21 BIJLAGE 1 AFBEELDINGEN BEZETTINGSGRAAD

22 Bezettingsgraad Vrijdag 29 mei, 10:30 uur LEGENDA Minder dan 50% 50-85% % meer dan 100% Geen data N

23 Bezettingsgraad Vrijdag 29 mei, 15:00 uur LEGENDA Minder dan 50% 50-85% % meer dan 100% Geen data N

24 Bezettingsgraad Zaterdag 30 mei, 10:30 uur LEGENDA Minder dan 50% 50-85% % meer dan 100% Geen data N

25 Bezettingsgraad Zaterdag 30 mei, 15:00 uur LEGENDA Minder dan 50% 50-85% % meer dan 100% Geen data N

26 Bezettingsgraad Zondag 31 mei, 16:30 uur LEGENDA Minder dan 50% 50-85% % meer dan 100% Geen data N

27 BIJLAGE 2 AFBEELDINGEN PARKEERMOTIEVEN

28 Parkeermotieven Vrijdag 29 mei, 10:30 uur LEGENDA bewoner werknemer bezoeker N

29 Parkeermotieven Vrijdag 29 mei, 15:00 uur LEGENDA bewoner werknemer bezoeker N

30 Parkeermotieven Zaterdag 30 mei, 10:30 uur LEGENDA bewoner werknemer bezoeker N

31 Parkeermotieven Zaterdag 30 mei, 15:00 uur LEGENDA bewoner werknemer bezoeker N

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R.

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Rapportage Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum Conceptrapportage, versie 2 Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Valk Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders,

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station.

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station. MEMO Aan Raadscommissie Van College Toestel 538 333 Afdeling WSB/Roel Dobbelsteijn Betreft resultaten parkeerdrukonderzoek 2014, analyse en beantwoording motie Raad 30 oktober 2015 (onderzoek naar behoefte

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim adviseurs in verkeer Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim Onderzoeksperiode: Maart, april, mei, augustus en september 2013 In opdracht van: Gemeente Teylingen Datum: 1 november 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens)

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens) Memo Aan: : CC: Provincie Limburg ing. D.M.E. (Deborah) Bekkers Wilco Kooijman Datum: 3 februari 2012 Betreft: Resultaten kentekenonderzoek vracht N280 ( afslag Kelpen-Oler- ) Resultaten kentekenonderzoek

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Oranje zichtbaar in parkeergedrag

Oranje zichtbaar in parkeergedrag Oranje zichtbaar in parkeergedrag Inleiding De wedstrijden van Oranje hebben een duidelijke impact op het parkeergedrag. Dit rapport is gebaseerd op metingen met de DataTube op het parkeerterrein van winkelcentrum

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Ed Graumans Adviesbureau Met Graumans Leon Lurvink Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Gemeente Oud-Beijerland, adviseur

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum augustus kenmerk 6 De gemeente Kapelle is bezig met een bestemmingsplanherziening. Aanleiding vormt de wens om het aantal ligplaatsen

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017 Rapportage Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden Inhoud Verantwoording Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Methode 4 Onderzoek:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer.

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 1 november

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie 1. Inventarisatie Deze nota bijkomend onderzoek 2 kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Ternat. Dit bijkomend onderzoek werd uitgevoerd in navolging van de Provincial Auditcommissie

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Jeugdwerking 2009 Top 5 ergernissen parkeren? parkeeronderzoek parkeeronderzoek Op weekdagen Op weekdagen tijdens schoolvakantie In het weekend s nachts Betaald

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport,

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, , Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, Onderbouwing parkeerbehoefte bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5 Rapport in opdracht van: Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Supermarkten & Parkeren. APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015

Supermarkten & Parkeren. APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015 Supermarkten & Parkeren APCOA Parking Nederland B.V. Mathijs Smissaert 30-9-2015 Agenda 1. Onderzoeksgegevens supermarkten en Onderzoeksgegevens supermarkten en parkeren parkeren. Het parkeerprobleem Voordelen

Nadere informatie

Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk

Islamitische basisschool Hoorn. Rapportage verkeer locatie Hanebalk Islamitische basisschool Hoorn Rapportage verkeer locatie Hanebalk Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Stichting nieuwe school... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Gegevens school... 4 2.1

Nadere informatie