Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra"

Transcriptie

1 Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

2 Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2

3 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Kortweg: Modernisering van de Ziektewet 20/10/10 3

4 Waarom deze wijziging Past in tijd: Loondoorbetalingsverplichting van 6 weken, naar 1 jaar nu 2 jaar Invoering Wet verbetering Poortwachter Van WAO naar WIA Deze maatregelen waren succesvol. Nu blijkt dat 50% van de instroom van de WIA wordt veroorzaakt door Flexwerkers. Terwijl zij 20% vormen van alle werknemers. 20/10/10 4

5 Wat zijn vangnetters Ziektewet-gerechtigden met werkgever 29b ZW zijn o.a. wn met structurele beperking, WSW, WAO, WIA, later ook oudere medewerkers Arbeidsongeschikt agv: Orgaandonoren en zwangerschap en bevalling Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever: uitzendkrachten, wn met tijdelijk contract, wn van wie de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd wordt beëindigd. De maatregelen gelden alleen voor de tweede groep 20/10/10 5

6 maatregelen Als er niet aan de re-integratie eisen kan worden voldaan wordt door het UWV het ziektegeld verhaald over die periode min 6 weken.( casus) Ziektewet criteria: Beoordeling na 1 jaar op algemeen geaccepteerde passende arbeid met een eerste ziekte dag op of na 1 jan. 2013( week 42 tot 52). Iemand moet in staat zijn om ten minste 65 % van maatmaninkomen te verdienen. Re-integratieverplichtingen. Er wordt aangesloten bij de verplichtingen bij de WW( verruiming sollicitatieplicht) en de Wet poortwachter( na 1 jaar oriëntatie op ander werk) en WIA: mogelijkheid IVA aan te vragen( week). 20/10/10 6

7 Vervolg maatregelen Snellere werkhervatting van vangnetters UWV kan convenanten aangaan met werkgevers en sectoren die gericht zijn op werkhervatting Verlenging van de proefperiode van 3 naar 6 maanden. Arbeidsverledeneis Loongerelateerde ZW 20/10/10 7

8 Vervolg Financiële prikkels voor de werkgevers Invoering 1 jan en verder gefaseerd: 2013, 2014, 2016 Tot op heden werd de ZW gefinancierd uit het sector fonds vanuit de sectorpremie die betaald werd door de werkgever. De hoogte is afh.van de totale instroom in de bedrijfstak en wordt dus niet per bedrijf vast gesteld. Vanaf 2014 wordt deze bepaald door de daadwerkelijke instroom per organisatie. Voor kleine werkgevers verandert er niks, voor midden is het een combinatie en voor grote alleen individuele toeslag. 20/10/10 8

9 vervolg Kleine wg: loonsom van ca. < euro Grote wg: loonsom van ca. > euro 20/10/10 9

10 vervolg Vanaf 2014 worden ziektewetuitkeringen middels gedifferentieerde ziektewetpremie aan de werkgever doorbelast. Dit geldt vanaf Kan privaat worden belegd. Vanaf 2014 wordt ook de instroom van de WGA via een gedifferentieerde premie doorbelast. Dit geldt vanaf Is nog niet privaat. In 2016 worden WGA vast en WGA flex samengevoegd. Kan beide privaat. 20/10/10 10

11 20/10/10 11

12 Vervolg Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u op een effectieve wijze uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel. Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers. 20/10/10 12

13 vervolg Dus in 2013 ontvangt u een overzicht wat u in 2014 moet betalen. Dit wordt gebaseerd op het verzuim vanaf Alle medewerkers vanaf 2010 die zijn ingestroomd in de WGA worden in 2014 mee berekend. Vanaf 1 juli 2013 komt de keuze of u eigen risico drager voor de ZW wilt worden. 20/10/10 13

14 Stappen Eigen risico is niet alleen verantwoordelijk voor de re/integratie maar ook voor de uitbetaling van de ZW, dit wordt vaak belegd bij verzekeringspartijen. Advies: doorberekenen van de kosten niet alleen van de premie maar ook van de uitvoeringskosten. Rekening houdend met de organisatorische consequenties. 20/10/10 14

15 Deel II Algemene opmerkingen Verschillende fasen in de arbeidsrelatie Verschil UWV en eigen risicodrager Gevolgen van de wet voor vangnetters Tips 20/10/10 15

16 Algemene opmerkingen Invoering wet & uitvoering in praktijk => jurisprudentie vormen Gevolgen afhankelijk van organisatie: grote/kleine flexibele schil, ziekteverzuim & aanpak Ter relativering 20/10/10 16

17 Verschillende fasen van de arbeidsrelatie 1. Bij sluiten arbeidsovereenkomst 2. Tijdens dienstverband 3. (vlak) voor het einde 4. Na einde dienstverband 20/10/10 17

18 1. Bij sluiten arbeidsovereenkomst Wet medische keuringen In arbeidsovereenkomst artikel opnemen: * bij ziek uit dienst: - infoplicht werknemer * in geval van ziekte binnen 28 dagen na einde - infoplicht werknemer 20/10/10 18

19 2. Tijdens dienstverband ziek Re-integratie-inspanningen als ware werknemer met vast contract (7:658a BW) Eerder interventie BA & AD: tot einddatum contract de tijd! * geschikt eigen functie: mogelijkheden aanpassen functie,werkplek, arbeidsomvang * geschikt gangbare arbeid: begeleiden naar arbeid Doel: 1. voorkomen ziek uit dienst 2. voorkomen ZW uitkering/wga lasten 20/10/10 19

20 3. Voor einde arbeidsovereenkomst Ba: actueel oordeel Afwegen: - interventie doorlopen na einde dienstverband - verlenging contract voor bijv. 3 maanden als verwachting dan hersteld NB art. 7: 668aBW Doel: voorkomen ziek uit dienst & beter zicht op re-integratie werknemer 20/10/10 20

21 Vastleggen in brief: Vaststellen niet ziek uit dienst Afspreken: binnen 28 dagen ziek, melden Meewerken aan inleveren format cnfrm artikel in arbeidsovereenkomst 20/10/10 21

22 4. Na einde arbeidsovereenkomst Format ontwikkelen: afhankelijk van datum eerste ao dag, na 1 jaar en 2 jaar uit dienst: Nog ao/hersteld per (datum) Wanneer is PvA opgesteld (evt vrijwillig toesturen) Wel/geen re-integratiebedrijf ingeschakeld Wanneer is eerstejaarsbeoordeling uitgevoerd (evt vrijwillig toesturen) Wanneer is WIA beoordeling uitgevoerd (evt vrijwillig WIA beschikking toesturen) 20/10/10 22

23 Op basis van deze informatie: - Aansturing UWV nodig? - Bezwaar maken tegen eerstejaarsbeoordeling? 20/10/10 23

24 Verschil UWV & Eigen risicodrager UWV : ZW uitkering + re-integratieinspanningen (Regeling procesgang 1 e en 2 e ao jaar voor vangnetters zonder wg) Ex-wg = volgend/controlerend -> ZW/Arboteam Ex-wg = belanghebbende bij besluiten mbt ZW uitkering (vgl CRvB 13/10/2010, LJN BO1255): * plan van aanpak * inzetten re-integratie-instrumenten * eerstejaars beoordeling, WIA beoordeling etc. 20/10/10 24

25 Plan van Aanpak Verbetering ZW-Arbo rol Werken aan perspectief 6 sept Belangrijkste conclusie: onvoldoende dienstverlening tav vangnetters Toekenningsbeslissing WGA: instroom WGA tav werknemers vanaf 1 jan 2010 ziek uit dienst Bezwaartermijn : 6 weken (Awb) 20/10/10 25

26 Eigenrisicodrager (evt verzekering): art 63a ZW => Wg = leidend -> betalen ZW uitkering => re-integratie organiseren & uitvoeren -> ba interveniëren => UWV toetst na 1 jaar aoh: algemeen geaccepteerde arbeid 20/10/10 26

27 Gevolgen van de wet voor de vangnetters Verplicht passende arbeid te verrichten als daartoe in gelegenheid wordt gesteld Salaris : 52 weken 70% maatmaninkomen, daarna % minimum loon Na een jaar ao : beoordeling op algemeen geaccepteerde arbeid ipv laatst uitgeoefende functie (65% mmi) Per 1 januari 2014: arbeidsverledeneis voor duur ZW uitkering 20/10/10 27

28 Tips & Mogelijkheden Aparte ziekteverzuimregistratie bijhouden voor vangnetters Tijdig & adequaat re-integratieadvies organiseren Branche afspraken: convenant met UWV, werkervaringsplaatsen intern & onderling, contracten uitzendbureau Mogelijkheden inhuren zzp, vakantiekrachten, studenten bekijken 20/10/10 28

29 Vervolg Onderzoeken Eigenrisicodrager (WIA ERDwijzer UWV) Controleer toekenningsbeschikking ZW & WGA goed Neem vanaf iig 2014 budget in begroting op voor extra re-integratiekosten en mogelijke WGA lasten 20/10/10 29

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie