Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk"

Transcriptie

1 Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg, mei 2012 Projectnummer: Adv/Bre/01/12 Groen Licht Verkeersadviezen Postbus HC TILBURG tel. (013) fax. (013) Internet:

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING P Algemeen p Opbouw rapport p ONDERZOEKSMETHODIEK P Algemeen p Onderzoeksmethodiek p RESULTATEN PARKEERSTUDIE P Veldwerkomstandigheden en bijzonderheden p Parkeercapaciteit p Parkeerbezetting p Parkeerduur en turnover p Parkeermotieven p Foutparkeren p BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN P.20 BIJLAGEN Digitaal wordt bij deze rapportage een bestand aangeleverd met daarin (per dag): 1. Parkeercapaciteit per gebied 2. Parkeercapaciteit op sectie-niveau 3. Parkeerduur en turnover per gebied 4. Parkeerduur en turnover op sectie-niveau 5. Parkeerbezettingcijfers per gebied 6. Parkeerbezettingcijfers op sectie-niveau 7. Parkeermotieven per gebied 8. Parkeermotieven op sectie-niveau 9. Foutparkeerders per gebied 2

3 1. INLEIDING 1.1 Algemeen De gemeente Breda is voornemens om het winkelcentrum de Donk in Breda te renoveren. De gemeente wil graag het parkeergedrag in dit onderzoeksgebied in beeld brengen. Om een actueel en gedetailleerd beeld te krijgen van de huidige situatie heeft Groen Licht, in opdracht van de gemeente Breda, een parkeeronderzoek rond het winkelcentrum de Donk uitgevoerd dat antwoord geeft op de volgende vragen: Hoe groot is de parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied (zie figuur 1.1)? Hoe groot is de parkeerbezettingsgraad tijdens verschillende momenten van de dag en wat zijn de piekmomenten per gebied? Wat is de parkeerduur van parkeerders in (verschillende delen) van het onderzoeksgebied? Wie parkeert op welke locaties (parkeermotieven)? Het veldwerk dat ten grondslag ligt aan deze parkeerstudie is uitgevoerd in april 2012 (week 16). 1.2 Opbouw rapport Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethodiek Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksopzet en de meetmethodiek van het gehouden parkeeronderzoek. De gehanteerde methodiek van de verschillende deelonderzoeken (o.a. parkeerbezetting, parkeerduur en parkeermotieven) wordt beschreven. Hoofdstuk 3: Resultaten parkeerstudie In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in tabel- en figuurvorm weergegeven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: parkeercapaciteit: hoeveel parkeerplaatsen van welke type zijn per straat / parkeerterrein aanwezig? parkeerbezetting: hoeveel auto s staan geparkeerd op welk moment van de dag (absoluut en gerelateerd aan de capaciteit)? parkeerduur en turnover: hoe lang wordt er geparkeerd en hoe vaak worden parkeerplaatsen gebruikt? parkeermotief: wie maakt gebruik van de parkeerplaatsen? foutparkeren: hoeveel auto s staan op welke plaatsen fout geparkeerd? In figuur 1.1 (op de volgende pagina) is het onderzoeksgebied inclusief de sectieindeling opgenomen. 3

4 Figuur 1.1: afbakening onderzoeksgebied WKC de Donk 4

5 2. ONDERZOEKSMETHODIEK 2.1 Algemeen Het parkeeronderzoek is gehouden op de volgende dagen en tijdvakken: dinsdag 17 april 2012, tussen 04:00 en 06:00 uur; dinsdag 17 april 2012, tussen 09:00 en 20:00 uur; dinsdag 17 april 2012, tussen 22:00 en 24:00 uur; zaterdag 21 april 2012, tussen 09:00 en 20:00 uur. 2.2 Onderzoeksmethodiek In deze paragraaf wordt per onderdeel de werkwijze beschreven. Inventarisatie capaciteit Voorafgaand aan de bezettingsmetingen is de capaciteit gedetailleerd opgenomen. Per straatdeel en parkeerterrein is het aantal parkeerplaatsen per type (langs-, schuin- en haaksparkeren) geteld. Daarnaast is het aantal bijzondere parkeerplaatsen geteld (gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, etc.). Uitsluitend openbare parkeerplaatsen maken deel uit van deze studie, met uitzondering van de privé-terreinen van het politiebureau, De Kubus en Medisch Centrum Donk. Parkeerbezetting Tijdens de onderzoekstijdvakken is ieder uur de bezetting gemeten. Per onderzoeksdag wordt inzicht verkregen in: Absolute en procentuele bezetting gedurende het onderzoekstijdvak (verloopgrafieken). Minimale bezetting en maximale bezetting per straat/parkeerterrein. Maximale bezetting uitgaande van het gehele onderzoeksgebied. Aantal foutparkeerders (op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden). Parkeerduur en turnover Om de parkeerduur te kunnen bepalen is elk uur van ieder geparkeerd voertuig het kenteken (uitsluitend eerste twee delen van het kenteken) genoteerd. Ieder uur is gekeken of hetzelfde kenteken op dezelfde plaats staat of dat een nieuw kenteken (dus een ander voertuig) de betreffende plaats heeft ingenomen. De parkeerduur verschaft een belangrijk inzicht in het gebruik van bepaalde straten/parkeerterreinen. Middels deze methodiek ontstaat ook inzicht in het aantal parkeerhandelingen per vak per uur (turnover per uur). Parkeermotieven Inzicht krijgen in welk type parkeerder waar geparkeerd staat is nodig om aan te geven wie welke mogelijke parkeerproblemen veroorzaakt. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: Geparkeerde voertuigen die op dinsdag tussen 04:00 en 06:00 uur en/of tussen 22:00 en 24:00 uur zijn aangetroffen krijgen het motief wonen toegekend; Geparkeerde voertuigen niet behorende tot de groep bewoners die op dinsdag en/of zaterdag zijn aangetroffen tussen 09:00 en 10:00 uur én tussen 14:00 en 15:00 uur krijgen het motief werker toegekend; overig: bezoeker. 5

6 3. RESULTATEN PARKEERSTUDIE In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in tabel- en figuurvorm weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt de parkeercapaciteit van het onderzoeksgebied rond WKC de Donk behandeld. Paragraaf 3.3 toont de parkeerbezetting, ondersteunt door een grafiek die het bezettingsverloop van de twee onderzoeksdagen visualiseert. De parkeerduur wordt in paragraaf 3.4 gepresenteerd. In paragraaf 3.5 worden de parkeermotieven aangehaald en in paragraaf 3.6 komen de foutparkeerders aan bod. In deze rapportage worden uitsluitend de resultaten op gebiedsniveau belicht. Als (digitale) bijlage bij deze rapportage is een bestand bijgevoegd met alle resultaten per straatsectie. Figuur 3.1 toont in kleur de verschillende gebieden met de gedetailleerde straatsectie-indeling. Figuur 3.1: gebiedsindeling onderzoeksgebied WKC de Donk 3.1 Veldwerkomstandigheden Op dinsdag 17 april lag de temperatuur tussen de 0 en 11 graden Celsius. Het was zwaar bewolkt en er viel een enkele bui. Op zaterdag lag de temperatuur tussen de 5 en 12 graden Celsius. Het was wederom zwaar bewolkt, maar er viel meer regen dan op dinsdag. 6

7 3.2 Parkeercapaciteit In onderstaande figuur is de gedetailleerde straatsectie-indeling opgenomen. Achter het sectienummer staat de betreffende capaciteit (inclusief bijzondere plaatsen) tussen haakjes. In de tabellen 3.1 en 3.2 (op de volgende pagina) wordt de parkeercapaciteit per sectie en per gebied weergegeven. Figuur 3.2: parkeercapaciteit per straatsectie 7

8 algemene parkeerplaatsen bijzondere parkeerplaatsen Gebied Sectie totale benutbare capaciteit geh. op kent. totale bijzondere capaciteit totale capaciteit Straat langs haaks schuin geh. bez. A 1 Hondsdonk A 2 Hondsdonk A 3 Hondsdonk A 4 Hondsdonk A 5 Katerdonk A 6 Katerdonk A 7 Katerdonk A 8 Katerdonk A 9 Katerdonk A 10 Katerdonk A 11 Katerdonk A 12 Katerdonk B 13 P-terrein WKC de Donk (west) B 14 P-terrein WKC de Donk (west) C 15 Louwersdonk C 16 Louwersdonk C 17 Louwersdonk C 18 Louwersdonk D 19 Essendonk D 20 Essendonk D 21 P-terrein Essendonk D 22 P-terrein Essendonk D 23 Essendonk D 24 Essendonk E 25 Essendonk E 26 Essendonk F 27 P-terrein politiebureau (privé) F 28 P-terrein politiebureau (privé) F 29 P-terrein politiebureau (privé) F 30 P-terrein politiebureau (privé) F 31 P-terrein politiebureau (privé) F 32 P-terrein politiebureau (privé) F 33 P-terrein politiebureau (privé) F 34 P-terrein politiebureau (privé) G 35 P-terrein de Kubus (privé) H 36 P-terrein Medisch Centrum Donk (privé) E 37 Essendonk I 38 P-terrein Donk (noord) I 39 P-terrein Donk (noord) I 40 P-terrein Donk (noord) I 41 P-terrein Donk (noord) I 42 P-terrein Donk (noord) I 43 P-terrein Donk (noord) J 44 P-terrein Donk (midden) J 45 P-terrein Donk (midden) K 46 P-terrein Donk (zuid) K 47 P-terrein Donk (zuid) K 48 P-terrein Donk (zuid) K 49 P-terrein Donk (zuid) K 50 P-terrein Donk (zuid) K 51 P-terrein Donk (zuid) Totaal Tabel 3.1: parkeercapaciteit per sectie algemene parkeerplaatsen bijzondere parkeerplaatsen Gebied Omschrijving langs haaks schuin totale benutbare capaciteit geh. geh. op kent. bez. totale bijzondere capaciteit totale capaciteit A Hondsdonk/Katerdonk B P-terrein WKC de Donk (west) C Louwersdonk D Essendonk (wonen) E Essendonk (werken) F P-terrein politiebureau (privé) G P-terrein de Kubus (privé) H P-terrein Medisch Centrum Donk (privé) I P-terrein WKC de Donk (noord) J P-terrein WKC de Donk (midden) K P-terrein WKC de Donk (zuid) Totaal Tabel 3.2: parkeercapaciteit per gebied (zie gebiedsindeling op blz. 6) Afkortingen bijzondere plaatsen: geh. = gehandicaptenplaats; geh. op kenteken = gehandicaptenplaats op kenteken; bez. = bezoekersplaats. 8

9 3.3 Parkeerbezetting De tabellen 3.3 en 3.4 geven van respectievelijk dinsdag en zaterdag de bezettingscijfers weer inclusief foutparkeerders. Na deze tabellen is een aantal figuren opgenomen met het verloop van de parkeerbezetting gedurende de meetperiodes (09:00-20:00 uur). Het bezettingspercentage (parkeerdruk) is berekent over het totaal aantal geparkeerde voertuigen (incl. foutparkeerders) gedeeld door de totaal beschikbare capaciteit. Gebied Totale beschikbare capaciteit Bezetting gebied minimum Bez.% gebied minimum Bezetting gebied Bez.% gebied Tijd gebied Bez. totaal Bez.% totaal Tijd totaal Bez. gemiddeld Bez.% gemiddelde A % 28 61% 15: % 9: % B % 20 91% 9: % 9: % C % 17 94% 12: % 9: % D % % 14: % 9: % E % % 11: % 9: % F % 42 95% 10: % 9: % G 7 0 0% 6 86% 9: % 9: % H 8 0 0% 5 63% 9: % 9: % I % % 9: % 9: % J % 27 96% 9: % 9: % K % % 9: % 9: % Totaal % 9: % Tabel 3.3: parkeerbezetting dinsdag (09:00-20:00 uur) Gebied Totale beschikbare capaciteit Bezetting gebied minimum Bez.% gebied minimum Bezetting gebied Bez.% gebied Tijd gebied Bez. totaal Bez.% totaal Tijd totaal Bez. gemiddeld Bez.% gemiddelde A % 34 74% 13: % 13: % B % 21 95% 16: % 13: % C % % 13: % 13: % D % 9 82% 9: % 13: % E % 0 0% 13:00 0 0% 13:00 0 0% F % 2 5% 13:00 2 5% 13:00 1 3% G 7 0 0% 0 0% 13:00 0 0% 13:00 0 0% H 8 0 0% 0 0% 13:00 0 0% 13:00 0 0% I % % 12: % 13: % J % % 17: % 13: % K % 39 98% 17: % 13: % Totaal % 13: % Tabel 3.4: parkeerbezetting zaterdag (09:00-20:00 uur) Leeswijzer bij tabel 3.3 en 3.4 In de bovenstaande tabellen staat naast de gebiedsnummering en beschikbare capaciteit - van links naar rechts de minimum bezetting, oftewel het rustigste moment per gebied met daarnaast de parkeerdruk, vervolgens in de kolom bezetting gebied de hoogste bezetting per gebied met daarnaast de bijbehorende parkeerdruk en het tijdstip waarop deze maximale bezetting in de verschillende gebieden gehaald wordt. Vervolgens staan in de kolommen bezetting totaal en bez. % totaal de bezetting en parkeerdruk per gebied tijdens het drukste uur/meetmoment in het totale onderzoeksgebied. In de laatste twee kolommen staan de gemiddelde bezetting en bijbehorende bezettingsgraad per onderzoeksdag. 9

10 Onderstaande figuur toont het verloop van de parkeerbezetting van de twee onderzoeksdagen van het gehele onderzoeksgebied over de uren van de dag. De bezettingscijfers per uur/meetmoment zijn opgenomen in het bijlage-bestand. Figuur 3.3: verloop totale parkeerdruk (09:00-20:00 uur) De grafieken in de figuren 3.4 en 3.5 op de volgende pagina s tonen het verloop van de parkeerdruk per gebied. 10

11 Figuur 3.4: verloop parkeerdruk per gebied; dinsdag (09:00-20:00 uur) Figuur 3.5: verloop parkeerdruk per gebied; zaterdag (09:00-20:00 uur) 11

12 De figuren 3.6 t/m 3.10 geven inzicht in de parkeerdruk per sectie op enkele maatgevende meetmomenten. Figuur 3.6 laat het meetmoment van dinsdagochtend, tussen 04:00 en 06:00 uur zien, dit is (samen met de meting tussen 22:00 en 24:00 uur) het moment waarop de bewoners zijn vastgesteld. Figuur 3.6: parkeerdruk per sectie, meetmoment vaststellen bewoners 12

13 Het piekmoment (totaal drukste moment per dag) op dinsdag is om 09:00 en het piekmoment op zaterdag is om 13:00. De figuren 3.7 en 3.10 op blz. 12 en 13 tonen de parkeerdruk tijdens de genoemde piekmomenten. Ter vergelijking zijn ook figuren met de parkeerdruk op dinsdag om 13:00 uur en zaterdag om 09:00 uur opgenomen (figuur 3.8 en 3.9). Figuur 3.7: parkeerdruk per sectie, dinsdag 09:00 uur (drukste meetmoment) 13

14 Figuur 3.8: parkeerdruk per sectie, dinsdag 13:00 uur 14

15 Figuur 3.9: parkeerdruk per sectie, zaterdag 09:00 uur 15

16 Figuur 3.10: parkeerdruk per sectie, zaterdag 13:00 uur (drukste meetmoment) 16

17 3.4 Parkeerduur en turnover De tabellen 3.5 en 3.6 tonen van dinsdag en zaterdag voor het onderzoeksgebied in Breda de parkeerduur en het aantal parkeerhandelingen per plaats (turnover). Gebied Totale beschikbare capaciteit Aantal parkeerhandelingen Turnover Turnover per uur gem. parkeerduur (min) A ,54 0, B ,05 0,55 78 C ,17 0, D ,73 0, E ,60 0, F ,27 0, G 7 6 0,86 0, H ,38 0, I ,47 0, J ,64 0, K ,50 0, Totaal ,56 0, Tabel 3.5: parkeerduur en turnover dinsdag (09:00-20:00 uur) Gebied Totale beschikbare capaciteit Aantal parkeerhandelingen Turnover Turnover per uur gem. parkeerduur (min) A ,76 0, B ,59 0,60 78 C ,11 0, D ,45 0, E ,00 0,00 - F ,05 0, G 7 0 0,00 0,00 - H 8 0 0,00 0,00 - I ,70 0, J ,89 0, K ,80 0, Totaal ,65 0, Tabel 3.6: parkeerduur en turnover zaterdag (09:00-20:00 uur) Naast de gebiedsnummering en de capaciteit per gebied wordt in bovenstaande tabellen het aantal parkeerhandelingen gepresenteerd, dit is het totaal aantal verschillende voertuigen dat gebruik maakt van een parkeerplaats in het bewuste gebied. De kolom naast het aantal parkeerhandelingen toont de turnover. Dit is het aantal parkeerhandelingen per parkeerplaats gedurende het onderzoekstijdvak. De turnover per uur is het aantal parkeerhandelingen per parkeerplaats per uur. De laatste kolom toont de gemiddelde parkeerduur (in minuten). Een korte parkeerduur bij een hoge turnover betekent dat de bezetting vooral bestaat uit kortparkeerders. Een lange parkeerduur met een lage turnover wil zeggen dat er voornamelijk langparkeerders zijn, er zijn immers minder wisselingen per parkeervak per uur, terwijl er lang geparkeerd wordt. 17

18 3.5 Parkeermotieven De tabellen 3.7 en 3.8 geven van respectievelijk dinsdag en zaterdag de parkeermotieven ( welke doelgroep parkeert waar ) weer. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: Geparkeerde voertuigen die op dinsdag tussen 04:00 en 06:00 uur en/of tussen 22:00 en 24:00 uur zijn aangetroffen krijgen het motief wonen toegekend; Geparkeerde voertuigen niet behorende tot de groep bewoners die op dinsdag en/of zaterdag zijn aangetroffen tussen 09:00 en 10:00 uur én tussen 14:00 en 15:00 uur krijgen het motief werken toegekend; overig: bezoeker. In deze tabellen worden uitsluitend de motieven van drie verschillende momenten per dag gepresenteerd. De motieven per afzonderlijk meetmoment zijn opgenomen in het bijlage-bestand. DINSDAG 09:00 13:00 19:00 Bezetting % bewoners % werkers % bezoekers Bezetting Totale beschikbare Gebied capaciteit A % 39% 4% 25 40% 36% 24% 25 72% 12% 16% B % 15% 80% 16 0% 19% 81% 9 11% 0% 89% C % 47% 13% 16 31% 44% 25% 17 47% 12% 41% D % 58% 17% 13 31% 54% 15% 11 55% 18% 27% E % 64% 36% 11 0% 82% 18% 1 0% 0% 100% F % 85% 15% 38 0% 92% 8% G 7 6 0% 100% 0% 6 0% 100% 0% H 8 5 0% 0% 100% 3 0% 0% 100% I % 50% 20% 23 22% 65% 13% 22 77% 5% 18% J % 30% 44% 25 20% 32% 48% 21 29% 5% 67% K % 38% 35% 38 24% 39% 37% 24 75% 8% 17% Totaal % 49% 30% % 53% 29% % 8% 35% Tabel 3.7: parkeermotieven dinsdag % bewoners % werkers % bezoekers Bezetting % bewoners % werkers % bezoekers ZATERDAG 09:00 13:00 19:00 Bezetting % bewoners % werkers % bezoekers Bezetting Totale beschikbare Gebied capaciteit A % 29% 11% 34 50% 24% 26% 22 59% 5% 36% B % 22% 67% 18 6% 11% 83% 19 5% 0% 95% C % 26% 26% 22 36% 23% 41% 16 50% 6% 44% D % 33% 11% 7 57% 43% 0% 8 63% 13% 25% E F % 100% 0% 2 0% 100% 0% G H I % 17% 21% 32 41% 13% 47% 21 48% 14% 38% J % 13% 48% 27 33% 11% 56% 24 42% 0% 58% K % 4% 18% 36 53% 3% 44% 29 72% 3% 24% Totaal % 20% 25% % 16% 44% % 5% 46% Tabel 3.8: parkeermotieven zaterdag % bewoners % werkers % bezoekers Bezetting % bewoners % werkers % bezoekers 18

19 3.6 Foutparkeren Onderstaande tabellen 3.9 en 3.10 tonen het aantal goed- en foutparkeerders tijdens een drietal verschillende momenten per onderzoeksdag. Het aantal foutparkeerders dat aangetroffen is tijdens de overige momenten, is opgenomen in het bijlage-bestand. DINSDAG 09:00 13:00 19:00 gebied capaciteit goed fout goed fout goed fout A B C D E F G H I J K Totaal Tabel 3.9: overzicht foutparkeerders dinsdag ZATERDAG 09:00 13:00 19:00 gebied capaciteit goed fout goed fout goed fout A B C D E F G H I J K Totaal Tabel 3.10: overzicht foutparkeerders zaterdag 19

20 4. BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het parkeeronderzoek rond winkelcentrum de Donk in Breda geformuleerd. Parkeerdruk Op dinsdag 17 april wordt om 09:00 uur het piekmoment vastgesteld. 88% van de beschikbare capaciteit is op dat moment bezet. De parkeerdruk blijft op dinsdag tot 16:00 uur boven de 80%, maar neemt daarna in twee uur tijd af tot 45%. s Avonds en s nachts is de parkeerdruk in het totale onderzoeksgebied eveneens tussen de 40% en 50%. Op zaterdag 21 april wordt om 13:00 uur het piekmoment vastgesteld. 67% van de beschikbare capaciteit is op dat moment bezet. De bezettingsgraad is relatief hoog in de directe omgeving van het winkelcentrum (gebieden B, C, I, J en K). De parkeerdruk is relatief laag in de gebieden E, F, G en H. Nadat de winkels gesloten zijn, daalt de parkeerdruk tot circa 50%. Parkeerduur en turnover De gemiddelde parkeerduur op dinsdag 17 april is ruim 3 uur. In gebied B, H en J is de parkeerduur beduidend korter (respectievelijk 78, 125 en 117 minuten). De gemiddelde parkeerduur is relatief lang (ca. 7 uur) in gebied F en G (politiebureau en De Kubus). De turnover per uur is het hoogst (0,55) in gebied B. De gemiddelde parkeerduur op zaterdag 21 april is 2,5 uur. In gebied B en J is de parkeerduur beduidend korter (respectievelijk 78 en 124 minuten). De gemiddelde parkeerduur is relatief lang in gebied F (8 uur; politiebureau) en in gebied D (5 uur; Essendonk). Het aantal parkeerhandelingen is in deze twee gebieden relatief laag. De turnover per uur is het hoogst (0,60) in gebied B. Parkeermotieven Op dinsdag 17 april is tussen 04:00 en 06:00 en tussen 22:00 en 24:00 uur een meetronde gehouden om het bewonersparkeren in kaart te brengen. Om 09:00 uur is het percentage bewoners afgenomen van 100% (nachtmeting) tot 21%. De groep werkers vormt dan de grootste groep met 49%. Het aandeel werkers blijft tot 16:00 uur hoger dan 50%. Met name in de gebieden D, E, F, G en I vormen de werkers de meerderheid. Het aandeel bewoners blijft overdag stabiel rond de 20% en de bezoekers vormen het overige deel (circa 30%). Tussen 16:00 en 18:00 uur vormen de bezoekers de grootste groep met circa 40%. Vanaf 18:00 uur is ten minste 50% van het aantal geparkeerde voertuigen van een bewoner. In de laatste meetronde (tussen 19:00 en 20:00 uur) is 8% van de voertuigen nog werker. Op zaterdag 21 april is het percentage bewoners gedurende de hele meetperiode altijd hoger dan 35%. Overdag vormt het percentage werkers de kleinste groep met maximaal 20%, wat na 17:00 uur daalt tot 5%. Na de eerste meetronde van 09:00 uur is te zien dat, gedurende de hele dag, zowel de groep bewoners als de groep bezoekers tussen de 40% en 50% van de totale parkeerbezetting vormt. De bewoners staan met name in gebied A, C, D, I en K geparkeerd, terwijl de 20

21 bezoekers met name gebruik maken van de parkeerplaatsen in gebied B en J. De gebieden E, F, G en H worden gedurende de onderzoeksperiode op zaterdag slechts gebruikt door twee voertuigen (beiden werkers ). Parkeerterrein WKC De Donk (gebieden I: noord, J: midden en K: zuid) Parkeercapaciteit Het noordelijk, midden en zuidelijk deel van het parkeerterrein kent een totale parkeercapaciteit van 98 parkeerplaatsen (I, J, K respectievelijk 30, 28 en 40 parkeerplaatsen). Parkeerbezetting Voor het noordelijk gedeelte (I) geldt dat op dinsdag de bezetting gedurende de gehele dag (tussen 9:00 en 20:00 uur) boven de 60% bedraagt (gemiddeld 77%). Op dinsdag om 9:00 bedraagt de parkeerbezetting 100%. Op zaterdag staat dit deel (I) van het parkeerterrein ook continue vol (maximale bezetting van 117% om 12:00 uur en gemiddeld 96%). Voor het midden gedeelte (J) geldt een vergelijkbaar beeld wat betreft het verloop van de parkeerbezetting met het noordelijke gedeelte; op dinsdag een gemiddelde parkeerbezetting van 82% met een piek van 96% om 9:00 uur en op zaterdag een gemiddelde parkeerbezetting van 92% en een piek van 104% om 17:00 uur. Ook de parkeerbezetting in het zuidelijke gedeelte (k) kan hoog genoemd worden. Het verloop van de bezetting is vergelijkbaar met de delen I en J. Op dinsdag bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad in K 80% (piek: 100% om 9:00 uur) en op zaterdag bedraagt het gemiddelde 85% (piek: 87% om 17:00 uur). Het aantal foutparkeerders in de drie gebieden is het hoogst op zaterdag om 13:00 uur, het moment dat ook de parkeerbezetting hoog is. In de drie gebieden tezamen staan dan 8 voertuigen fout geparkeerd (ten opzichte van circa 3 foutparkeerders op de rustige momenten). Parkeerduur Op dinsdag tussen 9:00 en 20:00 uur bedraagt de gemiddelde parkeerduur in het noordelijk deel van het parkeerterrein (I) bijna 3,5 uur. Dit geldt ook voor zuidelijke gedeelte (K). In het midden gebied (J) is de gemiddelde parkeerduur lager; bijna 2 uur. Op zaterdag tussen 9:00 en 20:00 uur is de gemiddelde parkeerduur in gebied I en K lager dan op dinsdag; respectievelijk bijna 3 uur en 2,5 uur. De gemiddelde parkeerduur in het midden gebied (J) is op zaterdag vergelijkbaar met de dinsdag; circa 2 uur. Parkeermotieven Tijdens het piekmoment om 9:00 uur op dinsdag zijn de delen I, J en K van het parkeerterrein voor ongeveer 1/3 gevuld met bewoners. Om 9:00 uur ziet de verdeling van parkeermotieven er als volgt uit: - bewoners / werkers / bezoekers noordelijk gedeelte (I): 30% 50% 20% - bewoners / werkers / bezoekers midden gedeelte (J): 26% 30% 44% - bewoners / werkers / bezoekers zuidelijk gedeelte (K): 28% 38% 35% De 50% werkers in het noordelijke gedeelte om 9:00 is daarbij (relatief) hoog (geldt ook voor 13:00 uur). Op dinsdag om 19:00 uur is het aandeel bewoners hoog in de delen I en K. In het midden gedeelte (J) staan dan nog veel bezoekers (67% van de bezetting). Rond het middaguur op zaterdag wanneer de parkeerterreinen vol staan, is het aandeel bewoners in de gebieden I, J en K respectievelijk 41%, 33% en 53%. Het aandeel werkers op de drukke momenten is laag in de drie gebieden op zaterdag. 21

22 Het aandeel bezoekers is net zo als op dinsdag- het hoogst in het midden deel (J); 56% om 13:00 uur en 58% om 19:00 uur. 22

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R.

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Rapportage Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum Conceptrapportage, versie 2 Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Valk Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders,

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim adviseurs in verkeer Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim Onderzoeksperiode: Maart, april, mei, augustus en september 2013 In opdracht van: Gemeente Teylingen Datum: 1 november 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek TU Delft

Rapportage. Parkeeronderzoek TU Delft Rapportage Parkeeronderzoek TU Delft Rapportage Parkeeronderzoek TU Delft Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1

Nadere informatie

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014 Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept Provincie Overijssel najaar 2014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Provincie Overijssel Paul Verheijdt

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017 Rapportage Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden Inhoud Verantwoording Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Methode 4 Onderzoek:

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk

memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum 22 augustus 2011 kenmerk memo van Peter Veenbrink aan Carel Heshusius en Maarten Bosman datum augustus kenmerk 6 De gemeente Kapelle is bezig met een bestemmingsplanherziening. Aanleiding vormt de wens om het aantal ligplaatsen

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie 1. Inventarisatie Deze nota bijkomend onderzoek 2 kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Ternat. Dit bijkomend onderzoek werd uitgevoerd in navolging van de Provincial Auditcommissie

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Ed Graumans Adviesbureau Met Graumans Leon Lurvink Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Gemeente Oud-Beijerland, adviseur

Nadere informatie

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport,

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, , Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, Onderbouwing parkeerbehoefte bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5 Rapport in opdracht van: Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

PARKEERPILOT SPORTPARK IJBURG (DIEMERPARK)

PARKEERPILOT SPORTPARK IJBURG (DIEMERPARK) PARKEERPILOT SPORTPARK IJBURG (DIEMERPARK) GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL OOST 4 februari 2013 076631292:B - Definitief B01064.000363.0200 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 3 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Parkeren en Gedrag Bachelor Eindopdracht. Thijs Homan Universiteit Twente BonoTraffics bv

Parkeren en Gedrag Bachelor Eindopdracht. Thijs Homan Universiteit Twente BonoTraffics bv Parkeren en Gedrag Bachelor Eindopdracht Thijs Homan Universiteit Twente BonoTraffics bv Eindverslag Bachelor Eindopdracht Parkeren en Gedrag Een onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag

Nadere informatie

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station.

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station. MEMO Aan Raadscommissie Van College Toestel 538 333 Afdeling WSB/Roel Dobbelsteijn Betreft resultaten parkeerdrukonderzoek 2014, analyse en beantwoording motie Raad 30 oktober 2015 (onderzoek naar behoefte

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings

Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings Parkeeronderzoek Scheldekaaien Gegevens parkings Onderzoeksopzet Aan de privé exploitanten van de parkings in de ruime omgeving werden volgende gegevens gevraagd: - De totale parkeercapaciteit van de parking

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Oranje zichtbaar in parkeergedrag

Oranje zichtbaar in parkeergedrag Oranje zichtbaar in parkeergedrag Inleiding De wedstrijden van Oranje hebben een duidelijke impact op het parkeergedrag. Dit rapport is gebaseerd op metingen met de DataTube op het parkeerterrein van winkelcentrum

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013

Stedelijk parkeren. Notitie: 16 december 2013 Notitie: 16 december 2013 Stedelijk parkeren 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling/achtergronden Er zijn verschillende projecten en ontwikkelingen gaande in de binnenstad met invloed op de parkeerbehoefte.

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012 Methodiek en leeswijzer tabellenpakket Juni 2012 Uitgave Naam Mail : Team Kennis en Verkenning : Margreet Nuus en Remmelt Bos : mg.nuus@deventer.nl Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Parkeerbalans. Kernwinkelgebied Tilburg

Parkeerbalans. Kernwinkelgebied Tilburg Parkeerbalans Kernwinkelgebied Tilburg Parkeerbalans Kernwinkelgebied Tilburg Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam September 2016 Datum: 08-03-2017 Auteur: Nick Heijdeman Inhoud 1. OMSCHRIJVING ONDERZOEK... 3 1.1 Situatieomschrijving... 3 1.2 Omschrijving en doel verkeerstellingen...

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Project Parkeeronderzoek Oude Molenstraat. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Contactpersoon Mevrouw N. van Zuylen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Dragen aantrekkelijke parkeertarieven bij tot een aantrekkelijk winkelklimaat? Rapportage 2015 Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/Damstraat

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Egmond aan Zee

Parkeeronderzoek Egmond aan Zee Parkeeronderzoek Egmond aan Zee Gemeente Bergen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 21 oktober 2011 GM-0037995, revisie -- Samenvatting In Egmond aan Zee is gedurende meerdere dagen in de periode augustus

Nadere informatie

Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte

Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte B_1 Bijlage Publieksamenvatting Gegevensanalyserapport Deloitte Team Mobiliteit Maastricht i.s.m. Deloitte (Eindrapport Gegevensanalyse Ringenstructuur Deloitte d.d. 21 augustus 2015) Inleiding: Q-Park

Nadere informatie

Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten

Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten N A Z A R E T H - E K E Beschikbaarheid parkeerplaatsen - Unizo prioriteiten De vraag naar parkeerplaatsen wordt bepaald door de som van alle voertuigen die in het gebied gestald moeten worden. Een bewoner

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 2013 Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 0 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 STUDIEGEBIED... 3 3 KENTEKENONDERZOEK... 4 3.1 Onderzoekslocaties... 4 3.2 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie