Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters"

Transcriptie

1 Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) fax (013) Internet:

2 Programma 1. situatie vóór inwerkingtreding wet "Bezava" 2. wet "Bezava" 3. vangnetters 4. activerende maatregelen 5. andere wijze van financieren van ZW- en WGA-uitkeringen van vangnetters 2

3 Programma 6. situatie na inwerkingtreding wet "Bezava" 7. welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? 8. bezwaar en beroep 9. tips en adviezen 3

4 Kosten arbeidsongeschiktheid 4

5 Situatie vóór inwerkingtreding wet Bezava financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers premiedifferentiatie eigenrisicodragen 5

6 Financieren van Ziektewet- en WGAuitkeringen mogelijke financieringsvormen: publiek vaste premie gedifferentieerde premie (premiedifferentiatie) privaat individueel omgeslagen sectoraal omgeslagen eigenrisicodragen hybride (keuze tussen premiedifferentiatie en eigenrisicodragen) 6

7 Financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers situatie bezien voor: eerste 104 weken vaste werknemers flexwerkers na eerste 104 weken vaste werknemers flexwerkers 7

8 Financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers eerste 104 weken: vaste werknemers: loondoorbetaling tijdens ziekte privaat flexwerkers: Ziektewetuitkering publiek (sectorgewijs omgeslagen) of privaat (eigenrisicodragen) 8

9 Financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers na eerste 104 weken: vaste werknemers WGA-uitkering publiek (individuele premiedifferentiatie) of privaat (eigenrisicodragen) flexwerkers WGA-uitkering publiek (landelijk omgeslagen) 9

10 Financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers werkgever betaalt: basispremie (vast, 2014: 4,95%) (artikel 36 Wfsv) sectorpremie (artikel 28 Wfsv) lager indien eigenrisicodrager voor Ziektewet, maar betaalt dan uitkeringen zelf (verzekerd) gedifferentieerde WGA-premie (artikel 38 Wfsv) niet indien eigenrisicodrager voor WGA, maar betaalt dan uitkeringen zelf (verzekerd) 10

11 Wet Bezava regelgeving inwerkingtreding doelstelling maatregelen 11

12 Regelgeving Wet van tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters), Staatsblad 2012, : indiening wetsvoorstel (nummer 33241) : aanvaard door Tweede Kamer : aanvaard door Eerste Kamer 12

13 Regelgeving Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met de vaststelling van de premie voor de sectorfondsen en de Werkhervattingskas vanaf 2013 en wijziging van het Besluit SUWI in verband met de reintegratieverantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager, Staatsblad 2012, 494 Besluit van 6 december 2013 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met de vaststelling van de premie voor de sectorfondsen vanaf 2014, de wijzigingen van het eigenrisicodragen van de WGA vanaf 2016 en enkele andere wijzigingen, Staatsblad 2013,

14 Doelstelling doelstelling: terugbrengen instroom WIA vanuit de Ziektewet achtergrond: instroom WIA voor meer dan de helft vanuit de Ziektewet werknemers met Ziektewetuitkering kleiner deel van verzekerdenbestand instroom van werknemers sinds 2003 met 60% gedaald maar instroom van werknemers met Ziektewetuitkering gelijk gebleven aantal werknemers met tijdelijk dienstverband groeit, dus in de toekomst meer werknemers met Ziektewetuitkering 14

15 Maatregelen activerende werking van de Ziektewet versterken prikkels aan werkgevers geven door een andere wijze van financieren van Ziektewet- en WGA-uitkeringen overige maatregelen 15

16 Vangnetters beroep op Ziektewetuitkering door vangnetters: werknemers zonder werkgever die loon tijdens ziekte betaalt: werknemers waarvan arbeidsovereenkomst tijdens ziekte eindigt (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; proeftijd) zieke uitzendkrachten zieke werklozen 16

17 Vangnetters "met werkgever" werknemers met werkgever die loon tijdens ziekte betaalt, maar die vanwege een (in de ogen van werkgevers) hoog ziekterisico toch een Ziektewetuitkering krijgen die de werkgever met het tijdens ziekte door te betalen loon kan verrekenen: werknemers met structurele functionele beperking (artikel 29b ZW) werkneemsters die ziek zijn wegens zwangerschap of bevalling (artikel 29a ZW) werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie (artikel 29 lid 2 onder e ZW) oudere langdurig werkloze werknemer (artikel 29d ZW) 17

18 Activerende maatregelen aanpassing arbeidsongeschiktheidscriterium invoering arbeidsverledeneis aanscherping re-integratieverplichtingen van de werknemer 18

19 Aanpassing arbeidsongeschiktheidscriterium eerste 52 weken: ongewijzigd: ongeschikt zijn voor eigen arbeid ( zijn arbeid ) na 52 weken (artikelen 19aa en 19ab ZW): niet in staat zijn om met alle algemeen geaccepteerde arbeid meer te verdienen dan 65% van het maatmaninkomen (WIAcriterium) niet voor vangnetters "met werkgever" arbeidsongeschiktheidsbeoordeling UWV na 52 weken artikel 100 lid 1 ZW: geldt voor werknemers die arbeidsongeschikt worden na inwerkingtreding van de wet 19

20 Invoering arbeidsverledeneis Ziektewetuitkering (artikel 29e ZW): eerst: loongerelateerde uitkering (70% dagloon) daarna: minimumuitkering (70% minimumloon) duur loongerelateerde uitkering (artikel 29f ZW): afhankelijk van arbeidsverleden (conform WW en WGA) minimaal 3 maanden, maximaal 104 weken voor elk jaar arbeidsverleden één maand uitkering kalenderjaren vanaf 18 jaar tot 1998: fictief arbeidsverleden inkomen uit arbeid wordt voor 70% verrekend met Ziektewetuitkering 20

21 Invoering arbeidsverledeneis niet voor vangnetters "met werkgever" artikel 100 lid 3 ZW: voor werknemers die arbeidsongeschikt worden na inwerkingtreding van de wet ( ) 21

22 Invoering arbeidsverledeneis maar: inwerkingtreding op grond van afspraak tussen VVD en PvdA in kader van kabinetsformatie uitgesteld tot Sociaal akkoord : afschaffing arbeidsverledeneis Besluit van 6 juni 2013 tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, Staatsblad 2013, nr. 214 artikel XXIX wetsvoorstel Werk en zekerheid, nr : vervallen van artikel 29e en 29f Ziektewet 22

23 Aanscherping re-integratieverplichtingen van de werknemer re-integratieverplichtingen van vangnetters nu vooral: passende arbeid aanvaarden voortaan: conform WIA (artikelen 29g en 30 ZW): ondergaan van een adequate behandeling sollicitatieplicht (bij)scholing proefplaatsing aanpakken van verslaving of schuldenproblematiek geldt voor werknemers die arbeidsongeschikt worden na inwerkingtreding van de wet (artikel 100 lid 2 ZW) 23

24 Overige maatregelen UWV krijgt meer ruimte om met werkgevers convenanten te sluiten over de re-integratie en bemiddeling van vangnetters mogelijkheid van proefplaatsing van vangnetters wordt verruimd van drie naar zes maanden (artikel 45 lid 1 onder k ZW) op proef werken met behoud van uitkering (artikel 52e ZW) Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 (Besluit van UWV van , Staatscourant , nr ) 24

25 Andere wijze van financieren van Ziektewet- en WGA-uitkeringen per : gedifferentieerde premie Ziektewetuitkeringen gedifferentieerde premie WGA-uitkeringen van vangnetters per : eigenrisicodragen WGA-uitkeringen van vangnetters 25

26 Kleine, middelgrote en grote werkgevers financiering van Ziektewet- en WGA-uitkeringen is verschillend voor: kleine werkgevers middelgrote werkgevers grote werkgevers loonsomgrenzen (artikel 2.5 lid 1 onder b-d Besluit Wfsv) op basis van premieplichtige loonsom 2012: klein/middelgroot: 10 x gemiddeld premieplichtig loon per werknemer middelgroot/groot: 100 x gemiddeld premieplichtig loon per werknemer 26

27 Kleine, middelgrote en grote werkgevers gemiddeld premieplichtig loon per werknemer: (artikel 1 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014, Staatscourant 2013, nr ) derhalve: klein: premieplichtige loonsom middelgroot: premieplichtige loonsom 2012 > maar groot: premieplichtige loonsom 2012 > geen mogelijkheid meer om op aanvraag ingedeeld te worden in andere categorie (voorheen artikel 2.6 lid 2 Besluit Wfsv) 27

28 Wijziging financiering Ziektewetuitkeringen nu: sectorgewijs omgeslagen (sectorpremie) 28

29 Wijziging financiering Ziektewetuitkeringen per (artikel 117b lid 1 onder b Wfsv jo. artikel 2.6 leden 3-5 Besluit Wfsv): kleine werkgevers: sectorgewijs omgeslagen (sectorpremie) grote werkgevers: individueel omgeslagen (gedifferentieerde WGA-premie, component ZW-lasten) middelgrote werkgevers: deels sectorgewijs en deels individueel omgeslagen gewogen gemiddelde (artikel 2.6 lid 5 Besluit Wfsv) geldt niet voor Ziektewetuitkeringen van vangnetters "met een werkgever" (artikel 117b lid 1 onder b en lid 3 onder c Wfsv) 29

30 Wijziging financiering WGA-uitkeringen van vangnetters nu: landelijk omgeslagen (basispremie) 30

31 Wijziging financiering WGA-uitkeringen van vangnetters per : (artikel 117b lid a onder b Wfsv jo. artikel 2.6 leden 3-5 Besluit Wfsv): kleine werkgevers: sectorgewijs omgeslagen (sectorpremie) grote werkgevers: individueel omgeslagen (gedifferentieerde Ziektewetpremie) middelgrote werkgevers: deels sectorgewijs en deels individueel omgeslagen gewogen gemiddelde (artikel 2.6 lid 5 Besluit Wfsv) geldt niet voor WGA-uitkeringen van vangnetters "met een werkgever" (artikel 117b lid 3 onder c Wfsv) 31

32 Wijziging financiering WGA-uitkeringen van vangnetters nu: eigenrisicodragen WGA-uitkeringen van vangnetters onmogelijk 32

33 Wijziging financiering WGA-uitkeringen van vangnetters per : eigenrisicodragen WGA-uitkeringen van vangnetters mogelijk maar alleen in combinatie met eigenrisicodragen voor WGAuitkeringen van niet-vangnetters geldt niet voor WGA-uitkeringen van vangnetters "met een werkgever" 33

34 Eigenrisicodragen WGA-uitkeringen van vangnetters keuze eind 2015: eigenrisicodrager overlegt garantie die ook voorziet in dekking van WGA-uitkering van vangnetters: werkgever is eigenrisicodrager voor WGA-uitkeringen van vangnetters en nietvangnetters eigenrisicodrager overlegt geen garantie die ook voorziet in dekking van WGA-uitkering van vangnetters: werkgever is geen eigenrisicodrager, noch voor WGA-uitkeringen van vangnetters noch voor WGA-uitkeringen van niet-vangnetters 34

35 Wijziging financiering WGA-uitkeringen van vaste werknemers per voor niet-vangnetters zelfde systeem van premiedifferentiatie van als voor vangnetters: kleine werkgevers*: sectorgewijs omgeslagen (sectorpremie) grote werkgevers: individueel omgeslagen (gedifferentieerde Ziektewetpremie) middelgrote werkgevers*: deels sectorgewijs en deels individueel omgeslagen * dus einde individuele premiedifferentiatie geldt niet voor WGA-uitkeringen van vangnetters "met een werkgever" (artikel 117b lid 3 onder c Wfsv) 35

36 Overgangsrecht financiering Ziektewetverzekeringen artikel 122f Wfsv: nadere regels bij AMvB voor ZW-uitkeringen die zijn toegekend vóór inwerkingtreding van de wet ten laste van sectorfonds (artikel 2.1 onder f jo. artikel 2.1a Besluit Wfsv) vóór toegekende (= ingegane!) ZW-uitkeringen werknemers die al arbeidsongeschikt waren toen werkgever eigenrisicodrager werd (staartlasten) 36

37 Overgangsrecht gevolg voor Ziektewetuitkeringen: als werkgever eigenrisicodrager voor ZW wordt: lopende ZWuitkeringen ten laste van sectorfonds als werkgever geen eigenrisicodrager voor ZW wordt: na toegekende (= ingegane) ZW-uitkeringen beïnvloeden hoogte gedifferentieerde premie, component ZW-lasten uitkeringen 2012 gedifferentieerde premie 2014 werkgever die geen eigenrisicodrager wordt heeft belang bij beperking lasten ZW-uitkeringen die vanaf 2012 zijn toegekend (= ingegaan) d.w.z.: ziek uit dienst vanaf

38 Overgangsrecht financiering WGA-uitkeringen artikel 122f Wfsv: nadere regels bij AMvB voor WGA-uitkeringen die zijn toegekend (= ingegaan!) vóór inwerkingtreding van de wet ten laste van sectorfonds: artikel 2.1 onder g jo. artikel 2.1a Besluit Wfsv: vóór toegekende (= ingegane) WGA-uitkeringen vangnetters artikel 2.1 onder g jo. artikel 2.1b Besluit Wfsv: WGA-uitkeringen van werknemers die al arbeidsongeschikt waren toen kleine (deels ook: middelgrote) werkgever eigenrisicodrager werd (staartlasten) 38

39 Overgangsrecht artikel 2.1c Besluit Wfsv: WGA-uitkeringen vangnetters waarvan recht op voorafgaande ZW-uitkering is ontstaan vóór die op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in dienstbetrekking waren van een WGA-eigenrisicodrager; en waarvan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag lag vóór de aanvang van het eigenrisicodragen 39

40 Overgangsrecht gevolg voor WGA-uitkeringen: als kleine werkgever eigenrisicodrager voor WGA wordt: alle lopende WGA-uitkeringen ten laste van sectorfonds (geen inlooprisico) als kleine werkgever geen eigenrisicodrager voor WGA wordt: alle WGA-uitkeringen ten laste van sectorfonds 40

41 Overgangsrecht gevolg voor WGA-uitkeringen: als (middel)grote werkgever eigenrisicodrager voor WGA wordt: (deels) inlooprisico voor alle lopende WGA-uitkeringen met uitzondering van WGA-uitkeringen van vangnetters met eerste dag van arbeidsongeschiktheid vóór als (middel)grote werkgever geen eigenrisicodrager voor WGA wordt: (deels) individuele premiedifferentiatie voor alle WGAuitkeringen met uitzondering van WGA-uitkeringen van vangnetters toegekend (= ingegaan) vóór

42 Overgangsrecht uitkeringen 2012 gedifferentieerde premie 2014 uitkeringen 2012 inlooprisico eigenrisicodragen werkgever heeft belang bij beperking lasten WGA-uitkeringen van vangnetters die vanaf 2012 zijn ingegaan betreft werknemers die vanaf 2010 ziek zijn gemeld 2014 en 2015 gedifferentieerde premie vangnetters indien eigenrisicodrager (vanaf 2016): geen belang meer bij WGA-uitkeringen van vangnetters ingegaan vóór

43 Situatie na inwerkingtreding wet Bezava kleine werkgevers (middel)grote werkgevers 43

44 Financiering inkomensvoorziening arbeidsongeschikte werknemers werkgever betaalt: basispremie (vast), lager dan in 2013 sectorpremie gedifferentieerde premie (voor kleine werkgevers per sector en voor middelgrote werkgevers deels per sector vastgesteld) WGA-vast, tenzij eigenrisicodrager WGA-flex ZW, tenzij eigenrisicodrager 44

45 Kleine werkgevers WGA-uitkeringen vaste werknemers Ziektewetuitkeringen flexwerkers WGA-uitkeringen flexwerkers 45

46 WGA-uitkeringen vaste werknemers gedifferentieerde WGA-premie wordt per sectorale premie (voortzetting) eigenrisicodragen per alleen mogelijk in combinatie met eigenrisicodragen WGAuitkeringen flexwerkers geen inlooprisico bij overgang naar eigenrisicodragen betere vergelijking mogelijk van premie verzekeringsmaatschappij (eigenrisicodragen) en sectorpremie UWV (geen eigenrisicodragen) omdat beide premies vast zijn minder risico bij overstap naar eigenrisicodragen 46

47 Ziektewetuitkeringen flexwerkers premie blijft per sectoraal vastgesteld eigenrisicodragen mogelijk maar waarschijnlijk niet interessant in verband met uitvoeringskosten bij overstap naar eigenrisicodragen geen inlooprisico 47

48 WGA-uitkeringen flexwerkers sectorale premie per (lagere basispremie) eigenrisicodragen mogelijk per maar alleen in combinatie met eigenrisicodragen WGA-uitkeringen vaste werknemer geen inlooprisico bij overgang naar eigenrisicodragen 48

49 (Middel)grote werkgevers Ziektewetuitkeringen flexwerkers WGA-uitkeringen vaste werknemers en flexwerkers 49

50 Ziektewetuitkeringen flexwerkers per nieuwe gedifferentieerde Ziektewetpremie flexwerkers dure gedifferentieerde Ziektewetpremie flexwerkers uitkeringen vanaf 2012 beïnvloeden hoogte van de gedifferentieerde Ziektewetpremie deels al niet meer te beïnvloeden geen inlooprisico bij overgang naar eigenrisicodragen sectorpremie daalt 50

51 WGA-uitkeringen vaste werknemers en flexwerkers gedifferentieerde WGA-premie vaste werknemers blijft na bestaan per nieuwe gedifferentieerde WGA-premie flexwerkers dure gedifferentieerde WGA-premie basispremie zou moeten dalen maar: van 4,65% naar 4,95% 51

52 WGA-uitkeringen vaste werknemers en flexwerkers per : (voortzetting) eigenrisicodragen alleen mogelijk in combinatie met eigenrisicodragen WGAuitkeringen flexwerkers geen inlooprisico bij overgang naar eigenrisicodragen voor wat betreft flexwerkers die vóór arbeidsongeschikt zijn geworden 52

53 WGA-uitkeringen vaste werknemers en flexwerkers opties per : eigenrisicodragen: mogelijk forse premieverhoging geen eigenrisicodragen gedifferentieerde WGA-premie (hoge kosten bij toerekening WGA-uitkeringen) indien tot eigenrisicodrager: minimumpremie voor WGA-uitkeringen vaste werknemers tot omdat uitlooprisico achterblijft bij verzekeringsmaatschappij nieuwe ziektegevallen eerst twee jaar wachttijd toerekening nieuwe WGA-uitkeringen pas twee jaar later 53

54 WGA-uitkeringen vaste werknemers en flexwerkers maar: intussen hoge kosten als gevolg van toerekening WGAuitkeringen flexwerkers tijdens eerste vier jaar nieuw inlooprisico dat latere overstap naar eigenrisicodragen bemoeilijkt (verzekeringsmaatschappij moet ook voor de betaling van deze WGA-uitkeringen garantie stellen en verlangt daarvoor hoge afkoopsom) onzekerheid over markt voor verzekering eigenrisicodragen in verband met beperkter wordend aanbod van maatschappijen als gevolg van geleden verliezen 54

55 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? geen verschil tussen werkgever die: eigenrisicodrager is voor Ziektewet of WGA gedifferentieerde premie betaalt aan UWV 55

56 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? uitkeringen: Ziektewet WGA niet: IVA 56

57 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? van: werknemer met eerste dag van arbeidsongeschiktheid binnen dienstbetrekking bij werkgever werknemer met eerste dag van arbeidsongeschiktheid binnen vier weken na einde van dienstbetrekking bij werkgever met uitzondering van: werknemer die op eerste dag van arbeidsongeschiktheid een WW-uitkering ontvangt (artikel 29 lid 2 onder d Ziektewet naar artikel 7 WW) 57

58 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? wettelijke basis: gedifferentieerde premie premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen: artikel 2.11 lid 5 onder a Besluit Wfsv premiecomponent WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen: artikel 2.12 lid 5 onder a Besluit Wfsv premiecomponent ZW-lasten: artikel 2.13 lid 5 onder a Besluit Wfsv 58

59 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? eigenrisicodragen WGA, tot alleen nog voor vaste dienstbetrekkingen: artikel 82 WIA ZW: artikel 63a lid 3 jo. artikel 29 lid 2 onder b Ziektewet 59

60 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? behalve werknemers ook gelijkgestelden, bijvoorbeeld thuiswerker kleine handelsagent stagiaire 60

61 Welke uitkeringen komen voor rekening van de werkgever? niet: werknemers met structurele functionele beperking (artikel 29b ZW) werkneemsters die ziek zijn wegens zwangerschap of bevalling (artikel 29a ZW) werknemers die ziek zijn als gevolg van orgaandonatie (artikel 29 lid 2 onder e ZW) oudere langdurig werkloze werknemer (artikel 29d ZW) zieke werkloze (artikel 117b lid 3 onder c Wfsv jo. artikel 29 lid 2 onder d ZW jo. artikel 7 ZW) 61

62 Bezwaar en beroep beslissingen van UWV inzake toekenning van Ziektewet- of WGA-uitkeringen toetsen door: bezwaar te maken en te ontvangen stukken te doen beoordelen tijdige herbeoordeling te bewaken door aanvraag in te dienen beslissingen inzake Ziektewet- en WGA-uitkeringen flexwerkers zijn in het verleden niet aan werkgever toegezonden omdat werkgever daarbij geen belanghebbende was alsnog bezwaar maken na toezending door UWV (nazendactie) 62

63 Bezwaar en beroep bezwaar zinvol? ZW: kleine, middelgrote of grote werkgever? wordt werkgever eigenrisicodrager ZW? is belang wellicht beperkt door maximumpremie? wat is bedrag van uitkering (duur)? WGA: kleine, middelgrote of grote werkgever? 63

64 Tips en adviezen eigenrisicodrager Ziektewet worden? registratie van vangnetters re-integratie van vangnetters bevorderen tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontslag registratie no risk-polis bezwaar en beroep 64

65 Eigenrisicodrager Ziektewet worden? (middel)grote werkgevers: afwegen of eigenrisicodragen ZW moet worden aangevraagd eigenrisicodragen: geen gedifferentieerde Ziektewetpremie geen inlooprisico dus: niet betalen voor uitkeringen van 2012 en 2013 maar: beleid en procedures inrichten voor betaling uitkering en reintegratie vanaf

66 Registratie van vangnetters om door verzekeringsmaatschappij gewenste verhoging van premie WGA-eigenrisicodragen te kunnen pareren c.q. beheersen om controle van beslissing van belastingdienst eind 2013 inzake hoogte van gedifferentieerde Ziektewet- en WGApremie flexwerkers mogelijk te maken door: eigen onderzoek in personeelsadministratie controleren van gegevens van UWV (website UWV: in 2013 toezending toekenningsbeslissingen van 2012 en 2013) 66

67 Re-integratie van vangnetters bevorderen met betrekking tot uitkeringen toegekend na : Ziektewet: uit dienst in 2012 en 2013 WGA: ziekmeldingen 2010, 2011, 2012 en 2013 op basis van re-integratieverantwordelijkheid als eigenrisicodrager voor Ziektewet of WGA maar wellicht ook bij gebreke daarvan door aanbieden van passend werk op basis van: nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst proefplaatsing (werken met behoud van uitkering) 67

68 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten werkgevers moeten anders omgaan met tijdelijke arbeidsovereenkomsten omdat arbeidsongeschiktheidslasten niet meer eindigen bij einde van arbeidsovereenkomst aflopende arbeidsovereenkomst van arbeidsongeschikte werknemer misschien juist wel verlengen om re-integratie te kunnen bevorderen eventueel met andere duur, ander loon en andere functie (maar let op risico ontstaan van nieuwe loondoorbetalingsverplichting) misschien ook ander aanstellingsbeleid (maar: medische keuring of stellen van medische vragen niet toegestaan) 68

69 Ontslag werkgevers moeten anders omgaan met ontslag omdat arbeidsongeschiktheidslasten niet meer eindigen bij einde van arbeidsovereenkomst: bevorderen dat zieke werknemer uiterlijk vier weken vóór datum van einde van arbeidsovereenkomst hersteld gemeld wordt bedingen dat werknemer zich bij ziekmelding binnen vier weken na datum van einde van arbeidsovereenkomst moet laten controleren door bedrijfsarts bevorderen dat werknemer WW-uitkering aanvraagt en verkrijgt werknemer heeft echter belang bij Ziektewetuitkering in verband met beperkte duur WW-uitkering 69

70 Registratie no risk-polis onderzoek doen naar werknemers die in geval van ziekmelding op grond van no risk-polis recht hebben op Ziektewetuitkering vanwege structurele functionele beperking werkgever mag hiernaar vragen zodra de arbeidsovereenkomst twee maanden heeft geduurd Ziektewetuitkering mag dan niet voor rekening van de werkgever komen 70

71 Bezwaar en beroep benut de mogelijkheden van bezwaar en beroep: uitkeringsbesluiten UWV nazendacties UWV afgerond? ZW-beslissingen 2012 ZW-beslissingen 2013 WGA-beslissingen 2012 WGA-beslissingen 2013: toegezonden bij nemen van beslissing eventueel niet eerder ontvangen beslissingen alsnog opvragen 71

72 Bezwaar en beroep besluiten tot vaststelling van de gedifferentieerde premie belastingdienst jaarlijks juistheid van toegerekende uitkeringen controleren vereist vaak kennis van uitkeringen die kan worden verkregen door bezwaar tegen uitkeringsbesluiten 72

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) NOTA VAN

Nadere informatie

Gevolgen modernisering Ziektewet

Gevolgen modernisering Ziektewet Gevolgen modernisering Ziektewet Januari 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt u nu ook tot maximaal 12

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet Seminar 10 juni 2015 De Nieuwe Ziektewet Inleiding Wet BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464 Programma Begrip Vangnetters

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet

Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet I N H O UD GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 (blz. 1 t/m 3) Toelichting en de gevolgen voor individuele werkgevers in 2014 EIGENRISICODRAGEN

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Naslagwerk modernisering van de Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Onderscheid in

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid mr. S.J.M. (Saskia) Stoop advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte mr. M.H. (Mariëtta) Feiken advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Is deze wetswijziging voor werkgevers horror of een uitdaging? februari 2013 Aanleiding WGA schade WIA evaluatie: inhoud WGA 71% heeft geen restverdiencapaciteit 14% benut capaciteit

Nadere informatie

Ziekte en overgang van onderneming

Ziekte en overgang van onderneming mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse

Werkgeversadvies Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Werkgeversadvies 2016 Lisette Niemeijer-Denisse EBP RVI Specialist Inkomen Collectief De Amersfoortse Waar zitten de kansen in 2016? Waar komen we vandaan sinds 2006 2006: 4 jaar WGA ER 2007: WGA ER naar

Nadere informatie

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6

WGA en Ziektewetpremies. Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies Premies en parameters WerkHervattingsKas 20I6 WGA en Ziektewetpremies 2016 De overheid heeft op 1 september de premies en parameters voor de Werkhervattingskas van het jaar 2016

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 223 Besluit van 16 juni 2014 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het premiepercentage van de gedifferentieerde premie ten behoeve

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie