ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN"

Transcriptie

1 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN

2

3 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN Rapportage Amsterdam, 10 mei 2016 In opdracht van: Gemeente Amsterdam

4 Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente Amsterdam Onderzoek doorstroming, verkeershinder en laad- en lospraktijken e concept 23 mei 2016 R.P. Ruiter Postbus AG Amsterdam WG-Plein SK Amsterdam + 31 (0) trajan.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van trajan.

5 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN SAMENVATTING EN CONCLUSIES Op 19 en 21 april zijn tussen 06:00 en 19:00 uur alle laad- en lospraktijken in de Damstraat en een deel van de Overtoom in kaart gebracht. Damstraat De Damstraat kent een eenrichtingsverkeersregime en telt drie laad en losplekken met venstertijd. In de Damstraat zijn er 69 laad en losactiviteiten geregistreerd, driekwart hiervan gebeurde voor 12:00 uur. In 43 procent (30 maal) van de gevallen leidde dit tot hinder bij de andere weggebruikers. In: 53 procent van de gevallen had dit alleen invloed op voetgangers; 27 procent van de gevallen had dit invloed op alle weggebruikers; 17 procent van de gevallen had dit alleen invloed op fietsers; 3 procent van de gevallen had dit alleen invloed op het gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer en fietsers hebben relatief weinig last van de laad en losactiviteiten omdat deze vooral op de stoep plaatsvinden. Voetgangers, die minder bewegingsruimte nodig hebben, kunnen ondanks het laden en lossen vaak op de stoep blijven lopen waardoor de hinder voor andere verkeersdeelnemers meevalt. Overtoom Het deel van de Overtoom tussen de Eerste Constantijn Huygensstraat en Stadhouderskade is onderzocht. In totaal zijn er 209 laad- en losactiviteiten geregistreerd. In tegenstelling tot de Damstraat zijn de laad- en losactiviteiten meer over de gehele dag verspreid. In slechts 23 procent van de stops zorgt het laden en lossen voor verkeershinder bij de overige verkeersdeelnemers. Door de 49 stops werd erin: 73 procent van de gevallen uitgeweken naar de trambaan; 18 procent van de gevallen uitgeweken naar een andere rijstrook; 6 procent van de gevallen gewacht; 2 procent (eenmaal) van de gevallen ook de tram gehinderd In 15 procent van de stops betrof het een taxivoertuig, wat deels het hoge aandeel (39 procent) personenvoertuigen verklaart I

6 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN INHOUDSOPGAVE Samenvatting en conclusies... I 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksopzet Leeswijzer Methodiek Ruimtelijke kenmerken van de straat Inventarisatie blokkerende en niet blokkerende stops Inventarisatie aandeel goederenvervoer Probleemanalyse De Damstraat Ruimtelijke kenmerken Blokkerende en niet blokkerende stops Parkeerduur Hinder en doorstroming Aandeel goederenvervoer Firma en type bedrijf Probleemomschrijving De Overtoom Ruimtelijke kenmerken Blokkerende en niet blokkerende stops Parkeerduur Hinder en doorstroming Aandeel goederenvervoer Firma en type bedrijf Probleemomschrijving Bijlagen Bijlage I: Foto s Damstraat Bijlage II: Foto s Overtoom II

7 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Om meer inzicht te krijgen in verkeershinder dat ontstaat door laad- en lospraktijken heeft de gemeente Amsterdam onderzoeksbureau Trajan opdracht gegeven een monitoring uit te voeren. Het onderzoek is in april 2016 uitgevoerd op twee locaties: De Overtoom tussen de Stadhouderskade en Eerste Constantijn Huygensstraat en de Damstraat/Oude Doelstraat. Deze rapportage bespreekt de uitkomsten van het onderzoek. 1.2 Onderzoeksopzet Kort samengevat bestaat het onderzoek uit vier componenten: 1. Een inventarisatie van ruimtelijke kenmerken van de straat; 2. Een inventarisatie van blokkerende en niet blokkerende stops; 3. Een inventarisatie van het aandeel goederenvervoer in de straat; 4. Een probleemanalyse m.b.t. laad- en lospraktijken, doorstroming en verkeersveiligheid. Het veldonderzoek is uitgevoerd op 19 en 21 april tussen 06:00 en 19:00 uur. 1.3 Leeswijzer Dit eerste hoofdstuk heeft kort de aanleiding en opzet besproken. In hoofdstuk 2 wordt de methodiek verder besproken. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten in de Damstraat en Oude Doelenstraat besproken. De Overtoom wordt in hoofdstuk 4 besproken. Verder ondersteunend materiaal is opgenomen in de bijlagen

8 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN 2 METHODIEK 2.1 Ruimtelijke kenmerken van de straat We noteren voorafgaand aan het onderzoek de locatie en het aantal parkeerplaatsen, het parkeerregime, eventuele venstertijden en overige bijzonderheden per straat. Daarnaast bespreken we het dwarsprofiel van de straat door te kijken naar het verkeersregime, rijrichtingen, fietspaden, trambanen, parkeerplaatsen en het trottoir. Dit resulteert per locatie in een kaart inclusief omschrijving waarin bovenstaande punten worden besproken. 2.2 Inventarisatie blokkerende en niet blokkerende stops Tussen 06:00 en 19:00 uur wordt er onafgebroken alle blokkerende en niet blokkerende stops in de twee onderzoeksgebieden gemonitord. Per geval stop wordt aangegeven: de locatie, duur, type voertuig, firma, soort, omvang en impact van de blokkade en welke modaliteiten hiervan last ondervinden. Na afloop van het veldonderzoek worden de veldwaarnemingen gecategoriseerd de parkeerduur, type voertuig en omvang hinder. 2.3 Inventarisatie aandeel goederenvervoer Tussen 06:00 en 19:00 uur monitoren wij onafgebroken al het gemotoriseerd verkeer wat door beide straten rijdt. Voor de monitoring maken wij in de Damstraat gebruik van veldwaarnemers en op de Overtoom van camerabeelden. We maken bij registratie en verwerking van de data een voor het goederenverkeer onderverdeling naar firma en type voertuig (tabel 2.1). Tabel 2.1: Categorisering Firma Afval Logistiek Detail- en groothandel Service Gemeente Aannemer Overige (blanco etc. Type voertuig Personenauto Caddy (bijv. VW Caddy) Busje (bijv. VW Transporter) Bestelbus (bijv. Iveco) Licht vrachtverkeer Zwaar vrachtverkeer (dubbele achteras/oplegger) Overige (bijv. kraan/hoogwerker) 2.4 Probleemanalyse Na afloop van het veldonderzoek stellen wij op basis van onze bevindingen een probleemanalyse op. Hierin geven wij aan welke problemen wij hebben gesignaleerd, wat de oorzaken zijn en hoe groot de impact hiervan is op de verkeersveiligheid en doorstroming

9 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN 3 DE DAMSTRAAT 3.1 Ruimtelijke kenmerken De Damstraat en Oude Doelenstraat vormen samen het onderzoeksgebied. Voor het gemotoriseerd verkeer is een éénrichtingsverkeersregime richting de Dam van toepassing. Het dwarsprofiel van de straat is weergegeven in figuur 3.1. Figuur 3.1: Dwarsprofiel Damstraat ter hoogte van PJ Dwarsstraat In figuur 3.2 zijn de sectie-indeling en aanwezige parkeerplaatsen weergegeven. In de Damstraat zijn er drie laad- en losplekken met venstertijd (maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 11:00 uur) ter hoogte van huisnummer 9 (tegenover de Pieter Jacobszdwarsstraat) op het trottoir aangebracht. Figuur 3.2: Damstraat en Oude Doelenstraat

10 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN In de Oude Doelenstraat zijn geen parkeerplaatsen en is er een verbod om stil te staan (RVV E2 bord). Wel is er een uitzondering voor laden en lossen van maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 11:00 uur (zie bijlage I). 3.2 Blokkerende en niet blokkerende stops In de Damstraat zijn in totaal 69 laad en losactiviteiten/blokkerende stops geregistreerd. Hiervan vonden er 52 (75 procent) plaats tussen 06:00 en 12:00 uur. In figuur 2.2 en tabel 3.3 is een overzicht van het aantal stops per sectie en voertuigtype weergegeven. In 44 procent van de stops betrof het een bestelauto. In een derde van de stops betrof het een lichte vrachtwagen. Figuur 3.3: Voertuigtype en aandeel in stops op de Damstraat De meeste stops (29 procent) zijn geregistreerd in sectie In 14 procent van de gevallen is er gebruik gemaakt van de laad en losplaatsen. Op de brug (sectie 1006) zijn 11 stops genoteerd. In de Oude Doelenstraat zijn slechts drie laad- en losactiviteiten geregistreerd. Tabel 3.4: Blokkerende en niet blokkerende stops naar type voertuig Sectie Personenauto Caddy Bestelbus Vuilniswagen Lichte vrachtwagen Hoogwerker Totaal Totaal

11 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN Parkeerduur Per stop is bijgehouden waar en hoeveel minuten het voertuig stond geparkeerd. Deze zijn vervolgens gecategoriseerd naar verschillende intervallen. Als kleinste interval is gekozen voor maximaal 2 minuten. Dit zijn de voertuigen die kort iets wegbrengen en hun weg vervolgen. Daarna is er tot een half uur een indeling gemaakt per 5 minuten. In tabel 3.3 is een overzicht van alle categorieën naar parkeerlocatie. Er zijn drie situaties waarbij het voertuig (waaronder de hoogwerker) tussen de 1 en 2 uur stond geparkeerd. In de meeste gevallen (62 procent) wordt er op de stoep of half op de stoep (23 procent) geparkeerd. Tabel 3.5: Parkeerduur naar parkeerlocatie Parkeerduur La/lo plaats Stoep Half op stoep Rijbaan Aandeel < 2 minuten % 2-5 minuten % 5-10 minuten % minuten % minuten % minuten % 1-2 uur 2 1 4% Totaal % In tabel 3.5 is een overzicht gemaakt van de parkeerduur naar voertuigtype. Tabel 3.6: Parkeerduur naar voertuigtype Parkeerduur P'auto Caddy Bestelauto Lichte v'wagen Vuil'wagen Hoogwerker Totaal < 2 minuten minuten minuten minuten minuten minuten uur Totaal Hinder en doorstroming Van de 69 geregistreerde stops werd er 30 keer (43 procent van de gevallen) hinder ondervonden door andere weggebruikers. Hinder is gedefinieerd als het moment waarop: Voetgangers zich naar de rijbaan moeten verplaatsen; Fietsers zich naar de andere weghelft of stoep verplaatsen of moeten wachten; Gemotoriseerd verkeer via het trottoir zich verplaatst of moet wachten. In figuur 3.7 is het aantal situaties waarbij de doorstroming wordt gehinderd per parkeerlocatie weergegeven. De groep die het vaakst hinder heeft ondervonden zijn de

12 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN voetgangers vanwege voertuigen die op het trottoir stonden geparkeerd. Dit betekende echter wel dat alle andere modaliteiten geen hinder ondervonden van de stop. De voertuigen die half op de stoep parkeren vormen het grootste probleem voor alle modaliteiten. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers en voetgangers moeten hun verkeersgedrag aanpassen aan de stop. Figuur 3.7: Verkeershinder door laad- en lospraktijken (N = 30) In figuur 3.8 is weergegeven hoe het aantal laad- en losactiviteiten gedurende de dag is verspreid. Figuur 3.8: Stops naar parkeerlocatie en dagdeel 3.3 Aandeel goederenvervoer Om een beeld te krijgen hoe groot het aandeel goederenvervoer is dat gebruik maakt van de straat is het totaalaantal gemotoriseerde bewegingen tussen 06:00 en 19:00 uur met behulp van een camera in kaart gebracht. Er is onderscheid gemaakt tussen het type voertuig (personenauto, busjes en vrachtwagen) en firma (afval, logistiek, detail- en groothandel, service/gemeentelijk, aannemer/bouw en overige). In totaal zijn er gemotoriseerde bewegingen geregistreerd. In figuur 3.9 is een onderverdeling gemaakt tussen de verschillende voertuigcategorieën. Het merendeel 63 procent betrof een personenvoertuig. In 30 procent van de gevallen betrof het een busje

13 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN Daarnaast zijn er 109 lichte vrachtwagens (7 procent, zonder oplegger) geregistreerd. Zwaar vrachtverkeer in de Damstraat is niet toegestaan. Figuur 3.9: Aantal en aandeel voertuigen in de Damstraat (N = 1.499) Verkeersstromen In figuur 3.10 is samengevat hoe het verloop van het aantal voertuigen dat door de Damstraat rijdt zich over een dag verspreid. Het autoverkeer neemt vooral na 10 uur toe. Het goederenverkeer (busjes en vrachtwagens) dat door de straat rijden blijven gedurende de dag redelijk stabiel. Figuur 3.10: Verkeerstromen Damstraat naar voertuigtype De Damstraat is een populaire fietsroute. Naast het gemotoriseerd verkeer is daarom ook het aantal fietsbewegingen van en naar de Dam in kaart gebracht (figuur 3.10). Er is een duidelijke

14 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN piek in de ochtend tussen 08:30 en 09:30 uur. Er zijn op dat moment meer dan fietsers geteld. De piek in de avondspits is over een langere periode gespreid en daarom ook lager dan in de ochtend. Figuur 3.11: Aantal fietsers van en naar de Dam (N = 7.448) 3.4 Firma en type bedrijf Van de voertuigen die voorzien waren van een firmanaam is gepoogd het type bedrijf te achterhalen (afval, logistiek, detail- en groothandel, service/gemeentelijk, aannemer/bouw en overige). Zoals figuur 3.12 laat zien is het voor een groot deel van de voertuigen niet mogelijk om de type bedrijfsvoering te bepalen 1. Figuur 3.12: Type bedrijf (exclusief personenvoertuigen) Stops (N=69) Doorgaand verkeer (N=559) 1 Dit heeft te maken met het feit dat: a) een deel van de voertuigen geen firmanaam had, b) sommige firmanamen leidden tot meerdere bedrijven en c) bij het doorgaand verkeer de voertuigen onleesbaar in beeld kwamen en/of niet goed af te lezen waren

15 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN Bij de stops is bijna twee derde van de firma s gecategoriseerd naar type bedrijf. De grootste (bekende) categorie is Detail- en groothandel (bijv. de Kweker, Heineken) met 28 procent van de stops. De gemeentelijke diensten zoals schoonmaakvoertuigen zijn goed voor 10 procent van de opstoppingen. 3.5 Probleemomschrijving Opvallend is dat ondanks het smalle straatprofiel en de beperkte beschikbaarheid van (laad en los) parkeerplaatsen laad- en losactiviteiten in slechts 43 procent van de gevallen tot aantoonbare verkeershinder voor de andere verkeersdeelnemers. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat veel van de laad- en losactiviteiten en andere stops (75 procent) voor 12:00 uur plaatsvonden. Het aantal voetgangers is op dit moment van de dag lager dan overdag en in de avond. Een andere oorzaak hiervoor is het feit dat veel van de voertuigen op de stoep stonden geparkeerd. Hierdoor hadden fietsers en gemotoriseerd verkeer relatief weinig last van de stops. Voetgangers konden vaak op de stoep blijven lopen. Van grote invloed op de doorstroming van het verkeer op 19 april was de hoogwerker die tussen 08:50 en 10:40 uur half op de stoep stond geplaatst. Hierdoor ondervonden alle modaliteiten hinder. Voor het gemotoriseerd verkeer betekende dit dat er deels over de stoep moest worden uitgeweken, voor de fietsers en voetganger betekende dit dat er via de rijbaan moest worden uitgeweken. Het plaatsen van een hoogwerker lijkt ons echter een uitzondering en daarom niet representatief voor een normale doordeweekse dag

16 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN 4 DE OVERTOOM 4.1 Ruimtelijke kenmerken Het noordelijk deel van de Overtoom is onderzocht. Het betreft het stuk tussen de Stadhouderskade en Eerste Constantijn Huygensstraat. Het dwarsprofiel van de straat ter hoogte van de sportschool Figuur 4.1: Dwarsprofiel Overtoom (ter hoogte van sectie 1.016) In figuur 4.2 is het onderzoeksgebied, de aanwezige parkeerplaatsen met parkeerregime weergegeven. In bijlage II is de sectiekaart opgenomen. Omdat het trottoir en het fietspad op de Overtoom is gescheiden van de rijbaan en parkeerplaatsen zijn de fietsers en voetgangers niet meegenomen in de analyse. Figuur 4.2: Overtoom tussen Eerste Constantijn Huygensstraat en Stadhouderskade

17 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN 4.2 Blokkerende en niet blokkerende stops Er zijn op de Overtoom 209 stops geregistreerd. In tegenstelling tot de Damstraat vonden de laad- en losactiviteiten gedurende de hele dag plaats. In tabel 4.3 zijn het aantal laad- en lospraktijken per sectie uitgesplitst naar de verschillende voertuigcategorieën. De meeste stops zijn geregistreerd in sectie 1015 (ter hoogte van de Bever). De meest voorkomende voertuigcategorie is een personenauto (39 procent van de stops). Dit heeft vooral te maken met het feit dat personenvoertuigen parkeren op laad- en losplaatsen. Tabel 4.3: Blokkerende en niet blokkerende stops naar type voertuig Sectie P'auto Caddy Bestelbus Bus Lichte v'wagen Zware v'wagen Touringcar Totaal Totaal Parkeerduur Per stop is genoteerd hoeveel minuten de stop duurde. In tabel 4.4 is per parkeerlocatie aangegeven wat de parkeerduur is. De meeste laad en lospraktijken duren niet langer dan 5 minuten (41 procent). De laad en losplekken worden het meest gebruikt voor laad en losactiviteiten. Toch zijn er 41 gevallen waarbij er op de rijbaan wordt geparkeerd. Tabel 4.4: Parkeerduur naar parkeerlocatie (N = 209) Parkeerduur la/lo plek parkeerplaats stoep half op stoep Rijbaan Aandeel < 2 min % 2-5 min % 5-10 min % min % min % min % 1-2 uur 4 2% 2-3 uur 2 1% Totaal % Hinder en doorstroming In 49 gevallen (23 procent) zorgt de stop ervoor dat de overige verkeersdeelnemers hinder ondervinden. In figuur 4.5 is een onderverdeling gemaakt naar het type hinder. Hierin is te zien dat er nauwelijks sprake is van verkeershinder zolang voertuigen op een parkeerplaats

18 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN staan geparkeerd. Op het moment dat er op de rijbaan wordt geparkeerd wijken de voertuigen uit naar een andere rijbaan of naar de trambaan. Het is een keer voorgekomen dat de tram hierdoor ook moest wachten. Figuur 4.5: Verkeershinder door laad- en lospraktijken (N = 49) In figuur 4.6 zijn de stops naar parkeerlocatie over de gehele dag weergegeven. Hierin komt naar voren dat de laad- en losplekken continu worden gebruikt. Een enkele keer komt het voor dat een reguliere parkeerplaats (groen) wordt gebruikt voor het laden en lossen. Net als op de Damstraat wordt er vooral voor 12 uur geladen en gelost. Figuur 4.6: Stops naar parkeerlocatie en dagdeel 4.3 Aandeel goederenvervoer Om een beeld te krijgen hoe groot het aandeel goederenvervoer is dat gebruik maakt van de straat is het totaalaantal gemotoriseerde bewegingen tussen 06:00 en 19:00 uur met behulp van een camera in kaart gebracht. Er is onderscheid gemaakt tussen het type voertuig (personenauto, bestelbus en vrachtwagen) en firma (afval, logistiek, detail- en groothandel, service/gemeentelijk, aannemer/bouw en overige)

19 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN Bijna driekwart van de voertuigen dat over de overtoom gaat is gecategoriseerd als personenvervoer. Ruim 24 procent is gecategoriseerd als busje en 4 procent als vrachtverkeer (figuur 4.7). Figuur 4.7: Aantal en aandeel doorgaande voertuigen Overtoom In figuur 4.8 is het verloop van het doorgaand verkeer op de Overtoom in beide richtingen weergegeven. Het personenvervoer (rode lijn) blijft gedurende de hele dag stijgen. Het aantal busjes stijgt tot ongeveer 10 uur waarna deze vanaf 13:00 geleidelijk afneemt. Het aantal vrachtwagens blijft gedurende de hele dag stabiel. Figuur 4.8: Verkeersstromen Overtoom in beide richtingen naar voertuigtype

20 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN 4.4 Firma en type bedrijf Van de voertuigen die voorzien waren van een firmanaam is gepoogd het type bedrijf te achterhalen (afval, logistiek, detail- en groothandel, service/gemeentelijk, aannemer/bouw en overige). Bij de stops is 92 procent van de firma s achterhaald (exclusief de blanco personenauto s). Voor het monitoren van het doorgaand verkeer is gebruik gemaakt van camerabeelden. In totaal zijn er bestelbusjes en/of vrachtwagens geregistreerd. Van circa 14 procent is een firma achterhaald. Daarnaast zijn er enkele categorieën toegevoegd omdat deze een significant onderdeel In figuur 4.9 is een onderverdeling gemaakt naar de verschillende typen bedrijven. De categorie blanco/onbekend (36 procent, licht grijs) bij de stops bestaat voor bijna 70 procent uit personenvoertuigen. Verder valt het op dat bij de stops het in 15 procent van de keren een taxi betreft. De categorieën logistiek en detailhandel zijn ieder verantwoordelijk voor 12 procent van de stops. Figuur 4.9: Type bedrijf (exclusief personenvoertuigen bij doorgaand verkeer) Stops (N=209) Doorgaand verkeer (N=368) Bij het doorgaand verkeer is het aandeel logistiek en detailhandel ook ongeveer gelijk: 18 om 19 procent. 4.5 Probleemomschrijving Op de Overtoom zijn in tegenstelling tot de Damstraat voldoende laad- en losplaatsen. Uit de monitoring komt ook naar voren dat deze gedurende de dag continu worden gebruikt. Echter, vaak betreffen dit personenvoertuigen die voor een korte periode hun voertuig parkeren maar niet aan het laden en lossen zijn. Mede doordat deze plekken bezet zijn, parkeren sommige busjes en vrachtwagens hun voertuig (half) op de rijbaan. Op de stoep parkeren komt vanwege het brede straatprofiel niet of nauwelijks voor. De meeste verkeershinder komt dan ook voort uit het laden en lossen op de rijbaan. Meer dan 80 procent van de gevallen waarbij er sprake was van hinder voor de overige verkeersdeelnemers stond het voertuig op de rijbaan geparkeerd

21 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN BIJLAGEN

22 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN BIJLAGE I: FOTO S DAMSTRAAT Figuur 4.10: Hoogwerker op trottoir en rijbaan (Damstraat richting Dam)

23 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN Figuur 4.11: Oude Doelenstraat richting Dam

24 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN Figuur 4.12: Brug Oudezijds Voorburgwal richting Dam

25 ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN TRAJAN BIJLAGE II: FOTO S OVERTOOM

26 TRAJAN ONDERZOEK DOORSTROMING, VERKEERSHINDER EN LAAD- EN LOSPRAKTIJKEN

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam September 2016 Datum: 08-03-2017 Auteur: Nick Heijdeman Inhoud 1. OMSCHRIJVING ONDERZOEK... 3 1.1 Situatieomschrijving... 3 1.2 Omschrijving en doel verkeerstellingen...

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Rapport van bevindingen. inzake. verkeerssituatie Valburgseweg (wegvak Smidsstraat - Kokkeland)

Rapport van bevindingen. inzake. verkeerssituatie Valburgseweg (wegvak Smidsstraat - Kokkeland) Stichting Wijkplatform Elst-Zuid Secr: Elzepas 40 Tel. 06 23930249 Email: elstzuidonzewijk@gmail.com www.wijkplatformelstzuid.nl Rapport van bevindingen inzake verkeerssituatie Valburgseweg (wegvak Smidsstraat

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT Uitvoering fase 1 t/m 4 tussen 4 september en 17 november 2017 Noord West Oost Fase 1 Westzijde deel Stationsstraat Zeemanstraat,

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Logistiek onderzoek. bevoorrading supermarkten Stadsveld

Logistiek onderzoek. bevoorrading supermarkten Stadsveld Logistiek onderzoek bevoorrading supermarkten Stadsveld Afdeling ontwerp februari 2013 Inleiding In de Stadsdeelcommissie West van 30 oktober 2012 heeft de heer Hesse gebruik gemaakt van spreekrecht. Hij

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015 Resultaten kentekenonderzoek Stadshart Technische sessie 10 november 2015 1 Agenda Doelstelling kentekenonderzoek Opzet kentekenonderzoek Beschrijving huidig verkeersbeeld Kansen voor stadshart Maatregelen

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

CONCEPT-DO en WIJZIGINGSVOORSTEL De Oplossing voor (bijna) alle nadelen

CONCEPT-DO en WIJZIGINGSVOORSTEL De Oplossing voor (bijna) alle nadelen 1 CONCEPT-DO en WIJZIGINGSVOORSTEL De Oplossing voor (bijna) alle nadelen Het concept-do van de gemeente: Breedte tussen de bomen: 17,26m Hierboven de profielschets van het concept-do van de gemeente,

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad)

Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42530 november 2015 Verkeersbesluit Sportpark IJburg (Oeverzeggestraat en Dick Hilleniuspad) Besluit nr. Z-15-16740

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Pagina 1. PROGRAMMA VAN WENSEN VERGROENING OVERTOOM FASE 1 Overtoom tussen Nassau/Stadhouderskade en Tweede Constantijn Huygensstraat

Pagina 1. PROGRAMMA VAN WENSEN VERGROENING OVERTOOM FASE 1 Overtoom tussen Nassau/Stadhouderskade en Tweede Constantijn Huygensstraat Pagina 1 PROGRAMMA VAN WENSEN VERGROENING OVERTOOM FASE 1 Overtoom tussen Nassau/Stadhouderskade en Tweede Constantijn Huygensstraat Door: Bewonersvereniging Overtoom (BVO) en werkgroep Overtoomse Kop

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan: de Commissie Stad en Ruimte Behandeld door X. Verduijn Doorkiesnummer 06-39 89 71 64 E-mail x.verduijn@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Bussen. Herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat. Straks

Bussen. Herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat. Straks Bussen Nu Drie buslijnen stad in via Wittevrouwenstraat - Voorstraat: Lijn 7 (Voordorp-Kanaleneiland) Lijn 55 (Maartensdijk-Utrecht CS) Lijn 14/16 (Transwijk-Centrum) (elektrisch) Straks Lijn 7 en 55 via

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid #sterkfietsbeleid Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid Wat is een fietsstraat? Belgie Begrip fietsstraat is verankerd in wegcode 2.61. «fietsstraat» : een straat die is ingericht als fietsroute,

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Parkeeractie 3e tranche

Parkeeractie 3e tranche Parkeeractie 3e tranche Utrechtsestraat e.o. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 08 maart 2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Gebiedsoverzicht... 2 2 Controles per jaar... 3 3 Controles per maand...

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

Onderzoek verkeerssituatie Fietsverkeer BG-terrein Amsterdam

Onderzoek verkeerssituatie Fietsverkeer BG-terrein Amsterdam Onderzoek verkeerssituatie Fietsverkeer BG-terrein Amsterdam Stadsdeel Amsterdam Centrum SC.14.248 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Opzet onderzoek... 4 1.3 Onderzoeksvragen... 4 2 Huidige

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.0312 d.d. 27-03-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit tijdelijke Dellaertweg BESLUITEN Behoudens advies van de commissie VM 1. in te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Rectificatie van de op gepubliceerde tekst onder nr: 68658

Rectificatie van de op gepubliceerde tekst onder nr: 68658 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2940 17 januari 2017 Gemeente Leiden, verkeersbesluit project parkeergarage Garenmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr

STAATSCOURANT. Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw. Nr STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23148 augustus 2014 Gemeente Leiden, verkeersbesluit definitieve inrichting Bargelaan ter hoogte van LEVEL gebouw Burgemeester

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht

Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Gemeente Utrecht Verkeerstelling Lessinglaan Utrecht Slangtelling en videotelling Datum 7 februari 2012 Kenmerk UTT359/Wam/2076

Nadere informatie

Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort

Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort Flexibilisering handhaving Gemeente Amersfoort 1 Aanleiding Kunnen betalingsgraadcijfers worden gestuurd met een meer flexibele handhaving? Wat is het effect van handhavingsschema s op de betalingsgraad?

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens de bespreking in de raadskamers van de

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 44935 augustus 2017 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Vijzelgracht en Nieuwe Vijzelstraat Amsterdam Nummer 2017-017099D

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde Beeldentuin Heerde - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde hde-127 1 november 2011 Beeldentuin Heerde bepaling verkeerskundige effecten Gemeente Heerde projectnummer: hde-045 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

Inrichting omgeving van metrostations

Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Inrichting omgeving van metrostations Oordeel over inrichting van de omgeving van metrostations drs. M.M. Heessels en drs. M. van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Projectnummer: 11212 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Steven Poppelaars MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0161 d.d. 26-2-2013 Onderwerp Verkeersbesluit Aalmarktproject Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Aalmarktproject met de bijbehorende tekening St 12008 ongewijzigd

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp Dorpsplein Noordwijkerhout presentatie varianten voorlopig ontwerp Totstandkoming ontwerpen Beleidsmatige uitgangspunten Wensen en ideeën over de inrichting Ontwerpvarianten Resultaten co-creatie sessies

Nadere informatie

Antwoord: de bochtstraal zal voldoende worden ontworpen dus deze aanpassing nemen we mee.

Antwoord: de bochtstraal zal voldoende worden ontworpen dus deze aanpassing nemen we mee. Verslag bewonersavond Sint Jacobslaan fase III Harold Klomp, project coördinator (Gemeente Nijmegen) Roel Hartenhof, werkvoorbereider (Gemeente Nijmegen) Tjerry Kusters, adviseur verkeer (Gemeente Nijmegen)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer

Rapportage. Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte. Juni Eindrapportage. Opdrachtnemer Rapportage Kentekenonderzoek Vrachtverkeer Maasvlakte Eindrapportage Opdrachtgever Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam Projectorganisatie Maasvlakte 2 Mw. N. van der Velden Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt

Nadere informatie

011,41 Gemeente Delft

011,41 Gemeente Delft Programma's en Projecten 011,41 Gemeente Delft afdeling bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden

Nadere informatie

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen Bron: Titel: CROW Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke ten en het laden en lossen Inhoud: 1. Inleiding In de artikelen 'Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken' en 'Maatregelen

Nadere informatie

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Verkeerstoets Hotel Bergstraat. Land s-heeren vastgoedontwikkeling Verkeerstoets Hotel Bergstraat Land s-heeren vastgoedontwikkeling Colofon Titel: Auteur(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Verkeerstoets Hotel Bergstraat Okke Feekes, Alex van den Heijkant Land s-heeren vastgoedontwikkeling

Nadere informatie